Categorie: eigen woning


huis kopen zonder eigen geldVrijblijvend advies?

 

Huis kopen zonder eigen geld is soms mogelijk

Het is sinds 1 januari 2018 toegestaan om tot maximaal 100% van de marktwaarde een hypotheek af te sluiten. Sinds 2012 heeft de rijksoverheid geregeld dat u stapsgewijs minder kunt lenen met een hypotheek. De ondergrens is voorlopig bepaald op 100%.

Vooral voor starters op de woningmarkt is het een hele kluif om een geschikte woning te vinden en dan ook nog de kosten koper bij elkaar te sparen. Toch weten onze adviseurs vaak het verschil te maken tussen kopen en niet kopen!

Hoe hoog zijn gemiddeld de kosten koper?
In een percentage uitgedrukt moet u denken aan zo’n 5%. Het ligt er ook sterk aan welke diensten u afneemt. Huurt u een aankoopmakelaar in of neemt u een hypotheek met NHG dan stijgt het percentage.

Op onze website kunt u zelf een berekening maken van de indicatieve kosten koper.

Hoe kunnen jullie mij helpen met het kopen van een huis zonder eigen geld?
Vanwege onze kennis van de markt en ervaring weten wij of uw hypotheekaanvraag past. Daarvoor hebben we een inventarisatie van uw situatie nodig en kunnen u dan snel op weg helpen. Als het niet past zullen wij u dit ook eerlijk en meteen aangeven.

Het kan ook voorkomen dat uw situatie tussen wal en schip zit en dan kunnen wij uw hypotheekaanvraag voorbespreken met een bank. Dat geeft u meer zekerheid op voorhand.

Ook kunnen wij u helpen met het gehele aankoopproces zodat u geen kopzorgen hebt.

Goed om te weten is dat wij door heel Nederland werken!

Mogelijke oplossingen voor het kopen van een huis zonder eigen geld

Eigenlijk zijn er drie “goede” oplossingen te bedenken indien u dolgraag een huis wenst te kopen en niet direct over spaargeld beschikt. Dat is op zichzelf niet vreemd als u bijvoorbeeld net in een studie hebt geïnvesteerd en bent begonnen aan uw eerste baan. Of als u een huis hebt verkocht en een restschuld hebt voldaan. Kortom en er zijn tal van redenen te bedenken waarom u tijdelijk niet beschikt over voldoende spaargeld.

De laatste optie die wij kunnen bedenken is een consumptieve lening in de vorm van een persoonlijke lening af te sluiten om de kosten koper te financieren. Het klinkt misschien apart dat het wel mogelijk is om een los krediet af te sluiten bovenop de 100% van de koopsom in plaats van een hypotheek. Toch is dit wettelijk gezien mogelijk.

Het alternatief is soms niet voordeliger voor u. Indien u besluit te huren in plaats van te kopen dan wordt u ook geconfronteerd met hoge huurlasten. In veel gevallen is een koopwoning voordeliger. Soms is het kiezen uit twee kwaden.

Huis kopen met behulp van ouders

Indien uw ouders het ook een goed idee vinden dat u een huis wilt kopen en wensen te helpen zijn dit de mogelijkheden voor hen :

 • Ze kunnen borg staan voor uw hypotheek of een deel er van. Aegon, Obvion en Rabobank bieden ieder verschillende oplossingen hiervoor;
 • U kunt het bedrag van de kosten koper schenken;
 • Indien zij beschikken over eigen geld kunnen ze besluiten u een deel van de hypotheek te verstrekken middels een familiehypotheek;
 • Samen een woning kopen en deze ook deels te bewonen, of niet.

Marktwaarde maximaal belenen

De regel bij de meeste geldverstrekkers is dat u maximaal 100% van deze marktwaarde kunt verkrijgen als hypotheek. Dit geldt niet bij alle geldverstrekkers, dat vergt dus een goede voorbereiding.

Een voorbeeld. Stel dat u een woning op het oog hebt met een vraagprijs van € 270.000 en de taxateur vindt de marktwaarde van de woning € 275.000. Tevens hebt u een goede aankoopmakelaar ingehuurd die de koopprijs op € 265.000 weet te krijgen. In dat geval kunt u dus een hypotheek van € 275.000 krijgen. Stel dat de kosten koper bij de koopsom van € 265.000 circa € 11.500 zijn dan hoeft u nog maar € 1.500 aan eigen geld in te brengen in plaats van € 11.500.

Een hypotheekadviseur van ons kantoor kan goed in kaart brengen welke banken en andere geldverstrekkers uitgaan van deze techniek. Sommige geldverstrekkers hebben in uw acceptatievoorwaarden staan dat de laagste van de twee (koopprijs of marktwaarde) bepalend is voor de maximale hypotheek van 100%. Men gaat dan uit van het principe dat de koopprijs gelijk is aan de marktwaarde.

Indien u voor deze route kiest heeft u een bepaalde minimale taxatiewaarde nodig. Laat dit ook in uw voorlopige koopovereenkomst opnemen zodat u nog kunt ontsnappen aan de koop zonder een boete te hoeven betalen. Zo komt u dus niet in de problemen als blijkt dat de taxateur de minimale taxatiewaarde niet heeft behaald. Immers, dit is een proces wat onafhankelijk dient te verlopen waarbij de taxateur zijn werk nog dient te laten valideren door een extern instituut.

U kunt dit voorkomen door zelf, of via uw aankoopmakelaar, een voorbehoud op te laten nemen dat u een maximum bedrag aan eigen geld wenst in te brengen. Bespreek dit goed met elkaar zodat er geen misverstanden over ontstaan.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet

Het is mogelijk om het benodigd bedrag aan bijkomende kosten vanwege het kopen van de woning te financieren met een persoonlijke lening. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat uw inkomen toereikend is. Het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet wordt op een andere manier bepaald dan het verstrekken van een hypotheek.

De lasten van een persoonlijke lening zijn weer van invloed op de bepaling van de maximale hypotheek. Het komt dus erg precies om alles goed bij elkaar te krijgen in de juiste tijdsvolgorde. Zo dient u al een toezegging van het krediet te hebben. Het contract waaruit de toezegging van de persoonlijke lening blijkt dient ook getoetst te worden door de acceptant van de geldverstrekker.

