Categorie: levensverzekering


premiereserve levensverzekeringDe Consumentenbond heeft het gedrag van levensverzekeraars met betrekking tot het afhandelen van beëindigde levensverzekeringen onderzocht. Het ging daarbij om een specifiek type levensverzekering, namelijk een overlijdensrisicoverzekering. Nog specifieker ging het om de premiereserve bij het stopzetten van dergelijke levensverzekeringen.

Deze verzekeringen keren uitsluitend een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden en bouwen geen kapitaal op.

Woekerpolis

Er zijn ook levensverzekeringen welke een waarde opbouwen en dus ook een bedrag uitkeren als een verzekerde in leven is op de einddatum van de polis. De meest beruchte variant van een dergelijke verzekering is ook wel bekend onder de noemer woekerpolis. Deze keer ging het onderzoek dus niet over woekerpolissen, maar puur over de overlijdensrisicoverzekering.

Wat is premiereserve

Het werkt als volgt. Meestal sluit u een orv (afkorting voor overlijdensrisicoverzekering) af voor een periode van 30 jaar. Meestal gelijk aan de looptijd van uw hypotheek. Stel dat u halverwege de looptijd besluit uw huidige orv te beëindigen en naar een voordeligere aanbieder over te stappen dan heeft u relatief gezien teveel premie betaalt in het begin aangezien het risico van overlijden statistisch gezien later zal plaatsvinden omdat u simpelweg ouder bent geworden en oudere mensen eerder overlijden.

De levensverzekeraar middelt uw premie over de hele looptijd zodat u niet iedere maand een andere premie betaalt, maar juist dezelfde vaste premie. Dus als u halverwege opzegt heeft u een soort van reserve gevormd in uw orv. Het gaat dan om orv’s waarde premie gedurende de gehele looptijd hetzelfde blijft. Er zijn ook orv’s waarvan de premie jaarlijks stijgt. Uw premie loopt dan op met de mate dat de sterftekans toeneemt.

De Consumentenbond heeft klanten van levensverzekeraars aangeraden om bij het opzeggen van de orv ook te vragen of de gereserveerde waarde (de zogeheten premiereserve) uitgekeerd kan worden aan de polishouder. Vooralsnog geven levensverzekeraars hier geen gehoor aan. Volgens het Verbond van Verzekeraars is de wet hier niet eenduidig over waardoor de leden van het Verbond van Verzekeraars (individuele levensverzekeraars) niet proactief tot uitkering overgaan.

Consumenten laten voordeel liggen

Op dit moment zijn de meeste consumenten zich niet bewust van een dergelijk voordeel. Dit kan gemiddeld per polis om zo’n 500 euro gaan van enkele honderdduizenden polissen die reeds zijn gestopt. De verzekeraars stellen zich vaak op het standpunt deze premiereserve in te zetten voor lagere premies voor alle verzekerden.

De toezichthouder heeft aangegeven dat er geen signalen van benadeelde consumenten zijn waardoor vanuit de toezichthouder ook geen actie te verwachten is. Het is dus afwachten tot een consument bij wijze van principe zijn zaak gaat aanvechten bij de rechtbank of het Kifid.

Vorderen tot 5 jaar na stopzetten levensverzekering

Heeft u recent een levensverzekering stopgezet en heeft de verzekeraar geen uitkering verstrekt dan kunt u hier zelf om verzoeken. Uw tussenpersoon kan u hier ook bij helpen.

Mocht de opzegging al weer even geleden zijn geweest, dan mag u tot vijf jaar na de einddatum de premiereserve vorderen. Vooral bij de oudere levensverzekeringen kan dit spelen. Bij de recent afgesloten levensverzekering is vaak geen sprake meer van een premiereserve. In de verzekeringsvoorwaarden is daar in voorzien.

Besparen op nieuwe levensverzekering?

Wenst u de premie te weten van het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering? Bereken met onderstaande tool de premie.

