Nieuws en blog


hypotheekrente meenemenLage hypotheekrente meenemen bij verhuizing? Stel dat u de hypotheekrente tegen een gunstig tarief van 1,5% hebt vastgezet voor de komende 20 jaar en deze wenst mee te nemen naar een nieuwe woning. Onder welke voorwaarden kan dit zoal?

Wat is een meeneemregeling

Volgens de zogeheten meeneem- of verhuisregeling van een hypotheek mag u voor het bedrag dat nog van uw huidige / vorige  hypotheek resteert de oude voorwaarden meenemen, dus ook de lage gunstige hypotheekrente. Voor het deel dat u extra wilt lenen, geldt de huidige hypotheekrente.

Meenemen voorwaarden algemeen

Het is goed om te weten dat iedere geldverstrekker een eigen beleid heeft over het mee kunnen nemen van een rentecontract. De verhuisregeling geldt alleen niet voor verhuurhypotheken. Sommige geldverstrekkers hanteren een zeer strikte termijn in combinatie met een daadwerkelijke aflossing van de hypotheek als voorwaarde. Dan wordt het in de praktijk erg lastig om echt gebruik te kunnen maken van de verhuisregeling. U dient dan eerst de huidige woning verkocht en overgedragen te hebben om daarna een aanvraag te kunnen indienen.

Onderstaand een opsomming van voorwaarden die van toepassing kunnen zijn:

 • Tijdstip om aan te geven of u de rente wenst mee te nemen en hoelang u erover mag doen om de nieuwe hypotheek af te sluiten.
 • Is het toegestaan om de rente te vestigen op de nieuwe hypotheek als de huidige woning nog niet is verkocht.
 • Gelden voor uw nieuwe hypotheek nieuwe renteopslagen of de oude op- en afslagen?
 • Mag u de hypotheekrente meenemen wanneer een bestaande NHG-hypotheek omgezet wordt naar een hypotheek zonder NHG.
 • Kan uw huidige oude hypotheekproduct nog worden voortgezet in combinatie met de oude rente.

Algemene acceptatiecriteria hypotheekrente meenemen bij verhuizing

Als u gaat verhuizen dan vindt er een nieuwe hypotheekaanvraag plaats. Het is helaas geen kwestie van een adres veranderen. De acceptatievoorwaarden voor nieuwe hypotheken van dat moment zijn geldend voor het beoordelen van uw hypotheekaanvraag. Heeft u bijvoorbeeld tijdelijk een lager inkomen of heeft u een andere onzekere situatie, dan kan dit een goedkeuring van de hypotheekaanvraag enorm in de weg zitten. Ongeacht of u dus de hypotheek niet wenst te verhogen.

Is de resterende looptijd van uw rentevaste periode korter dan 10 jaar? Ook dan is er een belangrijke spelregel van toepassing. Dan toetst een bank de haalbaarheid van de hypotheek tegen een fictieve  toetsrente van 5%. Ook als de huidige rente dus lager is. Hierdoor kan de uitkomst dus zijn dat de aanvraag dan niet past en er gekozen moet worden voor een hele nieuwe hypotheek tegen de actuele – hogere – hypotheekrente.

Aflosvorm meenemen verhuisregeling

Niet in alle gevallen kan uw bestaande hypotheekproduct worden meegenomen. Stel dat u een hypotheek in de jaren negentig heeft afgesloten met een product dat niet meer gevoerd wordt. In zo’n situatie dient u te kiezen uit de actuele aflosvormen zoals een lineaire als annuïtaire hypotheek.

Stel dat u een 100% aflossingsvrije hypotheek heeft dan kunt u in de nieuwe situatie tot maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij financieren. Dit is een spelregel waar soms van kan worden afgeweken. Dit ligt aan de geldverstrekker.

Hypotheekrente meenemen bij scheiding

Is het mogelijk dat een vertrekkende partner de gunstige hypotheekrente kan meenemen naar een volgende woning? Als de achterblijvende partner de hypotheek overneemt en in de woning blijft kan dit niet.

Ook is het niet mogelijk bij de meeste geldverstrekkers om tijdens een scheiding de verhuisregeling te delen. Een van de aanvragers kan kiezen voor de verhuisregeling, maar dan uitsluitend met schriftelijke toestemming van de andere partner.

Samenwoners en stapelen hypotheekcontracten

Het kan interessant zijn als u samen met iemand met een gunstig rentecontract een huis koopt en beiden de lage hypotheekrente wenst mee te nemen. Dit soort situaties behandelen wij op basis van maatwerk. Zelfs indien u bij verschillende geldverstrekkers een gunstig rentecontract hebt lopen kunnen wij soms een oplossing vinden om de contracten te combineren. Er dient dan wel een ruime overwaarde te zijn op één van de woningen.

Bestemming agrarisch en rente meenemen

Omdat bij het toepassen van de verhuisregeling ook een complete hypotheekacceptatie dient plaats te vinden kan het zijn dat de bestemming van de nieuwe woning niet akkoord is. Bijvoorbeeld als u te maken hebt met een agrarische bestemming bij een woonboerderij. Veel geldverstrekkers staan het meenemen pas toe als u over een definitieve woonbestemming of omgevingsvergunning beschikt.

BKR-codering opgelopen rente meenemen

Na het afsluiten van uw huidige hypotheek kunt u te maken hebben gekregen met tegenslag en een BKR-codering. Dit kan de goedkeuring voor het afsluiten van een hypotheek en het meenemen van uw lage rente ook hinderen. Soms zijn er mogelijkheden om toch in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Financieringsvoorbehoud opnemen voor meeneemregeling

Regelmatig willen consumenten verhuizen, maar uitsluitend als zij hun gunstige rentecontract kunnen meenemen. Als u dit niet specifiek afspreekt, geeft u dat richting de verkoper van uw nieuwe huis niet de mogelijkheid om kosteloos te ontbinden. In onze praktijk hebben we al een paar keer meegemaakt dat consumenten werden afgewezen voor de meeneemregeling en hierdoor de koop wilden ontbinden.

Als u dit als ontbindende voorwaarde wenst op te nemen in de koopovereenkomst dient u dit ook heel specifiek te benoemen in het artikel bij het financieringsvoorbehoud. Dit kan een hoop narigheid voorkomen, zoals een boete van 10% van de koopsom.

Tot welk bedrag geldt de meeneemregeling?

De meeste geldverstrekkers laten klanten toe om de rente mee te nemen over het uitstaand hypotheeksaldo. Dus niet het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Tussentijdse aflossingen op de hypotheek verlagen dan ook het saldo.

Hypotheekrente doorgeven aan kopers

Het is in sommige hypotheekvoorwaarden ook mogelijk om de rente door te geven aan de toekomstige koper van uw woning. Zeker als u geen koopplannen meer hebt na de verkoop van uw woning, kan u hiermee uw woning aantrekkelijk maken voor kandidaat-kopers.

Hypotheekrente meenemen naar andere bank

U kunt het bestaande rentecontract helaas niet meenemen naar een andere bank. Alleen de bank waar u klant bent kunt u vragen om de meeneemregeling toe te passen voor de verhuizing naar uw volgende woning.

Vertel ons uw verhaal!

Interesse in het meenemen van uw hypotheekrente? Neem gerust contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Tijdens een consult kunnen wij u dan verder op weg helpen. Voor het kunnen meenemen van de hypotheekrente is het verstandig om op tijd advies in te winnen.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  Video met uitleg over de hypotheekrente meeverhuizen

   

   

   

   

  hypotheekrenHeeft u een contract met een gunstige hypotheekrente op uw huidige woning en wenst u deze mee te nemen naar uw nieuwe agrarische woning? In veel gevallen zult u merken dat de huidige bank hier niet aan mee wenst te werken. Er zijn in de praktijk toch soms mogelijkheden om dit op te lossen en uw hypotheekrente mee te nemen.

