Nieuws en blog


coronacrisis hypotheekHet zijn speciale tijden op de (financiële) markten. Daar waar de kredietcrisis van 2008 fundamentele problemen in het bankwezen blootlegde, staan banken nu vooraan om ‘onderdeel van de oplossing’ te zijn. Dat is een hoopgevend voornemen, en de grootbanken voegen op dit moment ook echt de daad bij het woord. Als iemand tijdelijk ruimte nodig heeft om aan zijn aflossingsverplichtingen te voldoen is daar direct een mogelijkheid voor. Er zijn speciale teams voor geformeerd om klanten goed van dienst te zijn.

Werkwijze tijdens de coronacrisis

Ons kantoor is bereikbaar via de reguliere contactgegevens en werkt gewoon door. Wij geven hoofdzakelijk advies op afstand door middel van de diverse online meetingstools. Daarmee boeten we niet in op de kwaliteit van ons advies. Het persoonlijk contact is nu iets minder intensief. Wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. Ondanks de crisis is het drukker dan normaal waardoor de doorlooptijden langer zijn dan u van ons gewend bent. Ook is de gebruikelijke zomerdip uitgebleven waardoor de werkvoorraad onverminderd hoog is.

Heeft het coronavirus effect op de huizenmarkt?

Voor veel mensen met een koopwoning is dit een vraag die zeker is opgekomen de afgelopen weken. Zet het coronavirus een rem op de steeds maar stijgende prijzen, en overspannen huizenmarkt? Of is dit misschien wel juist het moment om de lopende hypotheek over te sluiten? Adviesvragen genoeg, maar welk effect kunnen we nu werkelijk verwachten?

Niemand heeft een glazen bol, en het is daarom lastig een verwachting uit te spreken over de daadwerkelijke effecten op de woningmarkt. Een effect wat wel direct zichtbaar wordt is een stijgende rente. Enkele banken hebben aangekondigd de hypotheekrente te verhogen. Dit leidde de afgelopen week tot 15.000 hypotheekaanvragen, waarvan het gros een oversluiting betrof. Men heeft het gevoel nog net gebruik te kunnen maken van de historisch lage rente.

De daadwerkelijke renteverhogingen vallen tot nu toe goed mee, met slechts enkele banken die een marginale renteverhoging hebben doorgevoerd. Er is dan misschien een trend doorbroken met de alsmaar dalende rentes, we kunnen nog niet spreken van een echte renteverhoging.

De ingrediënten die de huizenmarkt hebben gemaakt zijn eigenlijk nog allemaal aanwezig:

 • Er is een grote vraag naar woningen;
 • Er is een laag aanbod van woningen;
 • De rente is vooralsnog laag.

Geen van deze factoren is nog veranderd, en daarom is het te vroeg om te denken dat er sprake van een trendbreuk is. De maatregelen die door de regering genomen zijn hebben tot nu toe ook geen directe invloed op de verkoop van woningen. Bezichtigingen gaan voor alsnog door, adviseurs en notarissen werken door en ook de banken zijn niet gesloten.

Makelaars melden wel dat mensen voorzichtig zijn en bezichtigingen zo nu en dan worden afgebeld. Op de langere termijn verwachten wij dat de rente laag zal blijven, en ook het tekort aan woningen zal aanhouden. Dit zal de prijzen voorlopig nog niet doen dalen.

Woningmarkt tijdens de voorlaatste pandemie

Wat valt er te leren van de SARS-uitbraak in 2003? Dat hebben we niet zelf onderzocht, daarvoor verwijzen we naar onderzoek van econoom dr. Svenja Gudell. Op hoofdlijnen waren de effecten op de economie in HongKong destijds als volgt:

 • Huizenprijzen daalden tijdens de crisissituatie nauwelijks.
 • Het aantal verkopen daarentegen wel. Dit percentage was maximaal 72%.
 • De economie krijgt een flinke klap van zo’n 5% tot 10% van het BBP, alleen zodra de pandemie voorbij is herstelt de economie heel snel naar het oude niveau.

Goed moment voor een aankoop, of toch wachten?

Los van de verwachting van de huizenmarkt zelf, is het een goede vraag of dit nu een geschikt moment is om een woning aan te kopen. In veel gebieden, met name in de Randstad is de afgelopen tijd een moordende concurrentie geweest bij het aankopen van een woning. Altijd meerdere gegadigden, biedingsprocedures en dan nog het bieden zonder voorbehouden. Dit dwingt men ertoe fors te bieden boven de vraagprijs, om echt in aanmerking te komen voor een woning. Dit zou daarom weleens een goede tijd kunnen zijn om een slag te slaan, nu er wat meer mensen thuis blijven van bezichtigingen.

Het is natuurlijk altijd verstandig om ook de eigen (financiële) situatie en gevolgen van het coronavirus goed te overdenken, maar instappen op dit moment kan op zijn minst een eerlijkere concurrentiestrijd betekenen.

Vertel ons uw verhaal

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  pilotenlening bkr Heeft u als gevolg van een pilotenlening een BKR-codering opgelopen en wenst u toch een hypotheek af te sluiten? In dit artikel leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn als u hiermee te maken hebt.

  Pilotenlening uitgelegd

  In de afgelopen jaren zijn er veel piloten opgeleid die uiteindelijk geen baan als piloot hebben weten te bemachtigen. De investering voor een opleiding om als piloot aan de slag te kunnen gaan bedraagt gemiddeld zo’n € 150.000. De kosten voor deze opleiding werden vaak gefinancierd door banken zoals ABN Amro onder de noemer pilotenlening.

  De vliegscholen die dergelijke opleidingen aanbieden geven geen baangarantie. En vooral in de jaren vanaf 2008 zijn er veel leerlingen die eindigden met een hoge studielening, maar geen baan als piloot konden vinden. Het concept achter het verstrekken van een pilotenlening door banken is dat met een goed betaalde baan als piloot uiteindelijk de lening wordt terugbetaald. Ook zijn piloten een interessante doelgroep voor banken waardoor ze in de toekomst ook verzekeringen en hypotheken kunnen aanbieden is de gedachte.

  De meeste grootbanken hebben dan ook speciale pilotendesks die uitsluitend deze doelgroep bedient.

  Betalingsproblemen

  Een grote groep cursisten, naar schatting zo’n 1.200, heeft na de opleiding geen baan kunnen vinden als piloot. De verplichting om de lening terug te betalen blijft wel bestaan waardoor er al snel betalingsproblemen ontstaan. In veel gevallen hebben deze consumenten een beroep op de WSNP gedaan.

  Om tot deze wettelijke schuldsaneringsregeling toegelaten te worden dient de rechter toestemming te geven. Daarna volgt een periode van zo’n drie jaar waarbij de schulden worden gesaneerd en er een minimaal inkomen resteert om van te leven.

  Niet in alle gevallen wordt iemand toegelaten tot deze regeling waardoor de schulden blijven bestaan. Na positieve afronding van deze WSNP periode ontvangt iemand een schone lei én wordt vanaf dat moment een einddatum opgenomen in het register van het BKR en worden relevante coderingen geplaatst. Bijvoorbeeld een A2 of A3-codering. Vanaf dat moment zijn deze coderingen vijf jaar zichtbaar en kunt u in theorie geen hypotheek of lening afsluiten gedurende deze periode.

  BKR codering

  Veel consumenten met een pilotenlening voelen dit als onrechtvaardig. Veel mensen voelen zich onjuist voorgelicht door de banken die dergelijke pilotenleningen hebben verstrekt. Zo is vaak gesproken over een garantiefonds dat dekking zou bieden als er binnen twee jaar na afronding van de opleiding geen baan als piloot werd gevonden. Terwijl dit garantiefonds juist een dekking voor de bank bood. Inmiddels worden er mondjesmaat weer pilotenleningen verstrekt en is de situatie voor nieuwe piloten in opleiding verbeterd.