Vergelijken loont en het oversluiten van uw bestaande levensverzekering kan u duizenden euro’s opleveren :  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder, ook in het weekend.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  kruislings verzekerenGratis telefonisch consult?

   

  Wat is kruislings verzekeren bij een levensverzekering?

  Indien u een uitkering ontvangt vanwege het overlijden van uw partner uit een overlijdensrisicoverzekering kan er erfbelasting verschuldigd zijn. U kunt dit handig voorkomen door de regie van de polis aan te passen. Indien u samen met uw partner een levensverzekering afsluit kunt u dit op basis van kruislings verzekeren doen. Daarmee bespaart u mogelijk toekomstige erfbelasting.

  Minimaal twee verzekeringsnemers

  Kruislings verzekeren kan alleen bij twee verzekerden op een polis. Voor een levensverzekering op uw naam werkt deze constructie niet. Als de ene persoon overlijdt, gaat het geld automatisch naar de ander. Om te zorgen dat degene die erft geen erfbelasting hoeft te betalen, moet diegene als verzekeringnemer op de polis worden vermeld.

  Als verzekeringnemer bent u verantwoordelijk voor de premiebetaling vanuit uw eigen vermogen. Omdat degene die de uitkering krijgt zelf de premie heeft betaald, ziet de Belastingdienst die uitkering niet als erfenis. Want de uitkering is niet verkregen uit een erfenis, maar deze is het gevolg van uw eigen premiebetaling.

  Beide partners betalen op die manier formeel ieder hun eigen deel van de premie. In de praktijk wordt voor zo’n verzekering met twee personen één totaalbedrag aan premie afgeschreven. Maar de polisregie is het belangrijkst, het gaat erom wie er als verzekeringnemers op de polis staan.

  Mag een kruislings afgesloten overlijdensrisicoverzekering verpand worden?

  Dat is ook mogelijk. De meeste geldverstrekkers stellen als eis dat de schuldenaren uit de hypotheekakte ook dienen voor te komen op de polis als verzekerde. Sommige geldverstrekkers zijn coulanter en stellen als eis dat dit enkel geldt voor de persoon wiens inkomen benodigd is voor de hypotheek.

  Getrouwd in gemeenschap van goederen

  Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan heeft kruislings verzekeren geen waarde. Ingeval van een gemeenschap van goederen is alles gedeeld, dus ook het vermogen bij overlijden.

  Dit belastingjaar (2018) hoeft u geen erfbelasting te betalen indien het totaalbedrag dat u erft minder is dan € 643.194. Een erfenis boven dit bedrag is belast met erfbelasting.

  Kruislings verzekeren niet altijd mogelijk

  In principe is er niets tegen het standaard opmaken van een polis op basis van kruislings verzekeren. Toch is dat niet altijd mogelijk. Een en ander hangt ook af van de acceptatievoorwaarden van de betreffende verzekeraar.

  Wenst u een persoonlijke berekening of toelichting neem dan direct contact met ons op.

  Zelf een voordelige premie voor uw levensverzekering berekenen  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.
    

   Bent u midden in het proces van het kopen van een huis en heeft u met spoed een levensverzekering nodig? We spreken hier over een overlijdensrisicoverzekering. Dan kunnen wij u dezelfde dag helpen aan een acceptatieverklaring met voorlopige dekking indien u voldoet aan de volgende voorwaarden.

   Overlijdensrisicoverzekering acceptatie voorwaarden dezelfde dag aanvragen

   levensverzekering afsluiten

   U komt in aanmerking voor deze levensverzekering indien u op de dag van de aanvraag voldoet aan de volgende set voorwaarden :