Een hypotheekadviseur van ons kantoor weet in de meeste gevallen de juiste aanvliegroute te kiezen en u te helpen aan een verantwoorde hypotheek én lening.

Risicoklasse hypotheek en persoonlijke lening

Het klinkt misschien vreemd, maar u kunt soms nog besparen op de hypotheekrente door middel van een persoonlijke lening. Indien u een hypotheek afsluit wordt deze door de bank ingedeeld in een risicoklasse. Dit geldt overigens alleen voor hypotheken zonder NHG. Stel dat u met een kleine ophoging van uw lening de hypotheek in een lagere risicoklasse kunt krijgen kan dit soms wel 0,2% schelen.

Wilt u eens vrijblijvend weten wat voor u persoonlijk de mogelijkheden zijn voor het kopen van een eigen huis? Er is soms meer mogelijk dan u zelf denkt. Wij proberen altijd in oplossingen te denken en werken op basis van no cure no pay. Vinden wij geen oplossing dan heeft u geen kosten.

Maximale hypotheek stapsgewijs verlaagd

We komen uit een tijdperk waarbij iemand maximaal 125% van de executiewaarde als hypotheek kon krijgen. Sinds enkele jaren is de maximale verstrekking telkens verlaagd met 1% tot maximaal 100% in 2018.

Nieuwbouwwoning kopen

Het aanschaffen van een nieuwbouwwoning is voordeliger dan een bestaande woning. De kosten koper beperken zich tot de advieskosten voor een hypotheek en de notariskosten voor het inschrijven van een hypotheekakte.

In veel gevallen kunt u de dubbele lasten ook meefinancieren in de nieuwe hypotheek.

Welke kosten moet ik zelf betalen?

We spreken hier over de kosten koper die u met spaargeld of de bovengenoemde alternatieven dient te betalen. Een indicatie van deze kosten koper kunt u zelf berekenen.

Koopt u een bestaande woning dan krijgt u met de volgende kosten te maken :

 • Notaris die de woning op uw naam overschrijft en de hypotheekakte in het Kadaster registreert;
 • Een hypotheekadviseur die de hypotheek voor u bemiddelt;
 • De taxatie die in uw opdracht de waarde van uw toekomstige woning bepaalt;
 • Sluit u een hypotheek met NHG af dan betaalt u een premie van 1% over de hypotheek;
 • Kosten voor een eventuele bankgarantie;
 • Huurt u een aankoopmakelaar in dan dient u deze te betalen;
 • Tot slot neemt de overheid de grootste hap van de kosten koper met de 2% overdrachtsbelasting.

Adviezen om de maximale hypotheek verder te verlagen

Er gaan ook wel geluiden op om dit percentage verder te verlagen naar 80%. Vooral de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) hamert er telkens op om dit percentage te verlagen tot het percentage wat gebruikelijk is in Europa en andere deelnemende landen aan de OESO. Kortom u dient steeds meer eigen geld in te leggen voor het kopen van een eigen huis.

Het Nederlandse model is compleet anders dan het model in andere landen en vooral onze betalingsmoraal is uitmuntend te noemen. Hierdoor is de kans gering dat Nederlandse huishoudens in betalingsproblemen komen vanwege de verstrekking tot 100% van de marktwaarde. Ook omdat nieuw afgesloten hypotheken tegenwoordig bijna allemaal 100% worden afgelost. We zullen in dit artikel niet al te uitgebreid ingaan op dit fenomeen.

Is het verstandig om een maximale hypotheek af te sluiten?

Uiteindelijk gaat het bij het verstrekken van een hypotheek of het verantwoord is voor nu en in de toekomst. Het is niet in uw belang om een te hoge hypotheek af te sluiten die u uiteindelijk niet meer kunt opbrengen.

Zelf dient u na te gaan of de hypotheek die u wenst aan te gaan past bij uw levensstijl. Wij raden dan ook altijd aan om zelf te berekenen wat u maximaal aan woonlasten kwijt wenst te zijn. Dit zijn persoonlijke afwegingen en in onze adviespraktijk merken wij dat onze klanten daar serieus over nadenken. Bewustwording van uw situatie is al een goed recept voor het ontstaan van betalingsproblemen.

Kopen onder voorbehoud van financiering

Het is gebruikelijk om tijdens de onderhandeling van de aankoop van uw woning een voorwaarde op te nemen dat u binnen een aantal weken een hypotheek krijgt. Mocht het onverhoopt niet lukken een hypotheek te krijgen dan kunt u kosteloos onder de koop uit. Bent u te laat met het regelen van uw hypotheek dan kan er sprake van een boete van 10% zijn. Het is daarom belangrijk om deze data goed in het vizier te houden.

Mocht u gebruik maken van onze aankoopbegeleiding dan monitoren wij deze data. Ook zullen wij ons optimaal inspannen om de hypotheek tijdig rond te krijgen. Koopt u zonder eigen geld een woning dan zullen wij ook deze data scherp in de gaten houden.

Schenkingsvrijstelling 2018

In 2018 is het mogelijk om een schenking van maximaal € 100.000 belastingvrij te ontvangen voor het kopen of verbouwen van een eigen huis. Dit bedrag mag u van iedereen ontvangen. Het is niet noodzakelijk dat er een familieband is zoals tussen ouder en kind. Ook een gulle buurman mag u dit bedrag schenken.

In de praktijk zien wij meestal schenkingen van ouders naar kind. Ook is het mogelijk om een zogeheten uitsluitingsclausule toe te voegen aan de schenking als de relatie niet verloopt zoals u hoopt dat deze verloopt.

Op deze wijze blijft het geld binnen de familie en hoeft het niet gedeeld te worden met een ex-partner.

Informatie over het kopen van een huis zonder eigen geld?

Neem even contact op, en soms is met een kort bericht of telefoongesprek meer duidelijk. Dat scheelt u dure adviesuren.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

real estate agent the hagueFree consult?

Real estate agent in The Hague to help you buy your dream home? Or to buy in Scheveningen or one of the other beautiful neighborhoods in The Hague? At a fixed rate your dream house in Den Haag purchases with the help of our real estate broker’s.

