Categorie: belastingen


woz waarde amsterdamIn januari kunt u er als huiseigenaar de klok op gelijk zetten. De gemeente Amsterdam stuurt u dan de zogeheten jaarlijkse ‘aanslag OZB’. Zeker met de gestegen huizenprijzen kan het ook in 2019 schrikken zijn welke WOZ-waarde de gemeente heeft gekozen.

Wat kan ik doen als ik de WOZ-waarde te hoog vindt?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dient u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar te maken. Overigens ontvangt u geen losse brief met de WOZ-waarde, deze waarde staat op de OZB-beschikking genoemd. Bij sommige gemeenten kunt u digitaal bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Ook kunt u ons verzoeken om een bezwaarschrift in te dienen.

Wij kunnen voor u deze bezwaarprocedure voeren op grond van een wettelijke kostenvergoeding. Als blijkt dat de WOZ-waarde toch juist is, dan heeft u dan ook geen kosten. Bij een juiste WOZ-waarde hoeft de gemeente ook geen vergoeding te verstrekken. Direct een bezwaarprocedure aanvragen?

Hoe weet ik of de WOZ-waarde klopt van mijn woning?

Dat is altijd een lastige vraag omdat de WOZ-waarde van veel factoren afhankelijk is. Enkele uitgangspunten sommen we hierna op:

 • Wat zijn de kenmerken van uw woning, zoals woonoppervlakte, inhoud en perceelgrootte enzovoorts;
 • Zijn er vergelijkbare woningen in uw omgeving verkocht, en zo ja tegen welke prijs?
 • Hoeveel heeft u zelf betaalt voor uw woning als u deze recent hebt gekocht;
 • Is er sprake van achterstallig onderhoud of zijn er omgevingsfactoren die van negatieve invloed op de waarde zijn zoals een trein of drukke weg?

Gratis waardebepaling met online tool voor uw woning in AmsterdamWat maakt nu een te hoge WOZ-waarde eigenlijk uit?

Ten onrechte denken veel woningbezitters dat deze waarde enkel van invloed is op de gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. In uw aangifte inkomstenbelasting is de WOZ-waarde voor de volgende onderdelen van belang:

 • Het eigenwoningforfait waarbij woningen van boven de 1 miljoen euro juist extra hard belast worden;
 • De vermogensrendementsheffing indien u uw woning gebruikt voor verhuur of als tweede woning.

De aanslag OZB voelt u direct in uw portemonnee omdat u deze aanslag direct dient te voldoen. Bij de aangifte inkomstenbelasting is sprake van een indirecte belasting, omdat u al vaak voorschotten heeft voldaan met uw loonbelasting en de aangifte een optelsom is van allerlei verschillende componenten. Hierdoor ‘voelt’ u deze belasting niet direct terwijl dit wel om grotere getallen gaan.

Ook wijzen gemeenten u vaak op het geringe effect waardoor u op een verkeerd been wordt gezet. Dat is allemaal niet zo fraai, alleen de gemeente heeft een financieel belang bij weinig bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. De gemiddelde besparing bij onze klanten is zo’n € 140 euro netto per jaar aan belastingafdracht. U hoort op een juiste wijze in de belastingheffing betrokken te worden waardoor het loont om uw WOZ-waarde kritisch te bekijken.

Wat is de WOZ-waarde?

Dit is de waarde die de overheid gebruikt en bepaalt voor belastingzaken van alle woningen en andere onroerende zaken. Als u bijvoorbeeld in Amsterdam woont, gebruikt de gemeente deze waarde om de hoogte van de OZB aanslag te bepalen. Als huiseigenaar krijgt u hoe dan ook te maken met deze OZB. Daarbij maakt het niet uit of u zelf de woning bewoont, of niet.

De letters WOZ staan voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wetgeving is sinds 1994 actief en tot aan dat moment konden huiseigenaren zelf een waarde toekennen aan hun woning. Dat leverde allerlei discussies op en om die reden heeft de overheid gekozen voor een uniforme waardebepaling.

Erfpacht en WOZ

In Amsterdam zijn relatief veel woningen gelegen op erfpachtgrond. Dat betekent dat de grond niet van de eigenaar van het gebouw is, maar meestal van de gemeente Amsterdam. Wat is de invloed van de erfpacht op de hoogte van de WOZ-waarde?