   • U sluit deze levensverzekering af gelijktijdig met het afsluiten van een nieuwe hypotheek voor het kopen van een huis;
   • Het verzekerd bedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000;
   • U heeft geen andere levensverzekering afgesloten bij Scildon (de levensverzekeraar die deze verzekering aanbiedt);
   • U bent tenminste 18 jaar en jonger dan 46 jaar;
   • De afgelopen 2 jaar heeft u niet meer dan vier weken onafgebroken verzuimd;
   • In de afgelopen 5 jaar bent u niet onder medische behandeling geweest en onderzocht voor de volgende aandoeningen :
    • kwaadaardige aandoeningen (kanker, lymfonen of leukemie);
    • hart- vaatziekten of beroertes / TIA;
    • alcohol- en / of drugsgebruik;
    • neurologische aandoeningen en / of spierziektes (MS, ALS, Parkinson, Epilepsie, spierdystrofie, verlamming of blijvende hersens.
   • De afgelopen 2 jaar bent u niet onder medische behandeling geweest of heeft advies gekregen over de volgende aandoeningen :
    • suikerziekte / diabetes mellitus;
    • obesitas;
    • psychiatrische aandoeningen;
    • chronische nierziekten / nierfalen;
    • leverziekte;
    • HIV seropositiviteit.

   Sluit u samen met uw partner deze overlijdensrisicoverzekering af, dan dient u beiden te voldoen aan de voorgaande voorwaarden.

   Kenmerken van de verzekering

   De onderstaande kenmerken zijn van toepassing op deze levensverzekering met voorlopige dekking :

   • De premie is scherp;
   • Geen en-bloc tariefswijziging mogelijk;
   • Alleen in acceptatie met een nieuwe hypotheekaanvraag (ingangsdatum mag 3 maanden voor de datum van het bindend aanbod zijn of 3 maanden er na);
   • Digitaal aanvraagproces na overeenstemming;
   • Het vaste scherpe tarief om de levensverzekering (execution-only) af te sluiten bedraagt € 275;
   • Maximale eindleeftijd is 75 jaar.

   Na het beantwoorden van enkele controlevragen gaat de verzekering in. U hoeft geen uitgebreide gezondheidsverklaringen in te vullen indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.

   Wenst u een premieberekening te ontvangen voor deze levensverzekering dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.
     

     

     

     

    kapitaalverzekering

    Uw kapitaalverzekering afkopen?

     

    Een kapitaalverzekering is een variant van een levensverzekering die vooral in de afgelopen 30 jaar veel aangeboden werd. Sinds enkele jaren zijn deze polissen ook bekend onder de noemer woekerpolis.

    De gedachte was dat dergelijke kapitaalverzekeringen een bedrag opbouwden om fiscaal gunstig uw hypotheek af te lossen of om kapitaal op te bouwen voor uw pensioen (lijfrenteverzekering). De kapitaalverzekering voor het aflossen van uw hypotheek wordt ook wel een kapitaalverzekering eigen woning, hierna KEW, genoemd indien de verzekering aangemerkt is als box 1 polis.

    Periodiek, meestal maandelijks of jaarlijks, betaalt u een afgesproken premie. De premie is opgebouwd uit een spaar-of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. Aan het einde van de looptijd keert de verzekeringsmaatschappij het bedrag uit indien u of de mede-verzekerde (meestal uw partner) in leven bent. Met dit bedrag kunt u dan vervolgens uw hypotheek aflossen, zeker als het een box 1 polis is. Dan heeft u fiscaal de verplichting om de hypotheek af te lossen met het opgebouwde kapitaal.

    Weten wat u kunt doen met een bestaande kapitaalverzekering eigen woning?

    Tijdens een telefonisch interview of persoonlijke afspraak kunnen wij u al snel op weg helpen. Ook kunnen we u uitleggen of u te maken hebt met een woekerpolis.

    Neem dan ook gerust direct contact met ons op. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

    Nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2013

    De overheid heeft beslist om de verkoop van nieuwe kapitaalverzekeringen aan banden te leggen per 1 januari 2013. Het fiscale voordeel wat de overheid voor haar rekening nam is voor nieuwe verzekerden niet meer haalbaar.

