Beloningsbeleid samenvatting


In het kader van onze wettelijke plicht is vastlegging van een aantal punten die betrekking hebben op het beloningssysteem van onze adviseurs en overige medewerkers noodzakelijk. Het beleid dat wij hanteren met betrekking tot beheerste beloning en het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van onze klanten is hierop gericht. Het beloningsbeleid maakt deel uit van onze bedrijfsprocessen. Onze medewerkers worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze medewerkers een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. Deze variabele beloning wordt als volgt berekend: De variabele beloning is maximaal 20% van het jaarsalaris gemeten over de onderstaande 2 factoren 1) De klanttevredenheid. 2) Jaarlijkse beoordeling. De twee genoemde factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dus niet mogelijk een deel van de variabele beloning te behalen. Ons beloningsbeleid is altijd gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Op basis van een risicoanalyse die wij hebben gemaakt van ons beloningsbeleid hebben wij een aantal maatregelen getroffen die een beheerst beloningsbeleid borgen. Maatregelen Tegenwoordig worden wij bij complexe financiële producten rechtstreeks betaald door u, de klant. En dus niet meer door middel van provisies door de aanbieder. Dit betekent een extra waarborg voor u dat u een onafhankelijk advies krijgt. Alleen bij producten met een kleine financiële impact, zoals bij consumptief krediet waar de wetgever dit verplicht stelt, ontvangen wij provisie van de aanbieder. Jaarlijks vindt door de verantwoordelijke(n) een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd.