Nieuws en blog


Box III vermogen verlagen

Uiteraard kunt u voor de peildatum 1 januari 2016 voorgenomen grote uitgaven en/of schenkingen doen om het box III vermogen te verlagen. U kunt het vermogen per 1 januari 2016 echter ook verminderen door al in 2015 hypotheekrente vooruit te betalen. In 2015 is het hoogste tarief voor aftrek van hypotheekrente ook nog eens hoger (51%) dan in 2016 (50,5%). Het moet wel gaan om hypotheekrente die betrekking heeft op maximaal de eerste zes maanden van 2016. Enerzijds heeft u dan in de IB aangifte 2015 meer hypotheekrenteaftrek, anderzijds wordt uw box III vermogen voor de aangifte 2016 verlaagd.

Heeft u nu juist een lage hypotheek – waarbij de jaarlijkse hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait – dan heeft u geen voordeel aan hypotheekrente aftrek. U kunt dan beter door aflossing van deze hypotheek uw box III vermogen verlagen.

Lagere bijtelling

De tarieven voor de bijtelling worden vanaf 2016 aangescherpt. Indien u nog dit jaar een auto koopt of leaset op de zaak, kunt u nog 5 jaar profiteren van de huidige tarieven voor de bijtelling. Let op: de kosten voor een oplaadvoorziening van uw (semi)elektrische auto zijn ook aftrekbaar van de winst.

Renteaftrek terug geschonken rente ouders

De Hoge Raad heeft beslist dat de verschuldigde rente voor een eigen woning lening die door bijvoorbeeld ouders wordt terug geschonken, wel aftrekbaar is als deze “hypotheekrente” wel eerst is betaald.

Voorkom belastingrente

U kunt belastingrente over de door u verschuldigde belasting voorkomen door in het lopende belastingjaar voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting alvast een voorlopige aanslag aan te vragen indien u verwacht over het 2016 belasting te moeten betalen.

Urenregistratie

U komt slechts in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten als zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en eventueel startersaftrek indien u minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan uw onderneming besteed. Momenteel is onderdeel van een juridische discussie of reistijd hierbij meetelt. De laatste stand (Hof Den Haag) is dat u de reistijd mee kunt tellen.

Vooral bij ondernemers die een lage omzet hebben en/of een parttime baan naast de ondernemersactiviteiten is het urencriterium een aandachtspunt voor de fiscus. Het is dan ook zaak uw uren goed bij te houden, bijvoorbeeld in een excelbestand, zodat u deze prompt kunt overleggen bij eventuele vragen of een boekenonderzoek.

Willekeurige afschrijving starters

Startende ondernemers kunnen gebruik maken van een willekeurige afschrijving, waardoor het zelfs mogelijk is in één keer tot de restwaarde af te schrijven. Door forse afschrijvingen kan een verlies ontstaan dat zorgt voor een lagere belast inkomen. Dit inkomen kunt u dan samen met twee voorliggende jaren weer gebruiken voor middeling om inkomstenbelasting uit eerdere jaren terug te vragen. Er is wel enig pas en meetwerk vereist, omdat u met verlies ook eventuele ondernemersfaciliteit wellicht niet volledig kunt benutten.

Niet-betalende debiteuren?

Indien debiteuren oninbaar blijken kunt u de reeds afgedragen btw bij de belastingdienst terug vragen. Dit mag niet via een suppletie of een gewone btw aangifte, maar moet via een brief worden aangevraagd. Dit moet één maand na het aangiftetijdvak waarin bekend is geworden dat de vordering oninbaar is. Wij raden daarbij aan de betreffende factuur bij te voegen.

Suppletie aangifte btw

Heeft u te veel of te weinig btw afgedragen in 2015? Dan dient dit zo snel mogelijk gecorrigeerd te worden door een vrijwillige verbetering, of wel een suppletie. Bij een afwijking van minder dan € 1.000,- mag u dit doen in het eerstvolgende aangiftetijdvak.

Voor hogere bedragen kunt u een formulier downloaden op de site van de belastingdienst of zijn wij u uiteraard graag van dienst. Met een vrijwillige verbetering voorkomt u een eventuele boete (10%) en heffingsrente. Let op: de belastingdienst is bezig met een landelijke actie en controleert dus intensief op eventuele openstaande belastingschulden.

