Categorie: afsluiten


vruchtgebruik en hypotheekVruchtgebruik is een lastig begrip om uit te leggen. Het komt er eigenlijk op neer dat iemand het gebruik van een woning heeft, maar zelf geen eigenaar is. De persoon die juridisch het huis bezit heeft noemt men een ‘bloot eigenaar’. Ook wordt gesproken over het ‘bloot eigendom’.

Is het mogelijk een hypotheek te vestigen als vruchtgebruiker?

Dat is bij sommige geldverstrekkers mogelijk. Het is een aparte situatie waardoor maatwerk nodig is. Zo kan het vruchtgebruik namelijk opgebouwd zijn uit meerdere bijzondere afspraken zoals:

 • Het recht van gebruik voor enkel bewoning;
 • De mogelijkheid om de woning te verhuren en de inkomsten (vruchten) te houden;
 • Beperkingen voor het vestigen van een hypotheek;
 • De duur van het vruchtgebruik, meestal is dit tot aan het overlijden.

Samenwonen met familie

In welke situatie kunt u in aanmerking komen voor een hypotheek als er sprake is van bloot eigendom en vruchtgebruik? Stel dat u als gezin ook samenwoont met uw ouders en de eigendom is reeds verdeeld in vruchtgebruik en bloot eigendom. Dan ontstaat er een lastige situatie. De meeste banken zijn terughoudend in het verstrekken van een hypotheek.

Ook in zo’n situatie kunt u een hypotheek aanvragen. Een voorwaarde is dat alle eigenaren meetekenen in de hypotheekakte zodat de geldverstrekker alsnog een hypotheek kan vestigen op het ‘volledig’ eigendom.

Renteaftrek en vruchtgebruik

Er kan een bijzondere situatie ontstaan als u bijvoorbeeld een woning erft met vruchtgebruik en hypotheek. Dan is er immers ook nog een bloot eigenaar die ook deels de hypotheek erft. Wie geeft dan wat aan in de aangifte inkomstenbelasting?

Sinds 2017 is er wetgeving die ervoor zorgt dat de vruchtgebruiker de hypotheek in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting dient te verwerken. Hierdoor hoeft de bloot eigenaar zijn deel van de woning en eigenwoningschuld niet op te geven in box 3. Deze situatie is van toepassing als u als vruchtgebruiker deze woning zelf bewoond als zogeheten hoofdverblijf.

Zakelijk gebruiksrecht

Het vruchtgebruik valt onder de zogeheten zakelijk gebruiksrechten. Iedereen die beschikt over een dergelijk recht mag juridisch gezien een hypotheek vestigen. Kenmerkend aan een zakelijk gebruiksrecht is dat je niet het volledige eigendom bezit, maar wel het gebruik hebt. De meest voorkomende gebruiksrechten zijn de volgende:

 • appartementsrecht;
 • recht van opstal;
 • erfpachtrecht;
 • recht van vruchtgebruik.

Hypotheek afsluiten met vruchtgebruik

Hulp gewenst bij het verkennen van de mogelijkheden voor een hypotheek? In een dergelijke situatie van vruchtgebruik kan een gespecialiseerd financieel adviseur van ons kantoor hulp bieden. Zo kunt u met een gerust hart onderbouwde keuzes maken. Goed om te weten is dat wij landelijk werken en een eerste gesprek altijd kosteloos is.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

   

  rekening courant dga hypotheekaanvraag

  Meer informatie?

   

  Iedere DGA heeft er misschien wel één. De ene directeur grootaandeelhouder heeft een vordering op zijn BV een andere mogelijk een schuld aan zijn BV. Hoe gaat een bank om met een rekening-courant tijdens een hypotheekaanvraag voor een nieuwe hypotheek of het oversluiten van een bestaande hypotheek?

  Wat is een rekening-courant precies

  Als u in de loop der tijd geld hebt opgenomen of uitgeleend aan uw eigen BV of holding ontstaat er een bedrag te vorderen of te betalen. Dit noemen we een rekening-courant. Voor het gemak zullen we het begrip in de rest van dit artikel aanduiden als RC.

  In sommige situaties is er sprake van een leningovereenkomst voor deze RC. Dan is er ook een afspraak gemaakt over het aflossen van deze RC en de hoogte van de rentevergoeding. Dit is ook de basis voor een geldverstrekker.

  Wat is de invloed van de rekening-courant van de dga

  Standaard zal een geldverstrekker rekening houden met de hoogte van de RC. Tot een bedrag van € 17.500 houden de meeste geldverstrekkers geen rekening met dit bedrag. Daarbij volgt men het standpunt van de Belastingdienst. Die ziet een RC tot € 17.500 niet als een rentedragende lening.

  Als het bedrag van de RC boven de € 17.500 is gedurende het jaar dan dient een bank hier rekening mee te houden.

  Aanpassing op ratio’s

  Een bank beoordeelt de aanvraag op basis van bestendigheid van het inkomen en kijkt ook hoe solide uw onderneming is. Dit doet men aan de hand van de volgende kengetallen:

  • solvabiliteitsratio;
  • liquiditeitsratio.

  Bovendien kan de bank besluiten om uw RC te corrigeren op de vlottende activa en hierdoor het balanstotaal aanpassen. Bovendien wordt ook het eigen vermogen in de onderneming beïnvloed. Als dit negatief wordt ontstaat er een nieuwe situatie, eufemistisch gezegd.

  Geldverstrekkers hanteren normen voor het accepteren van een hypotheekaanvraag qua ratio’s. Als de ratio’s na de correctie van de RC, te ver, onder de normen komen kan dit tot een afwijzing leiden.

  Rentelasten rekening-courant

  Ook zijn er banken die rekening houden met de rentelasten van een RC. De gedragscode gaat uit van minimaal twee procent per maand. Daarmee stelt men de last van een RC gelijk aan dat van een doorlopend krediet. Als de RC enkele tonnen bedraagt heeft dit een gigantische impact op de leencapaciteit.

  De gangbare praktijk is dat de meeste DGA’s de lasten van de RC optellen bij de schuld en verschuldigd blijven. Het aflossen wordt hiermee doorgeschoven naar de toekomst.

  Geldverstrekkers beoordelen dit op basis van maatwerk. Iedere geldverstrekker heeft een eigen visie op deze lasten waardoor de uitkomst per geldverstrekker anders kan zijn.

  Rekening-courant oplossen

  Hoe kunt u ervoor zorgen dat de RC geen probleem wordt tijdens de hypotheekaanvraag? Eigenlijk zijn daar twee goede oplossingen voor die u zelf kunt doen :

  • Aflossen van de RC;
  • Een dividenduitkering doen en dividendbelasting betalen;
  • De vordering afboeken in overleg met uw belastingadviseur.