  Gunstige rente

  Het is zonde om niet eerst uit te zoeken of het mogelijk is om uw hypotheekrente mee te nemen naar uw nieuwe woning. Als dit een woonboerderij of woning met agrarische bestemming is dan kunt u behoorlijk vastlopen. De meeste geldverstrekkers wensen namelijk dat er een woonbestemming op de woning is.

  Het kan ook voorkomen dat de bestemming op de woning wel een woonbestemming heeft, maar op de grond eromheen bijvoorbeeld niet.

  Renteopslag

  Sommige geldverstrekkers hanteren een opslag op de rente voor woningen met agrarische bestemming. Het uitgangspunt voor het meenemen van de hypotheekrente is bij de meeste banken een basisrente. Bovenop dit basistarief kunnen diverse opslagen van toepassing zijn.

  Aankoopmakelaar no cure no pay

  Wenst u ook hulp bij het aankoopproces van uw agrarische woning? Dan kunt u dit combineren met ons hypotheekadvies. Hierdoor heeft u met één aanspreekpunt te maken voor zowel de aankoop als hypotheekadvisering. Informatie over de aankoopbegeleiding werkt ook op basis van no cure no pay en vaste prijzen.

  Vertel ons uw verhaal

  Uw lage hypotheekrente meenemen en een woonboerderij kopen? Leg ons vrijblijvend uw wensen voor en dan hebben we een online kennismakingsgesprek zo opgezet.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies door specialisten.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   Video hypotheekrente meenemen agrarische bestemming

   buitenlands pensioen hypotheekAls u in verschillende landen gewerkt hebt, kunt u in het buitenland mogelijk een pensioen hebben opgebouwd. Wenst u in Nederland een hypotheek af te sluiten omdat u terugkeert? Ook met een buitenlands pensioeninkomen zijn er in Nederland mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten.

   Benodigde documenten

   Ieder land heeft zijn eigen documenten en systemen. De documenten dienen uiteindelijk duidelijkheid te verschaffen over de hoogte van het inkomen en de ingangsdatum. Dit is zowel van toepassing voor reguliere pensioenfondsen of andere pensioenproducten zoals een lijfrente.

   Zo varieert de pensioenleeftijd ook per land. Als u samen met uw partner een hypotheek aanvraagt is de kans ook groot dat u niet dezelfde pensioenleeftijd hebt. Om die reden dient een oplossing altijd op maat gemaakt te worden.

   Hypotheek oversluiten

   Beschikt u in Nederland over een koopwoning en wenst u een bestaande hypotheek over te sluiten? Ook dan is dit mogelijk op basis van een buitenlands pensioeninkomen.

   Voorwaarden hypotheek afsluiten

   Het pensioen mag op diverse manieren opgebouwd zijn. Dit mag ook via een pensioenfonds, verzekeraar of beleggingsinstantie. Het gaat erom dat de uitkeringen voorspelbaar zijn voor een duur van minimaal 10 jaar. Indien de looptijd van de hypotheek korter dan 10 jaar is mag ook worden volstaan met een kortere voorspelbaarheid dan 10 jaar.

   Zo zijn 401k plans uit Amerika in de meeste gevallen gebaseerd op resultaten uit een beleggingsfonds en in USD. Ook in deze situaties zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Een en ander geheel afhankelijk van uw persoonlijk situatie. Ook het Amerikaanse US Social Security kan meetellen als pensioeninkomen. Aan de hand van uw Social Security Statement kunnen we aflezen wat de hoogte van het verwachte pensioeninkomen is en betrekken in uw hypotheekaanvraag.

   Valuta pensioeninkomen

   De valuta waarin uw pensioen wordt uitgekeerd is relevant en zal worden getoetst of dit in relatie tot uw situatie geen grote schommelingen zal hebben. Ook van belang is de voorspelbaarheid van het pensioeninkomen. Een pensioen dat uitsluitend op basis van beleggingen zonder vast inkomen werkt zal op een defensieve manier betrokken worden in de hypotheekberekening.

   Vertel ons uw verhaal

   Wenst u advies over het afsluiten van een hypotheek in Nederland op basis van uw buitenlandse pensioen, dan horen we u graag.

   Goed om te weten is dat onze beloning volledig afhankelijk is van het resultaat. Zo is voor u duidelijk dat onze belangen gelijkgericht zijn. Voorafgaand aan de start van de dienstverlening bieden wij u een vast tarief aan.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

    bkr codering verwijderenKosteloze quickscan aanvragen?

    Wilt u uw BKR codering verwijderen om een huis te kopen? Als ervaren BKR-specialisten staan wij u dan graag bij om hier de mogelijkheden voor te onderzoeken. Laten we ook meteen helder zijn over ons verdienmodel. Een verwijderingsverzoek voor een BKR-codering verzorgen wij op basis van no cure no pay. U betaalt ons pas als het gelukt is om een hypotheek af te sluiten of de codering verwijderd te krijgen. Vaak meldt iemand zich bij ons in een laat stadium, bijvoorbeeld omdat er al een koopovereenkomst is ondertekend. Ook in die situaties kunnen wij u helpen.

    Wanneer kunnen wij u niet van dienst zijn? Als u geen plan hebt om een huis te kopen of hypotheek af te sluiten. Bijvoorbeeld als u een lening wenst af te sluiten of een ander belang hebt. Vanzelfsprekend maken we een inschatting op basis van haalbaarheid van uw verwijderingsverzoek. Indien wij de kans op succes laag inschatten bieden wij onze dienstverlening niet aan. Er zijn voldoende bedrijven die u tegen betaling vooraf helpen met een verwijderingsverzoek.

    Werkwijze BKR codering verwijderen

    Zodra we uw verzoek ontvangen starten we met een (online) kennismakingsgesprek om u goed te leren kennen. Dit kennismakingsgesprek geeft u de gelegenheid om uw verhaal en situatie uit te leggen. Wij leggen u dan vervolgens uit wat onze dienstverlening inhoudt en wat jullie kunnen verwachten, welke vervolgstappen er zijn en wat de investering is. Ook valt tijdens het gesprek te bepalen of er een klik is om de samenwerking te starten. Zeker als u met een deadline te maken hebt is het belangrijk om vertrouwen in elkaar te hebben om de samenwerking te laten slagen.

    Waarom zou u voor ons als BKR-specialist kiezen?

    • Gedurende de samenwerking geven wij u structuur en duidelijkheid over de opties. Ook proberen we een plan B klaar te hebben mocht het verwijderingsverzoek voor uw BKR-codering niet lukken.
    • Wij zijn gepokt en gemazeld in het onderwerp BKR en weten een goede inschatting van de haalbaarheid te maken op voorhand van de samenwerking. Daarbij zullen wij u ook eerlijk informeren als een verwijderingsverzoek een kleine kans van slagen heeft.
    • Onze dienstverlening is voordeliger in de meeste situaties en wij werken op basis van een geleverde prestatie. Geen resultaat, dan zijn er ook geen kosten.
    • De informatie die u met ons deelt is vertrouwelijk.
    • Het maakt in beginsel niet uit wat voor soort BKR-codering u heeft. Iedere situatie beoordelen wij op basis van uw specifieke situatie, ongeacht of u een A, 1, 2, 3 of 4 codering hebt.