  Wel kampt een grote groep mensen nog steeds met torenhoge schulden en mogelijke betalingsachterstanden. Of als er met succes een WSNP traject is doorlopen ontstaan er eveneens BKR-coderingen.

  Heeft u dit moment een goede baan en wenst u toch in aanmerking te komen voor een hypotheek dan kunnen wij een kosteloze quickscan uitvoeren.

  Bijzonder omstandigheden

  Het is mogelijk om een verwijderingsverzoek  in te dienen voor een BKR-codering indien u een bijzondere omstandigheid kunt aandragen. Zo heeft de rechtbank Amsterdam, in de zaak van een cliënt van ons, recent beslist dat dit het geval is indien iemand een lening is aangegaan voor specfiek doel. Zo kon in de onderhavige zaak een pilotenlening aangemerkt worden als een specifiek doel. Daarbij was het relevant dat de verzoeker gedaan heeft wat van hem mocht worden verlangd door het brevet als piloot te behalen en daar de vereiste vlieguren en oefeningen in vliegsimulatoren te blijven maken. Onze opdrachtgever heeft ook aannemelijk gemaakt dat hij wereldwijd sollicitaties heeft verricht naar functies als piloot.

  Helaas kwamen de verwachtingen rondom het volgen van de opleiding niet uit. En voor deze verzoeker is het voor de rechter duidelijk geworden dat deze bijzondere omstandigheid – het uitbreken van de kredietcrisis waardoor er minder werk voor piloten was – niet aan verzoeker was te wijten. Het verwijderingsverzoek in deze situatie is positief verlopen voor onze opdrachtgever. En hierdoor moesten een A, een A2 en A3 codering verwijderd worden.

  Samengevat vond de rechter in deze zaak het volgende van belang om meerdere zware BKR-coderingen onder last van een dwangsom direct te laten verwijderen door ABN Amro:

  • De reden dat de pilotenlening niet was afgelost hing samen met het niet kunnen vinden van een baan als piloot, en dat is gelegen buiten de persoonlijke sfeer van de verzoeker.
  • De oorzaak van de slechte arbeidsmarkt was het gevolg van de kredietcrisis.
  • Er waren geen andere substantiële schulden niet betaald waardoor er geen sprake is van een notoire wanbetaler.
  • Het BKR op grond van het voorgaande geen juiste weergave is van de werkelijke financiële situatie en het register van het BKR geen mogelijkheid biedt om deze bijzondere omstandigheden te tonen.
  • Ook omdat er sprake is van een zwaarwegend belang om te verhuizen voor het gezin van aanvrager.
  • Duidelijk is geworden dat een zware BKR-codering in de weg staat voor het verkrijgen van een hypotheek.

  Uitspraak rechtbank

  BKR Quickscan

  Deze quickscan biedt u de mogelijkheid om de haalbaarheid te laten toetsen. Aan de hand van een gesprek en beoordeling van uw documenten kunnen wij dan beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Soms kan een BKR verwijderingsverzoek zinvol zijn. Wij hebben hier positieve ervaringen mee.

  Vertel ons uw verhaal

  Met een pilotenlening met of zonder BKR codering een hypotheek afsluiten, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

    

   shell medewerker hypotheekBent u als medewerker van Shell uitgezonden en wenst u in Nederland een hypotheek af te sluiten? Met een buitenlands inkomen is het ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

   Tweede woning aankopen

   Wenst u vanuit uw ‘host country’  een woning in Nederland aan te schaffen en hiervoor een hypotheek af te sluiten dan kunnen wij u goed van dienst zijn. De uitdagingen waar u tijdens het aanvragen van een hypotheek tegenaan loopt zijn de volgende:

   • Uw inkomen is (deels) in een lokale valuta en niet in euro’s;
   • Welke inkomensbestanddelen vanuit uw IBAS-voorwaarden mogen worden meegenomen in het toetsinkomen;
   • Het woonland staat op een sanctielijst waardoor een hypotheek afsluiten onmogelijk is.

   Als financieel adviseur hebben wij goede ervaringen met het verzorgen van een hypotheek vanuit uw woonland. Ook zijn wij bekend met de specifieke situaties rondom uitzending vanuit uw werkgever en kunnen om die reden slagvaardig een hypotheekaanvraag opzetten.

   Voorwaarden

   Indien u een woning wenst aan te kopen voor eigen gebruik na terugkeer van uw uitzending is een hypotheek tot 100% van de marktwaarde mogelijk. In de meeste gevallen is de vraag voor een hypotheek gericht op het aanschaffen van een tweede woning. In die situaties dient u minimaal circa 18% aan eigen geld te kunnen inbrengen.

   Benodigde documenten

   Om een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden hebben we de volgende documenten nodig:

   • Arbeidsovereenkomst (LTIA Employment Contract);
   • Werkgeversverklaring dan wel income statement.

   Inkomensbestanddelen

   Zodra u bent uitgezonden kunt u te maken krijgen met diverse looncomponenten. Wij zijn bekend met de waardering door geldverstrekkers van de diverse IBAS looncomponenten. U kunt hierbij denken aan de volgende onderdelen:

   • Discretionary expenditure and savings (DES);
   • Basic expatriate allowance;
   • Location allowance;
   • Housing allowance;
   • Pension fund deduction.
   • Utilities;
   • Local spendable income (LSI).

   Welke woonlanden zijn toegestaan

   In principe dient ieder dossier afzonderlijk en op basis van maatwerk te worden behandeld. Het woonland is hierbij ondergeschikt. Er zijn geldverstrekkers (bijvoorbeeld ABN Amro) die een landenlijst hebben waardoor het niet vanuit ieder land mogelijk is een hypotheek af te sluiten.

   Notarisservice

   Om daadwerkelijk gebruik te maken van de hypotheek dient een akte gepasseerd te worden. Vanwege uw reisschema kan het misschien onhandig zijn om meerdere keren richting Nederland te vliegen. Al in een vroeg stadium van de hypotheekaanvraag kunnen wij een notarisafspraak opzetten zodat u slechts éénmalig een volmacht hoeft te ondertekenen. De notaris is op 20 reisminuten vanaf Schiphol gevestigd waardoor dit goed te combineren is.

   Wij kunnen u ook begeleiden in dit deel van het proces, en proberen de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

   Vertel ons uw verhaal

   Wenst u als medewerker van Shell advies over het kopen van een (tweede) woning en een hypotheek in Nederland afsluiten, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

    Video uitleg hypotheek met buitenlands inkomen

     

    home inspection netherlandsMore information?

     

    A technical inspection report in English

    For expats, we can organize a technical inspection report for buying a house in the Netherlands. Also called a home inspection or technical survey. This report is written in English. Buying a house in Amsterdam, Rotterdam or The Hague? Our inspection company works nationwide.

    Important to know: at this moment we only provide home inspections combined with a mortgage advice package.

    Why should I want a building inspection report?

    Basically, because you’re taking a massive risk if you don’t. An inspection may reveal hidden structural problems that you might not see with the untrained eye.

    If you don’t organize a pre-purchase inspection, and you find out later that your property is having a lot of problems, you’ll be responsible for fixing those faults. That can result in a significant gap in your saving account.

    This technical inspection provides you with information regarding the technical condition of the house and its structures. This assessment will also prevent you from shortcomings and defects.

    To give you the service you really need when buying a house, our inspection company has developed an English technical inspection report. In most cases, they can also provide an inspector with good knowledge of the English language, so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property.

    We also have people at our office who speak English very well, so feel free to call us when you have any questions according to structural problems with any kind of property.

    Our clients are encouraged to join the inspector during the inspection. It enables you to ask questions about the property and try to discover whether a crack in the wall is nostalgia or a serious structural defect.

