Nieuws en blog


nhg koopprijs 290.000

Meer informatie?

 

De zogeheten kostengrens voor een woning met NHG stijgt naar € 290.000 in 2019. Dat is fijn nieuws voor huizenkopers in het volgende jaar. Ook daalt de premie voor NHG van 1% naar 0,9%.

Dat is overigens een doekje voor het bloeden, zeker als u bedenkt dat het geld tegen de plinten klotst bij de stichting achter NHG. Er is naar onze mening een veel te ruime kaspositie. De kans op een uitkering vanuit dit fonds neemt door strengere regels ook af.

Ruimere mogelijkheden

Dit betekent dat u in 2019 een duurder huis met overheidsgarantie kan kopen. NHG staat namelijk voor Nationale Hypotheek Garantie en is een ondersteuningsprogramma van de rijksoverheid voor het kopen van een huis.

Naast de financiële bescherming bij ongewenste situaties zoals baanverlies of arbeidsongeschiktheid levert u een hypotheek met NHG ook een korting op de rente op.

Huis in 2018 kopen en 2019 overdracht

Koopt u in 2018 een huis en wenst in u 2019 de overdracht te doen dan zorgt dit voor een secure timing. Immers de verhoogde koopgrens treedt pas vanaf 2019 in werking. Bepalend hierbij is het moment waarop u de definitieve offerte voor uw hypotheek ontvangt.

Dat is namelijk het moment waarop u aanspraak kunt maken op de verhoogde kostengrens. Indien u half december besluit een huis van € 280.000 te kopen dient u het financieringsvoorbehoud door te laten lopen in 2019. Laat u het financieringsvoorbehoud verlopen én lukt het vervolgens om welke reden dan ook geen hypotheek te krijgen krijgt u mogelijk te maken met een boete van 10% over de koopsom.

Een voorbeeld :

Op 14 december 2018 tekent u de voorlopige koopovereenkomst voor een woning met een koopprijs van € 280.000. U spreekt met de verkoper af dat het financieringsvoorbehoud op 18 januari 2019 afloopt. Dat geeft u de gelegenheid om eind 2018 te starten met de hypotheekaanvraag en begin 2019 een akkoord te krijgen van de bank.

Bespreek een dergelijke opzet goed door met een hypotheekadviseur. Ook de geldverstrekker dient mee te werken aan deze wensen.

Hulp bij het afsluiten van een hypotheek

Wenst u meer te weten over het aanvragen van een hypotheek of het kopen van een huis met NHG? Als u ons belt of mailt spreken we eerst rustig uw situatie door. Indien het vervolgens klikt maken we een afspraak, en daarna gaan we pas praten over het sturen van facturen. Natuurlijk moet het zin hebben om een afspraak te maken en om te bezien of onze deskundigheid aansluit bij uw wensen en behoeften.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

verzwegen spaargeld tijdens scheiding

Een man en vrouw zijn in 2014 gescheiden na een huwelijk van 22 jaar. De vrouw komt later tot de ontdekking dat er nog een spaarrekening op naam van de man was die tijdens de scheiding niet bekend was. Zij wenst graag alsnog deze spaarrekening in de scheiding te betrekken.

De basisregel is dat een verzwegen item tijdens de scheiding vervalt aan de benadeelde partij als dit opzettelijk is gebeurd. De vrouw ontvangt in deze zaak het saldo van de verzwegen gelden ter grootte van € 55.500.

Introductie

De voormalige echtelieden komen half 2014 tot de conclusie dat een echtscheiding onvermijdelijk is. Men huurt in augustus 2014 een mediator in om de echtscheiding te begeleiden. Wat op dat moment voor de vrouw niet bekend was, is dat er een bankrekening bij Nationale Nederlanden bestond op naam van de man.

Op deze bankrekening is in de periode 2008 tot en met 2013 geld gestort door de ouders van de man. De man heeft later aangegeven dat deze rekening bestond uit bedragen die waren geleend aan hem, als voorschot op een erfenis van zijn vader en schenkingen voor hem persoonlijk waren. Ook wisselen de verklaringen gedurende de diverse procedures over de herkomst van het geld.

Het saldo op 1 januari 2014 bedroeg € 57.614,01. In aanloop naar de scheiding heeft de man totaal € 55.000 overgeboekt naar een bankrekening die mede op naam van zijn moeder stond. Zodoende was het saldo op het moment van de scheiding erg laag en dacht de man een ‘probleem’ opgelost te hebben vermoedelijk.

