Nieuws en blog


Of de hypotheekrente in 2018 gaat stijgen of dalen is ‘the one million dollar question’ voor de gemiddelde eigenwoningbezitter (in spe). Nu afsluiten voor 10 jaar rentevast of juist voor de maximale termijn van 30 jaar?hypotheekrente

Economische omstandigheden en hypotheekrente verwachting voor 2018

Een hypotheek valt nu nog prima af te sluiten voor 10 jaar vast tegen een rente van 2% voor zowel huizenkopers en consumenten die een verlengingsaanbod van hun geldverstrekker hebben gehad. De economie heeft prima de wind in de rug wat zorgt voor een lichte neiging naar een stijging van de hypotheekrente in 2018. Ook heeft de ECB (Europese Centrale Bank) besloten om het opkoopprogramma af te gaan bouwen. Dit opkoopprogramma was een crisismaatregel om in Europa mensen aan het werk te krijgen en om welvaart te creëren.

Inmiddels valt wel vast te stellen dat de bodem voor de hypotheekrente is bereikt en dat de kans op een verdere daling klein is. Daar dienen de economische omstandigheden drastisch voor te wijzigen.

In de Verenigde Staten heeft de Centrale Bank de rente inmiddels een paar keer verhoogd en heeft de economie daar een voorsprong op Europa. De ECB probeert met het opkopen van schulden consumenten aan het besteden te krijgen en de rente kunstmatig laag te houden. Ook houdt men nauwlettende inflatie in de gaten en is de doelstelling een inflatie van 2%. Door het extra toevoegen van geld aan de economie blijft de rente dus kunstmatig laag.

Zo lang dit opkoopprogramma blijft bestaan is de verwachting dat de hypotheekrente in 2018 licht zal stijgen tot het einde van het jaar.

Rentestijging door Basel 4 regels voor banken

In 2022 worden er nieuwe regels voor banken ingevoerd onder de noemer Basel 4. Dit is een akkoord tussen de banken onderling en 1 van de belangrijke aanpassingen ten opzichte van Basel 3 is dat banken een hogere buffer dienen aan te houden ten opzichte van verstrekte leningen en hypotheken. Vooral het Nederlandse model waarbij banken relatief veel aflossingsvrije hypotheken verstrekken zorgt voor een nadelige positie voor de Nederlandse banken.

De verwachting is dat de Nederlandse banken deze nieuwe kapitaaleisen zullen doorbelasten aan klanten. Dit is eigenlijk al zichtbaar tussen de opslagen in rente tussen bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek en en annuïteitenhypotheek. De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) verwacht op termijn zelfs een rentestijging van 1% door deze nieuwe set afspraken.

Deze Basel 4 norm geldt overigens uitsluitend voor banken. Dit betekent dat verzekeraars en pensioenfondsen een concurrentievoordeel hebben en zich nadrukkelijker op de markt zullen manifesteren als geldverstrekker voor hypotheken. Dit fenomeen is de laatste jaren al zichtbaar vanwege de verruiming voor pensioenfondsen en de Basel 3 regels om geld uit te lenen voor hypotheken. Een aanbieder zoals Munt hypotheken is in 2017 geëindigd op de 7e plaats qua aanbieders. De drie grootste aanbieders van hypotheken (Rabobank, ING en ABN Amro) verliezen steeds meer marktaandeel.

Vanwege de trend om steeds vaker een langjarig rentevast periode, 20 jaar en 30 jaar rentevast, af te sluiten zijn deze ‘nieuwe’ aanbieders in het voordeel voor de komende jaren.

Ook weten of u kunt besparen op uw bestaande hypotheekcontract?
 

 

Een woning kopen indien uw rentecontract nog lang loopt

Een stap om te verhuizen vanwege de lage hypotheekrente is een optie? Dan is het misschien het geschikte tijdstip om te verhuizen. Op dit moment is de hypotheekrente nog steeds ultralaag en is de verwachting dat de huizenprijzen blijven stijgen. U laat dan kosteloos uw bestaande hypotheekcontract achter. Stel dat u nu een rente van 5% hebt, dan kunt u enkele procenten besparen. Maak hier een berekening van uw maximale hypotheek.besparen hypotheeklasten

Hypotheek oversluiten voor een lagere hypotheekrente

Geen verhuisplannen, maar toch profiteren van de lage hypotheekrente? Dan is oversluiten een optie om direct over te stappen op een lagere rente. Op het moment dat u uw hypotheek wenst over te sluiten kunt u alles binnen de hypotheek onder de loep nemen :

Switchen van geldverstrekker

U kunt een vergelijking maken tussen diverse aanbieders en de aanbieder met de laagste hypotheekrente en de beste voorwaarden kiezen.

Andere aflosvorm kiezen

Ook kunt u besluiten de aflosvorm van uw hypotheek te veranderen. Zo kunt u bijvoorbeeld een levenhypotheek met woekerpolis stopzetten en een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek afsluiten. Liep uw hypotheek reeds voor 2013 dan mag u ook een fiscaal gunstige aflosvorm zoals een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek voortzetten als bankspaarhypotheek.

Rentevastperiode veranderen

Ook kunt u de keuze van het rentecontract veranderen en kunt u vrij kiezen of u de hypotheekrente wenst vast te zetten. Dit kunt u per leningdeel aangeven.

Bekijk hier de top 5 rentes die op dit moment gelden :NHG toevoegen

Met een NHG-hypotheek komt u veelal in aanmerking voor een korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,6%. Indien u aan de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie voldoet, kunt u bij oversluiten kiezen voor NHG. In 2018 zijn de normen om in aanmerking voor NHG te komen verbeterd waardoor een grotere groep eigenwoningbezitters een hypotheek met NHG kan afsluiten.