    Do you work nationwide?
    We work nationwide and have inspections done at the following cities: Amsterdam; The Hague; Rotterdam; Utrecht.

    Also, we work in Belgium. We are active, especially around the border areas and in Flanders. Outside of these places you can ask us if there are possibilities.

    Old electrics
    It was customary to have cotton casings around the electric wires. This situation creates a fire hazard. A faulty connection can also lead to a fire hazard. An inspector also tests sample sockets and the meter cupboard.
    Plumbing defects
    It’s a common problem with old houses since there’s an expiration date for pipes. The older the building is, the higher the risk that the network is faulty, leaky and smelly. This can lead to damp, burst, structural problems, less water pressure, and rat infestation. Be especially observant when visiting an old apartment building, since even if you spend the money to repair it, there’s a chance that the whole place has an old network and the quality of your water may suffer from it. Avoid buying a money pit.
    Is this construction report NHG-proof?
    This inspection is also approved for mortgages with NHG. All lenders in the Netherlands accept this report.

    What can you expect of our technical inspection and inspection report?

    Our technical inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our technical inspections are conducted by an inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. Our inspectors prepare and deliver you a complete and extensive report of their findings. You can use this knowledge to make the right decisions about your real estate purchase.

    Experience of Lin with our mortgage and buying serice
    The advisor is very professional and very efficient. We have met 3 agents before him and we’re not so happy about them, a friend of ours recommended him to us. Since then it has been a very pleasant and smooth journey. He is also very proactive in helping us to find a good house. In the end, it saved us money and time. Highly recommended. | Read the review on Advieskeuze.nl
    Experience of a client
    Excellent, quick and efficient service, very knowledgable. They were available to answer all questions, and got us a very good rate. | Read the review on Advieskeuze.nl

    Don’t buy a pig in a poke and invest in a technical inspection

    The inspection will include the evaluation of the visible and accessible elements of the home including:

    • Foundation, crawlspace and the condition of floors;
    • Sewer, ventilation, plumbing;
    • Floors, walls, maintenance, masonry and constructional elements;
    • Moisture measurement;
    • Roof, tiles, gutters, zinc and chimney;
    • Roofing and Roof construction;
    • Facade, cousins, windows, glass, doors, etc;
    • Visual review of the central heating system and its components;
    • Visual review electrical system and its components;
    • Visual review maintenance kitchen;
    • Visual review sanitary;
    • Lead water pipes.

    Request a home inspection


     Video technical inspection report

     You will get your report the same day as the inspection

     During the inspection, we can give you an impression of the condition of the property. The official report of the inspection will be ready the same day of the inspection. We will send the official report by e-mail. You also can attend the inspection. This gives you the opportunity to discuss matters directly with the home inspector.

     A technical inspection is a visual and non-destructive inspection. If we find asbestos during the inspection, we will mention this in the report. Looking for the presence of asbestos is not an official part of the technical inspection.

     The technical inspection cost € 425 including VAT. We offer an officially certified asbestos inspection at the same time as the home inspection for an extra cost of € 59,00 including VAT.

     Any questions? Feel free to contact us.

     Mortgage advice for expats
     Mortgage advice for expats.
     Real estate buying service
     We work with fixed affordable rates, and we will work with you to your dream house purchase!

     Request a home inspection


      Mortgage for expats

      Interested in buying a house in the Netherlands, in Amsterdam for example? Our financial advisors can help you in selecting and closing the best mortgage with the lowest interest rates. We also can help you with improving your existing mortgage.

      Do you want to learn more about the possibilities of obtaining a mortgage?

      Our orientation meeting is free of charge and can be at your place.

      negatief eigen vermogen hypotheekEven sparren?

      Wenst u een hypotheek af te sluiten en hebt u een negatief eigen vermogen in uw onderneming of BV? Dan kunt u problemen ondervinden in het aanvraagproces van uw hypotheek. Zeker als u net een huis gekocht hebt is dat erg vervelend. Dan is de factor tijd meestal kritisch. Geen nood, met een quickscan kunnen wij uw situatie snel overzien op haalbaarheid.

      Ontstaan negatief eigen vermogen

      Indien u een eenmanszaak of v.o.f. hebt dan kan dit negatief eigen vermogen zijn ontstaan door hogere onttrekkingen dan het resultaat toeliet. Ook kan een verliesjaar vanwege een faillissement van een belangrijke opdrachtgever de oorzaak zijn.

      Het gaat de bank uiteindelijk om het beoordelen of het inkomen wat u hebt duurzaam is. In jargon wordt ook wel gesproken over een bestendig inkomen. De geldverstrekker wenst het liefst een onveranderlijk inkomen te kunnen bepalen en om die reden wordt een negatief eigen vermogen binnen een onderneming streng beoordeeld.

      Review van Patricia die een negatief eigen vermogen had
      Frank heeft zich ontzettend hard gemaakt voor onze hypotheek. We hebben een wat ingewikkelder situatie dan de meeste mensen (meerdere bedrijven, waarvan er 1 nog niet volledig gezond is) en we hadden al twee afwijzingen voor de hypotheek binnen voor we Cournot inschakelden. Veel terugkoppeling, snel schakelen en het is ze uiteindelijk gelukt. Hele prettige samenwerking. | Beoordeling via Advieskeuze lezen

      Krijg ik in geen enkel geval een hypotheek vanwege het negatief eigen vermogen?

      Wenst u een hypotheek aan te vragen dan zullen wij u altijd vragen een verklaring op te stellen hoe dit negatief eigen vermogen is ontstaan. Is het ontstaan door een incidentele gebeurtenis of ver in het verleden? Dan kan dit mogelijk opgelost worden. Onttrekt u structureel meer inkomen dan u verdient dan is de kans op een afwijzing op uw hypotheekaanvraag voorspelbaar.

      Sowieso kijkt een bank naar uw totale situatie. Heeft u naast het negatief eigen vermogen meer ongewenste afwijkingen dan wordt een positieve hypotheekaanvraag erg lastig. Leent u bijvoorbeeld slechts 60% van de marktwaarde en heeft u daarnaast nog spaargeld over dan ontstaat er een geheel andere situatie.

      Er zijn meerdere factoren die van belang zijn en misschien heeft u wel duidelijke winstverwachtingen voor het komend jaar of is er ander vermogen dat het negatief eigen vermogen compenseert. Wij denken in ieder geval graag met u mee om wél tot een positieve hypotheekaanvraag te komen.

      Beoordeling hypotheekaanvraag ondernemer

      Als u besluit een hypotheekaanvraag te doen dan zijn de volgende documenten van belang om aan te leveren :

      • jaarcijfers laatste 3 jaar van uw onderneming(en);
      • aangiftes inkomstenbelasting laatste 3 jaar van u en uw eventuele partner (let op: wij hebben uw belastingaangiftes nodig en niet uw belastingaanslag);
      • organogram indien u een BV-structuur hebt;
      • prognose van het lopende jaar;
      • overzicht BKR (dit is kosteloos te downloaden via de website van het BKR)

      Slagingskans hypotheek voor ondernemer

      Op basis van uw gerealiseerde jaarcijfers in combinatie met uw aangiftes inkomstenbelasting beoordelen we of uw hypotheekaanvraag kansrijk is. Op deze wijze krijgt u snel te horen of wij mogelijkheden zien voor een positieve hypotheekaanvraag. Ook zullen wij u advies aanreiken om de slagingskans voor een succesvolle hypotheekaanvraag te verbeteren.

      Persoonlijk advies

      Indien we tot de conclusie komen dat uw hypotheekaanvraag positief afgerond kan worden zullen wij u dit in een persoonlijk adviesrapport toelichten. Afhankelijk van uw agenda en de specifieke omstandigheden qua tijdspad zullen wij met u persoonlijk bespreken wat de vervolgroute wordt.

      Samen met u bespreken wij een plan de campagne om de hypotheekaanvraag verder voor te bereiden.

