Categorie: financial planning


samenwonen ongelijke inbreng Bent u van plan om meer geld in te brengen bij de aankoop dan uw partner? Dan is het raadzaam om deze verdeling goed vast te leggen om achteraf vervelende discussies over de bedoelingen te voorkomen. Stel dat u van plan bent samen met uw partner een huis aan te kopen en u beschikt over een spaarrekening van € 100.000 welke u wenst in te brengen, maar uw partner brengt geen spaargeld in.

Samenwonen ongelijke inbreng eigen geld

In dat geval brengt de ene partner meer in dan de andere partner. In de meeste gevallen koopt u de woning samen voor ieder de helft van de woning. Bij verkoop van de woning hebben beide partners dan recht op de helft van de totale waarde van het huis minus de hypotheek. Ondanks dat de ene partner bij aankoop meer heeft betaald dan de andere partner.

Het kan ook voorkomen dat u gaat samenwonen in de woning die al van uw partner is. Ook als u dan bijdraagt aan de aflossing van de hypotheek is het verstandig om dit goed vast te leggen en de verwachtingen hierover te managen. Deelt u mee in de waardeontwikkeling van de woning, zowel positief als negatief, of wenst u het bedrag aan aflossing nominaal te ontvangen bij een onverhoopte relatiebreuk?

Overeenkomst of schuldbekentenis

Als u in zo’n situatie niets laat vastleggen bij de notaris en uit elkaar gaat – om welke reden dan ook – dan kunnen er vervelende situaties ontstaan. De partner met het meest ingebrachte eigen geld is dan de helft van het meer ingebrachte geld kwijt. Deze situatie valt te voorkomen door een schuldbekentenis op te stellen. Ook kan dit worden geregeld in een samenlevingsovereenkomst of door middel van een vaststellingsovereenkomst. Bij een eventuele verkoop van de woning spreekt u dan onderling af dat de helft van uw eigen ingebrachte eigen geld door uw partner wordt betaald.

Laten we als voorbeeld de situatie nemen waarbij Ruud en Joke een woning kopen van € 400.000 en waarbij Joke € 100.000 inbrengt vanuit een erfenis en het restant van € 300.000 wordt geleend bij de bank. Stel dat Ruud en Joke over 5 jaar uit elkaar gaan en de woning is € 100.000 gestegen in waarde dan krijgt Joke haar € 100.000 terug en de winst van € 100.000 wordt gedeeld door hen samen, op basis van fiftyfifty.

Op het moment dat de waarde juist is gedaald met € 50.000 dan ontstaat er voor Ruud een schuld van € 25.000. Immers eerst wordt de hypotheek bij de bank afgelost van € 300.000 omdat deze voorgaat, dan ontvangt Joke € 50.000 van de restantopbrengst en vervolgens wordt het verlies van € 50.000 gedeeld tussen Ruud en Joke, waarbij Ruud een schuld krijgt aan Joke van € 25.000.

Ook afspraken over de afbetaling van deze schuld en de hoogte van een eventuele rentevergoeding over deze schuld kunt u beter op voorhand vastleggen bij de notaris. Op deze wijze kunt u alle voorkomende situaties concreet beschrijven ter voorkoming van vervelende discussies. U kunt in de leveringsakte of samenlevingsovereenkomst vastleggen wanneer de schuld opeisbaar is, welke consequenties er zijn indien niet wordt voldaan aan de afspraken et cetera.

Alternatief voor schuldbekentenis

Een schuldbekentenis is een manier om de ongelijke inbreng onderling te regelen. Toch voelt het niet altijd goed om de partner een schuld toe te wijzen op deze manier. Er is daarom ook een goed alternatief voor de schuldbekentenis, namelijk het samenlevingscontract of de vaststellingsovereenkomst In deze contracten kan worden opgenomen hoe wordt omgegaan met de inbreng in de gemeenschappelijk bewoonde woning. Beide partijen kunnen daarin aangeven hoe zij het graag geregeld willen hebben. We gaan door op het voorbeeld van Ruud en Joke.

Ruud en Joke besluiten dat een schuldbekentenis niet past bij de manier waarop zij de financiering voor hun woning willen inrichten. Ruud voelt zich niet comfortabel bij het idee dat Joke een vordering op hem heeft die onder voorwaarden op ieder moment opeisbaar kan zijn. Ze besluiten daarom het alternatief te onderzoeken, de samenlevingsovereenkomst.

Ben ik verplicht een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen?
U bent als samenwoner niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. Wel kan het nodig zijn om aanspraak te maken op het nabestaandenpensioen van uw partner.

Daarnaast geeft het u de gelegenheid om afspraken vast te leggen rondom uw relatie en vooral als het niet goed gaat met uw relatie.

Transactiekosten aan- en verkoop van een woning

Ruud merkt nog op dat er kosten worden gemaakt bij de aankoop en eventuele verkoop van de woning, waarbij hij het niet terecht zou vinden dat hij voor deze kosten opdraait wanneer Joke direct haar ingebrachte €100.000 kan opeisen.

Ze spreken daarom in het samenlevingscontract af dat bij verkoop van de woning met een opbrengst van minimaal de verkoopprijs, eerst een bedrag van €80.000 toekomt aan Joke. Hierbij reserveren zij €20.000 als aankoop- en verkoopkosten. Het eventuele restant zal Ruud en Joke op fiftyfifty basis toekomen. Ook spreken zij af dat wanneer de gerealiseerde verkoopprijs op het moment van verkoop lager ligt dan de aankoopprijs, de helft van dit verlies in mindering wordt gebracht op de €80.000 die Joke zou toekomen.

Stel dat de aangekochte woning voor €400.000 na 5 jaar wordt verkocht voor €350.000. De bank krijgt €300.000 van Ruud en Joke. Vervolgens is afgesproken dat Joke van haar ingebrachte €100.000 maximaal €80.000 terugkrijgt, en het verlies voor de helft in mindering wordt gebracht op deze €80.000. Het verkoopverlies bedraagt €50.000. Joke krijgt na verkoop €80.000 – €25.000 = €55.000. Per saldo houdt Ruud een schuld aan Joke van € 5.000.

Vaststellingsovereenkomst

Ook kunt u een vaststellingsovereenkomst opstellen waarin u samen afspraken maakt rondom de inbreng van eigen geld. In de voorgaande alinea’s is telkens gesproken over een éénmalige storting. Toch heeft u wellicht maandelijks ook te maken met ‘investeringen’. Denk hierbij aan de periodieke aflossing op de hypotheek. Wenst u deze bij het einde van uw relatie te verrekenen of niet?

In een standaard samenlevingsovereenkomst wordt de rente van de hypotheek opgenomen als kosten van de huishouding. En dus niet te verrekenen bij een relatiebreuk. Terwijl de periodieke aflossing van de hypotheek niet wordt gerekend tot de standaard lasten van de huishouding. Dit kan dus betekenen bij een relatiebreuk dat hier een discussie over ontstaat. Let goed op dat de afspraken in een vaststellingsovereenkomst afgestemd zijn op de afspraken uit de samenlevingsovereenkomst. Dit laatste document kan het best opgesteld worden door een notaris.

Voor deze situatie kunt u beter ook verwachtingen van uw relatie voorafgaand aan de aankoop vastleggen. Deze situatie komt veelal voor bij stellen met een ongelijk inkomen, bijvoorbeeld na het krijgen van kinderen, waarbij de ene partner meer bijdraagt ten opzichte van de andere partner.

Afwijkende eigendomsverhouding

In de praktijk kunt u ook kiezen voor een afwijkende eigendomsverhouding. Alleen de Belastingdienst komt dan ook om de hoek kijken indien de eigendomsverhouding schever is dan 60/40. Stel dat u bij het verbreken van de relatie het deel van uw ex-partner wenst over te nemen dan kan er overdrachtsbelasting verschuldigd zijn van 2%. Dit is dus niet het geval indien de eigendomsverhoudingen fiftyfifty zijn.

Mede-eigenaar worden van de woning

Op het moment dat jullie besluiten samen te wonen in de koopwoning van de ander dan kan de andere partner zich inkopen. Dan wordt als het ware een deel van de woning overgedragen in eigendom en is daar 2% overdrachtsbelasting over verschuldigd.

Dit aandeel kan ook worden gefinancierd met een hypotheek. Dan staan jullie beiden in de hypotheekakte. Ook in zo’n situatie is het dan raadzaam om afspraken te maken over de (over)waarde.

Invloed ouders

De inbreng van het eigen geld kan ook zijn ontstaan vanuit een schenking van de ouders. Ook deze inbreng is onder de bovengenoemde regels te scharen. Zeker omdat de ouders mogelijk de wens hebben om dit geld op een bepaalde wijze aan te wenden zijn voor hen de volgende overwegingen te maken :

 • Wat dient er te gebeuren bij overlijden? Aan wie wens ik het geld na te laten?
 • Wie mogen profiteren van de renteschenkingen?
 • Hoe wens ik om te gaan met een schenking bij een relatiebreuk?
 • Wil ik de schenking onder een uitsluitingsclausule verstrekken?

Verblijvingsbeding

Het kan ook verstandig zijn om een zogeheten verblijvingsbeding op te nemen in de leveringsakte of de samenlevingsovereenkomst. Op deze wijze hoeft u niet per se een testament op te laten stellen. Met een verblijvingsbeding kunt u ervoor zorgen dat gezamenlijke bezittingen overgedragen worden aan de overblijvende partner na een vroegtijdig overlijden.