De gemeente dient rekening te houden met een situaties alsof de ondergrond wel in bezit is van één partij. Dit principe is ook van toepassing indien u een woning bezit die verhuurd is. Ook dan dient de gemeente rekening te houden met deze zogeheten ‘fictie’.

Feiten over de gemeente Amsterdam

 • De gemiddelde WOZ-waarde in 2017 bedroeg € 290.000;
 • Aantal gebouwen waar een WOZ-waarde over is afgegeven: 499.706;
 • Rapport van de toezichthouder over de WOZ-procedures binnen de gemeente Amsterdam.

Bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde

U kunt besluiten deze waarde aan te vechten. Dan dient u een goede onderbouwing te maken van de redenen waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Bovendien kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om mondeling gehoord te worden. Hieraan dient de gemeente mee te werken en dat geeft u de gelegenheid om uw bezwaarschrift extra toe te lichten. Deze hoorzitting is geen tweezijdige communicatie. U kunt zelf informatie inbrengen en de gemeente verwerkt dit. De ambtenaar van de gemeente zal geen commentaar leveren op uw eerder ingenomen standpunten.

Kosteloze bezwaarprocedure door ons kantoor?

Door middel van de wettelijke kostenvergoeding kunnen wij u helpen te besparen. Vraag direct een lagere WOZ-waarde aan met onderstaand formulier. Stuur ook gerust uw WOZ-aanslag en taxatieverslag mee. Wij voeren eerst een kosteloze quickscan uit en houden u op de hoogte!

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

   

  prinsjesdagInmiddels is het belastingplan 2019 bekend gemaakt. Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen voor u als klant staan onderstaand weergegeven.

  Woning en hypotheek

  • De hypotheekrente wordt sneller afgebouwd: van maximaal 49% in 2019 naar 37,05% in het jaar 2023.
  • Het eigenwoningforfait zal deels als compensatie voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek worden verlaagd. Het percentage dat als belasting over de eigen woning betaald dient te worden is nu nog 0,70%, dit zal met 0,05%-punt omlaag gaan naar 0,45% in 2023 (voor de woningen die vallen in de categorie € 50.000 tot € 1.060.000);
  • Woningeigenaren met een hoge WOZ-waarde en lage hypotheekrente, zal deze belasting steeds sterker voelen vanwege de afbouw van de Wet Hillen. Deze wet hield in dat als de te betalen belasting op de eigen woning hoger was dan het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, dat er dan niets betaald hoefde te worden, de te betalen belasting werd gecompenseerd met een extra aftrekpost die net zo groot was als de te betalen belasting. Deze extra aftrekpost wordt vanaf 2018 in 30 jaar afgebouwd naar nihil.
  Tip : U kunt in 2018 bepaalde uitgaven naar voren halen en op deze wijze in 2018 nog profiteren van een hoger aftrekpercentage.

  U kunt hierbij denken aan het vooruitbetalen van 6 maanden aan hypotheekrente. Deze 6 maanden is het maximum dat fiscaal vooruitbetaald mag worden. Overigens dient uw bank hieraan mee te werken, dat is niet bij iedere bank zo.

  Ook kunt u besluiten om de partneralimentatie voor uw ex-partner ineens te betalen of vooruit te betalen. Dit vergt eveneens overleg met de ontvangende partij.

  Aftrek onderhoudskosten voor rijksmonumenten komt te vervallen

  Deze regeling wordt vervangen voor een subsidieregeling. Al enige tijd is bekend dat de overheid deze regeling wenst te vervangen. Dit is geen groot nieuws.

  Uiteindelijk kan de subsidie hoger uitpakken dan de huidige aftrek voor monumenten vanwege de verlaging van het tarief voor de inkomstenbelasting en de beperking van de aftrekposten in box 1.

  Tarieven inkomstenbelasting

  • Er zullen nog maar twee tarieven voor de inkomstenbelasting bestaan: 36,93% voor belastbare inkomens tot €68.600 en 49,5% boven deze inkomensgrens;
  • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zullen worden verhoogd. Dit gebeurt in stappen van 2019- 2021;
  • De nieuwe rendementspercentages voor het berekenen van de vermogensrendementsheffing zullen bekend worden gemaakt. Deze belasting kan dus stijgen maar ook dalen

  Tarieven box 3

  Het heffingsvrij vermogen wordt in 2019 geïndexeerd tot een bedrag ad € 30.360.

