Nieuws en blog


Dit is een document wat opgesteld wordt tijdens een echtscheiding. Hebben jullie plannen om te scheiden dan is het een document wat meestal opgesteld wordt door een advocaat of mediator. U mag ook zelf een echtscheidingsconvenant opstellen. Het is overigens niet verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. Het is overigens wel zeer gebruikelijk.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

In het convenant staan de afspraken weergegeven tussen u en uw ex-partner omtrent de echtscheiding. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over alimentatie, toebedeling van de gezamenlijke woning en het verdelen van alle spullen. De meest voorkomende onderwerpen die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant zijn als volgt :

 • De verdeling van het pensioen;
 • echtscheidingsconvenantAfspraken over het verblijf in de gezamenlijke woning en wie de gelegenheid krijgt de woning over te nemen;
 • Vaak wordt ook vastgelegd wie de kosten van de woning blijft betalen tot de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd;
 • Wat er gebeurt met de verdeling van spaartegoeden, beleggersrekeningen, tweede woningen, sieraden en andere bezittingen;
 • Ook zijn afspraken omtrent de alimentatie belangrijk, dan gaat dit zowel over partneralimentatie als wel kinderalimentatie;
 • Wie de zorgtaken heeft over de kinderen en op welk adres de kinderen worden ingeschreven.

Op welk moment in de echtscheidingsprocedure komt het echtscheidingsconvenant aan bod

De schriftelijke procedure van een scheiding begint eigenlijk met een echtscheidingsconvenant. Zodra jullie afspraken hebben gemaakt over het afronden van jullie huwelijk stelt een echtscheidingsbemiddelaar, mediator of advocaat dit document op. Samen met een eventueel ouderschapsplan wordt het echtscheidingsconvenant ingediend bij de rechtbank.

Indien u samen tot overeenstemming bent gekomen wordt het echtscheidingsverzoek ingediend op gemeenschappelijke basis. Het convenant en het ouderschapsplan zijn dan als bijlage toegevoegd.

Toetsing echtscheidingsconvenant door rechtbank

Nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank vindt er een oordeel plaats. Op het moment dat het verzoek direct wordt goedgekeurd heeft het document een juridische waarde. We spreken hier ook wel over het bekrachtigen van het echtscheidingsconvenant door een rechter middels een beschikking. De afspraken zijn hierna rechtens afdwingbaar. Dat betekent dat het document een executoriale titel heeft waardoor een gerechtsdeurwaarder beslag kan leggen als de alimentatie bijvoorbeeld niet wordt voldaan.

U hoeft bij een geschil dan niet meer opnieuw langs de rechtbank. De gerechtsdeurwaarder kan dan direct een procedure opstarten en dat scheelt tijd. Het komt namelijk voor dat u na de afronding van de echtscheiding nog veel met elkaar te maken hebt. Dit is zeer goed denkbaar indien u opgroeiende kinderen hebt en er een discussie ontstaat over de omgangsregeling.

Vechtscheiding

Zodra het niet lukt om gezamenlijk een echtscheidingsconvenant op te stellen bestaat de mogelijkheid om toch een echtscheidingsverzoek in te dienen. Het is dan minder eenvoudig om te scheiden. Bij de zittingen op de rechtbank dient iedere persoon dan vertegenwoordigd te worden door een eigen advocaat. Ook is de kans groot indien er kinderen zijn dat deze ook gehoord zullen worden.

In de praktijk zien we dat mensen uiteindelijk heel erg hun best doen om tot afspraken te komen. Toch kan een onderhandeling spaak lopen op basis van standpunten die te ver uiteen blijven liggen. Ondanks de vaak heftige emotionele onderhandelingen die daar aan vooraf gaan.

Echtscheidingsconvenant en hypotheek

Op het moment dat u plannen hebt de gezamenlijke woning op uw naam te krijgen dan is het ook noodzakelijk om een kopie van het echtscheidingsconvenant te overleggen aan de bank.  Deze wenst namelijk in te zien wat de afspraken zijn die u hebt gemaakt. Blijkt bijvoorbeeld dat u een fikse alimentatieverplichting hebt dan is dat van invloed op de hypotheekverstrekking.

Uw ex-partner dient ook uit de hypotheek gehaald te worden. Deze procedure noemt men ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Advocaat en verzoekschrift voor een scheiding

Het is in Nederland uitsluitend door een advocaat toegestaan om een verzoekschrift tot scheiding in te dienen.

Waar u ook niet van kunt afwijken is het opstellen van een ouderschapsplan. Indien u minderjarige kinderen hebt dient u afspraken te maken over bijvoorbeeld de opvoeding en verzorging van de kinderen.

 

execution only hypotheekUiteindelijk loont het voor een paar euro per maand om uw  hypotheek online zelf af te sluiten via een execution online hypotheek aanbieder blijkt uit onderzoek. Onafhankelijk onderzoeksbureau Moneyview heeft berekend dat tussen de goedkoopste execution only hypotheek aanbieder en een hypotheek met advies € 384 prijsverschil zat. Dit verschil is dan berekend over de gehele eerste rentevastperiode. Waardoor het uiteindelijk bij een rentevastperiode van 10 jaar om circa € 3 per maand gaat.

Execution only hypotheek

Wat is het afsluiten van een hypotheek met execution only? Dit is het zelf afsluiten van een hypotheek zonder enige vorm van financieel advies. De term execution only is een wettelijke term die het mogelijk maakt voor aanbieders van hypotheken om deze af te laten sluiten zonder advies. Ze voeren alleen uw opdracht uit. U heeft na het afsluiten van de hypotheek ook geen recht op nazorg.

Vergelijk het met het verbouwen van uw woning waarbij u zelf de bouwmaterialen inkoopt bij de bouwmarkt en geen aannemer inhuurt. U slaat aan het doe-het-zelven op het gebied van hypotheken.

U dient dus zelf de hypotheek samen te stellen en de keuzes omtrent de rentevastperiode zelf te kiezen. Voor sommige consumenten is dit een prima optie. Het is namelijk mogelijk voor een vast tarief van € 750 een hypotheek af te sluiten bij een aanbieder zoals HypoMarkt.

Nadat u een keuze hebt gemaakt wordt een hypotheekaanvraag ingediend door de execution only hypotheek aanbieder en indien de aanvraag wordt gehonoreerd door de bank of geldverstrekker ontvangt u een rentevoorstel.