Dit verblijvingsbeding voorkomt dat u te maken krijgt met de erfgenamen van uw overleden partner. Stel dat u samen een huis hebt gekocht dan zorgt het verblijvingsbeding ervoor dat u in de woning kunt blijven wonen en u niet gedwongen het huis hoeft te verlaten.

Wel dient u de hypotheek te kunnen betalen en over te nemen. Daar kunt u een overlijdensrisicoverzekering voor afsluiten zodat bij een vroegtijdig overlijden een deel van de hypotheek kan worden afgelost.

Het verblijvingsbeding kunt u in twee varianten opnemen. Bij de ene variant spreekt u af dat de (over)waarde van de woning wordt toegekend aan de wettelijk erfgenamen. In de andere variant spreekt u een verblijvingsbeding ‘om niet’ af waarbij de overblijvende partner de (over)waarde ontvangt waardoor er geen afrekening met de wettelijk erfgenamen (familie) plaatsvindt.

Relatiebreuk meenemen hypotheekrente

Stel dat u onverhoopt te maken krijgt met een relatiebreuk en de hypotheekrente is voor een laag en dus gunstig percentage afgesloten? Wie mag deze rente dan meenemen? Als u hier niets over hebt afgesproken, dient u alsnog een regeling te treffen. U kunt dit voorkomen door al afspraken hierover te maken in de samenlevingsovereenkomst. De meeste geldverstrekkers staan namelijk niet toe dat u allebei de helft meeneemt van de gunstige hypotheekrente. Er dient dus in de meeste situaties gekozen te worden.

Samenvatting

Dit artikel gaat uit van een eerste inleg bij aankoop van een woning. Echter tijdens de relatie kunnen er mogelijk ook extra aflossingen op een hypotheek of investeringen voor een verbouwing plaatsvinden. Ook dan raden wij u aan op dezelfde wijze deze inbreng te administreren. Het opstellen van een vaststellingsovereenkomst is daarbij de meest simpele variant.

Vertel ons uw verhaal

Wenst u financieel advies over dit specifieke onderwerp of het afsluiten van een hypotheek, leg dan uw zaak rustig aan ons voor. Wij kunnen u op een juiste wijze begeleiden.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

  familiehypotheekMeer informatie?

   

  Wat is een familiehypotheek?

  Eigenlijk is het een gewone hypotheek alleen sluiten familieleden deze onderling bij elkaar af. Het is gebruikelijk dat het onderpand een woning betreft. Nu wordt de term familiehypotheek veel gebruikt voor particulieren onderling die geen familie zijn waarbij kenmerkend is dat er geen formele hypotheekverstrekking vanuit de bank plaatsvindt.

  Met een familiebank laat u de winstmarge van een bank verdwijnen in uw eigen portemonnee en helpt u uw kind op weg naar zijn of haar eerste woning!

  Waarom een familiehypotheek afsluiten

  In de meeste gevallen wordt een familiehypotheek afgesloten tussen ouder(s) en kind(eren) bij het kopen of verbouwen van een koopwoning. Vaak is dit een gedeelte van de benodigde koopsom die wordt gefinancierd als aanvulling op de eerste hypotheek bij een bank of andere geldverstrekker.

  Ook komt het voor dat ouders een eerste of tweede woning die hypotheekvrij is verkopen aan hun kind(eren) tegen de WOZ-waarde en zelf als geldverstrekker optreden. Op deze wijze blijft het bezit binnen de familie en kan er relatief gemakkelijk een overdracht gerealiseerd worden van bijvoorbeeld een vakantiewoning of ouderlijke woning.

  De reden waarom ook gekozen wordt voor een familiehypotheek is de flexibiliteit van de voorwaarden. Zo kunt u onderling afspraken maken over de hoogte van de rente, de aflossingstermijn en kunt u op deze wijze zorgen voor financieel voordeel. U mag bijvoorbeeld afwijken van de marktrente en op deze wijze een hogere hypotheekrente afspreken en het verschil schenken met de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van € 5.515 (2020).

  Op deze wijze kunt u in aanmerking komen voor een lagere hypotheekrente voor de eerste hypotheek. De bank loopt namelijk een kleiner risico en uw hypotheek valt in een lagere risicoklasse met dito renteverlaging.

  Kortom, u kunt als kind in aanmerking komen voor een hogere hypotheek met lagere maandlasten.

  Moet ik een familiehypotheek registreren bij de Belastingdienst?
  In uw aangifte Inkomstenbelasting dient u deze op te geven. Jaarlijks dient u dit te doen.

  Er is geen extra procedure nodig om de hypotheek of lening te laten registreren bij de Belastingdienst. Dit mag overigens wel. Dan toetst de Belastingdienst niet de inhoudelijke kant van de overeenkomst, alleen dan heeft u een bewijs dat de overeenkomst al bestond op het moment van registreren.

  Wat zijn advieskosten voor een familiehypotheek?
  Wenst u een losse familiehypotheek door ons te laten opzetten dan is het adviestarief € 1.250. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

  Sluit u een compleet hypotheekadvies in combinatie met een hypotheek bij een bank dan zitten de kosten voor de familiehypotheek inbegrepen in dit advies.

  Moet ik verplicht aflossen op een familiehypotheek?
  Dat hangt af van de afspraken die u maakt. Aflossen hoeft niet verplicht te zijn, alleen om voor renteaftrek in aanmerking te komen is dat vaak wel noodzakelijk.

  Tenzij u de hypotheek vervangt voor een reeds aflossingsvrije hypotheek die al in 2012 bestond. Voor meer specifieke informatie kunt u het beste contact opnemen.

  Familiehypotheek en de Belastingdienst

  U dient de familiehypotheek in de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting op te geven indien u deze gebruikt voor het aankopen of verbouwen van de eigen woning. Deze familiehypotheek komt niet automatisch in beeld bij de vooraf ingevulde belastingaangifte dus u dient jaarlijks wel een berekening te maken van de betaalde hypotheekrente.

  Familiehypotheek en de eerste geldverstrekker

  Zodra u een deel van de hypotheek voor uw koopwoning leent in de vorm van een familiehypotheek dient u wel toestemming te hebben van de eerste geldverstrekker. Ook tellen de maandlasten van de familiehypotheek mee bij het beoordelen van de maximale leencapaciteit. U kunt ook afspreken dat de lasten behorend bij de familiehypotheek jaarlijks worden kwijtgescholden. Dit dient u dan schriftelijk aan te tonen bij de meeste geldverstrekkers.

  Het is dus mogelijk om naast de familiehypotheek een andere hypotheek af te sluiten bij een bank of verzekeraar.

  Hogere hypotheek bij eerste geldverstrekker

  Sommige geldverstrekkers staan open bij een hypotheekaanvraag om de lasten van een familiehypotheek ‘financieringslast neutraal’ te behandelen. Hierdoor kan meer geleend worden.

  De banken die hier aan meewerken : ABN AMRO, Argenta, BLG, Hypotrust, Nationale Nederlanden, Obvion en Syntrus Achmea.

  Familiehypotheek niet alleen bij aankoop

  Er zijn overigens meerdere situaties te bedenken waarvoor u een familiehypotheek kunt gebruiken :

  • Het aankoopbedrag van uw woning inclusief kosten koper is hoger dan de maximum hypotheek die de bank u wenst te verstrekken;
  • U gaat de eerste hypotheek bij de bank gedeeltelijk aflossen om bijvoorbeeld een boeterente te voorkomen, hiermee daalt mogelijk ook het rentepercentage, een win-win-situatie;
  • De bestaande woning wenst u te verbouwen en u wilt dit extra geld via uw familie lenen.

  Het aankoopbedrag is hoger dan de maximum hypotheek

  Banken kunnen voorzichtig zijn ten aanzien van het bedrag dat zij u wensen te lenen. Men denkt in termen van risico en betalingsproblemen. Uiteraard is er sprake van wetgeving en afhankelijk van uw situatie volgt er een maximaal bedrag aan hypotheek dat verstrekt kan worden.

  Stel dat u of uw kind een woning koopt van € 300.000 en de maximum hypotheek bedraagt € 275.000 ontstaat er een gat van € 25.000 in de financieringsopzet plus de kosten koper. Dit gat kunt u dus ook financieren door middel van een familiehypotheek.

  Gedeeltelijk aflossen bestaande hypotheek

  Om te kunnen profiteren van de lage hypotheekrente kunt u uw hypotheek oversluiten. Soms gaat dit gepaard met een torenhoge boeterente. Dan kunt u met behulp van een familiehypotheek stapsgewijs deze oversluiting simuleren en het maximum bedrag wat u boetevrij kunt aflossen lenen.

  Als u jaarlijks 10% boetevrij mag aflossen kunt u uw hypotheek dus in 10 jaar tijd boetevrij ‘omkatten’ naar een familiehypotheek. Daarna kunt u deze ook weer oversluiten en dan misschien wel zonder boeterente. Dat hangt af van de voorwaarden van de familiehypotheek.

  Ook kan u vanwege de gedeeltelijke aflossing in een lagere risicoklasse komen met de eerste hypotheek. Dan vervalt een zogeheten risico opslag en snijdt het mes aan twee kanten.

  Welke hypotheekrente mag u afspreken?