Also fine : we work on the basis of no cure no pay, no house, no costs.

Why a buying agent, to enable?

With a buying agent of our office you are an expert on your side representing your interests to focus on the retina. Even though the selling agent still so friendly and attentive, it is a partisan person. After all, the selling party is the client and pays his or her invoice. You may feel free to assume the situation that the command is to achieve the highest possible yield for the seller to realize.

You will in most cases compared to a well trained professional. Usually this is also a member of a venue such as the NVM or VBO. This person is everyday with the buying and selling of homes active and you probably don’t. The expertise and expertise of a broker to ensure a lead in the process. Also negotiation is a daily activity.

We know how the game is played in The Hague, and can provide you hassle-free guide with the purchase of a home or apartment.

Where should I look for when buying a house in The Hague

At the time that a suitable property will it is useful to consultation. We can be your extra pair of eyes and from a distance we can preliminary research. Certainly when time pressure is present. We can also accompany you during the tour of your potential future home. We know where to look and can provide relevant business wise.

During the buying process of your home, you can choose to have the property physically inspected. With a report in hand you will know even more precisely what you are buying. Especially for older homes, or with a specific situation, this may be advisable. Think in this last example, the notorious Kwaaitaal and Mantavloeren. Also comply with the conduct of a technical survey to your research duty as a buyer.

Asking prices and selling prices

That are of course two different concepts. On Funda, you can see what a property is asked for, only it is much more interesting to know what the actual selling prices are. You can also only determine what the value of a house.

Of course, you can decide to pay a premium on top of the value to the house to get hold of, only then is that a conscious choice. Haphazardly make a bid is not wise. We will inform you about the value of a home.

Advice and strategy

As soon as your dream home is in the picture, we will help you with the preparation of a purchase recommendation. We will take with you the following topics :

 • Discuss appraised value;
 • The state of affairs of any HOA (homeowners’ Association);
 • Home inspection regarding the structural condition of the property;
 • Legal check and situation;
 • Acquisition strategy for the best negotiation result.

Independent buying agent

We work independent of the seller or his broker, and can do this because we, for example, no homes are selling. The only guidance we provide. We are also not emotionally involved in your property and you will therefore honestly advise you on all relevant aspects.

Local real estate agent or national agent

In practice, buyers have to compare a buying agent the choice between a local or national broker. We work nationwide and find that fine work. With the so-called ‘big data’, we can press away all rational research into the value of a home. It is not necessary to know which brand lamppost in the district is used.

We can also during the visits the chat pot skip, and can invest time to information about the property to identify and, to the heart of the matter.

Also we believe it is especially pleasant that we are independent of local real estate agents can work. We come together not on the football or tennis club and have no personal relationship to maintain. This is purely and strictly business focused on your interest.

Fixed fee estate agent

We have a fixed affordable rate of € 1,750 for the purchase. That is a rate including VAT and without variable component. In addition, we work on the basis of no cure no pay. That makes your interests-our interests. Runs a purchase piece during the price negotiations then you have no costs.

Rate control contract

Would you like a part of the procurement process and do it yourself? That is also possible. So, we can press the key moments in the buying process to watch. We do this also, for example, if only the concept purchase agreement is wish to take and discuss. The rate for this is € 275 euro.

Popular neighborhoods in The Hague

Den Haag is in terms of population, the 3rd largest city in the Netherlands. If you have any doubts about living in Den Haag, spend especially a visit to “het Plein” and walk a lap of the Binnenhof you have to!

Free quickscan

Do you have a house in Den Haag and would you just discuss about this property? Please call or send us a message with the address of this house. We will contact you to discuss your requirements and we will do a free of charge preliminary investigation of the property.

Response within 24 hours.
Often sooner.
We work nationwide
Visit at home free of charge.
All your information is 100% safe and secure.
We care about your privacy.

For having an indication of your future mortgage payments please contact us.


prinsjesdagInmiddels is het belastingplan 2019 bekend gemaakt. Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen voor u als klant staan onderstaand weergegeven.

Woning en hypotheek

 • De hypotheekrente wordt sneller afgebouwd: van maximaal 49% in 2019 naar 37,05% in het jaar 2023.
 • Het eigenwoningforfait zal deels als compensatie voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek worden verlaagd. Het percentage dat als belasting over de eigen woning betaald dient te worden is nu nog 0,70%, dit zal met 0,05%-punt omlaag gaan naar 0,45% in 2023 (voor de woningen die vallen in de categorie € 50.000 tot € 1.060.000);
 • Woningeigenaren met een hoge WOZ-waarde en lage hypotheekrente, zal deze belasting steeds sterker voelen vanwege de afbouw van de Wet Hillen. Deze wet hield in dat als de te betalen belasting op de eigen woning hoger was dan het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, dat er dan niets betaald hoefde te worden, de te betalen belasting werd gecompenseerd met een extra aftrekpost die net zo groot was als de te betalen belasting. Deze extra aftrekpost wordt vanaf 2018 in 30 jaar afgebouwd naar nihil.
Tip : U kunt in 2018 bepaalde uitgaven naar voren halen en op deze wijze in 2018 nog profiteren van een hoger aftrekpercentage.

U kunt hierbij denken aan het vooruitbetalen van 6 maanden aan hypotheekrente. Deze 6 maanden is het maximum dat fiscaal vooruitbetaald mag worden. Overigens dient uw bank hieraan mee te werken, dat is niet bij iedere bank zo.

Ook kunt u besluiten om de partneralimentatie voor uw ex-partner ineens te betalen of vooruit te betalen. Dit vergt eveneens overleg met de ontvangende partij.

Aftrek onderhoudskosten voor rijksmonumenten komt te vervallen

Deze regeling wordt vervangen voor een subsidieregeling. Al enige tijd is bekend dat de overheid deze regeling wenst te vervangen. Dit is geen groot nieuws.

Uiteindelijk kan de subsidie hoger uitpakken dan de huidige aftrek voor monumenten vanwege de verlaging van het tarief voor de inkomstenbelasting en de beperking van de aftrekposten in box 1.