U dient dan de gevraagde documenten aan te leveren en vervolgens verwerkt de execution only hypotheek aanbieder deze documenten. U hebt zelf de regie en moet ook zelf de partijen in de keten (zoals bijvoorbeeld een notaris, taxateur, bouwkundig inspecteur, verkoper, verkopende makelaar en levensverzekeraar) aansturen. Er zijn ook execution only aanbieders waar u afspraken kunt maken over deze regiefunctie.

Is het online afsluiten van een hypotheek goedkoper?

Dat hangt dus af van de aanbieder die u kiest zoals in de inleiding al beschreven. Moneyview heeft in haar onderzoek 4 verschillende klantdossiers vergeleken. Men heeft de totale kosten uit de eerste rentevastperiode met elkaar vergeleken.

Uiteindelijk zijn er twee conclusies te trekken op basis van het onderzoek :

 • U bent voordeliger uit door een execution only aanbieder te kiezen die een breed assortiment heeft in plaats van slechts enkele aanbieders;
 • De uiteindelijke kostenverschillen zijn beperkt tijdens de eerste rentevastperiode terwijl u zelf extra werk dient te verrichten.

Is het in uw situatie dan ook voordeliger om een hypotheek online af te sluiten? Dat kunt u het beste zelf bepalen. Het vergt een behoorlijke tijdsinvestering om alle voorwaarden en rentes goed uit te zoeken. En dan nog mist u de professionele ervaring die een goede hypotheekadviseur heeft.

Breedte assortiment execution only hypotheek aanbieders

Het is niet mogelijk om een hypotheek van alle geldverstrekkers te verkrijgen via execution only aanbieders. Mocht u zelf een hypotheek online wensen af te sluiten dan is het aan te bevelen om goed de diverse aanbieders te vergelijken. Op het moment dat u een aanbieder kiest die een beperkt assortiment heeft of monoaanbieder is dan bent u volgens het onderzoek van Moneyview niet eens goedkoper uit. U heeft dan wel het volledige werk van een hypotheekadviseur op uw schouders genomen, maar heeft niet het financieel voordeel wat u mogelijk zoekt.

Een aanbieder zoals ING en Rabobank staat het niet toe om via execution-only een hypotheek af te sluiten. Dit is dan bijvoorbeeld een aanbieder die u mist in uw onderzoek.

Besparen op hypotheekadvies

Mocht u toch een besparing wensen op de advieskosten van het afsluiten van een hypotheek dan kunt u tijdens het oriëntatiegesprek met een hypotheekadviseur heel specifiek uw wensen bespreken en de werkzaamheden die u zelf kunt en wenst te doen voorleggen. Misschien dat de hypotheekadviseur een goede indruk krijgt van uw situatie en daar de adviesvergoeding op wenst af te stemmen.

Ook kunt u bijvoorbeeld voorwerk verrichten door zelf veel uit te zoeken en uw hypotheekadviseur te vragen om te sparren over uw keuzes en dan vervolgens zelf de hypotheek alsnog af te sluiten. Dit is een vorm van dienstverlening die uw hypotheekadviseur dan wel dient aan te bieden. Niet ieder kantoor is hierop ingericht.

Groeimarkt online hypotheek afsluiten

In 2017 was in een artikel van de Telegraaf te lezen dat het aantal consumenten dat online een hypotheek wenst af te sluiten enorm groeit. Zo is het vooral voor starters gemakkelijker om een hypotheek te kiezen en af te sluiten.

Daarbij valt 1 kanttekening te plaatsen. Het is voor starters in veel gevallen lastiger om überhaupt een hypotheek te krijgen zonder eigen geld en financiële steun van ouders. Execution-only werkt vooral goed als u een standaardoplossing zoekt en precies past binnen de voorwaarden. Immers een aanbieder van execution-only hypotheken heeft nauwelijks tijd om uw dossier grondig onder de loep te nemen en uw hypotheekaanvraag uitgebreid voor te bespreken met een bank. Het past of het past niet.

Zult u een traditionele hypotheekadviseur vragen om uw hypotheek te regelen dan is maatwerk vaak wel mogelijk. Daarnaast bestaat er een mogelijkheid om bij een naderende afwijzing de hypotheekaanvraag toch nog eens via een andere kant te belichten. Er is namelijk meer tijd om uw hypotheekaanvraag goed te behandelen. Een execution only hypotheek afsluiten online betekent dat er aan de zijde van de aanbieder sprake is van een efficiënt werkproces om uiteindelijk de afsluitkosten laag te houden.

 

 

Hypotheekadviseur Bredahypotheekadviseur zevenbergen

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en deugdelijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen. Wenst u een advies van een hypotheekadviseur in Breda dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en deskundig en discreet met uw gegevens omgaat.

Wij werken overigens landelijk en beperken ons niet uitsluitend tot hypotheekadvies in Breda. Zo hebben wij ook een kantoor in Amsterdam en Den Haag. Daarbij bezoeken wij onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, en waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Wij zijn gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen en u kunt ons bellen op 0168-327702. Dit is circa 15 minuten rijden vanaf Breda.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit maakt dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van provisie is dus geen sprake. U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen. Een eerste gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een (bel)afspraak of verdere informatie opvragen. Bellen kan ook natuurlijk.
 

Hypotheekadviseur Prinsenbeekhypotheekadviseur zevenbergen

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en deugdelijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen. Wenst u een advies van een hypotheekadviseur in Prinsenbeek dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en deskundig en discreet met uw gegevens omgaat.

Wij werken overigens landelijk en beperken ons niet uitsluitend tot hypotheekadvies in Prinsenbeek. Zo hebben wij ook een kantoor in Amsterdam en Den Haag. Daarbij bezoeken wij onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, en waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Wij zijn gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen en u kunt ons bellen op 0168-327702. Dit is een paar minuten rijden vanaf Prinsenbeek.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit maakt dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van provisie is dus geen sprake. U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen. Een eerste gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een (bel)afspraak of verdere informatie opvragen. Bellen kan ook natuurlijk.
Hypotheekadviseur in Klunderthypotheekadviseur zevenbergen

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en deugdelijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen. Wenst u een advies van een hypotheekadviseur in Klundert dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en deskundig en discreet met uw gegevens omgaat.

Wij werken overigens landelijk en beperken ons niet uitsluitend tot hypotheekadvies in Klundert (gemeente Moerdijk). Zo hebben wij ook een kantoor in Amsterdam en Den Haag. Daarbij bezoeken wij onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, en waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Wij zijn gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen en u kunt ons bellen op 0168-327702. Dit is een paar minuten rijden vanaf Klundert.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit maakt dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van provisie is dus geen sprake. U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen. Een eerste gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een (bel)afspraak of verdere informatie opvragen. Bellen kan ook natuurlijk.
Bent u een startende ondernemer op zoek naar een eerste koopwoning? De maatschappelijke trend om te gaan ondernemen is mateloos populair. Enkele feiten uit recent onderzoek. Zo heeft het CBS becijferd dat het aantal starters 208.000 mensen bedroeg in 2015. Daarbij was het inkomen voor circa 69.000 personen een hoofdinkomen. En vier op de tien startende ondernemers is jonger dan 35 jaar. Ook voor u is het mogelijk om na 12 maanden ondernemen een hypotheek af te sluiten.