  Hier is geen wetgeving voor en u kunt dit vrij bepalen zolang het een zakelijke transactie is. Immers de hypotheekrente van Rabobank en ABN Amro zijn ook niet altijd gelijk. Op basis van vigerende rechtspraak kunt u een marge hanteren van circa 25% naar boven of naar beneden. Op het moment dat u belang hebt bij de laagste hypotheekrente kunt u een vergelijking maken van een aantal aanbieders en de duurste en goedkoopste geldverstrekker elimineren en dan het gemiddelde percentage uitrekenen.

  Een onzakelijke hypotheek is bijvoorbeeld als een onafhankelijke derde deze hypotheek niet zou hebben verstrekt. Bijvoorbeeld omdat de kans dat deze lening volledig terug betaald kan worden klein is.

  In onderstaand rekenvoorbeeld is een berekening gemaakt van het bepalen van een zakelijke / marktconforme hypotheekrente.

  Komt u op enig moment in een discussie met de fiscus omtrent de hoogte van de hypotheekrente dan kan deze de onzakelijke hypotheekrente aanmerken als een schenking en deze ook belasten met schenkbelasting.

  Bepalen zakelijke rente
  10 jaar vast
  Argenta1,8%
  ABN Amro2,3%
  Aegon2,6%
  ING Bank2,2%
  Van Lanschot3,5%
  Rabobank2,4%
  Gemiddeld rentepercentage2,4%
  (exclusief goedkoopste en duurste tarief)
  Laagste zakelijke rente 1,8%
  Hoogste zakelijke rente3,0%

  Uitspraak rechtbank Den Haag

  In september 2018 heeft de rechtbank in Den Haag een zaak behandeld waarbij de hoogte van het rentepercentage door de Belastingdienst was afgekeurd. Ouders hebben aan hun zoon een lening verstrekt van € 271.556 tegen een rente van 9% zonder zekerheid te verlangen zoals een hypotheekrecht of andere zekerheden.

  De Belastingdienst vond dit een typische constructie waarbij onzakelijk  handelen aan de orde is. Een willekeurige bank zou een dergelijke lening nooit verstrekt hebben zonder een hypotheek te vestigen.

  De rechtbank gaat hier in mee en wijst partijen erop dat er tegenstrijdigheden zitten in de verklaringen omtrent het risico dat ouders en zoon zien in het verstrekken van de lening. Ook speelt een rol dat de vader op zitting heeft verklaard een hoger rendement te wensen vanwege een naderend pensioen en daarmee dus een andere afweging heeft gemaakt dan enkel het risico te beoordelen.

  Kortom, de rechtbank volgt de Belastingdienst en stelt de rente vast op 4,5% in plaats van 9%. Daarbij overweegt ze dat de gemiddelde rente in 2015, toen de woning werd gekocht, voor een rentevaste periode van 15 jaar 3% bedroeg. Dan wordt nog 1,5% geplust vanwege het ontbreken van zekerheden.

  Ons advies is dan ook; zorg voor duidelijke afspraken om dergelijke rechtszaken te voorkomen.

  Vastleggen afspraken in een hypotheekakte bij de notaris

  Los van de fiscale spelregels raden wij altijd aan om deze afspraken vast te leggen bij de notaris. Op deze wijze valt ook op een later moment te reconstrueren wat nu precies de gemaakte afspraken waren. Tussentijds kunt u wijzigingen aanbrengen in deze afspraken, bijvoorbeeld na afloop van de eerste rentevastperiode. Dat hoeft niet per se via de notaris te verlopen overigens. Uiteindelijk vangt het maken van afspraken aan middels een leningsovereenkomst waar de notaris naar kan verwijzen in de hypotheekakte.

  Welke afspraken worden zoal vastgelegd?

  • Het rentepercentage;
  • De duur van de rentevaste periode;
  • De looptijd van de hypotheek en de ingangsdatum;
  • De hoofdsom en een percentage bovenop dit bedrag, meestal 20%;
  • De aflossingswijze en periode;
  • De opzeggingsgronden van de hypotheek;
  • Een verhoogde inschrijving eventueel om later nog extra te kunnen lenen.

  Het is ook prettig om als uitlener van het geld goed zicht te hebben op uw vermogen zodat u zelf normaal kunt leven en niet afhankelijk bent van dit vermogen. Ook zouden we aanraden de belangen van eventuele andere kinderen mee te nemen. Er kan frictie ontstaan indien zaken ongeregeld zijn en andere kinderen de indruk hebben dat het ene kind bevoordeeld kan worden boven het andere kind.

  Rente niet betaald, alleen wel aftrekbaar?

  Er kunnen situaties ontstaan waarbij er op enig moment, al dan niet tijdelijk, geen rente wordt voldaan. Soms ontstaat zo’n situatie door het simpelweg vergeten van het betalen van de maandelijkse verplichting. Toch raden wij u sterk aan om altijd de volgorde te hanteren om de periodieke rente en aflossing te betalen.

  Dat u deze later schenkt met een kasrondje is veruit verstandiger dan te kiezen om dit op papier te verrekenen. Soms is er een mogelijkheid om in aanmerking te komen voor renteaftrek. Lees het volgende verhaal van een zoon die in financiële problemen raakt met het betalen van rente aan zijn ouders.

  Inleiding

  In 2002 heeft deze zoon een hypotheek afgesloten bij zijn ouders van € 45.000 om zijn ex-partner uit te kopen. Ze hadden een rente van 5% afgesproken. Jaarlijks ontvangen zijn broer en hij een schenking van € 5.000 die tot aan 2009 daadwerkelijk wordt uitbetaald. Later wordt dit niet meer uitbetaald, maar verrekend met de rente van de familiehypotheek.

  De Belastingdienst neemt de stelling in dat er geen recht op renteaftrek bestaat omdat de rente niet daadwerkelijk wordt voldaan. Daar is de zoon het niet mee eens en de Hoge Raad doet in 2015 uitspraak over de vraag of er bij deze verrekening ook sprake is van aftrekbare hypotheekrente.

  Uitspraak Hoge Raad

  In deze specifieke situatie is de Hoge Raad van mening dat er toch sprake is van aftrekbare rente. De vader heeft namelijk een grondige administratie bijgehouden van de schenkingen en verschuldigde rente. Ook was van belang dat de andere zoon wel contant of per bank de jaarlijkse schenking kreeg. Het was dus duidelijk de bedoeling dat de andere zoon ook een dergelijke schenking zou krijgen.

  Daarnaast had de zoon met betalingsproblemen eerdere jaren wel keurig de rente voldaan waardoor dat ook relevant was in de overweging.

  Het juist administreren is naar onze mening doorslaggevend geweest bij het afhandelen van deze kwestie in combinatie met de schenkingstraditie. Beter is het om niet te verrekenen op papier en gewoon het kasrondje toe te passen. Dat levert veruit het minste gedoe op met de Belastingdienst en is een simpele handeling.

  Waar mag ik een familiehypotheek voor gebruiken?

  Het staat u vrij om geld te lenen of uit te lenen voor de doelen die u prettig vindt. Indien u gebruik wenst te maken van de renteaftrek dan dient de hypotheek te worden gebruikt voor het kopen of verbouwen van de eigen woning. Ook dient u voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2013 deze in 30 jaar tijd ten minste annuïtair af te lossen. U kunt ook besluiten een hypotheek van voor 1 januari 2013 te vervangen met een familiehypotheek. In zo’n situatie kunnen er andere – soepelere – spelregels van toepassing zijn.

  Wanneer is de hypotheekrente aftrekbaar?

  Om voor renteaftrek in aanmerking te komen zijn de volgende spelregels van belang :

  • U betaalt een ‘normale’ zakelijke hypotheekrente;
  • U lost de hypotheek minimaal annuïtair af;
  • Aflossing van de hypotheek in maximaal 30 jaar;
  • De hypotheek wordt schriftelijk vastgelegd;
  • Ieder belastingjaar dient u verantwoording af te leggen in de aangifte inkomstenbelasting;
  • Het geld van de familiehypotheek gebruikt u om uw eigen woning (hoofdverblijf) te kopen, te verbouwen of een bestaande hypotheek voor uw eigen woning te vervangen.

  Financieel voordeel familiehypotheek

  Het financieel voordeel van een familiehypotheek bestaat in veel gevallen uit een stapeling van voordelen. Zo is daar al de rendementsverbetering voor de uitlener indien deze op een spaarrekening een rentevergoeding van 0,3% ontvangt en nu ineens 3% of meer kan ontvangen.

  Daarnaast kunt u besluiten om het rendementsvoordeel belastingvrij terug te schenken met de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen.

  Zoals eerder al weergegeven kan het voordeel ook nog ontstaan in het verdwijnen van een topopslag bij een hypotheek. Om een en ander concreet te maken staat hieronder een rekenvoorbeeld

  Hypotheekberekening met familieconstructie

  Uw zoon of dochter koopt in 2018 een woning van € 300.000 en leent bij de bank € 225.000 en bij u € 75.000. Voor de overzichtelijkheid laten we de kosten koper en renteaftrek buiten beschouwing.

  Stel dat u bij ING bank een  hypotheek afsluit voor 20 jaar vast dan zou de rente zonder de familiehypotheek 2,95% zijn. Nu uw zoon of dochter € 75.000 leent wordt het rentepercentage 2,7% omdat de hypotheek in een andere risicoklasse valt.

  In het eerste jaar is dit al indicatief een rentevoordeel van bruto € 744.

