Categorie: hypotheek


nieuw huis kopen doorstromerOp dit moment kopen steeds vaker mensen een nieuwe woning terwijl ze ook nog een andere woning bezitten. Een andere volgorde hanteren levert u het risico van een dubbele verhuizing op met de oververhitte woningmarkt op dit moment. Banken hebben steeds minder problemen met deze volgorde. In dit artikel leggen we de mogelijkheid van doorstromen uit op basis van een winst (overwaarde) die u realiseert met de verkoop van uw woning.

Hoe verzilver ik de overwaarde van mijn woning?

Zodra u een nieuw woning koopt en gebruik wenst te maken van de overwaarde van uw bestaande woning zijn er een aantal oplossingen mogelijk. Doorstromen naar een nieuwe woning komt nauwgezet en de ervaring leert dat het beter en goedkoper is om de juiste marsroute te kiezen voor het aangaan van alle transacties.

Overwaarde opnemen met een overbruggingskrediet of overbruggingshypotheek

Een overbruggingskrediet kan worden afgesloten op het moment dat de huidige woning (onherroepelijk) is verkocht. De ontbindende voorwaarden dienen te zijn verstreken. De hoogte van de overbruggingshypotheek is dan maximaal : de verkoopprijs minus de openstaande hypotheek minus de verwachte verkoopkosten zoals de makelaarscourtage.

Indien uw huidige woning nog niet definitief is verkocht of in zijn geheel niet verkocht kunt u ook in aanmerking komen voor een overbruggingskrediet. Wel is de maximale hoogte van de overbruggingslening dan lager. Vaak kan er niet meer dan 90% van de marktwaarde of WOZ-waarde als basis worden genomen voor de berekening van het te overbruggen saldo. De voorgaande rekenformule blijft van toepassing waardoor ook de openstaande hypotheek en de verwachte verkoopkosten in mindering dienen te worden gebracht.

Hypotheekrenteaftrek

De betaalde hypotheekrente over een overbruggingshypotheek is fiscaal aftrekbaar. Ten minste indien u de overwaarde daadwerkelijk gebruikt voor de koop van uw nieuwe woning. De regels omtrent besteding van de overwaarde zijn ondergebracht in de zogeheten ‘bijleenregeling’. Er is een beperking qua duur van de aftrek, dit hangt ook samen met de fiscale ‘verhuisregeling’.

Volgorde verhuizen hanteren

U kunt ervoor kiezen om eerst uw eigen woning te verkopen en over te dragen en dan pas de nieuwe woning te kopen. Daar ontstaan vaak praktische problemen omdat een verhuizing (als u niets hoeft te verbouwen) gepaard gaat met veel tijd en regelwerk. Soms is het mogelijk om met een sleutelverklaring te werken. Dan heeft u toch al de beschikking over de nieuwe woning zonder dat u de hypotheeklasten hebt.

Werkt u met een sleutelverklaring dan wordt meestal de afspraak gemaakt dat u geen verbouwingswerkzaamheden mag verrichten. Immers de verkoper (en dus eigenaar) loopt op dat moment nog het risico op schade.

Het is verstandig om een plan te hebben wat voor u de beste voorkeur heeft en dit duidelijk proberen overeind te houden tijdens de onderhandelingen.

Alternatieven overbruggingskrediet

Omdat de lasten van een overbruggingskrediet relatief hoog zijn kunt u er ook voor kiezen om een leningdeel af te sluiten met een vaste renteperiode. De rente voor een overbruggingskrediet is vaak variabel.

Indien u bijvoorbeeld een rentevastperiode van 1 jaar kiest dan kunt u na dat jaar dit hypotheekdeel ook kosteloos aflossen. Ook is de boete beperkt indien u besluit om eerder dan het afgesproken jaar het leningdeel af te lossen.

Risicoklasse en hypotheekrente

Door gebruik te maken van een overbruggingskrediet is de totale hypotheek voor de nieuwe woning lager. De overbruggingshypotheek wordt namelijk ingeschreven op het huidige adres en telt niet mee voor de zogeheten loan-to-value (LTV). Dit is de verhouding hypotheek versus waarde van de woning uitgedrukt in een percentage. Is uw hypotheek € 200.000 en de waarde van uw huis € 300.000 dan is de LTV afgerond 66%.

Voortzetten bestaande aflosproducten

Mocht u in het verleden een fiscaal gunstig aflosproduct zoals een bankspaarhypotheek hebben afgesloten dan kunt u deze meenemen. Ook als u besluit van bank te wisselen. U mag dus een bankspaarhypotheek van Rabobank voortzetten bij ING bank of iedere willekeurige andere geldverstrekker die een bankspaarhypotheek in het assortiment heeft.

Het is aan te bevelen om door te laten rekenen door een hypotheekadviseur of voortzetten financieel gunstig is. Dat is maatwerk.

Maximale hypotheek op basis van inkomen

De hoogte van de overbruggingslening wordt niet beperkt door uw inkomen.

Maximale lening op basis van onderpand

De maximale hypotheek voor uw nieuwe woning mag maximaal 100% zijn. Dat betekent dat er steeds vaker eigen middelen dienen te worden ingebracht. Ook de overbruggingslening mag u gebruiken voor het financieren van de bijkomende kosten koper.

Duur van het overbruggingskrediet

Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn kan de duur van het overbruggingskrediet een rol spelen. U kunt dan een inschatting maken van de totale kosten van de periode van overbrugging. De meeste geldverstrekkers staan een maximale duur van 2 jaar toe en altijd in combinatie met een reguliere hypotheek.

Enkele een overbruggingskrediet afsluiten is niet mogelijk. Heeft u uitsluitend een overbruggingskrediet mogelijk dan kunt u ook een reguliere hypotheek afsluiten met een korte rentevastperiode die u relatief goedkoop kunt aflossen. Bijvoorbeeld een hypotheek met variabele hypotheekrente.

Verplichting overlijdensrisicoverzekering

De meeste geldverstrekkers verlangen dat u een levensverzekering afsluit boven 80% van de waarde van de woning. U kunt door middel van te werken met een overbruggingskrediet deze verplichting vermijden. De overbruggingslening telt ook hier niet mee voor de bepaling van dit percentage.

Kosten overbruggingskrediet

De kosten die gepaard gaan met het vestigen van een overbruggingskrediet hangen samen met notariskosten en mogelijke afsluitkosten door uw geldverstrekker en / of uw hypotheekadviseur. De overbruggingshypotheek wordt namelijk extra ingeschreven als hypotheekakte op uw bestaande woning.

Eigen middelen

Indien u beschikt over voldoende eigen spaargeld dan loont het niet om een overbruggingskrediet af te sluiten. Wel dient u dan rekening te houden met onverwachte uitgaven. Dat scheelt namelijk kosten en rente voor het houden van een overbruggingslening.

De mogelijkheid om tijdens een rentevaste periode een topopslag te verwijderen

Wanneer een nieuwe geldverstrekker in de voorwaarden geen mogelijkheid biedt om een risicoopslag op een hypotheek te verwijderen vanwege aflossingen, dan is het ook een argument om een overbruggingskrediet af sluiten. Onder andere Nationale Nederlanden is een aanbieder die geen aanpassingen tijdens de looptijd toestaat. Dat kan erg kostbaar worden, zeker als u een rentevastperiode van 20 jaar wenst.

Volgorde

Wanneer u eerst de huidige woning levert en pas daarna de nieuwe woning geleverd krijgt, dan hebt u niet de mogelijkheid om een overbruggingskrediet af te sluiten. Wanneer u precies op dezelfde dag, bij dezelfde notaris aan- en verkoopt, dan is er ook geen overbrugging nodig. Wanneer u tijdelijk twee woningen hebt, dan is er een financiering nodig voor deze situatie.

Vrijwillige boete bij verkoop onderpand

Let ook bij het verkopen van uw woning op de eerder gemaakte afspraken in de hypotheekofferte. Vaak is dit jaren geleden dat u deze afspraken hebt gemaakt. Enkele aanbieders verleenden kortingen voor het accepteren van een boete bij verhuizen. SNS bank en ING bank werkten vaak met deze bepalingen in hypotheekoffertes. Deze verhuisboete kan oplopen tot 3% van de openstaande hypotheek.

Familiehypotheek om overwaarde te overbruggen

Mocht u geen behoefte hebben aan het afsluiten van een overbruggingskrediet dan kunt u ook een familiehypotheek afsluiten. Dit mag onder dezelfde fiscale spelregels afgesproken worden.

Weten welke mogelijkheden er voor u zijn bij het doorstromen naar een nieuwe koopwoning?

nieuwbouwwoning hypotheekKoopt u een bestaande woning of lijkt een nieuwbouwwoning u een goede keuze? Deze keuze neemt u meestal niet lichtzinnig. In dit artikel zullen wij u een aantal highlights toelichten van de mogelijkheden van het afsluiten van een hypotheek voor een nieuwbouwwoning.

Kosten rondom een hypotheek voor een nieuwbouwwoning

Wat in ieder geval duidelijk is bij een nieuwbouwwoning dat de koopprijs vaststaat. U hoeft niet te onderhandelen over de prijs. Op basis van schetsen en tekeningen koopt u een woning die in veel gevallen op een later moment geleverd wordt. Een bouwperiode van 12 maanden is gebruikelijk. Een nieuwbouwwoning is meestal vrij op naam (v.o.n.) geleverd waardoor u geen kosten zoals overdrachtsbelasting, BTW en notariskosten voor de registratie hebt.

De volgende kosten kunnen op uw pad komen bij het kopen van een nieuwbouwwoning :

 • Indien u afspreekt dat er sprake van bouwrente is dan betaalt u een rentevergoeding aan de verkoper / projectontwikkelaar / aannemer.
 • Wenst u meerdere bouwkundige aanpassingen aan de woning te maken dan spreekt men over meerwerk. Dit meerwerk wordt vastgelegd in een meerwerklijst.
 • De verkoper kan een bankgarantie verlangen waardoor u een bedrag dient over te maken aan de notaris of dit middels een bankgarantie door de geldverstrekker laat garanderen.
 • Rentelasten tijdens de bouwperiode. De hypotheeklasten beginnen te lopen zodra u de hypotheekakte heb ondertekende bij de notaris van uw nieuwbouwwoning.

Wat zijn de voordelen van het kopen van een nieuwbouwwoning?

 • De woning is na oplevering vaak al meer waard dan op het moment van tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst;
 • Uw huis is compleet nieuw en fris en ongebruikt. Dat geeft een fijn gevoel;
 • Er is een garantie gedurende de eerste 10 jaar vanaf de oplevering op een deel van de woning waardoor gebreken meestal niet voor uw rekening komen;
 • De onderhoudskosten zijn dan ook de eerste jaren een stuk lager;
 • Sommige banken en geldverstrekkers verstrekken kortingen op de hypotheekrente;
 • De aankoopkosten zijn lager omdat een nieuwbouwwoning meestal vrij op naam wordt geleverd.

Welke nadelen zijn er bij het kopen van een nieuwbouwwoning?

 • U koopt de woning vanaf een tekening en brochure waardoor u niet precies weet hoe het echt gaat worden;
 • De wijk of locatie is de eerste jaren min of meer een bouwterrein en ook het groen moet zich nog vormen;
 • Het duurt vaak een lange tijd alvorens u daadwerkelijk de woning kunt gaan bewonen;
 • Op voorhand is niet altijd duidelijk wat het meerwerk is en de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld tuininrichting kunnen oplopen.

Dubbele maandlasten tijdens de bouwperiode

Op het moment dat u een nieuwbouwwoning koopt heeft u in veel gevallen ook de maandlasten van een huur- of koopwoning. Twee hypotheken betalen kan best zwaar zijn. Bij de meeste geldverstrekkers bestaat de mogelijkheid om een rentedepot aan te vragen gelijktijdig met de hypotheek. Op deze wijze kunnen de rentelasten vanuit dit rentedepot worden voldaan zodat uw lasten enigszins gedempt worden.

Financiering tijdens of na de bouw

Indien het gekochte nieuwbouwhuis al in aanbouw is kunnen er al bouwtermijnen zijn vervallen. Bijvoorbeeld als men de begane grond vloer al is gestort of wanden zijn geplaatst.

Naast de betaling van de grond bent u dan ook de vervallen bouwtermijnen plus een rentevergoeding verschuldigd voor de verkoper/projectontwikkelaar/aannemer. Deze vergoeding maakt onderdeel van de koopsom uit. Dat maakt dat de koopprijs van de woning uiteindelijk hoger is. Ook omdat de rentevergoeding vaak op 6 of 7% wordt afgesproken. De bouwperiode is uiteindelijk iets korter hierdoor waardoor u de eerste maanden iets minder hypotheekrente aan de bank betaalt.

De vergoeding over de bouwperiode voorafgaand aan het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst is niet fiscaal aftrekbaar. Koopt u pas nadat de bouw is voltooid, dan zijn alle termijnen en kosten al in de koopsom opgenomen en is er geen sprake meer van bouwrente.

Sparren met een hypotheekadviseur van ons kantoor en uw plannen bespreken?
zelfbouw hypotheekHeeft u al jaren de tekening van uw droomwoning in uw hoofd? Is het nu eindelijk zo ver dat u een bouwkavel kunt kopen lees dan verder welke keuzes er te maken zijn rondom de hypotheek en zelfbouw van uw woning. Het zelf bouwen van een woning is een leuk creatief proces omdat u iedere kamer naar eigen smaak kunt inrichten en bouwen.

Wanneer is sprake van zelfbouw?

De meeste geldverstrekkers hanteren de volgende definitie :

 • Een woning die volledig in eigen beheer wordt gebouwd eventueel met behulp van onderaannemers;
 • Een door een aannemer opgeleverde casco woning die door u of onderaannemers wordt afgebouwd.

Welke kosten zijn er met betrekking tot zelfbouw

Rondom het regelen van de bouw van uw nieuwe woning zijn er rondom de hypotheekverstrekking een aantal kosten. Zo speelt naast de bouwkosten ook het regiewerk een grote rol. U kunt hierbij denken aan de kosten van een architect, kosten van de omgevingsvergunning, bouwleges, aansluitkosten van de nutsvoorzieningen et cetera.

Moment van betalen van de voorbereidende kosten

In aanloop naar de bouw van uw eigen woning krijgt u te maken met aanloopkosten. Deze kosten zijn in de meeste gevallen niet mee te financieren in een hypotheek omdat er pas een hypotheek gevestigd kan worden na verstrekking van een omgevingsvergunning of bezit van een kavel. Vaak betaalt u deze kosten uit eigen zak. Dit zijn dus alle kosten die gemaakt worden voordat de bouw daadwerkelijk start.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de onderzoekskosten :

 • Kosten bouwtechnische keuring indien u een bestaand pand koopt en (deels) sloopt;
 • Inventarisatie op de aanwezigheid van asbest;
 • Kosten van een cultuurhistorisch onderzoek;
 • Begeleidingskosten architect of bouwkundig tekenaar;
 • Constructeur voor constructieberekeningen.

Niet in alle gevallen zijn deze kosten van toepassing. Dit hangt sterk af van uw bouwplannen. Koopt u een cataloguswoning dan zitten veel kosten ook inbegrepen in de koopsom.

Hypotheek en zelfbouw

Het is ook mogelijk een hypotheek af te sluiten voor een woning die nog gebouwd dient te worden. Ook is het zelfs mogelijk om uitsluitend een hypotheek af te sluiten voor een bouwkavel. Dan dient u zelf een groot deel aan eigen geld te kunnen inbrengen voor de verwachte stichtingskosten (bouwkosten) van uw toekomstige woning.

Om een hypotheekaanvraag te kunnen indienen is het nodig dat u beschikt over inkomensgegevens zoals loonstroken en werkgeversverklaringen. Van de te bouwen woning wenst de bank vaak de volgende set documenten te ontvangen :

 • Een door alle partijen getekende koopovereenkomst van de grond en / of woning;
 • De onherroepelijke omgevingsvergunning dient overlegd te worden voordat de betalingen uit het bouwdepot starten;
 • Indien er sprake van erfpacht is een kopie van het erfpachtcontract;
 • Een taxatierapport waaruit de waarde blijkt van de woning nadat deze is gebouwd aan de hand van ontwerptekeningen;
 • Offerte van een aannemer of een door alle partijen ondertekende koop-/aannemingsovereenkomst.

Bijzonderheden hypotheek en zelfbouw

De betalingen voor de grond en aannemer worden gedaan vanuit een bouwdepot. Afhankelijk van de geldverstrekker bestaat de mogelijkheid om digitaal middels een app te declareren vanuit dit bouwdepot.

Sommige geldverstrekkers geven een korting op de hypotheekrente indien u een nieuwbouw- of zelfbouwwoning koopt.

Wenst u hulp bij het aanvragen van uw hypotheek voor uw droomhuis. Onze hypotheekadviseurs begeleiden u graag bij het realiseren van deze plannen.
 

 

Help ik heb een codering en registratie bij het BKR en heb net een huis gekocht! Deze constatering komt vaak pas tijdens de hypotheekaanvraag aan bod bij veel huizenkopers. Dan zit u midden in het koopproces en dit kan gepaard gaan met veel stress. Hoe zit het nu precies met het BKR en uw hypotheek?

Het BKR is overigens de afkorting voor Bureau Krediet Registratie. Dit is een instantie die namens geldverstrekkers leningen en kredieten registreert van iedere consument in Nederland. Een uitzondering is de studieschuld, deze wordt door DUO geregistreerd en is niet zichtbaar voor geldverstrekkers.

BKR registratie en codering verschil

Allereerst is het voor de begripsvorming handig om uit te leggen wat het verschil tussen een registratie en codering is. Bijna alle soorten leningen en kredieten staan geregistreerd bij het BKR in Tiel. Dit kan een zogeheten telecomkrediet voor uw gsm zijn of een verzendhuiskrediet van Wehkamp of een autolening. Ook wordt bijgehouden of u de periodieke betalingen voor deze leningen en kredieten tijdig betaalt. Een registratie bij het BKR is in principe geen probleem. Wel kan een achterstandscodering voor problemen zorgen bij het aanvragen van een hypotheek.

Veel geldverstrekkers zijn streng en zien uw betalingsgedrag uit het verleden als een goede voorspeller voor toekomstig betalingsgedrag. Bij iedere hypotheekaanvraag vindt ook standaard een toetsing bij het BKR plaats.

Maximale hypotheek op basis van BKR registratie

De registratie van uw lening of krediet telt mee bij het beoordelen van uw maximale hypotheek. Circa 33% van uw inkomen mag volgens de leenregels gebruikt worden om te wonen. Blijkt dat u bijvoorbeeld een lening of private lease contract hebt dan is dit van invloed op uw maximale hypotheekberekening.

Een voorbeeld : een jongedame van 26 koopt voor het eerst een huis en heeft een inkomen van € 32.400 op jaarbasis en wenst een rentevastperiode van 10 jaar. Deze mevrouw kan zonder een BKR registratie en dus lening een hypotheek krijgen van € 146.500. Heeft deze mevrouw een lening van € 10.000 dan is de maximale hypotheek ineens € 96.047. Kortom, ze kan ineens circa € 50.000 minder aan hypotheek krijgen door een lening van € 10.000.

Achterstandscodering

Heeft u in het verleden een codering opgelopen door betalingsproblemen dan blijft deze codering 5 jaar zichtbaar. Deze termijn vangt aan op het moment van herstel van deze codering, dus vanaf het moment dat u weer bij bent met betalen en de achterstand hebt ingelopen.

Er zijn diverse soorten coderingen die het BKR heeft varierend van een A1 tot en met A4 :

 • Een A1 codering (codering 1) is een codering die na een achterstand is ontstaan en waarbij een regeling is getroffen om de achterstand op te lossen. Bij deze codering is een ‘herstelcodering’ mogelijk.
 • Bij een A2 codering is eveneens sprake van een betalingsachterstand waarbij de schuldeiser de vordering in zijn geheel ineens kan opeisen. Zo kan er bijvoorbeeld ook beslag gelegd worden op uw bezittingen;
 • Indien er sprake van een A3 codering is heeft de geldverstrekker minimaal € 250 afgeboekt op de vordering en verwacht deze de lening niet in zijn geheel meer te kunnen incasseren. Ook deze code blijft minimaal 5 jaar zichtbaar na de einddatum;
 • Heeft u een A4 codering dan heeft de geldverstrekker geen informatie over uw huidige verblijfplaats en lukt het niet om met u in contact te komen. Alleen in aantoonbare fraudegevallen, bijvoorbeeld telecomfraude, waarbij u slachtoffer bent geworden is het mogelijk om alsnog een hypotheek te krijgen met deze A4 codering.
 • Bij een A5 codering heeft een preventieve betalingsregeling gesloten met de schuldeiser die tijdelijk van aard is. Zodra de betalingsregeling is afgehandeld verdwijnt deze codering.

BKR gegevens kosteloos in te zien?

Zelf kunt u via de website van het BKR nazien welke kredieten en coderingen er zijn. Ook banken en geldverstrekkers kunnen inzake krijgen in het BKR.

Sinds de introductie van de AVG is het door het BKR verplicht om geregistreerden kosteloos inzicht te gegeven in de geregistreerde gegevens. Tot 25 mei was er alleen betaalde optie om inzage te krijgen in uw gegevens. Hoewel het sympathiek lijkt om kostenloos inzicht in uw BKR-gegevens te krijgen is het naar onze mening een schijnoplossing.

De meeste consumenten die gebaat zijn bij inzage hun BKR-gegevens hebben deze behoefte tijdens het kopen van een huis en het aanvragen van een hypotheek. Het BKR geeft aan dat het 28 dagen kan duren alvorens de gegevens verstrekt kunnen worden. Ook dient deze procedure aan te vangen met een schriftelijk verzoek. U zult begrijpen dat tijdens het aanvragen van een hypotheek deze tijd ontbreekt. Gelukkig heeft BKR dan nog steeds wel de betaalde online variant beschikbaar die u wel digitaal en snel kunt raadplegen. Kortom het BKR wil graag blijven verdienen aan uw gegevens en de gratis variant lijkt dan ook een schijnoplossing voor de meeste gebruikers.

Als consument kunt u zich natuurlijk wel voorbereiden door voorafgaand aan het kopen van een woning de BKR-gegevens reeds op te vragen.

Hypotheek met BKR codering afsluiten

Wilt u weten hoe en of u in aanmerking komt voor een hypotheek met BKR codering? Dan zijn er toch vaak mogelijkheden indien u een goede verklaring of uitleg hebt. Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met een moeilijke periode of waarbij administratieve kwesties een rol spelen. Ook indien u samen een huis koopt en de andere partner geen codering heeft kan dit een verzachtende omstandigheid zijn.

Beschikt u over een A3 of A4 codering dan is het bijzonder lastig om een hypotheek af te sluiten. Tenzij er aantoonbaar fouten gemaakt zijn door de meldende instantie of een andere logische verklaring voor de melding is valt er overleg te plegen.

Wij raden aan om deze verklaring op papier te zetten. Het kan helpen om de gebeurtenissen in chronologische volgorde te zetten en uit te leggen wat u hebt gedaan om het probleem op te lossen en de oorzaak van de codering toe te lichten. Soms komt het voor dat de meldende instantie per abuis een codering heeft gebruikt of dat men een verkeerd postadres heeft gebruikt.

Hypotheek met NHG en BKR codering afsluiten

Ook een hypotheek met NHG is mogelijk met een BKR codering indien deze voldoet aan de volgende vereisten :

 • A- of A1-codering waarbij:
  • uit een opgave van het BKR blijkt dat een herstelcode (H) is vermeld;
  • blijkt dat de desbetreffende lening is afgelost;
  • blijkens een verklaring van de desbetreffende geldverstrekker de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost;
  • Lid b en c zijn niet van toepassing indien een hypothecaire geldlening is afgelost vanwege een restschuld op deze lening.

Quickscan hypotheekaanvraag met BKR codering

Interesse in het kopen van een huis of uw bestaande hypotheek oversluiten met een BKR codering? Vul onderstaand formulier in en voeg relevante informatie toe. Wij zullen dan tijdens een quickscan kosteloos beoordelen of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

Het helpt ook indien u een overzicht vanuit het BKR meestuurt hoe de registraties van uw lening(en) is / zijn.
 

 

woonboerderij hypotheekZin om in de rust en natuur te gaan wonen en heeft u een woonboerderij of woning op het oog met een agrarische bestemming? De vraag naar woonboerderijen is in 2017 toegenomen. Er werden circa 5.800 landelijke woningen verkocht. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2016.

Woonboerderij kopen relatief goedkoop

In verhouding tot de prijzen van woningen in de steden zijn de prijzen per vierkante meter woonruimte nog relatief betaalbaar voor een boerderij of woonboerderij. Het loont dus om te onderzoeken of verhuizen naar een woonboerderij voor u interessant is. Er zijn ook zeker nadelen aan het wonen in het buitengebied en dat hangt veelal samen met het onderhoud aan een dergelijk terrein of de afstand tot uw buren. Voor sommigen is dit juist een voordeel waardoor we niet lang stil blijven staan bij de persoonlijke motieven om te verhuizen. Vaak krijgen we van opdrachtgevers de terugkoppeling na de verhuizing dat men intens geniet van de rust die over het gezin is ontstaan.

Alleen dit is dus puur subjectief. Zo zal iemand die verslaafd is aan winkelen liever in de buurt van een stadscentrum wonen. Ook dat valt tegenwoordig op te lossen met een computer met internetaansluiting.

Voor- en nadelen landelijk wonen

Indien u interesse hebt in een woonboerderij kunt u de volgende voordelen in overweging nemen :

 • Er is meer aanbod beschikbaar dan woonruimte in het stedelijk gebied;
 • De prijs van een woning is relatief betaalbaar ten opzichte van vergelijkbare woningen qua oppervlakte;
 • Minder files in het landelijk gebied;
 • Rust en vrijheid om van te genieten;
 • Parkeren is meestal een stuk gemakkelijker ten opzichte van de woonwijken.

Ook de nadelen van wonen in het buitengebied zijn te benoemen :

 • Onderhoudskosten aan woningen en gebouwen is een serieus aandachtspunt;
 • Een boerderij met agrarische bestemming dient omgezet te worden indien u hier uitsluitend wenst te wonen. Dit brengt veel regelwerk en tijd met zich mee;
 • Asbest en verontreinigde grond is een aandachtspunt bij veel boerderijen. Onderzoek en kosten zijn serieuze kwesties;
 • Zijn alle nutsvoorzieningen in voldoende mate aanwezig zoals bijvoorbeeld glasvezel voor internet?

Aanbod agrarische woningen

In tegenstelling tot de meer reguliere woningen is onze ervaring dat er meer tijd is om woonboerderijen te vergelijken en heeft u een betere onderhandelingspositie. Zeker als de boerderij in kwestie nog verbouwd dient te worden en nog een agrarische bestemming heeft.

Hypotheek afsluiten voor een woonboerderij

De meeste geldverstrekkers zijn terughoudend met het verstrekken van een hypotheek voor een boerderij of woning met agrarische bestemming. Toch zijn er in de praktijk mogelijkheden om uw plannen te realiseren. Zo is het in sommige gemeentes mogelijk om de woning te laten aanmerken als een zogeheten plattelandswoning. Indien hier ruimte voor is binnen de gemeente vergt dit een procedure van enkele weken en kunt u alsnog gemakkelijker een hypotheek krijgen.

Inmiddels zijn er ook geldverstrekkers die ongeacht de bestemming een splitsing aanbrengen in het woongedeelte en bedrijfsmatig gedeelte. Zo kunt u dan bijvoorbeeld voor 100% een hypotheek krijgen op het woongedeelte en voor 70% op het bedrijfsgedeelte.

U dient in alle hypotheekaanvragen uit te gaan van een situatie dat u er een permanente woonsituatie van wenst te maken. U mag in sommige gevallen bedrijfsmatige activiteiten ontplooien zo lang dit in overeenstemming is met de lokale regelgeving. Bijvoorbeeld een schuur of bijgebouw dat u gebruikt voor opslag van uw bedrijfsbus en voorraad behoort dan tot de mogelijkheden. Ook het runnen van een bed & breakfast is mogelijk indien het bestemmingsplan dit toestaat en dit niet conflicteert met lokale regelgeving.

Asbest daken saneren

Bij veel boerderijen is gebruik gemaakt van asbestdaken. Veelal bij de schuren en bijgebouwen treft u golfplaten van asbest aan. Vanaf 2024 is het verboden om nog een dak met asbest te hebben. U kunt bij het aankoopproces ook rekening houden met de opruimkosten en het vervangen van het dak.

De meeste geldverstrekkers vragen ook informatie op over de kosten van deze sanering en willen dit in een bouwdepot opnemen zodat men weet dat u daadwerkelijk tot sanering over kunt gaan. U kunt bij een asbestsaneringsbedrijf een offerte opvragen van de kosten. In sommige gevallen is nog een subsidie mogelijk indien u tegelijkertijd met de asbestsanering zonnepanelen plaatst.

Boerderij met monumentenstatus zoals een rijksmonument

Bent u geïnteresseerd in het kopen van een boerderij of woning met agrarische bestemming die ook als rijksmonument genoteerd is? Dan krijgt u met extra regelgeving te maken ten aanzien van het aanvragen van een hypotheek zeker als u ook verbouwingsplannen hebt. Ook voor deze situaties hebben wij financieringsmogelijkheden en kunnen wij u toelichten welke procedures noodzakelijk zijn. Houdt met een dergelijke aankoop rekening met vele maanden aan voorbereidingstijd.

Hypotheek oversluiten boerderij met agrarische bestemming?

