Blog


Geld uitgeleend vanuit stamrecht BV? Let op liquiditeiten voorhanden hebben!

stamrecht bv lenenIndien u geld heeft uitgeleend uit de stamrecht bv dan is het raadzaam om een goed financieel plan te hebben over wanneer de uitkeringen zullen plaatsvinden. Ook de zakelijke voorwaarden van de lening of hypotheek dient u voor uw stamrecht bv goed in kaart te hebben.

Daarnaast kunt u besluiten om de benodigde gelden middels een hypotheek op te nemen of juist uit te lenen.

Leenvoorbeeld stamrecht bv

Stel dat u € 100.000 ontslagvergoeding in de BV liquide had en dat u € 60.000 heeft uitgeleend. U bent nu 59 jaar. U heeft een uitkeringsplan gemaakt waarbij u in de periode 63 tot en met uw AOW-leeftijd van 67 jaar en 6 maanden. Dat is totaal 5,5 jaren. U wenst in die periode € 1.500 bruto per maand uit te keren.

Als u de leeftijd van 65 jaar en 2 maanden heeft bereikt dan zijn de liquide middelen bijna opgesoupeerd. Op dat moment zou de lening al weer deels ingelost moeten zijn. Als u de middelen aan uzelf in prive heeft uitgeleend dient u voor de aflossing een gedegen plan te hebben wat uitvoerbaar is.

Mogelijk was u voornemens uw eigen woning dan te verkopen en te gaan rondreizen of een woning te huren. Zorg er dan voor dat u tijdig uw woning verkoopt en informeer bij een makelaar naar de courantheid en mogelijke opbrengst van uw woning. Zorg ervoor dat u in uw prognose er vanuit gaat dat aannames tegenvallen. Zorg er dan tegelijkertijd voor dat u daarop kunt anticiperen.

Heeft u geld vanuit de stamrecht bv uitgeleend aan uzelf in verband met de aankoop of verbouwing van uw woonhuis?

Let er dan op dat u de lening tijdig moet aanmelden bij de belastingdienst. Doet u dat niet dan heeft u geen recht op hypotheekrenteaftrek. Heeft u de lening na 1 januari 2013 verstrekt? Let u er dan tevens op dat u waarschijnlijk de lening of lineair of annuïtair moet aflossen. Als u dat niet nakomt heeft u eveneens geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Wel kunt u in aanmerking komen voor het overgangsrecht indien u voor 1 januari 2013 reeds de beschikking had over bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek. Deze mag u dan voortzetten en mocht u hebben afgelost in de tussentijd dan mag u zelfs weer opnemen tot het oude niveau van 31 december 2012.

Heeft u het geld aan een derde uitgeleend?

Zorg er dan voor dat u aflossingsplan heeft wat reeds periodiek nagekomen moet worden. Zo kunt u al in een vroeg stadium constateren of degene aan wie u geld heeft uitgeleend aan zijn verplichtingen kan voldoen. Mocht dat niet zo zijn dan kunt u tijdig actie ondernemen om bijvoorbeeld het gegeven onderpand uit te winnen. Om grote risico’s te beperken kunt u beter aan diverse partijen kleinere geldbedragen uitlenen dan aan één partij.

Lening of hypotheek oversluiten bij een bank of andere geldverstrekker

Op het moment dat u een woning bezit met overwaarde of in zijn geheel geen hypotheek hebt kunt u ook besluiten een hypotheek bij een bank te nemen. Op deze wijze kunt u besluiten de lening of hypotheek in uw stamrecht bv hebt terug betalen en gebruiken voor uw toekomstige uitkeringen.

Hypotheek vanuit stamrecht bv verstrekken

U kunt natuurlijk ook besluiten om het geld vanuit uw stamrecht bv uit te lenen prive om een hypotheek die u bij een bank hebt af te lossen. Dit kan al bijvoorbeeld vanuit rendementsoogpunt zijn. Onderstaand enkele redenen waarom u dit zou kunnen overwegen :

  • In de bv hebt u beperkt rendement, bijvoorbeeld 0,2% rentevergoeding voor een spaarrekening terwijl u zelf voor uw hypotheek 4% hypotheekrente betaalt;
  • Uw hypotheekconstructie met bijvoorbeeld een woekerpolis kunt u op deze beëindigen;
  • In uw stamrecht ontstaat een revolverende geldstroom die u op een later moment kunt gebruiken voor de verplichte pensioenuitkering.

Hypotheek verstrekken vanuit stamrecht bv aan uw kind

U kunt ook besluiten om een deel van het kapitaal uit te lenen aan uw kind voor de eerste woning. Of een opvolgende woning, dat maakt niet veel uit. We kunnen met een voorbeeld beschrijven wat de mogelijkheden hiertoe zijn.

