Nieuws en blog


bkr nhg hypotheekHeeft u te maken met een negatieve BKR-codering en wenst u een huis te kopen? Misschien wilt u juist uw hypotheek oversluiten en loopt u ook tegen dit probleem aan.

In dit artikel leest u de spelregels over het afsluiten van een hypotheek met BKR-codering in combinatie met NHG. Niet in alle gevallen is een hypotheek onmogelijk. Wel dient uw situatie te voldoen aan specifieke eisen. Wij kunnen voor u een kosteloze quickscan van de mogelijkheden maken.

Negatieve BKR-codering

In dit artikel behandelen we de werking van een hypotheekaanvraag onder NHG-condities in combinatie met een negatieve BKR-codering. Er zijn ook positieve BKR-coderingen. Daar gaat dit artikel niet over.

Indien u in het verleden te maken hebt gehad met een betalingsachterstand voor een financieel product zoals een lening, verzendhuiskrediet of hypotheek kunt u een achterstandscodering oplopen. Met deze achterstandscodering, meestal een A, A1 of A2 of A3, is het zeer lastig om een hypotheek af te sluiten.

Regels NHG

NHG is een regeling die onder andere door de overheid wordt gefinancierd en huizenkopers bescherming geeft bij financiële tegenslag in het leven. In de voorwaarden is de volgende tekst te lezen over de eisen waaraan dient te worden voldaan:

 • Een Nationale Hypotheek Garantie wordt (met uitzondering van het gestelde in de Normen 1.13.4, 1.13.5 en 1.13.6) niet verleend indien:
  a. uit de werkgeversverklaring blijkt dat sprake is van loonbeslag en/of looncessie; of
  b. uit de opgave van het BKR blijkt dat sprake is van:
  – een code 1;
  – een code 2 tot en met 5; of
  – een nog lopende schuldregeling (SR); of
  – een A-registratie.

 • 1.13.4

  Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen A- of A1-registraties waarbij:

  a.     blijkens de opgave van het BKR een herstelcode (H) is vermeld;
  b.     blijkens de opgave van het BKR de desbetreffende lening is afgelost
  c.     blijkens een verklaring van de desbetreffende geldverstrekker de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.
  d.     Lid b en c zijn niet van toepassing indien een hypothecaire geldlening is afgelost vanwege een restschuld op deze lening.

 • 1.13.5

  Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen code 2 tot en met 4 indien de betreffende code uiterlijk op de ingangsdatum van de lening door verjaring verdwijnt uit het BKR.

 • 1.13.6

  Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen HY 2-, HY 3-, HY A-, HY A1-, HY A2- of HY A3-registraties met een praktisch laatste aflosdatum in het BKR, indien de aanvrager schriftelijk kan aantonen dat deze registratie het gevolg is van een finale kwijting van de vordering door de stichting (zie deel 1: definities van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2020-1), zonder afkoop- of betalingsregeling.

   

   

Wanneer krijg ik een achterstandscodering bij een hypotheek?

Een hypotheek staat niet standaard geregistreerd bij het BKR. Tenzij er sprake van een betalingsachterstand is. Indien u meer dan drie maanden een betalingsachterstand hebt bij het betalen van uw hypotheeklast ontstaat er een A-codering.

Hoe lang blijft een BKR-codering bestaan?

Nadat u de achterstand bent ingelopen of hebt afgelost ontvangt u een zogeheten herstelmelding. Dit wordt ook wel aangeduid met een H-codering. Pas vanaf het moment dat de achterstand is ‘hersteld’ gaat een termijn van 5 jaar lopen. Afhankelijk van de soort registratie en ook het soort financieel product is het moeilijk of extreem moeilijk om een nieuw financieel product af te sluiten.

Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor een hypotheek gaat het om een complete beoordeling van uw situatie.

Quickscan hypotheekaanvraag met BKR codering

Interesse in het kopen van een huis of uw bestaande hypotheek oversluiten met een BKR codering? Vul onderstaand formulier in en voeg relevante informatie toe. Wij zullen dan tijdens een quickscan kosteloos beoordelen of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

Het helpt enorm indien u een overzicht vanuit het BKR meestuurt hoe de registraties van uw lening(en) is / zijn.

Kan ik mijn BKR codering ongedaan maken?

Het BKR heeft een geschillencommissie die klachten in behandeling neemt indien u van mening bent dat de BKR registratie onjuist is gedaan. Eerst dient u een klacht in te dienen bij de instantie die de melding heeft gedaan. Pas als deze instantie weigert om de registratie aan te passen kunt u naar de geschillencommissie van het BKR. Ook kunt u de burgerlijke rechtbank verzoeken om de melding ongedaan te maken.

Meestal gebeurt een rechtszaak alleen als er haast is bij het verwijderen van de BKR-registratie. Bijvoorbeeld als u een huis hebt gekocht en het financieringsvoorbehoud in het geding is.

Kort geding verwijderen BKR-codering

Indien u van mening bent dat de codering onterecht is, en haast heeft kunt u de rechtbank verzoeken een oordeel te geven. Dat kan door middel van een zogeheten spoed kort geding waarbij de zaak zeer snel voorgelegd kan worden aan de rechter. De exacte doorlooptijd hangt af van de locatie van de rechtbank.

De kosten voor zo’n traject zijn allin € 2.500. Hier zitten de kosten voor de griffie ook bij inbegrepen. Wenst u hier meer informatie over dan vernemen we graag. Besef alleen dat u een procesrisico loopt en dat u zelfs met het beste verhaal alsnog met een teleurstellend vonnis kunt eindigen.

Als u de zaak verliest dan draait u in de meeste gevallen ook op voor de kosten van de tegenpartij die ook stevig kunnen zijn.

Heeft het zin mijn registratie aan te vechten?

Als u echt van mening bent dat u belemmerd bent in het kopen van een huis bijvoorbeeld in verhouding tot de aard van de registratie. De kosten voor de behandeling van de geschillencommissie van het BKR zijn € 50 per dossier.