    Ervaringen van klanten met het verwijderen van een BKR codering

    Review Volkert en Mariken met een A3-codering | 13 maart 2022
    Onze oude hypotheekadviseur kreeg geen hypotheek voor ons rond i.v.m. een BKR 3 notering. Via internet kwamen wij op de site van Cournot terecht en zagen daar veel positieve reviews. We hebben ze gebeld en moesten een aantal gegevens opsturen ter beoordeling. We kregen vrij snel een mail van dhr. Ferdinand de Regt met daarin een aanbod om het voor ons te gaan proberen. Diezelfde week hadden we een videogesprek met Ferdinand de Regt. Dit was een zeer prettig gesprek. Ferdinand gaf ons duidelijk aan wat hij nog van ons nodig had, was ook zeer rustig in het gesprek. Dat maakte ons ook weer wat rustiger. Daarna hebben we nog een paar keer contact gehad met Kelsey en Caroline van het kantoor. Zij mailden ons voor aanvullende informatie. In het klantportaal konden we zelf alle voortgang zien. Hadden we vragen en belden wij, er was altijd tijd voor ons en iedereen was even aardig. Iedereen daar straalt rust uit, hebben wij als erg fijn ervaren.
    Na ongeveer 2 weken kregen wij het goede nieuws te horen, hypotheek was rond! Het was gelukt!
    Wij zijn superblij!
    Wij willen iedereen bedanken, het onmogelijke bleek toch mogelijk te zijn!| Beoordeling via Advieskeuze lezen
    Review van Hendrik-Jan en Petra | 5 maart 2022
    We zijn fantastisch geholpen door Ferdinand de Regt. Ondanks onze BKR registratie. Heeft hij onze hypotheek uitstekend geregeld ruim voor de ontbindende voorwaarden.| Beoordeling via Advieskeuze lezen
    Review klant die een afwijzing had voor een hypotheek | 22 januari 2022
    Na negatieve ervaringen met een vorige adviseur in een zeer vervelende situatie terecht gekomen waarbij snel een oplossing moest komen. Ferdinand is zeer kundig, denkt goed mee, is transparant en reageert vriendelijk en snel. Bovendien ook door alle anderen op kantoor altijd vriendelijk en kundig te woord gestaan. Hartelijk dank dat jullie me uit deze benarde positie gehaald hebben! Jullie verdienen een dikke tien!| Beoordeling via Advieskeuze lezen
    Review klant die een afwijzing had voor een hypotheek | 28 augustus 2021
    De Cournot-adviseurs ons geweldig goed geholpen, altijd eerlijk en transparant geweest.
    Wij hebben last van een A3 coderingen, na vele afwijzing bij banken. Hebben we contact gezocht met Cournot, we kregen te horen dat er wel een mogelijkheid was….
    Na toelichting gegeven te hebben over het onstaan van de A3 coderingen (al dan niet (on)terecht) bij de ING-BANK werden de mogelijkheden besproken.
    Ook kregen we advies om in deze overhitte woningmarkt wel te bieden onder voor behoud van financiering.
    Zo gezegd zo gedaan, toen werd ons een woning gegund. | Beoordeling via Advieskeuze lezen

     

    Rechtspraak BKR coderingen

    Iedere situatie is uniek en ook de details kunnen soms het verschil maken tussen het wel of niet toestaan tot verwijderen van de BKR-codering. Hieronder een greep uit de diverse uitspraken die rechters doen als u het verwijderingsverzoek voorlegt aan de rechtbank:

    • Na brand ging een complete woonboerderij verloren en voor de extra verbouwingskosten wilden deze mensen hun hypotheek verhogen. Hoist blokkeerde dit vanwege een A2-codering. Gelukkig haalde de rechter een streep door de codering.
    • Een jongeman die als piloot een mooie toekomst zag, maar na afloop van zijn opleiding zat opgezadeld met een pilotenlening zonder baan.

    Vertel ons uw verhaal

    Interesse in het verwijderen van uw BKR codering om een huis te kopen?

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

     Hulp bij afsluiten hypotheek met BKR registratie uitgelegd  in video

      

      

      

      

     ouderlijk huis kopen hypotheekWilt u het huis kopen van uw ouders en dus uw ouderlijk huis kopen? Daarmee slaat u twee vliegen in één klap. Uw ouders hebben dan een koper zonder veel gedoe en u bent verlost van een zoektocht op de krappe woningmarkt. Ook kunnen aan deze transactie nog financiële (belasting)voordelen zitten.

     Tegen welke verkoopprijs koopt u het ouderlijk huis?

     Het kan gunstig zijn om de koopprijs van het ouderlijk huis te bepalen op basis van de WOZ-waarde. Dit is namelijk voor de schenkbelasting een toegestane methode. Stel dat de vrije verkoopwaarde van de woning een stuk hoger ligt dan de WOZ-waarde hoeft u voor de schenkbelasting geen rekening te houden met de hogere waarde. Verkoopt u onder de WOZ-waarde dan is het verschil hiertussen belast met schenkbelasting.

     Zoals het vaak met belastingwetten gaat, speelt een andere belastingwet ook een rol. Dit is de overdrachtsbelasting. Deze belasting gaat namelijk uit van een ander waardebegrip, namelijk de marktwaarde. Aan de hand van een voorbeeld zullen we uitleggen wat de gevolgen kunnen zijn.

     Koopprijs € 325.000
     Vrije verkoopwaarde / taxatiewaarde € 410.000
     Maximale hypotheek € 410.000
     WOZ-waarde € 305.000

     In het bovenstaande voorbeeld kopen Ellen en Guus de woning van de ouders van Ellen voor € 325.000. Op basis van hun leeftijd en andere voorwaarden komen zij zelfs in aanmerking voor de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Hierdoor is het tarief 0% in plaats van 2% over de koopsom. Echter omdat de taxatiewaarde hoger is dan € 400.000 (2022 grens) komen zij niet in aanmerking voor de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting en betalen zij 2% overdrachtsbelasting. In 2023 is het bedrag € 440.000 waardoor ze dan wel voor de vrijstelling in aanmerking komen.

     Voor de schenkbelasting heeft de koopsom van € 325.000 geen gevolgen voor Ellen en Guus omdat de WOZ-waarde lager is.

     Lagere koopprijs en schoonzoon

     Stel dat Ellen en Guus een paar jaar na de aankoop uit elkaar gaan, voor wie is dan het voordeel van de lagere koopsom? Dat kan een interessante kwestie zijn om met de notaris te bespreken. Standaard hebben Ellen en Guus een gelijke uitgangssituatie, tenzij er iets anders is geregeld. De specifieke mogelijkheden hieromtrent raden we aan te bespreken met een notaris.

     Maximale hypotheek ouderlijk huis kopen

     In het voorbeeld van Ellen en Guus is de maximale hypotheek op basis van de waarde van de woning € 410.000. Niet alle geldverstrekkers volgen dit voorbeeld. Vanzelfsprekend zijn wij goed op de hoogte van de regels van de diverse banken en geldverstrekkers.

     Op deze wijze kunt u ook zonder problemen een verbouwing of de kosten koper meefinancieren. De ruimte is immers € 85.000. Hierdoor is het ook mogelijk om het ouderlijk huis te kopen zonder eigen geld.

     Voor de volledigheid merken we op dat de maximale hypotheek ook wordt bepaald aan de hand van de inkomens van Ellen en Guus, maar dat speelt geen beperking in dit voorbeeld.

     Woning van opa en oma kopen

     Wat voor het ouderlijk van toepassing is, geldt ook voor het eventuele huis van andere familieleden zoals uw grootouders. Ook kunt u samen met uw broer of zus een woning kopen.