Bij oversluiten betaalt u afsluitkosten voor de nieuwe hypotheek en een boeterente voor het aflossen van de oude hypotheek. Dit is voor huizenbezitters een drempel om de hypotheekrente te laten verlagen. Er zit dus een terugverdienperiode gekoppeld aan het oversluiten van een hypotheek.

Interne oversluiting van uw hypotheek

Het is niet altijd nodig om over te sluiten naar een nieuwe geldverstrekker. Met een zogenaamde ‘interne omzetting’ kunt u de hypotheek wijzigen bij uw bestaande geldverstrekker.  U heeft daarbij de volgende keuzes:

Andere aflosvorm voor huidige hypotheek

U kunt uw huidige hypotheekvorm wijzigen en bijvoorbeeld gaan aflossen. Voor een interne omzetting betaalt u geen boeterente, mits u bij dezelfde geldverstrekker blijft en de hypotheek voortzet voor de resterende rentevastperiode. Wel zijn er meestal administratiekosten verschuldigd en heeft u kosten voor het hypotheekadvies. Ook niet in alle gevallen is een verandering van de aflosvorm een verbetering. Bij een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek ontstaat er geen direct voordeel omdat de rentevergoeding van het spaarproduct gelijk is aan de hypotheekrente die u voldoet. Dit werkt dan volgens het het principe, de hypotheekrente omlaag, dan stijgt de premie voor de spaarverzekering (of inleg voor de bankspaarrekening).

Rentemiddeling

Inmiddels biedt een meerderheid van de banken rentemiddeling aan. Bij rentemiddeling vraagt u aan de bank om uw hypotheekrente te middelen met de huidige hypotheekrente die dezelfde aanbieder voor nieuwe klanten rekent. Omdat dit een simpele administratieve handeling is, zijn de kosten voor rentemiddeling lager dan bij oversluiten. U heeft echter niet de mogelijkheid om de hypotheek te wijzigen, waardoor de besparing vaak minder groot is. Daarnaast betaalt u dezelfde boeterente die wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode.

Een lagere risicoklasse

Een lagere hypotheek in verhouding tot de woningwaarde betekent minder risico voor de bank. Komt u in een lagere risicoklasse dan gaat uw hypotheekrente omlaag. Deze klassen worden uitgedrukt in een percentage (hypotheeksom in verhouding tot de woningwaarde), zie bijvoorbeeld de hypotheekrente op de website van SNS.

Om in een lagere risicoklasse te komen kunt u de hypotheek verlagen. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tot een bepaald percentage (10% – 20%) boetevrij extra aflossen. Het kan natuurlijk ook dat uw huizenprijs is gestegen. Middels de WOZ-waarde of een taxatie kunt u dit aantonen. Niet alle hypotheekverstrekkers passen de hypotheekrente automatisch aan naar een lagere risicoklassen.

Boeterente betalen en nieuw rentecontract afsluiten

U kunt ook besluiten om de boeterente te voldoen en te kiezen voor een nieuwe rentevastperiode. In de meeste gevallen is het dan voordeliger om ook de rentes van andere geldverstrekkers te vergelijken.

Wenst u ook advies of oversluiten van uw hypotheek nuttig en verstandig is? Neem dan gerust eens contact met ons op.
 

lineaire hypotheek

Sinds 2013 is de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek weer terug van weggeweest. De andere aflosvormen zoals een bankspaarhypotheek en beleggingshypotheek zijn vanaf dat moment wettelijk niet meer toegestaan voor nieuwe huizenkopers. Deze aflosvormen waren mateloos populair tijdens de jaren negentig en nul.

Alleen met een annuïtaire of lineaire aflossing komt u nog in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De annuïteitenhypotheek is vanaf dat moment de meest gekozen aflosvorm. Voorheen was dit de aflossingsvrije hypotheek.

Annuïtair of lineair aflossen wat is het verschil?

Een annuïteitenhypotheek kenmerkt zich door een vast maandelijks bedrag gedurende de hele looptijd. Binnen dit maandbedrag wisselt de samenstelling van rente en aflossing en is vooral in de beginjaren de component aan rente het grootst. Terwijl bij een lineaire hypotheek de maandlast maandelijks wisselt en het bedrag aan aflossing iedere maand hetzelfde is.

Annuïteitenhypotheek

Doordat het aandeel aan rente binnen de maandlast aan het begin van de looptijd van de hypotheek het grootst is, is ook het fiscaal voordeel het grootst aan het begin van de looptijd. Naarmate de looptijd van de hypotheek vordert neemt de netto maandlast toe.

Voordelen annuïteitenhypotheek
 • Aan het einde van de looptijd is de hypotheek volledig afgelost;
 • De hypotheekrente neemt gedurende de looptijd af;
 • Uw bruto maandlasten blijven gedurende de looptijd gelijk;
 • Aan het begin van de looptijd is het belastingvoordeel het grootst.
Nadelen annuïteitenhypotheek
 • Het belastingvoordeel daalt gedurende de looptijd van de hypotheek;
 • Maandelijks nemen uw netto maandlasten toe.

Verschil met andere hypotheken

Bij een annuïteitenhypotheek is het bedrag dat je aflost in de beginperiode laag en tegen het einde van de looptijd is je aflossingsbedrag hoog. Bij een lineaire hypotheek is het bedrag wat je aflost gedurende de gehele looptijd hetzelfde.

Aflossen van de annuïteitenhypotheek

Na 15 jaar van de annuïteitenhypotheek heeft u ongeveer 1/3 deel van de hypotheek afgelost. Na 20 jaar van de verstreken looptijd is ongeveer de helft van het hypotheekbedrag afgelost. We gaan hierbij uit van de situatie dat de looptijd 30 jaar is.

Extra aflossen op een annuïteitenhypotheek

Op het moment dat u extra besluit af te lossen op uw annuïteitenhypotheek dalen uw maandlasten. Ook daalt het saldo van uw spaarrekening en in veel gevallen betaalt u dus ook minder belasting in box 3. Dit is dus een win-winsituatie.