Praktische tip voor de jaarstukken van uw onderneming en/of BV

Bij veel banken kunt u de mutaties slechts tot maximaal 18 maanden terug downloaden. De jaarstukken worden vaak enige tijd na het boekjaar opgemaakt. U kunt er voor zorgen dat er een deel van de bankmutaties van het boekjaar niet meer te downloaden is door op 31 december van een boekjaar alvast een pdf van de mutaties (1 januari tot en met 31 december) te downloaden. U heeft dan altijd de adequate informatie voor ons beschikbaar. Vooruitlopend op het digitaal verwerken van bankmutatie kunt u de mutaties naast pdf ook in de bestandsvormen MT940 of CSV opslaan. Denkt u eraan dit voor al uw betaal- en spaarrekeningen te doen?

beach houseBij het kopen van een huis doet u er verstandig aan een vastgoeddeskundige zoals een aankoopmakelaar in de arm te nemen. Wij kopen wekelijks huizen aan voor onze opdrachtgevers. Ook hier werken wij met vaste betaalbare tarieven en gaan wij samen met u uw droomwoning aankopen!

Het kopen van een huis of bedrijfspand is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid. Gemiddeld verhuist iemand eens in de zeven jaar. Nog sterker, verhuizen eindigt steevast in de top 3 van meest stressvolle momenten in een mensenleven. Het kan onzekerheid opleveren, bijvoorbeeld over de bouwtechnische staat of een goede onderhandelingsstrategie. Typisch een moment waarbij emotie de overhand kan krijgen boven de ratio.

Het is een gegeven dat het beste resultaat niet tot stand zal komen in een stressvolle emotionele situatie. Dan is het verstandiger om een professional in te huren. Beschikt u over stalen zenuwen en kennis van de woningmarkt dan is het uiteraard mogelijk om zelf de aankoop te verzorgen van uw woning. U kunt dan net als ons een enthousiast gevoel krijgen op het moment dat een aankoop doorgaat!

Het doel van de (huizen-) koper is natuurlijk een prettige woning voor een zo laag mogelijke aankoopprijs met zo  veel mogelijk zekerheid.  Zekerheid over bijvoorbeeld “verborgen gebreken”, de juiste prijs en juridische consequenties van de aankoop. Veel mensen kiezen daarom voor begeleiding van een aankoopmakelaar. Deze behartigt het belang van de koper; zeg maar een stuk extra zekerheid!

Bespaar kosten op uw aankoopbegeleiding

Waarom zou u de aankoopbegeleiding aan onze makelaars overlaten? Wij werken op basis van no-cure no-pay. Dit is even simpel als doeltreffend, immers u betaalt alleen voor deze dienst indien er een positieve prestatie wordt geleverd. Wordt er geen huis gekocht om welke reden dan ook dan heeft u geen kosten aan onze aankoopmakelaar. Tegen een vaste vergoeding vanaf € 1.150 euro inclusief BTW, kunt u rekenen op de volgende voordelen van onze aankoopbegeleiding:

 • Wij werken onafhankelijk van de verkoper
 • Geen emotionele band met de woning
 • Mogelijkheid tot bouwtechnische keuring
 • Begeleiding van A tot Z
 • Beloning naar prestatie, geen aankoop dan ook geen kosten
 • Deskundig en ervaren
 • Mogelijkheid tot hypotheekadvies via 1 aanspreekpunt
 • Juridische check van de woning
 • Koopovereenkomst wordt door ons opgesteld dan wel juridische gecontroleerd
 • Wij maken kosteloos bezwaar tegen de WOZ-waarde
 • Wij streven naar het beste onderhandelingsresultaat waardoor de beste koopprijs tot stand komt

Standaard module

Plus module

Top module

⍟ Quickscan waarde woning ⍟ Quickscan waarde woning Quickscan waarde woning
⍟ Tweede bezichtiging ⍟ Tweede bezichtiging ⍟ Tweede bezichtiging
⍟ Aankoopstrategie bespreken ⍟ Aankoopstrategie bespreken ⍟ Aankoopstrategie bespreken
⍟ Onderzoek naar positie verkoper ⍟ Onderzoek naar positie verkoper ⍟ Onderzoek naar positie verkoper
⍟ Juridisch onderzoek object ⍟ Juridisch onderzoek object ⍟ Juridisch onderzoek object
⍟ Onderhandelingen voeren ⍟ Onderhandelingen voeren ⍟ Onderhandelingen voeren
⍟ Koopakte redigeren ⍟ Bouwtechnische keuring begeleiden ⍟ Bouwtechnische keuring begeleiden
⍟ Controleren documenten notaris ⍟ Koopakte redigeren ⍟ Koopakte redigeren
⍟ No cure no pay ⍟ Controleren documenten notaris ⍟ Aanwezig tijdens ondertekening akte
⍟ Aanwezig tijdens oplevering woning ⍟ Controleren documenten notaris
⍟ Aanwezig tijdens notariële overdracht ⍟ Aanwezig tijdens oplevering woning
⍟ No cure no pay ⍟ Aanwezig tijdens notariële overdracht
⍟ Taxatierapport NWWI opstellen
⍟ No cure no pay
EUR 1.150 inclusief BTW EUR 2.175 inclusief BTW EUR 2.775 inclusief BTW
betaalbaar op het moment van overdracht

Aankoopbegeleiding op maat in heel Nederland

Wij vinden het iedere keer weer leuk om ons te verdiepen in een nieuwe aankoopopdracht. Dit begint al bij het uitzoeken van de relevante verkochte woningen in de omgeving. Ook zoeken wij uit welke hypotheek er op de woning rust zodat wij een positie van de verkoper kunnen maken.