  Stel dat u zelf ook een spaarrekening bij ING bank heeft dan is de rentevergoeding 0,05%. Op het moment dat u met uw zoon of dochter afspreekt om 3,95% te ontvangen is uw vergoeding ineens 3,9% hoger. In het eerste jaar is dat globaal bruto € 2.904. U kunt dan besluiten om de rente terug te schenken met de jaarlijkse vrijstelling (2018) tot  € 5.363.

  Marktconforme rente in rekening brengen

  U  mag zoals eerder uitgelegd in het artikel samen een rente afspreken die marktconform is. U hoeft dit rendementsvoordeel niet terug te schenken. Uw zoon of dochter mag dan ook nog renteaftrek toepassen op de hypotheek of lening die u verstrekt.

  Totaal heeft u dus bruto door deze constructie toe te passen € 3.648 voordeel behaald. Ieder jaar neemt dit voordeel af indien we uitgaan van een hypotheek met aflossingscomponent. Jaarlijks daalt de openstaande hoofdsom en dan ook de verschuldigde hypotheekrente.

  Benieuwd naar uw mogelijkheden voor een familiehypotheek met een totaaloplossing door een hypotheekadviseur of financieel planner van ons kantoor? Het is wel raadzaam om alle aspecten goed onder de loep te nemen en dit samen met een adviseur te bespreken.

  Samengevat zijn de voordelen van een familiehypotheek als volgt

  • De verschuldigde rente is fiscaal aftrekbaar;
  • Er is een hogere maximum hypotheek mogelijk;
  • U kunt in aanmerking komen voor een verlaging van de renteopslag bij de eerste geldverstrekker;
  • Het geld blijft binnen de familie en kan op een later moment weer uitgeleend worden aan de volgende generatie;
  • Voor de uitlener is de rente niet extra belast ten opzichte van een gewone spaarrekening;
  • Het is mogelijk om een financieel voordeel te behalen door zaken te stapelen.

  Nadelen van een familiehypotheek

  • Voor u als uitlener is het geld niet direct beschikbaar. Uw zoon of dochter kan het geld pas vrijmaken door een hogere hypotheek te nemen bijvoorbeeld;
  • Indien uw zoon of dochter in betalingsproblemen komt door bijvoorbeeld werkloosheid raakt u dit mogelijk ook;
  • Onderling binnen de familie kunnen er scheve ogen ontstaan indien er meerdere kinderen geld wensen te lenen voor het kopen van een huis.

  Situatie bij overlijden

  Mocht u als uitlener komen te overlijden dan vererft de hypotheek (vordering). Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Dat kan een simpele situatie zijn indien er sprake is van 1 kind en 1 ouder. Dan erft het kind bij het overlijden van de ouder de vordering. Alleen indien de situatie anders is, bijvoorbeeld 1 ouder en 3 kinderen en slechts 1 kind heeft een hypotheek opgenomen bij de ouder.

  In deze situatie valt de vordering in de nalatenschap en kan de vordering worden toegewezen aan kind 2 en 3. De oude afspraken blijven dan in stand, alleen bij een renteherziening gaat u in onderhandeling met uw broer(s) / zus(sen) en dat kan een andere dynamiek opleveren.

  Om die reden zou u ook kunnen overwegen om een separate levensverzekering af te sluiten en goed na te denken over de rentevastperiode. Indien u de rente voor bijvoorbeeld 20 of 30 jaar vastzet blijven deze afspraken langdurig van kracht.

  Ook kunt u besluiten na het overlijden de familiehypotheek over te sluiten naar een externe bank. Dan kunt u de familiehypotheek aflossen bij uw eventuele broer of zus.

  Erven als enig kind

  Indien u als enig kind erft dan vervalt de lening in juridische zin. Dat zou ook betekenen dat u geen recht meer op renteaftrek hebt. Uw ouders kunnen dit oplossen door een mede-erfgenaam te benomen voor 1%. Dat kan bijvoorbeeld een liefdadigheidsinstelling zijn. Op deze wijze vervalt de renteaftrek niet.

  Stappenplan opzetten familiebank

  De onderstaande leidraad kunt u hanteren bij het opzetten van uw familiebank en daarmee geld uitlenen aan uw kind(eren) :

  • Leg alles schriftelijk vast. Dit is zowel handig voor de Belastingdienst en de notaris, maar ook voor uw kind. Bijvoorbeeld indien deze te maken krijgt met een relatiebreuk of overlijdenssituatie;
  • Hanteer zakelijke normen en simuleer alsof u een hypotheek of lening verstrekt als zijnde een echte bank;
  • Om in aanmerking voor renteaftrek te komen dient de lening of hypotheek gebruikt te worden voor de eigen woning (aankoop of verbouwing);
  • De rente en aflossing dient daadwerkelijk betaalt te worden.

  Woonfonds heeft nog een handige beschrijving gemaakt van alle relevante aspecten rondom een familiehypotheek en fiscaliteiten. Daar worden ook bredere onderwerpen rondom hypotheken en familie bij betrokken.

  Vertel ons uw verhaal

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   Video RTL Z over familiehypotheek

    

    

   echtscheidingsbemiddelaar

   Kosteloos gesprek gewenst?

    

   Echtscheidingsbemiddelaar voor een soepele scheiding

   Gaat u scheiden? In dat geval kunnen wij u juridisch en financieel ondersteunen bij het afwikkelen van uw echtscheiding. Een scheidingsbemiddelaar van ons kantoor kan uw echtscheiding compleet begeleiden indien u samen tot een oplossing wenst te komen.

   Ook als het niet soepel loopt kunnen wij u vaak samen op weg helpen. Daarbij gaan wij onpartijdig en menselijk met uw situatie om.

   Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes op fiscaal, vermogensrechtelijk en financieel gebied. Bij een echtscheiding komen alle financiële onderwerpen aan de orde; simpelweg omdat u over bijna ieder onderwerp afspraken dient te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Onderstaand treft u uitleg aan over onze werkwijze.

   Bieden jullie ook begeleiding bij een vechtscheiding?
   Wij kunnen u alleen begeleiden indien u samen bereid bent om tot een oplossing te komen. Daarbij kan het natuurlijk wel eens schuren.

   Ook hoeft u het niet ineens met elkaar eens te zijn. Als de intenties goed zijn valt daar een mouw aan te passen.

   Hoe snel kan een scheiding geregeld zijn?
   Een gemiddelde scheiding neemt een aantal weken in beslag. Zeker als er over belangrijke onderwerpen gesproken en gediscussieerd dient te worden. Wij raden ook aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Eenmaal gemaakte afspraken zijn na tussenkomst door de rechtbank bindend.

   Kennismaking

   Tijdens het eerste kosteloze kennismakingsgesprek nemen wij samen met u de procedure van het echtscheidingstraject door en geven u informatie over de verwachte doorlooptijden van het proces. De kosten van de werkzaamheden hangen af van uw persoonlijke situatie. De tijd die wij investeren in het kennismakingsgesprek is voor onze rekening. Onderstaand leest u de meest gestelde vragen tijdens dit gesprek :

   Inventariseren

   In de tweede fase van de echtscheiding gaat uw scheidingsbemiddelaar inventariseren. Hij of zij zal u allerlei vragen stellen, wat nodig is om de scheiding goed te kunnen regelen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is er veel informatie nodig.

   • Inkomen uit loondienst of onderneming?
   • Een hypotheek of huurwoning?
   • Gehuwd of geregistreerd partner?
   • Verdeling van vermogen en goederen?

   Analyseren en adviseren

   In de derde fase van de echtscheiding gaat de bemiddelaar de gegevens analyseren. Er wordt advies verstrekt op basis van de wensen van beide partners. Per vakgebied kunnen er deskundigen worden ingeschakeld. Hij of zij bespreekt het advies, stemt jullie wensen op elkaar af en stuurt bij waar nodig. Daarnaast toetst de bemiddelaar uw verzoeken aan de wetgeving, redelijkheid en billijkheid.

   • Vermogensoverzicht & boedelverdeling
   • Fiscaliteiten
   • Alimentatie
   • Ouderschapsplan
   • Echtscheidingsconvenant

   Rechtbank of notaris

   In de vierde fase van de echtscheiding wordt alles op papier gezet en stuurt onze administratie de documenten naar de advocaat, die ze indient bij de rechtbank. Bij samenwonenden stuurt uw bemiddelaar de stukken naar de notaris.

   • Stukken naar advocaat;
   • Rechter doet uitspraak;
   • Notaris legt afspraken vast.

   Inschrijving gemeentelijke registers

   In de vijfde fase gaat het om de inschrijving van gemeentelijke registers. Na de rechtbankuitspraak is de echtscheiding namelijk pas definitief als deze is ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie. De advocaat stuurt de rechtbank beschikking naar de gemeente.

   • Advocaat stuurt stukken naar gemeente;
   • Banken/verzekeraars eisen inschrijvingsbewijs.

   Nazorg

   Onze taak als scheidingsbemiddelaar eindigt niet nadat de scheiding is ingeschreven. In de laatste fase van de scheiding draait het dan ook om de nazorg en evaluatie. Zaken worden voor beide partners afgehandeld.

   • Informeren banken, verzekeraars en pensioenfonds;
   • Evaluatie scheidingsproces.
   Meer informatie?