U dient hier een procedure voor te volgen die in deze brochure van het BKR genoemd staat.

Dient mijn codering eerst verwijderd te zijn voordat ik een hypotheek kan aanvragen?

Indien wij de quickscan positief afronden, hoeft de codering niet verwijderd te zijn. Het verwijderingsverzoek en de hypotheekaanvraag mogen ook tegelijkertijd lopen. Het is dus goed mogelijk om een hypotheekaanvraag goedgekeurd te krijgen met een A of A2-codering, zonder dat deze is verwijderd. In veel gevallen verdwijnt de codering gedurende aanvraagprocedure van de hypotheek. Over onze aanpak en werkwijze zullen wij u tijdens een kennismakingsgesprek informeren.

Vertel ons uw verhaal

Interesse in het afsluiten van een hypotheek ondanks een BKR codering?

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  BKR registratie uitgelegd door Eva in video

  coronacrisis hypotheekHet zijn speciale tijden op de (financiële) markten. Daar waar de kredietcrisis van 2008 fundamentele problemen in het bankwezen blootlegde, staan banken nu vooraan om ‘onderdeel van de oplossing’ te zijn. Dat is een hoopgevend voornemen, en de grootbanken voegen op dit moment ook echt de daad bij het woord. Als iemand tijdelijk ruimte nodig heeft om aan zijn aflossingsverplichtingen te voldoen is daar direct een mogelijkheid voor. Er zijn speciale teams voor geformeerd om klanten goed van dienst te zijn.

  Werkwijze tijdens de coronacrisis

  Ons kantoor is bereikbaar via de reguliere contactgegevens en werkt gewoon door. Wij geven hoofdzakelijk advies op afstand door middel van de diverse online meetingstools. Daarmee boeten we niet in op de kwaliteit van ons advies. Het persoonlijk contact is nu iets minder intensief. Wij werken zoveel mogelijk vanuit huis. Ondanks de crisis is het drukker dan normaal waardoor de doorlooptijden langer zijn dan u van ons gewend bent. Ook is de gebruikelijke zomerdip uitgebleven waardoor de werkvoorraad onverminderd hoog is.

  Heeft het coronavirus effect op de huizenmarkt?

  Voor veel mensen met een koopwoning is dit een vraag die zeker is opgekomen de afgelopen weken. Zet het coronavirus een rem op de steeds maar stijgende prijzen, en overspannen huizenmarkt? Of is dit misschien wel juist het moment om de lopende hypotheek over te sluiten? Adviesvragen genoeg, maar welk effect kunnen we nu werkelijk verwachten?

  Niemand heeft een glazen bol, en het is daarom lastig een verwachting uit te spreken over de daadwerkelijke effecten op de woningmarkt. Een effect wat wel direct zichtbaar wordt is een stijgende rente. Enkele banken hebben aangekondigd de hypotheekrente te verhogen. Dit leidde de afgelopen week tot 15.000 hypotheekaanvragen, waarvan het gros een oversluiting betrof. Men heeft het gevoel nog net gebruik te kunnen maken van de historisch lage rente.

  De daadwerkelijke renteverhogingen vallen tot nu toe goed mee, met slechts enkele banken die een marginale renteverhoging hebben doorgevoerd. Er is dan misschien een trend doorbroken met de alsmaar dalende rentes, we kunnen nog niet spreken van een echte renteverhoging.

  De ingrediënten die de huizenmarkt hebben gemaakt zijn eigenlijk nog allemaal aanwezig:

  • Er is een grote vraag naar woningen;
  • Er is een laag aanbod van woningen;
  • De rente is vooralsnog laag.

  Geen van deze factoren is nog veranderd, en daarom is het te vroeg om te denken dat er sprake van een trendbreuk is. De maatregelen die door de regering genomen zijn hebben tot nu toe ook geen directe invloed op de verkoop van woningen. Bezichtigingen gaan voor alsnog door, adviseurs en notarissen werken door en ook de banken zijn niet gesloten.

  Makelaars melden wel dat mensen voorzichtig zijn en bezichtigingen zo nu en dan worden afgebeld. Op de langere termijn verwachten wij dat de rente laag zal blijven, en ook het tekort aan woningen zal aanhouden. Dit zal de prijzen voorlopig nog niet doen dalen.

  Woningmarkt tijdens de voorlaatste pandemie

  Wat valt er te leren van de SARS-uitbraak in 2003? Dat hebben we niet zelf onderzocht, daarvoor verwijzen we naar onderzoek van econoom dr. Svenja Gudell. Op hoofdlijnen waren de effecten op de economie in HongKong destijds als volgt:

  • Huizenprijzen daalden tijdens de crisissituatie nauwelijks.
  • Het aantal verkopen daarentegen wel. Dit percentage was maximaal 72%.
  • De economie krijgt een flinke klap van zo’n 5% tot 10% van het BBP, alleen zodra de pandemie voorbij is herstelt de economie heel snel naar het oude niveau.

  Goed moment voor een aankoop, of toch wachten?

  Los van de verwachting van de huizenmarkt zelf, is het een goede vraag of dit nu een geschikt moment is om een woning aan te kopen. In veel gebieden, met name in de Randstad is de afgelopen tijd een moordende concurrentie geweest bij het aankopen van een woning. Altijd meerdere gegadigden, biedingsprocedures en dan nog het bieden zonder voorbehouden. Dit dwingt men ertoe fors te bieden boven de vraagprijs, om echt in aanmerking te komen voor een woning. Dit zou daarom weleens een goede tijd kunnen zijn om een slag te slaan, nu er wat meer mensen thuis blijven van bezichtigingen.

  Het is natuurlijk altijd verstandig om ook de eigen (financiële) situatie en gevolgen van het coronavirus goed te overdenken, maar instappen op dit moment kan op zijn minst een eerlijkere concurrentiestrijd betekenen.