Wij werken landelijk en afstand is dus voor ons geen probleem. Onze kantoren zijn in Amsterdam, Wassenaar en Zevenbergen, maar de meeste huizen kopen wij buiten deze plaatsen aan voor onze opdrachtgevers.

Vrijblijvend gesprek met onze aankoopmakelaar

Interesse in onze aankoopbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en mail bijvoorbeeld de woning welke u op het oog heeft. Wij zullen dan een kosteloze quickscan van de woning maken.

Wenst u een referentie van een of meerdere aankopen dan kunt u deze op verzoek aanvragen. Wij vinden het niet correct om de aangekochte panden te tonen op onze website.

Door Boris Boon

Sinds 2009 is er een groep belastingplichtigen die een steeds lagere algemene heffingskorting krijgt uitbetaald. Het gaat om gezinssituaties waarbij bijvoorbeeld de man (laten we hem Frans noemen) inkomen heeft en de vrouw (Gerda) niet of een beperkt inkomen heeft waarbij ze niet haar recht op heffingskortingen zelf kan benutten. Gerda heeft dan recht op de zogenaamde “aanrechtsubsidie”; uitbetaling van de algemene heffingskorting op voorwaarde dat Frans voldoende belasting betaald. De uitbetaling  wordt in 15 jaar afgebouwd en zal in 2024 nihil bedragen. In 2015 kan nog slechts 53,33% van de heffingskorting uitbetaald worden. In het jaar 2015 kan dan bijvoorbeeld het nadeel ten aanzien van de algemene heffingskorting € 949 netto bedragen. Overigens geldt deze beperking alleen voor belastingplichtigen zonder inkomen of met weinig inkomen die zijn geboren ná 31 december 1962.

Frans bezit 100% van de aandelen in een B.V. en heeft een positieve winstreserve. Fiscaal gezien is Frans in de mogelijkheid om dividend uit te keren aan zichzelf. De laatste jaren was er geen noodzaak om dit toe doen, omdat het inkomen uit loondienstverband toereikend is. Inmiddels is er een uitkeerbare winstreserve van € 60.000. Indien Frans besluit om in 2015 nog een dividenduitkering te doen vanuit de B.V. van bijvoorbeeld € 10.000 kunnen zij deze inkomsten aan Gerda toebedelen. Box 2 inkomen mag tussen fiscale partners onderling verdeeld worden. Hierdoor heeft Gerda zelf fiscaal inkomen en is de verlaging van de algemene heffingskorting niet van toepassing. Het netto belastingvoordeel  bedraagt € 949. Dat is snel verdiend!

In de wet inkomstenbelasting is een zogenaamde “scheidingsregeling” opgenomen. Kortweg houdt deze in dat de (mede-)eigenaar van de woning nog twee jaar na het moment dat de woning is verlaten recht op  hypotheekrenteaftrek heeft. Dit geldt alleen als de achtergebleven ex-partner in de woning blijft wonen. In het jaar van vertrek (bijvoorbeeld op 1 mei 2013) is er nog een mogelijkheid om samen als fiscaal partner aangifte te doen over 2013. Uiteraard enkel indien beide partners nog on speaking terms zijn kan die optie in beide aangiften worden aangevinkt. Op die wijze is er eventueel nog tariefvoordeel te behalen als er een inkomensverschil is tussen de ex-partners.

Een veelvoorkomende situatie is de volgende. De man (Frits) verlaat de gezamenlijke woning en blijft de volledige hypotheekrente  betalen. De vrouw (Bernadette) heeft het woongenot. Zij zijn dat ook zo overeengekomen in het scheidingsconvenant. Frits dient dan de eerste 2 jaren zijn aandeel als eigenwoningrente op te geven en 50% van het eigenwoningforfait aan te geven. De betaalde rente voor het deel van Bernadette is aftrekbaar als betaalde partneralimentatie. Bernadette  geeft haar deel van het eigenwoningforfait aan. Bernadette dient vervolgens het deel van het eigenwoningforfait van Frits als alimentatie in natura op te geven. Ook de door Frits betaalde hypotheekrente namens Bernadette is ontvangen partneralimentatie in natura en kan Bernadette tegelijkertijd als hypotheekrente aftrekken.