Verweer van de man

Gedurende de rechterlijke procedures heeft de man gesteld dat de bedragen tot zijn privévermogen behoort en dat dit niet in de echtscheiding verdeeld hoefde te worden.

Ook heeft hij zogeheten schenkingsbriefjes overlegd van zijn moeder waarin staat opgeschreven dat de schenkingen buiten de jaarlijkse schenking vallen en ook niet in een gemeenschap van goederen zal vallen of gaan vallen.

De vrouw stelt zich op het standpunt dat deze briefjes op ieder moment geschreven kunnen zijn. En dat gezien de gebeurtenissen het niet aannemelijk is dat deze briefjes al tijdens het huwelijk of de scheiding bestonden.

De rechters vinden het verweer van de briefjes ook erg mager omdat de verklaringen van de man telkens wisselen. Ook de verklaring dat het een voorschot op de erfenis van de vader van de man zou zijn komt men vreemd over aangezien de vader ten tijde van de eerste schenking nog leefde.

Belastingaangifte 2013

Om in aanmerking voor het hele saldo van de verzwegen spaarrekening te komen dient deze niet alleen verzwegen te zijn, maar ook opzettelijk te zijn verzwegen. De vrouw dient dus te kunnen aantonen dat de man actief moeite heeft gedaan om deze spaarrekening voor haar verborgen te houden.

Zij vindt dat onder andere omdat tijdens de scheidingsprocedure met de mediator is afgesproken dat beide partijen alle benodigde informatie zouden verstrekken en dat zij volledige openheid van zaken zouden geven.

De vrouw geeft aan meerdere malen om de belastingaangifte over het jaar 2013 gevraagd te hebben. Daarnaast heeft ze tijdens de mediation aangegeven het spaarsaldo van de man erg laag te vinden. De man heeft hier geen nadere informatie over verstrekt volgens de vrouw.

Uiteindelijk heeft de vrouw eind 2014, nadat de scheiding was uitgesproken, de belastingaangifte zelfstandig opgevraagd bij de Belastingdienst. Uit deze aangifte bleek dat er meerdere bankrekeningen op naam van de man stonden die haar en de mediator niet bekend waren.

Na de ontdekking van het bestaan van deze bankrekeningen heeft de vrouw per email de man om opheldering gevraagd. Ze is daarbij redelijk geweest in haar verzoek om de saldi alsnog te verdelen. Daarop heeft de man afwijzend gereageerd en gezegd dat het geld een lening betrof van zijn moeder en schenkingen zoals hiervoor eerder genoemd.

Conclusie rechters

Uiteindelijk is het gerechtshof van mening dat er wel degelijk sprake is van het opzettelijk verzwijgen van de gelden op de spaarrekening. Uit alle handelingen blijkt dat de man opzettelijk van plan was dit geld buiten de echtscheiding te houden. Hierdoor is de man het saldo van € 55.500 volledig verschuldigd aan de vrouw.

Gehele uitspraak lezen

Tip : meer informatie over scheiden met mediator

Meer informatie over scheiden gewenst?

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

real estate agent the hagueFree consult?

Real estate agent in The Hague to help you buy your dream home? Or to buy in Scheveningen or one of the other beautiful neighborhoods in The Hague? At a fixed rate your dream house in Den Haag purchases with the help of our real estate broker’s.

Also fine : we work on the basis of no cure no pay, no house, no costs.

Why a buying agent, to enable?

With a buying agent of our office you are an expert on your side representing your interests to focus on the retina. Even though the selling agent still so friendly and attentive, it is a partisan person. After all, the selling party is the client and pays his or her invoice. You may feel free to assume the situation that the command is to achieve the highest possible yield for the seller to realize.

You will in most cases compared to a well trained professional. Usually this is also a member of a venue such as the NVM or VBO. This person is everyday with the buying and selling of homes active and you probably don’t. The expertise and expertise of a broker to ensure a lead in the process. Also negotiation is a daily activity.

We know how the game is played in The Hague, and can provide you hassle-free guide with the purchase of a home or apartment.

Where should I look for when buying a house in The Hague

At the time that a suitable property will it is useful to consultation. We can be your extra pair of eyes and from a distance we can preliminary research. Certainly when time pressure is present. We can also accompany you during the tour of your potential future home. We know where to look and can provide relevant business wise.