Deze ondernemers wensen ook een huis te kopen en een hypotheek af te sluiten. Dat is voor deze doelgroep bijzonder lastig. Althans tot voor kort. Afgelopen periode is er een pilot geweest voor zzp’ers en ondernemers om in aanmerking te komen voor een hypotheek na slechts 12 maanden ondernemerschap. Op basis van circa 1.000 hypotheekaanvragen heeft de stichting achter NHG besloten om de pilot om te zetten in een structureel beleid.

Hoe kom ik in aanmerking voor een hypotheek met NHG als startende ondernemer?

Allereerst dient er een toetsinkomen vastgesteld te worden.1 jaar ondernemer hypotheekMet dit toetsinkomen kan bepaald worden wat de maximale hypotheek is waar u voor in aanmerking komt.

Dit toetsinkomen dient vastgesteld te worden door middel van een inkomensverklaring. Het opstellen van een inkomensverklaring kost u € 250 exclusief BTW.

Bij het bepalen van het toetsinkomen wordt rekening gehouden met uw inkomen voorafgaand aan het ondernemerschap. Er wordt dan het gemiddelde genomen van het inkomen uit de laatste 3 jaren. Dit mag dus een combinatie zijn van inkomen uit loondienst en het inkomen uit zzp / freelance / ondernemen. Inkomen uit sociale uitkeringen wordt buiten beschouwing gelaten. U mag ook 1 jaar geen inkomen hebben gehad, het gemiddelde wordt dan nog steeds over 3 jaar genomen. U kunt niet kiezen welke jaren meetellen voor de bepaling van het inkomen.

Indien het inkomen uit het laatste jaar minder is dan het gemiddelde over deze 3 jaren dan telt het inkomen uit het laatste jaar. Ook dient u informatie aan te leveren over het inkomen van het lopende boekjaar. Dit dient minimaal gelijk te zijn aan het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar.

Omdat de hypotheek met NHG wordt verstrekt mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan € 265.000. Voert u energiebesparende maatregelen uit dan is de maximale hypotheek € 280.900. Het verschil dient u te gebruiken voor het energiezuiniger maken van uw woning.

Procedure hypotheekaanvraag ondernemer en NHG

Op het moment dat u wenst te weten of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG als startende ondernemer dan kunt u van onze hypotheekadviseurs een quickscan krijgen. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek wordt dan globaal uw inkomen berekend zodat al direct zichtbaar is of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

Pas zodra u daadwerkelijk zicht hebt op een huis en de hypotheekaanvraag via ons kantoor wenst te laten verlopen maakt u kosten. Het bepalen van het toetsinkomen wordt door een externe partij gedaan en wordt pas uitgevoerd zodra u dit wenst en wanneer dit nodig is. Dit wordt door middel van een aparte opdrachtbevestiging vastgelegd.

Doorlooptijd opstellen inkomensverklaring

Zodra u de opdracht en machtiging hebt verstrekt is de doorlooptijd 5 werkdagen. U dient dan wel een complete set documenten aan te leveren zodat het inkomen ineens bepaald kan worden. Wij kunnen de begeleiding verzorgen en u hierbij ontzorgen.

Hoe lang is deze inkomensverklaring geldig?

Vanaf het moment dat de inkomensverklaring is afgegeven is deze maximaal 6 maanden geldig. Op het moment dat u een hypotheekaanvraag indient ontvangt u een rentevoorstel. Daarna dient er richting de bank ook een compleet dossier aangeleverd te worden. Zodra dit deel positief is afgerond van de hypotheekaanvraag ontvangt u een zogeheten bindend aanbod. U dient het bindend aanbod te ontvangen binnen 6 maanden na de afgiftedatum van de inkomensverklaring.

Bij welke geldverstrekkers kan ik een hypotheekaanvraag indienen?

De onderstaande lijst van geldverstrekkers verstrekt op basis van 1 jaar ondernemerschap / zzp’er een hypotheek :

 • ABN Amro;
 • Aegon;
 • BLG wonen;
 • Delta Lloyd;
 • Florius;
 • ING bank
 • Lloyds bank;
 • Nationale Nederlanden;
 • NIBC direct (onder voorwaarden);
 • Obvion;
 • Rabobank;
 • RegioBank;
 • SNS;
 • Triodos Bank;
 • Woonfonds Achmea.

Kennismakingsgesprek hypotheekadviseur voor een hypotheek als starter

Op het moment dat u wenst te weten wat uw mogelijkheden zijn is het verstandig om een afspraak in te plannen met een hypotheekadviseur. Dit kunt u doen via onderstaand formulier. Wij werken landelijk en zullen u tijdens een eerste – kosteloos – kennismakingsgesprek verder op weg helpen en uw vragen rondom het kopen van een huis stellen.

Door een goede voorbereiding te kiezen heeft u een voorsprong bij het kopen van een huis. Zodra uw inkomen is bepaald valt ook vast te stellen wat uw maximale hypotheek is. Vaak is bij ondernemers het opstellen van het inkomen een proces dat gedurende de hypotheekaanvraag nog kan wisselen. Door deze optie van NHG is het op voorhand duidelijk wat uw maximale leencapaciteit is.
 

 

 

hypotheek oversluitenHypotheek oversluiten hoe werkt het?

Oversluiten van een hypotheek is het onderbrengen van uw hypotheek bij een andere geldverstrekker. Dit is een proces wat uiteindelijk ook via de notaris dient te verlopen. Er dient een nieuwe hypotheekaanvraag te worden ingediend en uiteindelijk is het slotstuk het passeren van een nieuwe hypotheekakte.

Waarom zou u een hypotheek oversluiten?

Er kunnen legio redenen zijn om uw hypotheek over te sluiten. We hebben in dit artikel een selectie gemaakt van de meest gebruikte redenen om een hypotheek te herfinancieren.