  Eigenlijk is alleen de laatste optie pijnloos en het minst voor de hand liggend. Daarvoor dient u bijvoorbeeld aannemelijk te maken dat u in privé niet beschikt over de mogelijkheid om de RC in de toekomst af te lossen. De andere oplossingen kosten geld.

  Maximale leencapaciteit

  De hoogte van de RC is van invloed op de ratio’s en op de leencapaciteit. Door de RC af te lossen met behulp van bovenstaande methodes is dit nog steeds van invloed op de ratio’s. Het oplossen van de RC-schuld door middel van een dividenduitkering is van invloed op de ratio’s omdat u een uitkering doet die van invloed is op het eigen vermogen.

  Hulp van financieel adviseur

  Wenst u meer te weten over het aanvragen van een hypotheek met een RC-schuld neem dan gerust contact met ons op. Als u ons belt spreken we eerst rustig uw situatie door. Indien het vervolgens klikt maken we een afspraak, en daarna gaan we pas praten over het sturen van facturen. Natuurlijk moet het zin hebben om een afspraak te maken en om te bezien of onze deskundigheid aansluit bij uw wensen en behoeften.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   erfpacht afkopen en hypotheekGratis belafspraak?

   Wat is erfpacht en wat zijn de valkuilen?

   Bij erfpacht is de grond onder een huis in eigendom van meestal een gemeente. Het huis zelf koopt u dan op erfpachtgrond. De eigenaar van de grond geeft de koper van de woning dan het recht op gebruik van de grond en verkoopt de grond niet. Dit heet erfpacht.

   In dit artikel beperken we ons tot gemeentelijke erfpacht. Ook de rijksoverheid en Schiphol geven bijvoorbeeld grond uit in erfpacht vanuit strategisch oogpunt. Voor de rijksoverheid gaat dit vaak om landbouwgrond en bij Schiphol zijn het de omliggende terreinen.

   Amsterdam was de eerste gemeente in Nederland die in 1896 het erfpachtstelsel invoerde. De sociale gedachte was destijds dat de meerwaarde van de grond dan toekomt aan de gemeenschap. De wal keert het schip inmiddels in Amsterdam. Er is de laatste jaren veel gedoe ontstaan onder huizeneigenaren over het nieuwe erfpachtstelsel. Voor veel woningeigenaren dreigen nieuwe erfpachtcontracten onbetaalbaar te worden.

   Canonverplichting

   Bij het kopen van een huis op erfpachtgrond, wordt u weliswaar eigenaar van het huis, alleen niet van de grond. De eigenaar van de grond zal een bedrag in rekening brengen aan u voor de pacht van de grond. Dit is de zogeheten erfpachtcanon.

   U kunt deze vergoeding jaarlijks betalen, bovendien kunt u de canonverplichting kan ook voor een bepaald aantal jaren of eeuwigdurend afkopen. In de gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld ongeveer 60 procent van al het onroerend goed op grond van de gemeente gelegen.

   Erfpacht afkopen

   Soms krijgt u de mogelijkheid om de erfpacht af te kopen. Of dit wel of niet verstandig is, hangt af van uw specifieke situatie. Wij zetten het financiële plaatje graag voor u uiteen. (Eeuwigdurend) afkopen leidt in de eerste jaren tot een verhoging van de maandlast. Daartegenover staan de volgende voordelen:

   • De afkoop is mee te financieren in de hypothecaire lening en meestal één op één waardevermeerderend voor de bepaling van de marktwaarde die ten grondslag ligt aan de maximale hypotheek. Bij verkoop is dat overigens niet altijd het geval, dat kan een nadeel zijn;
   • De rente van de lening is in beginsel aftrekbaar evenals de erfpachtcanon;
   • Geen onzekerheid meer over de hoogte van de canon in de toekomst, en het beleid van de verpachter;
   • Bij verkoop is er geen belemmering en onzekerheid voor potentiële nieuwe kopers, alleen de erfpachtcanon komt niet altijd 1 op 1 terug in de verkoopprijs.

   Rekenvoorbeeld

   Een annuïteitenhypotheek van € 300.000 met een rente van 2%, zonder erfpacht, geeft een bruto maandlast in het eerste jaar van € 1.109, netto is dat een maandlast van ongeveer € 963.

   Bij het niet afkopen van erfpacht ontstaat de volgende situatie : voorbeeld in een situatie met canonverplichting van € 2.000 per jaar : De bruto maandlast neemt toe tot € 1.276,- en netto levert dat circa € 1.107 aan maandlasten op.

   De maandelijkse lasten na afkoop van de erfpacht : voor bijvoorbeeld eenmalig € 50.000, waarbij de hypotheek hoofdsom stijgt tot € 350.000: De bruto maandlast neem toe tot € 1.294 en netto circa € 1.111.

   Wat zijn de gevolgen van erfpacht voor de financiering van een huis?

   Voor het financieren van een huis op verpachte grond zijn er aandachtspunten waar geldverstrekkers op letten. De belangrijkste aspecten zijn:

   • Is de erfpacht afgekocht en voor welke periode?
   • Dient er jaarlijks een erfpachtcanon betaalt te worden?
   • Van wie is de grond, is er sprake van particuliere erfpacht? Daar zijn geldverstrekkers terughoudend in.

   Aftrekbaarheid van erfpacht

   De jaarlijks erfpachtcanon is aftrekbaar indien u de woning gebruikt als hoofdverblijf. Koopt u daarentegen de erfpacht af dan is enkel de rente over de hypotheek over dit deel van de hypotheek aftrekbaar. Dus de afkoopsom zelf is niet aftrekbaar.

   Invloed erfpacht op maximale hypotheek

   Bij het bepalen van de maximaal verantwoorde hypotheek voor uw situatie wordt ook rekening gehouden met erfpacht. De jaarlijkse canon wordt meegenomen in de toetsing. Hoe hoger de erfpachtcanon des te lager de leencapaciteit.

   De erfpachtcanon wordt getoetst alsof dit een afzonderlijke financiering is. Dat is uiteindelijk ook indirect zo. U bent geen eigenaar van de grond en geeft een vergoeding voor het gebruik waardoor u dit kunt beschouwen als een alternatieve financiering van de grond. Hoe het ook zit, er is een verschil in maximale hypotheek bij een huis met of zonder erfpacht.

   Huis met particuliere erfpacht

   Zoals al geschreven zijn geldverstrekkers en banken terughoudend bij het financieren van woningen op particuliere erfpacht. Dit betekent dat u beter eerst kunt overleggen met een hypotheekadviseur welke mogelijkheden er zijn. In sommige gevallen dient de notaris de erfpachtvoorwaarden te toetsen volgens een stoplichtmodel.

   De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een aantal criteria opgesteld waaraan particuliere verpachters moeten voldoen. Zo dient er duidelijkheid te zijn over de duur en lastenontwikkeling van de erfpacht. Bovendien mag de verpachter de erfpachtvoorwaarden niet eenzijdig wijzigen in uw nadeel.