      Vertel ons uw verhaal!

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.

        

       piloot en hypotheekWenst u als piloot een hypotheek af te sluiten dan kunt u te maken krijgen met specifieke eisen vanuit een geldverstrekker. Ook zijn er geldverstrekkers die oplossingen op maat bieden. Wij kunnen u daar volledig bij ontzorgen en kennen deze regels.

       Ook prettig om te weten is dat een groot deel van onze klanten werkzaam is als verkeersvlieger.

       Wat is er specifiek aan een hypotheek voor verkeersvliegers?

       U kunt te maken hebben met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring. In die situatie is het ook mogelijk om een hypotheek aan te vragen. Dan kunnen wij toch rekenen met 100% van uw bestaande inkomen als zijnde het toetsinkomen voor de hypotheekaanvraag.

       Pilotenlening en invloed op hypotheek

       Als u een pilotenlening hebt afgesloten voor het financieren van uw opleiding dient rekening te worden gehouden met de lasten. Wel zijn in de meeste situaties deze lasten fiscaal aftrekbaar als studiekosten. Bij het vaststellen van de maximale leencapaciteit zullen wij rekening houden met deze situatie.

       Inkomen via broker of contracter

       Verleent u uw diensten als piloot via een broker of contracter dan gelden de onderstaande regels. Deze situatie komt regelmatig voor als u werkt voor bijvoorbeeld Ryanair:

       • Gemiddeld aantal uren over de afgelopen 12 maanden vermenigvuldigd met het afgesproken tarief met een maximum van het verwacht aantal uren per jaar;
       • Salarisstroken afgelopen 12 maanden;
       • Een afschrift van het contract met de broker/contracter of airline;
       • Verklaring van de broker/ contracter of airline met verwacht aantal vlieguren komend jaar;
       • Opgave aantal gevlogen uren in de afgelopen 12 maanden.

       Buitenlands inkomen als piloot

       Indien uw inkomen uit het buitenland afkomstig is zijn er meerdere mogelijkheden voor het verkrijgen van een hypotheek. Wel zijn er maxima ten aanzien van de hoogte van de variabele loondelen. Zo kunt u niet meer dan 25% aan bonussen of variabel inkomen optellen bij het vaste inkomen.

       Vindt de uitbetaling van uw salaris plaats in een buitenlandse valuta dan dient rekening te worden gehouden met een afslag van 10% van dat inkomen.

       Vertel ons uw verhaal

       Met een pilotenlening een hypotheek afsluiten, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand.

        Reactie binnen 24 uur
        Meestal al eerder.
        Deskundig en eerlijk advies.
        Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
        Uw gegevens 100% veilig.
        Wij respecteren uw privacy.

        bkr codering verwijderenBKR registratie verwijderen is dat mogelijk? Wanneer is het zinvol om een procedure op te starten met het verzoek tot verwijdering van uw BKR-codering?

        Een partij die de codering heeft geplaatst dient volgens de spelregels van het BKR een zogeheten belangenafweging te maken. Bij deze afweging kan alles in uw financiële huishouding van belang zijn. Zowel de huidige als historische situatie. Door aan te kunnen tonen dat u geen risico meer bent voor toekomstige kredietverstrekkers, helpt het ook als uw voormalige problemen enkele jaren geleden hebben plaatsgevonden.

        Overzicht relevante omstandigheden

        Onderstaand lijstje geeft houvast voor een positieve afronding van de quickscan:

        • De betalingsachterstanden uit het verleden hebben betrekking op een laag bedrag.
        • Door éénmalige persoonlijke omstandigheden, zoals werkloosheid of een scheiding, kon u tijdelijk in het verleden uw rekeningen niet voldoen.
        • Uw huidige financiële situatie is niet vergelijkbaar met uw situatie uit het verleden, en is substantieel beter.
        • U bent voorafgaand aan de codering niet geïnformeerd over het plaatsen van een codering.
        • De achterstanden hadden betrekking op een relatief korte periode, enkele maanden.
        • De codering is volgens u onterecht om een andere reden, bijvoorbeeld als u geen wanbetaler bent.
        • De betalingsachterstanden dateren uit een ver verleden.
        • U heeft een huis gekocht en hebt een groot belang om de aankoop door te laten gaan.

        Maakt de zwaarte van de codering uit?

        Uiteindelijk draait het niet perse om de zwaarte van de codering. Het is wel lastiger om een hypotheek te krijgen met een A2 of A3 codering. Het eindresultaat van het verzoek tot verwijdering van een BKR codering hangt van uw persoonlijke omstandigheden af.

        Met een lichte BKR codering is het wel eenvoudiger om een hypotheek aangevraagd te krijgen.

        Vertel ons uw verhaal

        Meer weten over het verwijderen van uw BKR registratie?

         Reactie binnen 24 uur
         Meestal al eerder.
         Deskundig en eerlijk advies.
         Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
         Uw gegevens 100% veilig.
         Wij respecteren uw privacy.

         BKR registratie uitgelegd

         woonboerderij technische keuringStaat u op het punt om een woonboerderij te kopen en wenst u een keuring van dit gebouw? Wij kunnen u dan goed van dienst zijn bij het organiseren van deze technische inspectie. Vaak gaat het om een voormalig agrarisch bedrijf. Wij kennen het klappen van de zweep en de specifieke aandachtspunten bij een dergelijke woonboerderij. Een bouwtechnische keuring woonboerderij direct uitvoeren is hierdoor mogelijk.

         Waarom een bouwtechnische keuring?

         Een goede reden is om rust te krijgen en om grote onderhoudskosten te voorkomen. De keuring voor uw woonboerderij in spe geeft een onafhankelijke, visuele, keuring van de onderhoudsstaat van uw boerderijwoning.  Vanwege deze keuring krijgt u globaal inzage in de bouwkundige staat van het gebouw.

         In het rapport ziet u een aantal kosten opgenomen die worden uitgesplitst in:

         • direct noodzakelijke kosten (binnen 1 jaar te verwachten);
         • kosten binnen 1 tot 3 jaar te verwachten;
         • verbeteringskosten en verbouwingskosten ter vergroting van het woongenot;
         • het achterwege laten van een keuring kan bij gebreken voor financiële problemen zorgen.

         Wat mag je verwachten van een bouwtechnische inspectie?

         Het is mogelijk om tijdens de inspectieronde mee te lopen en zelf vragen te stellen aan de bouwkundig inspecteur. Dit is aan te raden om meer gedetailleerd op bepaalde onderhoudspunten in te zoomen. Zo kunt u ook op voorhand aangeven welke specifieke zaken u onderzocht wenst te hebben.

         Vooral bij een voormalige boerderij zijn er specifieke aandachtspunten. Denk hierbij aan de verwerking van asbest in daken, wanden of vloeren. Vooral omdat een boerderij vaak een grote volume betreft lopen de kosten ook sneller op in vergelijking met een reguliere woning.

         Enkele aandachtspunten rondom het keuringsproces:

         • De keuring is een visuele inspectie. Er worden geen meubels verschoven en / of breekwerk verricht. Er kan om die reden geen schade ontstaan voor de verkoper.
         • Tijdens de inspectie worden er diverse hulpmiddelen ingezet om bijvoorbeeld vocht in muren te meten of een ladder om het dak en schoorsteen te inspecteren.
         • Op dezelfde dag van de keuring ontvangt u ook het rapport met de uitkomst van de bevindingen.
         • Heeft u op voorhand specifieke vragen rondom uw woonboerderij, dan kunt u ons deze voorleggen. Dan wordt dit ook specifiek besproken en beoordeeld tijdens de keuring.
         • Het tarief voor een bouwtechnische keuring is € 350 euro inclusief BTW voor een boerderij tot 400 m3 inhoud, € 380 euro tot 800 m3 inhoud € 450 euro tot 1.200 m3 inhoud.