  Rendement per vermogensschijf

  Van € 0 tot en met € 71.650Van € 71.651 tot en met € 989.736Boven de € 989.736
  Weging rendementsklasse I67,00%21,00%0,00%
  Weging rendementsklasse II33,00%79,00%100,00%
  20172,87%4,60%5,39%
  20182,02%4,33%5,38%
  20191,94%4,45%5,60%

  Aftrekposten

  • Diverse aftrekposten worden verlaagd. De aftrek voor monumentenpanden zal mogelijk worden vervangen door een subsidieregeling.
  • Dit geldt voor de hypotheekrenteaftrek, aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie), aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrek van scholingsuitgaven, aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de giftenaftrek.

  Ondernemers

  • De tarieven voor de aanmerkelijk belang (Box 2) en de vennootschapsbelasting worden respectievelijk verhoogd (naar 28,5% in 2021) en verlaagd (naar 16,0% / 21,0% in 2021);
  • Ook de aftrekposten voor ondernemers worden afgebouwd naar maximaal 36,93% in 2023. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

  Berekenen wat de effecten zijn

  • Zelf berekenen wat de veranderingen in belastingtarieven, aftrekposten en bijtellingen voor u tot gevolg hebben? Berekenhet heeft er een slimme rekentool voor.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

    

   advieskosten hypotheek aftrekbaarGratis telefonisch consult?

    

   Zijn de kosten voor hypotheekadvies aftrekbaar? Onder een aantal voorwaarden zijn deze kosten aftrekbaar. In de meeste situaties als u belastingplichtige in Nederland bent en de hypotheek heeft afgesloten voor de woning waar u zelf woont.

   Voorwaarden aftrekbaarheid hypotheekadvies

   Niet voor iedere hypotheek die u afsluit komt u in aanmerking van aftrekbare kosten. Zo dient u de hypotheek gebruikt te hebben voor de volgende zaken :

   • De hypotheek is afgesloten voor uw woning die als hoofdverblijf dient;
   • Advieskosten voor een hypotheek voor uw vakantiewoning zijn niet aftrekbaar;
   • U hebt of gaat uw woning verbouwen;
   • Hypotheken afgesloten vanaf 1 januari 2013 dienen minimaal in 30 jaar afgelost te worden.

   Meefinancieren hypotheek advieskosten

   U mag ook besluiten de kosten van het hypotheekadvies mee te financieren in een hypotheek. Indien u een huis koopt mag u dan ook de hypotheekrente over deze meegefinancierde kosten in aftrek nemen. Dit is niet het geval bij een oversluiting of herfinanciering van uw hypotheek. U mag dan de kosten van een hypotheekadviseur wel meefinancieren alleen dan is de rente over dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar.

   Kosten die niet aftrekbaar zijn rondom het kopen van een huis

   De volgende kosten voor het kopen of verbouwen van een woning zijn niet-aftrekbaar :

   • Makelaarscourtage voor een aankoopmakelaar;
   • Overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde BTW bij een nieuwbouwwoning;
   • Kosten van een verbouwing en nieuwbouw;
   • Bouwrente bij een nieuwbouwperiode voorafgaand aan het sluiten van een koop-/aannemingsovereenkomst.

   Overige kosten die aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen

   De onderstaande kosten zijn wel aftrekbaar van uw inkomen. Een aanzienlijk deel van de kosten koper zijn aftrekbaar :

   • Notariskosten voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte;
   • Taxatiekosten die verplicht zijn om in aanmerking voor een hypotheek te komen;
   • Kosten voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
   • Bouwrente over de periode na het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst;
   • Administratiekosten voor het aanhouden van een bouwdepot en ook het renteverlies.

   Vertel ons uw verhaal

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

     

     

     

    Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Voor 1 mei moet de belastingaangifte binnen zijn bij de Belastingdienst. Elk jaar zijn er wel een aantal wijzigingen waar u rekening mee moet houden. Wij helpen u graag een stukje op weg.

    Hoe werkt het?

