Nieuws en blog


Op 7 april 2018 is het weer zover. Dan zijn er duizenden woningen te bezichtigen tijdens de Open Huizen route georganiseerd door de NVM.

Op Funda kunt u de deelnemende woningen bekijken en op deze dag zijn de woningen van 11:00 uur tot 15:00 uur te bezichtigen.

Waarom de Open Huizen Dag bezoeken?open huizen dag 7 april 2018

Het is een uitgelezen kans voor iedereen die zich aan het oriënteren is op de woningmarkt. Op deze wijze krijgt u meer gevoel bij een woning of wijk die bij u past. Het is namelijk een vrijblijvende manier om veel indrukken in een kort tijdsbestek op te doen. De ervaring leert dat u na een aantal huizen bezocht te hebben ook daadwerkelijk veel indrukken hebt gekregen. Als tip zouden wij mee willen geven om een selectie te maken van woningen die u graag wenst te bezichtigen. Soms is iemand na 3 bezichtigingen compleet uitgeput.

Is het nodig een afspraak te maken?

Nee dat is niet nodig. De verkoper of diens makelaar heeft zich ingesteld op bezoekers van zijn of haar woning en zal u met veel plezier rondleiden.

Stel dat we direct verdere interesse in een woning hebben?

Op het moment dat u al interesse in de woning hebt voorafgaand aan de Open Huizen Dag raden wij u aan om niet te wachten met bezichtigen tot 7 april 2018. Veel huizen worden namelijk in aanloop naar de Open Huizen Dag al verkocht.

Indien u beschikt over ijzeren zenuwen en direct aan de slag wenst kunt u direct een bieding overbrengen bij de verkopend makelaar. Dit kunt u ook doen op de Open Huizen Dag door het makelaarskantoor te bellen of mailen. In de meeste gevallen is het makelaarskantoor geopend op deze dag waardoor uw bieding in ontvangst kan worden genomen. Ook kunt u besluiten de aankoop uit te besteden aan een aankoopmakelaar.

Tips NVM Open Huizen Dag

Er zijn een aantal mogelijkheden om u voor te bereiden op de Open Huizen route, wij hebben een aantal tips op een rij gezet :

 • Onderzoek uw financiële mogelijkheden door bijvoorbeeld te berekenen wat uw maximale hypotheek is. Even een uurtje sparren met een hypotheekadviseur van ons kantoor is ook mogelijk.
 • Oriënteer u op de buurt of wijk en probeer deze op meerdere momenten van de dag of week te bezoeken. Zo kunt u bijvoorbeeld achterhalen hoe de parkeerdruk is, hoe de zon schijnt en welke andere activiteiten er mogelijk zijn anders dan wonen.
 • Maak een shortlist van woningen die u echt wenst te bezoeken zodat u deze woningen ook voldoende goed kunt onderzoeken.
 • Blijkt een woning direct niet te bevallen dan raden wij u aan om ook daadwerkelijk de volgende woning te gaan bezoeken. Het is anders zonde van uw tijd en u wekt mogelijk een verkeerde verwachting bij de verkoper.
 • Probeer het proces gestructureerd te houden en indien u samen een huis koopt voorafgaand aan de Open Huizen Dag een eisenlijst op te stellen waar de woning aan dient te voldoen. U kunt dan relatief simpel een beslissing maken op basis van onder andere deze eisen.
 • Maak foto’s van de woning of plekken die u bijzonder vindt. Vraag wel eerst toestemming aan de eigenaar of makelaar.
 • Twijfels of een vloer recht is? Neem gerust een knikker mee die geeft dan aan of er een bepaalde helling is.
 • Vraag naar details van de woning indien u deze wenst te weten. U hebt het voordeel tijdens de Open Huizen route dat u meestal de eigenaar aantreft die veel meer details over de woning kent dan de makelaar.

Wenst u even te sparren met een hypotheekadviseur over uw mogelijkheden?

 

 

Wilt u een huis kopen en weten wat uw maximale hypotheek is? Met de onderstaande tool krijgt u direct een indicatie van uw maximale hypotheek. U kunt deze tool ook gebruiken als u niet in vaste dienst bent of werkt als ondernemer / zzp’er.De uitkomst van uw berekening bespreken met een hypotheekadviseur van ons kantoor?
 
Hypotheek binnen een weekhypotheek binnen een week

Enkele jaren geleden was het ondenkbaar om een hypotheek binnen 1 week rond te hebben. Alleen al de communicatie kostte dagen vanwege de postverwerking. Inmiddels verloopt het aanleveren van informatie veelal digitaal. Rabobank adverteert zelfs met de slogan ‘Hypotheek binnen een week’, althans tot voor kort omdat toezichthouder AFM van mening is dat er wel de nodige bedenktijd dient te zijn bij het aangaan van een belangrijke beslissing zoals het afsluiten van een hypotheek.

Ook wij kunnen je onder voorwaarden helpen aan een hypotheek binnen een week.

Aanlevering van documenten

Wij werken met een digitaal klantenportaal en op deze wijze kunnen we de relevante documenten binnen enkele muisklikken bij de geldverstrekker van uw keuze aanleveren. Vooral een goede voorbereiding helpt bij het daadwerkelijk afronden van een hypotheek binnen deze periode. In de meeste gevallen is tijdens het adviesgesprek al ruimschoots gelegenheid geweest om de vereiste aanlevering van documenten te bespreken.

Uiteindelijk is het ineens en compleet aanleveren van deze documenten een belangrijke factor in het proces. Onze binnendienst controleert al voor een eerste keer de documenten zoals een werkgeversverklaring, salarisstrook et cetera. Wij kunnen dan binnen 1 werkdag deze documenten gereed maken en doorsturen aan de bank of verzekeraar.

Zelfs in december 2017 hebben wij een hypotheek met een hoge hoofdsom binnen enkele werkdagen finaal akkoord gekregen. Vanwege de hoofdsom verloopt de acceptatie bij de meeste geldverstrekkers extra vertraging op vanwege een uitgebreidere fiattering of zelfs overleg met een kredietcommissie. Deze hypotheekaanvraag speelde zelfs in de week voor kerst waarbij door veel partijen in de keten op halve kracht werd gewerkt. Uiteindelijk door een goede samenwerking met onze opdrachtgever en het team is deze hypotheekaanvraag heel goed verlopen.

Doorlooptijden geldverstrekkers

Het is ook belangrijk om een geldverstrekker te kiezen die flexibel is en een goede relatie heeft met uw hypotheekadviseur. Uiteindelijk is dit ook een samenwerking en is het belangrijk om de doorlooptijden per geldverstrekker te kennen om een juiste inschatting te maken welke aanbieder überhaupt gelegenheid heeft om uw hypotheekaanvraag snel te verwerken.

Loondienst of ondernemer

Afhankelijk van de bron van uw inkomen maakt de verwerkingssnelheid uit. Indien u ondernemer bent dient in de meeste gevallen uw inkomen eerst bepaald te worden door een zakelijke afdeling binnen een bank of geldverstrekker. Dit betekent sowieso vaak al een extra verwerkingstijd van 5 werkdagen. U kunt hier ook tijd winnen door op voorhand het inkomen voor te laten bespreken en over een complete set aan documenten te beschikken zoals jaarrekeningen over de laatste 3 jaar van uw onderneming samen met de aangiftes inkomstenbelasting over deze zelfde jaren. Ook helpt het enorm indien u direct een prognose over het lopende boekjaar aanlevert eventueel in combinatie met een verklaring van uw accountant of belastingadviseur.

Bent u in loondienst dan beperkt het zich voor het inkomensdeel tot het aanleveren van een loonstrook en werkgeversverklaring.

Taxatierapport

Om tijd te winnen is het ook belangrijk om zo snel als mogelijk een taxateur te raadplegen om uw woning te laten taxeren. Vaak zit hier ook een verwerkingstijd van enkele werkdagen in. U kunt ons ook verzoeken uw woning te laten taxeren, dan zetten wij de taxatieopdracht uit bij ons taxatienetwerk waar ook spoedverwerking tegen meerprijs mogelijk is.

Al bij al is het snel rondkrijgen van een hypotheek niet vanzelfsprekend, maar vergt dit een goede voorbereiding. Ook uw hypotheek afsluiten via een hypotheekadviseur van ons kantoor?
De marktwaarde is de waarde van een woning indien deze vrijwillig wordt verkocht op de huizenmarkt waarbij er ook voldoende tijd is om onder deze omstandigheden de beste koop te sluiten. Er kunnen ook marktwaardesituaties zijn waarbij sprake is van een gedwongen verkoop. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een zogeheten executieverkoop waarbij de bank de verkoopprocedure overneemt.

Waarom is de marktwaarde belangrijk?

De marktwaarde is één van de basiselementen van een hypotheekaanvraag. Zo wordt bijvoorbeeld de maximale hypotheek, naast het inkomen, begrensd door de marktwaarde. Een extreem voorbeeld. Stel; u koopt een woning van € 300.000 met een marktwaarde van € 300.000 en wenst een hypotheek van € 500.000. Dan is de maximale hypotheek 100% van de marktwaarde. In dit geval krijgt de aanvrager van deze hypotheek een afwijzing.

Ook de hoogte van de hypotheekrente is afhankelijk van de hoofdsom van de hypotheek in vergelijking tot de marktwaarde. Hoe kleiner deze verhouding des te lager de hypotheekrente.