     Vertel ons uw verhaal

     Wij begeleiden u graag bij het aankopen van het ouderlijk huis. Een kennismakingsgesprek is zo opgezet, ook online of in de avonduren.

     Goed om te weten is dat onze beloning volledig afhankelijk is van het resultaat. Zo is voor u duidelijk dat onze belangen gelijkgericht zijn. Voorafgaand aan de start van de dienstverlening bieden wij u een vast tarief aan.

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.

       

       

      home inspection netherlandsRequest technical inspection?

       

      A technical inspection report in English

      For expats, we can organize a technical inspection report for buying a house in the Netherlands. Also called a home inspection or technical survey. This report is written in English. Buying a house in Amsterdam, Rotterdam or The Hague? Our inspection company works nationwide. The rate is € 516.

      Why should I want a building inspection report?

      Basically, because you’re taking a massive risk if you don’t. An inspection may reveal hidden structural problems that you might not see with the untrained eye.

      If you don’t organize a pre-purchase inspection, and you find out later that your property is having a lot of problems, you’ll be responsible for fixing those faults. That can result in a significant gap in your saving account.

      This technical inspection provides you with information regarding the technical condition of the house and its structures. This assessment will also prevent you from shortcomings and defects.

      To give you the service you really need when buying a house, our inspection company has developed an English technical inspection report. In most cases, they can also provide an inspector with good knowledge of the English language, so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property.

      We also have people at our office who speak English very well, so feel free to call us when you have any questions according to structural problems with any kind of property.

      Our clients are encouraged to join the inspector during the inspection. It enables you to ask questions about the property and try to discover whether a crack in the wall is nostalgia or a serious structural defect.

      Do you work nationwide?
      We work nationwide and have inspections done at the following cities: Amsterdam; The Hague; Rotterdam; Utrecht.

      Also, we work in Belgium. We are active, especially around the border areas and in Flanders. Outside of these places you can ask us if there are possibilities.

      Old electrics
      It was customary to have cotton casings around the electric wires. This situation creates a fire hazard. A faulty connection can also lead to a fire hazard. An inspector also tests sample sockets and the meter cupboard.
      Plumbing defects
      It’s a common problem with old houses since there’s an expiration date for pipes. The older the building is, the higher the risk that the network is faulty, leaky and smelly. This can lead to damp, burst, structural problems, less water pressure, and rat infestation. Be especially observant when visiting an old apartment building, since even if you spend the money to repair it, there’s a chance that the whole place has an old network and the quality of your water may suffer from it. Avoid buying a money pit.
      Is this construction report NHG-proof?
      This inspection is also approved for mortgages with NHG. All lenders in the Netherlands accept this report.

      What can you expect of our technical inspection and inspection report?

      Our technical inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our technical inspections are conducted by an inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. Our inspectors prepare and deliver you a complete and extensive report of their findings. You can use this knowledge to make the right decisions about your real estate purchase.

      Experience of Lin with our mortgage and buying serice
      The advisor is very professional and very efficient. We have met 3 agents before him and we’re not so happy about them, a friend of ours recommended him to us. Since then it has been a very pleasant and smooth journey. He is also very proactive in helping us to find a good house. In the end, it saved us money and time. Highly recommended. | Read the review on Advieskeuze.nl
      Experience of a client
      Excellent, quick and efficient service, very knowledgable. They were available to answer all questions, and got us a very good rate. | Read the review on Advieskeuze.nl

      Don’t buy a pig in a poke and invest in a technical inspection

      The inspection will include the evaluation of the visible and accessible elements of the home including:

      • Foundation, crawlspace and the condition of floors;
      • Sewer, ventilation, plumbing;
      • Floors, walls, maintenance, masonry and constructional elements;
      • Moisture measurement;
      • Roof, tiles, gutters, zinc and chimney;
      • Roofing and Roof construction;
      • Facade, cousins, windows, glass, doors, etc;
      • Visual review of the central heating system and its components;
      • Visual review electrical system and its components;
      • Visual review maintenance kitchen;
      • Visual review sanitary;
      • Lead water pipes.

      Request a home inspection


       Video technical inspection report

       You will get your report the same day as the inspection

       During the inspection, we can give you an impression of the condition of the property. The official report of the inspection will be ready the same day of the inspection. We will send the official report by e-mail. You also can attend the inspection. This gives you the opportunity to discuss matters directly with the home inspector.

       A technical inspection is a visual and non-destructive inspection. If we find asbestos during the inspection, we will mention this in the report. Looking for the presence of asbestos is not an official part of the technical inspection.

       The technical inspection cost € 516 including VAT. We offer an officially certified asbestos inspection at the same time as the home inspection for an extra cost of € 59,00 including VAT.

       Any questions? Feel free to contact us.

       Mortgage advice for expats
       Mortgage advice for expats.
       Real estate buying service
       We work with fixed affordable rates, and we will work with you to your dream house purchase!

       Request a home inspection


        Mortgage for expats

        Interested in buying a house in the Netherlands, in Amsterdam for example? Our financial advisors can help you in selecting and closing the best mortgage with the lowest interest rates. We also can help you with improving your existing mortgage.

        Do you want to learn more about the possibilities of obtaining a mortgage?

        Our orientation meeting is free of charge and can be at your place.

        financieringsvoorbehoudHeeft u een woning gekocht met financieringsvoorbehoud en wilt u graag weten wat dit is? Een financieringsvoorbehoud is een afspraak tussen u als koper en de verkoper(s). Het geeft u als koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst kosteloos te annuleren als u geen hypotheek krijgt. Dit wordt ook wel een ‘ontbindende voorwaarde‘ genoemd.

        Het is verstandig als u een huis koopt om een financieringsvoorbehoud op te laten nemen in de koopovereenkomst. Hierna zullen we verder uitleggen hoe een financieringsvoorbehoud werkt.

        Voorbeeld financieringsvoorbehoud

        Bij de meeste koopovereenkomsten van woningen in Nederland wordt het standaardmodel koopovereenkomst gebruikt dat regelmatig wordt herzien door de makelaarsorganisaties zoals de NVM, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

        In dit standaardmodel valt het volgende te lezen:

        artikel 15 Ontbindende voorwaarden
        15.1. Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:
        a. op [datum] koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van € [bedrag],- zegge
        [bedrag uitgeschreven] geen bindend aanbod tot een hypothecaire geldlening van een
        erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan niet van
        toepassing, of een rentepercentage niet hoger dan niet van toepassing, bij de volgende hypotheekvorm: Tegen
        normaal geldende rente- en overige voorwaarden bij in Nederland gevestigde banken of
        hypotheekverstrekkende instellingen.
        Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het
        financieel toezicht; of
        b. op [datum] koper geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponderende Nationale Hypotheek Garantie
        heeft verkregen; of
        c. op [datum] uit het rapport van een bouwtechnische keuring uitgevoerd door blijkt dat de kosten van direct noodzakelijk
        herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een bedrag van , te boven gaan of als aanvullend specialistisch
        onderzoek wordt aanbevolen. Als de keurder bij onderdelen in het rapport een bandbreedte in de herstelkosten
        aanhoudt, wordt uitgegaan van het hoogste bedrag.

        In dit standaardartikel wordt dus een datum en bedrag genoemd waarop het financieringsvoorbehoud van toepassing is. Het financieringsvoorbehoud kent dus ook een einddatum. Als u deze einddatum laat verstrijken terwijl er nog geen goedkeuring is voor de hypotheekaanvraag kunt u dus geen beroep meer doen op deze ontbindende voorwaarden en bent u aan de koopovereenkomst gehouden.