   Staat uw droomhuis op particuliere erfpachtgrond, dan is het dus verstandig om eerst uit te zoeken of u in aanmerking voor een hypotheek komt. Ook bij het later verkopen van de woning kan dit tot problemen leiden. Uiteindelijk komt dit ongemak als het goed is tot uiting in de prijs. Dergelijke woningen zijn vaak wel gunstiger geprijsd.

   Een hypotheek afsluiten

   Meer informatie gewenst over het kopen van een huis met erfpacht of juist het herfinancieren van uw bestaande hypotheek om een afkoopsom mee te nemen?

   Wij praten u graag bij over de (on-)mogelijkheden van het opnemen van de erfpachtcanon in de hypotheek.

   Overzicht geldverstrekkers soorten erfpacht

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

     

     

    tweede hypotheekGratis telefonisch consult?

    Verbouwingsplannen of geld opnemen voor een vakantiewoning aan de kust? Dat kan soms gefinancierd worden met een tweede hypotheek. Wanneer spreken we eigenlijk van een tweede hypotheek? Dat is de juridische term voor het afsluiten van een extra hypotheek naast uw bestaande en eerste hypotheek.

    Hebt u bij het afsluiten van uw hypotheek destijds gekozen voor een zogeheten hogere inschrijving dan kunt u ook de bestaande eerste hypotheek ophogen. Dan moet deze ruimte al niet eerder gebruikt zijn.

    Overwaarde opnemen met tweede hypotheek

    Het is mogelijk om hypotheken te stapelen indien er sprake van overwaarde is. Zeker als u jaren geleden een woning hebt gekocht en deze op dit moment laat taxeren zult u mogelijk versteld staan van de waardegroei.

    U kunt dan als het ware de stenen verzilveren door deze op te nemen middels een tweede hypotheek. Het is verstandig om eerst de hypotheekinschrijving van uw eerste hypotheek te benutten en dan pas een tweede hypotheek vestigen. Dat scheelt u allerlei kosten waaronder notariskosten.

    De term tweede en eerste hebben betrekking op de rangorde waarop de hypotheken zijn gevestigd en ingeschreven in het Kadaster. Deze rangorde geeft weer welke hypotheek als eerste wordt afgelost vanuit de verkoopopbrengst en welke als tweede of derde et cetera.

    Waarvoor kan ik een tweede hypotheek aanvragen?

    De meest voorkomende reden om een tweede hypotheek aan te vragen hangt samen met verbouwingswensen. De top 3 wordt gedomineerd door het maken van een uitbouw, het plaatsen van een dakkapel of het vervangen van een keuken.

    U mag de tweede hypotheek ook gebruiken voor consumptieve doeleinden zoals het kopen van een auto of caravan. Deze laatste bestedingsdoeleinden komen overigens het minst voor.

    Tweede hypotheek afsluiten bij andere geldverstrekker

    Wilt u een tweede hypotheek afsluiten bij een andere geldverstrekker dan de eerste, dan krijgt u te maken met renteopslagen en ‘moeilijkheden’. U heeft namelijk toestemming van de eerste geldverstrekker nodig om überhaupt een extra hypotheek te vestigen. Deze kan het verzoek weigeren zonder een uitgebreide toelichting.

    Als u de verlangde toestemming krijgt dient u ook een fikse renteopslag te betalen aan de tweede geldverstrekker. Daarnaast dient er een zeer ruime overwaarde aanwezig te zijn en volgen er strenge acceptatievoorwaarden.

    In de meeste situaties is het een stuk voordeliger en haalbaarder om een tweede hypotheek bij dezelfde geldverstrekker af te sluiten waar uw eerste hypotheek loopt.

    Rekenvoorbeeld maximale tweede hypotheek

    De maximale hypotheek op een woning is 75% van de waarde van de woning als een andere bank een eerste hypotheek heeft.

    Voor de hypotheek met de hogere rang wordt als hoogte van de hypotheeksom aangehouden: de uitstaande som van de hypotheek plus 30% rente- en kostenopslag.

    Dus als iemand een huis heeft met een waarde van € 350.000 en een hypotheek van € 175.000 is er een maximale tweede hypotheek mogelijk van € 35.000. Dat is relatief laag als u bedenkt dat er aan reële overwaarde zo’n € 175.000 bedraagt.

    Tweede hypotheek als familiehypotheek

    Een alternatieve instantie om een tweede hypotheek bij af te sluiten is via familie. We zien steeds vaker dat ouders en kinderen elkaar helpen bij het verstrekken van een hypotheek. Het zijn barre tijden voor starters op de woningmarkt en de rente op een spaarrekening houdt nauwelijks over.

    Daar ontstaat een win-winsituatie aangezien u als koper van een woning flink moet bieden om in aanmerking te komen voor een woning. Misschien ligt uw droomhuis net buiten handbereik, en met het zetje van uw ouders door het verstrekken van een familiehypotheek lukt het wel. Voor uw ouders ook prettig, ze ontvangen dan tenminste een hogere rente. Tenminste als ze die niet schenken aan u.

     Ook interessant : meer informatie over een familiehypotheek.

    Geen overwaarde aanwezig, toch een tweede hypotheek afsluiten?

    Het is wel noodzakelijk dat u beschikt over voldoende inkomen én overwaarde om de hypotheek te kunnen aanvragen. Mist u de overwaarde, maar wenst u te gaan verbouwen dan kan er gewerkt worden met een taxatierapport met een waarde na verbouwing. Dan kan de hypotheekaanvraag mogelijk toch aangevraagd worden.

    Alternatieve oplossingen zijn het afsluiten van een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Indien u deze lening aangaat voor het onderhouden of verbouwen van uw woning is de rente onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

    Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tweede hypotheek

    Net als bij het afsluiten van een reguliere hypotheek dient u te beschikken over voldoende inkomen en wordt gekeken naar het onderpand. Grofweg gezegd zijn de volgende criteria van belang bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag voor een tweede hypotheek :

    • Uw bruto inkomen per jaar;
    • De marktwaarde van uw woning, al dan niet na een verbouwing;
    • Een specificatie van uw verbouwingsplannen;
    • De lasten van uw eerste hypotheek.

    Eerste hypotheek ‘verbouwen’

    Als u toch besluit om uw hypotheek te verhogen kan het meestal geen kwaad om ook uw eerste hypotheek te bekijken. Zeker als deze een aantal jaar geleden is afgesloten kan het vruchten afwerpen om deze constructie door een hypotheekadviseur te laten bekijken.