Het wordt anders als niet Frits maar Bernadette de woning heeft verlaten en de achterblijver, in casu Frits, de volledige rente blijft betalen. De woning wordt door Frits bewoond terwijl deze te koop staat. Na de verkoop willen de partners de verdeling formeel regelen. Frits heeft volgens de geldverstrekker net niet voldoende inkomen om de hypotheekschuldvolledig over te nemen. De geldverstrekker wil daarom Bernadette niet uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid ontslaan.  Na het verstrijken van de twee jaren “scheidingsregeling” sinds 1 mei 2013 is de woning per 1 mei 2015 nog steeds voor 50% van Frits en voor 50% van Bernadette en staat deze nog steeds te koop. Frits betaalt de volledige hypotheekrente. Na de verstreken twee jaren mag dan nog slechts 50% van de hypotheekrente in aftrek worden gebracht bij hem. Voor haar is het niet meer de eigen woning waarop recht van hypotheekrenteaftrek bestaat. Ook zijn ze geen fiscale partners meer want Bernadette is sinds 1 mei 2013 bij haar moeder ingetrokken. Alleen in 2013 kon nog gekozen worden voor fiscaal partnerschap voor het hele jaar.

In dergelijke situaties is het verstandig om tijdig belastingadvies in te winnen. Mogelijk is de “tijdelijke regeling leegstand bij verkoop” nog van toepassing waardoor er nog een periode renteaftrek genoten kan worden. Uw belastingadviseur kan u hierover informeren.

hypotheekSinds 1 januari 2013 is er een wettelijk verbod op hypotheekprovisie. Vanaf dat moment moet een klant die een hypotheek wil afsluiten of hierover advies wenst te verkrijgen, betalen voor het advies. De verwachting was dat de kosten van hypotheekadvies door de concurrentie hierdoor zouden dalen.

Voor deze datum was het gebruikelijk om 1% afsluitkosten te betalen over de hoofdsom. De daadwerkelijke vergoeding voor de hypotheekadviseur kon anders zijn en per geldverstrekker verschillen indien u uw hypotheek via een tussenpersoon regelde.

Financieel advies voor complexe producten zoals een hypotheek of levensverzekering mag vanaf 1 januari 2013 alleen nog maar tegen betaling worden gegeven. Deze tarieven zijn uiteenlopend van € 485 tot € 4.000. Overigens is het zo dat bij de laagste tarieven in de markt geen sprake van advies is, maar van zogeheten afsluitkosten. In de wet is dit geregeld onder de noemer ‘execution-only’.

Marktwerking
Doordat nu deze tarieven te vergelijken zijn ontstaat er marktwerking. Vooral een vergelijking tussen banken is nu makkelijk te maken aangezien het bedieningsconcept van een bank redelijk overzichtelijk is. U kunt de rente vergelijken en er is sprake van een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Er wordt nog wel onderscheid gemaakt tussen verschillende doelgroepen. Zo geeft SNS bank een korting op de advieskosten indien u 65-plusser of alleenstaand bent. ABN Amro kiest voor het verstrekken van een korting op de rente indien u werkzaam bent bij een werkgever waar dé bank een speciaal arrangement mee heeft. Rabobank maakt onderscheid tussen de verschillende fases als consument. Bent u starter of doorstromer dan zijn er verschillende tarieven. In de meeste gevallen betalen ondernemers een opslag vanwege de extra werkzaamheden.

U kunt zich oriënteren op deze tarieven door de verschillende dienstenwijzers te lezen en te vergelijken. Iedere aanbieder dient namelijk te beschikken over een uniforme dienstenwijzer met daarin opgenomen de tarieven.

Bedieningsconcepten

Er is voor ieder wat wils. Een consument die graag zelf aan de slag gaat met het vergelijken van financiële producten kan goed terecht bij zogeheten direct writers of internetaanbieders waar de tarieven voor het afsluiten van een hypotheek laag zijn. In de meeste gevallen vindt er ook een vergelijking plaats van diverse aanbieders en voorwaarden. Hypotheekwinkels werken op een soortgelijke wijze, maar voeren deze vergelijking voor u uit tijdens een winkelbezoek in de shop. Voor deze extra service en kosten van het runnen van de winkel met personeel betaalt u een opslag. Internetaanbieders kunnen voordeliger werken omdat men processen geautomatiseerd heeft en op afstand kan werken. Bij sommige aanbieders betaalt u de advieskosten voor de hypotheek ook vooruit zodat er geen risico op wanbetaling is.