Boeterente

Als u tijdens de looptijd extra wenst af te lossen kan er sprake van een boeterente zijn. Dit is afhankelijk van de voorwaarden van de geldverstrekker. Meestal kunt u 10% boetevrij aflossen en is er van een boeterente sprake indien de hypotheekrente voor nieuw af te sluiten hypotheken lager is.

Rekenvoorbeeld annuïteitenhypotheek

In onderstaande berekening kunt u zien wat het effect is van de maandlasten gedurende de eerste 10 jaar van een annuïteitenhypotheek.

Annuïteitenhypotheek
Hypotheeksom bij aanvang is € 300.000  
De rente is 2,05%
Jaar Restant hypotheek Bruto maandlast Netto maandlast
1  €                      295.140,00  €                    1.116,00  €                             1.004,00
2  €                      287.724,00  €                    1.116,00  €                             1.008,00
3  €                      280.155,00  €                    1.116,00  €                             1.013,00
4  €                      272.430,00  €                    1.116,00  €                             1.019,00
5  €                      264.544,00  €                    1.116,00  €                             1.019,00
6  €                      256.496,00  €                    1.116,00  €                             1.030,00
7  €                      248.280,00  €                    1.116,00  €                             1.035,00
8  €                      239.895,00  €                    1.116,00  €                             1.041,00
9  €                      231.336,00  €                    1.116,00  €                             1.047,00
10  €                      222.601,00  €                    1.116,00  €                             1.053,00

Lineaire hypotheek berekenen

De lineaire hypotheek is de meest simpele aflosvorm die er bestaat, als we de aflossingsvrije hypotheek buiten beeld laten. U lost namelijk een vast bedrag af en over de resterende hypotheeksom betaalt u rente. De bruto maandlast wordt dus telkens lager. Het aflossingsbedrag krijgt u gevonden door de hoofdsom te delen door het aantal termijnen van de looptijd. Zo kunt u zelf het periodiek bedrag aan aflossing bepalen.

Rekenvoorbeeld lineaire hypotheek

In de onderstaande berekening kunt u zien wat het maandbedrag is van een lineaire hypotheek. De oorspronkelijke hypotheek is € 300.000 en de rente is 2,05%.

Lineaire hypotheek
Jaar Restant hypotheek Bruto maandlast Netto maandlast
1  €                      293.333,00  €                    1.341,00  €                             1.229,00
2  €                      283.333,00  €                    1.327,00  €                             1.220,00
3  €                      273.333,00  €                    1.310,00  €                             1.210,00
4  €                      263.333,00  €                    1.292,00  €                             1.200,00
5  €                      253.333,00  €                    1.275,00  €                             1.187,00
6  €                      243.333,00  €                    1.258,00  €                             1.180,00
7  €                      233.333,00  €                    1.241,00  €                             1.170,00
8  €                      223.333,00  €                    1.224,00  €                             1.160,00
9  €                      213.333,00  €                    1.207,00  €                             1.150,00
10  €                      203.333,00  €                    1.190,00  €                             1.140,00

 

Wie kiest voor een annuïteitenhypotheek?

Vanwege de lagere lasten van een annuïteitenhypotheek ten opzichte van een lineaire hypotheek kiest de gemiddelde huizenkoper voor een annuïteitenhypotheek. Vooral starters op de woningmarkt verkiezen een annuïteitenhypotheek boven een lineaire hypotheek. Doorstromers kiezen ook voor een lineaire hypotheek en dan vooral richting het einde van hun werkzame leven. Op deze wijze probeert men nog extra af te lossen met het oog op de pensioengerechtigde leeftijd.

Uiteindelijk is een lineaire hypotheek goedkoper. De hypotheek wordt lineair namelijk sneller afgelost dan bij een annuïtaire aflossing. Gedurende de looptijd betaalt u hierdoor minder hypotheekrente.

Ook is de lineaire hypotheek interessant voor wie minder wil gaan werken. Bij een lineaire hypotheek wordt direct meer afgelost, waardoor zowel de bruto al netto maandlasten dalen. Ook indien u al een deel hypotheekrenteaftrek hebt genoten en geen renteaftrek meer kunt claimen is over de hele looptijd bezien de lineaire hypotheek voordeliger.

Annuïtair en lineair combineren

Het is mogelijk om de aflosvormen te combineren. Op deze wijze kunt u een situatie simuleren waarbij uw netto maandlasten gelijk worden over de gehele looptijd.

Ook kunt u besluiten uw bestaande aflosvorm om te zetten naar een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek omdat de meeste geldverstrekkers ook een renteopslag hanteren van gemiddeld 0,2% voor andere aflosvormen.

Meer hulp gewenst van een hypotheek bij het kiezen van de juiste aflosvorm?
Hypotheekadviseur in Den Haag

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechcournot den haagts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en deugdelijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen. Wenst u een advies over een hypotheek dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en deskundig en discreet met uw gegevens omgaat.

Wij werken overigens landelijk en beperken ons niet uitsluitend tot hypotheekadvies in Den Haag. Zo hebben wij ook een kantoor in Amsterdam en Breda (Zevenbergen). Daarbij bezoeken wij onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, en waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Wij zijn gevestigd aan het Sweelinckplein 1 en u kunt ons bereiken via onderstaand contactformulier of even bellen op : 070-5123015.

Onafhankelijk hypotheekadvies in Den Haag

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit maakt dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van provisie is dus geen sprake. U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen. Een eerste gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Aankoopmakelaar

Den Haag is een populaire stad in Nederland wat het kopen van een woning betreft. Overbieden is zeer gebruikelijk. Omdat wij de Haagse woningmarkt goed kennen kunnen wij een helpende hand bieden en samen met u de waarde te beoordelen en de woning te bemachtigen. Overbieden hoeft overigens niet altijd te betekenen dat de marktwaarde voor een bank niet haalbaar is. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kan u dan verder inzicht geven, voor of na de koop van uw woning, in de mogelijkheden van het afsluiten van een hypotheek.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of verdere informatie opvragen.
Hypotheekadviseur in Amsterdam

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechcournot amsterdamts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en deugdelijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen. Wenst u een advies over een hypotheek dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en deskundig en discreet met uw gegevens omgaat.