    

   Hypotheekadvies en echtscheiding

   Ook kunnen onze financieel adviseurs het hoofdelijk ontslag van de hypotheek regelen. Formeel heet dit ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek’. Hiermee regelt u dat de vertrekkende partner niet meer aangesproken kan worden door de bank voor betalingsachterstanden. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces omdat u vaak als vertrekkende partner geen weet meer hebt of invloed hebt op betalingen rondom de hypotheek.

   Voorgesprek hypotheekadviseur

   Eigenlijk raden wij cliënten aan om voorafgaand aan de definitieve scheiding een gesprek met een financieel adviseur te hebben. Waarom? Omdat de financiële aspecten tijdens een scheiding belangrijk zijn. Kan er bijvoorbeeld iemand in de bestaande koopwoning blijven wonen, of is dat een kansloze situatie?

   Als duidelijk is welke realistische opties er zijn kan dat ook gevolgen hebben voor de opvoeding van uw eventuele kinderen et cetera. Ook verliest u dan geen kostbare tijd om het over diverse scenario’s te hebben die toch niet haalbaar zijn.

   In de praktijk zien wij vaak dat er tegen beter weten in afspraken worden gemaakt over het overnemen van een hypotheek. Ook de gevolgen van het houden van hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vaak onderbelicht. Een hypotheekadviseur kan al snel duidelijk maken dat het in stand laten van zo’n situatie jaren later gevolgen kan hebben.

   Wij adviseren dan ook met klem om concrete afspraken te maken over diverse scenario’s. Bijvoorbeeld als de hypotheek niet kan worden overgenomen wat dan een concrete afspraak is.

   Voorbeeld situatie overnemen hypotheek uitstellen

   Een voorbeeld. Astrid en Jeroen zijn in 2013 tijdens hun echtscheiding mondeling overeengekomen dat Jeroen de woning overneemt als er geen sprake meer is van onderwaarde. Tijdens de scheiding wilden Astrid en Jeroen geen restschuld aangaan en hebben deze afspraak gemaakt. De afhandeling van de woning is onverdeeld gebleven.

   Inmiddels wenst Astrid in 2018 zelf een huis te kopen nadat ze jaren duur heeft gehuurd. Alleen tijdens het aanvragen van een hypotheek blijkt ze ook nog in de hypotheekakte van de woning met Jeroen voor te komen. Daardoor kan ze geen nieuwe woning kopen. Jeroen op zijn beurt heeft zijn vaste baan verloren in de tussentijd en wisselt de WW af voor flexwerk. Inmiddels is Jeroen ook gaan samenwonen met zijn nieuwe partner die voor het huishouden zorgt.

   Jeroen is niet in staat om de hypotheek over te nemen en wenst ook de woning niet te verkopen. Wat kan Astrid doen? Ze kan een rechtszaak aanhangig maken waarbij ze afdwingt dat Jeroen mee dient te werken om de woning te verkopen. Alleen een rechter is daar zeer terughoudend in en zal dit alleen toestaan als er een dringende reden voor is. Immers Jeroen en zijn nieuwe partner komen anders op straat te staan als gevolg van zo’n beslissing.

   Hadden Astrid en Jeroen duidelijke afspraken gemaakt over bepaald een concrete einddatum om de mogelijkheid te onderzoeken tot hoofdelijk ontslag dan valt er iets af te dwingen bij de rechter.

   Aantal gesprekken scheidingsbegeleiding

   Bij voorkeur spreken wij vaste betaalbare tarieven af voor het compleet regelen van uw echtscheiding. Wij stellen afhankelijk van uw wensen een arrangement samen waar binnen alle onderdelen van de echtscheiding worden geoffreerd.

   Het gemiddeld aantal afspraken om tot een echtscheidingsconvenant te komen is twee. Dat is aangevuld met andere overlegmoment dan een persoonlijke bespreking. Het spreekt voor zich dat de complexiteit van uw echtscheiding een rol speelt bij het voeren van de gesprekken.

   Scheidingsoorlog

   Mocht u onverhoopt samen vastlopen dan is onze echtscheidingsbemiddeling een onbegaanbare weg. In zo’n situatie bent u gebaat met rechtsbijstand door een advocaat.

   Landelijke of lokale echtscheidingsbemiddelaar

   In principe zou de locatie van uw mediator niet uit hoeven maken. Misschien vindt u het prettig om dichtbij huis een bemiddelaar te zoeken. Wat u ook kiest, wij vertrekken in ieder geval vanuit deskundigheid en menselijkheid.

   Een betrokken persoon naast u tijdens het toch al emotionele proces van een echtscheiding wordt alleen maar gewaardeerd is onze ervaring. Betrokkenheid dient u overigens niet te verwarren met partijdigheid. Een professionele mediator zorgt namelijk voor een goed verloop van uw scheiding en probeert u samen tot een oplossing te laten komen.

   Ook toont een goede bemiddelaar u respect voor de moeilijke weg die u doormaakt in uw leven. Wij kunnen u helpen bij het maken van goede en redelijke afspraken zonder daar een kleur aan te geven. Klanten koppelen ons terug dat ze het fijn vinden te kunnen rekenen op een deskundige mening die onder andere is gestoeld op eerdere ervaringen.

   Wanneer is een echtscheiding definitief?

   Dat is toch als alle documenten zijn getekend? Of als de rechter vonnis heeft gewezen? Eigenlijk is dat anders. De echtscheiding is definitief indien de beschikking van de rechter wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

   Vanaf dat moment bent u formeel gescheiden. Tot aan dat moment staat de weg om in beroep te gaan tegen een vonnis van de rechtbank bijvoorbeeld nog open. Dan kan er nog van alles gebeuren. Een hypotheek overnemen van uw ex-partner kan dan ook pas formeel vanaf deze laatste stap. Uiteraard kunt u zich al wel voorbereiden op de procedure tot hoofdelijk ontslag.

   Akte van berusting

   Indien u het samen eens bent met de inhoud van het echtscheidingsconvenant en de beschikking van de rechtbank, kunt u besluiten een ‘akte van berusting’ te ondertekenen. Door ondertekening verklaart u in te kunnen stemmen met de scheiding. Na ondertekening van dit document kunt u de scheiding ook inschrijven in het register van de burgerlijke stand.

   Mocht één van beiden weigeren deze akte van berusting te ondertekenen mag de echtscheidingsbeschikking pas na drie maanden worden ingeschreven. Dan dient de volledige beroepstermijn afgewachte te worden.

   Beschikking rechtbank houdbaarheidsdatum van zes maanden

   Het inschrijven van de beschikking van de rechter dient binnen zes maanden plaats te vinden. Indien u dit niet binnen deze termijn doet verliest de beschikking zijn kracht en blijft het huwelijk bestaan.

   Verzoek uw advocaat dan ook stellig om dit tijdig te doen. Hou desnoods vinger aan de pols want in de praktijk zien we soms nog wel eens vervelende situaties ontstaan. Zo kan het zijn dat uw advocaat denkt dat u de inschrijving zelf regelt of andersom. Maak dan ook duidelijke afspraken met uw advocaat of mediator wie wat doet in het proces van de scheiding. Het venijn kan in de staart zitten.

   Wij werken landelijk en bezoeken u ook in de avonduren. Liever afspreken op één van onze kantoren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Zevenbergen? Dat kan natuurlijk ook.

   Snel scheiden

   Heeft u haast met het scheidingsproces ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Leg gerust situatie dan voor en wij kunnen dan samen met u een stappenplan opzetten waarbij u snel gaat scheiden en toch recht kunt doen aan uw situatie.

   Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

   Reactie binnen 24 uur.
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig en discreet.
   Wij respecteren uw privacy.

     

    Telefonisch consult gewenst?

     

    kosten financieel plannerWat kost een financieel planner is een veelgehoorde vraag. De meeste financieel planners bieden u een oplossing op maat. Afhankelijk van uw specifieke vraag of adviesbehoefte valt een vaste prijsafspraak te maken. Ook kan uw vraag zich lenen voor een beloning per uur.

    Een gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP®-keurmerk zal u meerdere beloningsvormen aanbieden. Ook ons kantoor is lid van de beroepsvereniging voor gecertificeerd financieel planners.

    Welke beloningsvormen komen voor?

    In de praktijk komen de volgende manieren het meest voor om een  financieel planner te belonen :

    • Uurtarief;
    • Vast bedrag;
    • Abonnement;
    • Een combinatie van bovenstaande beloningsvormen.

    Wij hanteren het liefst een vast tarief dat op voorhand met u wordt besproken. Dat geeft u de nodige duidelijkheid tijdens het proces.

    Complexiteit financieel advies

    De omvang van de investering hangt samen met de moeilijkheid van de adviesbehoefte. Wenst u het antwoord op een complex vraagstuk waarbij op voorhand niet te voorzien is hoeveel tijd ermee gemoeid is dan ligt het voor de hand om een uurtarief af te spreken. Dat komt bijvoorbeeld voor in situaties waarbij u te maken krijgt met een bedrijfsoverdracht of echtscheiding. Immers er zijn meerdere partijen betrokken bij deze situatie.

    Wenst u een uitgebreid financieel plan of een hypotheekadvies af te nemen dan ligt het voor de hand om een fixed fee af te spreken.

    Een abonnementsstructuur wordt veelal afgesproken indien u een doorlopende adviesrelaties wenst aan te gaan met een financieel planner.

    Voor welke vraagstukken kunt u een financieel planner raadplegen?