  Vertel ons uw verhaal

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   pilotenlening bkr Heeft u als gevolg van een pilotenlening een BKR-codering opgelopen en wenst u toch een hypotheek af te sluiten? In dit artikel leggen wij u uit wat de mogelijkheden zijn als u hiermee te maken hebt.

   Pilotenlening uitgelegd

   In de afgelopen jaren zijn er veel piloten opgeleid die uiteindelijk geen baan als piloot hebben weten te bemachtigen. De investering voor een opleiding om als piloot aan de slag te kunnen gaan bedraagt gemiddeld zo’n € 150.000. De kosten voor deze opleiding werden vaak gefinancierd door banken zoals ABN Amro onder de noemer pilotenlening.

   De vliegscholen die dergelijke opleidingen aanbieden geven geen baangarantie. En vooral in de jaren vanaf 2008 zijn er veel leerlingen die eindigden met een hoge studielening, maar geen baan als piloot konden vinden. Het concept achter het verstrekken van een pilotenlening door banken is dat met een goed betaalde baan als piloot uiteindelijk de lening wordt terugbetaald. Ook zijn piloten een interessante doelgroep voor banken waardoor ze in de toekomst ook verzekeringen en hypotheken kunnen aanbieden is de gedachte.

   De meeste grootbanken hebben dan ook speciale pilotendesks die uitsluitend deze doelgroep bedient.

   Betalingsproblemen

   Een grote groep cursisten, naar schatting zo’n 1.200, heeft na de opleiding geen baan kunnen vinden als piloot. De verplichting om de lening terug te betalen blijft wel bestaan waardoor er al snel betalingsproblemen ontstaan. In veel gevallen hebben deze consumenten een beroep op de WSNP gedaan.

   Om tot deze wettelijke schuldsaneringsregeling toegelaten te worden dient de rechter toestemming te geven. Daarna volgt een periode van zo’n drie jaar waarbij de schulden worden gesaneerd en er een minimaal inkomen resteert om van te leven.

   Niet in alle gevallen wordt iemand toegelaten tot deze regeling waardoor de schulden blijven bestaan. Na positieve afronding van deze WSNP periode ontvangt iemand een schone lei én wordt vanaf dat moment een einddatum opgenomen in het register van het BKR en worden relevante coderingen geplaatst. Bijvoorbeeld een A2 of A3-codering. Vanaf dat moment zijn deze coderingen vijf jaar zichtbaar en kunt u in theorie geen hypotheek of lening afsluiten gedurende deze periode.

   BKR codering

   Veel consumenten met een pilotenlening voelen dit als onrechtvaardig. Veel mensen voelen zich onjuist voorgelicht door de banken die dergelijke pilotenleningen hebben verstrekt. Zo is vaak gesproken over een garantiefonds dat dekking zou bieden als er binnen twee jaar na afronding van de opleiding geen baan als piloot werd gevonden. Terwijl dit garantiefonds juist een dekking voor de bank bood. Inmiddels worden er mondjesmaat weer pilotenleningen verstrekt en is de situatie voor nieuwe piloten in opleiding verbeterd.

   Wel kampt een grote groep mensen nog steeds met torenhoge schulden en mogelijke betalingsachterstanden. Of als er met succes een WSNP traject is doorlopen ontstaan er eveneens BKR-coderingen.

   Heeft u dit moment een goede baan en wenst u toch in aanmerking te komen voor een hypotheek dan kunnen wij een kosteloze quickscan uitvoeren.

   Bijzonder omstandigheden

   Het is mogelijk om een verwijderingsverzoek  in te dienen voor een BKR-codering indien u een bijzondere omstandigheid kunt aandragen. Zo heeft de rechtbank Amsterdam, in de zaak van een cliënt van ons, recent beslist dat dit het geval is indien iemand een lening is aangegaan voor specfiek doel. Zo kon in de onderhavige zaak een pilotenlening aangemerkt worden als een specifiek doel. Daarbij was het relevant dat de verzoeker gedaan heeft wat van hem mocht worden verlangd door het brevet als piloot te behalen en daar de vereiste vlieguren en oefeningen in vliegsimulatoren te blijven maken. Onze opdrachtgever heeft ook aannemelijk gemaakt dat hij wereldwijd sollicitaties heeft verricht naar functies als piloot.

   Helaas kwamen de verwachtingen rondom het volgen van de opleiding niet uit. En voor deze verzoeker is het voor de rechter duidelijk geworden dat deze bijzondere omstandigheid – het uitbreken van de kredietcrisis waardoor er minder werk voor piloten was – niet aan verzoeker was te wijten. Het verwijderingsverzoek in deze situatie is positief verlopen voor onze opdrachtgever. En hierdoor moesten een A, een A2 en A3 codering verwijderd worden.

   Samengevat vond de rechter in deze zaak het volgende van belang om meerdere zware BKR-coderingen onder last van een dwangsom direct te laten verwijderen door ABN Amro:

   • De reden dat de pilotenlening niet was afgelost hing samen met het niet kunnen vinden van een baan als piloot, en dat is gelegen buiten de persoonlijke sfeer van de verzoeker.
   • De oorzaak van de slechte arbeidsmarkt was het gevolg van de kredietcrisis.
   • Er waren geen andere substantiële schulden niet betaald waardoor er geen sprake is van een notoire wanbetaler.
   • Het BKR op grond van het voorgaande geen juiste weergave is van de werkelijke financiële situatie en het register van het BKR geen mogelijkheid biedt om deze bijzondere omstandigheden te tonen.
   • Ook omdat er sprake is van een zwaarwegend belang om te verhuizen voor het gezin van aanvrager.
   • Duidelijk is geworden dat een zware BKR-codering in de weg staat voor het verkrijgen van een hypotheek.