    In veel gevallen is een besparing op de rente mogelijk, bovendien kunt u de aflosconstructie door laten rekenen. Als u een woekerpolis hebt is dat ook een mooi moment om die te beëindigen. Het is ook nog eens voordelig om dat tijdens de aanvraag voor uw tweede hypotheek te doen omdat u toch al kosten voor hypotheekadvies maakt.

    Zo snijdt het mes aan twee kanten en u zult niet de eerste klant zijn waarbij de netto lasten na ‘renovatie’ goedkoper zijn!

    Is de rente van een tweede hypotheek aftrekbaar?

    Als u voldoet aan de nieuwe regels die gelden vanaf 2013 voor hypotheken en u het geld gebruikt voor een verbouwing aan uw woning mag u ook de rente aftrekken. Voor dit extra leningdeel dan ook weer 30 jaar.

    Wel dient u dan deze tweede hypotheek af te lossen op basis van een annuïteit of lineair.

    Toestemming vestigen tweede hypotheek wordt geweigerd

    Hoewel de basisregel is dat u toestemming nodig hebt van de eerste geldgever zijn er uitzonderingen. Er rust namelijk een zorgplicht op het verstrekken van financiële diensten zoals het aanbieden van een hypotheek op de geldverstrekker. Hierna zullen we een voorbeeld geven hoe zo’n weigering in de praktijk niet door de beugel kan.

    Inleiding

    De rechtbank in Rotterdam kreeg een zaak voorgelegd waarbij een klant van Aegon geweigerd werd voor het vestigen van een tweede hypotheek. Deze klant had een appartement in Dordrecht waarbij er noodzakelijk onderhoud nodig was volgens de VvE. Dit onderhoud was nodig om de bewoonbaarheid te waarborgen en te voorkomen dat de gezondheid van bewoners in gevaar kwam.

    De notaris van deze klant verzocht om toestemming voor het vestigen van een vierde hypotheek en die weigerde Aegon met een beroep op de regels van NHG. Deze stelde dat de vierde hypotheek uitsluitend onder NHG bij Aegon gesloten kon worden.

    Beoordeling rechtbank

    De rechter in deze kwestie was niet zo stellig als de bank en vond dat Aegon een zorgplicht had om onderzoek te doen naar de gehele situatie. Het enkel verwijzen naar een artikel uit de regels van NHG was te kort door de bocht. De bank werd dan ook uiteindelijk veroordeeld tot het betalen van een kostenvergoeding.

    De bank had vervolgens een beoordeling moeten geven op basis van het totale pakket aan omstandigheden die als volgt zijn samen te vatten :

    • Het feit dat de VvE het onderhoud noodzakelijk vond voor een goede bewoning;
    • Ook de maandlasten zouden nauwelijks toenemen omdat het een zogeheten laagrentende lening door een overheidsorgaan betrof;
    • Naast de klant stond ook de gemeente garant voor het afbetalen van deze lening;
    • NHG biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op een zogeheten hardheidsclausule.

    Vooral die laatste opmerking is brisant omdat de rechter vindt dat Aegon de klant hier actief op had behoren te wijzen. De stichting achter NHG kent een mogelijkheid om de regels te overrulen als er sprake van een onredelijke situatie ontstaat bij de uitleg van de standaard normen en voorwaarden.

    Aegon verwees voor het wijzen op deze hardheidsclausule naar de tussenpersoon van de klant, de Hypotheker. Daar gaat de rechter niet in mee aangezien dit verzoek rechtstreeks vanuit de notaris bij Aegon komt en het verzoek uitsluitend gaat om het wel of niet vestigen van een extra hypotheek.

    Kortom, deze situatie is natuurlijk erg specifiek. Weet alleen dat een weigering voor het vestigen van een tweede hypotheek niet altijd hoeft te worden geaccepteerd. Vooral de noodzaak tot onderhoud in deze situatie speelde een rol. Lees hier de volledige uitspraak.

    Welke kosten maak ik voor het afsluiten van een tweede hypotheek

    U dient kosten te maken voor de advisering en bemiddeling door een hypotheekadviseur. Ook dient u een taxatierapport te overleggen en een notariskantoor in te huren. Soms rekent de bank ook een administratievergoeding. U kunt van te voren goed uitzoeken welke kosten mogelijk nog meer van toepassing zijn. Zeker als u nog verbouwingsplannen hebt.

    Alternatieven voor een tweede hypotheek

    Zoekt u een snelle en makkelijke oplossing dan kan een persoonlijke lening een oplossing zijn. Zeker als de bedragen die u bij wenst te lenen gering zijn hoeft er geen groot prijsverschil te zijn. Ook de rente is aftrekbaar indien u voldoet aan de eisen zoals hierboven genoemd voor een tweede hypotheek.

    Vraag ons gerust om een berekening te maken voor het afsluiten van een persoonlijke lening. Ook daar vergelijken wij diverse aanbieders.

    Tot slot, wenst u meer informatie over het financieren van uw verbouwing door middel van een tweede hypotheek of persoonlijke lening neem dan vrijblijvend contact op. Wij bekijken samen met u wat de slimste oplossing is. Wij werken door heel Nederland en kunnen u ook helpen met advies op afstand.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

      

     Even bellen?

     hypotheek afsluiten

     Uw hypotheek afsluiten met of zonder hulp van een hypotheekadviseur? Wel of niet rechtstreeks via een bank uw hypotheek aanvragen? Allerlei afwegingen die u kunt maken bij het inwinnen van hypotheekadvies.

     Tegenwoordig is het een fluitje van een cent om een hypotheek online af te sluiten. Althans dat is het voor consumenten die zelf kunnen overzien wat ze nodig hebben, en weten welke keuzes er te maken zijn. Ook het ontbreken van een hypotheekverleden helpt daarbij is onze mening.

     Zo is het voor een starter makkelijker dan voor iemand die voor de tweede keer een woning koopt en uit een eerdere relatie bijvoorbeeld al een hypotheek had. Dan zijn de fiscaliteiten een stuk ingewikkelder.

     Hypotheek afsluiten met advies

     Veel mensen vinden financiën saai. Of misschien wel dodelijk saai. Fijn voor ons! Wij raken enthousiast van rentepercentages en berekeningen maken. Zelfs na vele jaren blijft het een kick als een hypotheek wordt goedgekeurd.

     Vooral bij bijzondere hypotheekaanvragen is het een ontlading als het is gelukt om de bank te overtuigen van de haalbaarheid van een hypotheekaanvraag.

     Wenst u voor uw eerste, tweede of vijfde koopwoning een hypotheek af te sluiten dan kunt u bij ons terecht. U mag verwachten dat wij u kunnen helpen met het maken van bijvoorbeeld een berekening van de maximale hypotheek.

     Hypotheek afsluiten zonder advies

     Gaat u doe-het-zelven, houd er rekening mee dat u dan geen advies krijgt. De hypotheek sluit u dan af op basis van execution only. De aanbieder of tussenpersoon mag u dan wettelijk niet adviseren. U moet dan een kennistest ondergaan om in aanmerking te komen voor een hypotheek op basis van execution only.