        Ook als u een hoger hypotheekbedrag aanvraagt dan waarover het financieringsvoorbehoud is afgesproken, en u een afwijzing krijgt, kunt u ook geen beroep doen op het financieringsvoorbehoud.

        Kortom, gedurende de onderhandeling over de aankoop van uw woning is het ook raadzaam om stil te staan bij dit onderwerp.

        Financieringsvoorbehoud verlengen

        Red u het niet binnen de afgesproken termijn van het financieringsvoorbehoud wat dan? U kunt dan aan de verkoper verzoeken om de termijn op te schuiven en te verlengen naar een nieuwe datum. Wat gebeurt er als u als koper het financieringsvoorbehoud wenst te verlengen? Lukt het binnen deze termijn niet dan kunt u met een afwijsbrief van een geldverstrekker de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Laat u niets weten na deze termijn dan is de koop definitief. Ook als u na deze termijn de hypotheek niet hebt rond gekregen of sterker nog een afwijzing hebt ontvangen.

        De verkoper is niet verplicht om mee te werken aan een dergelijk verzoek. Het is aan verkoper om in te schatten of meewerken verstandig is, of niet. Bij een weigering van verlenging van het financieringsvoorbehoud is de kans groot dat koper een afwijsbrief overlegd en de koop annuleert. Dan kunt u als verkoper opnieuw het pand op de markt brengen wat dan mogelijk een smet heeft opgelopen. Kandidaat-kopers zullen zich mogelijk afvragen of de woning technisch in orde is et cetera.

        Stel dat een verlenging wel mogelijk is dan is het raadzaam om dit schriftelijk vast te leggen en een bevestiging te vragen met de nieuwe datum van het financieringsvoorbehoud en het akkoord van verkoper. Ook is het verstandig om op te merken dat alle overige afspraken uit de koopovereenkomst in stand blijven en niet veranderen. Ook kunt u meteen verzoeken om verlenging van het stellen van de termijn van de bankgarantie met dezelfde periode.

        Het financieringsvoorbehoud is een zogeheten ontbindende voorwaarde die ook van toepassing kan zijn op een bouwtechnische keuring of het verkrijgen van een bepaalde bestemming of omgevingsvergunning.

        Met spoed uw hypotheek regelen? Neem direct contact op.

        Hoe vaak is verlengen van het financieringsvoorbehoud mogelijk

        In principe is dat oneindig. Tenminste, als de verkoper instemt met het verzoek tot verlenging. Per keer dient dat afgesproken te worden. U kunt het verlengen van ontbindende voorwaarden niet eenzijdig afdwingen.

        De gangbare praktijk is dat een verkoper meestal na twee verzoeken aan zijn taks zit. Indien u voor een derde maal wenst te verlengen dient u wel een goede en uitgebreide motivatie hebben. Ook dient u zich te realiseren dat een groot deel van het vertrouwen in een goede afloop reeds is verdampt.

        Er kunnen goede redenen zijn waarom er extra tijd nodig is. Alleen een verkoper zal op enig moment ook duidelijkheid wensen te hebben. Heeft u toch extra tijd nodig, dan raden wij aan om dit op tijd te vragen. Komt u hier op het laatste moment mee dan verdwijnt de sympathie van een verkoper bijzonder snel.

        Wenst u als gevolg van een afgewezen hypotheekaanvraag een quickscan te ontvangen? Wij kunnen u vaak snel op weg helpen.

        Wat kunnen oorzaken zijn van een verzoek tot verlenging

        Ondanks de wervende reclames van banken en andere geldverstrekkers kan de weg om een hypotheek te krijgen hobbelig zijn. Zo zijn er veel partijen betrokken bij het aanvragen van een hypotheek. Hieronder een opsomming van de meest voorkomende redenen bij het verzoek tot verlenging van het financieringsvoorbehoud :

        • De afgesproken termijn voor het financieringsvoorbehoud is te krap afgesproken, meestal is 5 tot 6 weken de norm, maar de verkopende partij wenst vaak sneller en wenst graag liever 4 weken af te spreken.
        • De goedkoopste aanbieders van hypotheken zijn ook vaak de ‘lastigste’ in de acceptatie van uw hypotheekaanvraag. Men vraagt rustig meerdere malen om nieuwe informatie tijdens het proces en men heeft het acceptatieproces uitbesteed aan derden waardoor er een extra schakel in het proces is en daarmee gepaard met extra tijd en weinig direct contact met de behandelaar.
        • Het gespreid aanleveren van documenten werkt contra productief omdat de meeste geldverstrekkers uw hypotheekaanvraag pas beoordelen nadat alle gevraagde documenten zijn aangeleverd.
        • Indien een levensverzekering verplicht is kan de acceptatie omwille van een gezondheidsonderzoek vertraging oplopen omdat vaak overleg met een behandelend arts nodig is.
        • De huidige koopwoning is nog niet verkocht of er heeft geen taxatie van de woning plaatsgevonden.
        • Uit de opgave van het BKR blijkt er nog een schuld te zijn die voor vertraging zorgt. Dit kan ook een roodstand zijn op uw betaalrekening.
        • Een echtscheiding is bijvoorbeeld niet compleet verwerkt vanwege het ontbreken van een inschrijving bij de gemeente of de woning staat nog op uw beider namen en u wenst zelfstandig een nieuwe woning te kopen.
        • U bent ondernemer en de hypotheekacceptant wenst meer informatie in te zien over uw onderneming.

        Voorkomen verzoek tot uitstel

        Het is goed mogelijk om tijd te winnen in het proces van een hypotheekaanvraag door tijdig met een hypotheekadviseur de mogelijke bottlenecks in uw aanvraag te bespreken. Onderstaand treft u enkele suggesties aan :

        • Spreek een realistische termijn met de verkoper af en onderhandel hier desnoods over. Dat is een gangbaar principe tijdens het aankoopproces. In veel koopcontracten wordt ook afgesproken om de complete hypotheekaanvraag te overleggen bij een eventuele afwijzing. Dit gaat naar onze mening erg ver aangezien u een complete blauwdruk van uw financiële gegevens verstrekt in zo’n situatie. Ook dit is onderhandelbaar.
        • Probeer in de gesprekken met uw hypotheekadviseur al zo veel mogelijk documenten gereed te hebben zoals de werkgeversverklaring, salarisstrook en andere relevante documenten. Bij onjuistheden in deze documenten valt in deze fase de vergissing al op en kan tijdig een nieuw document aangeleverd worden.
        • Weet wat uw maximale hypotheek is zodat u een realistische hypotheekaanvraag doet.
        • Bij het selecteren van de geldverstrekker probeer dan ook zo goed mogelijk door te vragen welke aanvullende documenten opgevraagd dienen te worden. Een vakkundige hypotheekadviseur kan al voorspellen welke aanvullende documenten noodzakelijk zijn en anticipeer hierop.
        • Heeft u een bijzondere situatie, bespreek dit voor met de geldverstrekker zodat later in het acceptatieproces dit geen aandachtspunt meer is en onderbouw deze situatie zo nodig met een duidelijke toelichting.
        • Probeer de roodstand van een betaalrekening en uitgestelde betalingsmogelijkheid van uw creditcard te verwijderen ruimschoots voor de hypotheekaanvraag wordt ingediend. Heeft u twijfels over uw BKR-status vraag dan online bij het BKR (tegen betaling) een overzicht op van uw situatie zodat eventuele bijzonderheden al kunnen worden besproken met uw hypotheekadviseur.
        • Kies een hypotheekadviseur die met u meedenkt en ook zelf assertief de termijnen bewaakt en voorkomt dat uitstel nodig is. Kiest u voor een hypotheekadviseur via ons kantoor dan houden wij een vinger aan de pols en indien gewenst verlengen wij het financieringsvoorbehoud namens u. Banken kennen ook spoedprocedures waardoor met de juiste aanvliegroute uw dossier wel tijdig wordt behandeld. Uiteindelijk is het vele malen prettiger om geen uitstel te hoeven vragen voor alle betrokken partijen in het proces.