   Uitspraak rechtbank

   BKR Quickscan

   Deze quickscan biedt u de mogelijkheid om de haalbaarheid te laten toetsen. Aan de hand van een gesprek en beoordeling van uw documenten kunnen wij dan beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Soms kan een BKR verwijderingsverzoek zinvol zijn. Wij hebben hier positieve ervaringen mee.

   Vertel ons uw verhaal

   Met een pilotenlening met of zonder BKR codering een hypotheek afsluiten, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

     

    shell medewerker hypotheekBent u als medewerker van Shell uitgezonden en wenst u in Nederland een hypotheek af te sluiten? Met een buitenlands inkomen is het ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten.

    Tweede woning aankopen

    Wenst u vanuit uw ‘host country’  een woning in Nederland aan te schaffen en hiervoor een hypotheek af te sluiten dan kunnen wij u goed van dienst zijn. De uitdagingen waar u tijdens het aanvragen van een hypotheek tegenaan loopt zijn de volgende:

    • Uw inkomen is (deels) in een lokale valuta en niet in euro’s;
    • Welke inkomensbestanddelen vanuit uw IBAS-voorwaarden mogen worden meegenomen in het toetsinkomen;
    • Het woonland staat op een sanctielijst waardoor een hypotheek afsluiten onmogelijk is.

    Als financieel adviseur hebben wij goede ervaringen met het verzorgen van een hypotheek vanuit uw woonland. Ook zijn wij bekend met de specifieke situaties rondom uitzending vanuit uw werkgever en kunnen om die reden slagvaardig een hypotheekaanvraag opzetten.

    Voorwaarden

    Indien u een woning wenst aan te kopen voor eigen gebruik na terugkeer van uw uitzending is een hypotheek tot 100% van de marktwaarde mogelijk. In de meeste gevallen is de vraag voor een hypotheek gericht op het aanschaffen van een tweede woning. In die situaties dient u minimaal circa 18% aan eigen geld te kunnen inbrengen.

    Benodigde documenten

    Om een goede inschatting te kunnen maken van de mogelijkheden hebben we de volgende documenten nodig:

    • Arbeidsovereenkomst (LTIA Employment Contract);
    • Werkgeversverklaring dan wel income statement.

    Inkomensbestanddelen

    Zodra u bent uitgezonden kunt u te maken krijgen met diverse looncomponenten. Wij zijn bekend met de waardering door geldverstrekkers van de diverse IBAS looncomponenten. U kunt hierbij denken aan de volgende onderdelen:

    • Discretionary expenditure and savings (DES);
    • Basic expatriate allowance;
    • Location allowance;
    • Housing allowance;
    • Pension fund deduction.
    • Utilities;
    • Local spendable income (LSI).

    Welke woonlanden zijn toegestaan

    In principe dient ieder dossier afzonderlijk en op basis van maatwerk te worden behandeld. Het woonland is hierbij ondergeschikt. Er zijn geldverstrekkers (bijvoorbeeld ABN Amro) die een landenlijst hebben waardoor het niet vanuit ieder land mogelijk is een hypotheek af te sluiten.

    Notarisservice

    Om daadwerkelijk gebruik te maken van de hypotheek dient een akte gepasseerd te worden. Vanwege uw reisschema kan het misschien onhandig zijn om meerdere keren richting Nederland te vliegen. Al in een vroeg stadium van de hypotheekaanvraag kunnen wij een notarisafspraak opzetten zodat u slechts éénmalig een volmacht hoeft te ondertekenen. De notaris is op 20 reisminuten vanaf Schiphol gevestigd waardoor dit goed te combineren is.

    Wij kunnen u ook begeleiden in dit deel van het proces, en proberen de procedure zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

    Vertel ons uw verhaal

    Wenst u als medewerker van Shell advies over het kopen van een (tweede) woning en een hypotheek in Nederland afsluiten, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

     Video uitleg hypotheek met buitenlands inkomen

      

     home inspection netherlandsMore information?

      

     A technical inspection report in English

     For expats, we can organize a technical inspection report for buying a house in the Netherlands. Also called a home inspection or technical survey. This report is written in English. Buying a house in Amsterdam, Rotterdam or The Hague? Our inspection company works nationwide.

     Important to know: at this moment we only provide home inspections combined with a mortgage advice package.

     Why should I want a building inspection report?

     Basically, because you’re taking a massive risk if you don’t. An inspection may reveal hidden structural problems that you might not see with the untrained eye.

     If you don’t organize a pre-purchase inspection, and you find out later that your property is having a lot of problems, you’ll be responsible for fixing those faults. That can result in a significant gap in your saving account.

     This technical inspection provides you with information regarding the technical condition of the house and its structures. This assessment will also prevent you from shortcomings and defects.

     To give you the service you really need when buying a house, our inspection company has developed an English technical inspection report. In most cases, they can also provide an inspector with good knowledge of the English language, so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property.

     We also have people at our office who speak English very well, so feel free to call us when you have any questions according to structural problems with any kind of property.

     Our clients are encouraged to join the inspector during the inspection. It enables you to ask questions about the property and try to discover whether a crack in the wall is nostalgia or a serious structural defect.

     Do you work nationwide?
     We work nationwide and have inspections done at the following cities: Amsterdam; The Hague; Rotterdam; Utrecht.

     Also, we work in Belgium. We are active, especially around the border areas and in Flanders. Outside of these places you can ask us if there are possibilities.

     Old electrics
     It was customary to have cotton casings around the electric wires. This situation creates a fire hazard. A faulty connection can also lead to a fire hazard. An inspector also tests sample sockets and the meter cupboard.
     Plumbing defects
     It’s a common problem with old houses since there’s an expiration date for pipes. The older the building is, the higher the risk that the network is faulty, leaky and smelly. This can lead to damp, burst, structural problems, less water pressure, and rat infestation. Be especially observant when visiting an old apartment building, since even if you spend the money to repair it, there’s a chance that the whole place has an old network and the quality of your water may suffer from it. Avoid buying a money pit.
     Is this construction report NHG-proof?
     This inspection is also approved for mortgages with NHG. All lenders in the Netherlands accept this report.