 • U loopt tegen het einde van uw rentecontract en het aanbod van de bestaande geldverstrekker is ongunstig;
 • Aflosproduct zoals een beleggingsverzekering vervangen door een aflosvorm met meer zekerheid;
 • Gebruik maken van de lage hypotheekrente;
 • Een verbouwing uit te voeren aan uw woning;
 • NHG toevoegen aan uw hypotheek en daarmee een lagere hypotheekrente afspreken;
 • U gaat scheiden en dient eventueel uw ex-partner uit te kopen;
 • Het beschikbaar hebben van een groot bedrag om bijvoorbeeld af te lossen of uw hypotheek te optimaliseren;
 • De rente korter of langer vast willen zetten;
 • Vrij laten vallen van verpand aflossingsplan.

In de praktijk werkt het meestal zo dat het oversluiten van een hypotheek een combinatie is van bovengenoemde redenen of dat het zonde is om niet meteen de aflosvorm aan te pakken. Doet u dit op een later moment dan heeft u dubbele advieskosten voor de hypotheek.

Einde van uw rentecontract

In veel gevallen hebt u te maken met een boeterente indien u een bestaand hypotheekcontract wenst open te breken. Behalve als u tegen het einde van uw rentevastperiode aan zit. Dan kan het lonen om een vergelijking te maken van de rentes en voorwaarden bij andere geldverstrekkers.

Eigenlijk is dit ook het meest logische moment om uw hypotheek onder de loep te nemen omdat er dan geen sprake meer is van een (geringe) boeterente. Meestal valt er naast de hoogte van het rentetarief ook nog te verbeteren op het gebied van de aflosvorm en de eventueel gekoppelde levensverzekering.

Aflosvorm veranderen

In de afgelopen decennia zijn er miljoenen kapitaalverzekeringen verkocht en vaak ook gekoppeld aan een hypotheek. Een dergelijke hypotheek wordt een levenhypotheek genoemd en een groot aantal van deze kapitaalverzekeringen zijn ook wel bekend geraakt als zogeheten woekerpolissen. Dit komt omdat er vaak onzichtbare kosten in rekening zijn gebracht die op voorhand niet duidelijk zijn verteld en aangegeven waardoor opbrengsten tegenvielen.

Ook vandaag de dag komen wij in onze adviespraktijk nog dergelijke levenhypotheken tegen. De huidige waarde vaak valt tegen waardoor zonder aanpassingen een gat ontstaat tussen het verwachte bedrag wat opgebouwd zou worden en de openstaande hypotheeksom. Dit levert ook vaak nieuw inzicht op omdat de premie van een dergelijke kapitaalverzekering meevalt, omdat er gerekend is met hoge te verwachten rendementen. Soms werd wel gerekend met 9% of 10% terwijl de realiteit is dat de waarde nauwelijks boven de totale inleg uitstijgt.

Kortom het is vaak voordeliger om nu de pijn te pakken in plaats van de laatste jaren van de looptijd van een hypotheek. Ontdekt u pas in de laatste jaren van de looptijd van de hypotheek dat er een tekort dreigt te ontstaan dan is de periode om dit te repareren beperkt en brengt dit hoge kosten mee.

Lage hypotheekrente

Op dit moment is het een gunstig moment om de hypotheekrente opnieuw voor een langere periode vast te zetten. Dit rentepercentage is in jaren niet zo laag geweest en vermoedelijk is dit een unieke periode waar we over 10 jaar met veel plezier aan terugdenken. “Weet je nog dat je toen voor 1,8% de rente voor 10 jaar vast kon zetten”.

Er is sprake van een gezonde concurrentie tussen de diverse banken en geldverstrekkers waardoor vergelijken loont. Wij doen de hele dag niet anders en weten de tips and tricks te vinden. Gemiddeld verdient u de kosten van een volledig hypotheekadvies al terug bij een gunstigere rente van 0,1%. Het is overigens te kort door de bocht om uitsluitend de rente te vergelijken. Een hypotheek bestaat uit meer dan alleen een rentepercentage.

Zo hoort er ook een complete set aan voorwaarden bij een hypotheek. Per hypotheek zijn er voor- en nadelen te vinden in de hypotheekvoorwaarden waarbij wij voor u een selectie kunnen maken van de meest optimale hypotheek.

U gaat verbouwen

U woont op een fantastische plek, maar wenst net iets meer ruimte te hebben? In veel gevallen is een verbouwing goedkoper dan een verhuizing waardoor het kan lonen uw hypotheek ‘open te breken’ en een bouwdepot op te laten nemen voor het uitbouwen van uw woning of plaatsen van een dakkapel.

NHG toevoegen aan uw hypotheek

Met NHG kunt u tot wel 0,6% korting op uw hypotheekrente krijgen. De bank of geldverstrekker loopt namelijk nauwelijks een risico op wanbetaling omdat de stichting achter NHG dit opvangt. Deze stichting beheerd een pot van honderden miljoenen euro’s waardoor als u in gebreke blijft met betalen de bank een vordering kan indienen bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Ook biedt NHG u een extra bescherming bij vervelende situaties zoals een tijdelijke situatie van werkloosheid, relatiebreuk et cetera. Indien u door overmacht de woning niet meer kunt betalen dan wordt u niet geconfronteerd met een restschuld. Dat is de meest extreme situatie. Blijkt het bijvoorbeeld een tijdelijke situatie te zijn dan kunt u in aanmerking komen voor een adempauze door de hypotheeklasten op te schorten.

Kosten

Voor niets gaat de zon op. Op het moment dat het voor u interessant is om over te sluiten dienen er aantal werkzaamheden te worden uitgevoerd door een aantal partijen. Zo kunt u onder andere te maken krijgen met de onderstaande kosten :

 • Advies- en bemiddelingskosten;
 • Notariskosten voor het inschrijven van de nieuwe hypotheekakte en doorhalen (royement) van de oude hypotheek;
 • Taxatiekosten;
 • Boeterente;
 • Eventuele premie voor NHG.

Terugverdienperiode van kosten voor het oversluiten

We berekenen de periode waarbinnen de oversluitkosten terugverdiend worden. Soms komt het voor dat u de kosten niet terugverdiend, maar wel uw wensen en behoeften kunt invullen.  Zo zal iemand die wenst te verbouwen of zijn ex-partner dient uit te kopen minder oog hebben voor de terugverdienperiode. Er spelen dan zaken van hogere prioriteit.

Wanneer is oversluiten van uw hypotheek niet verstandig

Bankspaarhypotheek

Het is zelden interessant om een bankspaarhypotheek over te sluiten. Tenminste indien uw volledige hypotheek bestaat uit banksparen. Is er bijvoorbeeld ook een ander hypotheekdeel aanwezig dan kan het aanwezig zijn om uitsluitend dit deel over te sluiten. Het is namelijk ook mogelijk om gedeeltelijk uw hypotheek (intern) over te sluiten. Op deze wijze kunt u ook gebruik maken van een lagere hypotheekrente terwijl het fiscaal gunstig bankspaardeel in tact blijft.