Tijdens het afsluiten van een hypotheek wordt aan de hand van de marktwaarde bepaald in welke risicoklasse u valt. Gedurende de looptijd lost u af en wijzigt de verhouding schuld en marktwaarde. Het is dan mogelijk dat de hypotheekrente daalt, ook als de marktwaarde stijgt.

Wie bepaalt de marktwaarde?

Een gecertificeerd taxateur of makelaar kan de marktwaarde bepalen en brengt verslag uit middels een taxatierapport. In steeds meer situaties eist de geldverstrekker van de hypotheek dat dit taxatierapport gevalideerd wordt door een externe instantie. Dit kan bijvoorbeeld het NWWI zijn, maar er zijn ook nog andere instanties die taxatierapporten valideren.

Marktwaarde vervangt begrip executiewaarde en onderhandse verkoopwaarde

Sinds 2013 is het begrip marktwaarde geïntroduceerd en vervangt dit het begrip executiewaarde en onderhandse verkoopwaarde. De executiewaarde vertrok vanuit een waarde bij een gedwongen verkoop. In plaats van de waarde bij gedwongen verkoop wordt nu gerekend met de waarde bij verkoop onder normale marktomstandigheden.

Marktwaarde en verbouwen

Op het moment dat u gaat verbouwen en deze verbouwing wenst te financieren met een hypotheek legt de bank een bouwdepot voor u aan. In het taxatierapport komt dan ook een nieuw begrip te staan, de zogeheten marktwaarde na verbouwing. De taxateur die uw woning heeft opgenomen schat dan de waardevermeerdering van de verbouwing in en legt dit vast in het taxatierapport.

Marktwaarde en nieuwbouwwoning

Bij het bepalen van de marktwaarde van een nieuwbouwwoning gaan de meeste geldverstrekkers uit van de optelsom van de koopsom/aanneemsom, meerwerk en bouwrente.

Meer informatie gewenst over dit onderwerp?

 

 

 

Hypotheekadviseur in Zevenbergenhypotheekadviseur zevenbergen

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en deugdelijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen. Wenst u een advies over een hypotheek dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en deskundig en discreet met uw gegevens omgaat.

Wij werken overigens landelijk en beperken ons niet uitsluitend tot hypotheekadvies in Zevenbergen. Zo hebben wij ook een kantoor in Amsterdam en Den Haag. Daarbij bezoeken wij onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, en waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Wij zijn gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen en u kunt ons bellen op 0168-327702.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit maakt dat wij u onafhankelijk kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van provisie is dus geen sprake. U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen. Een eerste gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak of verdere informatie opvragen. Bellen kan ook natuurlijk.
hypotheek afwijkendAfwijkende hypotheek situatie

Wanneer is er sprake van een bijzondere of afwijkende situatie en afwijking van de ‘norm’? Hier is geen eenduidig antwoord op te formuleren aangezien er diverse situaties kunnen zijn en iedere bank een eigen acceptatierichtlijn heeft. Bijvoorbeeld : zo kan het financieren van een Rijksmonument speciaal zijn voor een reguliere bank terwijl het Nationaal Restauratiefonds uitsluitend dergelijke onderpanden financiert. Het is dus de kunst om uw hypotheekaanvraag te plaatsen bij de daarvoor meest geschikte bank.

Voorbeelden van bijzondere hypotheek situaties

Onderstaand treft u een lijst aan van enkele bijzondere situaties. Dit is een greep uit de vele bijzondere situaties die wij in de praktijk meemaken en weten om te zetten in een positieve uitkomst van de hypotheekaanvraag :

 • U wilt samen met een familielid een woning kopen voor gezamenlijke bewoning. Bijvoorbeeld ouder(s) en kind(eren);
 • Stel dat u meer dan 40 uur werkt en daarnaast nog een onderneming drijft of veel overwerk hebt en u wenst dit inkomen mee te nemen;
 • Er is sprake van particuliere erfpacht op de woning die u koopt;
 • U heeft een BKR codering (A of A1) die onterecht is of meer dan twee jaar geleden is hersteld;
 • Als ondernemer vraagt u een hypotheek aan en u bent korter dan drie jaar zelfstandig;
 • Bij verkoop van uw huidige woning met een kwijtgescholden restschuld door NHG;
 • Het onderpand wat u wil kopen heeft geen woonbestemming, zoals bijvoorbeeld een voormalige boerderij of woon- winkelpand;
 • U wenst het huis van de buren te kopen en wenst dit samen te voegen met uw eigen woning;
 • Er komt een nieuwe carrièrekans op uw pad en wenst de overstap te maken, maar kan onvoldoende vast inkomen aantonen, maar die is wel te verwachten op basis van een variabel inkomensbestanddeel;
 • U werkt in het buitenland en wenst in Nederland een woning te kopen;
 • Naast uw regulier (pensioen)inkomen heeft u een stamrecht BV.

Bij iedere situatie kunnen we een uitgebreide toelichting geven over de afwijkingen op het standaard acceptatiebeleid. Leg gerust uw specifieke situatie voor en dan zullen we beoordelen of er een mogelijkheid tot bespreking is.

Hypotheekaanvraag op voorlegbasis

Bij dergelijke aanvragen kunnen wij ons no cure no pay beleid niet voeren en spreken wij samen met u voorafgaand aan de werkzaamheden een tarief af op basis van uw specifieke situatie. De reden hiervoor is dat wij een goede inschatting dienen te maken van de tijdsinvestering en haalbaarheid. Het vinden van een oplossing vergt in sommige gevallen veel tijd en energie.

Bijzondere situaties in uw leven

Naast het afsluiten van een hypotheek kunt u tijdens de looptijd van uw hypotheek ook in aanraking komen met een bijzondere persoonlijke situatie zoals een echtscheiding, relatiebreuk, werkloosheidssituatie, overlijden van uw partner et cetera.

Bij deze situaties hanteert een geldverstrekker ook een afwijkend acceptatiebeleid ten opzichte van de criteria bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek waarbij er oog hoort te zijn voor deze persoonlijke situatie. De toezichthouder heeft in 2013 al gesteld dat de wettelijke regels voor het aangaan of verhogen van een hypotheek niet gelden voor de eerder genoemde situaties.

Het hoeft namelijk niet in alle gevallen in uw belang te zijn om uw woning te verkopen. Stel dat de woningmarkt daalt en u wordt geconfronteerd met een dergelijke situatie dan heeft u er geen belang bij om te verhuizen. De geldverstrekker kan samen met u bezien of er binnen uw besteedbaar inkomen ruimte is om uw financiële situatie te verbeteren.

Heeft u een bijzondere situatie en wenst u deze vrijblijvend voor te leggen aan een hypotheekadviseur van ons kantoor, gebruik dan onderstaand formulier of bel ons op.

 

 

afkopen spaarhypotheekIn het verleden was er de mogelijkheid om een fiscaal gunstige spaarhypotheek of bankspaarhypotheek af te sluiten. De fiscale voordelen zaten hem in de vrijstelling van het kapitaal en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente aan de gekoppelde hypotheek. Vanaf 1 januari 2013 zijn de spelregels rondom deze hypotheekvormen drastisch gewijzigd.

Iedereen die tot aan dat moment een dergelijke aflosvorm had mocht deze behouden en voortzetten. Dit betekent dus ook dat u deze spaar- of bankspaarhypotheek mag meenemen naar een nieuwe woning of mag overhevelen naar een nieuwe geldverstrekker. U bent dus niet gebonden aan de bank of geldverstrekker van destijds.

Spaarhypotheek en bankspaarhypotheek verschillen

Bij een spaarhypotheek betaalt u premie voor een gecombineerd doel en is het product in een verzekeringsjasje gegoten. U betaalt een vaste premie over een vaste looptijd en met deze premie wordt gespaard en u sluit een levensverzekering af. Het nadeel van dit product is dat u feitelijk uw eigenlijk overlijdenskapitaal spaart omdat de waarde van de spaarhypotheek ook wordt gebruikt om de uitkering bij een eventueel overlijden uit te keren.

Een ander nadeel aan dit product is dat u ook kosten betaalt voor de verzekeraar en dit voor u als consument niet altijd makkelijk te doorgronden is.

Een groot voordeel van de spaarhypotheek is dat u een ook een vaste rentevergoeding krijgt, gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt over de bijbehorende hypotheek. Kortom een veilig product met voorspelbare maandlasten, zowel nu als voor de toekomst. Immers bij een stijgende hypotheekrente daalt de inleg voor de spaarverzekering en bij een dalende hypotheekrente draagt u minder hypotheekrente af voor uw hypotheek.

Een bankspaarrekening is vergelijkbaar met de spaarhypotheek behalve dat het een losse geblokkeerde spaarrekening is die zonder kosten wordt opgebouwd. U sluit een losse levensverzekering af, of niet, en kunt dus meer bepalen wat past bij uw persoonlijke situatie. Met een bankspaarhypotheek heeft u meer mogelijkheden om uw financiële situatie op maat in te vullen.

Afkopen of voortzetten

Op het moment dat u verhuisplannen hebt en u dient een nieuwe hypotheek af te sluiten komt u voor de keuze te staan om de bestaande spaarhypotheek of bankspaarhypotheek mee te nemen of juist af te kopen. Dit is een belangrijke keuze omdat eenmaal afgekocht dit onherroepelijk is. Het is op voorhand moeilijk te zeggen of voortzetten of afkopen in uw voordeel is.

Zoals vaker met de beslissing rondom financiën is ook dit een kwestie van alle factoren in overweging nemen en beoordelen wat in uw situatie het beste past. Wat u mee kunt nemen in uw overweging is de hoogte van de rentestand. Sommige geldverstrekkers rekenen een renteopslag op de hypotheekrente indien u een bankspaarhypotheek kiest in plaats van een annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Dit kan dus een verschil maken in de maandelijkse netto lasten. Ook de hoogte van het spaartegoed kan een rol spelen.

Vervallen eis 15 of 20 jaar sparen

Eerder schreven we al dat u een fiscaal voordeel hebt bij het hebben van een spaar- of bankspaarhypotheek. Daar tegenover staat dat u minimaal 15 jaar premie dient te betalen voor deze aflosvorm. Sinds 1 april 2017 is een verruiming ontstaan. U mag nu het geld ook eerder vrij laten komen zonder direct belasting te betalen over deze afkoop. U dient dan wel de aflossing te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek.

Wenst u dus te verbouwen dan kunt u niet direct dit kapitaal hiervoor te gebruiken. U dient dan eerst de hypotheek te verhogen met het bedrag van de verbouwing en later kunt u dan de polis of bankspaarrekening af te kopen om de hypotheek af te lossen. Dit is een omslachtige en dure manier om uiteindelijk het geld van de spaarpolis of bankspaarrekening vrij te krijgen. Er ligt een verzoek om dit te wijzigen bij de verantwoordelijke minister.

Conclusie

In de meeste situaties komt het voor dat het voortzetten van de bankspaarhypotheek of spaarhypotheek voordeliger is op de lange termijn. Dit vereist een nauwkeurige en grondige bestudering van uw situatie door een hypotheekadviseur. Sommige banken of verzekeraars hebben geen bankspaarhypotheek in hun assortiment waardoor voortzetten geen optie is. Vraag dan ook naar de reden als u een andere aflosvorm wordt geadviseerd met een uitgebreide berekening zodat u zelf inzichtelijk hebt wat de basis voor deze mening is. Mocht u daarbij hulp wensen van een hypotheekadviseur van ons kantoor dan kunt u met onderstaand formulier een afspraak maken. Wij werken landelijk en bezoeken u aan huis.
 

Wat is een overbruggingshypotheek?overbruggingshypotheek

Op het moment dat u een nieuwe woning koopt en uw bestaande woning pas op een later moment verkoopt kunt u met een overbruggingshypotheek de overwaarde als voorschot ontvangen. Op deze wijze kunt u eerder starten met verbouwen aan uw nieuwe woning of gewoonweg uw nieuwe hypotheek lager afsluiten. Het is altijd een tijdelijke hypotheek met een looptijd van maximaal twee jaar.

De overbruggingshypotheek sluit u gelijktijdig af met de nieuwe hypotheek voor uw nieuwe woning. Het is uitzonderlijk om de overbruggingshypotheek bij een andere geldverstrekker af te sluiten dan de hypotheek voor uw nieuwe woning.

Hoe werkt een overbruggingshypotheek?

De hypotheek sluit u af zoals een normale hypotheek, alleen dan nog meestal op het oude onderpand (uw huidige koopwoning). U dient wel zicht te hebben op een koper voor uw woning of een taxatierapport met de vrije verkoopwaarde te kunnen overleggen. U kunt dan bij de meeste geldverstrekkers tot maximaal 90% van deze waarde opnemen als zijnde een overbruggingshypotheek.

Rentevergoeding overbruggingshypotheek

De hypotheekrente die u betaalt voor de overbruggingshypotheek is variabel en ligt meestal iets hoger dan het reguliere variabele rentetarief. De reden dat u geen rentevastperiode kunt afsluiten is omdat de duur van de overbruggingshypotheek moeilijk te voorspellen is. Op het moment dat u nog geen koper voor uw woning hebt gevonden is het zeer zeker lastig in te schatten wanneer deze hypotheek wordt afgelost. Om een boeterente te voorkomen en praktisch te werken is om die reden de overbruggingshypotheek alleen met een variabele hypotheekrente af te sluiten.

Voordelen van een overbruggingshypotheek?

De voordelen van het afsluiten van een overbruggingshypotheek kunt u onderstaand lezen :

 • U kunt al beschikken over de overwaarde / winst van uw huidige woning om bijvoorbeeld te verbouwen terwijl deze nog niet is afgerekend door een koper;
 • De hypotheekrente van een overbruggingshypotheek is aftrekbaar;
 • De overbruggingshypotheek kunt u stapelen bovenop de nieuwe hypotheek waardoor de maximale hypotheekverstrekking stijgt. Dit is uiteraard een tijdelijke situatie.

Nadelen van een overbruggingshypotheek?

 • U betaalt meestal een hogere hypotheekrente dan de standaard variabele hypotheekrente;
 • De overbruggingshypotheek kunt u enkel bij de geldverstrekker van uw nieuwe hypotheek afsluiten;
 • U hebt te maken met dubbele lasten, eigenlijk driedubbele lasten, omdat u zowel de hypotheek van uw huidige woning hebt, de hypotheeklasten van uw nieuwe woning en de lasten van de overbruggingshypotheek (u kunt deze lasten meestal meefinancieren in uw overbruggingshypotheek);
 • Er zijn extra notariskosten verbonden aan het inschrijven van de hypotheekakte en u hebt kosten voor een taxatierapport en advieskosten van uw hypotheekadviseur of bank;
 • Ook kan de werkelijke koopprijs van uw woning lager uitpakken dan begroot en dan heeft u te maken met een tekort.

Situaties overbruggingshypotheek

Simpelweg zijn er twee situaties mogelijk om een overbruggingshypotheek aan te kunnen vragen.

Huidige woning verkocht

In deze situatie is uw huidige koopwoning verkocht, alleen de overdracht is op een later moment dan het moment van levering van uw nieuwe woning. In deze situatie is de bank of geldverstrekker bereid u relatief gemakkelijk een overbruggingshypotheek te verstrekken. Soms dienen voor het finaal akkoord de ontbindende voorwaarden te zijn verlopen. Dit dient u dan aan te tonen met een verklaring van de makelaar of een verwijzing naar de koopovereenkomst met de afspraken over dit onderwerp.

Huidige woning nog niet verkocht

Op het moment dat uw huidige koopwoning nog niet verkocht is dan kunt u maximaal een overbruggingshypotheek tot 90% van de getaxeerde waarde verkrijgen. De bank heeft dan een buffer ingebouwd op het moment dat de verkoopprijs tegenvalt. De verstrekking in deze situatie verloopt vaak een stuk strenger. Zo dient u meestal ook aan te tonen dat u een langere tijd de dubbele lasten van beide hypotheken kunt betalen. Ook weegt men mee in welke plaats uw woning is gelegen. De meeste acceptanten van banken hebben lijstjes van plaatsen en buurten waaruit de courantheid en doorloopsnelheid blijkt. Een woning binnen de ring van Amsterdam zal bijvoorbeeld sneller verkocht zijn dan een woning in Zeeuws Vlaanderen ter illustratie.

Meer informatie gewenst over een overbruggingshypotheek of wenst u deze af te sluiten?
 

 

Kosten koper wat betekent dat?kosten koper 2018

Onder de kosten koper verstaan we de aanvullende kosten bovenop de koopprijs van een koopwoning. U betaalt namelijk naast de transactieprijs van de woning ook bijkomende kosten om daadwerkelijk eigenaar van de woning te worden. Afgekort leest u het begrip k.k. ook wel op websites van makelaars en Funda.

De koper, en dus niet de verkoper, van de woning dient deze kosten dus te betalen. In de meeste gevallen zijn deze kosten alleen van toepassing voor ‘bestaande bouw’ en dus niet voor nieuwbouwwoningen. Er valt een onderscheid te maken tussen de kosten voor het verkrijgen van het eigendom en de hypotheek. Hieronder een opsomming van de verschillende soorten kosten.

Aankoopkosten

Onder de aankoopkosten worden de volgende kosten verstaan :

 • De overdrachtsbelasting van 2%;
 • Een eventuele courtage / vergoeding voor de aankoopmakelaar;
 • De leveringsakte van de notaris (de definitieve koopovereenkomst);
  • De kosten van een leveringsakte beginnen vanaf € 225 euro exclusief kadastrale kosten tot circa € 650 euro.  Vergelijken van notariskosten loont dus.
 • Een eventuele bouwkundige keuring;
  • Vanaf € 195 beginnen de tarieven tot € 425, let goed op dat een bouwtechnisch inspecteur niet alleen beschikt over een huishoudladder en schroevendraaier, maar ook beschikt over specialistische gereedschappen zoals een vochtmeter et cetera. En vraag ook gerust door wat er precies wordt geïnspecteerd.
 • De kosten voor het stellen van een bankgarantie.
  • Sommige geldverstrekkers bieden deze kosteloos aan en indien er kosten worden gerekend is dit meestal 1% van de benodigde waarborgsom (10% van de koopprijs meestal).

Financieringskosten

Onder de financieringskosten worden de volgende zaken geschaard :

 • Taxatiekosten voor het waarderen van de woning;
 • De kosten van het hypotheekadvies;
 • Eventuele kosten voor het verkrijgen van NHG;
  • De premie voor NHG bedraagt 1% van de hoofdsom. In 2018 is de maximale kostengrens €265.000.
 • De notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte.
 • Bereidstellingskosten indien uw hypotheekofferte de geldigheidsduur overschrijdt. Dit is per geldverstrekker verschillend.