Wij werken overigens landelijk en beperken ons niet uitsluitend tot hypotheekadvies in Amsterdam. Zo hebben wij ook een kantoor in Breda (Zevenbergen) en Den Haag. Daarbij bezoeken wij onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, en waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Wij zijn gevestigd aan de Herengracht 450 en u kunt ons bereiken via onderstaand contactformulier of even bellen op : 020-2625477.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit maakt dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van provisie is dus geen sprake. U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen. Een eerste gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Aankoopmakelaar

Amsterdam is verreweg de populairste stad van Nederland wat het kopen van een woning betreft. Wilt u bijvoorbeeld een woning binnen de ring kopen dan is overbieden zeer gebruikelijk. Omdat wij de Amsterdamse woningmarkt goed kennen kunnen wij een helpende hand bieden en samen met u de waarde te beoordelen en de woning te bemachtigen. Overbieden hoeft overigens niet altijd te betekenen dat de marktwaarde voor een bank niet haalbaar is. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kan u dan verder inzicht geven, voor of na de koop, in de mogelijkheden van een bijpassende hypotheek.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of verdere informatie opvragen.
10 of 20 jaar vastDe trend de laatste 3 jaar is om de hypotheekrente voor een lange periode, vanaf 20 jaar, vast te zetten. Dit komt omdat de hypotheekrente historisch gezien niet eerder zo laag is geweest. In 2018 is het mogelijk dat u een rentevastperiode van 20 jaar voor 2,24% kunt afsluiten. In 1981 was de gemiddelde rente circa 13%! De kopers van toen spreken wij ook regelmatig. Regelmatig praten zij over het advies dat ze gekregen hebben om de rente variabel af te sluiten de jaren voorafgaand aan 1981. Zij kijken niet met veel plezier terug op deze periode.

Kortom, het is dus belangrijk om een goede keuze te maken qua rentevastperiode en niet uitsluitend op de hoogte van de hypotheekrente af te gaan.

Variabele rente

Een hypotheekrente die variabel is betekent dat u maandelijks geconfronteerd kunt worden met wisselende rentes en dus maandlasten. Ook kunt u een variabele rente voor maximaal 12 maanden vastzetten, meestal zijn deze tarieven gebaseerd op de Euribor. Dit is een technisch verhaal en slaan we voor het gemak even over.

Vaste hypotheekrentes

U kunt de hypotheekrente ook vastzetten voor een bepaalde periode die varieert van 1 jaar rentevast tot en met 30 jaar rentevast. U hebt hierbij de garantie dat uw maandlasten stabiel en zeker zijn. Dat is erg prettig indien u bedenkt dat de maandlasten dan ook inflatieproof zijn. Zou u namelijk dezelfde woning 30 jaar lang huren dan is uw huur na 30 jaar geëxplodeerd terwijl bij een rentecontract van 30 jaar uw maandlast richting de bank gelijk is. Naast de betaling van uw hypotheek aan de bank heeft u uiteraard ook te maken als eigenaar van een koopwoning met (lokale) belastingen die ook jaarlijks zullen wijzigen waardoor uw netto lasten ook zullen stijgen, maar waarschijnlijk niet in dezelfde mate indien u zou huren.

10 of 20 jaar vastzetten?

Het prijsverschil tussen deze 2 rentevastperiodes is de premie die u betaalt voor de extra zekerheid. Gemiddeld is een rente van 20 jaar vast 0,6% hoger dan een rente van 10 jaar. De rente is fiscaal aftrekbaar dus uw netto maandlasten worden nog gedempt.

Wenst u de zekerheid van stabiele maandlasten voor uw hypotheek over een lange periode dan is het verstandig om 20 jaar rentevast te kiezen. Bij de meeste geldverstrekkers kunt u bij een verhuizing het rentecontract meenemen naar een volgende woning.

Het is ook zo dat u bij een goedkopere hypotheekrente de eerste jaren van uw hypotheek sneller aflost.

Wat gaat de hypotheekrente doen?

Bij de rationele afweging om te kiezen voor 10 jaar rentevast of 20 jaar rentevast kunt u ook uw verwachting over de hypotheekrente betrekken. Zo heeft u na de eerste 10 jaar van het rentecontract bij een gekozen rentevastperiode van 10 jaar de mogelijkheid om opnieuw een rentevastperiode te kiezen. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente over 10 jaar 6% is dan is het voordeliger om de hypotheekrente nu voor 20 jaar vast te zetten.

Dit is een overweging die voor de lange termijn is. Wenst u bijvoorbeeld de komende 10 jaar meer ruimte te hebben in uw maandlasten vanwege andere uitgaven zoals studerende kinderen dan is de betaalbaarheid van een rentecontract van 10 jaar gunstiger. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente gaat stijgen na 10 jaar dan dient u zich ervan bewust te zijn dat uw maandlasten zullen stijgen. Is uw verwachting dat de rente gelijk blijft of daalt dan heeft dit geen negatief effect op uw maandlasten.

Uw maandlasten zullen na de eerste periode van 10 jaar stijgen indien de rente met 50% stijgt. Stel dat u nu een hypotheekrente heeft afgesproken van 2,5% en de rente stijgt met 50% naar 3,75% vanaf deze rente in de volgende periode van 10 jaar zullen uw maandlasten stijgen. Dit klinkt als een forse stijging, maar u dient zich te realiseren dat de gemiddelde hypotheekrente de laatste 30 jaar afgerond 5% is.

