The Blog


In de jaren negentig van de vorige eeuw en de jaren erna was een aflossingsvrije hypotheek mateloos populair. Een keuze die op dat moment goed paste bij de positieve verwachtingen van de woningmarkt en arbeidsmarkt. Het kan geen kwaad om stil te staan bij deze eerdere keuze. Past deze nog steeds wel bij uw opvattingen over de toekomst, uw persoonlijke situatie en huidige wetgeving?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waar tijdens de looptijd, van meestal 30 jaar, niet op wordt afgelost: je betaalt maandelijks alleen rente aan de geldverstrekker. Op deze profiteer je maximaal van de renteaftrek, althans gedurende de eerste 30 jaar.

Er komt ook een moment dat de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek afloopt. Dat is in principe het vaste afgesproken aflossingsmoment bij aanvang van de hypotheek. Er zijn op dat moment meerdere opties mogelijk. De meest simpele variant is daadwerkelijk de gehele hypotheek af te lossen uit eigen vermogen. Ook is het mogelijk om een nieuwe hypotheek af te sluiten bij een andere geldverstrekker. Een andere optie is om een verzoek tot verlenging in te dienen bij de bestaande geldverstrekker. Tot slot kunt u ook besluiten te verhuizen omdat uw persoonlijke situatie mogelijk is veranderd vanwege kinderen die het huis uit zijn en u kleiner wenst te gaan wonen.

Wanneer u met pensioen gaat is de kans groot dat het inkomen afneemt. Op het moment dat u niets hebt afgelost op de aflossingsvrije hypotheek, dan blijven de maandlasten gelijk en daalt het besteedbaar inkomen. Zolang u zich dit realiseert hoeft dit niet direct een probleem te zijn, maar dit kan nijpender worden zodra de 30 jaars termijn qua renteaftrek is verstreken.

Vanaf 2001 is het recht op hypotheekrenteaftrek beperkt tot 30 jaar. Heeft u vóór 2001 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten, dan krijgt u vanaf 2031 in ieder geval geen renteaftrek meer over dit hypotheekdeel. Indien er tijdens de looptijd niet is afgelost op de hypotheek of een aflossingsplan gemaakt dan stijgen hoe dan ook de netto maandlasten.

Om dit probleem voor te zijn kunt u nu al besluiten extra af te lossen of de rente voor een langere periode vast te zetten. Zeker nu de rente nog historisch laag is kunt u uw hypotheek toekomstbestendig maken. Ook kunt u besluiten uw bestaande hypotheekvorm om te zetten naar een hypotheek waarop u wel direct aflost. Wij denken graag met u mee en helpen u graag om uw hypotheek aan te sluiten op de huidige en verwachte situatie.

Meer informatie over dit onderwerp gewenst?
 

Wijziging model koopovereenkomst bouwtechnische keuring

Per 1 februari 2018 is aan het model koopovereenkomst standaard een voorbehoud voor een bouwtechnische keuring toegevoegd. Dit geeft een kandidaat-koper naast het voorbehoud van financiering ook de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de technische staat van de woning.

Afwijken van modelovereenkomst

Een model koopovereenkomst is een modelcontract waarin een aantal standaardsituaties zijn beschreven die tijdens het sluiten van een koopovereenkomst aan de orde kunnen zijn waarbij een aantal organisaties bij betrokken zijn zoals de NVM en Vereniging Eigen Huis. Dit modelcontract wordt vervolgens door de partijen aangepast aan de werkelijke situatie. Het staat koper en verkoper alsnog vrij om af te wijken van deze bepalingen. Wanneer deze modelovereenkomst wordt gebruikt en er vinden wijzigingen plaats, dan zijn beide partijen wel verplicht duidelijk aan te geven op welke punten de overeenkomst afwijkt. Ook indien partijen afspraken af te zien van deze bepaling dient de clausule te worden doorgestreept in plaats van verwijderd. Zo is voor kandidaat-koper altijd duidelijk dat het een keuze was.

Afzien van koop bij bouwkundige gebreken

De modelovereenkomst was al voorzien van voorbehoud van financiering, waarbij de consument van de koop kan afzien als hij de financiering niet rond krijgt. Met de nieuwe voorwaarde die is opgenomen – koop onder voorbehoud van bouwkundige keuring – kan de koper, zonder enige verplichting, nu ook van de koop afzien wanneer blijkt dat de woning meer bouwkundige gebreken blijkt te hebben dan vooraf was gedacht of ingeschat.

Bewuster kopen

De gedachte bij het opnemen van deze clausule is dat kandidaat-kopers meer tijd hebben om te voorkomen een kat in de zak te kopen. De huidige praktijk wijst uit dat in schaarstegebieden dit voorbehoud wordt overgeslagen of dat de keuring juist wordt uitgevoerd tijdens de wettelijke bedenktijd. Uit een onderzoek door de overheid bleek in 2017 dat slechts 63% een voorbehoud voor financiering opnam in koopovereenkomsten in de schaarstegebieden zoals in Amsterdam.

Keuring aanvragen?

 

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!