    Elke maand betaalt u loonheffing en sociale premies over uw loon, uitkering of pensioen. Het jaar daarop doet u aangifte over het afgelopen jaar. Zo kan de Belastingdienst nagaan of het bedrag klopt dat u aan loonheffing en premies betaald heeft. Daarna wordt dit verrekend en krijgt u geld terug of moet u bijbetalen.

    Wat is nieuw in de aangifte inkomstenbelasting over 2017?

    • U kunt betaalde kinderalimentatie niet meer opgeven als schuld in box 3.
    • De berekening van de belasting in box 3 is veranderd:
     • er zijn drie vermogensschijven en u betaalt verhoudingsgewijs meer vermogensbelasting naarmate uw vermogen hoger is.
     • het heffingsvrij vermogen waarover u geen belasting hoeft te betalen is omhoog gegaan naar € 25.000 per persoon.
    • De eenmalige schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning is terug. U kunt hier gebruik van maken als u tussen de 18 en 40 jaar oud bent en de schenking hebt gebruikt voor o.a. de aankoop van uw eigen woning of aflossing van uw eigenwoningschuld.
    • De aangifte van schenk- en erfbelasting is alleen nog mogelijk met speciale formulieren.
    • De bijtelling voor de auto van de zaak is gewijzigd voor auto’s waarvan het eerste kenteken is afgegeven in 2017. Voor milieuvriendelijke auto’s is de bijtelling 4% van de cataloguswaarde.
    • De voorwaarden voor vrijstelling van een kapitaalverzekering eigen woning zijn versoepeld. Over 2017 kan er ook recht bestaan op vrijstelling als u nog geen 15 jaar hebt gespaard.

    Deadline

    U dient aangifte te doen tussen 1 maart en 1 mei overigens kunt u om uitstel verzoeken tot 1 september 2018. Voor 1 april aangifte doen betekent sowieso dat u voor 1 juli bericht ontvangt van de fiscus. Bent u te laat, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Deze vangt aan vanaf € 369 bij een eerste keer dat u te laat de aangifte indient.

    Is aangifte doen voor u niet verplicht? Toch een aangifte indienen kan een voordeel opleveren. Vooral ouderen en chronisch zieken kunnen aftrekposten laten liggen op deze wijze.

    Hulp nodig met uw aangifte? Stuur ons gerust een bericht middels onderstaand formulier en tegen betaling van € 125 verzorgen de belastingadviseurs van ons kantoor uw aangifte.

      

      

     herfinanciering BVHypotheek afsluiten eigen BV

     Bent u van plan om een lening of hypotheek af te sluiten bij uw eigen BV ter vervanging van een bestaande hypotheek?  Vanaf 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek drastisch gewijzigd. Zo is er overgangsrecht gecreëerd voor personen met een bestaande hypotheek. Het komt er op neer dat de hoogte van de hypotheek van iedereen met een hypotheek bestemd voor de eigen woning op 31 december 2012 bevroren wordt. Vanaf deze datum is uitbreiding onder de oude hypotheekregels niet meer mogelijk. Een voorbeeld.

     Overgangsrecht hypotheken

     Stel dat u op 31 december 2012 een spaarhypotheek heeft van € 250.000 en u besluit op 1 maart 2013 een serre te plaatsen aan uw woning en u wenst hiervoor € 25.000 te lenen bij een bank of bij uw eigen (stamrecht) BV dan mag u de rente van deze extra hypotheek uitsluitend aftrekken indien u deze annuïtair aflost. Dus producten zoals een spaarhypotheek, bankspaarhypotheek of beleggingshypotheek komen niet meer voor aftrek in aanmerking. Ook al zou u een dergelijke hypotheek wel willen, dan loopt u tegen het probleem aan dat banken deze niet meer in hun assortiment hebben. Het is dus sowieso een theoretische kwestie geworden. Samengevat mag u voor uw bestaande hypotheek de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken binnen de oude spelregels, maar de hypotheekrente van de extra hypotheek mag alleen in aftrek worden genomen als u minimaal annuïtair aflost. Een lineaire hypotheek mag dus ook, want daarmee lost u eerder af dan bij een annuïteitenhypotheek.