Maximale hypotheek is van invloed door rentekeuze

Ook de hoogte van de hypotheekrente is van invloed op de maximale hypotheek die u kunt lenen. Tot een rentevastperiode van 10 jaar wordt er gerekend met een vaste toetsrente van 5% om betalingsproblemen bij extreme schommelingen  te voorkomen indien u een korte rentevastperiode kiest. Vanaf 10 jaar mag er gerekend worden met de zogeheten werkelijke hypotheekrente. Kiest u voor een rentevastperiode van 20 jaar dan is de maximale hypotheek lager ten opzichte van een rentevast periode van 10 jaar.

Wat kiezen de meeste eigenwoningbezitters?

In januari 2018 koos circa 40% van de huizenkopers een rentevastperiode van 20 jaar en 12% koos voor een rentevastperiode van 30 jaar.

Uiteindelijk is dit bottom line een keuze tussen goedkoop en zekerheid. De meeste huizenkopers kiezen voor een rentevastperiode van 10 jaar.

Wenst u een voorlichting over hypotheken en wenst u eens te sparren met een hypotheekadviseur vul dan onderstaand formulier.
 

 

 

 

 

oversluiten naar nhgIn welke situaties is het mogelijk om over te sluiten naar een hypotheek met NHG?

Indien u een bestaande hypotheek zonder NHG heeft en u wenst deze om te zetten naar een hypotheek met NHG dan is dit op grond van de onderstaande redenen mogelijk :

 • U dient een ‘verbouwing’ uit te voeren. Dit mag ook het vervangen van uw deurbel zijn, de ondergrens is € 50;
 • Uw relatie is verbroken en u neemt de eigendom van uw ex-partner over;
 • U erft een deel van een woning en koopt andere erfgenamen uit;
 • U koopt de erfpacht van een woning af, of u wordt eigenaar van de grond. In Amsterdam komt erfpacht veelvuldig voor en sinds de stelselwijziging afkoop daarvan ook;
 • Sinds 2018 is het ook mogelijk om voor NHG in aanmerking te komen indien uw financiële situatie na de oversluiting beter wordt.

NHG kostengrens van € 265.000

U kunt een hypotheekaanvraag voor NHG indienen tot een bedrag van maximaal € 265.000. U mag binnen deze kostengrens, tevens hypotheekgrens de volgende onderdelen financieren :

 • Openstaand saldo huidige hypotheek of lening bestemd voor verbouwing van uw woning;
 • De eventuele boeterente voor het openbreken van het rentecontract van uw bestaande hypotheek;
 • De kosten van de verbouwing;
 • De taxatiekosten voor het taxeren van uw woning;
 • De overige bijkomende kosten zoals de premie voor NHG (1%), de advieskosten van het hypotheekadvies, de notariskosten en eventuele kosten van een bouwtechnische keuring.

Welke voordelen biedt NHG (Nationale Hypotheek Garantie)?

 • Het grootste voordeel zit hem in de rentekorting die kan oplopen tot 0,6% per jaar;
 • De kans op een restschuld bij verkoop met verlies is kleiner;
 • U krijgt een vangnet van de rijksoverheid indien u tijdelijk uw lasten niet kunt dragen als gevolg van echtscheiding of baanverlies;
 • Bij verhuizing kunt u een restschuld meefinancieren.

Welke nadelen zitten er aan een hypotheek met NHG?

 • De maximale hoofdsom is voor 2018 € 265.000. Met energiebesparende maatregelen kunt u tot € 280.900 lenen;
 • De premie om in aanmerking te komen voor NHG is 1%, deze is fiscaal aftrekbaar;
 • Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er strenge regels, niet iedereen valt in de doelgroep;
 • Heeft u reeds een hypotheek met NHG dan dient u opnieuw de borgtochtprovisie te voldoen indien u opnieuw een hypotheek met NHG afsluit.

Ook weten of u voor uw nieuwe hypotheek in aanmerking komt voor NHG?
 

Wat is een familiehypotheek?familiehypotheek

Eigenlijk is het een gewone hypotheek alleen sluiten familieleden deze onderling bij elkaar af. Het is gebruikelijk dat het onderpand een woning betreft. Nu wordt de term familiehypotheek veel gebruikt voor particulieren onderling die geen familie zijn waarbij kenmerkend is dat er geen formele hypotheekverstrekking vanuit de bank plaatsvindt.

Waarom een familiehypotheek afsluiten

In de meeste gevallen wordt een familiehypotheek afgesloten tussen ouder(s) en kind(eren) bij het kopen of verbouwen van een koopwoning. Vaak is dit een gedeelte van de benodigde koopsom die wordt gefinancierd als aanvulling op de eerste hypotheek bij een bank of andere geldverstrekker.

Ook komt het voor dat ouders een eerste of tweede woning die hypotheekvrij is verkopen aan hun kind(eren) tegen de WOZ-waarde en zelf als geldverstrekker optreden. Op deze wijze blijft het bezit binnen de familie en kan er relatief gemakkelijk een overdracht gerealiseerd worden van bijvoorbeeld een vakantiewoning of ouderlijke woning.

De reden waarom ook gekozen wordt voor een familiehypotheek is de flexibiliteit van de voorwaarden. Zo kunt u onderling afspraken maken over de hoogte van de rente, de aflossingstermijn en kunt u op deze wijze zorgen voor financieel voordeel. U mag bijvoorbeeld afwijken van de marktrente en op deze wijze een hogere hypotheekrente afspreken en het verschil schenken met de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van € 5.363 (2018).

Op deze wijze kunt u in aanmerking komen voor een lagere hypotheekrente voor de eerste hypotheek. De bank loopt namelijk een kleiner risico en uw hypotheek valt in een lagere risicoklasse met dito renteverlaging.

Kortom, u kunt als kind in aanmerking komen voor een hogere hypotheek met lagere maandlasten.