Tarieven inkomstenbelasting

 • Er zullen nog maar twee tarieven voor de inkomstenbelasting bestaan: 36,93% voor belastbare inkomens tot €68.600 en 49,5% boven deze inkomensgrens;
 • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zullen worden verhoogd. Dit gebeurt in stappen van 2019- 2021;
 • De nieuwe rendementspercentages voor het berekenen van de vermogensrendementsheffing zullen bekend worden gemaakt. Deze belasting kan dus stijgen maar ook dalen

Tarieven box 3

Het heffingsvrij vermogen wordt in 2019 geïndexeerd tot een bedrag ad € 30.360.

Rendement per vermogensschijf

Van € 0 tot en met € 71.650 Van € 71.651 tot en met € 989.736 Boven de € 989.736
Weging rendementsklasse I 67,00% 21,00% 0,00%
Weging rendementsklasse II 33,00% 79,00% 100,00%
2017 2,87% 4,60% 5,39%
2018 2,02% 4,33% 5,38%
2019 1,94% 4,45% 5,60%

Aftrekposten

 • Diverse aftrekposten worden verlaagd. De aftrek voor monumentenpanden zal mogelijk worden vervangen door een subsidieregeling.
 • Dit geldt voor de hypotheekrenteaftrek, aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie), aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrek van scholingsuitgaven, aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de giftenaftrek.

Ondernemers

 • De tarieven voor de aanmerkelijk belang (Box 2) en de vennootschapsbelasting worden respectievelijk verhoogd (naar 28,5% in 2021) en verlaagd (naar 16,0% / 21,0% in 2021);
 • Ook de aftrekposten voor ondernemers worden afgebouwd naar maximaal 36,93% in 2023. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Berekenen wat de effecten zijn

 • Zelf berekenen wat de veranderingen in belastingtarieven, aftrekposten en bijtellingen voor u tot gevolg hebben? Berekenhet heeft er een slimme rekentool voor.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

More information?

home inspection amsterdam

 

Home inspection buying house Amsterdam, report within 48 hours

A home is one of the most important purchases one will ever make.  We can organise a home inspection report for buying a house in Amsterdam. This report is written in English. Buying a house in Amsterdam, Rotterdam or The Hague? Our inspection company works nationwide.

Why should I want a building inspection report?

Basically because you’re taking a huge risk if you don’t. A home inspection may reveal hidden defects that you might not see with the untrained eye. The more you know about your future home, before settling on a price and closing the deal, the better.

If you don’t organise a pre-purchase home inspection, and you find out later that your property is having a lot of problems, you’ll be responsible to fix those faults. That can result in a large gap in your saving account.

This home inspection provides you information regarding the technical condition of the house and it’s structures. This assessment will also prevent you from shortcomings and defects.

To give you the service you really need when buying a house, our inspection company has developed an English technical inspection report. In most cases they can also provide an inspector with good knowledge of the English language, so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property.

We also have people at our office who speak English very well, so feel free to call us when you have any questions according to structural problems with any kind of property.

Our clients are encouraged to join the inspector during the inspection. It enables you to ask questions about the property and try to discover whether a crack in the wall is nostalgia or a serious structural defect.

Do you only work in Amsterdam?
We work nationwide and have inspections done at the following cities : Amsterdam; The Hague; Rotterdam; Utrecht.
Old electrics
It was customary to have cotton casings around the electric wires. This situation creates a fire hazard. A faulty connection can also lead to a fire hazard. An inspector also tests sample sockets and the meter cupboard.
Plumbing defects
It’s a common problem with old houses, since there’s a expiration date for pipes. The older the building is, the higher risk that the network is faulty, leaky and smelly. This can lead to damp, burst, structural problems, less water pressure and rat infestation. Be specially observant when visiting an old apartment building, since even if you spend the money to repair it, there’s a chance that the whole place has an old network and the quality of your water may suffer from it. Avoid buying a money pit.
Is this construction report NHG-proof?
This inspection is also approved for mortgages with NHG. All lenders in the Netherlands accept this report.

What can you expect of our home inspection and inspection report?

Our home inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our home inspections are conducted by an inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. Our inspectors prepare and deliver you a complete and extensive report of their findings. You can use this knowledge to make the right decisions about your real estate purchase.

Don’t buy a pig in a poke and invest in a technical inspection

The inspection will include the evaluation of the visible and accessible elements of the home including:

 • Foundation, crawlspace and the condition of floors;
 • Sewer, ventilation, plumbing;
 • Floors, walls, maintenance, masonry and constructional elements;
 • Moisture measurement;
 • Roof, tiles, gutters, zinc and chimney;
 • Roofing and Roof construction;
 • Facade, cousins, windows, glass, doors, etc;
 • Visual review of the central heating system and its components;
 • Visual review electrical system and its components;
 • Visual review maintenance kitchen;
 • Visual review sanitary;
 • Lead water pipes.

Video home inspection report

You will get your home inspection report within 48 hours

During the inspection we can give you an impression of the condition of the property. The official report of the inspection will be ready within 48 hours after the inspection. We will send the offical report by e-mail and by post.

A home inspection is a visual and non-destructive inspection. If we find asbestos during the inspection, we will mention this in the report. Looking for the presence of asbestos is not an officially part of the technical inspection.

The home inspection cost € 420 including VAT. We offer an official certified asbestos inspection at the same time as the home inspection for an extra cost of € 59,00 including VAT.

Any questions? Feel free to contact us.

Mortgage advice for expats
Mortgage advice for expats.
Real estate buying service
We work with fixed affordable rates and we will work with you to your dream house purchase!

Request a home inspection


Mortgage for expats

Interested in buying a house in the Netherlands, in Amsterdam for example? Our financial advisors can help you selecting and closing the best mortgage with lowest interest rates. We also can help you with improving your existing mortgage.

Do you want to learn more about the possibilities for obtaining a mortgage?

Our orientation meeting is free of charge and can be at your place.

hypotheek in Nederland

Meer informatie?

Hypotheek in Nederland afsluiten als u in het buitenland woont

Oost west, thuis best is het gezegde! Woont u in het buitenland en wenst u regelmatig terug te keren naar Nederland? Of bent u permanent van plan om terug te keren? Lees hier hoe u een hypotheek in Nederland afsluit als ‘buitenlander’.