During the buying process of your home, you can choose to have the property physically inspected. With a report in hand you will know even more precisely what you are buying. Especially for older homes, or with a specific situation, this may be advisable. Think in this last example, the notorious Kwaaitaal and Mantavloeren. Also comply with the conduct of a technical survey to your research duty as a buyer.

Asking prices and selling prices

That are of course two different concepts. On Funda, you can see what a property is asked for, only it is much more interesting to know what the actual selling prices are. You can also only determine what the value of a house.

Of course, you can decide to pay a premium on top of the value to the house to get hold of, only then is that a conscious choice. Haphazardly make a bid is not wise. We will inform you about the value of a home.

Advice and strategy

As soon as your dream home is in the picture, we will help you with the preparation of a purchase recommendation. We will take with you the following topics :

 • Discuss appraised value;
 • The state of affairs of any HOA (homeowners’ Association);
 • Home inspection regarding the structural condition of the property;
 • Legal check and situation;
 • Acquisition strategy for the best negotiation result.

Independent buying agent

We work independent of the seller or his broker, and can do this because we, for example, no homes are selling. The only guidance we provide. We are also not emotionally involved in your property and you will therefore honestly advise you on all relevant aspects.

Local real estate agent or national agent

In practice, buyers have to compare a buying agent the choice between a local or national broker. We work nationwide and find that fine work. With the so-called ‘big data’, we can press away all rational research into the value of a home. It is not necessary to know which brand lamppost in the district is used.

We can also during the visits the chat pot skip, and can invest time to information about the property to identify and, to the heart of the matter.

Also we believe it is especially pleasant that we are independent of local real estate agents can work. We come together not on the football or tennis club and have no personal relationship to maintain. This is purely and strictly business focused on your interest.

Fixed fee estate agent

We have a fixed affordable rate of € 1,750 for the purchase. That is a rate including VAT and without variable component. In addition, we work on the basis of no cure no pay. That makes your interests-our interests. Runs a purchase piece during the price negotiations then you have no costs.

Rate control contract

Would you like a part of the procurement process and do it yourself? That is also possible. So, we can press the key moments in the buying process to watch. We do this also, for example, if only the concept purchase agreement is wish to take and discuss. The rate for this is € 275 euro.

Popular neighborhoods in The Hague

Den Haag is in terms of population, the 3rd largest city in the Netherlands. If you have any doubts about living in Den Haag, spend especially a visit to “het Plein” and walk a lap of the Binnenhof you have to!

Free quickscan

Do you have a house in Den Haag and would you just discuss about this property? Please call or send us a message with the address of this house. We will contact you to discuss your requirements and we will do a free of charge preliminary investigation of the property.

Response within 24 hours.
Often sooner.
We work nationwide
Visit at home free of charge.
All your information is 100% safe and secure.
We care about your privacy.

For having an indication of your future mortgage payments please contact us.


prinsjesdagInmiddels is het belastingplan 2019 bekend gemaakt. Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen voor u als klant staan onderstaand weergegeven.

Woning en hypotheek

 • De hypotheekrente wordt sneller afgebouwd: van maximaal 49% in 2019 naar 37,05% in het jaar 2023.
 • Het eigenwoningforfait zal deels als compensatie voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek worden verlaagd. Het percentage dat als belasting over de eigen woning betaald dient te worden is nu nog 0,70%, dit zal met 0,05%-punt omlaag gaan naar 0,45% in 2023 (voor de woningen die vallen in de categorie € 50.000 tot € 1.060.000);
 • Woningeigenaren met een hoge WOZ-waarde en lage hypotheekrente, zal deze belasting steeds sterker voelen vanwege de afbouw van de Wet Hillen. Deze wet hield in dat als de te betalen belasting op de eigen woning hoger was dan het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, dat er dan niets betaald hoefde te worden, de te betalen belasting werd gecompenseerd met een extra aftrekpost die net zo groot was als de te betalen belasting. Deze extra aftrekpost wordt vanaf 2018 in 30 jaar afgebouwd naar nihil.
Tip : U kunt in 2018 bepaalde uitgaven naar voren halen en op deze wijze in 2018 nog profiteren van een hoger aftrekpercentage.

U kunt hierbij denken aan het vooruitbetalen van 6 maanden aan hypotheekrente. Deze 6 maanden is het maximum dat fiscaal vooruitbetaald mag worden. Overigens dient uw bank hieraan mee te werken, dat is niet bij iedere bank zo.