Familiehypotheek en de Belastingdienst

U dient de familiehypotheek in de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting op te geven indien u deze gebruikt voor het aankopen of verbouwen van de eigen woning. Deze familiehypotheek komt niet automatisch in beeld bij de vooraf ingevulde belastingaangifte dus u dient jaarlijks wel een berekening te maken van de betaalde hypotheekrente.

Familiehypotheek en de eerste geldverstrekker

Zodra u een deel van de hypotheek voor uw koopwoning leent in de vorm van een familiehypotheek dient u wel toestemming te hebben van de eerste geldverstrekker. Ook tellen de maandlasten van de familiehypotheek mee bij het beoordelen van de maximale leencapaciteit. U kunt ook afspreken dat de lasten behorend bij de familiehypotheek jaarlijks worden kwijtgescholden. Dit dient u dan schriftelijk aan te tonen bij de meeste geldverstrekkers.

Welke hypotheekrente mag u afspreken?

Hier is geen wetgeving voor en u kunt dit vrij bepalen zolang het een zakelijke transactie is. Immers de hypotheekrente van Rabobank en ABN Amro zijn ook niet altijd gelijk. Op basis van vigerende rechtspraak kunt u een marge hanteren van circa 25% naar boven of naar beneden. Op het moment dat u belang hebt bij de laagste hypotheekrente kunt u een vergelijking maken van een aantal aanbieders en de duurste en goedkoopste geldverstrekker elimineren en dan het gemiddelde percentage uitrekenen.

In onderstaand rekenvoorbeeld is een berekening gemaakt van het bepalen van een zakelijke / marktconforme hypotheekrente.

Komt u op enig moment in een discussie met de fiscus omtrent de hoogte van de hypotheekrente dan kan deze de onzakelijke hypotheekrente aanmerken als een schenking en deze ook belasten met schenkbelasting.

Bepalen zakelijke rente
10 jaar vast
Argenta 1,8%
ABN Amro 2,3%
Aegon 2,6%
ING Bank 2,2%
Van Lanschot 3,5%
Rabobank 2,4%
Gemiddeld rentepercentage 2,4%
(exclusief goedkoopste en duurste tarief)
Laagste zakelijke rente  1,8%
Hoogste zakelijke rente 3,0%

Vastleggen afspraken in een hypotheekakte bij de notaris

Los van de fiscale spelregels raden wij altijd aan om deze afspraken vast te leggen bij de notaris. Op deze wijze valt ook op een later moment te reconstrueren wat nu precies de gemaakte afspraken waren. Tussentijds kunt u wijzigingen aanbrengen in deze afspraken, bijvoorbeeld na afloop van de eerste rentevastperiode. Dat hoeft niet per se via de notaris te verlopen overigens. Uiteindelijk vangt het maken van afspraken aan middels een leningsovereenkomst waar de notaris naar kan verwijzen in de hypotheekakte.

Welke afspraken worden zoal vastgelegd?

 • Het rentepercentage;
 • De duur van de rentevaste periode;
 • De looptijd van de hypotheek en de ingangsdatum;
 • De hoofdsom en een percentage bovenop dit bedrag, meestal 20%;
 • De aflossingswijze en periode;
 • De opzeggingsgronden van de hypotheek;
 • Een verhoogde inschrijving eventueel om later nog extra te kunnen lenen.

Het is ook prettig om als uitlener van het geld goed zicht te hebben op uw vermogen zodat u zelf normaal kunt leven en niet afhankelijk bent van dit vermogen. Ook zouden we aanraden de belangen van eventuele andere kinderen mee te nemen. Er kan frictie ontstaan indien zaken ongeregeld zijn en andere kinderen de indruk hebben dat het ene kind bevoordeeld kan worden boven het andere kind.

Waar mag ik een familiehypotheek voor gebruiken?

Het staat u vrij om geld te lenen of uit te lenen voor de doelen die u prettig vindt. Indien u gebruik wenst te maken van de renteaftrek dan dient de hypotheek te worden gebruikt voor het kopen of verbouwen van de eigen woning. Ook dient u voor hypotheken afgesloten na 1 januari 2013 deze in 30 jaar tijd ten minste annuïtair af te lossen. U kunt ook besluiten een hypotheek van voor 1 januari 2013 te vervangen met een familiehypotheek. In zo’n situatie kunnen er andere – soepelere – spelregels van toepassing zijn.

Wanneer is de hypotheekrente aftrekbaar?

Om voor renteaftrek in aanmerking te komen zijn de volgende spelregels van belang :

 • U betaalt een ‘normale’ zakelijke hypotheekrente;
 • U lost de hypotheek minimaal annuïtair af;
 • U lost de hypotheek in maximaal 30 jaar af;
 • De hypotheek wordt schriftelijk vastgelegd;
 • Ieder belastingjaar dient u verantwoording af te leggen in de aangifte inkomstenbelasting;
 • U gebruikt het geld van de familiehypotheek om uw eigen woning (hoofdverblijf) te kopen, te verbouwen of een bestaande hypotheek voor uw eigen woning te vervangen.

Financieel voordeel familiehypotheek

Het financieel voordeel van een familiehypotheek bestaat in veel gevallen uit een stapeling van voordelen. Zo is daar al de rendementsverbetering voor de uitlener indien deze op een spaarrekening een rentevergoeding van 0,3% ontvangt en nu ineens 3% of meer kan ontvangen.

Daarnaast kunt u besluiten om het rendementsvoordeel belastingvrij terug te schenken met de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen.

Zoals eerder al weergegeven kan het voordeel ook nog ontstaan in het verdwijnen van een topopslag bij een hypotheek. Om een en ander concreet te maken staat hieronder een rekenvoorbeeld

Hypotheekberekening met familieconstructie

Uw zoon of dochter koopt in 2018 een woning van € 300.000 en leent bij de bank € 225.000 en bij u € 75.000. Voor de overzichtelijkheid laten we de kosten koper en renteaftrek buiten beschouwing.