Regelmatig krijgen wij van Nederlandse expats in het buitenland het verzoek om een hypotheek in Nederland te regelen. De ene keer voor een pied-à-terre een andere keer voor een beleggingspand.

U komt binnenkort in Nederland wonen

U bent een tijd in het buitenland geweest en wenst zich opnieuw in Nederland te vestigen. Ter voorbereiding op deze verhuizing wenst u te weten wat uw mogelijkheden zijn. Dan is het goed om te weten wat uw toekomstplannen zijn op het gebied van inkomen. Zo zal een geldverstrekker willen weten wat de bron van inkomen is of gaat worden.

Dat kunt u bijvoorbeeld aantonen met een verklaring van uw werkgever of een arbeidsovereenkomst. Wordt u overgeplaatst dan is het prettig als dat goed en duidelijk wordt beschreven. Vanaf het moment dat u in Nederland woont valt u onder de Nederlandse belastingwetgeving en wordt u opnieuw belastingplichtige.

In sommige situaties valt u onder de reguliere acceptatieregels voor hypotheken. Dan hoeft bij de vaststelling van het toetsinkomen geen rekening te worden gehouden met een brutering van het inkomen.

Woning kopen om te verhuren

Heeft u plannen om een huis of appartement te kopen puur ter belegging, dan zijn er ook mogelijkheden om te investeren middels een hypotheek. Houd er dan wel rekening mee dat de rentetarieven hoger zijn dan van reguliere woninghypotheken. Ook dient u te rekenen op circa 20% tot 30% inbreng aan eigen geld. De woning dient getaxeerd te worden in verhuurde staat. Dat is een ander begrip dan de marktwaarde in onverhuurde staat.

Ook betaalt u in Nederland dan lokale belastingen over de waarde aan de gemeente. Daarnaast kunt u ook inkomstenbelasting verschuldigd zijn in Nederland. Meer informatie over dat onderwerp zal een belastingadviseur u kunnen verstrekken.

Pied-à-terre kopen vanuit het buitenland

Misschien wilt u regelmatig in Nederland verblijven en zoekt u een hypotheek voor een tweede woning. Onder voorwaarden is het mogelijk om deze hypotheek onder te brengen bij meerdere banken. Wat onder andere van belang hierbij is staat hierna opgesomd :

 • U dient te beschikken over de Nederlandse nationaliteit;
 • De woning mag niet verhuurd worden;
 • U woont in het buitenland;
 • De hoofdsom is maximaal 85% van de waarde van de woning;
 • Het inkomen is minimaal € 60.000 bruto per jaar;
 • De looptijd voor een hypotheek voor een pied-à-terre is maximaal 20 jaar.

Algemene zaken woning kopen in Nederland en woonachtig in het buitenland

Indien u een tweede woning of pied-à-terre wenst te kopen dient u voldoende inkomen te hebben. Dat spreekt misschien wel voor zich, alleen we leggen het graag goed uit. Het gaat niet uitsluitend om de woonlasten die tellen voor uw tweede woning in Nederland, maar ook de woonlasten in het buitenland.

Dus huurt u een huis in het buitenland dan tellen deze woonlasten ook mee voor de bepaling van de maximale hypotheek. Betaalt uw werkgever gedeeltelijk de kosten van huisvesting dan mag dit worden verrekend.

Buitenlands inkomen

Sinds de introductie van nieuwe hypotheekregels in 2016 is het een stuk lastiger geworden om buitenlands inkomen mee te nemen. Ook dient rekening te worden gehouden met de situatie dat er geen renteaftrek geldt in het buitenland. Hierdoor kunt u met hetzelfde inkomen in Nederland meer lenen.

Toch kunnen wij u in de meeste gevallen helpen met het verkrijgen van een hypotheek. Dat doen we door middel van het leveren van maatwerk bij het hypotheekadvies.

Buitenlands inkomen in vreemde valuta

Stel dat u in Hong Kong woont en werkt. Dan krijgt u een salarisstrook in Chinese tekens met een afrekening in Hong Kong Dollars. Dan dient er een vertaalslag gemaakt te worden en een bank bereid gevonden om uw aanvraag te accepteren. Dat is een flinke kluif, maar ook in deze situaties hebben we positieve ervaringen.

Buitenlands inkomen in Euro’s

Indien u werkzaam bent voor een buitenlands bedrijf en afgerekend krijgt in Euro’s is toegang tot een hypotheek makkelijker.

Wenst u advies over het kopen van een tweede woning en een hypotheek afsluiten, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

 

 

 

 

 

Een koper en verkoper van een woning treffen elkaar in 2018 in de rechtszaal vanwege de koop van een woning. Op 5 juli 2017 is er mondelinge overeenstemming over de koop van een woning en koper maakt op een later moment gebruik van de bedenktijd. De discussie die speelt is of de bedenktijd start na ondertekening van de koopovereenkomst door slechts één van de verkopers of dat beide verkopers dienen te ondertekenen.

Zou de bedenktijd later eindigen dan zou koper te laat zijn om zich te kunnen beroepen op de bedenktijd.

Inleiding

De verkopers zijn uit elkaar en één van beiden woont in de Verenigde Staten. Op 6 juli 2017 heeft de verkoper uit het buitenland per mail een volmacht verstrekt dat hij mee wenst te werken aan de verkoop van zijn woning. Echter bij wet is geregeld dat er een schriftelijkheidsvereiste is voor het verkopen van een woning. Dit wordt later nog relevant in de rechtszaak.

Op 12 juli 2017 meldt de koper zich per sms met de volgende vraag bij verkoper :

“Dag Linda, sorry dat ik stoor: mijn hypotheekgever vraagt om handtekening vd medeverkoper. klopt het dat je enig verkoper bent? Groeten, [gedaagde] ”

[eiseres] heeft diezelfde dag op dit bericht gereageerd:

“Dag [gedaagde] , er zit een bijlage bij waarbij mijn ex mij de volmacht geeft. Hij woont nu in Amerika maar toevallig is hij in Nederland aankomende vrijdag en zal hij bij notaris ook volmacht kunnen tekenen en of op akte die jij nodig hebt? Gr”

Inmiddels is in de tussentijd de handtekening door de andere verkoper ook gezet. Dan krijgt de koop een geheel andere wending. De koper stuurt namelijk op 17 juli 2017 de volgende mail :

“bij deze maak ik gebruik van de wettelijke bedenktijd en trek ik mijn handtekening op de koopovereenkomst voor de [adres] te [plaats] in.