     What can you expect of our technical inspection and inspection report?

     Our technical inspection is a limited, non-invasive examination of the condition of a home. Our technical inspections are conducted by an inspector. This inspector has the training and certifications to perform this kind of inspections. Our inspectors prepare and deliver you a complete and extensive report of their findings. You can use this knowledge to make the right decisions about your real estate purchase.

     Experience of Lin with our mortgage and buying serice
     The advisor is very professional and very efficient. We have met 3 agents before him and we’re not so happy about them, a friend of ours recommended him to us. Since then it has been a very pleasant and smooth journey. He is also very proactive in helping us to find a good house. In the end, it saved us money and time. Highly recommended. | Read the review on Advieskeuze.nl
     Experience of a client
     Excellent, quick and efficient service, very knowledgable. They were available to answer all questions, and got us a very good rate. | Read the review on Advieskeuze.nl

     Don’t buy a pig in a poke and invest in a technical inspection

     The inspection will include the evaluation of the visible and accessible elements of the home including:

     • Foundation, crawlspace and the condition of floors;
     • Sewer, ventilation, plumbing;
     • Floors, walls, maintenance, masonry and constructional elements;
     • Moisture measurement;
     • Roof, tiles, gutters, zinc and chimney;
     • Roofing and Roof construction;
     • Facade, cousins, windows, glass, doors, etc;
     • Visual review of the central heating system and its components;
     • Visual review electrical system and its components;
     • Visual review maintenance kitchen;
     • Visual review sanitary;
     • Lead water pipes.

     Request a home inspection


      Video technical inspection report

      You will get your report the same day as the inspection

      During the inspection, we can give you an impression of the condition of the property. The official report of the inspection will be ready the same day of the inspection. We will send the official report by e-mail. You also can attend the inspection. This gives you the opportunity to discuss matters directly with the home inspector.

      A technical inspection is a visual and non-destructive inspection. If we find asbestos during the inspection, we will mention this in the report. Looking for the presence of asbestos is not an official part of the technical inspection.

      The technical inspection cost € 425 including VAT. We offer an officially certified asbestos inspection at the same time as the home inspection for an extra cost of € 59,00 including VAT.

      Any questions? Feel free to contact us.

      Mortgage advice for expats
      Mortgage advice for expats.
      Real estate buying service
      We work with fixed affordable rates, and we will work with you to your dream house purchase!

      Request a home inspection


       Mortgage for expats

       Interested in buying a house in the Netherlands, in Amsterdam for example? Our financial advisors can help you in selecting and closing the best mortgage with the lowest interest rates. We also can help you with improving your existing mortgage.

       Do you want to learn more about the possibilities of obtaining a mortgage?

       Our orientation meeting is free of charge and can be at your place.

       negatief eigen vermogen hypotheekEven sparren?

       Wenst u een hypotheek af te sluiten en hebt u een negatief eigen vermogen in uw onderneming of BV? Dan kunt u problemen ondervinden in het aanvraagproces van uw hypotheek. Zeker als u net een huis gekocht hebt is dat erg vervelend. Dan is de factor tijd meestal kritisch. Geen nood, met een quickscan kunnen wij uw situatie snel overzien op haalbaarheid.

       Ontstaan negatief eigen vermogen

       Indien u een eenmanszaak of v.o.f. hebt dan kan dit negatief eigen vermogen zijn ontstaan door hogere onttrekkingen dan het resultaat toeliet. Ook kan een verliesjaar vanwege een faillissement van een belangrijke opdrachtgever de oorzaak zijn.

       Het gaat de bank uiteindelijk om het beoordelen of het inkomen wat u hebt duurzaam is. In jargon wordt ook wel gesproken over een bestendig inkomen. De geldverstrekker wenst het liefst een onveranderlijk inkomen te kunnen bepalen en om die reden wordt een negatief eigen vermogen binnen een onderneming streng beoordeeld.

       Review van Patricia die een negatief eigen vermogen had
       Frank heeft zich ontzettend hard gemaakt voor onze hypotheek. We hebben een wat ingewikkelder situatie dan de meeste mensen (meerdere bedrijven, waarvan er 1 nog niet volledig gezond is) en we hadden al twee afwijzingen voor de hypotheek binnen voor we Cournot inschakelden. Veel terugkoppeling, snel schakelen en het is ze uiteindelijk gelukt. Hele prettige samenwerking. | Beoordeling via Advieskeuze lezen

       Krijg ik in geen enkel geval een hypotheek vanwege het negatief eigen vermogen?

       Wenst u een hypotheek aan te vragen dan zullen wij u altijd vragen een verklaring op te stellen hoe dit negatief eigen vermogen is ontstaan. Is het ontstaan door een incidentele gebeurtenis of ver in het verleden? Dan kan dit mogelijk opgelost worden. Onttrekt u structureel meer inkomen dan u verdient dan is de kans op een afwijzing op uw hypotheekaanvraag voorspelbaar.

       Sowieso kijkt een bank naar uw totale situatie. Heeft u naast het negatief eigen vermogen meer ongewenste afwijkingen dan wordt een positieve hypotheekaanvraag erg lastig. Leent u bijvoorbeeld slechts 60% van de marktwaarde en heeft u daarnaast nog spaargeld over dan ontstaat er een geheel andere situatie.

       Er zijn meerdere factoren die van belang zijn en misschien heeft u wel duidelijke winstverwachtingen voor het komend jaar of is er ander vermogen dat het negatief eigen vermogen compenseert. Wij denken in ieder geval graag met u mee om wél tot een positieve hypotheekaanvraag te komen.

       Beoordeling hypotheekaanvraag ondernemer

       Als u besluit een hypotheekaanvraag te doen dan zijn de volgende documenten van belang om aan te leveren :

       • jaarcijfers laatste 3 jaar van uw onderneming(en);
       • aangiftes inkomstenbelasting laatste 3 jaar van u en uw eventuele partner (let op: wij hebben uw belastingaangiftes nodig en niet uw belastingaanslag);
       • organogram indien u een BV-structuur hebt;
       • prognose van het lopende jaar;
       • overzicht BKR (dit is kosteloos te downloaden via de website van het BKR)

       Slagingskans hypotheek voor ondernemer

       Op basis van uw gerealiseerde jaarcijfers in combinatie met uw aangiftes inkomstenbelasting beoordelen we of uw hypotheekaanvraag kansrijk is. Op deze wijze krijgt u snel te horen of wij mogelijkheden zien voor een positieve hypotheekaanvraag. Ook zullen wij u advies aanreiken om de slagingskans voor een succesvolle hypotheekaanvraag te verbeteren.

       Persoonlijk advies

       Indien we tot de conclusie komen dat uw hypotheekaanvraag positief afgerond kan worden zullen wij u dit in een persoonlijk adviesrapport toelichten. Afhankelijk van uw agenda en de specifieke omstandigheden qua tijdspad zullen wij met u persoonlijk bespreken wat de vervolgroute wordt.

       Samen met u bespreken wij een plan de campagne om de hypotheekaanvraag verder voor te bereiden.

       Vertel ons uw verhaal!

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

         

        piloot en hypotheekWenst u als piloot een hypotheek af te sluiten dan kunt u te maken krijgen met specifieke eisen vanuit een geldverstrekker. Ook zijn er geldverstrekkers die oplossingen op maat bieden. Wij kunnen u daar volledig bij ontzorgen en kennen deze regels.

        Ook prettig om te weten is dat een groot deel van onze klanten werkzaam is als verkeersvlieger.

        Wat is er specifiek aan een hypotheek voor verkeersvliegers?

        U kunt te maken hebben met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring. In die situatie is het ook mogelijk om een hypotheek aan te vragen. Dan kunnen wij toch rekenen met 100% van uw bestaande inkomen als zijnde het toetsinkomen voor de hypotheekaanvraag.

        Pilotenlening en invloed op hypotheek

        Als u een pilotenlening hebt afgesloten voor het financieren van uw opleiding dient rekening te worden gehouden met de lasten. Wel zijn in de meeste situaties deze lasten fiscaal aftrekbaar als studiekosten. Bij het vaststellen van de maximale leencapaciteit zullen wij rekening houden met deze situatie.

        Inkomen via broker of contracter

        Verleent u uw diensten als piloot via een broker of contracter dan gelden de onderstaande regels. Deze situatie komt regelmatig voor als u werkt voor bijvoorbeeld Ryanair:

        • Gemiddeld aantal uren over de afgelopen 12 maanden vermenigvuldigd met het afgesproken tarief met een maximum van het verwacht aantal uren per jaar;
        • Salarisstroken afgelopen 12 maanden;
        • Een afschrift van het contract met de broker/contracter of airline;
        • Verklaring van de broker/ contracter of airline met verwacht aantal vlieguren komend jaar;
        • Opgave aantal gevlogen uren in de afgelopen 12 maanden.

        Buitenlands inkomen als piloot

        Indien uw inkomen uit het buitenland afkomstig is zijn er meerdere mogelijkheden voor het verkrijgen van een hypotheek. Wel zijn er maxima ten aanzien van de hoogte van de variabele loondelen. Zo kunt u niet meer dan 25% aan bonussen of variabel inkomen optellen bij het vaste inkomen.

        Vindt de uitbetaling van uw salaris plaats in een buitenlandse valuta dan dient rekening te worden gehouden met een afslag van 10% van dat inkomen.

        Vertel ons uw verhaal

        Met een pilotenlening een hypotheek afsluiten, dan horen we u graag. Een afspraak is zo opgezet. Ook via de telefoon en via advies op afstand.

         Reactie binnen 24 uur
         Meestal al eerder.
         Deskundig en eerlijk advies.
         Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
         Uw gegevens 100% veilig.
         Wij respecteren uw privacy.

         bkr codering verwijderenBKR registratie verwijderen is dat mogelijk? Wanneer is het zinvol om een procedure op te starten met het verzoek tot verwijdering van uw BKR-codering?

         Een partij die de codering heeft geplaatst dient volgens de spelregels van het BKR een zogeheten belangenafweging te maken. Bij deze afweging kan alles in uw financiële huishouding van belang zijn. Zowel de huidige als historische situatie. Door aan te kunnen tonen dat u geen risico meer bent voor toekomstige kredietverstrekkers, helpt het ook als uw voormalige problemen enkele jaren geleden hebben plaatsgevonden.

         Overzicht relevante omstandigheden

         Onderstaand lijstje geeft houvast voor een positieve afronding van de quickscan:

         • De betalingsachterstanden uit het verleden hebben betrekking op een laag bedrag.
         • Door éénmalige persoonlijke omstandigheden, zoals werkloosheid of een scheiding, kon u tijdelijk in het verleden uw rekeningen niet voldoen.
         • Uw huidige financiële situatie is niet vergelijkbaar met uw situatie uit het verleden, en is substantieel beter.
         • U bent voorafgaand aan de codering niet geïnformeerd over het plaatsen van een codering.
         • De achterstanden hadden betrekking op een relatief korte periode, enkele maanden.
         • De codering is volgens u onterecht om een andere reden, bijvoorbeeld als u geen wanbetaler bent.
         • De betalingsachterstanden dateren uit een ver verleden.
         • U heeft een huis gekocht en hebt een groot belang om de aankoop door te laten gaan.

         Maakt de zwaarte van de codering uit?

         Uiteindelijk draait het niet perse om de zwaarte van de codering. Het is wel lastiger om een hypotheek te krijgen met een A2 of A3 codering. Het eindresultaat van het verzoek tot verwijdering van een BKR codering hangt van uw persoonlijke omstandigheden af.