Stel dat u bij ING bank een  hypotheek afsluit voor 20 jaar vast dan zou de rente zonder de familiehypotheek 2,95% zijn. Nu uw zoon of dochter € 75.000 leent wordt het rentepercentage 2,7% omdat de hypotheek in een andere risicoklasse valt.

In het eerste jaar is dit al indicatief een rentevoordeel van bruto 744.

Stel dat u zelf ook een spaarrekening bij ING bank heeft dan is de rentevergoeding 0,05%. Op het moment dat u met uw zoon of dochter afspreekt om 3,95% te ontvangen is uw vergoeding ineens 3,9% hoger. In het eerste jaar is dat globaal bruto € 2.904. U kunt dan besluiten om de rente terug te schenken met de jaarlijkse vrijstelling (2018) tot  € 5.363.

U  mag zoals eerder uitgelegd in het artikel samen een rente afspreken die marktconform is. U hoeft dit rendementsvoordeel niet terug te schenken. Uw zoon of dochter mag dan ook nog renteaftrek toepassen op de hypotheek of lening die u verstrekt.

Totaal heeft u dus bruto door deze constructie toe te passen € 3.648 voordeel behaald. Ieder jaar neemt dit voordeel af indien we uitgaan van een hypotheek met aflossingscomponent. Jaarlijks daalt de openstaande hoofdsom en dan ook de verschuldigde hypotheekrente.

Benieuwd naar uw mogelijkheden voor een familiehypotheek met een totaaloplossing door een hypotheekadviseur of financieel planner van ons kantoor? Het is wel raadzaam om alle aspecten goed onder de loep te nemen en dit samen met een adviseur te bespreken.
Samengevat zijn de voordelen van een familiehypotheek als volgt

 • De verschuldigde rente is fiscaal aftrekbaar;
 • Er is een hogere maximum hypotheek mogelijk;
 • U kunt in aanmerking komen voor een renteopslag bij de eerste geldverstrekker;
 • Het geld blijft binnen de familie en kan op een later moment weer uitgeleend worden aan de volgende generatie;
 • Voor de uitlener is de rente niet extra belast ten opzichte van een gewone spaarrekening;
 • Het is mogelijk om een financieel voordeel te behalen door zaken te stapelen.

Nadelen van een familiehypotheek

 • Voor u als uitlener is het geld niet direct beschikbaar. Uw zoon of dochter kan het geld pas vrijmaken door een hogere hypotheek te nemen bijvoorbeeld;
 • Indien uw zoon of dochter in betalingsproblemen komt door bijvoorbeeld werkloosheid raakt u dit mogelijk ook;
 • Onderling binnen de familie kunnen er scheve ogen ontstaan indien er meerdere kinderen geld wensen te lenen voor het kopen van een huis.

 

aflossingsvrije hypotheekAflossingsvrije hypotheek nog mogelijk?

In tegenstelling tot mogelijk uw beeld hierover is het nog steeds mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten of over te sluiten. Misschien dat u op zoek bent naar een goed hypotheekadvies voor uw aflossingsvrije hypotheek. De regels zijn sinds 1 januari 2013 wel aangescherpt en de vraag is natuurlijk of het in uw situatie passend is om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Raadpleeg dan ook een hypotheekadviseur van ons kantoor om uw mogelijkheden te bespreken.

Wat zijn de spelregels rondom een aflossingsvrije hypotheek?

Indien u gebruik wenst te maken van de renteaftrek dan is het noodzakelijk dat u op 31 december 2012 al een aflossingsvrij hypotheekdeel of andere fiscale gunstige aflosvorm had zoals een spaarhypotheek of een levenhypotheek. Indien u vandaag besluit een compleet nieuwe aflossingsvrije hypotheek af te sluiten – zonder aflossingsvrij hypotheekverleden – komt deze in box 3 en heeft u geen recht op renteaftrek.

Het is niet mogelijk om het aflossingsvrije deel wat u had in 2012 te verhogen, althans niet het deel wat voor renteaftrek in aanmerking komt.

In sommige situaties is dat prettig omdat u de hypotheek sowieso gaat gebruiken voor een zogeheten consumptief doel of een vakantiewoning of beleggingspand.

Hoeveel mag ik aflossingsvrij lenen in 2018?

U mag tot 80% van de marktwaarde een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Dit is niet bij alle geldverstrekkers het geval. De meeste banken of andere geldverstrekkers kennen een maximum van 50%.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek precies?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u uitsluitend hypotheekrente en geen aflossing. Het lijkt alsof u deze hypotheek dus niet hoeft af te lossen, het moment waarop u dient af te lossen is anders geregeld. Contractueel spreekt u namelijk af dat u deze hypotheekvorm ineens en pas aan het einde van de looptijd van meestal 30 jaar zult aflossen. Het is dan ook raadzaam goed na te denken of deze aflosvorm past bij u en de meest geschikte hypotheekvorm is.

Einde looptijd aflossingsvrije hypotheek

De looptijd van een dergelijke aflosvorm is op voorhand in een hypotheekofferte en later de hypotheekakte bij de notaris vastgelegd. Meestal is dit 30 jaar, maar in de praktijk werd ook een looptijd van 40 jaar veel gekozen. Op het moment dat de einddatum van de aflossingsvrije hypotheek wordt bereikt ontvangt u een aflosverzoek van de geldverstrekker.

Op dat moment heeft u de keuze om de hypotheek af te lossen of een verzoek in te dienen om de hypotheek door te rollen voor een nieuwe periode. Deze mogelijkheid hangt af van de bereidheid van de geldverstrekker om hieraan mee te werken. De geldverstrekker zal toetsen of u qua inkomen en onderpand in aanmerking komt voor verlenging. Het alternatief is om uw hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker.