        Meer informatie over dit onderwerp of wenst u met spoed uw hypotheek aan te vragen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

        Werkelijke schade vergoeden

        Stel dat u in het slechtste geval te maken hebt met een afwijzing dan moet u toch verplicht de woning ‘afnemen’. Dit betekent in de praktijk dat u een boete van 10% én de overige schade dient te vergoeden aan verkoper. Veel consumenten denken dat het uitsluitend 10% is die u dient te voldoen, maar dit bedrag kan dus oplopen indien de daadwerkelijke schade van verkoper groter is.

        Samengevat kunt u stellen dat het aflopen van de termijn van het financieringsvoorbehoud een belangrijke datum is. Op het moment dat u een bindende offerte van de bank of geldverstrekker hebt ontvangen kunt u er zeker van zijn dat de financiering rond is. Tot die tijd heeft u dus geen zekerheid.

        Misbruik van het financieringsvoorbehoud

        Regelmatig krijgen wij de vraag hoe om te gaan met het onjuist inroepen van het financieringsvoorbehoud. Er leeft kennelijk het gevoel bij verkopers dat sommige kopers door een afkoelende woningmarkt onder de koop uit willen komen of een betere deal kunnen sluiten voor een andere woning. Dan wordt er blijkbaar een afwijsbrief overlegd waar de verkoper niet mee akkoord wenst te gaan. Wat kunt u dan als verkoper doen?

        De tijden waarin er twintig of meer biedingen voor een woning kwamen lijken voorlopig over te zijn. Het kan dus voorkomen dat de volgende koper een lagere bieding doet en er een groot verschil is tussen de eerdere verkoopprijs. U zou de eerste koper dan kunnen aanspreken op deze schade en 10% eisen zoals is overeengekomen in de koopovereenkomst.

        Overigens is uw gelijk krijgen iets anders dan gelijk hebben. Om uw doel te bereiken is er een rechtsgang nodig. Dit kost tijd, geld en energie. Sommige verkopers hebben geen behoefte aan een mogelijk slopend proces.

        Bieden zonder financieringsvoorbehoud

        De afgelopen jaren was het bijna noodzakelijk om zonder financieringsvoorbehoud te bieden op een woning. Immers de drooggekookte woningmarkt had meer kopers dan verkopers waardoor uw bod aantrekkelijker werd door geen ontbindende voorwaarden op te nemen zoals een financieringsvoorbehoud. Los van het aantrekkelijker maken van uw bod kan het achterwege laten van een financieringsvoorbehoud ook een optie zijn als u de koopsom volledig kunt voldoen.

        Heeft u slechts een kleine hypotheek nodig in relatie tot de koopsom? Dat hoeft absoluut geen garantie te zijn op een goede afloop van de hypotheekaanvraag. Helaas hebben wij voldoende praktijkervaring om te weten dat ogenschijnlijk de simpelste hypotheekaanvragen kunnen uitmonden in complete horroraanvragen. Vaak is de factor tijd dan kritisch en ligt bij het weglaten van een financieringsvoorbehoud het volledige risico bij de koper.

        Wel kunt u het risico verminderen door van te voren de potentiële risico’s met een hypotheekadviseur te bespreken. Wij kunnen u zelfs op weg helpen met een biedingsbrief zodat u mogelijk de bieding wel kunt uitbrengen met een financieringsvoorbehoud, maar met een lager risico voor de verkoper door onze uitleg over de haalbaarheid.

        Welk bedrag aan financieringsvoorbehoud?

        Wat is het juiste bedrag om op te nemen in de koopovereenkomst onder het voorbehoud? Dat kan nog best een lastige kwestie zijn. Gaat u bijvoorbeeld de woning ingrijpend verbouwen en wenst u een verbouwingsdepot mee te nemen of niet? Stel dat u een vervallen woning koopt waar u voor een paar ton aan moet verspijkeren dan kan het juist verstandig zijn om ook de hoogte van de verbouwing op te nemen in het financieringsvoorbehoud.

        Een voorbeeld met rekensom:

        Berekening financieringsvoorbehoud
        Koopsom woning €         450.000
        Verbouwingskosten €         350.000
        Overwaarde of eigen geld €           50.000
        Taxatiewaarde na verbouwing €         695.000
        Benodigde financiering €         750.000

        In het bovenstaande voorbeeld koopt iemand een woning die verbouwd moet worden en om die verbouwing te realiseren een hypotheek van € 750.000 nodig is. De maximale hypotheek is 100% van de taxatiewaarde na verbouwing van € 695.000. Kortom, deze koper kan de woning met verbouwing niet financieren. Neemt deze koper een te laag financieringsvoorbehoud op dan is het niet mogelijk om kosteloos de koopovereenkomst te annuleren. Een financieringsvoorbehoud van € 750.000 is dus nodig om de woning met verbouwingsplannen te kunnen realiseren. Voor het gemak hebben we de kosten koper uit de berekening gelaten.

        Op het moment dat er meer eigen geld is kan er worden volstaan met een lager financieringsvoorbehoud. Ook is de kans op het krijgen van de hypotheek dan groter. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld.

        Berekening financieringsvoorbehoud
        Koopsom woning €         450.000
        Verbouwingskosten €         350.000
        Overwaarde of eigen geld €         200.000
        Taxatiewaarde na verbouwing €         695.000
        Benodigde financiering  €         600.000

        In deze berekening is de gewenste hypotheek lager dan de taxatiewaarde na verbouwing. In de koopovereenkomst kunt u dan ook rekening houden met een bedrag van € 600.000.

        Uw hypotheekadviseur kan u precies voorrekenen wat een veilige marge is of bedrag is om op te nemen als financieringsvoorbehoud zodat het voor de verkoper aantrekkelijk is en voor u veilig.

        Vertel ons uw verhaal

        Wenst u advies over het afsluiten van een hypotheek of het kopen van een huis, dan horen we u graag. Ook kunnen wij u een kosteloze second opinion aanbieden voor uw hypotheek.

         Reactie binnen 24 uur
         Meestal al eerder.
         Deskundig en eerlijk advies.
         Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
         Uw gegevens 100% veilig.
         Wij respecteren uw privacy.

         Request technical inspection?

          

         home inspection rotterdam

         Home inspection Rotterdam, report the same day as inspection in English

         A home is one of the most important purchases one will ever make.  We can organize a home inspection report on buying a house in Rotterdam. This report is written in English and available on the same day the inspection took place. You can attend the inspection if you like. The rate is € 516.

         Also, it is possible to receive quotations from different contractors for renovation or repairs.

          

         Why should I want a building inspection report?

         Basically, because you’re taking a huge risk if you don’t. A home inspection may reveal hidden defects that you might not see with the untrained eye. The more you know about your future home, before settling on a price and closing the deal, the better.

         If you don’t organize pre-purchase home inspection, and you find out later that your property is having a lot of problems, you’ll be responsible to fix those faults. That can result in a large gap in your saving account.

         This home inspection provides you with information regarding the technical condition of the house and its structures. This assessment will also prevent you from shortcomings and defects.

         To give you the service you really need when buying a house, our inspection company has developed an English technical inspection report. In most cases, they can also provide an inspector with good knowledge of the English language, so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property.