    Er is wel sprake van overgangsrecht. Een ieder die reeds voor de datum van 1 januari 2013 een kapitaalverzekering eigen woning bezat mag deze voortzetten. Wel zijn er fiscale spelregels verbonden aan dit overgangsrecht. Zo mag u de einddatum niet verlengen of het kapitaal verhogen.

    Hoe werkt een kapitaalverzekering eigen woning?

    Een KEW is een verzekering die op een afgesproken datum een eenmalig bedrag uitkeert. Meestal is de looptijd 30 jaar. De maandelijkse premie wordt gespaard of belegd.

    Naast de kapitaalopbouw zit er ook meestal een overlijdensrisicodeel in de polis. Dat is een verplicht element, anders mag het product geen verzekering genoemd worden. Dat betekent dat u niet alleen kapitaal opbouwt, maar ook dat een van te voren verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd als u of uw partner overlijdt tijdens de looptijd. De premie bestaat uit een spaar- of beleggingsdeel en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering.

    Het alternatief is een zogeheten spaarrekening eigen woning, hierna SEW, die zo’n combinatie niet kent. Wel kunt u naast een SEW een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Uiteindelijk is dat ook voordeliger en praktischer gebleken.

    Fiscale spelregels kapitaalverzekering eigen woning | KEW

    De belangrijkste fiscale kenmerken zijn als volgt :

    • Vrijstelling voor vermogensrendementsheffing in box 3 en een onbelaste opbouw van kapitaal;
    • Om in aanmerking voor de belastingvrijstelling te komen dient u de opgebouwde waarde af te lossen op de eigenwoningschuld;
    • Sinds 1 april 2017 is de minimale looptijd van 15 jaar komen te vervallen indien u de waarde gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen;
    • De verzekering dient te lopen bij een professionele verzekeraar en niet een eigen bv;
    • De hoogste jaarpremie mag niet meer bedragen dan tien maal de laagste premie;
    • De maximale looptijd van de polis is 30 jaar.

    Wat gebeurt er indien u niet aan de fiscale spelregels voldoet voor een KEW? Dan wordt alsnog de aangegroeide rente of het beleggingsresultaat belast tot maximaal 52%. Afhankelijk van de inkomensklasse waar u in valt qua inkomstenbelasting.

    Het belastbaar bedrag is de uitkering minus de betaalde premies gedurende de looptijd. Stel dat u € 100.000 aan uitkering ontvangt en de betaalde premies zijn € 75.000 dan is uw belastbare rendement € 25.000. Is uw rendement negatief dan bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd.

    Kapitaalverzekering verpanden aan hypotheek

    Wat is het verpanden van een levensverzekering aan een hypotheek? De inhoudelijke polis wordt niet anders alleen de geldverstrekker is de eerste gerechtigde tot het kapitaal. Op deze wijze heeft de bank of geldverstrekker invloed op de uitkering van de polis bij een vroegtijdig overlijden van u of uw partner.

    Dient dan de hele polis afgelost te worden op de hypotheek? Meestal vindt de uitkering in overleg plaats. Is de geldverstrekker of bank van mening dat uw financiële situatie na het overlijden wankel is dan zal men de gehele polis wensen te benutten om de hypotheek af te lossen. Heeft u voldoende ruimte, dan vindt overleg plaats en laat men alsnog een deel vrij voor een rechtstreekse uitkering.

    Volgorde aflossen verpanden KEW-polis

    Zodra u uw hypotheek gaat oversluiten kunt u te maken krijgen met het aflossen van een kapitaalverzekering. In sommige gevallen is deze verzekeringspolis verpand aan de geldverstrekker en ontstaat er een probleem qua volgorde. Immers, eerst dient u de hypotheek af te lossen en daarna geeft de geldverstrekker de polis vrij.

    Er kan een fiscaal probleem ontstaan als blijkt dat u de uitkering van de kapitaalverzekering direct op uw rekening gestort krijgt. Gelukkig heeft de staatssecretaris in het besluiten van 2017 rekening met deze situatie gehouden. Zo heeft u een redelijke termijn om de aflossing van de KEW-polis op de hypotheek te kunnen doen. Heel concreet is deze termijn zes maanden. Binnen deze zes maanden dient u de polis alsnog af te lossen op de nieuwe hypotheek.