De door alle partijen getekende overeenkomst heb ik ontvangen op vrijdag 14 juli 2017.

Dat betekent dat ik gebruik kan maken van mijn bedenktijd, eindigend op dinsdag 18 juli 2017 tot 23.59 uur.”

Wel of niet een boete verschuldigd

Vanaf dat moment komen koper en verkoper tegenover elkaar te staan. Verkoper is het namelijk niet eens met de annulering van de koop zonder het betalen van een boete. Het standpunt van de koper is dat de bedenktijd start na ondertekening van de koopovereenkomst op 14 juli 2017. De datum van de eerder ondertekende koopovereenkomst van begin juli is voor verkopers het startpunt van de wettelijke bedenktijd.

Koper stelt zich op het standpunt dat hij tijdig een beroep heeft gedaan op de wettelijke bedenktijd. Ook geeft hij aan dat de daadwerkelijke koopovereenkomst afwijkt van de concept overeenkomst terwijl hij de verkopend makelaar per e-mail heeft gevraagd of deze exemplaren overeenkwamen met elkaar. Hij geeft aan blind getekend te hebben en later blijkt dat in de concept koopovereenkomst de volmacht van de verkoper uit de Verenigde Staten ontbrak.

Oordeel rechter

Uiteindelijk is de rechter van mening dat koper pas vanaf 14 juli 2017 hoeft te rekenen met de start van de wettelijke bedenktijd. Vanaf dat moment beschikte hij over een koopovereenkomst die ondertekend is door beide verkopers. Hierdoor hebben de verkopers in deze overeenkomst het nakijken. Uiteindelijk is het zo dat de bedenktijd start na ondertekening van een complete koopovereenkomst.

Het is dan ook aan te raden altijd de koop van een woning schriftelijk vast te leggen en vanaf dat moment rekening te houden met verplichtingen. Een professionele verkoopmakelaar behoort dit te weten en zal in eerste instantie beide verkopers laten tekenen.

Ook interessant misschien : Verkoop van woning via Whatsapp rechtsgeldig?

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.
 

 

 

Gratis telefonisch consult?uitspraak rechter

 

Samenwonen en uit elkaar gaan levert in sommige gevallen financieel gedoe op. Zo ook in de situatie waarbij een vrouw investeerde in de woning van haar ex-partner en haar geld terug wenst te zien. Lees in dit artikel hoe een dergelijke investering in woning van uw partner flink gedoe kan opleveren.

Afspraken samenlevingsovereenkomst

De man en vrouw dachten duidelijke afspraken te hebben gemaakt over hun samenleving. De man is sinds 1 december 2009 eigenaar van de woning en men is in 2011 gaan samenwonen. In 2012 gaat men uit elkaar en is de vrouw vertrokken.

Zo heeft men over de inbreng van eigen geld het volgende afgesproken : “Door [de vrouw] wordt een nader te bepalen bedrag geïnvesteerd in de door [de man] aan te kopen woning. Partijen komen overeen dat bij verkoop van deze woning en/of bij einde van de relatie, de eventuele overwaarde die de woning dan heeft (waarde woning minus hypothecaire schuld), tussen partijen gelijkelijk gedeeld zal worden, waarbij [de vrouw] eerst ontvangt het door haar geïnvesteerd bedrag”.

Onderwaarde in plaats van overwaarde

Op het moment dat de relatiebreuk ontstaat is er sprake van een onderwaarde in plaats van overwaarde. Hierdoor is de bovengenoemde afspraak toch niet volledig. De man legt deze afspraak namelijk uit dat er alleen in een situatie van overwaarde een vergoeding van de investering dient plaats te vinden.

Dat staat er ook namelijk letterlijk. In eerste instantie heeft de rechtbank de visie van de man overgenomen en later komt het gerechtshof tot een andere conclusie. Zij komen tot de conclusie dat de vrouw toch recht op de investering heeft ondanks dat er geen sprake van een overwaarde is. Ook de uitleg van de man tijdens de behandeling van de rechtszaak waarom er specifiek gekozen is om geen terugbetaling bij een onderwaarde is niet overtuigend.

Men komt tot een bedrag van € 15.000 als zijnde de vergoeding voor de investeringen. Dit bedrag wijkt sterk af van de eis van de vrouw die circa € 69.833 eist.

Bewijslast investeringen

Het vastleggen en registreren van deze investeringen breekt deze vrouw nu waarschijnlijk op. Tijdens de rechtszaak wordt betwist door de man dat deze verbouwingen gedaan zijn door de vrouw. Het geld is namelijk door de vrouw contant opgenomen van een Belgische bankrekening en nadien contant verwerkt.

Als u al afspraken maakt over deze investeringen blijkt het ook verstandig om een goede administratie bij te houden en bij voorkeur per bank betalingen te verrichten. Dan valt op een later moment de geldstroom ten behoeve van de investeringen te reconstrueren.

In dat geval helpt het dat de man tijdens de zitting mondeling heeft bevestigd dat de vrouw tussen de € 10.000 en € 20.000 heeft geïnvesteerd in de woning.

De gehele uitspraak kunt u onderstaand lezen :

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.
 

notariskosten koperTelefonisch consult gewenst?

Koopt u een huis dan heeft u in Nederland altijd te maken met een notaris. In sommige plaatsen, zoals Amsterdam, is het zelfs gebruikelijk dat de notaris de voorlopige koopovereenkomst opstelt.

Wie betaalt, bepaalt, is het gezegde. Gaat dit ook op voor de notariskosten bij het kopen van een huis?

Kosten koper bestaande woning

Indien u een bestaande woning koopt is het gebruikelijk dat de koper de kosten van de notaris betaalt. Bent u het principe van kosten koper (k.k.) overeengekomen dan betaalt u bovenop de koopprijs ook bijkomende kosten. Bijvoorbeeld de kosten van een notaris.