    Samengevat kunt u een financieel planner zien als een vertrouwenspersoon en sparringspartner met betrekking tot uw financiële huishouding. Steeds vaker worden wij ingehuurd om mee te denken over toekomstige plannen en de traditionele vraagstukken rondom financiën zoals :

    • Hoe kan ik mijn financiële risico’s dempen zoals bij overlijden;
    • Wat te doen als ik kom te overlijden;
    • Maak ik optimaal gebruik van alle (fiscale) regelingen en financiële slagkracht;
    • Hoe financier ik de aankoop van mijn droomwoning;
    • Inzicht verschaffen in toekomstige inkomsten en verplichtingen op basis van een financieel plan;
    • Wat kan ik doen om mijn vermogen te laten renderen.

    Wat mag u verwachten van een financieel planner?

    In ieder geval dat hij of zij deskundig en gediplomeerd is. U stapt waarschijnlijk ook liever in een vliegtuig waarbij u weet dat de piloot bevoegd is om te vliegen. Voor u goed om te weten dat ons kantoor is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners.

    Jaarlijks dient een gecertificeerd financieel planner permanente scholing te ondergaan. Op deze wijze bent u verzekerd dat een gesprek met een financieel planner van ons kantoor plaatsvindt op basis van actuele kennis van de wetgeving.

    Maatwerk financieel advies door financieel planner

    Wij staan u graag bij met het vinden van oplossingen voor uw vraagstukken. U en uw wensen staan bij ons centraal. Dat is de rode draad in onze dienstverlening en daarbij zullen wij optimaal ons best doen bij het vinden van de meest passende oplossing. Beloofd.

    Reactie binnen 24 uur.
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.
      

      

     Lid van Federatie Financieel Planners.

      

     afhandeling erfenisWelke kosten zijn van toepassing bij het afhandelen van een erfenis?

     Naast de emotionele pijn van een overlijden brengt een overlijden ook altijd kosten met zich mee. Zo kunt u denken aan de kosten voor de uitvaart, eventuele erfbelasting, een notaris en eventueel kosten voor een belastingadviseur voor de laatste belastingaangifte.

     Deze kosten mogen voldaan worden vanuit de nalatenschap.

     Notariskosten bij een erfenis

     De hoogte van de kosten van de notaris hangt af van de tijdsbesteding aan uw dossier en de complexiteit. Zijn er 2 erfgenamen of 20. Dat maakt ook qua organisatie veel uit. Hoeveel u betaalt aan de notaris, hangt af van het aantal uren dat de notaris voor u werkt. Hoe ingewikkelder of groter de nalatenschap en hoe ingewikkelder de familiesituatie, hoe meer uren de notaris maakt. Andere factoren die invloed hebben op de kosten: zijn alle erfgenamen gemakkelijk te vinden? Was de administratie van de overledene op orde? Is er ruzie over de boedel? Moet hij bemiddelen? Hoe sneller u en de andere erfgenamen eruit zijn, hoe lager de notariskosten.

     Kosten van begrafenis of crematie

     Een begrafenis of crematie kost al gauw enkele duizenden euro’s. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten, zodat hun nabestaanden de uitvaart niet (volledig) hoeven te betalen.

     Had de overledene geen uitvaartverzekering, of had hij geen goede verzekering? Dan kunt u de uitvaart laten betalen van de bankrekening van de overledene. Neem hiervoor contact op met de bank van de overledene. Staat er niet genoeg geld op de bankrekening van de overledene? Dan moeten erfgenamen de kosten uit eigen zak betalen. Deze kosten mag u aftrekken van de erfbelasting.

     Wanneer betaalt gemeente een uitvaart

     In uitzonderlijke situaties kunt u een beroep doen op de gemeente om de kosten van de uitvaart te betalen. De gemeente bepaalt dan hoe de uitvaart verloopt. De gemeente is wettelijk verplicht om de uitvaart te verzorgen als iemand binnen de gemeentegrenzen overlijdt van wie:

     • geen nabestaanden bekend zijn;
     • de nabestaanden de uitvaart niet kunnen betalen.

     De gemeente kan proberen om de kosten te verhalen op de erfgenamen. De uitvoering van een dergelijke uitvaart is sober vanwege de financiering met gemeenschapsgeld.

     Kosten executeur testamentair

     De overledene kan in zijn testament bepalen dat de executeur een vergoeding krijgt. Die vergoeding kan ook  nihil zijn. Als er niets is geregeld, heeft de executeur recht op één procent van de waarde van de nalatenschap op het moment van het overlijden.

     Kosten vereffenaar

     Heeft de rechter een vereffenaar benoemd? Dan krijgt hij een vergoeding uit de nalatenschap. De rechter bepaalt hoe hoog die vergoeding is. Een vereffenaar is iemand die spullen mag verkopen uit een nalatenschap om schuldeisers af te betalen. De rechter benoemt een vereffenaar bijvoorbeeld als:

     • de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard;
     • de erfgenamen onvindbaar zijn;
     • er ruzie is tussen de erfgenamen.

     Erfbelasting

     Krijgt u een erfenis? Dan moet u meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt. Zo betalen kinderen minder erfbelasting dan kleinkinderen.

     Andere kosten

     Afhankelijk van de situatie betaalt u ook:

     • taxatiekosten voor het koophuis en waardevolle spullen;
     • griffierecht als u kiest voor beneficiaire aanvaarding of verwerping;
     • kosten voor de ontruiming van de woning (verhuizer, afvoer van waardeloze zaken, herstelkosten woning);
     • verkoopkosten voor de koopwoning (makelaar, veiling);
     • kosten advocaat en griffierecht bij een ruzie tussen erfgenamen;
     • kosten die niet direct met de afwikkeling van de nalatenschap te maken hebben maar die wel kunnen oplopen: doorlopende servicekosten van een (zorg)appartement.
     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

      schenken op papierWilt u besparen op schenkbelasting en toekomstige erfbelasting? Dan kunt u besluiten om uw kinderen te schenken op papier. Hoe werkt dit schenken op papier precies en wat zijn de spelregels?

      Het is veel fijner om met de warme hand te geven in plaats van met de koude hand. Er kleven ook emoties aan dit onderwerp en lees ook hoe u zich kunt beschermen tegen onverwachte situaties.

      Hoe werkt het schenken op papier?

      U spreekt met uw kinderen af dat u in de toekomst een bedrag gaat betalen. Het is een vorm van uitgestelde betaling. Via een notarieel document spreekt u af dat u na uw overlijden het geld beschikbaar stelt. Dit fenomeen wordt ook wel schulderkenning genoemd.

      Overigens mag u ook een ander moment afspreken waarop u het geld beschikbaar stelt. In de meeste gevallen is dit na uw overlijden omdat uw erfgenamen dan erfbelasting verschuldigd kunnen zijn.

      Kenmerkend aan deze schenking op papier is dat u geen contanten schenkt. U zorgt ervoor dat uw kinderen  een – niet opeisbare – vordering op u hebben en u betaalt jaarlijks rente over deze schuld aan uw kinderen.

      Deze rente is wettelijk vastgesteld en bedraagt 6%.

      Waarom zou ik kiezen voor schenken op papier?

      Indien u tijdig begint met het overdragen van vermogen bespaart u uiteindelijk veel belasting. U kunt ervoor kiezen om jaarlijks het bedrag van de vrijstelling te schenken of éénmalig een bedrag en daarover ineens schenkbelasting afdragen. Op deze wijze kunt u dan jaarlijks de rentevergoeding van 6% wegschenken zonder dat hier belasting over verschuldigd is.

      Aan de andere kant betaalt uw kind vermogensrendementsheffing over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt van € 30.000 per persoon. Dit bedrag is de vrijstelling in 2018.

      Voordelen schenken op papier

      Enkele voordelen op een rij om deze volgorde te kiezen :

      • Door nu een schenking te doen benut u de jaarlijkse schenkingsvrijstelling en betaalt pas later;
      • U bespaart op de erfbelasting doordat deze schuld in minder wordt gebracht op uw nalatenschap;
      • De schuld is aftrekbaar van uw saldo in box 3 waardoor u vermogensrendementsheffing bespaard;
      • De vermogenstoets voor de AWBZ pakt gunstiger uit waardoor de maandelijkse bijlage daalt;
      • U kunt zelf de voorwaarden van de schenking beïnvloeden en op deze wijze uw vermogen vrijwaren van bijvoorbeeld een echtscheiding van uw kind.

      Nadelen schenken op papier

      Er zijn ook nadelen te bedenken aan deze constructie :

      • U dient verplicht kosten te maken voor een notaris vanwege de schenkingsakte;
      • De rente van 6% dient daadwerkelijk te worden voldaan, zit er veel tijd tussen uw overlijden en de schenking dan dient u dit bedrag ook te ramen en te hebben;
      • Uw kind dient jaarlijks ook belasting te betalen in box 3 en kan toeslagen in de weg staan;
      • Jaarlijks zit er administratie aan deze akte vast.

      Wetenswaardigheden over de schuldigerkenning

      Het is noodzakelijk om een bezoek aan de notaris te brengen voor deze schuldigerkenning. De notariskosten zijn gemiddeld € 550 voor een schenkingsakte.

      Op papier telt de schenking enkel als aftrekpost indien u jaarlijks vanaf het moment van de papieren schenking de rente heeft voldaan. Deze rente van 6% dient dus daadwerkelijk jaarlijks te zijn voldaan. Hou bij het opzetten van dit plan ook rekening met de beschikbaarheid van geld om deze jaarlijkse rentebetaling te kunnen doen. Heeft u de rente niet altijd voldaan dan mag u dat alsnog ineens doen door het toepassen van rente op rente en uiterlijk 180 dagen voor uw overlijden.