         Specifieke aandachtspunten woonboerderij

         Bij een woonboerderij vestigen wij veel aandacht op de fundering en kapconstructie. Deze twee onderdelen van een woonboerderij zijn het belangrijkst en leveren de meeste problemen op. Hier schuilt ook meteen de grootste uitdaging omdat meestal de kap en fundering niet direct zichtbaar zijn. Om die reden letten we juist op indicatoren die mogelijk op problemen stuiten zoals scheurvorming en houtaantasting.

         Verbouwingsadvies

         Wenst u meer gedetailleerd te weten wat aanpassingen kosten voor een uit te voeren verbouwing? Door middel van deze module wordt in kaart gebracht wat de daadwerkelijke kosten van deze verbouwing zijn. Het tarief voor deze module is € 120.

         Energie verbeter advies

         Gelijktijdig met de bouwtechnische keuring is het aan te raden om een energie verbeter advies af te nemen. Hierdoor is meteen inzichtelijk wat de mogelijkheden ter verbetering van isolatie en wooncomfort te maken zijn. Zeker vanwege de gemiddeld grotere volumes van een woonboerderij is het aan te raden om direct energiebesparende maatregelen te nemen. Dit heeft direct een positief en impactvol effect op uw maandlasten.

         Financieel advies rondom de aankoop

         Wenst u ook hulp bij het aankoopproces of financieren van uw woonboerderij? Meer informatie over deze diensten leest u in dit artikel.

         Vraag nu uw keuring aan

         Interesse in het aanvragen van een bouwtechnische keuring voor uw woonboerderij?

          Reactie binnen 24 uur
          Meestal al eerder.
          Deskundig en eerlijk advies.
          Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
          Uw gegevens 100% veilig.
          Wij respecteren uw privacy.

          real estate buying serviceFree consultation?

           

          When buying a house in Amsterdam, or elsewhere in the Netherlands, you can consider hiring a real estate expert. We buy weekly houses and apartments for our clients. Also, we work with fixed affordable rates and we will work with you to your dream house purchase! Our real estate buying service gives you a lot of opportunities.

          Buying a home or apartment is not for everyone a daily activity. Someone moves on average once every seven years. Even stronger, the move ends invariably in the top 3 of most stressful moments in a lifetime. It can, for example, uncertainty about the structural condition or a good negotiating strategy. Typically a moment where emotion can get the upper hand above the ratio.

          Hire a professional Dutch real estate expert

          It is a given that there will be not the best result in a stressful emotional situation. Then it is wiser to hire a professional. If you have nerves of steel and knowledge of the Dutch housing market than it is, of course, possible to itself the purchase to take care of your property. You can then just like us an enthusiastic feel at the time that a purchase continues!

          The purpose of the (houses-) buyer is, of course, pleasant home for the lowest possible purchase price with as much as possible certainty. For example, clearance about “hidden defects”, the right value and legal consequences of the purchase. Many people choose therefore for the guidance of a real estate agent of our office. This represents the importance of the buyer; say but a lot of extra safety!

          Hire our real estate agents to buy a house without ending up with a pig in a poke!

          Save money on your purchase and use our buying service

          Why would you hire us to buy your house or apartment in the Netherlands? We work on the basis of no cure no pay. This is as simple as it is effective, after all, you only pay for this service if there is a positive performance. No home purchased for any reason then you don’t own us any cost. At a fixed fee from € 1,750 euros including VAT, you can count on the following advantages of our purchase guidance:

          • We work independently of the seller;
          • No emotional attachment with the house;
          • Possibility to have a building inspection for € 425;
          • Guidance from A to Z;
          • No cure no pay, no purchase no cost of our real estate service;
          • Expert and experienced realtor;
          • Ability to mortgage advice through 1 point (discount is € 350 if you hire us for both services);
          • Legal check of the property purchase agreement is prepared by us or;
          • We make an objection to the WOZ value;
          • We strive for the best outcome of making the best purchase price is made;
          • We work nationwide in the Netherlands. Offices in Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Breda (Zevenbergen).

          Real estate buying service house in the Netherlands packages

          Basic package

          Enhanced package

          Top package

          ⍟ Quick scan valuation property ⍟ Quick scan valuation property  ⍟ Quick scan valuation property
          ⍟ Second viewing ⍟ Second viewing ⍟ Second viewing
          ⍟ Discuss purchase strategy ⍟ Discuss purchase strategy ⍟ Discuss purchase strategy
          ⍟ Research position seller ⍟ Research position seller ⍟ Research position seller
          ⍟ Legal check property ⍟ Legal check property ⍟ Legal check property
          ⍟ Conduct negotiation ⍟ Conduct negotiation ⍟ Conduct negotiation
          ⍟ Edit contract of sale ⍟ Accompany and arranging a building inspection ⍟ Accompany and arranging a building inspection
          ⍟ Final check notary documents ⍟ Edit contract of sale ⍟ Edit contract of sale
          ⍟ No cure no pay ⍟ Final check notary documents ⍟ Accompany during signing contract of sale
          ⍟ Accompany during the final inspection ⍟ Final check notary documents
          ⍟ Accompany at the notary at transfer date ⍟ Accompany during the final inspection
          ⍟ No cure no pay ⍟ Accompany at the notary at transfer date
          ⍟ Valuation with NWW validation
          ⍟ No cure no pay
          EUR 1,750 VAT included EUR 2,775 VAT included EUR 3,775 VAT included
          payable at transfer date at the notary

          Negotiations buying a house

          Your start negotiation once the seller has responded to your offer by making a counteroffer. Or when the seller starts a tender where you can put a final offer. This means that many buyers can place their bid at one time. If this occurs the seller will choose the best offer based on terms or the highest bid. Sometimes this isn’t the highest one.

          A verbal agreement about buying a house is in the Dutch system, not binding. Not for the seller or the buyer. Only a signed purchase agreement is legally binding. As a buyer, you have three working days of reflection time. In this period, you may cancel the agreement without any reason or costs. Expect for the costs of the notary if you made an agreement about their services.

          Amsterdam housing market particularities

          The contract of sale is set up by a notary. Real estate buying service house in the Netherlands is available for expats and foreign nationals.

          10% deposit buying price

          In the regular purchase agreement, you agree to put down a deposit of 10% or provide a bank guarantee for the same amount. It depends on the terms in the contract whether the seller will keep the deposit. If the bank won’t provide you a mortgage and you’ve agreed to buy with the condition subject to finance (financieringsvoorbehoud) this clause gives you the possibility to cancel the contract without a penalty.

          Home buying service for expats

          Buying a house in the Netherlands and especially the Randstad area (Amsterdam, The Hague, and Rotterdam) is considered to be a solid financial investment. Knowledge of the local real estate, taxes, and mortgage procedures is key to obtain a house in this area.

          Our buying service provides you the following advantages :

          • Complete knowledge of Dutch tax laws for expats;
          • A wide network of building inspectors, notaries, and appraisers;
          • One contact person for buying the house and closing the mortgage;
          • We work independently and only receive fees from you.

          Closing costs of buying a house

          More information about the closing costs of buying a house.

          Code of conduct for mortgage loans

          Lending institutions such as banks and other mortgage providers are bound by a code of conduct in relation to mortgages. In Dutch, this code of conduct is known as Gedragscode Hypothecaire Financiering. The current version of the governments Code of Conduct for mortgage loans came into effect in 2011.  The code of conduct applies to mortgages on primary residences only.

          Dual estate agent system

          In the Netherlands the seller most of the time hires an estate agent or realtor who represents the seller. The other estate agent represents the buyer. Good to know; we don’t represent sellers so we always can act independently. We always want to perform to get the best deal possible.

          So be aware of the position of the seller’s broker. Their involvement is often self-serving and not in your interests. The seller pays the estate agent a commission based on the transaction price and sometimes added with a bonus.

          The real estate agent isn’t paid if you cancel the contract. Be aware of this situation. It’s in their (seller and estate agent) to minimize your chance to withdraw the sale based on a finance condition.

          Interested in our services? Fill out the form below and we contact you as soon as possible.

          Response within 24 hours.
          Often sooner.
          We work nationwide
          Visit at home free of charge.
          All your information is 100% safe and secure.
          We care about your privacy.

          For having an indication of your future mortgage payments please contact us.

            

            

           aankoopmakelaar no cure no pay

           Aankoopmakelaar nodig voor het kopen van uw droomwoning? Bij het kopen van een huis doet u er verstandig aan een vastgoeddeskundige zoals een aankoopmakelaar op basis van no cure no pay in de arm te nemen. Wij kopen wekelijks huizen aan voor onze opdrachtgevers. Ook hier werken wij met vaste betaalbare tarieven en gaan wij samen met u uw droomwoning aankopen!

           Waarom een aankoopmakelaar no cure no pay?

           Het kopen van een huis of bedrijfspand is niet voor iedereen een dagelijkse bezigheid. Gemiddeld verhuist iemand eens in de zeven jaar. Nog sterker, verhuizen eindigt steevast in de top 3 van meest stressvolle momenten in een mensenleven. Het kan onzekerheid opleveren, bijvoorbeeld over de bouwtechnische staat van een woning of over het kiezen van de juiste onderhandelingsstrategie. Typisch een moment waarbij emotie de overhand kan krijgen boven de ratio.

           Het is een gegeven dat het beste resultaat niet tot stand zal komen in een stressvolle emotionele situatie. Dan is het verstandiger om een professional in te huren. Beschikt u over stalen zenuwen en kennis van de woningmarkt dan is het uiteraard mogelijk om zelf de aankoop te verzorgen van uw woning. U kunt dan net als ons een enthousiast gevoel krijgen op het moment dat een aankoop doorgaat!

           Wat is de onderzoeksplicht voor kopers?
           Als koper dient u voorafgaand aan de koop allerlei zaken checken. Dat kan te maken hebben met de bouwtechnische staat van de woning, maar ook de koopovereenkomst. Zo staat u later, als er onverhoopt, een geschil is niet met lege handen. De rechter zal u namelijk vragen wat u zelf gedaan hebt om bijvoorbeeld verborgen gebreken op te sporen.

           Wees verstandig en bespaar niet op de kosten van een keuring en aankoopbegeleiding.

           Zijn de kosten van een aankoopmakelaar aftrekbaar?
           Deze kosten zijn fiscaal niet aftrekbaar. Dat is alleen van toepassing voor kosten die te maken hebben met het krijgen van een hypotheek.

           Tegen elke prijs uw droomhuis aankopen

           Soms is de opdracht om een huis hoe dan ook te bemachtigen. De mensen die hier hulp bij wensen gokken liever niet op een meevaller en willen dat de aankoop gewoonweg rondkomt. Lukt dat altijd? In de meeste gevallen kunnen wij dat bevestigen.

           Toch zijn er soms omstandigheden dat het niet lukt. Bijvoorbeeld als er onfrisse zaken spelen. Zo hebben we het meegemaakt dat onze kandidaat de beste bieding had, maar een buurman die notaris was de woning ook graag wilde hebben. Deze gaf aan een premie bovenop het hoogste bod te bieden en de buurman heeft dat niet geweigerd. Dezelfde avond is de koopovereenkomst ondertekend waardoor de speelruimte nihil werd.

           Ook komt het in de schaarstegebieden voor dat er extreme biedingen gedaan worden. Als dat kan spelen dan zullen we u daar uiteraard over informeren. Misschien dat u dan ook bereid bent om een premie te betalen bovenop de reële waarde.

           Ervaring van Martin met onze aankoopmakelaar
             We zochten een aankoopmakelaar die zelf geen woningen in Amsterdam verkoopt. Vereniging Eigen huis adviseert dat op hun website. Via website Cournot.nl en email contact gehad met de aankoopmakelaar van Cournot adviseurs.De makelaar ging direct voor ons aan de slag en naar een woning kijken waarin we geinteresseerd waren, ondanks dat we nog geen overeenkomst met hem hadden getekend (“op goed vertrouwen”). De makelaar koppelt snel terug, per telefoon of email indien gewenst konden we ook face to face afspreken. Via het klantportaal van Courton kun je direct relevante papieren uploaden. Kortom we zijn tevreden en dan ook nog eens tegen een scherpe prijs. Hij heeft een scherp oog voor de markt. | Beoordeling nalezen op Advieskeuze

           Gratis quickscan voor de waarde van uw toekomstige woning?

           Het doel van de (huizen-) koper is natuurlijk een prettige woning voor een zo laag mogelijke aankoopprijs, met zo  veel mogelijk zekerheid.  Zekerheid over bijvoorbeeld “verborgen gebreken”, de juiste prijs en juridische consequenties van de aankoop. Veel mensen kiezen daarom voor begeleiding van een aankoopmakelaar. Deze behartigt het belang van de koper; zeg maar een stuk extra zekerheid!           Uw toekomstige woning bespreken?

           Neem dan gerust even contact met ons op via het volgende formulier. Ook in het weekend nemen we dan contact met u op of in de avonduren. We weten als geen ander dat tijd in een onderhandeling een belangrijke factor is.

           Bespaar kosten op uw aankoopbegeleiding

           Waarom zou u de aankoopbegeleiding aan onze makelaars overlaten? Wij werken op basis van no-cure no-pay. Dit is even simpel als doeltreffend, immers u betaalt alleen voor deze dienst indien er een positieve prestatie wordt geleverd.  Dat betekent indien er een akkoord is bereikt over de koopprijs. Tegen een vaste vergoeding vanaf € 1.750 euro inclusief BTW, kunt u rekenen op de volgende voordelen van onze aankoopbegeleiding:

           • Wij werken onafhankelijk van de verkoper;
           • Zelf verkopen wij geen huizen en kunnen u neutraal adviseren;
           • Geen emotionele band met de woning;
           • Mogelijkheid tot bouwtechnische keuring;
           • Begeleiding van A tot Z;
           • Beloning naar prestatie, geen prijsovereenstemming bij de aankoop dan ook geen kosten;
           • Deskundig en ervaren advies;
           • Mogelijkheid tot hypotheekadvies via 1 aanspreekpunt (combinatiekorting van € 350);
           • Juridische check van de woning;
           • Koopovereenkomst wordt door ons opgesteld dan wel juridische gecontroleerd;
           • Wij maken kosteloos bezwaar tegen de WOZ-waarde;
           • Wij streven naar het beste onderhandelingsresultaat waardoor de beste koopprijs tot stand komt.

           Het basispakket is overigens een compleet pakket om uw woning zonder zorgen aan te kopen.

           Standaard module

           Plus module

           Top module

           ⍟ Quickscan waarde woning ⍟ Quickscan waarde woning ⍟ Quickscan waarde woning
           ⍟ Tweede bezichtiging ⍟ Tweede bezichtiging ⍟ Tweede bezichtiging
           ⍟ Aankoopstrategie bespreken ⍟ Aankoopstrategie bespreken ⍟ Aankoopstrategie bespreken
           ⍟ Onderzoek naar positie verkoper ⍟ Onderzoek naar positie verkoper ⍟ Onderzoek naar positie verkoper
           ⍟ Juridisch onderzoek object ⍟ Juridisch onderzoek object ⍟ Juridisch onderzoek object
           ⍟ Onderhandelingen voeren ⍟ Onderhandelingen voeren ⍟ Onderhandelingen voeren
           ⍟ Koopakte redigeren ⍟ Bouwtechnische keuring begeleiden ⍟ Bouwtechnische keuring begeleiden
           ⍟ Controleren documenten notaris ⍟ Koopakte redigeren ⍟ Koopakte redigeren
           ⍟ No cure no pay (geen prijsakkoord dan geen kosten) ⍟ Controleren documenten notaris ⍟ Aanwezig tijdens ondertekening akte
           ⍟ Aanwezig tijdens oplevering woning ⍟ Controleren documenten notaris
           ⍟ Aanwezig tijdens notariële overdracht ⍟ Aanwezig tijdens oplevering woning
           ⍟ No cure no pay (geen prijsakkoord dan geen kosten) ⍟ Aanwezig tijdens notariële overdracht
           ⍟ Taxatierapport NWWI opstellen
           ⍟ No cure no pay (geen prijsakkoord dan geen kosten)
           EUR 1.750 inclusief BTW EUR 2.775 inclusief BTW EUR 3.375 inclusief BTW
           courtage te betalen op het moment van overdracht bij de notaris

           Aankoopbegeleiding op maat in heel Nederland

           Wij vinden het iedere keer weer leuk om ons te verdiepen in een nieuwe aankoopopdracht. Dit begint al bij het uitzoeken van de relevante verkochte woningen in de omgeving. Ook zoeken wij uit welke hypotheek er op de woning rust zodat wij een positie van de verkoper kunnen maken.

           Wij werken landelijk en afstand is dus voor ons geen probleem. Onze kantoren zijn in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Breda (Zevenbergen), maar de meeste huizen kopen wij buiten deze plaatsen aan voor onze opdrachtgevers. Kortom afstand zegt ons niets.

           Meest gestelde vragen aan een aankoopmakelaar

           • Hoe weet ik nu de echte waarde van een te koop staand huis?
           • Hoe kom ik achter de gebreken van een huis?
           • Zijn er nog ondergrondse (olie)tanks aanwezig en hoe moet ik hier (wettelijk) mee omgaan?
           • Wie kan ik raadplegen voor vragen rondom het kopen van een huis?
           • Wat moet ik doen als de woning niet wordt opgeleverd zoals afgesproken?
           • Hoe lees en vertaal ik de documenten van de VVE?
           • Wat zijn de totale kosten koper bij een woning? Bereken deze zelf.

           Wat doet een aankoopmakelaar van jullie organisatie?

           Wij kunnen de begeleiding van het kopen van een huis van A tot Z verzorgen. Zelf zoekt u via Funda geschikte woningen en daarna vangen onze werkzaamheden aan. Uiteraard kan een hypotheekadviseur van ons kantoor voorafgaand aan de zoektocht een maximale hypotheek berekenen.

           Op het moment dat de samenwerking begint maken we afspraken over de uit te voeren taken. De afspraken hebben dan betrekking op de wijze van bezichtigen. Soms is er geen tijd om een bezichtiging in te plannen en dient er snel geschakeld te worden. Ook dat is geen enkel probleem. Wij weten hoe de (lokale) woningmarkt werkt en zijn bekend met de mores.

           Intakegesprek hypotheekadviseur

           Er bestaat de mogelijkheid om kosteloos een intake te hebben met een hypotheekadviseur van ons kantoor. Dan weet u voordat het aankoopproces start wat uw mogelijkheden zijn qua hypotheek. Dit is een gratis service.

           Vooral in het begin van het koopproces kunt u overrompeld raken van het tempo. Wij raden iedereen aan om eerst te weten wat de mogelijkheden qua hypotheek zijn. Zo kunt u ook met meer zekerheid een bieding doen en de onderhandeling ingaan.

           Hoe bepaal ik een goed openingsbod?

           Een professionele aankoopmakelaar weet dat de eerste bieding vaak de richting geeft van de onderhandeling. Afhankelijk van de reactie op dit openingsbod ontstaat vaak de sfeer en tijdspad van het vervolg. Soms moet het ineens goed zijn zoals met een bieding op basis van inschrijving. Eigenlijk geldt het principe voor mooie en courante woningen in alle grote steden en aanpalende gebieden in Nederland.

           Bovenop de berekende marktwaarde bent u vrij om een premie te betalen om daadwerkelijk de woning te bemachtigen. Indien alle kandidaat kopers een serieus onderzoek laten doen naar de waarde van de woning zal daar een soortgelijk bedrag uitkomen. Toch wilt u zich onderscheiden van de andere kopers in de markt. Dan kunt u besluiten om een aantal strategieën toe te passen :

           • Uw bieding op basis van de marktwaarde uitbrengen opgehoogd met een premie;
           • De bieding uitbrengen zonder voorbehouden zoals een financieringsvoorbehoud;
           • Uw bieding vergezellen van een document waaruit blijkt dat u de woning kunt betalen opgesteld door een bank of hypotheekadviseur.

           Tips voor de onderhandeling

           Op het moment dat u besluit zelf de onderhandeling te voeren hebben wij voor u de volgende tips :

           Bepaal op voorhand uw maximum koopprijs

           Het is verstandig om een plan de campagne te maken en daarbij ook uw prijsplafond vast te stellen. Daarmee voorkomt u tijdens het onderhandelingsproces concessies te moeten doen aan uw eigen principes. Om die reden zouden we voorstellen om uw maximumprijs voor de woning vast te stellen. Daarmee is niet gezegd dat u deze prijs ook direct dient in te zetten tijdens de onderhandeling.

           Loop ook rustig weg van de onderhandeling als blijkt dat de verschillen in prijs en voorwaarden te sterk afwijken van uw eisenpakket. Als deze mogelijkheid zich voordoet kan de onderhandeling op een later moment wellicht alsnog slagen.

           Duidelijke communicatie

           Probeer in uw uitingen zo min mogelijk twijfel toe te passen en kom vastberaden over. Vooral bij het overbrengen van een bieding is het belangrijk om krachtig te communiceren.

           Probeer emoties te onderdrukken

           Door emotioneel te reageren kunt u riskeren te snel toe te geven aan de wensen van de verkoper. Ook kan een negatieve emotionele reactie leiden tot het klappen van de onderhandeling. Daarom raden wij aan om zo neutraal en vlak mogelijk te reageren.

           Respecteer de positie van de verkoper

           Bij het kopen van een woning heeft u te maken met tegengestelde belangen. U wenst zo gunstig mogelijk aan te kopen terwijl de verkoper een zo hoog mogelijke opbrengst nastreeft. Dit geldt voor de prijs, maar ook voor de overige condities.

           Wees bewust van deze situatie en behandel de verkopende partij en diens makelaar altijd vriendelijk en met respect. Ook als de onderhandeling niet de gewenst kant opgaat.

           Creëer wisselgeld

           Denk na over meerdere onderwerpen om tot overeenstemming te komen. Staat de prijs bijvoorbeeld vast, probeer dan bijvoorbeeld over de roerende zaken of de onderhoudssituatie van de woning te onderhandelen. Ook de datum van de sleuteloverdracht is geld waard.

           Is een aankoopmakelaar verplicht bij het kopen van een huis?

           Nee. Het is wettelijk niet verplicht om een aankoopmakelaar in te huren. Andersom hoeft u ook niet verplicht een verkoopmakelaar in de arm te nemen alleen dat is wel usance. Dat betekent dat een onderhandeling veelal gedaan wordt tegenover een professionele verkoopmakelaar. Daar zit dan ook de crux. Een professionele makelaar voert dagelijks onderhandelingen en kan met een paar vragen of opmerkingen de onderhandeling een bepaalde kant opsturen.

           Komt u hier als leek tegenover te staan dan kunt u uitgespeeld worden en de onderliggende partij in een onderhandeling worden. Dat levert in de meeste gevallen geen optimaal onderhandelingsresultaat op.

           Uit een onderzoek door de AFM uit 2012 blijkt dat 56% van de kopers uit de steekproef gebruik maakt van een aankoopmakelaar. De belangrijkste redenen om een aankoopmakelaar in te huren hingen samen met het gemak, kennis, ervaring en beschikbare tijd om zaken te regelen en uit te zoeken.

           Voordelen van een aankoopmakelaar

           De onderstaande voordelen zijn te bedenken bij het inhuren van een aankoopmakelaar :

           • De aankoopmakelaar heeft een brede en diepere marktkennis over transacties en beschikbaar aanbod;
           • Hij of zij kan u ontzorgen en belt, regelt, dealt en zorgt voor een complete oplossing zonder veel moeite. De belangen bij een onderhandeling zijn namelijk gesteld bij koper en verkoper;
           • Wat u zelf eens in de 7 jaar doet is voor een aankoopmakelaar routine en de opgebouwde kennis en ervaring is op deze te delen;
           • De rationele blik van een aankoopmakelaar zorgt voor rust op emotionele momenten tijdens een onderhandeling en weet ook vaak een oplossing voor een impasse;
           • Aankoopmakelaar no cure no pay basis zorgt alleen voor kosten bij een positieve prestatie.

           Nadelen van een aankoopmakelaar

           Het is ook mogelijk om een aantal redenen te bedenken waarom u geen aankoopmakelaar zou inhuren :

           • Zelf doen bespaart kosten indien u een te dure aankoopmakelaar inhuurt (vaak levert het juist geld op);
           • Uw aankoopmakelaar kan ook verkoopmakelaar zijn in hetzelfde gebied en belang hebben bij een snelle deal of juist commerciële druk voelen. (Wij verkopen nadrukkelijk geen woningen en hebben geen belang om het op een ‘akkoordje’ te gooien vanwege andere transacties);
           • Het toetsen van een aankoopmakelaar is vooraf lastig omdat het proces vloeibaar is en pas achteraf enigszins meetbaar te maken is.

           Bodemprijs onderzoeken

           Of u nu voor de tweede of derde keer een koophuis gaat kopen, de koopprijs maakt natuurlijk uit. Het shopt natuurlijk een stuk makkelijker als u een flinke overwaarde heeft. Toch blijft het prettig om niet teveel te betalen voor uw vierde of vijfde koopwoning.

           Regelmatig krijgen we de vraag voorgelegd of de bodemprijs wel te realiseren is. Het zou bijvoorbeeld aan het ontbreken van een incentive leggen voor de makelaar. Wij hebben daar een duidelijke mening over. Aan onze integriteit en mentaliteit zal het zeker niet liggen. Wij werken graag, en hard. Ook doen we ons uiterste best om de bodemprijs voor elkaar te krijgen. Heel eerlijk gezegd : we krijgen een kick als het lukt om uw droomhuis tegen de beste prijs aan te kopen!

           Geregeld maken wij mee dat opdrachtgevers zich generen voor het openingsbod. Een onderhandeling dient respectvol te verlopen is onze visie, alleen wij zoeken de grens op. Altijd in overleg met u, en met een aankoopstrategie die recht doet aan de omstandigheden. Uiteindelijk staan wij aan uw kant en handelen bij het onderhandelen in uw belang. En vaak kopen we ook onder de verwachte koopprijs van onze klanten aan.

           De bodemprijs is de laagste prijs waar een verkoper voor zou willen verkopen. Er is niet één vaste manier om te onderzoeken hoe deze tot stand kan komen. Dat is per opdracht anders. Leg dan ook gerust uw situatie voor aan ons en dan kunnen we rustig de tactiek bespreken. Wij kiezen voor de stijl zacht op de relatie, hard op de inhoud. Aankoopmakelaar no cure no pay die uw belang dient.

           Lokale makelaar of landelijke makelaar

           In de praktijk hebben kopers bij het vergelijken van een aankoopmakelaar de keuze tussen een lokale of landelijke makelaar. Zelf werken wij landelijk en vinden dat prima werken. Met de zogeheten ‘big data’  kunnen wij op afstand al – rationeel – onderzoek doen naar de waarde van een woning. Daarvoor is het niet noodzakelijk om te weten welk merk stoeptegel in de wijk is gebruikt.

           Ook kunnen we tijdens de bezichtigingen het praatje pot overslaan, en kunnen de tijd investeren om informatie over de woning te achterhalen.

           Ook vinden wij het bijzonder prettig dat wij onafhankelijk van lokale makelaars kunnen werken. Wij komen elkaar niet tegen op de voetbal- of tennisvereniging en hoeven geen persoonlijke relatie te onderhouden. Deze is louter en strikt zakelijk.

           U kunt zich afvragen hoe u weet welke relaties of geschillen er tussen lokale makelaars zijn? Het maakt voor een onderhandeling toch echt uit als bepaalde personen elkaar niet liggen of precies andersom. Dat kan bij een onderhandeling uitpakken in een zaak gunnen of misgunnen. Daar hoeven wij gelukkig geen seconde over na te denken.

           Wij wensen graag de beste onderhandeling te voeren, en namens u de woning aan te kopen, zonder aanzien des persoons. Bij ons geen ‘ouwe jongens krentenbrood’.

           Aankoopmakelaar voor woning op executieveiling

           Heeft u een woning gezien die binnenkort geveild gaat worden? Ook kunnen wij tijdens de executieveiling uw belangen behartigen en bieden op dergelijke woningen. Zelfs in in de fase voorafgaand aan de veiling kunnen we trachten de woning onderhands te kopen.

           Model koopovereenkomst

           Zodra er overeenstemming is over de prijs en voorwaarden dient er een zogeheten voorlopige koopovereenkomst opgesteld te worden. Het woord voorlopig zegt niets over de vrijblijvendheid van deze overeenkomst. Het is namelijk een juridische bindende overeenkomst. Voorlopig zegt enkel iets over het verdere verloop van de koop. Bij de notaris ondertekent u namelijk de definitieve koopovereenkomst. Dit document wordt ook wel de akte van levering genoemd.

           In Nederland wordt een model gebruikt dat jaarlijks wordt geëvalueerd door tal van organisaties zoals Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Ook de makelaarsorganisaties zoals de NVM verbinden zich aan het toepassen van deze modelovereenkomst.

           Een voorbeeld van een dergelijke koopovereenkomst treft u hieronder aan :

           No cure no pay aankoopmakelaar wat houdt het in?

           Het begrip no cure no pay zegt iets over wanneer een vergoeding verschuldigd is. Bij onze makelaarsdiensten is dat op het moment er prijsovereenstemming is. Op voorhand maken we tijdens de inventarisatie afspraken over de aankoopstrategie. Onderdeel van deze strategie is ook het bespreken van de maximum prijs die u wenst te betalen voor een woning.

           Als wij dit weten te bereiken, het liefst eronder natuurlijk, dan pas bent u de kosten van de aankoopmakelaar verschuldigd. Er zijn geen addertjes onder het gras of andere beklemmende voorwaarden. Lees ook gerust ervaringen van eerdere opdrachtgevers aan ons kantoor. Wij kunnen het natuurlijk vertellen, alleen het is krachtiger als u het uit de mond van een ervaringsdeskundige hoort.

           Vrijblijvend gesprek met onze aankoopmakelaar

           Verdere interesse in onze aankoopbegeleiding? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en mail bijvoorbeeld de woning welke u op het oog heeft. Wij zullen dan een kosteloze quickscan van de woning maken. Wij werken ook door in het weekend en de avonduren. Dus als het erop aan komt bij een onderhandeling laten wij dat niet van kantoortijden afhangen.

           Wenst u een referentie van een of meerdere aankopen dan kunt u deze op verzoek aanvragen.

           Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

            Reactie binnen 24 uur
            Meestal al eerder.
            Deskundig en eerlijk advies.
            Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
            Uw gegevens 100% veilig.
            Wij respecteren uw privacy.

            Video met uitleg over een aankoopmakelaar