Ook kunt u besluiten om de partneralimentatie voor uw ex-partner ineens te betalen of vooruit te betalen. Dit vergt eveneens overleg met de ontvangende partij.

Aftrek onderhoudskosten voor rijksmonumenten komt te vervallen

Deze regeling wordt vervangen voor een subsidieregeling. Al enige tijd is bekend dat de overheid deze regeling wenst te vervangen. Dit is geen groot nieuws.

Uiteindelijk kan de subsidie hoger uitpakken dan de huidige aftrek voor monumenten vanwege de verlaging van het tarief voor de inkomstenbelasting en de beperking van de aftrekposten in box 1.

Tarieven inkomstenbelasting

 • Er zullen nog maar twee tarieven voor de inkomstenbelasting bestaan: 36,93% voor belastbare inkomens tot €68.600 en 49,5% boven deze inkomensgrens;
 • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zullen worden verhoogd. Dit gebeurt in stappen van 2019- 2021;
 • De nieuwe rendementspercentages voor het berekenen van de vermogensrendementsheffing zullen bekend worden gemaakt. Deze belasting kan dus stijgen maar ook dalen

Tarieven box 3

Het heffingsvrij vermogen wordt in 2019 geïndexeerd tot een bedrag ad € 30.360.

Rendement per vermogensschijf

Van € 0 tot en met € 71.650 Van € 71.651 tot en met € 989.736 Boven de € 989.736
Weging rendementsklasse I 67,00% 21,00% 0,00%
Weging rendementsklasse II 33,00% 79,00% 100,00%
2017 2,87% 4,60% 5,39%
2018 2,02% 4,33% 5,38%
2019 1,94% 4,45% 5,60%

Aftrekposten

 • Diverse aftrekposten worden verlaagd. De aftrek voor monumentenpanden zal mogelijk worden vervangen door een subsidieregeling.
 • Dit geldt voor de hypotheekrenteaftrek, aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie), aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrek van scholingsuitgaven, aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de giftenaftrek.

Ondernemers

 • De tarieven voor de aanmerkelijk belang (Box 2) en de vennootschapsbelasting worden respectievelijk verhoogd (naar 28,5% in 2021) en verlaagd (naar 16,0% / 21,0% in 2021);
 • Ook de aftrekposten voor ondernemers worden afgebouwd naar maximaal 36,93% in 2023. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Berekenen wat de effecten zijn

 • Zelf berekenen wat de veranderingen in belastingtarieven, aftrekposten en bijtellingen voor u tot gevolg hebben? Berekenhet heeft er een slimme rekentool voor.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

Meer informatie?

gezamenlijke woning verkoop

 

Tien jaar na scheiding mag woning worden verkocht

Twee voormalige echtelieden zijn sinds 2009 gescheiden en hebben ruzie over de verkoop van hun voormalige woning. De vrouw woont in deze woning samen met haar nieuwe partner en weigert om haar handtekening te plaatsen onder het koopcontract. Er is inmiddels een koop gesloten voor een koopprijs van € 480.000.

Zij is van mening dat eerst nog een nieuwe procedure over de huwelijkse voorwaarden gevoerd dient te worden. Ook is zij van mening dat ze geen verkoopopdracht aan de verkopend makelaar heeft gegeven. Bovendienst wenst zij minimaal de hoofdsom van de hypotheek, € 574.000, als koopsom te ontvangen.

Voorgeschiedenis

Blijkens het vonnis zijn er tal van procedures gevoerd en lopende tussen de twee exen met betrekking tot de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, pensioenverevening en woning. Deze procedures hebben veel tijd gekost. Ook nu lopen er nog nieuwe procedures met betrekking tot een strook grond, een handhavingsverzoek en verzoek tot planschade. Ook is de vrouw van mening dat de man haar heeft bedrogen met het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.

Bovendien heeft de vrouw aangifte gedaan van meineed en oplichting met betrekking tot getuigenverhoren tijdens de echtscheidingsprocedure. Kortom, dit is een vloedgolf aan procedures die tot doel lijkt te hebben het opschorten van verkoop van de woning. Dat is inmiddels een beproefde methode aangezien de woning na 10 jaar pas is verkocht.

Ook stelt de vrouw dat zij zelf de woning kan overnemen indien de huwelijkse voorwaarden op een juiste manier worden afgewikkeld.

Beslissing rechter

Uiteindelijk is het voor de rechter duidelijk dat de man niet langer in deze wurggreep dient te worden gehouden. Het is na 10 jaar welletjes geweest en de overeengekomen prijs van € 480.000 is ook realistisch. Uit de procedure blijkt de vrouw dat deze waarde ook goed genoeg was voor de WOZ-waarde en de planschade procedure.

De rechter beslist dan ook dat de vrouw medewerking dient te verlenen aan de verkoop. De naar voren gebrachte bezwaren kunnen ook prima afgehandeld worden na de verkoop van de woning volgens de rechter.

Volledige uitspraak

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een (bel)afspraak of verdere informatie opvragen. Bellen kan ook natuurlijk.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

hypotheekadviseur barendrechtBellen voor meer informatie?

 

Hypotheekadviseur Barendrecht

Het afsluiten van een hypotheek doet u slechts een paar keer in uw leven en is een belangrijke beslissing, ook omdat het vaak om veel geld gaat. Een goed en eerlijk hypotheekadvies is dan ook prettig om voor u de diverse keuzes inzichtelijk te krijgen.

Wenst u een advies van een hypotheekadviseur in Barendrecht dan kunt u terecht bij ons. U mag erop vertrouwen dat een hypotheekadviseur van ons kantoor voldoet aan de wettelijke eisen en bovendien deskundig en discreet is.

Afspraak aan huis

Wij bezoeken de meeste van onze klanten in veel gevallen aan huis. De plek die voor u het meest vertrouwd is, én waar u alle informatie direct voor handen hebt. Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de standaard service.

Naast de mogelijkheid van persoonlijk contact kunnen wij u ook op afstand adviseren. Reist u veel of wenst u snel te schakelen dan is een belafspraak snel opgezet.

Onafhankelijk hypotheekadvies

Wij kunnen uit tientallen geldverstrekkers in Nederland en Duitsland kiezen bij het opstellen van een hypotheekadvies. Dit zorgt ervoor dat wij u onafhankelijk en neutraal kunnen adviseren over hypotheken. Sinds 2013 is het zogeheten provisieverbod ingevoerd waardoor u als eigenwoningbezitter direct betaalt voor hypotheekadvies. Van geldstromen van banken naar een hypotheekadviseur is dan ook geen sprake.

U kunt ook een hypotheekadviseur van een bank raadplegen voor hypotheekadvies, alleen die kan uitsluitend de producten van de bank adviseren. SNS bank is hierbij een uitzondering want die bemiddelt ook voor een paar andere banken. Wij stellen een uitgebreid adviesrapport op ten aanzien van uw mogelijke hypotheek en vergelijken hierbij hypotheekrentes en de voorwaarden zodat u een duidelijk overzicht van uw maandlasten krijgt.

Wat kunt u zoal bespreken tijdens een kennismakingsgesprek over hypotheken

Dit gesprek biedt u de mogelijkheid om vragen te stellen over uw bestaande of nieuwe hypotheek. Zo is iemand die een huis koopt vaak geïnteresseerd in de maximale hypotheek. Onze online rekentool geeft weliswaar een goede indicatie, maar uw persoonlijke situatie levert vaak andere resultaten op.

Daarnaast komen de volgende gespreksonderwerpen het meest aan bod tijdens het hypotheekgesprek :

 • Kan ik overstappen op een lagere hypotheekrente?
 • Hoe snel is een hypotheek geregeld?
 • Wat komt er bij kijken om een hypotheek af te sluiten?
 • Ik heb een tijdelijk contract, kan ik daar ook een hypotheek mee afsluiten?
 • Wat kost een hypotheekadvies?

Wat zijn de kosten van een hypotheekadvies?

Tijdens een eerste kosteloos kennismakingsgesprek zal een hypotheekadviseur u informeren over de hoogte van de kosten voor het hypotheekadvies. Als starter kunt u vanaf € 2.495 een compleet hypotheekadvies en bemiddelingstraject krijgen. Goed om te weten is dat de kosten van hypotheekadvies fiscaal aftrekbaar zijn. Ook dit zullen wij u tijdens een gesprek uitleggen.

Een eerste kosteloos gesprek geeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan de hypotheekadviseur en te ‘proeven’ aan diens deskundigheid en persoonlijkheid!

Top 5 voordeligste hypotheekrenteAankoopmakelaar arrangement

Zodra u op huizenjacht gaat krijgt u met een dynamische tijd te maken. Alles gaat vlug zodra uw bod op een woning wordt geaccepteerd. Beschikt u over stalen zenuwen dan is er niets aan de hand. Besteedt u liever dit aankooptraject uit aan een professional ook dan kunnen wij u helpen.