Langjarig rentevast contract

Op het moment dat uw hypotheek nog een resterend rentecontract van bijvoorbeeld 20 jaar heeft is het niet interessant om aan oversluiten te beginnen. De boeterente is namelijk erg hoog en het financieel voordeel weegt dan vaak niet op tegen deze kosten. En op het moment dat u besluit te verhuizen binnen enkele jaren na de oversluiting heeft u ook een nadeel omdat u bij een verhuizing kosteloos kunt aflossen. Terwijl u de boeterente afkoopt over de volledige nog resterende rentevastperiode.

Doorlooptijd

Een hypotheek rond krijgen duurt afhankelijk van de complexiteit van een aanvraag en de verwerkingstermijn circa 4 tot 6 weken. Tijdens het eerste gesprek zal een hypotheekadviseur van ons kantuur u een duidelijke uitleg verschaffen over de diverse factoren die van invloed zijn op het oversluitproces van uw hypotheek.

U kunt tijd winnen door tijdig over alle relevante documenten zoals een werkgeversverklaring en loonstrook te beschikken. Met deze gegevens kan uw hypotheekadviseur ook meteen mogelijke bottlenecks signaleren met betrekking tot uw hypotheekaanvraag en hierop anticiperen. Op deze wijze wint u tijd en kunt u bijvoorbeeld eerder profiteren van de lage hypotheekrente of eerder starten met verbouwen.

Het proces

Eerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarbij uw complete financiële situatie in kaart wordt gebracht. Uw hypotheekadviseur werkt deze informatie in combinatie met uw wensen en behoeften uit tot een financieel plan. Nadat u samen met uw hypotheekadviseur het financieel advies hebt besproken volgt er een keuze voor een bepaalde geldverstrekker.

Vervolgens wordt er een hypotheekaanvraag ingediend en volgt er een rentevoorstel vanuit de geldverstrekker van uw keuze. Tegelijkertijd worden er ook andere acties uitgezet zoals het bespreken van uw taxatieaanvraag met een taxateur uit uw regio. Daarnaast bespreken wij uw dossier door met de notaris van uw keuze. Ook kunnen wij een vergelijking maken van de diverse notarissen en prijsopgaves opvragen. Ook het vergelijken van notariskantoren loont. Soms zitten er honderden euro’s verschil in de kosten voor min of meer het uitvoeren van wettelijke taken.

Mocht een levensverzekering gewenst zijn dan vragen wij die ook namens u aan.

Fiscaal geruisloos voortzetten

Indien er sprake is van het overhevelen van een zogeheten woekerpolis met KEW-clausule of een bankspaarrekening naar de nieuwe geldverstrekker ontstaat er een nieuw administratief proces. Dit heet fiscaal geruisloos voortzetten.  Het geld vanuit deze aflosproducten komt pas vrij nadat de oude hypotheek is afgelost. Daarna kan het geld uit deze aflosproducten worden overgeheveld naar de nieuwe geldverstrekker.

Mocht u meer wensen te weten of uw bestaande hypotheek ook wensen over te sluiten? Spreek dan gerust eens af met een hypotheekadviseur van ons kantoor. Het eerste gesprek is voor onze rekening.
ontslag hoofdelijke aansprakelijkheidIndien jullie samen een huis bezitten met een gezamenlijke hypotheek en jullie gaan uit elkaar kan er sprake van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid zijn. Deze situatie komt voor bij een echtscheiding of relatiebreuk waarbij één van beiden de woning met hypotheek wenst over te nemen. Hoe werkt dat nu precies met ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid en wat komt daar zoal bij kijken om te regelen?

Een beschrijving van het proces

Hoewel het makkelijk klinkt om één partij te verwijderen uit de hypotheekakte is dit een bewerkelijk proces. In sommige gevallen is het compleet afsluiten van een nieuwe hypotheek eenvoudiger en sneller geregeld. Het komt soms voor dat een procedure tot ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid maanden in beslag neemt. Een juiste en complete voorbereiding kan de doorlooptijd aanzienlijk versnellen.

Hoe u zelf een goede voorbereiding van dit proces ter hand kunt nemen valt in het artikel te lezen. We gaan in dit artikel uit van de meest voorkomende situatie en dat is dat iemand op fiftyfifty basis de woning bezit.

De bank of geldverstrekker gaat namelijk beoordelen of de achterblijvende partner voldoende inkomen heeft om de lasten van de hypotheek te dragen. Het is namelijk zo dat u samen ‘hoofdelijk aansprakelijk’ bent voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. Na het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid heeft de bank alleen nog de achterblijvende partner om de vordering te verhalen indien de maandelijkse betalingen uitblijven.

Waardering van de gezamenlijke woning

De eerste stap in het proces is het bepalen van de waarde van de woning en eventueel gekoppelde aflosproducten. Indien u samen de echtscheiding regelt en op goede voet overleg kunt voeren mag u samen tot een waarde van de woning komen. U kunt hierbij vertrekken vanuit verkoopprijzen van woningen uit uw straat of buurt of zelfs aanknopen bij de WOZ-waarde. Het gaat er uiteindelijk om of u een realistische waarde kunt bepalen.

Hier ontstaan vaak tegengestelde belangen. Immers, de partner die de woning verlaat heeft belang bij een zo hoog mogelijke waarde en de partner die achterblijft wil als ‘koper’ vaak de meest gunstige prijs betalen. Het komt voor dat u hier samen niet meer uitkomt en een deskundige wenst in te huren. In sommige samenlevingsovereenkomsten zijn hier al afspraken over gemaakt zodat u deze afspraken erbij kunt nemen.

U kunt besluiten om gezamenlijk één taxateur aan te wijzen of meerdere makelaars of taxateurs een waardebepaling te vragen en de gemiddelde uitkomst van deze waardebepalingen als uitgangspunt te nemen. Vaak is het verstandig om een taxatierapport uit te laten brengen. De meeste geldverstrekkers wensen toch inzage te hebben in de waarde van uw woning op het moment dat men de hypotheekaanvraag gaat beoordelen.

Akte van verdeling

Op het moment dat u gezamenlijk de prijs hebt bepaald voor het over te kopen bedrag legt u deze afspraken vast in een akte van verdeling. Immers, de achterblijvende partner dient de andere helft van de woning nog te kopen.