Kosten koper percentage

De exacte hoogte van de kosten koper zijn afhankelijk van de koopsom van de woning en de kosten van de partijen die u hiervoor in huurt. Stel dat u een woning koopt van 300.000 euro dan zijn de bijkomende kosten circa 14.000 euro. Dit betekent dat de kosten koper dus circa 4,5% bedraagt.

Kosten koper vast of variabel

De overdrachtsbelasting en premie voor de NHG is vast en wettelijk geregeld. De andere kosten zijn variabel en afhankelijk of u wel of geen aankoopmakelaar inhuurt of juist veel zelf doet tijdens het aankooptraject. U hebt dus zelf invloed op deze kosten. De vraag is of u uiteindelijk goedkoper uit bent als u bespaart op een aankoopmakelaar als deze bijvoorbeeld een lagere koopprijs weet te onderhandelen.

Dezelfde vraag kunt u ook plaatsen bij de kosten van een hypotheekadviseur. Indien deze een voordeligere rente van 0,1% weet te behalen en tarieven en voorwaarden goed te vergelijken bent u overall voordeliger uit en heeft u veel gemak ingekocht.

Kosten koper meefinancieren in hypotheek

In 2018 is de maximale hypotheek vastgesteld op 100% van de marktwaarde of koopprijs van uw woning. Dit betekent dat u in de meeste gevallen de kosten koper zelf dient te betalen uit eigen middelen. Er is nog wel ruimte om meer te lenen, maar dat is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen voor uw woning.

Wel zijn er nog drie mogelijkheden om toch op een alternatieve manier uit kosten koper te financieren.

Aftrekbaarheid kosten koper

De kosten die fiscaal aftrekbaar zijn kunnen de volgende zijn. De woning die u koopt dient dan ook de woning te zijn die u zelf bewoond en niet gebruikt als vakantiewoning of beleggingspand :

 • De kosten voor het hypotheekadvies.
 • De taxatiekosten.
 • De kosten van de hypotheekakte en inschrijvingskosten in het Kadaster.
 • Eventueel de kosten van de bouwtechnische keuring indien de bank of geldverstrekker u heeft verplicht deze op te laten stellen.
 • De premie voor NHG.

Weten wat voor uw specifieke situatie de mogelijkheden zijn? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een hypotheekadviseur van ons kantoor. Dit eerste gesprek is kosteloos en wij werken landelijk.
 

hypotheek afsluitenEen hypotheek afsluiten doet u meestal slechts een paar keer in uw leven. Gaat u voor de eerste keer een huis kopen of heeft u al een bestaande hypotheek? Hoewel u in beide gevallen een hypotheek nodig hebt zitten er grote verschillen tussen deze scenario’s. Een hypotheek is een complex product en het gaat vaak om veel geld.

Weet u hoeveel hypotheek u nodig heeft en hoeveel u maximaal kunt lenen? In dit onderwerp zetten wij de belangrijkste zaken rondom het afsluiten van een hypotheek op een rij.

Maximale hypotheek

Wat u maximaal kunt lenen hangt van een groot aantal variabelen af en is afgestemd op uw persoonlijke financiele situatie. De onderstaande factoren zijn van belang bij het bepalen van de maximale hypotheek :

 • Uw inkomsten en uitgaven.
 • De aanwezigheid van spaargeld of andere tegoeden.
 • De hoogte van de hypotheekrente, en de keuze van de rentevastperiode.
 • De waarde van het onderpand en het soort onderpand. Afwijkende woningen kennen ook vaak afwijkende verstrekkingspercentages.
 • Het soort inkomen.
 • De acceptatiecriteria van geldverstrekkers, die zijn per bank per onderdeel anders.
 • Een hypotheekadviseur van ons kantoor kan u exact vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Oude woning nog niet verkocht

Uw oude woning nog niet verkocht, maar wilt u wel graag een nieuwe woning kopen en gebruik maken van de overwaarde? Dan kunt u een overbruggingskrediet afsluiten.

Komt u niet geheel uit met de maximale hypotheek en de kosten van uw (nieuwe) koopwoning dan zijn er vaak nog alternatieve mogelijkheden. Misschien willen uw ouders meedenken of heeft u zicht op een inkomensstijging? Al bij al is maatwerk bij sommige banken mogelijk. Wel dient het uiteraard een verantwoorde situatie op te leveren zodat uw woonlasten geen molensteen om uw nek worden.