Wat zijn de gemiddelde notariskosten?
Het gemiddelde tarief voor een leverings- en hypotheekakte bedraagt € 1.250. Wij raden u bij het vergelijken van notarisoffertes aan om alle kosten in ogenschouw te nemen. Sinds enkele jaren zijn de notaristarieven vrij. Sommige offertes worden bewust gefragmenteerd opgesteld. Ook een aantal kleine getallen bij elkaar opgeteld kunnen leiden tot een groot getal. Vergelijken van notaristarieven loont.

Woning vrij op naam kopen

Voor het kopen van een nieuwbouwwoning vindt op deze wijze plaats. De verkoper is in dit geval verantwoordelijk voor het betalen van de notaris. Koopt u een woning van € 200.000 dan zijn er nauwelijks bijkomende kosten. Wel dient u voor hypotheekadvies en de hypotheekakte te betalen.

Sluit u overigens een hypotheek af voor het kopen van deze woning dan bent u wel de kosten voor een hypotheekakte verschuldigd.

Bij nieuwbouw heeft de verkoper / projectontwikkelaar afspraken gemaakt met een projectnotaris. Dit is vaak ingegeven door financiële motieven. U bent niet verplicht om de hypotheekakte door de projectnotaris te laten inschrijven. Het is wel lastiger in de praktijk omdat u dan twee notarissen dient te bezoeken of per volmacht dient te werken. Soms is het prijsverschil de moeite waard, alleen niet in alle gevallen.

Wat doet de notaris precies?

Een notaris voegt vertrouwen aan het proces toe. U als koper wordt eigenaar van de woning en de verkoper krijgt de koopsom uitgekeerd. Op deze wijze is voor beide partijen in het proces duidelijk dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Zo wordt de verkoper niet betaalt als er bijvoorbeeld nog beslagen op de woning rusten. De notaris doet dus ook onderzoek naar de mogelijkheid van verkoper om de woning ook daadwerkelijk te kunnen overdragen.

In het onderstaand overzicht valt te lezen wat de notaris onder andere in het koop- en verkoopproces doet :

 • Opvragen van de gelden (bij u of uw hypotheekbank);
 • Controleren of de koopsom voor de woning is gestort op de derdengeldenrekening;
 • Toezicht houden op de gemaakte afspraken in het koopcontract, bijvoorbeeld een bankgarantie;
 • Controleren bij het Kadaster of er geen beslagen of hypotheken op de woning rusten;
 • De voorgaande leveringsakte inzien en beoordelen of hier nog boetebepalingen staan of kettingbedingen;
 • Beoordelen of de verkoper(s) bevoegd zijn tot verkoop en niet onder curatele staan of failliet zijn;
 • Het opvragen van de persoonsgegevens bij de overheid;
 • Afwikkelen hypotheek op het onderpand door de geldverstrekker bij verkoper af te lossen;
 • De hypotheek van koper inschrijven in het Kadaster.

 

 

home inspection netherlandsMore information?

 

Technical inspection report in English

For expats we can organise a technical inspection report for buying a house in the Netherlands. Also called a home inspection. This report is written in English. Buying a house in Amsterdam, Rotterdam or The Hague? Our inspection company works nationwide and in some parts of Belgium.

Why should I want a building inspection report?

Basically because you’re taking a huge risk if you don’t. An inspection may reveal hidden structural problems that you might not see with the untrained eye.

If you don’t organise a pre-purchase inspection, and you find out later that your property is having a lot of problems, you’ll be responsible to fix those faults. That can result in a large gap in your saving account.

This technical inspection provides you information regarding the technical condition of the house and it’s structures. This assessment will also prevent you from shortcomings and defects.

To give you the service you really need when buying a house, our inspection company has developed an English technical inspection report. In most cases they can also provide an inspector with good knowledge of the English language, so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property.

We also have people at our office who speak English very well, so feel free to call us when you have any questions according to structural problems with any kind of property.

Our clients are encouraged to join the inspector during the inspection. It enables you to ask questions about the property and try to discover whether a crack in the wall is nostalgia or a serious structural defect.

Do you work nationwide?
We work nationwide and have inspections done at the following cities : Amsterdam; The Hague; Rotterdam; Utrecht.

Also we work in Belgium. We are active especially around the border areas and in Flanders. Outside of these places you can ask us if there are possibilities.

Old electrics
It was customary to have cotton casings around the electric wires. This situation creates a fire hazard. A faulty connection can also lead to a fire hazard. An inspector also tests sample sockets and the meter cupboard.
Plumbing defects
It’s a common problem with old houses, since there’s a expiration date for pipes. The older the building is, the higher risk that the network is faulty, leaky and smelly. This can lead to damp, burst, structural problems, less water pressure and rat infestation. Be specially observant when visiting an old apartment building, since even if you spend the money to repair it, there’s a chance that the whole place has an old network and the quality of your water may suffer from it. Avoid buying a money pit.
Is this construction report NHG-proof?
This inspection is also approved for mortgages with NHG. All lenders in the Netherlands accept this report.

What can you expect of our technical inspection and inspection report?

Our technical inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our technical inspections are conducted by an inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. Our inspectors prepare and deliver you a complete and extensive report of their findings. You can use this knowledge to make the right decisions about your real estate purchase.

Don’t buy a pig in a poke and invest in a technical inspection

The inspection will include the evaluation of the visible and accessible elements of the home including:

 • Foundation, crawlspace and the condition of floors;
 • Sewer, ventilation, plumbing;
 • Floors, walls, maintenance, masonry and constructional elements;
 • Moisture measurement;
 • Roof, tiles, gutters, zinc and chimney;
 • Roofing and Roof construction;
 • Facade, cousins, windows, glass, doors, etc;
 • Visual review of the central heating system and its components;
 • Visual review electrical system and its components;
 • Visual review maintenance kitchen;
 • Visual review sanitary;
 • Lead water pipes.

Request a home inspection


Video technical inspection report

You will get your report within 48 hours

During the inspection we can give you an impression of the condition of the property. The official report of the inspection will be ready within 48 hours after the inspection. We will send the offical report by e-mail and by post.