Daarnaast kunt u terecht bij een bank waar u bijvoorbeeld reeds klant bent voor andere bankzaken waardoor u alles onder één dak kunt regelen. Veel banken hebben ook apps of internet omgevingen waarbij u inzage hebt in alle lopende producten. Dit zorgt voor een stuk gemak. Overigens is het zo dat vergelijken loont en het kiezen voor uw huisbank levert niet per se de laagste maandlasten op of de beste financiële constructie. Dit komt ook omdat u slechts het aanbod van één marktpartij kunt kiezen. SNS bank is overigens een uitzondering omdat zij ook andere aanbieders betrekken in hun vergelijking. Dit aanbod van slechts één folderrek door de bank kan tot de vraag leiden of de overheid dergelijke niet-onafhankelijke advisering nog dient te laten bestaan.

Tot slot zijn er nog de onafhankelijke advieskantoren die in veel gevallen een groot aanbod vergelijken en insteken op een uitgebreide persoonlijke dienstverlening. Zo is het bij ons kantoor gebruikelijk om thuis af te spreken en desgewenst in de avonduren. Ook bieden wij net als ABN Amro advies op afstand waardoor u de deur niet uit hoeft, maar toch persoonlijk kunt overleggen met behulp van documenten en een computer. Deze kantoren rekenen niet het allerlaagste tarief in de markt omdat de insteek een uitgebreide service is. Vergelijk de professionele aannemer die alles voor u regelt met garantie en gemak met een doe-het-zelver die zelf inkopen doet en zelf alles regelt.  Wij bieden daarnaast ook andere diensten aan zoals aankoopbegeleiding door een vastgoeddeskundige voor uw aan te kopen huis of fiscaal advies met betrekking tot een belastingaangifte door een fiscalist. Ook kunnen wij bijvoorbeeld kosteloos uw WOZ-waarde verlagen indien deze te hoog is vastgesteld. De advieskosten bij dergelijke kantoren behoren niet tot de allerlaagste in de markt. De reden hiervoor is de uitgebreide dienstverlening en het aantal uren wat besteed wordt aan een klant.

Zelf hebben wij de persoonlijke overtuiging dat het verstandiger is om bij aanvang meer tijd te besteden aan een hypotheekadvies omdat een hypotheek en koopwoning vaak de grootste bestedingen in een mensenleven zijn en voor langere tijd zijn. In de meeste gevallen zijn de maandlasten hierdoor lager en verdient u deze hogere advieskosten dus terug. Ook het inhuren van een aankoopmakelaar levert een financieel voordeel op omdat u in de meeste gevallen tegen een betere prijs uw huis kunt aankopen en de kosten hiervan dus meteen terugverdiend. Los van het effect dat het inhuren van een deskundige ook een professionele zienswijze meebrengt en tot rust dient te leiden. De risico’s op het kopen van een kat in de zak worden hierdoor ook verminderd ook omdat u recht hebt op een wettelijke (na)zorgplicht vanuit de aanbieder.

Per saldo is er voor consumenten sinds het wettelijk provisieverbod meer te kiezen. Vooral voor het zelf afsluiten van een hypotheek is er meer aanbod en ontstaat er een financieel voordeel omdat de tarieven lager zijn. Overigens is het wel zo dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw financiële keuzes en dat advies door deze bedrijven niet is toegestaan. Ook dient u op te letten waaruit de advieskosten bestaan. In veel gevallen is ook een levensverzekering verplicht en de kosten voor het afsluiten ervan worden in de meeste gevallen separaat in rekening gebracht. Deze kosten lopen uiteen van enkele honderden euro’s tot zo’n 800 euro. Het is dus bij het vergelijken van aanbieders van ‘execution-only’ goed te letten op de totale kosten. Wij zijn van mening dat de kosten van een compleet kwaliteitsadvies minder zijn gedaald vanwege extra regelgeving en opleidingseisen. Overigens worden de financiële producten wel simpeler, maar dat is voor een selecte groep kopers beschikbaar.

Indien u behoefte heeft aan hypotheekadvies dan informeren wij u graag tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek! Afstand is geen probleem, wij werken landelijk. Lees ook hier gerust ons dienstverleningsdocument.

Door Boris Boon

Erkend Hypotheekadviseur

 

Gangi2In de plaats Gangi op het prachtige eiland Sicilië is dit mogelijk. Men heeft behoefte aan nieuwe bewoners en om die reden heeft de gemeente besloten een aantal huizen weg te geven.

De verplichting die bij de koop hoort is dat u de woning binnen 4 jaar dient te renoveren. Veel woningen zijn vervallen in de loop der tijd en zijn onder andere gebruikt als stal door lokale boeren. Gangi is thans een plaatsje met circa 7.000 inwoners. In de jaren ’50 woonden er dubbel zoveel mensen. Veel Sicilianen zijn in de loop van de afgelopen decennia vertrokken naar New York en Argentinië waardoor de bevolkingskrimp hard is gegaan. Nu hoopt de gemeente op nieuwe bewoners die het toerisme een boost zullen geven.

De gemeente van Gangi zoekt nu actief naar eigenaren die een tweede huis zoeken. Ook de internationale markt wordt hierbij aangesproken. In 2014 heeft men een soortgelijke poging gewaagd. Toen is het project niet geheel geslaagd vanwege onder andere de taalbarrière. Nu wordt de gemeente bijgestaan door een Zweedse makelaar die zich heeft gevestigd op het eiland en bemiddelt tussen partijen.

Overigens is dit aanbod niet voor iedereen geschikt. Zo lijkt een gratis woning goedkoop, maar u bent wel verantwoordelijk voor de overdrachtskosten en renovatiekosten. Zo werkt de eigendomsoverdracht in Italië anders dan in Nederland en is de werking van het Kadaster op Sicilië ook niet zoals wij gewend zijn. Zo kan het onduidelijk zijn wie de werkelijke eigenaar van het huis is omdat eigendom op Sicilië onderhands door complete generaties werd doorgegeven. Ook kan er sprake zijn van openstaande belastingen, leningen of schulden die rusten op het eigendom. Kopen van een huis hier is dus zeker geschikt voor de avontuurlijke koper.

Wie naast het renoveren van het huis ook plannen heeft om een onderneming te starten krijgt voorrang bij het toewijzen van een woning. De meeste kopers zijn Italianen die een vakantiehuis zoeken.

Mocht u interesse hebben in het aankopen van een woning dan kunt u zich melden bij de lokale gemeente van Gangi.

Door Boris Boon

faceliftIndien u maandelijks worstelt met uw financiën en iedere maand het gevoel hebt een stuk maand over te houden zijn onderstaande tips mogelijk interessant voor u.

Vergelijk bankkosten

U kunt voordeel behalen door de kosten van uw bankverkeer onder de loep te nemen. Zo kunt u betalingspakketten voor betaalrekeningen van diverse banken vergelijken op de kosten van het gebruik van internetbankieren, opnames in het buitenland en overboekingen. Vooral roodstaan kost veel en kan in veel gevallen slimmer. Zo kan het een aanbeveling zijn indien u veelvuldig roodstaat om dit om te zetten in een voordeligere lening of uw hypotheek onder de loep te nemen of geld van uw spaarrekening over te boeken naar de betaalrekening.

Vergelijk creditcards

Ook creditcardmaatschappijen hanteren diverse tarieven voor het gebruik ervan. Zo kunt u vergelijken op de jaarlijkse vaste kosten en de rentevergoeding die men in rekening brengt. Misschien heeft u wel meerdere creditcards en kunt u deze samenvoegen tot 1 creditcard. Ook indien u een vast saldo uit heeft staan loont het om dit over te sluiten naar een vaste externe lening vanwege de lagere rentetarieven. Veel maatschappijen geven u ook punten bij aankopen. U zou deze punten kunnen verzilveren. Wellicht is dit saldo opgelopen en voldoende voor een kleine vakantie. Zeker met de komende vakantieperiode voor de deur de moeite waard om uw creditcard(s) onder de loep te nemen.

Organiseer uw administratie

Dit klinkt wel eenvoudig. Toch zult u wel herkennen dat deze klus inzicht kan geven in de lopende zaken. Zo kunt u door overzicht te krijgen zien of u geen dubbele abonnementen of verzekeringen hebt afgesloten. Ook kunt u met gebruik van digitale huishoudboekjes inzage krijgen waar uw geld blijft. Door het doornemen van al uw uitgaven wordt u zich ook bewust van de uitgaven en kan het zinvol zijn om iedere uitgave te evalueren. Een andere optie kan zijn om een bankrekening te openen voor de uitgaven van uw boodschappen en op het moment dat het saldo aan het einde van de maand slinkt kunt u dan beslissen om zuiniger aan te doen.

Lage hypotheekrente

Op dit moment is de hypotheekrente historisch laag. Heeft u reeds een hypotheek dan kan het interessant zijn om aanpassingen in uw bestaande hypotheekconstructie door te voeren om direct een lagere maandlast te verkrijgen. Soms is een geheel nieuwe hypotheek niet eens nodig, maar kan door middel van rentemiddeling al een fikse besparing gerealiseerd worden. Hetzelfde advies kan ik u geven voor het doornemen van uw levensverzekering of schadeverzekering.

Belastingvoordelen

De belastingregels zijn complex mede omdat er veel aftrekposten en toeslagen mogelijk zijn. Een screening van uw situatie van de laatste jaren kan hulp bieden bij het vinden van het optimum van uw belastingafdracht. Zo bestaat er ook de middelingsregeling die er in voorziet indien u sterk wisselende inkomsten hebt gehad de laatste jaren om de belastingheffing te middelen.

