Categorie: ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid


hypotheek overnemen nhgSoms zit het even niet mee en krijgt u te maken met tegenslagen. In geval van een relatiebreuk kan de wens ontstaan om de hypotheek over te nemen. Alleen is uw inkomen toereikend en kunt u blijven wonen in de woning?

Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. De regels voor het behouden van een woning en hypotheek zijn namelijk soepeler dan voor het afsluiten van een compleet nieuwe hypotheek. Zeker als uw huidige hypotheek met NHG is afgesloten.

Mogelijkheden voor behoud van uw hypotheek

Het spreekt voor zich dat het verkopen van een woning veel duurder en meestal ook ongewenst is voor iemand die met een life-event te maken krijgt. Om die reden hebben geldverstrekkers afgesproken in eerste instantie de mogelijkheden van behoud van een hypotheek te onderzoeken.

Een geldverstrekker heeft daarvoor diverse tools ter beschikking om de hypotheek aan te passen. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen van de rente al dan niet in combinatie met rentemiddeling. Ook kan besloten worden leningdelen om te zetten of aflosvormen te wijzigen. De uitkomst is dat de maandlasten dan verantwoord zijn ten opzichte van uw inkomen.

Verschil met nieuwe hypotheek afsluiten

De regels om in aanmerking te komen voor het behouden van de hypotheek zijn onder andere op de volgende punten ruimer:

 • In de toetsing mag rekening worden gehouden met een 30-jarige looptijd in plaats van de resterende looptijd;
 • Een BKR-codering met A2-registratie indien deze is hersteld is toegestaan. Bij een nieuwe hypotheekaanvraag is dat standaard niet toegestaan;
 • De nieuwe partner mag ook worden toegevoegd aan de toetsing en hypotheekakte;
 • Vanuit de NHG-regels is het toegestaan om een beleggingshypotheek om te zetten naar een andere aflosvorm;
 • Indien uw situatie financieel beter uitpakt mag het deel aflossingsvrij binnen uw hypotheek groter dan 50% zijn;
 • Als er sprake van een negatieve uitkomst is van de beheertoets dient overleg met NHG gepleegd te worden voor bijvoorbeeld een haircut of andere oplossing om verlies te beperken.

Hoe weet ik of behoud mogelijk is?

Door met ons in overleg te gaan kunnen wij u verder informeren over de procedure. In sommige gevallen is overleg met zowel de stichting achter NHG en de geldverstrekker nodig. In de meeste gevallen lukt het om rechtstreeks met uw bank het behouden van de hypotheek te bespreken.

Is uw hypotheek zonder NHG afgesloten dan zijn er ook geldverstrekkers die toch de regels van NHG toepassen voor het beoordelen of behoud mogelijk is van de hypotheek.

Ook als uw hypotheek niet door ons is geregeld kunnen wij u helpen met deze procedure tot hoofdelijk ontslag. Bel of mail ons gerust even voor overleg. Met een kosteloze quickscan is vaak snel duidelijk te verstrekken.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

  Gratis telefonisch consult?

   

  Obvion, onderdeel van Rabobank, heeft een klacht gehad van een man die gedwongen werd om de voormalige woning te verkopen of de hypotheek op alleen zijn naam te zetten.

  Deze uitspraak van het klachteninstituut Kifid is opmerkelijk gezien de inkomenspositie van de man. Het beoordelen van het overnemen van een hypotheek op één naam is namelijk streng. Zo dient het inkomen bestendig en hoog genoeg te zijn. Deze uitspraak biedt dus een opening voor mensen die in soortgelijke situaties verkeren.

  Achtergrondinformatie

  De man en vrouw in kwestie waren sinds 2012 gescheiden en in 2016 is de vrouw in de schuldsanering gekomen. De man woonde met hun 2 kinderen in de voormalige echtelijke woning. In 2016 meldt de curator van de vrouw zich bij de man met de eis om de woning in de verkoop te nemen of de hypotheek op zijn naam te zetten.

  Obvion weigert medewerking te verlenen aan dit verzoek van de man om de vrouw te ontslaan uit de hypotheekakte en heeft hiervoor de volgende argumenten aangedragen :

  • Er is een structureel probleem met het tijdig voldoen van de maandlasten en het laten vervallen van 1 schuldenaar brengt Obvion in een slechtere positie;
  • Het onderhoud aan de woning laat te wensen over waardoor Obvion aanstuurt op een gedwongen verkoop om de restschuld te beperken;
  • De draagkracht van meneer is onvoldoende om de hypotheeklasten te kunnen betalen.

  Uiteindelijk beslist het Kifid in het voordeel van de man. Obvion dient de vrouw te ontslaan uit de hypotheekakte en een gedwongen verkoop is niet aan de orde. Wel dient de man tijdig de verschuldigde hypotheeklasten te voldoen en de man dient de woning zodanig te onderhouden dat er geen waardedaling plaatsvindt.

  Doorslaggevend is geweest dat de kinderen die bij de man wonen psychische problemen hebben. Zij zijn erg gebaat bij een stabiele woonomgeving en een gedwongen verkoop dan wel verhuizing zou een grote impact op hen hebben is het oordeel van het Kifid.

  Procedure ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

  Wenst u ook de hypotheek op één naam te krijgen of als vertrekkende partner ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te krijgen?

  Uitspraak Kifid 2018-394 inzake Obvion ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.