The Blog


Box III vermogen verlagen

Uiteraard kunt u voor de peildatum 1 januari 2016 voorgenomen grote uitgaven en/of schenkingen doen om het box III vermogen te verlagen. U kunt het vermogen per 1 januari 2016 echter ook verminderen door al in 2015 hypotheekrente vooruit te betalen. In 2015 is het hoogste tarief voor aftrek van hypotheekrente ook nog eens hoger (51%) dan in 2016 (50,5%). Het moet wel gaan om hypotheekrente die betrekking heeft op maximaal de eerste zes maanden van 2016. Enerzijds heeft u dan in de IB aangifte 2015 meer hypotheekrenteaftrek, anderzijds wordt uw box III vermogen voor de aangifte 2016 verlaagd.

Heeft u nu juist een lage hypotheek – waarbij de jaarlijkse hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait – dan heeft u geen voordeel aan hypotheekrente aftrek. U kunt dan beter door aflossing van deze hypotheek uw box III vermogen verlagen.

Lagere bijtelling

De tarieven voor de bijtelling worden vanaf 2016 aangescherpt. Indien u nog dit jaar een auto koopt of leaset op de zaak, kunt u nog 5 jaar profiteren van de huidige tarieven voor de bijtelling. Let op: de kosten voor een oplaadvoorziening van uw (semi)elektrische auto zijn ook aftrekbaar van de winst.

Renteaftrek terug geschonken rente ouders

De Hoge Raad heeft beslist dat de verschuldigde rente voor een eigen woning lening die door bijvoorbeeld ouders wordt terug geschonken, wel aftrekbaar is als deze “hypotheekrente” wel eerst is betaald.

Voorkom belastingrente

U kunt belastingrente over de door u verschuldigde belasting voorkomen door in het lopende belastingjaar voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting alvast een voorlopige aanslag aan te vragen indien u verwacht over het 2016 belasting te moeten betalen.

Urenregistratie

U komt slechts in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten als zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en eventueel startersaftrek indien u minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan uw onderneming besteed. Momenteel is onderdeel van een juridische discussie of reistijd hierbij meetelt. De laatste stand (Hof Den Haag) is dat u de reistijd mee kunt tellen.

Vooral bij ondernemers die een lage omzet hebben en/of een parttime baan naast de ondernemersactiviteiten is het urencriterium een aandachtspunt voor de fiscus. Het is dan ook zaak uw uren goed bij te houden, bijvoorbeeld in een excelbestand, zodat u deze prompt kunt overleggen bij eventuele vragen of een boekenonderzoek.

Willekeurige afschrijving starters

Startende ondernemers kunnen gebruik maken van een willekeurige afschrijving, waardoor het zelfs mogelijk is in één keer tot de restwaarde af te schrijven. Door forse afschrijvingen kan een verlies ontstaan dat zorgt voor een lagere belast inkomen. Dit inkomen kunt u dan samen met twee voorliggende jaren weer gebruiken voor middeling om inkomstenbelasting uit eerdere jaren terug te vragen. Er is wel enig pas en meetwerk vereist, omdat u met verlies ook eventuele ondernemersfaciliteit wellicht niet volledig kunt benutten.

Niet-betalende debiteuren?

Indien debiteuren oninbaar blijken kunt u de reeds afgedragen btw bij de belastingdienst terug vragen. Dit mag niet via een suppletie of een gewone btw aangifte, maar moet via een brief worden aangevraagd. Dit moet één maand na het aangiftetijdvak waarin bekend is geworden dat de vordering oninbaar is. Wij raden daarbij aan de betreffende factuur bij te voegen.

Suppletie aangifte btw

Heeft u te veel of te weinig btw afgedragen in 2015? Dan dient dit zo snel mogelijk gecorrigeerd te worden door een vrijwillige verbetering, of wel een suppletie. Bij een afwijking van minder dan € 1.000,- mag u dit doen in het eerstvolgende aangiftetijdvak.

Voor hogere bedragen kunt u een formulier downloaden op de site van de belastingdienst of zijn wij u uiteraard graag van dienst. Met een vrijwillige verbetering voorkomt u een eventuele boete (10%) en heffingsrente. Let op: de belastingdienst is bezig met een landelijke actie en controleert dus intensief op eventuele openstaande belastingschulden.

Praktische tip voor de jaarstukken van uw onderneming en/of BV

Bij veel banken kunt u de mutaties slechts tot maximaal 18 maanden terug downloaden. De jaarstukken worden vaak enige tijd na het boekjaar opgemaakt. U kunt er voor zorgen dat er een deel van de bankmutaties van het boekjaar niet meer te downloaden is door op 31 december van een boekjaar alvast een pdf van de mutaties (1 januari tot en met 31 december) te downloaden. U heeft dan altijd de adequate informatie voor ons beschikbaar. Vooruitlopend op het digitaal verwerken van bankmutatie kunt u de mutaties naast pdf ook in de bestandsvormen MT940 of CSV opslaan. Denkt u eraan dit voor al uw betaal- en spaarrekeningen te doen?

Meer informatie over dit onderwerp gewenst?

beach houseBij het kopen van een huis doet u er verstandig aan een vastgoeddeskundige zoals een aankoopmakelaar in de arm te nemen. Wij kopen wekelijks huizen aan voor onze opdrachtgevers. Ook hier werken wij met vaste betaalbare tarieven en gaan wij samen met u uw droomwoning aankopen!