Energieleverancier

Leveranciers van stroom en gas geven nieuwe klanten kortingen bij het aangaan van nieuwe contracten. Het loont om jaarlijks te vergelijken of u voor dergelijke contracten kunt besparen. Veel huishoudens maken de overstap niet en laten hierdoor onnodig geld liggen. U kunt hetzelfde doen met abonnementen voor telefonie. Zo is het misschien niet meer nodig om thuis een vaste aansluiting te hebben of kunt u deze voordelig onderbrengen bij een kabelaar die complete pakketten aanbiedt voor telefonie, internet en televisie.

Samenvattend kan gezegd worden dat een investering van enkele uren diverse besparingen kan opleveren als u het ook daadwerkelijk doet. Het is verleidelijk om dergelijke klussen op de lange baan te schuiven. Echter een bijkomend voordeel om uw financiën eens onder de loep te nemen levert ook direct tot zichtbare resultaten.

Wenst u begeleiding of heeft u vragen over financiële onderwerpen dan zijn wij u graag van dienst. Immers wij hebben ons werk gemaakt van het uitzoeken van dergelijke werkzaamheden.

 

 

Vandaag is bekend geworden dat in de plannen van de regering om de belastingen te herzien sterk wordt ingezet op een hogere BTW. Met name diensten en producten waar nu een BTW-tarief van 6% voor gerekend dient te worden zal worden verhoogd naar 21%.

Het zijn slechts plannen en niet bekend is of het BTW-tarief zelf ook zal toenemen. Op dit moment vallen in ieder geval de volgende diensten en producten onder het lagere BTW-tarief :

– Fietsenmaker

– Schoenmaker

– Kapper

– Sommige onderhoudswerkzaamheden aan oudere woningen

– Camping

– Seizoensverhuur vakantiewoning

– Een bezoek aan het circus, dierentuin, concert, museum, kermis, sportevenement, bioscoop et cetera

– Zwembad en sauna

– Personenvervoer waaronder per taxi, luchtballon of auto voor uw bruiloft

– Geneesmiddelen

– Boeken

Er zijn ook nog diensten en producten waar vrijstellingen voor van toepassing zijn. Bijvoorbeeld voor geneeskundige kosten en kosten van huisvesting. Nu is niet duidelijk of de regering van plan is ook diensten en producten die onder deze vrijstellingen vallen te gaan belasten.

Het is in ieder geval niet de bedoeling om het lagere BTW-tarief op voedsel te verhogen. Voor de dageijkse boodschappen is dat een geruststellende gedachte.

Daarnaast is ook duidelijk geworden dat de regering van plan is om gemeenten meer mogelijkheden te geven om belasting te heffen. Ze mogen dan  experimenteren met 5 miljard euro.

fotoAls u rekent op een grote erfenis van uw ouders is het misschien toch goed om een plan B te hebben.

Gepensioneerden vandaag de dag zijn veel meer gericht op het voldoen van hun eigen kosten van levensonderhoud dan het plannen van een financiële erfenis. En degenen die wel geld over hebben zijn steeds meer geneigd om deze gift aan een goed doel na te laten of een generatie over te slaan en benoemen hun kleinkinderen als begunstigden van hun erfenis.

Deze trendbreuk is het gevolg van het feit dat ouderen langer leven en meer genieten van het leven dan eerdere generaties. Ook is het een trend dat de generatie babyboomers kinderen eerder steunen tijdens hun leven in plaats van na hun overlijden. Velen hebben studies en bruiloften betaald en kinderen ondersteund bij het kopen van hun eerste huis. Deze ondersteuning sluit beter aan bij de uitgaven van hun kinderen die tijdens het ‘spitsuur’ van hun leven de meeste uitgaven hebben.

Een effect van deze veranderende omstandigheden is dat de huidige generatie ouderen minder zullen nalaten en het beschikbare kapitaal mogelijk volledig benutten voor hun eigen uitgaven. Vorige generaties ouderen hielden vast aan de gedachten dat kinderen voor hen zouden zorgen op oudere leeftijd. De babyboomers hebben eerder een behoefte aan onafhankelijkheid en hebben door de toegenomen welvaart ook geen behoefte aan financiele ondersteuning. Ook denken babyboomers dat de zorgkosten de komende jaren zullen stijgen en bereiden zich voor op extra eigen bijdrages.

Ook is het zo dat veel ouderen, omdat ze steeds ouder worden, een steeds volwassener relatie krijgen met hun kleinkinderen en om die reden ook kleinkinderen benoemen in hun testament ten faveure van de eigen kinderen. Hierdoor worden complete generaties overgeslagen bij het erven. Door de hogere levensverwachting en de verwachting van toenemende zorgkosten zijn ouderen terughoudender in het verstrekken van kapitaal.