Van klanten krijgen wij vaak de vraag waarom een akte van verdeling nog nodig is als er reeds een echtscheidingsconvenant is. In het echtscheidingsconvenant maakt u ook nog andere afspraken rondom uw echtscheiding en bezittingen en spreekt u het voornemen uit wie de woning gaat overnemen. Daarmee is de overdracht van de woning namelijk nog geen feit, dat kan uitsluitend een notaris regelen. Het echtscheidingsconvenant wordt ook nog getoetst door de rechtbank waardoor dit document eerder in het proces ontstaat. De akte van verdeling ziet uitsluitend toe op de formele overdracht van het over te kopen deel van de woning. Kortom een echtscheidingsconvenant is niet gelijk aan een akte van verdeling en beide documenten zijn noodzakelijk.

Overigens is een echtscheidingsconvenant alleen aan de orde bij een echtscheiding en niet bij een relatiebreuk indien u als samenwoners de woning hebt gekocht.

Overwaarde van de woning

Op het moment dat de uitkomst van de taxatie of waardebepaling bekend is ontstaat er overwaarde of onderwaarde. Van overwaarde is sprake indien de waarde van de woning hoger is dan de openstaande hypotheek. Van onderwaarde is sprake indien de situatie omgekeerd is en de hypotheek hoger is dan de getaxeerde waarde.

Blijkt dat er sprake van overwaarde is en u als achterblijvende partner uw ex dient uit te kopen dan kunt u dit betalen vanuit spaargeld of door middel van een verhoging van de hypotheek. Op het moment dat u de hypotheek wenst te verhogen dient u sowieso de waarde van de woning te laten taxeren. Deze taxatiewaarde kan overigens ook afwijken van de eerder samen vastgestelde waarde. De bank neemt beide waardes in behandeling en beoordeelt de zaak individueel.

Onderwaarde en restschuld

Blijkt dat er sprake van onderwaarde is dan ontstaat er op dat moment een restschuld. U mag gezamenlijk afspraken maken over het afkopen van gekoppelde aflossingsproducten zoals een spaarhypotheek, spaarhypotheek of kapitaalverzekering. Per saldo bent u, indien er geen andere afspraken zijn gemaakt, gezamenlijk verantwoordelijk voor deze restschuld.

In de meeste gevallen geeft de vertrekkende partner een vergoeding aan de overnemende partner voor zijn of haar aandeel in de onderwaarde.

Bestaande hypotheek

Uw bestaande hypotheek bezit u gezamenlijk en bij de situatie van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid blijven de meeste afspraken met de bank of geldverstrekker in stand. Zo sluiten de meeste geldverstrekkers in hun voorwaarden uit dat u een nieuw rentecontract kunt afsluiten, maar bent u verplicht om het bestaande rentecontract uit te dienen. Tenzij u dit wenst af te kopen met een eventuele boeterente.

Uw bestaande hypotheek bestaat ook uit een aflossingsvorm, tenzij u een volledig aflossingsvrije hypotheek hebt afgesloten. Indien u een aflossingsproduct gekoppeld hebt aan uw hypotheek dient u hierover afspraken te maken in het echtscheidingsconvenant. In ieder geval hebt u recht op de helft van de waarde van dit product. In sommige gevallen kan de vertrekkende partner dit product ook nog fiscaal geruisloos voortzetten en koppelen aan een nieuwe hypotheek.

De spelregels wat u precies kunt doen met het aflossingsproduct hangt ook samen met het acceptatiebeleid van de bank of geldverstrekker, de regels rondom NHG en de Belastingdienst.

Welke keuzes zijn er rondom aflosproducten van uw hypotheek?

We gaan van de situatie uit dat u nu beschikt over een spaarverzekering (spaarhypotheek) of een bankspaarrekening (bankspaarhypotheek). Dit zijn de meest voorkomende aflosproducten van de laatste jaren. In de jaren negentig werden er ook veel kapitaalverzekeringen verkocht. Nu zijn deze ook wel beter bekend onder de noemer woekerpolis.

Bij het afsluiten van deze hypotheekvormen heeft u, als het goed is, een bewuste keuze gemaakt of de polis in box 1 of box 3 opbouwt. Het verschil tussen deze twee keuzes is fiscaal gedreven. Een opbouw in box 1 betekent dat u over de waarde van het product gedurende de looptijd geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen, en de uitkering alleen onbelast kunt gebruiken voor het aflossen van een zogeheten eigenwoningschuld. Heeft u er destijds voor gekozen om in box 3 op te bouwen dan heeft u de vrijheid om de uitkering te gebruiken voor andere doelen dan de eigenwoningschuld. De waarde van het product telt dan wel jaarlijks mee voor de bepaling van uw vermogen in box 3.

Om het niet te ingewikkeld te maken gaan we uit van de meest voorkomende situatie in de voorbeelden hieronder. Namelijk een aflosproduct met een spaardeel in box 1.

Splitsen

Indien u hebt afgesproken om de waarde van het aflosproduct te splitsen is dit een kwestie van voorleggen aan de geldverstrekker. Op voorhand is namelijk niet te zeggen of de geldverstrekker dit verzoek zal honoreren. Dit maakt onderdeel uit van de totale beoordeling van de aanvraag tot ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

Zo kan een geldverstrekker van mening zijn het nodig is om de complete waarde van het aflosproduct gekoppeld te houden aan de hypotheek. In zo’n situatie kunt u besluiten om de vertrekkende partner de waarde te vergoeden met uw spaargeld of uit te ruilen tegen andere waardevolle zaken. Dit zijn typisch afspraken die u kunt vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Samenwoners mogen dit onderling regelen hoe ze zaken verdelen.

Het nadeel bij een vergoeding voor de waarde uit te keren is dat u als vertrekkende partner het aflosproduct niet kunt voortzetten met een nieuwe hypotheek. In sommige gevallen heeft een vertrekkende partner daar ook geen goed gevoel bij en wenst men liever een nieuwe frisse start te maken. Financieel hoeft dit niet altijd de meest gunstigste keuze te zijn.

Stopzetten

De meest radicale keuze is om te stoppen met het aflosproduct. Wel dient u dan de waarde te gebruiken om de hypotheek af te lossen. Ook hier geldt weer dat de geldverstrekker een stem in het proces heeft. Vindt deze bijvoorbeeld dat uw inkomen als achterblijvende partner te laag is voor de openstaande hoofdsom dan kan men soms het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid alleen verstrekken indien u tot stoppen van het aflosproduct overgaat.

U dient dan alsnog een afspraak met de vertrekkende partner te maken over het saldo dat vrijkomt.