         Met een lichte BKR codering is het wel eenvoudiger om een hypotheek aangevraagd te krijgen.

         Vertel ons uw verhaal

         Meer weten over het verwijderen van uw BKR registratie?

          Reactie binnen 24 uur
          Meestal al eerder.
          Deskundig en eerlijk advies.
          Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
          Uw gegevens 100% veilig.
          Wij respecteren uw privacy.

          BKR registratie uitgelegd

          woonboerderij technische keuringStaat u op het punt om een woonboerderij te kopen en wenst u een keuring van dit gebouw? Wij kunnen u dan goed van dienst zijn bij het organiseren van deze technische inspectie. Vaak gaat het om een voormalig agrarisch bedrijf. Wij kennen het klappen van de zweep en de specifieke aandachtspunten bij een dergelijke woonboerderij. Een bouwtechnische keuring woonboerderij direct uitvoeren is hierdoor mogelijk.

          Waarom een bouwtechnische keuring?

          Een goede reden is om rust te krijgen en om grote onderhoudskosten te voorkomen. De keuring voor uw woonboerderij in spe geeft een onafhankelijke, visuele, keuring van de onderhoudsstaat van uw boerderijwoning.  Vanwege deze keuring krijgt u globaal inzage in de bouwkundige staat van het gebouw.

          In het rapport ziet u een aantal kosten opgenomen die worden uitgesplitst in:

          • direct noodzakelijke kosten (binnen 1 jaar te verwachten);
          • kosten binnen 1 tot 3 jaar te verwachten;
          • verbeteringskosten en verbouwingskosten ter vergroting van het woongenot;
          • het achterwege laten van een keuring kan bij gebreken voor financiële problemen zorgen.

          Wat mag je verwachten van een bouwtechnische inspectie?

          Het is mogelijk om tijdens de inspectieronde mee te lopen en zelf vragen te stellen aan de bouwkundig inspecteur. Dit is aan te raden om meer gedetailleerd op bepaalde onderhoudspunten in te zoomen. Zo kunt u ook op voorhand aangeven welke specifieke zaken u onderzocht wenst te hebben.

          Vooral bij een voormalige boerderij zijn er specifieke aandachtspunten. Denk hierbij aan de verwerking van asbest in daken, wanden of vloeren. Vooral omdat een boerderij vaak een grote volume betreft lopen de kosten ook sneller op in vergelijking met een reguliere woning.

          Enkele aandachtspunten rondom het keuringsproces:

          • De keuring is een visuele inspectie. Er worden geen meubels verschoven en / of breekwerk verricht. Er kan om die reden geen schade ontstaan voor de verkoper.
          • Tijdens de inspectie worden er diverse hulpmiddelen ingezet om bijvoorbeeld vocht in muren te meten of een ladder om het dak en schoorsteen te inspecteren.
          • Op dezelfde dag van de keuring ontvangt u ook het rapport met de uitkomst van de bevindingen.
          • Heeft u op voorhand specifieke vragen rondom uw woonboerderij, dan kunt u ons deze voorleggen. Dan wordt dit ook specifiek besproken en beoordeeld tijdens de keuring.
          • Het tarief voor een bouwtechnische keuring is € 350 euro inclusief BTW voor een boerderij tot 400 m3 inhoud, € 380 euro tot 800 m3 inhoud € 450 euro tot 1.200 m3 inhoud.

          Specifieke aandachtspunten woonboerderij

          Bij een woonboerderij vestigen wij veel aandacht op de fundering en kapconstructie. Deze twee onderdelen van een woonboerderij zijn het belangrijkst en leveren de meeste problemen op. Hier schuilt ook meteen de grootste uitdaging omdat meestal de kap en fundering niet direct zichtbaar zijn. Om die reden letten we juist op indicatoren die mogelijk op problemen stuiten zoals scheurvorming en houtaantasting.

          Verbouwingsadvies

          Wenst u meer gedetailleerd te weten wat aanpassingen kosten voor een uit te voeren verbouwing? Door middel van deze module wordt in kaart gebracht wat de daadwerkelijke kosten van deze verbouwing zijn. Het tarief voor deze module is € 120.

          Energie verbeter advies

          Gelijktijdig met de bouwtechnische keuring is het aan te raden om een energie verbeter advies af te nemen. Hierdoor is meteen inzichtelijk wat de mogelijkheden ter verbetering van isolatie en wooncomfort te maken zijn. Zeker vanwege de gemiddeld grotere volumes van een woonboerderij is het aan te raden om direct energiebesparende maatregelen te nemen. Dit heeft direct een positief en impactvol effect op uw maandlasten.

          Financieel advies rondom de aankoop

          Wenst u ook hulp bij het aankoopproces of financieren van uw woonboerderij? Meer informatie over deze diensten leest u in dit artikel.

          Vraag nu uw keuring aan

          Interesse in het aanvragen van een bouwtechnische keuring voor uw woonboerderij?

           Reactie binnen 24 uur
           Meestal al eerder.
           Deskundig en eerlijk advies.
           Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
           Uw gegevens 100% veilig.
           Wij respecteren uw privacy.

           real estate buying serviceFree consultation?

            

           When buying a house in Amsterdam, or elsewhere in the Netherlands, you can consider hiring a real estate expert. We buy weekly houses and apartments for our clients. Also, we work with fixed affordable rates and we will work with you to your dream house purchase! Our real estate buying service gives you a lot of opportunities.

           Buying a home or apartment is not for everyone a daily activity. Someone moves on average once every seven years. Even stronger, the move ends invariably in the top 3 of most stressful moments in a lifetime. It can, for example, uncertainty about the structural condition or a good negotiating strategy. Typically a moment where emotion can get the upper hand above the ratio.