Het kopen van een huis of bedrijfspand is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid. Gemiddeld verhuist iemand eens in de zeven jaar. Nog sterker, verhuizen eindigt steevast in de top 3 van meest stressvolle momenten in een mensenleven. Het kan onzekerheid opleveren, bijvoorbeeld over de bouwtechnische staat of een goede onderhandelingsstrategie. Typisch een moment waarbij emotie de overhand kan krijgen boven de ratio.

Het is een gegeven dat het beste resultaat niet tot stand zal komen in een stressvolle emotionele situatie. Dan is het verstandiger om een professional in te huren. Beschikt u over stalen zenuwen en kennis van de woningmarkt dan is het uiteraard mogelijk om zelf de aankoop te verzorgen van uw woning. U kunt dan net als ons een enthousiast gevoel krijgen op het moment dat een aankoop doorgaat!

Het doel van de (huizen-) koper is natuurlijk een prettige woning voor een zo laag mogelijke aankoopprijs met zo  veel mogelijk zekerheid.  Zekerheid over bijvoorbeeld “verborgen gebreken”, de juiste prijs en juridische consequenties van de aankoop. Veel mensen kiezen daarom voor begeleiding van een aankoopmakelaar. Deze behartigt het belang van de koper; zeg maar een stuk extra zekerheid!

Bespaar kosten op uw aankoopbegeleiding

Waarom zou u de aankoopbegeleiding aan onze makelaars overlaten? Wij werken op basis van no-cure no-pay. Dit is even simpel als doeltreffend, immers u betaalt alleen voor deze dienst indien er een positieve prestatie wordt geleverd. Wordt er geen huis gekocht om welke reden dan ook dan heeft u geen kosten aan onze aankoopmakelaar. Tegen een vaste vergoeding vanaf € 1.750 euro inclusief BTW, kunt u rekenen op de volgende voordelen van onze aankoopbegeleiding:

 • Wij werken onafhankelijk van de verkoper
 • Geen emotionele band met de woning
 • Mogelijkheid tot bouwtechnische keuring
 • Begeleiding van A tot Z
 • Beloning naar prestatie, geen aankoop dan ook geen kosten
 • Deskundig en ervaren
 • Mogelijkheid tot hypotheekadvies via 1 aanspreekpunt
 • Juridische check van de woning
 • Koopovereenkomst wordt door ons opgesteld dan wel juridische gecontroleerd
 • Wij maken kosteloos bezwaar tegen de WOZ-waarde
 • Wij streven naar het beste onderhandelingsresultaat waardoor de beste koopprijs tot stand komt

Standaard module

Plus module

Top module

⍟ Quickscan waarde woning ⍟ Quickscan waarde woning Quickscan waarde woning
⍟ Tweede bezichtiging ⍟ Tweede bezichtiging ⍟ Tweede bezichtiging
⍟ Aankoopstrategie bespreken ⍟ Aankoopstrategie bespreken ⍟ Aankoopstrategie bespreken
⍟ Onderzoek naar positie verkoper ⍟ Onderzoek naar positie verkoper ⍟ Onderzoek naar positie verkoper
⍟ Juridisch onderzoek object ⍟ Juridisch onderzoek object ⍟ Juridisch onderzoek object
⍟ Onderhandelingen voeren ⍟ Onderhandelingen voeren ⍟ Onderhandelingen voeren
⍟ Koopakte redigeren ⍟ Bouwtechnische keuring begeleiden ⍟ Bouwtechnische keuring begeleiden
⍟ Controleren documenten notaris ⍟ Koopakte redigeren ⍟ Koopakte redigeren
⍟ No cure no pay ⍟ Controleren documenten notaris ⍟ Aanwezig tijdens ondertekening akte
⍟ Aanwezig tijdens oplevering woning ⍟ Controleren documenten notaris
⍟ Aanwezig tijdens notariële overdracht ⍟ Aanwezig tijdens oplevering woning
⍟ No cure no pay ⍟ Aanwezig tijdens notariële overdracht
⍟ Taxatierapport NWWI opstellen
⍟ No cure no pay
EUR 1.750 inclusief BTW EUR 2.775 inclusief BTW EUR 3.375 inclusief BTW
betaalbaar op het moment van overdracht

Aankoopbegeleiding op maat in heel Nederland

Wij vinden het iedere keer weer leuk om ons te verdiepen in een nieuwe aankoopopdracht. Dit begint al bij het uitzoeken van de relevante verkochte woningen in de omgeving. Ook zoeken wij uit welke hypotheek er op de woning rust zodat wij een positie van de verkoper kunnen maken.

Wij werken landelijk en afstand is dus voor ons geen probleem. Onze kantoren zijn in Amsterdam, Den Haag, Drunen en Breda (Zevenbergen), maar de meeste huizen kopen wij buiten deze plaatsen aan voor onze opdrachtgevers. Kortom afstand zegt ons niets.

Vrijblijvend gesprek met onze aankoopmakelaar

Interesse in onze aankoopbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en mail bijvoorbeeld de woning welke u op het oog heeft. Wij zullen dan een kosteloze quickscan van de woning maken.

Wenst u een referentie van een of meerdere aankopen dan kunt u deze op verzoek aanvragen.

Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!