Uw dochter koopt een woning van € 250.000 euro en kan bij een derde geldverstrekker € 150.000 hypotheek krijgen op basis van haar inkomen. Ze mist nog € 100.000. De kosten koper betaalt uw dochter vanuit eigen geld. Aangezien uw dochter meer leent dan de wettelijke norm is deze hypotheek vanuit de bv onzakelijk te noemen. Immers een externe geldverstrekker kan en mag maximaal € 150.000 uitlenen.

Toch kunt u dit oplossen. U dient dan in prive een schenkingsovereenkomst op te stellen waarbij u aangeeft jaarlijks de lasten van deze aanvullende hypotheek kwijt te schenken. Dan zijn er namelijk geen lasten verbonden aan de hypotheek. Op een later moment als het inkomen van uw dochter bijvoorbeeld is toegenomen of wanneer zij samen met een partner de hypotheek neemt kan deze verplichting komen te vervallen.

Dit is een simpel voorbeeld, in de praktijk blijkt uw persoonlijke situatie nog tot andere oplossingen te kunnen leiden.

Wat kunnen wij voor uw stamrecht bv doen?

Samen met u bepalen wij een marsroute en kunnen de benodigde documenten opstellen zoals een leenovereenkomst. Ook kunnen wij bemiddelen bij het verstrekken van een hypotheek door een externe partij indien u de hypotheek bij uw stamrecht bv juist wenst te herfinancieren. Op deze wijze nemen wij u veel werk uit handen. De ervaring leert dat geldverstrekkers niet altijd het fenomeen stamrecht bv kunnen overzien en u optimaal kunnen bedienen.

In de leenovereenkomst stellen wij met u samen de hoogte van de rente samen alsmede de aflossing. Ook wordt in deze leningovereenkomst vastgelegd op welke wijze er tussentijds kan worden afgelost. De hoogte van de hypotheek wordt benoemd en tevens raden wij aan om de hypotheek hoger in te schrijven. Op deze wijze hoeft u slechts eenmaal een bezoek aan de notaris te plegen indien u op een later moment nogmaals geld wenst op te nemen.

Onderdelen die wij in de leenovereenkomst van uw stamrecht bv doornemen zijn de volgende :

  • Hoogte van de huidige lening en toekomstige mogelijkheid om geld op te nemen;
  • Een zakelijke rente en eventueel een rentevastperiode;
  • De wijze van aflossen, op welke wijze en welke looptijd;
  • De zekerheden die u wenst te verbinden aan de hypotheek, dat is meestal enkel uw woning en eventueel een verpande levensverzekering.

Ook kunt u gebruik maken van onze huisnotaris waardoor u kunt rekenen op een snelle en correcte afhandeling van uw hypotheek voor uw stamrecht bv.

Advieskosten hypotheek stamrecht bv

Wat zijn de kosten om gebruik te maken van deze dienst? Op het moment dat u uitsluitend een leenovereenkomst wenst vangt het basistarief aan bij € 450 euro exclusief BTW. Wij onderhouden dan ook het contact met uw geldverstrekker en controleren de (proforma) aflosnota.

Voor het aanvragen van een hypotheek bij een externe geldverstrekker gelden maatwerktarieven. Aan de hand van een inventarisatie of persoonlijk gesprek zullen wij u dan een offerte op maat verstrekken. De reden waarom wij dit op voorhand niet kunnen noemen hangt af van de benodigde tijdsinvestering die gepaard gaat met uw persoonlijke situatie.

Blijkt dat u bijvoorbeeld buitenlands inkomen geniet of zelfstandig ondernemer bent met een scala aan vennootschappen maakt dit nogal uit hoe de advisering verloopt. Bent u juist gepensioneerd dan is de situatie weer overzichtelijker en zijn de tarieven lager.

Toestemming Belastingdienst

Mocht u zekerheid op voorhand wensen dan is het ook mogelijk om de beoogde transactie voor te leggen aan de Belastingdienst. Op deze wijze kan de inspecteur uw zaak en concept leenovereenkomst of ander document toetsen. Dat is geen verplichting, maar kan u mogelijk extra rust geven. Wij kunnen dit ook voor u verzorgen.

De overeenkomst dient zakelijke voorwaarden te bevatten zoals een marktconforme rente en aflossingsvoorwaarden indien deze aan de orde zijn. Daarnaast kunt u de overeenkomst bekijken door de bril van een externe geldverstrekker. Zou een bank u deze lening met min of meer dezelfde condities ook verstrekken?

Mocht de Belastingdienst de overeenkomst aanmerken als onzakelijk dan kan de inspecteur het standpunt innemen om naast de reguliere belastingheffing ook een revisierente van 20% over de volledige ontslagvergoeding op te leggen.

Meer informatie gewenst over bovenstaande onderwerp kunt u altijd een adviseur van ons kantoor raadplegen.