Categorie: Tips voor ondernemers


BTW-plichtige ondernemers herinneren wij er nog graag aan dat de btw op reis-en verblijfkosten en representatiekosten niet teruggevorderd kunnen worden, het gaat dan bijvoorbeeld om zakenlunches. De btw vormt in dat geval mede een kostenpost.

Vanaf 2017 wordt de teruggaafregeling btw over oninbare debiteuren vereenvoudigd. Er hoeft niet meer apart om deze btw teruggaaf worden verzocht. Er wordt een “oninbaarheids  vermoeden” ingesteld indien er gedurende tenminste één  jaar niet wordt betaald door de debiteur. De btw mag dan onder het onderdeel vooraftrek in mindering worden gebracht.

Voor investeringen boven de € 2200,- per jaar kunt u gebruik maken van een investeringsaftrek tot maximaal 28%. Het kan hiervoor handig zijn bepaalde investeringen te bundelen.

In verband met heffingskortingen en belastingtarief kan het voordelig zijn uw partner een meewerkbeloning te verschaffen. Wij rekenen het eventueel te behalen voordeel graag voor u uit.