     Het was ingewikkelder als u besloot om slechts een gedeelte van uw hypotheek van € 250.000 te vervangen. De verantwoordelijke minister heeft hiervoor beleid ontwikkeld wat er op neer komt dat u ook een gedeelte van uw hypotheek (formeel : eigenwoningschuld) vervangt in plaats van het gehele leningdeel of de gehele hypotheek. De complete toelichting treft u bijgaand aan :

     Gedeeltelijk aflossen eigenwoningschuld

     In de praktijk is de vraag opgekomen wat de fiscale gevolgen zijn van het gedeeltelijk aflossen van een leningdeel dat onder het overgangsrecht valt als dit wordt gevolgd door het opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen wo-ning (gedeeltelijk oversluiten). De wettekst schrijft voor dat deze nieuwe lening alleen onder het overgangsrecht valt in geval van geheel aflossen van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld en het uiterlijk binnen het daaropvolgende kalenderjaar -ten minste voor dat bedrag- opnieuw aangaan van een schuld in verband met een eigen woning (geheel oversluiten). Deze lijn was ingegeven door het idee dat bij een verhuizing of bij oversluiten eigenlijk altijd een volledig le-ningdeel vervangen wordt. In de praktijk blijkt dat ook sprake kan zijn van ge-deeltelijk oversluiten van een leningdeel. Onder de huidige wettekst zou in dat geval het overgangsrecht alleen van toepassing zijn op de nieuwe lening indien de lening voor oversluiten gesplitst zou worden in twee leningdelen. Dit zodat per leningdeel sprake is van geheel oversluiten. Ter verduidelijking een voorbeeld.

     Voorbeeld

     Casus 1

     A heeft op 31 december 2012 een eigenwoningschuld van € 300.000. Deze eigenwoningschuld is opgebouwd uit twee leningen. Lening 1 van € 250.000 en lening 2 van € 50.000. In 2013 lost A € 50.000 af op lening 2, met geld verkregen uit een nieuwe lening van € 50.000 (geheel oversluiten). Deze € 50.000 valt onder het overgangsrecht (geen afloseis).

     Casus 2

     Zelfde als casus 1, maar nu lost A € 10.000 blijvend af uit spaargeld en sluit hij gelijktijdig een nieuwe lening van € 40.000 af ter vervanging van de overige € 40.000 van lening 2 (gedeeltelijk oversluiten).

     Deze nieuwe lening van € 40.000 valt niet onder het overgangsrecht aangezien geen sprake is van ‘ten minste voor dat bedrag (€ 50.000) aangaan van een schuld’.

     De overgesloten € 40.000 zou wel onder het overgangsrecht hebben gevallen indien A voorafgaand aan het aflossen en oversluiten de lening van € 50.000 had gesplitst in een lening van € 10.000 (deel dat daarna blijvend wordt afgelost) en een lening van € 40.000 (deel dat wordt overgesloten).

     Het hanteren van een dergelijk onderscheid tussen wel en niet gesplitste leningdelen acht ik onwenselijk. Belastingplichtigen zouden daardoor in voorkomende gevallen feitelijk worden gedwongen de lening administratief te splitsen, wat leidt tot onnodige administratieve rompslomp.

     In een beleidsbesluit zal daarom vooruitlopend op wetgeving worden opgenomen dat ook bij gedeeltelijk oversluiten van een tot de eigenwoningschuld behorende schuld de nieuwe schuld kwalificeert voor het overgangsrecht (geen aflossingseisen) met dien verstande dat deze goedkeuring net als bij het ‘geheel oversluiten’ alleen geldt:

     – voor maximaal de omvang van de aflossing en

     – indien de schuld wordt aangegaan uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aflossing plaatsvond.

     De aanpassing biedt meer flexibiliteit en gelijkheid in de fiscale behandeling van belastingplichtigen met een verschillende samenstelling van de eigenwoningschuld (meer of minder leningdelen).

     Vertel ons uw verhaal

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.

      box 3 besparenVelen van u geven bij ons aan dat zij het onrechtvaardig vinden hoe de belasting over spaargeld in privé wordt berekend. In veel gevallen moet er meer belasting worden afgedragen dan dat er aan rendement wordt gemaakt. Voor die relaties hebben wij dé oplossing om over werkelijk ontvangen rente belasting te betalen. Het oprichten van een simpele spaar B.V. Afhankelijk van de omvang van uw spaargeld kan het jaarlijkse voordeel al snel enkele duizenden euro’s netto zijn!