    Lukt het niet om binnen deze termijn de zaak op te lossen dan kunt u overleg plegen met de inspecteur van de Belastingdienst.

    Besparing overlijdensrisicoverzekering kapitaalverzekering eigen woning

    De overlijdensrisicoverzekering die is ingebakken in de polis van de kapitaalverzekering valt los voort te zetten. Dat levert een besparing op in de meeste gevallen. In de afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen gedaald vanwege toegenomen concurrentie en het lagere risico op sterfte.

    Ook kunt u besluiten het kapitaal binnen de kapitaalverzekering af te kopen of fiscaal voort te zetten in een zogeheten SEW. Dan blijven de fiscaal gunstige voorwaarden gehandhaafd, maar hebt u minder kosten.

    Bij de gemiddelde KEW is sprake van verborgen kosten waar u geen of nauwelijks invloed op hebt. Op deze wijze kunt u de opbouw voor de aflossing van uw hypotheek veiliger en goedkoepr regelen. Zo kunt u namelijk ook van beleggen overstappen naar beleggen. Het blijft ook mogelijk om te beleggen met een zogeheten beleggersrekening eigen woning.

    Uiteindelijk zorgen de kosten binnen de kapitaalverzekering voor een lager rendement. Immers van uw ingelegd premie blijft minder over om daadwerkelijk te beleggen of sparen.

    Is iedere kapitaalverzekering eigen woning een woekerpolis?

    Niet iedere kapitaalverzekering eigen woning is altijd even transparant. Helaas is de conclusie dat de meeste kapitaalverzekeringen te kwalificeren zijn als woekerpolis. Beleggingsverzekeringen zijn complexe financiële producten en het laatste woord hierover is in de rechtszaal nog niet gezegd. Talrijke procedures lopen er richting verzekeraars. Er zijn miljoenen van deze kapitaalverzekeringen in omloop.

    De overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden gedurende de looptijd en kan een gelijkblijvende dekking hebben of een dalende. Vaak wordt voor dit onderdeel binnen de kapitaalverzekering een hoge premie in rekening gebracht. Naast de verborgen kosten die verzekeraars jarenlang in rekening hebben gebracht is de premie van de overlijdensrisicoverzekering ook een veelbesproken onderwerp.

    Uiteindelijk zijn de in rekening gebrachte bedragen direct van invloed op uw uiteindelijk rendement en bedrag wat opgebouwd wordt na afloop van de looptijd.

    Oversluiten kapitaalverzekering eigen woning

    De volgorde van het oversluiten van uw kapitaalverzekering eigen woning is belangrijk. Eenmaal afgekocht blijft afgekocht en betekent ook een afrekening met de fiscus. Gedurende de looptijd van uw verzekering mag u rustig oversluiten naar een andere verzekeraar of geldverstrekker. De methode hiervoor heet fiscale geruisloze voortzetting. De praktijk is zoals vaak weerbarstiger. U heeft in veel gevallen ook toestemming nodig van de geldverstrekker indien de polis is verpand.

    Vaak loont het de moeite om toch dit onderzoek op te starten. U kunt deze zorgen ook uit handen geven aan onze financieel adviseurs tegen een vast tarief.

    Samenvatting kapitaalverzekering eigen woning

    In veel gevallen is een verbetering van uw financiële situatie mogelijk. De kapitaalverzekering eigen woning kan in veel gevallen ontmandeld of afgekocht worden. Het doel om kapitaal op te bouwen voor de aflossing van uw hypotheek of opbouw van uw pensioen blijft dan nog steeds mogelijk.

    Wij kunnen een inventarisatie van uw huidige situatie maken en u informeren over de concrete oplossingen voor uw woekerpolis dan wel kapitaalverzekering.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.