In veel gevallen is het overigens interessant om aan het einde van uw rentecontract telkens te overwegen of de bestaande bank of geldverstrekker u het beste renteaanbod doet. Veel consumenten tekenen blindelings dit voorstel en laten dan geld liggen is onze ervaring.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • Lage lasten: u betaalt uitsluitend hypotheekrente;
 • Aflosmoment is uitgesteld waardoor u ruimschoots de tijd hebt om hier rekening mee te houden;
 • Geen verplichte vermogensopbouw in een beleggingsproduct of kapitaalverzekering;
 • Geen verplichte bijkomende verzekeringsproducten;
 • Renteaftrek indien u onder het oude fiscaal recht of overgangsrecht valt;
 • Aanbiedingen van offertes voor de aflossingsvrije hypotheek zijn relatief simpel te vergelijken.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • De hypotheekschuld wordt pas aan het einde van de looptijd afgelost;
 • U blijft rente betalen over de volledige hoofdsom;
 • Na afloop van de 30-jaarsperiode voor de renteaftrek kunnen uw netto maandlasten stijgen vanwege het vervallen van de renteaftrek;
 • U bouwt geen kapitaal op en bent bij schommelingen op de woningmarkt kwetsbaar voor restschulden.

Weten of wij voor u een voordelige aflossingsvrije hypotheek kunnen regelen? Neem dan contact op met een hypotheekadviseur om een moment te sparren.
 

 

Verbouwing meefinancieren in hypotheekverbouwen

Op het moment dat u van plan bent om een (nieuwe) woning te kopen en deze grondig te verbouwen zijn er bijzondere spelregels van toepassing. Zijn bijvoorbeeld alle kosten van de verbouwing mee te financieren in de hypotheek? En hoe krijgt u het verbouwingsbudget beschikbaar vanuit de hypotheek? Maakt het uit of u een keuken wenst te verbouwen of een dakkapel?

Een waardevermeerderende verbouwing

Bij een verbouwing die waarde toevoegt is het meestal mogelijk om deze volledig mee te financieren in de hypotheek. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een uitbouw of plaatsen van een dakkapel. De taxateur houdt rekening met deze waarde en neemt de marktwaarde na verbouwing op in het taxatierapport.

Een cosmetische verbouwing

Valt een verbouwing die niet per se waarde toevoegt ook mee te financieren? Dat is ook mogelijk alleen dan telt de taxateur een gedeelte van deze verbouwing op bij de marktwaarde na verbouwing. Een voorbeeld van een dergelijke verbouwing is het vervangen van een keuken. Soms kiest iemand ervoor een keuken van pakweg een paar jaar oud te vervangen omdat deze qua smaak niet overeenkomt. Dit is dus persoonlijk en lastig om 100% mee te financieren. Stel dat u een woning koopt die compleet gestript is dan valt er meer waarde toe te kennen aan een nieuwe keuken. Kortom maatwerk dus.

Wat is mijn maximale hypotheek met een bouwdepot?

In 2018 kunt u maximaal 100% van de waarde van de woning lenen. Bij een hypotheekaanvraag met een verbouwing wordt dan ook rekening gehouden met de marktwaarde na verbouwing en die kunt u dan ook tot 100% belenen. Het verschil tussen de marktwaarde voor en na verbouwing wordt geparkeerd in een bouwdepot.

Wat is een bouwdepot?

Het bouwdepot is een gereserveerde bankrekening die is gekoppeld aan de hypotheek. De bank of geldverstrekker wil zeker weten dat de verbouwing ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd omdat anders de marktwaarde na verbouwing niet wordt behaald. Om die reden houdt men een vinger aan de pols en controleert men ook of u voldoet aan de opgave in de verbouwingsspecificatie. U dient met facturen te declareren vanuit het bouwdepot. Tegenwoordig hebben veel banken een app waarmee u digitaal een declaratie kunt indienen.

Het is ook mogelijk om de kosten van de verbouwing voor te financieren en later te declareren vanuit het bouwdepot. Let er goed op dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het uitkeren van het bouwdepot, ook al maakt de geldverstrekker een vergissing bij de uitkering.

Betaal ik rente over een bouwdepot?

U ontvangt een rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot en tegelijkertijd betaalt u hypotheekrente over het geleende bedrag. Bij de meeste geldverstrekkers is deze rentevergoeding gelijk. Er zijn ook geldverstrekkers die een afslag toepassen op de rentevergoeding van het bouwdepot. Meestal is dit 1%. Stel dat u dus 3% hypotheekrente hebt afgesproken voor uw hypotheek dan ontvangt u bij een dergelijke aanbieder 2% rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot. Op zich geen probleem als u toch direct gaat verbouwen, maar op het moment dat u een complete nieuwbouwwoning koopt en 2 jaar lang doet over de bouw dan loopt dit in de papieren.

Het is dus raadzaam om niet uitsluitend te focussen op de hypotheekrente, maar ook goed de voorwaarden in ogenschouw te nemen. Ook zit er vaak een maximumduur aan het houden van een bouwdepot. Bij de meeste geldverstrekkers is dit 2 jaar.

Verbouwen in combinatie met NHG?

Een verbouwing in combinatie met NHG mag u ook meefinancieren. U dient dan alleen rekening te houden met de maximale kostengrens. De koopprijs van de woning én de kosten van de verbouwing mogen niet boven deze grens uitstijgen. Het staat u vrij om op een later moment uw hypotheek uit te breiden met een niet-NHG leningdeel ten behoeve van een verbouwing.

Maximale hypotheek?

Weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Een indicatie van de maximale hypotheek kunt u zelf berekenen en even sparren met een hypotheekadviseur van ons kantoor behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Samenwerken met ons in een notendop : wij besparen U tijd, geld en gedoe! Wij werken landelijk.
 


Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!