         We also have people at our office who speak English very well, so feel free to call us when you have any questions according to structural problems with any kind of property.

         Our clients are encouraged to join the inspector during the inspection. It enables you to ask questions about the property and try to discover whether a crack in the wall is nostalgia or a serious structural defect.

         Do you only work in Rotterdam?
         We work nationwide and have inspections done at the following cities: Amsterdam; The Hague; Rotterdam; Utrecht.
         Old electrics
         It was customary to have cotton casings around the electric wires. This situation creates a fire hazard. A faulty connection can also lead to a fire hazard. An inspector also tests sample sockets and the meter cupboard.
         Plumbing defects
         It’s a common problem with old houses since there’s an expiration date for pipes. The older the building is, the higher the risk that the network is faulty, leaky and smelly. This can lead to damp, burst, structural problems, less water pressure and rat infestation. Be especially observant when visiting an old apartment building, since even if you spend the money to repair it, there’s a chance that the whole place has an old network and the quality of your water may suffer from it. Avoid buying a money pit.
         Is this construction report NHG-proof?
         This inspection is also approved for mortgages with NHG. All lenders in the Netherlands accept this report.

         What can you expect of our home inspection and inspection report?

         Our home inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our home inspections are conducted by an inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. Our inspectors prepare and deliver you a complete and extensive report of their findings. You can use this knowledge to make the right decisions about your real estate purchase.

         Experience of Lin with our mortgage and buying serice
         The advisor is very professional and very efficient. We have met 3 agents before him and we’re not so happy about them, a friend of ours recommended him to us. Since then it has been a very pleasant and smooth journey. He is also very proactive in helping us to find a good house. In the end, it saved us money and time. Highly recommended. | Read the review on Advieskeuze.nl
         Experience of a client
         Excellent, quick and efficient service, very knowledgable. They were available to answer all questions, and got us a very good rate. | Read the review on Advieskeuze.nl

         Don’t buy a pig in a poke and invest in a technical inspection

         The inspection will include the evaluation of the visible and accessible elements of the home including:

         • Foundation, crawlspace and the condition of floors;
         • Sewer, ventilation, plumbing;
         • Floors, walls, maintenance, masonry and constructional elements;
         • Moisture measurement;
         • Roof, tiles, gutters, zinc and chimney;
         • Roofing and Roof construction;
         • Facade, cousins, windows, glass, doors, etc;
         • Visual review of the central heating system and its components;
         • A visual review electrical system and its components;
         • Visual review maintenance kitchen;
         • Visual review sanitary;
         • Lead water pipes.

         Video home inspection report

         You will get your home inspection report the same day as the inspection

         During the inspection, we can give you an impression of the condition of the property. The official report of the inspection will be ready the same day after the inspection. We will send the official report by e-mail and by post.

         A home inspection is a visual and non-destructive inspection. If we find asbestos during the inspection, we will mention this in the report. Looking for the presence of asbestos is not an official part of the technical inspection.

         The home inspection cost € 425 including VAT. We offer an officially certified asbestos inspection at the same time as the home inspection for an extra cost of € 59,00 including VAT.

         Any questions? Feel free to contact us.

         Mortgage advice for expats
         Mortgage advice for expats.
         Real estate buying service
         We work with fixed affordable rates and we will work with you to your dream house purchase!

         Request a home inspection


          Mortgage for expats

          Interested in buying a house in the Netherlands, in Rotterdam for example? Our financial advisors can help you with selecting and closing the best mortgage with the lowest interest rates. We also can help you with improving your existing mortgage.

          Do you want to learn more about the possibilities of obtaining a mortgage?

          Our orientation meeting is free of charge and can be at your place.

          Request technical inspection?

          home inspection amsterdam

          Home inspection buying house Amsterdam, report within 48 hours in English

          A home is one of the most important purchases one will ever make.  We can organize a home inspection report on buying a house in Amsterdam. This report is written in English. Buying a house in Amsterdam, Rotterdam or The Hague? Our inspection company works nationwide. The rate is € 516.

           

          Why should I want a building inspection report?

          Basically, because you’re taking a huge risk if you don’t. A home inspection may reveal hidden defects that you might not see with the untrained eye. The more you know about your future home, before settling on a price and closing the deal, the better.

          If you don’t organize pre-purchase home inspection, and you find out later that your property is having a lot of problems, you’ll be responsible to fix those faults. That can result in a large gap in your saving account.

          This home inspection provides you with information regarding the technical condition of the house and its structures. This assessment will also prevent you from shortcomings and defects.

          To give you the service you really need when buying a house, our inspection company has developed an English technical inspection report. In most cases, they can also provide an inspector with good knowledge of the English language, so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property.

          We also have people at our office who speak English very well, so feel free to call us when you have any questions according to structural problems with any kind of property.

          Our clients are encouraged to join the inspector during the inspection. It enables you to ask questions about the property and try to discover whether a crack in the wall is nostalgia or a serious structural defect.

          Do you only work in Amsterdam?
          We work nationwide and have inspections done at the following cities: Amsterdam; The Hague; Rotterdam; Utrecht.
          Old electrics
          It was customary to have cotton casings around the electric wires. This situation creates a fire hazard. A faulty connection can also lead to a fire hazard. An inspector also tests sample sockets and the meter cupboard.
          Plumbing defects
          It’s a common problem with old houses since there’s an expiration date for pipes. The older the building is, the higher the risk that the network is faulty, leaky and smelly. This can lead to damp, burst, structural problems, less water pressure and rat infestation. Be especially observant when visiting an old apartment building, since even if you spend the money to repair it, there’s a chance that the whole place has an old network and the quality of your water may suffer from it. Avoid buying a money pit.
          Is this construction report NHG-proof?
          This inspection is also approved for mortgages with NHG. All lenders in the Netherlands accept this report.

          What can you expect of our home inspection and inspection report?

          Our home inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our home inspections are conducted by an inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. Our inspectors prepare and deliver you a complete and extensive report of their findings. You can use this knowledge to make the right decisions about your real estate purchase.

          Experience of Lin with our mortgage and buying serice
          The advisor is very professional and very efficient. We have met 3 agents before him and we’re not so happy about them, a friend of ours recommended him to us. Since then it has been a very pleasant and smooth journey. He is also very proactive in helping us to find a good house. In the end, it saved us money and time. Highly recommended. | Read the review on Advieskeuze.nl
          Experience of a client
          Excellent, quick and efficient service, very knowledgable. They were available to answer all questions, and got us a very good rate. | Read the review on Advieskeuze.nl

          Don’t buy a pig in a poke and invest in a technical inspection

          The inspection will include the evaluation of the visible and accessible elements of the home including:

          • Foundation, crawlspace and the condition of floors;
          • Sewer, ventilation, plumbing;
          • Floors, walls, maintenance, masonry and constructional elements;
          • Moisture measurement;
          • Roof, tiles, gutters, zinc and chimney;
          • Roofing and Roof construction;
          • Facade, cousins, windows, glass, doors, etc;
          • Visual review of the central heating system and its components;
          • A visual review electrical system and its components;
          • Visual review maintenance kitchen;
          • Visual review sanitary;
          • Lead water pipes.

          Video home inspection report

          You will get your home inspection report within 48 hours

          During the inspection, we can give you an impression of the condition of the property. The official report of the inspection will be ready within 48 hours after the inspection. We will send the official report by e-mail and by post.

          A home inspection is a visual and non-destructive inspection. If we find asbestos during the inspection, we will mention this in the report. Looking for the presence of asbestos is not an official part of the technical inspection.