     U kunt bij de meeste aanbieders wel overstappen op een pakket met advies. Dat is natuurlijk handig als u toch hulp nodig blijkt te hebben tijdens het aanvraagproces van de hypotheek voor uw nieuwe woning.

     Waar u kunt opletten bij het vergelijken van de bemiddelaars in hypotheken op basis van execution only :

     • Uit hoeveel geldverstrekkers kan er worden gekozen? De markt kent tientallen geldverstrekkers en aanbieders met een breed assortiment zijn voordeliger;
     • Bestaat de mogelijkheid van een tussentijdse overstap naar een hypotheek afsluiten met advies?
     • Is er een mogelijkheid om uw situatie voor te bespreken zodat op voorhand duidelijk is of uw hypotheekaanvraag kans van slagen maakt.

     Onafhankelijke hypotheekadviseur

     Zeggen alle hypotheekadviseurs dat niet altijd te zijn? En wat is onafhankelijk dan eigenlijk, het klinkt namelijk als een containerbegrip. Een paar terechte kritische opmerkingen wat ons betreft.

     Als u een hypotheekadviseur van een bank raadpleegt is deze behoorlijk afhankelijk. Namelijk van het folderrek van de bank. Andere geldverstrekkers zijn er niet om aan te bieden en kennis over deze andere aanbieders ontbreekt ook daardoor. Ook hypotheekadviseurs die werken voor een bedrijfsonderdeel (captive genoemd) van een verzekeraar of bank zijn ook niet bepaald onafhankelijk. Zij hebben de verplichting om de financiële producten van de moederorganisatie aan te bieden.

     De wet schrijft voor dat een hypotheekadviseur dient aan te geven of deze een ongebonden, gebonden of verbonden bemiddelaar is. Het spreekt voor zich dat uitsluitend de ongebonden bemiddelaar keuzevrijheid heeft. Dit kunt u teruglezen in het verplichte dienstverleningsdocument dat een hypotheekadviseur u dient uit te reiken. Als u een onafhankelijke hypotheekadviseur zoekt, vraag dan ook gerust wat de situatie is bij het vergelijken van aanbieders.

     Cournot Adviseurs is in ieder geval een ongebonden bemiddelaar. Ons assortiment is erg breed en wij proberen voor iedere klant de best mogelijke oplossing te vinden. Soms is dat niet de allerlaagste hypotheekrente. Voorbeeld : als u een complexe situatie heeft, en al drie keer bent afgewezen voor een hypotheek, en wij vinden een oplossing, dan is dat voor de meeste klanten bijzonder waardevol. De laagste rente is dan secundair.

     Stappenplan hypotheek afsluiten

     • 1

      Telefonische intake

     • 2

      Persoonlijk adviesgesprek

     • 3

      Aanbod hypotheek bespreken

     • 4

      Beoordeling documenten en acceptatie

     • 5

      Afronding bij de notaris

     • 6

      Nazorg

     Laagste hypotheekrente

     Wij hebben geen obsessie voor de laagste hypotheekrente. Iedereen die met Ryanair of Easyjet vliegt zal begrijpen dat er geen champagne en kaviaar wordt geserveerd tijdens de vlucht. Dat geldt voor de aanbieders van de laagste hypotheekrente ook. Deze geldverstrekkers hanteren strakke voorwaarden voor acceptatie. Zit er een haakje aan uw situatie dan past een hypotheekaanvraag meestal niet bij deze aanbieders.

     Deze geldverstrekkers kiezen voor aanvragen op basis van cut & dry. Dat is prima als u over een overzichtelijke en begrijpelijke situatie beschikt. In alle andere gevallen bent u aangewezen op aanbieders die meer oog voor uw persoonlijke situatie hebben. Deze hebben veelal ook een eigen serviceorganisatie. Dat is niet alleen bij het afsluiten van uw hypotheek prettig, maar ook op een later moment als u nog eens een wijziging wenst door te voeren in uw hypotheek.

     Wij hebben ook samenwerkingen met deze aanbieders dus kunnen u ook helpen met de allerlaagste hypotheekrente.

     Hoofdsom van uw hypotheek

     Indien u een hypotheek afsluit dient u ook een bedrag te noemen dat u wenst te lenen. Daarbij de grens opzoeken is mogelijk. Verstandig is om ook rekening te houden met de volgende (toekomstige) situaties :

     • Reserveert u een bedrag aan onderhoud voor uw koopwoning?
     • Rekent u op gezinsuitbreiding en blijft het inkomen dan gelijk of daalt dit mogelijk?
     • De kosten voor verbetering aan uw woning.

     De kosten koper bij  een nieuwe woning

     Koopt u een nieuwe woning dan kunt u te maken krijgen met de volgende kosten :

     • Advieskosten hypotheekadviseur;
     • Overdrachtsbelasting;
     • Bemiddelingskosten hypotheek;
     • Taxatie van de woning;
     • Kosten voor een bankgarantie;
     • Bouwkundige keuring voor uw woning;
     • Financiering dubbele lasten bij een nieuwbouwwoning;
     • Bouwrente voor de verkoper bij nieuwbouw;
     • Notariskosten;
     • Premie voor NHG.

     Deze lijst is niet volledig en geeft inzage in de meest voorkomende kosten. Een indicatie van de kosten koper kunt u hier berekenen.

     Eigen geld inbrengen

     Als u besluit eigen geld in te brengen, houd er dan rekening mee dat u ook meestal te maken krijgt met de volgende uitgaven :

     • De eerder genoemde kosten koper;
     • Verhuiskosten;
     • Afkoopsom voor bijvoorbeeld erfpacht.

     Tijdspad hypotheekaanvraag

     Vanaf de start van een standaard hypotheekaanvraag tot aan de overboeking aan de notaris zit zo’n 5 tot 6 weken. Bent u accuraat en tot in de puntjes voorbereid dan gaat het een stuk sneller. Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor hypotheek binnen een week. Zit u in een rotsituatie en heeft u een enorme tijdsdruk op het proces zitten dan kunt u ook kiezen voor een spoedhypotheek.

     Zo kunt u voorafgaand aan het kennismakingsgesprek met een hypotheekadviseur al documenten uploaden via ons klantportaal. Hoe meer informatie wij hebben, des te sneller het proces gaat verlopen. Zo valt namelijk al snel te ontdekken welke informatie ontbreekt of waar de ‘zwakste schakel’  in het proces gaat zitten. Dan valt daar op vooruit te lopen.

     Interesse in een persoonlijk gesprek?

     Dan plannen we dat graag met u in. Op afstand via de telefoon of mail, of nodigt u ons thuis uit dan schuiven wij gewoon aan. Ook in de avonduren. U kiest. En dit eerste gesprek is op onze kosten.
      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.