Door mr. drs. J. Langkemper LL.M RB

rentemiddelingHet lijkt erop dat het nieuwe belastingplan vooralsnog in blauwe rook op gaat als het aan de oppositie ligt. Er zijn weinig politieke partijen enthousiast over het voornemen van de regering om dit nieuwe belastingplan voor de komende jaren te bespreken in achterkamertjes. Liever ziet men dit ingrijpende plan in de openbaarheid verschijnen om er dan over te spreken. Vooralsnog lijkt de regering hier niet toe geneigd. Omdat dit belastingplan vermoedelijk een grote systeemwijziging met zich zal meebrengen willen wij benoemen welke elementen in dit plan mogelijk aan de orde komen.

Op dit moment gaat de discussie erg over de vorm van het nieuwe belastingplan en valt er nog nauwelijks een mening te vormen over de inhoud van het belastingplan. De laatste grootste hervorming dateert al weer van 2001.

Welke informatie is al wel bekend?

De hoofdlijnen waar partijen het over eens zijn is dat arbeid meer dient te lonen en dat het systeem eenvoudiger dient te worden. Er zal geschrapt gaan worden in de thans circa 100 aftrekposten. De rekening valt te verwachten bij de belasting over consumptie. Wat weten we in ieder geval over de opvattingen van de staatssecretaris van Financiën? Op dit moment is hij van mening dat de huidige belastingregels verstorend werken en dat dit werkgelegenheid en economische groei in de weg staat.

Zienswijze staatssecretaris Wiebes

– De belastingheffing van mensen zou beter verspreid kunnen worden over het gehele leven van mensen. De hoogste lasten zitten momenteel in de meest ‘dure jaren’ van iemands leven. Namelijk in de werkende fase waar de kosten in de meeste huishoudens het hoogst zijn vanwege opgroeiende kinderen, een tophypotheek, kinderopvang en studies. De fiscale druk is het laagst voor ouderen. Een statistiek die hierbij wordt gepresenteerd is de volgende. Het percentage huishoudens onder de armoedegrens is onder werkenden viermaal zo hoog als onder gepensioneerden. De toekomstige oudere, de nu nog werkende, heeft er baat bij als deze fiscale ruimte al eerder in het leven beschikbaar is. Het kabinet is van mening dat maatregelen om dit te bereiken over meerdere generaties verdeeld dient te worden.

– Het nieuwe stelsel dient minder complex te zijn. Het huidige systeem bevat te veel regels die in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zijn en tot fraude uitlokken. De eerste stap die men wil zetten is om de autobelastingen en toeslagen onder de loep te nemen.

– De belastingen op arbeid en ondernemen dienen verlaagd te worden. Er is een groot geloof in de gedachte dat de samenleving als geheel beter af is met meer betaald werk. Om die reden wil de regering stimuleren aan het werk te zetten die nu worden afgeremd te werken. Deze doelgroep bestaat uit 1,2 miljoen mensen. Op dit moment is Wiebes van mening dat het huidige belastingstelsel werken afremt. Uit diverse studies is gebleken dat belastingen op ondernemen de meest verstorende werking heeft. Van de ondernemingen die internationaal werken zoeken bestuurders het meest optimale ondernemersklimaat op.

– De inkomsten uit de BTW liggen in Nederland volgens Wiebes erg laag. Slechts 25% van de producten en diensten vallen onder het 21% tarief. De rest is belast met het lagere BTW-tarief van 6% of is in zijn geheel vrijgesteld van BTW. De verwachting is dat vooral de diensten en producten die in het lage BTW-tarief vallen opgehoogd worden. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat een ritje in de botsauto’s 6% kost terwijl de timmerman 21% BTW in rekening dient te brengen.

– Het kabinet vindt het niet gepast om de woningmarkt in de stelselwijziging mee te nemen omdat hier recent al grote wijzigingen in hebben plaatsgevonden. Dit biedt rust voor de toekomstige kopers van een huis en bestaande eigenwoningbezitters.

– Vanuit de gemeenten is er een sterke wens om zelf meer belastingen te kunnen heffen. Dit geeft de regering gelegenheid om uitgaven uit het gemeentefonds te dempen en hierdoor de lasten op arbeid te verlagen. Wel kan de ruimte die gemeenten nemen dan tot gevolg hebben dat de belastingen op arbeid indirect stijgen. Hierover is dan ook nog geen duidelijk beeld te vormen.

Met de laatste opmerking valt dan ook de vraag te bedenken of we er per saldo dan wel op vooruit gaan? Volgens Wiebes niet. Hij is van mening dat circa 3 tot 5 miljard euro extra nodig is om uiteindelijk sommige groepen mensen te compenseren voor nadelige effecten.

Auteur mr. drs. J. (Julian) Langkemper LL.M RB