      Mocht u zelf geen box 3 vermogen hebben dan dempt dit de belastingbesparing. Immers uw kind dient wel heffing in box 3 te betalen. Op deze wijze is er weglek qua vermogen.

      Indien u (jaarlijks) schenkt boven de schenkingsvrijstelling is er direct schenkbelasting verschuldigd.

      • Voor uw kind is de jaarlijkse vrijstelling € 5.363 (2018);
      • Het tarief tot € 123.247 schenking bedraagt 10%;
      • De schenkbelasting boven de € 123.248 bedraagt 20%.

      Een rekenvoorbeeld. Stel u schenkt op papier éénmalig € 175.000 in 2018 aan uw kind dan bent u aan schenkbelasting het volgende ineens verschuldigd :

      • Over € 175.000 minus € 123.247 en de vrijstelling van € 5.363 draagt u € 9.278  af;
      • Over € 123.247 draagt u 10% af en dus € 12.324;
      • Totaal is de schenkbelasting derhalve € 21.602.

      Indien u binnen 180 dagen na de schenking komt te overlijden wordt de schenking voor de afwikkeling van de nalatenschap buiten beschouwing gelaten. Dan wordt gedaan alsof er geen schenking op papier heeft plaatsgevonden. In deze situatie verdwijnt dan het voordeel van de besparing op de erfbelasting.

      Partner van uw kind uitsluiten

      Eerder schreven we al dat u de schenking zodanig kunt vormgeven dat de partner van uw kind buiten de schenking valt. Dit gaat met een zogeheten uitsluitingsclausule. Met deze bepaling geeft u aan dat de schenking enkel en alleen voor uw kind is bestemd.

      Bij een relatiebreuk of echtscheiding voorkomt u dat de schenking inzet van de verdeling is.

      Ook kunt u aanvullende voorwaarden stellen over het moment van beschikbaar stellen van de schenking en de minimale leeftijd die uw kind dient te bereiken om over het geld te beschikken.

      Daarnaast kunt u ook een herroepingsrecht inbouwen. Bijvoorbeeld als uw kind onverwachts eerder dan u komt te overlijden.

      Meer informatie over dit onderwerp gewenst?

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.
       U kunt een schenking recht toe recht aan uitvoeren of een voorwaarde toevoegen in de vorm van een uitsluitingsclausule. Een uitsluitingsclausule verbinden aan een schenking betekent dat uw schenking bij een eventuele echtscheiding van uw kind niet in het gezamenlijk vermogen valt, maar privébezit wordt.

       Spelregels

       Als uw kind plannen heeft om te trouwen in gemeenschap van goederen, of reeds getrouwd is dan is er sprake van een gezamenlijk vermogen. Schenkt u bijvoorbeeld € 75.000 aan uw kind dan valt deze schenking in het gezamenlijk vermogen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is er namelijk sprake van één gezamenlijk vermogen. Indien het tot een echtscheiding komt dan wordt ook uw schenking verdeeld.

       U kunt een aantal spelregels afspreken over uw schenking. Stel dat het huwelijk van uw kind eindigt door een overlijden dan kunt u mogelijk een versoepelde uitsluitingsclausule toepassen. Bij een eventuele echtscheiding treedt de uitsluitingsclausule in werking, maar bij een overlijdenssituatie niet. De schenking valt dan in het gemeenschappelijk vermogen.

       Het toepassen van de uitsluitingsclausule kan simpel. U kunt bij uw overboeking de tekst ‘schenking met uitsluitingsclausule’ vermelden en de clausule is van toepassing. Het is dus raadzaam dit bankafschrift goed te bewaren.  Het is verstandiger bij grotere schenkingen om een schenkingsakte op te stellen. Dit mag onderhands geregeld worden, dus een notaris is niet per se verplicht. Wel dient u de uitsluiting tegelijkertijd met de schenking te regelen. U kunt dus een eerder gedane schenking niet met terugwerkende kracht aanmerken als schenking met uitsluitingsclausule.

       Goederen schenken in plaats van geld

       Het is ook mogelijk om goederen te schenken zoals een familiestuk. Ook dan is het raadzaam een korte schriftelijke verklaring op te stellen bij de overhandiging van het goed waarin staat dat het een schenking met uitsluitingsclausule betreft. Deze verklaring dienen de ouders en kinderen te ondertekenen.

       Zachte uitsluitingsclausule

       Met een zachte uitsluitingsclausule wordt geregeld dat wanneer het huwelijk of de samenwoning eindigt door overlijden van de begunstigde afgerekend dient te worden alsof deze uitsluitingsclausule niet bestond. De voorwaarden die hieraan gesteld zijn kunnen de volgende zijn :

       • als er op het moment van overlijden van de begunstigde één of meer gezamenlijke (klein)kinderen van de begunstigde en diens echtgenoot/partner zijn;
       • er tussen de begunstigde en diens (huwelijks)partner geen procedure voor echtscheiding aanhangig is gemaakt en deze plannen er ook niet latent zijn;
       • er geen sprake is dat de begunstigde en diens (huwelijks)partner anders dan in onderling overleg niet meer samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren;
       • de (huwelijks)partner van de begunstigde:
        • niet failliet is of met betrekking tot hem niet een aanvraag tot faillissement aanhangig is gemaakt;
        • of indien failliet geweest, dit faillissement door homologatie van akkoord is geëindigd; niet in surséance van betaling verkeert of met betrekking tot hem niet een aanvraag tot surséance van betaling aanhangig is;
        • niet in een positie verkeert waarin met betrekking tot hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is of een verzoek tot schuldsanering is ingediend; en
        • direct voor het desbetreffende overlijden een positief vermogen heeft.

       Aanvullende mogelijkheden

       Naast de schenking die u voorziet van een uitsluitingsclausule kunt u additioneel ook toevoegen dat de opbrengsten van deze schenking ook privébezit van uw kind blijven. Hierbij kunt u denken aan de situatie waarbij uw kind een investering doet en met deze investering een bepaald rendement wordt behaald. We praten hier dan over de gevolgen van  zaaksvervanging ook wel de vruchten genoemd van het vermogen. Immers het geschonken geld is omgezet in een ander soort vermogen.

       Deze uitsluitingsclausule wordt ook wel de anti-schoonzoon clausule genoemd. Een toepasselijke naam. Overigens kan uw kind het het geschonken geld wel aanwenden zoals hij of zij dit wenst, ook als deze het wil delen met de partner. Indien u dit onwenselijk vindt dan kunt u schenking herroepelijk doen, en bij de schenking vastleggen dat u die schenking kunt terugdraaien als uw kind het bedrag van de schenking tegen uw zin deelt.

       De verzachting van de uitsluitingsclausule kan er tevens voor zorgen dat een aanzienlijke besparing van erfbelasting optreedt. Dat is evident het geval bij grotere vermogens. Indien de begunstigde (onder de uitsluitingsclausule) overlijdt is slechts de helft van het erfdeel, het legaat of de schenking belast met erfbelasting, wanneer deze in de gemeenschap van goederen valt.

       Huwelijk afgesloten na 1 januari 2018

       Trouwt uw kind na 1 januari 2018 dan vallen schenkingen en erfenissen niet meer in de wettelijke huwelijksgemeenschap. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden kan bepaald worden dat schenkingen en erfenissen wel in de huwelijksgemeenschap vallen. Een uitsluitingsclausule kan dat voor uw schenking voorkomen waardoor de uitsluitingsclausule ook relevant blijft voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018.

       Meer informatie over dit onderwerp gewenst? Gebruik dan onderstaand formulier voor contact met ons kantoor.

         

         

        Januari is een topmaand voor echtscheidingen.

        echtscheiding komt in januari het meest voor

        In welke maand denkt u dat de meeste mensen scheiden? In januari. Precies na de kerstvakantie willen relatief de meeste mensen uit elkaar ten opzichte van de rest van het jaar. Hoe werkt de financiële en juridische afwikkeling van een echtscheiding op het moment dat u hiermee te maken krijgt?

        Echtscheidingsconvenant

        De facto wordt het huwelijk beoordeeld als een zakelijke transactie en wordt u gedwongen om afspraken te maken over uw bezittingen, zorgtaken en vaak ook over een inkomensverdeling. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De meeste huwelijken zijn tot 2018 gesloten in gemeenschap van goederen wat betekent dat u de helft bezit van het vermogen. U mag hiervan overigens afwijken in het echtscheidingsconvenant. Het is misschien erg flauw, alleen op het moment dat u meer ontvangt dan waar u wettelijk recht op hebt dient u schenkingsbelasting te betalen. Een uitzondering hierop is indien u de schenking ontvangt vanwege een zogeheten natuurlijke verbintenis. Dit is een schenking die de schenker doet omdat diegene zich hiertoe dringend moreel toe verplicht. U bent dan geen schenkingsbelasting verschuldigd, wel dient u dit op te geven in een aangifte schenkbelasting. In het echtscheidingsconvenant wordt dan meestal naar deze uitzonderingsgrond verwezen.