      Rekenvoorbeeld

      Spaargeld boven vrijstelling van € 50.000Rente %Besparing jaar 1Besparing tm jaar 2Besparing tm jaar 3Besparing tm jaar 4
      € 150.0000,2€ 192€ 1.051€ 1.902€ 2.748
      € 300.0000,2€ 2.227€ 5.103€ 7.954€ 10.780
      € 500.0000,2€ 4.907€ 10.376€ 15.739€ 21.051

      Bij een spaarrente van 0,2% en een spaarsaldo van € 300.000 bedraagt de totale belastingbesparing besparing in 3 jaar € 7.954 netto. Hierbij is rekening gehouden met de eenmalige kosten van oprichting van de BV van € 750 incl. btw en met de jaarlijkse kosten voor het opstellen van de jaarrekening van € 425 incl. btw.

      Hoe werkt het?

      Bij het oprichten van een nieuwe lege BV brengt u uw spaargeld in als aandelenkapitaal. Hierdoor wordt uw spaarsaldo niet meer belast in box 3. In uw BV bent u alleen belasting verschuldigd over het werkelijke rendement. Op die manier betaalt u nooit teveel belasting in tegenstelling tot spaargeld in box 3.

      Voor wie interessant?

      Dit advies is met name bedoeld voor relaties;

      1. die over spaargeld beschikken van € 150.000 of meer;
      2. die een rendement maken van minder dan 4% per jaar;
      3. die weinig risico willen nemen met het spaargeld (niet willen beleggen)
      4. die box 3 belasting willen besparen!

      Stappenplan

      Als u ook op de belasting op spaargeld in box 3 wil besparen dan kunt u de volgende stappen doorlopen;

      1. meld u bij ons aan via e-mail op info@cournot.nl (naam en telefoonnummer) of bel 0168-327702.
      2. na een intake bespreken we met u of de spaar BV voor u de oplossing is en hoeveel middelen u in de BV wilt inbrengen
      3. wij verzorgen daarna de oprichting van de BV met u.
      4. na oprichting opent u één of meerdere bankrekeningen op naam van uw BV
      5. u hoeft slechts één keer per jaar informatie aan ons aan te leveren, wij doen de rest

       

      Direct belasting in box 3 besparen?

      Heeft u behoefte aan een persoonlijke berekening van uw belastingvoordeel? Neemt u dan contact met ons op voor een advies op maat.

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.

        

       Sinds 1 januari 2017 is de éénmalige verhoogde schenkingsvrijstelling weer terug op het toneel. Tijdens de kredietcrisis bestond deze regeling ook tijdelijk om de woningmarkt te stimuleren.

       Wat zijn de voorwaarden voor deze vrijstelling?

       Eigen woning

       Allereerst dient de schenking gebruikt te worden voor de aankoop, verbouwing, verbetering of het onderhoud aan de eigen woning. Dit betreft dus een koopwoning.  Ook mag de schenking gebruikt worden om een schuld voor de woning zoals een hypotheek af te lossen. Dit geld mag ook gebruikt worden voor een zogeheten restschuld op te lossen. U mag de schenking ook gebruiken om uw hypotheek over te sluiten naar een lagere hypotheekrente en hiermee de boeterente voldoen. Het maakt hierbij niet uit of het geld gebruikt wordt voor een kluswoning, nieuwbouwwoning of bestaande woning.

       Drie kalenderjaren

       De vrijstelling van € 100.000 geldt in principe voor één kalenderjaar. Stel dat de ontvanger de schenking niet in één jaar gebruikt heeft dan mag deze ook uitgesmeerd worden over de volgende twee kalenderjaren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om de hypotheekschuld te verlagen zodat u binnen de boetevrije marge blijft.

       Leeftijd ontvanger

       Is de persoon die de schenking ontvangt tussen de 18 en 40 jaar dan geldt de éénmalige vrijstelling van € 100.000. Er hoeft geen familieband te zijn tussen de schenker en ontvanger. U mag het bij wijze van spreken ook geven aan uw neefje, nichtje, buurman, buurvrouw et cetera.

       Het spreekt voor zich dat u zich dient te melden bij de Belastingdienst indien u de schenking niet heeft gebruikt voor de eigen koopwoning. U dient deze melding uiterlijk 1 juni van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waar de schenking.