De keuzes die hier te maken zijn hangen dus niet alleen vast aan uw eigen wensen op dit punt. Wij kunnen u bijstaan in het uitzoeken van de verschillende opties en het regelen ervan.

Hoe beoordeelt een bank of u in aanmerking komt voor de hypotheek?

Gelukkig is er bij deze situatie meer ruimte voor maatwerk bij de meeste geldverstrekkers. Zo dient een bank of geldverstrekker zorgvuldig te beoordelen of er een mogelijkheid is om de hypotheek te behouden met het oog op het voorkomen van een executieverkoop. In zo’n situatie bent u namelijk een stuk slechter af en heeft u geen woonruimte meer.

Als u reeds een hypotheek met NHG hebt ontstaat er een nieuwe dynamiek. De stichting achter NHG heeft namelijk ook regels opgesteld die een rol spelen indien u te maken hebt met een restschuld. In sommige situaties komt u in aanmerking voor kwijtschelding van deze restschuld. Echter dan dient geen van beide partners de woning alleen te kunnen betalen. U dient dan verplicht mee te werken aan de zogeheten Inkomens- en Vermogenstoets.

Zo kunnen wij de hypotheekaanvraag begeleiden en een persoonlijke toelichting schrijven die uitgaat van uw werkelijke lasten en inkomen.

Het is bij deze beoordeling belangrijk om goed inzicht te hebben in uw financiële positie. Een aantal vragen is daarbij in elk geval belangrijk en kunt u zelf al voorbereiden indien u te maken krijgt met deze situatie :

 • Wat is de ontwikkeling van uw (spaar) vermogen van de laatste jaren?
 • Bent u aantoonbaar in staat geweest om de afgelopen jaren structureel te sparen?
 • Heeft u geen kredieten afgesloten (stapelen) de laatste tijd?
 • Waarom bent u zelf van mening dat u de lasten kunt betalen. Dit is een vormvrije tekst.

Fiscale spelregels

Op het moment dat u besluit de andere helft van de woning over te kopen heeft u te maken met nieuwe fiscale spelregels. Tenminste indien uw oude hypotheek al bestond voor 2013. Een klein voorbeeld. Stel dat u samen met uw ex-partner een aflossingsvrije hypotheek van € 200.000 heeft en u wenst de helft van de woning over te kopen die een waarde van eveneens € 200.000 heeft. Dan mag uw nieuwe hypotheek nog slechts € 100.000 aflossingsvrij zijn om in aanmerking voor de renteaftrek te komen. De andere helft dient u ten minste annuïtair af te lossen.

U mag dan opnieuw 30 jaar de gelegenheid nemen om de hypotheek af te lossen en de rente af te trekken.

Ook bestaat er de zogeheten scheidingsregeling voor de aftrek van de hypotheekrente tijdens de scheidingsperiode. U mag 24 maanden lang de hypotheekrente nog in aftrek nemen als u de woning hebt verlaten en de rente hebt voldaan. Dit mag alleen gedurende de periode dat de woning niet daadwerkelijk is overgedragen en dus verdeeld.

Er zijn specifieke situaties denkbaar waarbij u de betaalde lasten mag aftrekken als betaalde alimentatie. Voor de ontvangende partner is dit dan belast als zijnde partneralimentatie. Dit is erg afhankelijk van de omstandigheden en uw persoonlijke situatie om daar stellige uitspraken over te doen.

Wenst u hulp bij het proces tot ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid? Tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek kunnen wij u van relevante informatie voorzien.
 

 

huis kopen eigen geldHuis kopen zonder eigen geld is soms mogelijk

Het is sinds 1 januari 2018 toegestaan om tot maximaal 100% van de marktwaarde een hypotheek af te sluiten. Sinds 2012 heeft de rijksoverheid geregeld dat u stapsgewijs minder kunt lenen met een hypotheek. De ondergrens is voorlopig bepaald op 100%. Er gaan ook wel geluiden op om dit percentage verder te verlagen naar 80%. Vooral de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) hamert er telkens op om dit percentage te verlagen tot het percentage wat gebruikelijk is in Europa en andere deelnemende landen aan de OESO. Kortom u dient steeds meer eigen geld in te leggen voor het kopen van een eigen huis.

Het Nederlandse model is compleet anders dan het model in andere landen en vooral onze betalingsmoraal is uitmuntend te noemen. Hierdoor is de kans gering dat Nederlandse huishoudens in betalingsproblemen komen vanwege de verstrekking tot 100% van de marktwaarde. Ook omdat nieuw afgesloten hypotheken tegenwoordig bijna allemaal 100% worden afgelost. We zullen in dit artikel niet al te uitgebreid ingaan op dit fenomeen.

Mogelijke oplossingen voor het kopen van een huis zonder eigen geld

Eigenlijk zijn er drie “goede” oplossingen te bedenken indien u dolgraag een huis wenst te kopen en niet direct over spaargeld beschikt. Dat is op zichzelf niet vreemd als u bijvoorbeeld net in een studie hebt geïnvesteerd en bent begonnen aan uw eerste baan. Of als u een huis hebt verkocht en een restschuld hebt voldaan. Kortom en er zijn tal van redenen te bedenken waarom u tijdelijk niet beschikt over voldoende spaargeld.

De laatste optie die wij kunnen bedenken is een consumptieve lening in de vorm van een persoonlijke lening af te sluiten om de kosten koper te financieren. Het klinkt misschien apart dat het wel mogelijk is om een los krediet af te sluiten bovenop de 100% van de koopsom in plaats van een hypotheek. Toch is dit wettelijk gezien mogelijk.

Het alternatief is soms niet voordeliger voor u. Indien u besluit te huren in plaats van te kopen dan wordt u ook geconfronteerd met hoge huurlasten. In veel gevallen is een koopwoning voordeliger. Soms is het kiezen uit twee kwaden.

Huis kopen met behulp van ouders

Indien uw ouders het ook een goed idee vinden dat u een huis wilt kopen en wensen te helpen zijn dit de mogelijkheden voor hen :

 • Ze kunnen borg staan voor uw hypotheek of een deel er van. Aegon, Obvion en Rabobank bieden ieder verschillende oplossingen hiervoor;
 • U kunt het bedrag van de kosten koper schenken;
 • Indien zij beschikken over eigen geld kunnen ze besluiten u een deel van de hypotheek te verstrekken middels een familiehypotheek;
 • Samen een woning kopen en deze ook deels te bewonen, of niet.
Marktwaarde maximaal belenen

De regel bij de meeste geldverstrekkers is dat u maximaal 100% van deze marktwaarde kunt verkrijgen als hypotheek. Dit geldt niet bij alle geldverstrekkers, dat vergt dus een goede voorbereiding.