Wilt u ook profiteren van de lagere rente of uw hele hypotheek eens onder de loep nemen? Ook het herfinancieren of oversluiten van uw bestaande hypotheek behoort tot de mogelijkheden. Vaak heeft u dan ook meer tijd om de hypotheekaanvraag voor te bereiden. Bijvoorbeeld als blijkt dat er vanuit de gemeente nog toestemming nodig is om een gevalideerd taxatierapport op te stellen.

Meer interesse in het bespreken van de haalbaarheid van uw plannen? Vul onderstaand formulier in en wij praten u bij over de mogelijkheden. Wij beschikken over ruime ervaring en een breed netwerk aan specialisten om uw plannen te kunnen overzien.
 

spaarhypotheekWat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een aflosvorm waarbij de aflossing wordt gedaan met een spaarverzekering. Maandelijks betaalt u een vaste premie voor de spaarhypotheek. Met deze premie worden twee zaken gefinancierd. U betaalt een deel premie voor het sparen in de spaarverzekering. Aan het einde van de looptijd kunt u met het opgebouwde saldo de hypotheek, al dan niet gedeeltelijk, aflossen. Ook betaalt u een premie voor het overlijdensrisico door middel van een overlijdensrisicoverzekering.

Fiscale spelregels spaarhypotheek

Op het moment dat aan alle regels voldaan wordt, hoeft er tijdens de looptijd van de spaarhypotheek geen vermogensrendementsheffing in box 3 betaald te worden over het in de  spaarverzekering aanwezige vermogen. U heeft dan wel de verplichting om het saldo af te lossen op de eigenwoningschuld. U kunt er dan geen consumptieve zaken van kopen zoals een auto of caravan.

U kunt de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw inkomen in box 1 en de rente die u opbouwt over de spaarverzekering is onbelast.

De fiscale spelregels voor een spaarhypotheek zijn vervat in het begrip KEW (kapitaalverzekering eigen woning). Op de spaarpolis dient dan duidelijk aangegeven te zijn dat het een dergelijke KEW-polis is. De spaarverzekering kent dan een aantal vrijstellingen zolang u de uitkering maar gebruikt voor het aflossen van de hypotheek voor uw eigen woning. Sinds 2014 zijn de regels versoepeld, eerst diende u minimaal 15 jaar premie te hebben voldaan om in aanmerking voor een vrijstelling te komen. Vanaf 2014 is het ook mogelijk om in sommige situaties al eerder onbelast te beschikken over de waarde in de spaarverzekering.

Bestaande bezitters van een spaarhypotheek mogen deze nog wel voortzetten. Dit kunt u besluiten te doen vanwege een verhuizing of oversluiting. Wel is de nieuwe hypotheek dan een bankspaarhypotheek in plaats van een verzekeringsoplossing zoals een spaarverzekering. Starters op de woningmarkt komen helaas niet meer in aanmerking voor een spaarhypotheek.

Technische aspecten van een spaarhypotheek

Onderstaand treft u enkele kenmerken van de spaarhypotheek aan :

 • De rente die u betaalt over de hypotheek is gelijk aan de vergoeding voor de spaarverzekering;
 • U heeft zekerheid over het aflossen van de hypotheek vanwege de gegarandeerde uitkering;
 • Onder voorwaarden is het kapitaal wat u opbouwt in de spaarverzekering vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3.

Levensverzekering binnen de spaarhypotheek

In de premie die u betaalt voor de spaarverzekering zit ook een dekking voor het financieel risico bij overlijden. Mocht u de spaarverzekering samen met iemand hebben afgesloten en één van beiden komt voortijdig te overlijden dan keert de spaarverzekering een bepaald bedrag uit. Meestal is dit bedrag gelijk aan de hoogte van de spaarhypotheek.

De uitkering vanuit de levensverzekering wordt dan gesaldeerd met het reeds aanwezige saldo in de spaarverzekering. Voorbeeld : uw partner komt in jaar 11 te overlijden van de spaarverzekering en de waarde van de spaarverzekering is op dat moment € 23.500. De hoofdsom van de spaarhypotheek bedraagt € 90.000. De levensverzekeraar keert dan € 90.000 uit. Van dit uitkeringsbedrag hebt u zelf wel € 23.500 voldaan. Het is dus gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos.

Voordelen spaarhypotheek

 • Tijdens de looptijd lost u niet af waardoor u maximaal profiteert van de renteaftrek subsidie;
 • De spaarhypotheek is een veilige aflosvorm omdat u een gegarandeerde uitkering op einddatum heeft;
 • Door de koppeling van de spaarrente aan de spaarverzekering (die gelijk is) zijn uw maandlasten stabiel en te voorspellen, ook bij rentewijzigingen;
 • Vanwege de KEW-clausule heeft u belastingvoordelen bij uitkering en tijdens de opbouw van de polis;
 • Het loont om spaargeld over te hevelen naar uw spaarverzekering vanwege de lage rente op spaarrekeningen.

Nadelen spaarhypotheek

 • In een spaarverzekering zit een verplichte levensverzekering waar u niet van kunt afwijken tenzij u de aflosvorm omzet naar een bankspaarhypotheek;
 • Er gelden soms renteopslagen voor deze aflosvorm;
 • Het rendement op uw spaarverzekering is lager dan bij een beleggingshypotheek.

Interesse om uw spaarhypotheek onder de loep te nemen met een hypotheekadviseur?
Hoe kies ik de rentevaste periode bij mijn hypotheek?

De meest voorkomende contractperiode voor een hypotheek is 30 jaar. In deze contractperiode betaal je rente over het geleende geld en in sommige gevallen ook aflossing. De rente is een belangrijk onderdeel van de hypotheek. Het rentepercentage bepaalt namelijk voor een groot deel je hypotheeklasten; nu en in de toekomst. Bij het afsluiten van een hypotheek kun je zelf kiezen voor welke periode je de rente ‘vastzet’. Dat houdt in dat de rente gedurende die periode niet wijzigt. Tijdens de contractperiode kan worden gekozen voor een variabele rente, of een rentevaste periode van 1 tot 30 jaar. Hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente en je woonlasten worden. Of het verstandig is om je rente langer vast te zetten, hangt van verschillende factoren af.