          The home inspection cost € 516 including VAT. We offer an officially certified asbestos inspection at the same time as the home inspection for an extra cost of € 59,00 including VAT.

          Any questions? Feel free to contact us.

          Mortgage advice for expats
          Mortgage advice for expats.
          Real estate buying service
          We work with fixed affordable rates and we will work with you to your dream house purchase!

          Mortgage for expats

          Interested in buying a house in the Netherlands, in Amsterdam for example? Our financial advisors can help you with selecting and closing the best mortgage with the lowest interest rates. We also can help you with improving your existing mortgage.

          Do you want to learn more about the possibilities of obtaining a mortgage?

          Our orientation meeting is free of charge and can be at your place.

          hypotheek buitenlands inkomenAls op uw loonstrook het Euroteken ontbreekt kunt u behoorlijk vastlopen met een hypotheekaanvraag. Gelukkig niet in alle situaties. Er zijn ook banken die u dan dan toch een hypotheek wensen te verstrekken op basis van een inkomen in vreemde valuta. Een aanvraag voor een hypotheek en inkomen in vreemde valuta is dan ook mogelijk.

          Woonachtig in Nederland

          Indien u woont in Nederland en uw inkomen geniet vanuit het buitenland zijn er meerdere oplossingen. Sommige geldverstrekkers hanteren een landenlijst waarop uw werkland dient te staan. Dat is niet van toepassing voor alle geldverstrekkers. Aanvragen voor een hypotheek zijn altijd op basis van maatwerk. Indien u woonachtig in het buitenland bent gelden er andere spelregels.

          Inkomen van internationale organisatie

          Een veelvoorkomende situatie is bijvoorbeeld iemand die voor (een onderdeel van) de Verenigde Naties werkt. De standplaats kan in het buitenland zijn, maar uw gezinssituatie is in Nederland. Veel medewerkers van de VN worden betaald in US Dollars. Toch zijn er dan bredere mogelijkheden voor een hypotheek omdat de VN haar medewerkers compenseert voor een eventueel valutarisico. Op die wijze lijkt het toch alsof uw salaris in Euro’s is.

          Werkt u voor een dergelijke organisatie, ook consultants van de Wereldbank bijvoorbeeld, en ontvangt u ook een compensatie voor dit risico dan is er toegang tot een ruimer aantal geldverstrekkers. Bij internationale organisaties kunt u ook denken als u bijvoorbeeld werkzaam bent voor een EU-instantie of ambassade.

          Beoordelingen van onze dienstverlening door eerdere opdrachtgevers

          Review door Jeroen op 25-11-2022
          Erg tevreden met het werk van Ferdinand en zijn collega Kelsey. Ferdinand was altijd bereikbaar, vriendelijk, duidelijk en kundig. Het was erg prettig om snel en efficient geholpen te worden met het krijgen van een hypotheek met buitenlands inkomen.| Lezen op Advieskeuze
          Review door Sergei op 18-01-2022
          Met een buitenlands inkomen in een andere valuta leek het voor mij onmogelijk een hypotheek in Nederland te krijgen, afgaande van gesprekken met andere hypotheek adviseurs. Bij Cournot adviseurs bleek al heel snel dat zij wel mogelijkheden zagen. Dankzij de deskundigheid en ervaring van Cournot heb ik nu een hypotheek gekregenn. De communicatie heb ik als erg prettig ervaren; ik werd op de hoogte gehouden en mijn vragen werden snel beantwoord.| Lezen op Advieskeuze
          Review door Maarten op 22-12-2021
          In onze specifieke situatie (inkomen in vreemde valuta) was Ferdinand meedenkend, wel bekend met de mogelijkheden en zeer hulpvaardig met het vinden van de juiste oplossing. De begeleiding en hulp door de rest van het koop process was allesomvattend en zorgde voor een stress-vrije koop ervaring.| Lezen op Advieskeuze
          Review door Margriet op 22-10-2021
          Cournot heeft ons geweldig geholpen. Zonder Cournot was het wellicht niet gelukt om in onze situatie een hypotheek voor onze nieuwbouwwoning te krijgen. Wij wonen namelijk in het buitenland waarbij de een nog in loondienst is bij een Nederlandse werkgever en de de ander op ZZP-basis voornamelijk Nederlandse klanten heeft. Drie adviseurs zeiden met dit laatste inkomen niets te kunnen, maar Frank zei direct dat hier wel mogelijkheden in lagen en dit is ook gelukt. Frank en Kelsey reageren snel en zijn duidelijk in wat ze nodig hebben. Een aanrader!| Lezen op Advieskeuze
          Review door Roel en Bopha
          Zonder de hulp van Ferdinand zou het ons absoluut niet gelukt zijn om ons droomhuis te kunnen kopen. Wij woonden in het buitenland en zodoende was het een flinke uitdaging om een nieuwbouwhuis in Nederland aan te schaffen: het is een erg complex proces om een hypotheek te verkrijgen in dat geval. We hebben ons hierin dan ook volledig laten leiden door zijn deskundigheid, aanpassingsvermogen en de juiste contacten. Wij raden iedereen van harte aan om Ferdinand in te schakelen in het geval van een complexe situatie zoals de onze. Voor ons de sleutel tot succes.| Lezen op Advieskeuze
          Review door Marjolein
          Ons was verteld dat het zo goed als onmogelijk zou zijn om als expat, niet wonende in Nederland, een hypotheek te krijgen voor de aankoop van een nieuw huis in Nederland. Ferdinand de Regt, van Cournot Adviseurs dacht daar anders over. Vanaf het eerste contact moment, was hij duidelijk en helder. Ja, het zou moeilijk worden en een kwestie van een lange adem, maar het moest mogelijk zijn. Het bleek allemaal waar en wat een rollercoaster was dit traject. Dankzij de rust en vasthoudendheid van Ferdinand en zijn blijvend vertrouwen in een goede afloop, hebben we het niet opgegeven. Na een traject van maanden, is het gelukt en we willen Ferdinand enorm bedanken voor alle inzet en de goede en attente advisering en communicatie!| Lezen op Advieskeuze
          Review door Sandie
          We were not easy customers being located abroad across multiple countries in Asia and Europe. Ferdinand was able to recommend a Notaris he had a great relationship with and help facilitate a mortgage application for our purchased apartment in Amsterdam. With the constant communication and video calls it was as though we were actually based in Amsterdam and meeting a couple of times a week. Fantastic service and I would highly recommend Ferdinand and Cournot Adviseurs.
          Reactie van Cournot Adviseurs:
          Thank you Sandie for sharing your kind words and for leaving a 5-star review. It’s great to see you found our service helpful and many thanks for the pleasant cooperation. | Lezen op Advieskeuze

          Aankoopbegeleiding

          Als u veel in het buitenland verblijft kan het handig zijn om een paar extra ogen te hebben. Wij kunnen deze functie vervullen en helpen u graag om het aankoopproces te begeleiden. Hoewel het steeds makkelijker is om zaken digitaal te regelen komt het bij sommige processen toch ook op gevoel aan. Wij kunnen als procesbegeleider en aankoopmakelaar optreden. Wel zo fijn om iemand te kennen die aan uw kant staat.

          Vertel ons uw verhaal

          Goed om te weten is dat onze beloning volledig afhankelijk is van het resultaat. Zo is voor u duidelijk dat onze belangen gelijkgericht zijn. Voorafgaand aan de start van de dienstverlening bieden wij u een vast tarief aan.

           Reactie binnen 24 uur
           Meestal al eerder.
           Deskundig en eerlijk advies.
           Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
           Uw gegevens 100% veilig.
           Wij respecteren uw privacy.

           Buitenlands inkomen hypotheek video