Een voorbeeld. Stel dat u een woning op het oog hebt met een vraagprijs van € 270.000 en de taxateur vindt de marktwaarde van de woning € 275.000. Tevens hebt u een goede aankoopmakelaar ingehuurd die de koopprijs op € 265.000 weet te krijgen. In dat geval kunt u dus een hypotheek van € 275.000 krijgen. Stel dat de kosten koper bij de koopsom van € 265.000 circa € 11.500 zijn dan hoeft u nog maar € 1.500 aan eigen geld in te brengen in plaats van € 11.500.

Een hypotheekadviseur van ons kantoor kan goed in kaart brengen welke banken en andere geldverstrekkers uitgaan van deze techniek. Sommige geldverstrekkers hebben in uw acceptatievoorwaarden staan dat de laagste van de twee (koopprijs of marktwaarde) bepalend is voor de maximale hypotheek van 100%. Men gaat dan uit van het principe dat de koopprijs gelijk is aan de marktwaarde.

Indien u voor deze route kiest heeft u een bepaalde minimale taxatiewaarde nodig. Laat dit ook in uw voorlopige koopovereenkomst opnemen zodat u nog kunt ontsnappen aan de koop zonder een boete te hoeven betalen. Zo komt u dus niet in de problemen als blijkt dat de taxateur de minimale taxatiewaarde niet heeft behaald. Immers, dit is een proces wat onafhankelijk dient te verlopen waarbij de taxateur zijn werk nog dient te laten valideren door een extern instituut.

U kunt dit voorkomen door zelf, of via uw aankoopmakelaar, een voorbehoud op te laten nemen dat u een maximum bedrag aan eigen geld wenst in te brengen. Bespreek dit goed met elkaar zodat er geen misverstanden over ontstaan.

Persoonlijke lening of doorlopend krediet

Het is mogelijk om het benodigd bedrag aan bijkomende kosten vanwege het kopen van de woning te financieren met een persoonlijke lening. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat uw inkomen toereikend is. Het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet wordt op een andere manier bepaald dan het verstrekken van een hypotheek.

De lasten van een persoonlijke lening zijn weer van invloed op de bepaling van de maximale hypotheek. Het komt dus erg precies om alles goed bij elkaar te krijgen in de juiste tijdsvolgorde. Zo dient u al een toezegging van het krediet te hebben. Het contract waaruit de toezegging van de persoonlijke lening blijkt dient ook getoetst te worden door de acceptant van de geldverstrekker.

Uw hypotheekadviseur weet in de meeste gevallen de juiste aanvliegroute te kiezen en u te helpen aan een verantwoorde hypotheek én lening.

Risicoklasse hypotheek en persoonlijke lening

Het klinkt misschien vreemd, maar u kunt soms nog besparen op de hypotheekrente door middel van een persoonlijke lening. Indien u een hypotheek afsluit wordt deze door de bank ingedeeld in een risicoklasse. Dit geldt overigens alleen voor hypotheken zonder NHG. Stel dat u met een kleine ophoging van uw lening de hypotheek in een lagere risicoklasse kunt krijgen kan dit soms wel 0,2% schelen.

Wilt u eens vrijblijvend weten wat voor u persoonlijk de mogelijkheden zijn voor het kopen van een eigen huis? Er is soms meer mogelijk dan u zelf denkt. Wij proberen altijd in oplossingen te denken en werken op basis van no cure no pay. Vinden wij geen oplossing dan heeft u geen kosten.
 

stijging huizenprijzenDe stijging van de huizenprijzen

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat het goed gaat op de woningmarkt. De huizenprijzen blijven stijgen en de rente is op een historisch laag punt. Een woning is nu gemiddeld 9,5% in prijs gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dit is de hoogste stijging sinds september 2001 en sinds het dieptepunt van de markt in 2013 zijn de huizenprijzen inmiddels 26 procent gestegen. Daarnaast vinden steeds meer mensen een baan of zekerheid op de arbeidsmarkt, wat het kopen van een huis aantrekkelijk maakt. Dit klinkt natuurlijk heel positief, maar laten we ook stil staan bij de keerzijde van dit verhaal.

Woningaanbod

Tegelijkertijd met het stijgen van de prijzen is het aantal verkochte woningen gedaald. Er is een schaarste op de Nederlandse woningmarkt ontstaan. De verhuisbehoefte is namelijk groter en de enorme prijsdaling van een aantal jaar terug zijn we aan het compenseren. Het probleem is dat er te weinig woningen in de verkoop worden gezet om aan de vraag van nu te kunnen voldoen. Dit brengt met zich mee dat er soms “blind” huizen gekocht worden. Er lijkt geen tijd te zijn om de bouwkundige staat te onderzoeken van de woning of om te kijken of het wel echt te betalen is. Wachten kan niet want er zijn vaak veel kandidaten voor hetzelfde huis.

De economie is nog steeds herstellende en ten tijde van crisis viel de nieuwbouw volledig stil. Ruimtelijke ontwikkeling ligt in Nederland volledig in de handen van de (lokale) overheid en niet van andere commerciële partijen. Projectontwikkelaars durfden het eerder niet aan en dat er in die tijd veel bouwbedrijven failliet zijn gegaan speelt ook een grote rol. Het gevolg hiervan is dat er veel mensen werkloos zijn geraakt in de bouw en deze schaarste is niet direct opgelost. Er wordt verwacht dat we de achterstand van nieuwbouw projecten in 2020 ingehaald zullen hebben.

Starters

Als u al een huis heeft en wilt verhuizen staat u er wellicht beter voor dan een starter. Starters hebben het namelijk moeilijk op de huidige markt. Er is veel minder keuze en u betaalt meer voor een woning dan een aantal jaar geleden. Door nieuwe, strengere hypotheekregels is er minder ruimte om geld te lenen en moet u vooraf al duizenden euro’s hebben gespaard.

Het kopen van een huis omvat uiteindelijk meer dan gunstigere rentes en schaarste op de markt. Het belangrijkste is het vinden van een plek die u thuis kunt noemen. Of dat nu vluchtig gaat of dat u nog even wacht wat op de markt brengt over een tijdje: het zal altijd een spannend proces blijven. Mocht u nog niets op het oog hebben en eens willen oriënteren dan is het wellicht een goed idee om een open huizen dag te bezoeken. De volgende open huizen dag is 7 april en voor tips kunt u deze blogpost eens doorlezen: https://www.cournot.nl/hypotheek/open-huizen-dag-7-april-2018/

Meer informatie gewenst over het kopen van een huis?

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!