A technical inspection is a visual and non-destructive inspection. If we find asbestos during the inspection, we will mention this in the report. Looking for the presence of asbestos is not an officially part of the technical inspection.

The technical inspection cost € 420 including VAT. We offer an official certified asbestos inspection at the same time as the home inspection for an extra cost of € 59,00 including VAT.

Any questions? Feel free to contact us.

Mortgage advice for expats
Mortgage advice for expats.
Real estate buying service
We work with fixed affordable rates and we will work with you to your dream house purchase!

Request a home inspection


Mortgage for expats

Interested in buying a house in the Netherlands, in Amsterdam for example? Our financial advisors can help you selecting and closing the best mortgage with lowest interest rates. We also can help you with improving your existing mortgage.

Do you want to learn more about the possibilities for obtaining a mortgage?

Our orientation meeting is free of charge and can be at your place.

whatsapp kopen huisSteeds vaker communiceren we via Whatsapp. Het is een prettig en laagdrempelig communicatiemiddel. Ook over het kopen van een woning wordt vaak via Whatsapp gesproken, al dan niet met een makelaar. Ook steeds vaker ontbreekt een makelaar in het koopproces en verkopen mensen hun huis rechtstreeks via Facebook.

In de rechtspraak zijn inmiddels ook enkele uitspraken te vinden waarin afspraken over het kopen van een huis worden betwist.

Wat zijn de regels rondom het kopen van een huis voor particulieren?

De basisregel is een schriftelijkheidsvereiste en betekent dat er instemming door koper en verkoper dient plaats te vinden middels een ondertekende koopovereenkomst. In de praktijk zijn al diverse zaken aan de rechter voorgelegd, zoals gemaakte afspraken per email of fax. In 2011 heeft de Hoge Raad zich ook al gebogen over een zaak waarbij koper en verkoper mondeling overeenstemming hadden.

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat deze koop dus schriftelijk dient te worden vastgelegd en dat wordt strikt uitgelegd. Ook in de rechterlijke uitspraken wordt hier steevast naar verwezen. Een handtekening onder een koopovereenkomst blijft nodig. Hoe werkt het indien koper en verkoper per Whatsapp afspraken hebben gemaakt?

Limburgse Whatsapp koper en verkoper

In april 2018 kreeg de rechter een zaak voorgelegd van twee partijen die overeen waren gekomen om een huis te kopen voor € 649.000. De koper heeft in januari en februari een onderhandeling gevoerd met verkoper en op 6 maart 2018 is door hen een koopovereenkomst ondertekend en overhandigd aan verkoper.

De dag na de ondertekening vraagt de koper aan de verkoper per Whatsapp het volgende : “Hallo [naam verkoper] , hebben jullie de overeenkomst gelezen en getekend? Of hebben jullie nog vragen? Groet, [koper].

De koper krijgt netjes op dezelfde dag een reactie terug die geen reden tot zorg geeft en nog wel met een vleugje humor gelezen kan worden : “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.

Uiteindelijk volgt er de volgende dag géén getekende koopovereenkomst, maar een belletje dat de verkopers niet willen verkopen. Deze koper zal zich aardig in het pak genaaid voelen.

De rechter beslist uiteindelijk dat de gemaakte afspraak per Whatsapp een toezegging is. Alleen die toezegging vervangt niet de wettelijk benodigde handtekening, en ook valt deze toezegging niet te beschouwen als een digitale ondertekening.

Kortom afspraken per Whatsapp voor het kopen of verkopen van uw woning zijn niets waard. Hetzelfde geldt ook voor berichtgeving via Facebook of SMS. Is er haast geboden dan is het persoonlijk afhandelen van de koopovereenkomst veruit veiliger en zekerder.

Wettelijke bedenktijd kopen huis

Uiteindelijk heeft iemand nog een wettelijke bedenktijd van 3 dagen bij het kopen van een huis. Deze bedenktijd is alleen van toepassing voor de koper en niet voor de verkoper. Had de verkoper uit deze Whatsapp conversatie aangemerkt kunnen worden als verkoper dan zat deze er ook echt aan vast. De koper die per Whatsapp had toegezegd, had nog kunnen annuleren zonder opgaaf van reden.

Wat hoort minimaal in de koopovereenkomst te staan

Hier is geen wettelijk vereiste voor alleen om juridische discussies te voorkomen raden wij aan in ieder geval de volgende onderwerpen op te nemen :

 • Personalia en adresgegevens van alle partijen;
 • Het adres van de verkochte woning;
 • Voorwaarden wanneer de koop niet doorgaat;
 • De koopprijs van de woning;
 • Overdrachtsdatum van de woning;
 • Datum van ondertekening van de koopovereenkomst;
 • Ook de koopprijs van de woning.
 • Eventuele mondelinge afspraken die zijn overeengekomen.

Als er een specifieke situatie is en de verkoper heeft omtrent dit onderwerp een toezegging gedaan dan is het ook verstandig om dit vast te leggen. Zodra de factor geld in het spel is hapert het geheugen van partijen valt uit veel rechterlijke uitspraken op te maken.

Welke afspraken kunt u dan wel via Whatsapp regelen?

Zo kunt u wel na ondertekening van de koopovereenkomst afspraken maken over bijvoorbeeld een verlenging van een financieringsvoorbehoud. Heeft u bijvoorbeeld te maken met een deadline en drukte bij de geldverstrekker van uw keuze? In zo’n situatie kunt u prima per Whatsapp verzoeken om verlenging. Vraag dan ook duidelijk een bevestiging dat het uitstel akkoord is en bevestig dit desnoods nog per email.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp? Stuur ons uw bericht, dit kan uiteraard ook via Whatsapp!

Hoe kan ik een woning veilig kopen?

Om te beginnen raden wij iedereen in dit proces aan om een aankoopmakelaar in te schakelen. Het kopen van een huis is voor veel consumenten 1 van de grootste aanschaffen in een mensenleven. U komt vaak tegenover professionele makelaars te staan die in opdracht van de verkoper werken. Deze verkopend makelaars zijn dagelijks bezig met het kopen en verkopen van woningen en weten precies waar ze over spreken. U betreedt als particulier op deze wijze een ongelijk speelveld.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.