        Sinds 1 april 2017 is het mogelijk om uw bestaande spaar- of beleggingsverzekering die in box 1 valt voordelig af te kopen. Deze hypotheekvorm kon worden afgesloten in de periode voor 1 januari 2013 en had onder andere als voorwaarde voor een belastingvrije uitkering dat minimaal 15 jaar premie zou worden betaald. Over de waarde is dan jaarlijks een vrijstelling in box 3 voor de vermogensrendementsheffing.

        Indien u minimaal 15 jaar premie betaald hebt was de belastingvrijstelling tot 1 april € 36.900 per persoon. Betaalde u minimaal 20 jaar premie dan was de vrijstelling € 162.500. Nu is de regelgeving zo gemaakt dat u op ieder moment de waarde en polis kunt afkopen, ongeacht de looptijd. De verplichting is dat u het saldo wel gebruikt om uw hypotheek af te lossen. Deze regelgeving kan zorgen voor lagere maandlasten indien u bijvoorbeeld een beleggingsverzekering hebt met hoge kosten en een laag rendement.

        Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

          

         Sinds september 2016 heeft de overheid een subsidiepot beschikbaar gesteld voor het isoleren van uw dak, gevel, spouwmuur, vloer en glas. Minimaal 2 isolatiemaatregelen dient u uit te voeren om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Bovenop deze maatregelen kunt u daarnaast ook in aanmerking voor extra subsidie komen voor bijvoorbeeld een douche met warmteterugwinning. De regeling heeft ‘Subsidieregeling energiebesparing’ en is digitaal aan te vragen via de website van RVO.

         Deze regeling is interessant indien u verbouwingsplannen hebt en sowieso enkele zaken wenst aan te pakken die uw woongenot verhogen. De initiële besparing op de isolatiewerkzaamheden bedragen circa 20%. Het financiële voordeel na toepassing van de maatregelen werkt dan ook meteen door in uw energienota, ieder jaar weer. De maximale subsidie bedraagt € 20.000.

         De materialen die u wenst toe te passen dienen te voldoen aan een aantal minimale isolatiewaardes. Voor dak, vloer en geval is dit een Rd-waarde van tenminste 3,5. Voor een spouwmaar een Rd-waarde van minstens 1,1 voor HR++ glas een U-waarde van maximaal 1,2 en voor triple glas een U-waarde van maximaal 0,8.

         Naast de aantrekkelijke subsidieregeling komt u in aanmerking voor het lage BTW-tarief voor isoleren van woningen. Dit geldt uitsluitend voor de arbeid die u inhuurt. Voor de materialen is het tarief van 21% van toepassing.

         Wenst u de isolatie te financieren dan kan dit middels de aantrekkelijke energiebespaarlening die vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds wordt gevoed. U kunt tegen een aantrekkelijke rente tot € 25.000 lenen en in maximaal 15 jaar aflossen.

         De conclusie is dat het toepassen van energiebesparende maatregelen een win-win is. U draagt op deze wijze een steentje bij aan het verminderen van CO2-uitstoot en zorgt voor lagere financiële lasten. Ook creëert u waarde in uw woning.

          

          

         Bij het verliezen van een dierbare komt er veel op u af om te regelen. Vaak ontstaan deze gebeurtenissen plotsklaps en wordt u overvallen door emoties. Wij kunnen u bijstaan bij het afhandelen van diverse administratieve zaken rondom het overlijden van uw dierbaren. In sommige gevallen is hier een overheidsinstantie bij betrokken die u actief zelf dient te informeren conform wetgeving. Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken.

         Is er een testament?

         Voor veel mensen is het lastig om vooraf te bespreken wat er moet gebeuren bij een eventueel overlijden. Overleg samen welke zaken je zelf al hebt geregeld en wat je wensen zijn. Is er een uitvaartverzekering aanwezig, een testament opgesteld, wie krijgt de voogdij over de kinderen et cetera?

         Met een testament wijs je zelf je erfgenamen aan en bepaal je wie welk deel krijgt. Via het centraal testamentenregister vraag je deze op. Een notaris maakt een Verklaring van Erfrecht op. Deze verklaring kunt u nodig hebben om toegang te krijgen tot bankrekeningen van de overledene of om documenten te wijzigen die op naam van de overledene staan.

         Meld een overlijden bij de gemeente

         Met behulp van Verklaring van overlijden van de arts kunt u de Akte van overlijden bij de gemeente aanvragen. U kunt dit zelf doen maar ook overlaten aan de uitvaartverzorger. De gemeente verwerkt dit in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), die ook melding maakt van overlijden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst. Deze overheidsdiensten worden dan automatisch van het overlijden op de hoogte gesteld.

         Informeer pensioeninstantie van de overledene

         Breng pensioeninstantie van de overledene op de hoogte en vraag een eventueel nabestaandenpensioen aan. Controleer ook of er een partnerpensioen is via pensioenkijker.nl of mijnpensioenoverzicht.nl.

         Vraag een ANW-uitkering/Weduwepensioen aan

         De SVB stuurt automatisch bericht aan weduwen, weduwnaren en partners met geregistreerd partnerschap als zij in aanmerking komen voor de Algemene Nabestaandenwet (zgn. ANW-uitkering). Stellen die samenwonen moeten zelf een aanvraag indienen.

         Heb je recht op toeslagen?

         Als uw partner komt te overlijden, verandert er vaak het nodige in het inkomen. Vaak wordt het inkomen lager en is het verstandig opnieuw te kijken of u recht hebt op bepaalde regelingen via berekenuwrecht.nl. Ontving de overledene de toeslag op zijn naam? Dan zet de Belastingdienst de toeslag stop en moet u dit opnieuw aanvragen.

         Vraag een wezenuitkering aan

         Kinderen tot 16 jaar kunnen een wezenuitkering ANW krijgen als ze geen ouders meer hebben. Een kind krijgt alleen een wezenuitkering als de ouder die het laatst overleden is, verzekerd was voor de ANW. Een ouder was verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte. Ook kinderen van 16 tot 21 kunnen een wezenuitkering krijgen. Daarvoor moeten ze aan extra voorwaarden voldoen.

         Neem contact op met de hypotheekverstrekker bij een eigen woning

         Bij het afsluiten van de hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden kan de nabestaande dan met (een deel van) dat geld de hypotheek aflossen. Vaak stelt dat hem of haar in staat in de woning te blijven wonen. Neem hiervoor contact op met uw hypotheekverstrekker. Ook wij kunnen uw hypotheek onder de loep nemen en tevens beoordelen of er besparingsmogelijkheden zijn. Meld ook aan het Kadaster dat de hypotheekinschrijving op uw naam moet komen te staan.

         Erven van een woning

         Indien u een woning erft dient u in sommige gevallen een aangifte erfbelasting in  te dienen. De grondslag voor de waarde van de te erven woning is de WOZ-waarde. Wij kunnen deze aangifte verzorgen en eventueel de WOZ-waarde laten corrigeren indien blijkt dat deze te hoog is.

         Informeer verzekeringen en andere instanties

         Bij overlijden moeten allerlei instanties op de hoogte worden gesteld om een eventuele overeenkomst te beëindigen of aan te passen. De tenaamstelling moet worden aangepast als rekeningen hetzelfde blijven. Sommige worden automatisch doorgegeven, bijvoorbeeld door de gemeenten aan de SVB, UWV en Belastingdienst.Denk aan:- Belastingdienst (Inkomstenbelasting en Toeslagen)- Gemeente- Uitkeringsinstanties- Werkgever en pensioenfonds-Verzekeringsmaatschappijen (denk aan diverse polissen zoals inboedel, aansprakelijkheidsverzekering etc.)- Bank, creditcardmaatschappijen, beleggingsinstellingen- Hypotheekverstrekker of woningcorporatie- Verenigingen, scholen- Energiebedrijf, telefoonmaatschappij, goede doelen- Abonnementen tijdschriften, kranten

         Lijfrenteverzekeringen / bankspaarrekening

         Indien er lopende lijfrenteverzekeringen afgesloten zijn door de overledene dan is sommige gevallen recht op periodieke uitkering. Wij kunnen u helpen dit te onderzoeken.

         Voor meer hulp bij de afhandeling van deze zaken, waaronder belastingzaken, helpen wij u graag verder. Voor meer informatie : info@cournot.nl of 0168-327702. Wij werken landelijk en een bezoek aan huis behoort ook tot de mogelijkheden.