Wanneer is het vastzetten van de hypotheekrente voor een korte periode interessant

Situaties waarin een korte rentevaste periode verstandig is:

 •  Je kiest nadrukkelijk voor de laagste maandlast, en bent bereid enig risico te nemen dat de rente in de toekomst zal stijgen;
 •  Je hebt de beschikking over voldoende eigen geld waarmee je eventuele stijgende rentelasten kunt betalen;
 •  Je verwacht dat de rente minimaal gelijk blijft of zal dalen;
 •  Je bent van plan versneld af te lossen, waardoor je hypotheekschuld sneller zal dalen dan bij reguliere aflossing;
 •  Je verwacht in de toekomst een loonsverhoging, zodat eventuele stijgende rentelasten hiermee kunnen worden opgevangen.

Wanneer is het vastzetten van de hypotheekrente voor een langere periode interessant

Situaties waarin een lange rentevaste periode verstandig is:

 • Je houdt van zekerheid en vermijdt liever het risico op een hogere rente;
 • Een stijgende maandlast op termijn is niet passend;
 • Je bent er zeker van ’lang’ in je huidige woning te blijven wonen;
 • De voorkeur is er om alles in een keer goed te regelen en voorlopig geen omkijken naar je hypotheek te hebben;
 • Je hebt de verwachting dat de rente zal stijgen.

Bereidheid tot risico hogere maandlasten

Een belangrijke factor om te kiezen voor een korte of lange rentevaste periode heeft te maken met het risico dat je wilt en kunt lopen. Bij een korte rentevaste periode betaal je in eerste instantie minder, maar bestaat er wel het risico dat je meer gaat betalen wanneer de rente is gestegen. Bij een lange rentevaste periode betaal je in eerste instantie meer, maar bestaat er qua woonlast wel zekerheid voor de lange termijn.

Twijfel je over de keuze voor een (nieuwe) rentevaste periode? Neem gerust eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs om te kijken welke keuze het beste bij je past.
ouder kind hypotheekOuder kind hypotheek

Wenst uw zoon of dochter een mooie betaalbare woning te kopen dan zijn er diverse opties als ouder om uw kind te helpen. Als huizenkoper dient u flink uw best te doen om te concurreren met andere kopers. Ook op financieel vlak dient er vaak het uiterste te worden geboden.

Door creatief om te gaan met uw financiele situatie en die van uw kind kunt u mogelijk net dat laatste duwtje in de rug geven. Zonder veel grote risico’s is het vaak mogelijk om uw kind te helpen.

De oplossing kunt u dan vinden in een schenking, het verstrekken van een hypotheek of lening. Ook kunt u besluiten deze hypotheek op uw eigen woning op te nemen en door te lenen. Dan is er ook nog de mogelijkheid om garant te staan en mee te tekenen in de hypotheekakte. Kortom voldoende mogelijkheden voor een pasende oplossing.

Op het moment dat u kiest voor een ouder kind hypotheek kan dit ook voor een bepaalde periode zijn. Zodra uw (klein)kind voldoende inkomen of vermogen heeft opgebouwd kunt u ontslagen worden uit de hypotheekakte. Dan zijn de eerste jaren van de hypotheek achter de rug en kunt u mogelijk het volgende (klein)kind op weg helpen.

De voordelen van een ouder kind hypotheek

Door uw kind nu te helpen hoeft deze niet te wachten met het kopen van een huis. Op dit moment stijgen de huizenprijzen en de verwachtingen zijn dat de komende jaren de huizenprijzen blijven stijgen. Dit komt mede door het gebrek aan voldoende nieuwbouwwoningen. De vraag blijft ook de komende jaren groot en daardoor zullen in de Randstad de huizenprijzen blijven stijgen is onze verwachting.

Stel dat uw kind een huis van € 275.000 op het oog heeft dan is de kans groot dat een jaar later de prijs € 297.000 is. Dit valt met een normale baan bijna niet op te vangen qua netto inkomen. Zeker niet als uw kind aan het begin van zijn of haar loopbaan is. De huizenprijzen stijgen naar verwachting met 8% in 2018.

Het alternatief om te wonen, huren, is niet veel beter. De huurprijzen lopen ook op en huren is vaak prettig indien de plaats om te werken of te wonen nog afgetast dient te worden.

U kunt samen met uw kind afspraken maken over de rentevergoeding en wijze van aflossen. Dat is het geval indien u kiest voor een familiehypotheek.

Oplossingen ouder kind hypotheek

Als het kopen van een huis daadwerkelijk gaat plaatsvinden dan kunt u voor een ouder kind hypotheek denken aan de volgende oplossingen :

 • U leent uw spaargeld direct uit en maakt hierover zakelijke afspraken;
 • U hebt een persoonlijke BV waarvan u het kapitaal deels uitleent aan uw kind en voldoet aan de eisen van de Belastingdienst;
 • Uw woning bevat overwaarde en deze neemt u op met een extra hypotheek en leent dit geld onder voorwaarden door;
 • De bank biedt u de mogelijkheid om garant te staan middels producten zoals een Generatiehypotheek.

Behoefte aan een gesprek hierover met een hypotheekadviseur van ons kantoor dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. Op een laagdrempelige manier kunt u uw casus bespreken en bezien of er voor u ook mogelijkheden zijn om uw zoon of dochter te helpen.
 

 

 

hypotheek advies huis kopenHoe werkt een hypotheek advies bij aankoop woning

Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarbij u samen met een hypotheekadviseur de mogelijkheden van uw maximale hypotheek gaat plaatsvinden.

Dit is het geval indien er nog geen concrete woning op het oog is. Staat u op het punt om een koopcontract te ondertekenen dan vertrekt de hypotheekadviseur vanuit de situatie om de mogelijkheden van deze aankoop mogelijk te maken.

Hoe bereid ik mij voor op een hypotheekadvies

Het helpt enorm indien u ter voorbereiding uw administratie goed op orde heeft. Zo kan het handig zijn om inzage te hebben in uw inkomen over de laatste jaren. Ook als u in loondienst bent en wenst te weten wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot uw variabel inkomen helpt uw verleden enorm.