        Alimentatie

        Hierover is veel te doen tijdens een echtscheiding en het maakt veel uit of u degene bent die moet betalen of juist ontvangt. Het uitgangspunt bij het bepalen van de alimentatie is het moment van echtscheiding. Heeft u kinderen dan hebt u als ouder de verplichting om tot zijn of haar 21ste bij te dragen in het levensonderhoud en indien het kind nog studeert zelfs langer. Het uitgangspunt voor de alimentatie is de draagkracht van de alimentatieplichtige partner. De draagkracht (ruimte om alimentatie te kunnen betalen) dient eerst aangewend te worden voor het betalen van de kinderalimentatie en een eventueel surplus kan gebruikt worden voor partneralimentatie.

        Afspraken omtrent de alimentatie worden ook vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. U mag ook hier vrije afspraken maken en bijvoorbeeld het recht op partneralimentatie ruilen tegen het mogen verblijven in de gezamenlijke woning. Fiscaal mag u de betaalde partneralimentatie in aftrek nemen en ontvangt u partneralimentatie dan dient u deze op te geven als inkomen. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

        Echtscheiding en de woning

        Naast de discussie omtrent de alimentatie is de gezamenlijke woning ook een felbevochten onderwerp. Indien de woning van u beiden is dan dient u beiden ook afspraken te maken omtrent de verkoop. Dit betekent dat u dus samen inspraak hebt in het kiezen van een makelaar en de vraagprijs. Op het moment dat één van uw beiden de woning wenst over te nemen dan dient de gehele hypotheek te worden overgenomen.

        In de praktijk wenst één van de partners de woning vaak te behouden om bijvoorbeeld de kinderen een verhuizing te besparen. Ook ontstaat er financieel een zware druk om deze wens te realiseren vanwege het wegvallen van een inkomen. De persoon die de woning verlaat zou in principe geen recht meer op renteaftrek hebben. De wetgever heeft een overgangsregeling in het leven geroepen die het mogelijk maakt om een periode van 24 maanden de rente nog in aftrek te nemen vanaf het moment dat u duurzaam gescheiden bent gaan leven. Dit moment ligt dus eerder dan het formele echtscheidingsmoment. Praktisch gezien spreken we over het startpunt vanaf het moment dat iemand zich op een ander adres gaat inschrijven.

        Hoofdelijk ontslag hypotheek echtscheiding

        Op het moment dat u de hypotheek wenst over te nemen dient u zich bewust te zijn van een strenge beoordeling door geldverstrekkers. Er geldt overigens wettelijk een ruimer toetsingskader dan bij het aanvragen van een compleet nieuwe hypotheek. De praktijk wijst overigens uit dat banken bijzonder strikt toezien op het beoordelen van deze nieuwe situatie en ruimschoots de tijd nemen om uw aanvraag te behandelen. Er is overigens geen man over boord om deze tijd te nemen tenzij de vertrekkende partner een nieuwe woning wenst te kopen.

        Zodra de bank toestemming verleend tot het ontslag uit de hoofdelijkheid dient er een zogeheten akte van verdeling te worden opgesteld door een notaris. Met dit document koopt u de eigendom van de gezamenlijke woning over van de vertrekkende partner.

        Echtscheiding en de BV

        Indien één van beide partners aandelen heeft in een BV, kan een echtscheiding leiden tot belastingheffing. Dit is het geval als de aandelen behoren tot een gemeenschap van goederen. In deze situatie wordt de andere echtgenoot fiscaal gezien ook als (mede-)aandeelhouder aangemerkt. Als de verdeling van de aandelen plaatsvindt binnen twee jaar nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend, wordt de belastingheffing van 25% over de waardestijging van de aandelen uitgesteld. De wetgever heeft dus wel een regeling getroffen om deze ongewenste situatie voor de indirecte aandeelhouder te vermijden.

        Met het maken van  huwelijksvoorwaarden van alle aandelen in de BV kunt u dus rekening houden met deze situatie en uw echtgenoot vrijwaren van de aandelen en de belastingheffing. Echtscheiding leidt dan niet tot belastingheffing. In ruil hiervoor ontstaat in de meeste huwelijksvoorwaarden een zogeheten verrekenbeding. De andere echtgenoot kan dan recht hebben op een bedrag, gelijk aan een deel van de waarde van de BV. Hier ontstaat dan weer meteen een nieuw probleem, namelijk dat er over het vermogen, wat veelal in de BV aanwezig is, direct dient te worden afgerekend. Ook ontstaan er veelal discussies over de waarde van de BV.

        Verdeling van pensioen

        Ook pensioen verdient de nodige aandacht bij een echtscheiding omdat de financiële belangen vaak groot zijn. Zeker als u op latere leeftijd gaat scheiden is het vermogen in de pensioenregelingen soms wel enkele tonnen euro’s. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) kan op u van toepassing zijn. Deze wet bepaalt dat het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen moet worden verdeeld. U mag ook zelf andere afspraken maken ten aanzien van deze verdeling. Zo zou u de periode van samenwoning voor het huwelijk mee kunnen laten tellen. Het is dus mogelijk om in een echtscheidingsconvenant af te wijken van de Wvps.

        Minister Koolmees heeft recent een voorstel gedaan om het pensioen automatisch te laten verdelen door het pensioenfonds na een scheiding. Dit voorkomt dat partijen vergeten zich aan te melden bij het pensioenfonds. Nu is het namelijk zo geregeld dat u dit binnen 2 jaar na de scheiding dient te doen. Op deze wijze is het pensioeninkomen na scheiding ook direct duidelijk voor beide partijen en valt hier in het kader van financiële planning ook regie te voeren door mensen.

        Testament

        Tussen het moment van het uitspreken van de wens om te scheiden en de daadwerkelijke scheiding kan een hele periode liggen. Op het moment dat u of uw ex-partner onverhoopt komt te overlijden bent u in veel gevallen wel elkaars nabestaanden indien het testament geen bepaling kent die recht doet aan uw situatie. In veel moderne testamenten heeft de notaris al rekening gehouden met dit scenario en de duur van de echtscheidingsprocedure. Dit is toch een aandachtspunt om na te gaan of uw testament ook voldoet.

        Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst kunt u onderstaand formulier gebruiken. Afhankelijk van de aard van uw vraagstelling zal een specialist van ons kantoor contact met uw opnemen.

          

          

         Vorige week is een wet aangenomen die ervoor zorgt dat mensen niet automatisch meer huwen in gemeenschap van goederen.
         Deze wet zorgt ervoor dat schulden en vermogen opgebouwd voor het huwelijk niet automatisch worden gedeeld. Dit betekent dus dat bij een onverhoopte echtscheiding deze zaken niet gedeeld hoeven te worden. Ook erfenissen en schenkingen vallen hierdoor niet automatisch in de zogeheten boedel bij een echtscheiding.

         Dat is namelijk de keerzijde van het huwelijk. Inmiddels wijzen statistieken uit dat 1 op de 2 gehuwden ook weer gaan scheiden. Het heeft jaren geduurd voordat deze wetgeving is aangenomen. Er was nogal weerstand van onder andere de vereniging van notarissen die een gemis aan omzet verwachten door deze wetgeving. Nu hoef je niet speciaal een akte te laten opstellen om bijvoorbeeld schenkingen uit te sluiten. Stel dat een dergelijke uitsluitingsclausule niet is opgenomen valt ook een gift en erfenis ook in het gezamenlijk vermogen. Sommige schenkers realiseren zich dat pas op de minder leuke moment in het leven zoals bij het verdelen van het vermogen tijdens de echtscheiding.

         Ook de schulden hoeven met deze nieuwe situatie niet meer gedeeld te worden. Soms is de partner zonder de schulden niet op de hoogte van deze schulden en kan tijdens een echtscheiding onaangenaam verrast zijn. Ook deze schulden horen dan niet meer tot het gezamenlijk bezit.

         In 2018 zal naar verwachting de wet van kracht worden.

         testament inzienWaar is mijn testament geregistreerd

         Heeft u te maken met een erfenis en wenst u te weten of u voorkomt in het testament? Wie mag een testament inzien? U kunt zich dan melden bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis. Is de notaris niet bekend; in principe kunt u deze informatie bij elke notaris in Nederland verkrijgen. Ieder testament is namelijk opgenomen in een centraal register.

         De notaris stuurt alleen een kopie van het testament aan mensen die genoemd staan in het testament. Stel dat u een legaat (een specifiek bedrag of doel) krijgt dan ontvangt u uitsluitend de tekst die betrekking heeft op uw deel, samen met het deel van de tekst uit het testament waaruit blijkt wie tot executeur is benoemd.

         Ook de mensen die erfgenaam zouden zijn geweest wanner er geen testament zou zijn opgemaakt hebben recht op inzage. Ook zij hebben dan recht op inzage in de passage uit het testament waaruit blijkt dat ze zijn onterfd.

         Bent u erfgenaam dan heeft u vanzelfsprekend recht op inzage van het gehele testament.

         Heeft de Belastingdienst inzage in mijn testament

         Na uw overlijden ontvangt de Belastingdienst een exemplaar van uw testament. Zolang u leeft heeft geen enkele overheidsinstelling, dus ook de Belastingdienst niet, inzage in uw testament.

         Wanneer wordt de inhoud van een testament bekend gemaakt

         Dit is in ieder geval pas na uw overlijden. De notaris zal eerst grondig onderzoek doen naar de exacte nabestaanden en erfgenamen. Pas na dit onderzoek zal de notaris de betrokken en relevante personen uitnodigen voor een gesprek op zijn of haar kantoor.

         Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.