           Hire a professional Dutch real estate expert

           It is a given that there will be not the best result in a stressful emotional situation. Then it is wiser to hire a professional. If you have nerves of steel and knowledge of the Dutch housing market than it is, of course, possible to itself the purchase to take care of your property. You can then just like us an enthusiastic feel at the time that a purchase continues!

           The purpose of the (houses-) buyer is, of course, pleasant home for the lowest possible purchase price with as much as possible certainty. For example, clearance about “hidden defects”, the right value and legal consequences of the purchase. Many people choose therefore for the guidance of a real estate agent of our office. This represents the importance of the buyer; say but a lot of extra safety!

           Hire our real estate agents to buy a house without ending up with a pig in a poke!

           Save money on your purchase and use our buying service

           Why would you hire us to buy your house or apartment in the Netherlands? We work on the basis of no cure no pay. This is as simple as it is effective, after all, you only pay for this service if there is a positive performance. No home purchased for any reason then you don’t own us any cost. At a fixed fee from € 1,750 euros including VAT, you can count on the following advantages of our purchase guidance:

           • We work independently of the seller;
           • No emotional attachment with the house;
           • Possibility to have a building inspection for € 425;
           • Guidance from A to Z;
           • No cure no pay, no purchase no cost of our real estate service;
           • Expert and experienced realtor;
           • Ability to mortgage advice through 1 point (discount is € 350 if you hire us for both services);
           • Legal check of the property purchase agreement is prepared by us or;
           • We make an objection to the WOZ value;
           • We strive for the best outcome of making the best purchase price is made;
           • We work nationwide in the Netherlands. Offices in Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Breda (Zevenbergen).

           Real estate buying service house in the Netherlands packages

           Basic package

           Enhanced package

           Top package

           ⍟ Quick scan valuation property ⍟ Quick scan valuation property  ⍟ Quick scan valuation property
           ⍟ Second viewing ⍟ Second viewing ⍟ Second viewing
           ⍟ Discuss purchase strategy ⍟ Discuss purchase strategy ⍟ Discuss purchase strategy
           ⍟ Research position seller ⍟ Research position seller ⍟ Research position seller
           ⍟ Legal check property ⍟ Legal check property ⍟ Legal check property
           ⍟ Conduct negotiation ⍟ Conduct negotiation ⍟ Conduct negotiation
           ⍟ Edit contract of sale ⍟ Accompany and arranging a building inspection ⍟ Accompany and arranging a building inspection
           ⍟ Final check notary documents ⍟ Edit contract of sale ⍟ Edit contract of sale
           ⍟ No cure no pay ⍟ Final check notary documents ⍟ Accompany during signing contract of sale
           ⍟ Accompany during the final inspection ⍟ Final check notary documents
           ⍟ Accompany at the notary at transfer date ⍟ Accompany during the final inspection
           ⍟ No cure no pay ⍟ Accompany at the notary at transfer date
           ⍟ Valuation with NWW validation
           ⍟ No cure no pay
           EUR 1,750 VAT included EUR 2,775 VAT included EUR 3,775 VAT included
           payable at transfer date at the notary

           Negotiations buying a house

           Your start negotiation once the seller has responded to your offer by making a counteroffer. Or when the seller starts a tender where you can put a final offer. This means that many buyers can place their bid at one time. If this occurs the seller will choose the best offer based on terms or the highest bid. Sometimes this isn’t the highest one.

           A verbal agreement about buying a house is in the Dutch system, not binding. Not for the seller or the buyer. Only a signed purchase agreement is legally binding. As a buyer, you have three working days of reflection time. In this period, you may cancel the agreement without any reason or costs. Expect for the costs of the notary if you made an agreement about their services.

           Amsterdam housing market particularities

           The contract of sale is set up by a notary. Real estate buying service house in the Netherlands is available for expats and foreign nationals.

           10% deposit buying price

           In the regular purchase agreement, you agree to put down a deposit of 10% or provide a bank guarantee for the same amount. It depends on the terms in the contract whether the seller will keep the deposit. If the bank won’t provide you a mortgage and you’ve agreed to buy with the condition subject to finance (financieringsvoorbehoud) this clause gives you the possibility to cancel the contract without a penalty.

           Home buying service for expats

           Buying a house in the Netherlands and especially the Randstad area (Amsterdam, The Hague, and Rotterdam) is considered to be a solid financial investment. Knowledge of the local real estate, taxes, and mortgage procedures is key to obtain a house in this area.

           Our buying service provides you the following advantages :

           • Complete knowledge of Dutch tax laws for expats;
           • A wide network of building inspectors, notaries, and appraisers;
           • One contact person for buying the house and closing the mortgage;
           • We work independently and only receive fees from you.

           Closing costs of buying a house

           More information about the closing costs of buying a house.

           Code of conduct for mortgage loans

           Lending institutions such as banks and other mortgage providers are bound by a code of conduct in relation to mortgages. In Dutch, this code of conduct is known as Gedragscode Hypothecaire Financiering. The current version of the governments Code of Conduct for mortgage loans came into effect in 2011.  The code of conduct applies to mortgages on primary residences only.

           Dual estate agent system

           In the Netherlands the seller most of the time hires an estate agent or realtor who represents the seller. The other estate agent represents the buyer. Good to know; we don’t represent sellers so we always can act independently. We always want to perform to get the best deal possible.

           So be aware of the position of the seller’s broker. Their involvement is often self-serving and not in your interests. The seller pays the estate agent a commission based on the transaction price and sometimes added with a bonus.

           The real estate agent isn’t paid if you cancel the contract. Be aware of this situation. It’s in their (seller and estate agent) to minimize your chance to withdraw the sale based on a finance condition.

           Interested in our services? Fill out the form below and we contact you as soon as possible.

           Response within 24 hours.
           Often sooner.
           We work nationwide
           Visit at home free of charge.
           All your information is 100% safe and secure.
           We care about your privacy.

           For having an indication of your future mortgage payments please contact us.