Kunt u bijvoorbeeld inzage geven in uw verdiencapaciteit voor de komende jaren door bijvoorbeeld verwachte promoties of opleidingen die u gaat afronden dan helpt dit ook voor het bouwen aan uw dossier.

Ook uw mogelijkheid om te kunnen sparen draagt bij aan goed inzicht bij de hypotheekadviseur. Dit lijken ogenschijnlijk simpele zaken, alleen zodra u zelf bewust bent van uw financieel gedrag kan dit goed worden overgebracht aan een hypotheekadviseur.

De hypotheekadviseur dient namelijk uw dossier goed te kunnen verwoorden richting een acceptant van een bank of geldverstrekker. Dus een duidelijk en compleet beeld over uw situatie helpt dus enorm. Deel gerust informatie met uw hypotheekadviseur waarvan u denkt dat het relevant is. Een goede adviseur filtert de informatie op bruikbaarheid.

Welke documenten zijn nodig voor een hypotheekgesprek

In de volgende lijst hebben we een opsomming gemaakt van de meest voorkomende documenten :

Bent u starter en koopt u voor het eerst een huis :
 • Een loonstrook;
 • Een werkgeversverklaring indien u deze hebt opgevraagd, dan is uw jaarinkomen duidelijk;
 • Overzicht van uw spaartegoeden of beleggingsrekening;
 • Afschrift van uw meest recente belastingaangifte;
 • Eventueel de concept koopovereenkomst van uw woning;
 • Opgave van eventuele verbouwingsplannen.
Koopt u opnieuw een woning dan aanvullend op de bovengenoemde documenten :
 • De jaaropgave van uw huidige hypotheek;
 • Bent u gescheiden dan een afschrift van het echtscheidingsconvenant;
 • Overzicht van de gekoppelde aflosproducten van uw bestaande hypotheek;
 • Een opgave van de waarde van uw bestaande woning.

Wat wordt tijdens een hypotheekgesprek besproken

Tijdens het hypotheekgesprek worden uw wensen en behoeften in kaart gebracht door de hypotheekadviseur. Als uw situatie overzichtelijk is zal de hypotheekadviseur ook een uitspraak over de haalbaarheid doen zodat u een volgende stap in het aankoopproces kunt zetten.

Dit kan betekenen dat u een aankoopmakelaar in arm neemt om u te begeleiden tijdens de aankoop. Deze zorgt er ook voor dat u geen kat in de zak koopt en u bij alle belangrijke keuzes ondersteunt.

Indien u al zover bent om de natte handtekeningen onder het koopcontract te zetten kan uw hypotheekadviseur meekijken of de gemaakte afspraken realistisch zijn. Een klein voorbeeld. Het financieringsvoorbehoud wordt door de verkopende partij strak voorgesteld door bijvoorbeeld vier weken op te nemen. De praktijk wijst uit dat vijf tot zes weken om uw hypotheek aan te vragen realistischer is.

Het kan uiteraard sneller als u een overzichtelijke situatie hebt of een spoedhypotheek wenst aan te vragen.

Tijdens het kennismakingsgesprek zal uw hypotheekadviseur ook uitleg geven over de verdere procedure. Dat betekent dat de rol van de bank, notaris en taxateur worden uitgelegd.

Hypotheekrente vergelijken en uw maximale hypotheek berekenen

Direct een indruk van uw lasten en mogelijkheden voor een hypotheek krijgen : 

hypotheek checkEen hypotheek check wat is dat?

Een hypotheek check klinkt misschien vreemd. Waarom uw auto wel jaarlijks onderwerpen aan een APK en de vaak grootste verplichting in uw leven niet? Lees in onderstaand artikel de mogelijkheden.

Waarom is een hypotheek check handig

Om te beginnen veranderen rentetarieven en premies in de loop der tijd en banken informeren u vaak niet over deze opties. Men weet dat u als consument vaak bij een verlengingsvoorstel van uw rente onderaan het kruisje tekent. 90% van de eigenwoningbezitters doet dit namelijk.

De grootste kosten voor een bank of geldverstrekker zitten namelijk aan het begin van de hypotheek. Zodra een hypotheek loopt is het een kwestie van geautomatiseerd automatiseren. Vanuit commercieel oogpunt is het dan ook prettig om de hypotheek te laten lopen zonder al te veel wijzigingen.

Dan is het ook zo dat producten met betrekken tot het aflossen van uw hypotheek vaak verbeterd zijn in de loop der tijd.

Op welk moment is een hypotheek check mogelijk

Indien uw hypotheek enkele jaren loopt is het al nuttig om de voorwaarden en hypotheekrente opnieuw onder de loep te nemen. Zo kunt u bijvoorbeeld al besparen op uw lasten indien de waarde van uw woning is gestegen. Dat kan bijvoorbeeld ook al door middel van de jaarlijkse WOZ-waarde worden aangetoond.

Dat betekent dat u niet per se jaren hoeft te wachten. De WOZ-waarde wordt namelijk ieder jaar opnieuw vastgesteld door uw gemeente.

Voor welke hypotheken is een financieel voordeel mogelijk

Hier is geen universeel antwoord voor, alleen we kunnen wel een aantal situaties opnoemen wanneer in ieder geval besparingen mogelijk :

 • Loopt uw rentecontract van uw hypotheek binnenkort af? Dan is oversluiten vaak lonend. Zelfs met een rentevoordeel van 0,2% loont het om over te sluiten naar een andere bank;
 • Is uw aflosvorm een levenhypotheek, beleggershypotheek of hybrideverzekering, dan kan het nuttig zijn om deze eens door te laten rekenen door een hypotheekadviseur;
 • Heeft u een aflossing voor uw hypotheek gedaan of is de waarde van uw woning gestegen;
 • De risicoklasses van de geldverstrekker zijn gewijzigd en uw oude hypotheek valt nog in het oude systeem;
 • Uw hypotheek loopt bij een bank die passief is en geen nieuwe hypotheken meer verstrekt. U kunt mogelijk uw hypotheek afkopen en een boeterente betalen.

Top 5 hypotheekrente

Weten wat uw nieuwe hypotheekrente kan worden : 

 

 

 


Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!