      Animatie video Rabobank met uitleg over hypotheken

       

       

       

      Belafspraak?

      offerte hypotheek definitief

      Definitieve offerte hypotheek wat is dat eigenlijk? Dit is in Jip-en-Janneke-taal de benoeming van het zogeheten ‘bindend aanbod‘ voor uw hypotheek. Sinds juli 2016 is er sprake van Europese wetgeving die voor extra consumentenbescherming dient te zorgen. Het Nederlandse systeem voor het aanbieden van een hypotheekofferte is daarmee van de baan.

      Was het voor die tijd zo slecht geregeld dan? Wat u daar ook van vindt, het is nu een feitelijk andere situatie. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt met een definitieve offerte voor uw hypotheek en het rentevoorstel.

      Hypotheekofferte tot 14 juli 2016

      U was misschien gewend dat u een hypotheekofferte van uw bank of tussenpersoon ontving nadat u besloten had een hypotheek aan te vragen. Dan kreeg u keurig een document met daarin een aantal elementen :

      • Hoofdsom van de hypotheek;
      • Onderverdeling in leningdelen met de aflosvorm;
      • De keuze van uw rentevastperiode;
      • Een overzicht van de looptijd;
      • De rentepercentages per leningdeel.

      Ook stond daar in weergegeven dat u een aantal documenten diende te overleggen waarna de geldverstrekker een beoordeling zou doen. Tot die tijd had u nog geen zekerheid over de haalbaarheid van uw hypotheekaanvraag. Pas na een totale beoordeling kreeg u dan groen licht door middel van een brief. Deze goedkeuring duurde meestal een paar weken.

      Situatie na 14 juli 2016

      Eigenlijk is de situatie voor het aanvragen van een hypotheek omgedraaid na deze datum. U dient eerst alle documenten te overleggen alvorens er een offerte komt. De regelgeving schrijft namelijk voor dat een offerte uitgebracht na 14 juli 2016 ook meteen een bindende offerte is. De bank kan niet meer terugkomen op het aanbod.

      Vanaf het moment dat u het bindend aanbod ontvangt is daarmee dus ook de hypotheek goedgekeurd. Wel dient u bij sommige geldverstrekkers deze bindende offerte nog te retourneren voorzien van uw handtekening.

      Bedenktijd van twee weken

      Als consument hebt u wel een bedenktijd gekregen van twee weken. U hoeft geen reden op te geven als u besluit af te zien van de hypotheekofferte. Deze annulering is kosteloos binnen deze twee weken.

      Deze kosteloze annulering geldt enkel voor de bank en niet voor de eventuele advieskosten van een hypotheekadviseur. Als u dus besluit een hypotheekadviseur in te huren. Wij helpen u vanzelfsprekend graag. Dan maakt u afspraken over de werkzaamheden en een annulering gedurende het adviestraject is meestal niet kosteloos.

      Om het verhaal nog even compleet te maken. Deze bedenktijd van twee weken voor het bindend aanbod heeft niets van doen met de wettelijke bedenktijd voor het kopen van een woning. Die is slechts drie dagen.

      Rentevoorstel hypotheek

      Iedere geldverstrekker heeft sinds de nieuwe regels van kracht zijn geworden op een eigen manier invulling gegeven aan deze wetgeving. Zo komt het voor dat er geldverstrekkers zijn die eerst een rentevoorstel sturen. Vervolgens verzamelt u de benodigde documenten en gaat de bank deze stukken beoordelen. Volgt er een goedkeuring dan krijgt u een definitieve hypotheekofferte.

      Er zijn ook geldverstrekkers, bijvoorbeeld ING bank en Rabobank, die u eerst alle documenten vragen in te sturen zonder een rentevoorstel te sturen. Dan is er slechts één document met het hypotheekaanbod. Zij slaan dus de stap van het rentevoorstel over.

      Taxatierapport nasturen

      ING bank hanteert het model dat u het taxatierapport zelfs op een later moment mag insturen. Dat levert u tijd op omdat de beoordeling van de overige documenten al wel heeft plaatsgehad. Zo kunt u dus al beschikken over een definitieve hypotheekofferte zonder dat u beschikt over het taxatierapport.

      Wel dient het taxatierapport dan nog wel te voldoen aan de eisen van de bank. Dus stem dat eerst goed af met uw hypotheekadviseur of het onderpand of de prijs geen issue gaat worden.

      Andere regels Mortgage Credit Directive (MCD)

      De nieuwe regels vanaf 14 juli 2016 zijn bekend onder de noemer Mortgage Credit Directive of kort gezegd MCD. Er zijn nog meer spelregels veranderd die bijvoorbeeld te maken hebben met de volgende onderwerpen :

      • De boeterente voor het vroegtijdig afkopen van uw hypotheek zijn wettelijk geregeld;
      • De invoering van een standaarddocument voor informatievoorziening over hypotheken genaamd ESIS.

      Hypotheek aanvragen definitieve offerte

      Als u een hypotheek wens aan te vragen neem dan rustig contact met u op. We informeren u dan graag over de mogelijkheden. Advies aan huis, op afstand of kantoor is bij ons mogelijk. Door heel Nederland.

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

        

       keuringsartsGratis telefonisch consult?

        

       Mag ik op basis van een Wajong uitkering een hypotheek aanvragen?

       U komt in aanmerking voor een Wajong uitkering indien u op jonge leeftijd een ziekte of handicap krijgt. Er dient een onderscheid gemaakt te worden in de drie verschillende Wajong-regelingen. In de loop der tijd zijn er diverse soorten uitkeringen voor de Wajong ontstaan :

       • De oude Wajong (voor 2010);
       • De Wajong vanaf 2010;
       • Regeling Wajong vanaf 2015.
       Oude Wajong regeling en uw hypotheek afsluiten

       Iedereen die een Wajong uitkering heeft gekregen voor 1 januari 2010 valt onder deze zogenaamde oude Wajong-uitkering. U bent de afgelopen tijd hoogstwaarschijnlijk opnieuw beoordeeld of u in aanmerking blijft komen voor een sociale uitkering.

       Vanwege deze herbeoordeling kan het zijn dat de hoogte van uw uitkering kan veranderen. Indien uw herbeoordeling heeft plaatsgevonden krijgt u een toekenningsbesluit waaruit de hoogte van uw uitkering blijkt. De hoogte van deze uitkering valt te gebruiken als toetsinkomen.

       Indien u nog niet beschikt over een beoordelingsbesluit dan loopt u het risico dat de uitkering wordt aangepast. De bank neemt in zo’n situatie maximaal 70% van het minimumloon als zijnde het inkomen mee in de hypotheekaanvraag.