De kosten koper van een nieuwe woning

Naast de verplichte kosten koper zoals de overdrachtsbelasting, notariskosten, advieskosten van de hypotheek, taxatiekosten en kosten van een eventuele bouwkundige keuring zijn er ook nog ‘zachtere’  kosten. Denkt u hierbij aan :

 • Verhuis- en inrichtingskosten
 • Bouwrente bij een nieuwbouwwoning
 • Instapkosten bij een VVE

Hypotheekrente vastzetten

U kunt de hypotheekrente vastzetten voor een bepaalde periode: variabel per maand tot dertig jaar vast. Ook kunt u een combinatie maken van korte en lange perioden voor verschillende delen van uw hypotheek. De verschillende opties hebben voor- en nadelen. Uw keuze moet passen binnen de risico’s die u wilt en kunt lopen.

Hypotheekrente kort vastzetten

U kunt voor een korte rentevastperiode (tot 7 jaar) kiezen omdat de rente relatief laag is, en u niet te lang vastzit aan het rentecontract. Ook geeft dit een voordeel als u besluit uw hypotheek tussentijds open te breken. U dient dan wel de verwachting te hebben dat de hypotheekrente de komende tijd gaat dalen. Op dit moment lijkt daar geen aanleiding toe te bestaan. Het nadeel van het afsluiten van een hypotheekrente op korte termijn kan zijn dat u geconfronteerd kunt worden met een rentestijging. Ook kunt u minder lenen voor een hypotheek indien u een rentevastperiode korter dan 10 jaar kiest.

Hypotheekrente lang vastzetten

U kunt voor een lange rentevastperiode kiezen indien u voor langere tijd wilt profiteren van vaste lasten en de lage hypotheekrente. Op dit moment is de hypotheekrente niet eerder zo laag geweest. Historisch is dit een bijzondere periode te noemen. Op het moment dat u de verwachting hebt dat de hypotheekrente lager wordt en u wenst uw hypotheek open te breken dan is de boete een stuk hoger ten opzichte van een korte rentevastperiode.

Hypotheekrente kort en lang (combinatie)

Door een mix te kiezen van zowel een kort als lang rentevastcontract doet u aan risicospreiding. Immers als de rente stijgt na afloop van het kortste rentevastcontract van uw hypotheek dan stijgen uw maandlasten slechts gedeeltelijk. Het nadeel is dat bij het tussentijds openbreken van uw hypotheek er altijd nog een rentecontract open blijft staan. Andersom, bij een renteherziening waarbij de rente daalt profiteert u ook slechts ten dele.

Het kiezen van de juiste rentevastperiode is altijd een lastige keuze. U dient jaren in de toekomst te kijken terwijl het soms al een hele uitdaging is om slechts 1 jaar verder te kijken. Onze hypotheekadviseurs helpen u graag bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden.

Aflossen hypotheek

Sinds de belastingregels rondom hypotheken sinds 1 januari 2013 zijn veranderd kunt u als u voor de eerste keer een huis koopt kiezen uit een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Tenminste als u in aanmerking wenst te komen voor de renteaftrek. Dit is een fiscale subsidie voor huiseigenaren. Een annuiteitenhypotheek kenmerkt zich door een stabiele bruto maandlast gedurende de looptijd, maar is overall duurder dan een lineaire hypotheek. Bij een lineaire hypotheek hebt u alleen te maken met hoge maandlasten gedurende circa de eerste 12 jaar van de hypotheek.

U kunt ook besluiten om een mix te maken van beide aflosvormen om zo tot een ideale combinatie te komen waarbij uw netto maandlasten voorspelbaar zijn.

Had u reeds een hypotheek met andere aflosvormen, of een aflossingsvrije hypotheek, op 31 december 2012 dan mag u deze aflosvormen voortzetten. Ook als u besluit naar een andere woning te verhuizen en van bank te wisselen. Een en ander hangt af van het assortiment van de nieuwe geldverstrekker indien u besluit over te stappen.

Hypotheek afsluiten kost tijd

Een gemiddelde hypotheekaanvraag duurt twee maanden voordat de hypotheekakte passeert bij de notaris. Hieronder vindt u een indicatie van de doorlooptijd en werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn. De exacte tijdsduur hangt af van de specifieke situatie en de gekozen geldverstrekker :

Gemiddelde duur in werkdagen:

 • Aanvraag renteaanbod | 2 – 8 werkdagen
 • Completeren hypotheekdossier met alle relevante documenten | 8 – 28 werkdagen
 • Taxeren van uw woning | 4 – 10 werkdagen
 • Tekenen bindende hypotheekofferte ongeveer | 5 werkdagen
 • Doorsturen van stukken door bank naar notaris ongeveer | 5 werkdagen
 • Passeren bij notaris ongeveer | 8 werkdagen

Uw persoonlijke situatie spreken met een hypotheekadviseur van ons kantoor? Maak dan een afspraak. Het eerste gesprek is voor onze rekening. Wij werken landelijk en bezoeken u desgewenst aan huis.

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!