       Beschikt u over een Wajong-uitkering oude stijl dan kunt u dus een toekenningsbesluit overleggen of niet. Indien er geen toekenningsbesluit is dan dient u met een laag inkomen te rekenen.

       Wajong regeling vanaf 2010 en uw hypotheek afsluiten

       Indien u onder de regeling Wajong 2010 valt, dan hebt u een Wajong-uitkering gekregen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015, dan bent u hoogstwaarschijnlijk de afgelopen periode opnieuw beoordeeld. Vanwege deze beoordeling kan de hoogte van uw uitkering wijzigen.

       In principe gelden dezelfde regels voor het bepalen van het toetsinkomen zoals bij de oude Wajong-regeling voor 2010.

       Wajong-uitkering ontvangen na 2015 en uw hypotheekaanvraag

       Indien u na 1 januari 2015 in aanmerking bent gekomen voor een Wajong-uitkering én u bent na deze datum 18 jaar geworden dan mag u de hoogte van de uitkering meenemen als toetsinkomen. Dit inkomen bestaat dan uit uw bruto jaarbedrag en het vakantiegeld.

       In alle situaties hebben wij de volgende documenten nodig om de hypotheekaanvraag te kunnen beoordelen :

       • Toekenningsbesluit van het UWV inzake uw uitkering;
       • Een bewijs in de vorm van een maandelijkse specificatie of een jaaropgave vanuit het UWV waaruit de hoogte van de uitkering blijkt.

       Indien u meer informatie wenst over het aanvragen van een hypotheek met Wajong-uitkering kunt u onderstaand formulier invullen.

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.
         

        Gratis telefonisch consult?

        keuringsarts

        Is het mogelijk om een hypotheek af te sluiten met een WAO uitkering? Deze vraag komt regelmatig voorbij en onder voorwaarden mag dit inkomen gebruikt worden als toetsinkomen. De precieze spelregels leggen we in dit artikel uit.

        Hoe werkt de acceptatie van WAO inkomen bij een hypotheek

        Indien u voor 1 januari 2004 ziek bent geworden en in de WAO terecht bent gekomen bestaat de mogelijkheid om het inkomen voor 100% te gebruiken voor een hypotheekaanvraag. U dient aan de volgende extra voorwaarden te voldoen :

        • U bent geboren voor 1 juli 1954;
        • De herkeuring heeft na 1 oktober 2004 plaatsgevonden en u kunt een brief of keuringsrapport overleggen waaruit blijkt dat uw arbeidsongeschiktheid permanent is.

        Indien u voldoet aan deze voorwaarden kan het bruto jaarbedrag van de WAO-uitkering inclusief vakantiegeld meegeteld worden voor een hypotheekaanvraag.

        In ieder geval hebben wij dan de volgende documenten nodig :

        • Toekenningsbesluit van de WAO-uitkering;
        • Maandelijkse specificatie van de uitkering of een jaaropgave van het bruto inkomen.

        Was u op 1 juli 2004 jonger dan 50 jaar dan mag u het inkomen uit de WAO-uitkering voor 50% meenemen, indien u voor minimaal 80% bent afgekeurd.

        U ontvangt een WIA-uitkering en wilt weten hoe dat werkt met een hypotheek

        De WIA is de opvolger van de WAO en gaat uit van andere basisprincipes. Zo wordt er bij het beoordelen van een WIA-uitkering rekening gehouden met uw restverdiencapaciteit. Wat kunt u zelf nog verdienen naast uw uitkering.

        De WIA is onderverdeeld in twee soorten uitkeringen, de WGA en de IVA. Deze laatste variant gaat uit van een volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid.

        WGA en uw hypotheek

        Het is bij de meeste geldverstrekkers niet toegestaan om inkomen uit een WGA-uitkering mee te nemen.

        IVA en uw hypotheek

        Op het moment dat u beschikt over een IVA-uitkering mag het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld meegenomen worden. Een IVA-uitkering kenmerkt zich door de situatie dat er nauwelijks zicht is op herstel en herintreding op de arbeidsmarkt. Deze uitkering heeft dan ook een min of meer permanent karakter.

        Om gebruik te maken van dit inkomen dient u de volgende documenten mee te sturen :

        • Toekenningsbesluit van de IVA-uitkering;
        • Maandelijkse specificatie van de uitkering of een jaaropgave van het bruto inkomen.

        Kan een WAZ-uitkering ook meetellen voor een hypotheekaanvraag

        Indien u als zelfstandige voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geraakt, komt u mogelijk in aanmerking voor een WAZ-uitkering. Ook deze uitkering kan volledig worden meegenomen bij een hypotheekaanvraag.

        In deze situatie wensen we de volgende documenten te ontvangen :

        • Toekenningsbesluit van de WAZ-uitkering;
        • Maandelijkse specificatie van de uitkering of een jaaropgave van het bruto inkomen.
        Reactie binnen 24 uur
        Meestal al eerder.
        Deskundig en eerlijk advies.
        Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
        Uw gegevens 100% veilig.
        Wij respecteren uw privacy.
          

         Gratis telefonisch consult?bkr a3 codering verwijderd

         Het is een man gelukt om zijn A3-registratie bij het BKR verwijderd te krijgen door middel van een kort geding. De man in kwestie heeft in 1999 een krediet afgesloten bij Qander en is door een situatie van werkloosheid in betalingsproblemen geraakt. Hierdoor is in 2014 door Qander een A3-codering geplaatst achter de lening. Qander heeft enkele duizenden euro’s afgeboekt op de lening. BKR A3 codering is door de rechter verwijderd omdat de financiële situatie stabiel is van de man in kwestie.

         In 2011 is meneer in de schuldsaneringsregeling terecht gekomen en in 2014 is de schuldsaneringsregeling beëindigd.

         Plannen om een koopwoning te kopen

         In januari 2018 besluit meneer samen met zijn partner een woning te kopen met een koopprijs van € 145.000. In de koopovereenkomst is een financieringsvoorbehoud opgenomen. Rabobank neemt de hypotheekaanvraag van deze mensen in behandeling en wijst de aanvraag af vanwege de A3-codering bij Qander.

         Gelukkig heeft men de koopovereenkomst kosteloos kunnen ontbinden met een beroep op het financieringsvoorbehoud.

         Na deze oefening geeft men niet op en besluit opnieuw een bieding te doen op een andere woning en deze keer ook een advocaat in te huren om de codering door Qander te laten verwijderen. Qander weigert mee te werken. Vervolgens besluit men om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank middels een kort geding.

         Beoordeling door de rechter

         De man is van mening dat zijn financiële situatie ten opzichte van 2014 een stuk beter en stabieler is. Zo heeft hij een vaste baan en zijn partner heeft ook een inkomen. Ook speelt mee dat hij lijdt aan astma en de huidige huurwoning vochtproblemen heeft.

         Qander stelt daar tegenover dat meneer wist van de BKR-registratie en tegen beter weten in een woning heeft gekocht. Ook geeft men aan een wettelijke taak uit te voeren rondom de A3-codering.

         De rechter stelt dat een vergelijking gemaakt dient te worden tussen de financiële situatie ten tijde van de codering en de huidige situatie. Deze is nu totaal anders. Meneer heeft een netto inkomen van € 1.500 per maand en heeft zijn leven in financiële zin op de rit. Ook vindt de rechter dat meneer zijn lesje wel heeft geleerd en besluit tot het schrappen van de A3-codering door Qander.

         Meneer kan dus met een gerust hart nu een hypotheekaanvraag indienen en zijn woning kopen.

         De gehele uitspraak valt hieronder te lezen :

         Vertel ons uw verhaal

         Wenst u advies over het kopen van het hypotheek afsluiten met een BKR-codering, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand. Wij beoordelen een situatie niet op basis van één enkele codering, maar op basis van uw gehele situatie.

          Reactie binnen 24 uur
          Meestal al eerder.
          Deskundig en eerlijk advies.
          Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
          Uw gegevens 100% veilig.
          Wij respecteren uw privacy.

           

          Gratis telefonisch consult? waarde huis

          Als u een huis koopt en een hypotheek nodig hebt heeft u ook een taxatierapport nodig. Is dat nog steeds zo? Deze hoofdregel gaat nog steeds op in de meeste situaties.

          Hypotheek afsluiten bij ABN Amro zonder taxatierapport

          Het is bij ABN Amro sinds kort mogelijk om te werken met een vereenvoudigd taxatierapport. Er wordt dan gebruik gemaakt van een modelmatig rapport. Dat kost u slechts € 24,95 in plaats van een paar honderd euro.

          U kunt dit model gebruiken voor het kopen van een huis indien u voldoet aan de volgende voorwaarden :

          • Het hypotheekbedrag is maximaal 90% van de waarde van de woning;
          • De hypotheek wordt zonder NHG aangevraagd;
          • Qua hoofdsom is de hypotheek lager dan € 750.000;
          • Het onderpand is standaard.

          Dit waarderapport kan ook gebruikt worden voor het oversluiten van uw hypotheek, het verhogen van een bestaande hypotheek of vanwege ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid.

          Wilt u ook een modelmatig rapport voor een ABN Amro hypotheek aanvragen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met u op.

          Welke soorten taxaties zijn er?

          De geldverstrekker stelt steeds hogere eisen aan de inhoud van een taxatierapport. Voor bedrijfsmatig vastgoed dient er zelfs een tweede taxateur mee te tekenen voor de waarde. Bij particuliere hypotheekaanvragen kunt u volstaan met een gevalideerd taxatierapport en in enkele gevallen nog met een ongevalideerde taxatie.

          Wat is een gevalideerd taxatierapport?

          Indien de bank u verplicht een gevalideerd rapport, vaak met NWWI, op te laten stellen vindt er een modelmatige controle plaats. Deze controle vindt plaats door een extern validatieinstituut dat de berekende waarde en het taxatierapport van de taxateur naloopt en controleert.

          In dit proces worden extreme afwijkingen geconstateerd en dient het rapport bij afwijkingen te worden gemotiveerd door de taxateur.

          Het nadeel van een gevalideerd rapport is dat de kostprijs enkele tientjes hoger ligt en er ontstaat een vertraging qua tijd. Deze verwerking kost meestal ook een werkdag. Uiteindelijk is het taxatierapport wel direct digitaal beschikbaar bij de geldverstrekker.

          Wat is een ongevalideerd taxatierapport?

          Deze taxatie wordt ook door een taxateur opgesteld alleen daar vindt geen extra controle plaats door middel van validatie door bijvoorbeeld het NWWI.

          U kunt een ongevalideerde taxatie voor simpele aanpassingen gebruiken van uw hypotheek. Ook kan een dergelijk rapport dienen ter ondersteuning van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen de WOZ-waarde.

          Waarom wenst een bank een taxatie te laten doen?

          Indien u een hypotheek aanvraagt wenst de bank te weten wat zij gaan financieren. De bank zit op afstand en vaak communiceert u via een tussenpersoon en een medewerker van de bank kan onmogelijk ieder onderpand bezoeken. Vandaar dat deze werkzaamheden verricht dienen te worden door een taxateur. De bank wenst namelijk te voorkomen dat men een incourant onderpand financiert.

          Wat kunt u precies vinden in een taxatierapport?

          Het taxatierapport is het resultaat van een opname van uw woning door een gecertificeerd taxateur. U kunt de volgende zaken onder andere vinden in het taxatierapport :

          • De marktwaarde van het onderpand eventueel aangevuld met een marktwaarde na verbouwing of de marktwaarde in verhuurde staat indien de woning is verhuurd;
          • Het doel van de taxatie is te vinden. Dit kan bijvoorbeeld te maken met het kopen van het onderpand of het waarderen in het kader van verkoop of vanwege een relatiebreuk;
          • Bijzondere aandachtspunten worden genoemd zoals funderingsproblemen, een slechte bouwkundige staat of verontreiniging in de vorm van asbest;
          • Ook dient te worden opgemerkt als de taxateur het vermoeden heeft dat iemand anders dan de opdrachtgever in de woning gaat wonen, bijvoorbeeld een huurder;
          • De uitkomst van het Kadaster wordt opgenomen, bijvoorbeeld welke grond hoort bij de woning;
          • Ook basale gegevens zoals het bouwjaar, de woonoppervlakte en de inhoud van de woning worden opgenomen;
          • Vergelijkbare woningen die recent verkocht zijn worden weergegeven in de taxatie ter ondersteuning van de getaxeerde waarde;
          • Foto’s van diverse invalshoeken van de woning.

          Hoe lang is een taxatierapport geldig?

          De meeste geldverstrekkers hanteren een geldigheidsduur van 6 maanden. Dit is per bank of geldverstrekker anders. Sommige geldverstrekkers accepteren zelfs een emailbericht van de taxateur indien de overschrijding qua tijd binnen 1 jaar ligt. Dat is maatwerk en kunt u bespreken met een hypotheekadviseur of de bank.

          Taxatieservice Cournot Adviseurs

          Met onze taxatieservice krijgt u een door NWWI gevalideerd taxatierapport. Dit rapport is te gebruiken voor iedere geldverstrekker. Ook is het mogelijk gelijktijdig een bouwkundige keuring aan te vragen. De kosten van het taxatierapport bedragen € 565 inclusief BTW en validatiekosten.

          Aanvragen van een taxatierapport kan middels onderstaand formulier.

          Reactie binnen 24 uur
          Meestal al eerder.
          Deskundig en eerlijk advies.
          Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
          Uw gegevens 100% veilig.
          Wij respecteren uw privacy.