Een aankoopmakelaar van ons kantoor kan u veel sores besparen. Zo zijn wij dagelijks bezig met het kopen van huizen en weten waar u op dient te letten. Een bouwtechnische keuring of aankoopinspectie behoort ook tot de mogelijkheden.

In combinatie met een hypotheekadvies verlenen wij u een korting. Tijdens een persoonlijk gesprek of telefoongesprek kunnen wij u alles vertellen.

Hypotheek afsluiten

Op het moment dat u een keuze maakt en de hypotheek daadwerkelijk wenst af te sluiten start er ook een administratief proces. Wij maken dan voor u een account aan via ons digitale klantenportaal waarbij u relevante documenten kunt uploaden en kunt meelezen met betrekking tot de voortgang van uw hypotheekaanvraag.

Onderstaand nog het stappenplan hoe het aanvragen van een hypotheek gaat :

 • 1

  Telefonische intake

 • 2

  Persoonlijk adviesgesprek

 • 3

  Aanbod hypotheek bespreken

 • 4

  Beoordeling documenten en acceptatie

 • 5

  Afronding bij de notaris

 • 6

  Nazorg

Wie geven wij hypotheekadvies

Onze dienstverlening richt zich op iedereen met een behoefte aan professioneel advies. Daarmee zijn wij niet de goedkoopste aanbieder op korte termijn. We durven best te beweren dat een investering in een goed hypotheekadvies op de langere termijn goedkoper is en voor nachtrust zorgt.

Bovendien zijn wij bekend met bijzondere en ingewikkelde situaties. Zo helpen wij veel (startende) ondernemers of ingewikkelde hypotheekaanvragen. Meestal zelfs op basis van no cure no pay.

Klanttevredenheid

Het spreekt voor zich dat wij als dienstverlener ons uiterste best doen om uw financiële zaken zo goed als mogelijk te behandelen. Aan mooie woorden heeft u niets, daarom kunt u beter de mening en ervaring van eerdere opdrachtgevers lezen.

Is uw verdere interesse gewekt? Dan kunt u met onderstaand formulier contact met ons opnemen voor het maken van een (bel)afspraak of verdere informatie opvragen. Bellen kan ook natuurlijk.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

echtscheidingsbemiddelaar

Kosteloos gesprek gewenst?

 

Echtscheidingsbemiddelaar voor een soepele scheiding

Gaat u scheiden? In dat geval kunnen wij u juridisch en financieel ondersteunen bij het afwikkelen van uw echtscheiding. Een scheidingsbemiddelaar van ons kantoor kan uw echtscheiding compleet begeleiden indien u samen tot een oplossing wenst te komen.

Ook als het niet soepel loopt kunnen wij u vaak samen op weg helpen. Daarbij gaan wij onpartijdig en menselijk met uw situatie om.

Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes op fiscaal, vermogensrechtelijk en financieel gebied. Bij een echtscheiding komen alle financiële onderwerpen aan de orde; simpelweg omdat u over bijna ieder onderwerp afspraken dient te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Onderstaand treft u uitleg aan over onze werkwijze.

Bieden jullie ook begeleiding bij een vechtscheiding?
Wij kunnen u alleen begeleiden indien u samen bereid bent om tot een oplossing te komen. Daarbij kan het natuurlijk wel eens schuren.

Ook hoeft u het niet ineens met elkaar eens te zijn. Als de intenties goed zijn valt daar een mouw aan te passen.

Hoe snel kan een scheiding geregeld zijn?
Een gemiddelde scheiding neemt een aantal weken in beslag. Zeker als er over belangrijke onderwerpen gesproken en gediscussieerd dient te worden. Wij raden ook aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Eenmaal gemaakte afspraken zijn na tussenkomst door de rechtbank bindend.

Kennismaking

Tijdens het eerste kosteloze kennismakingsgesprek nemen wij samen met u de procedure van het echtscheidingstraject door en geven u informatie over de verwachte doorlooptijden van het proces. De kosten van de werkzaamheden hangen af van uw persoonlijke situatie. De tijd die wij investeren in het kennismakingsgesprek is voor onze rekening. Onderstaand leest u de meest gestelde vragen tijdens dit gesprek :

Inventariseren

In de tweede fase van de echtscheiding gaat uw scheidingsbemiddelaar inventariseren. Hij of zij zal u allerlei vragen stellen, wat nodig is om de scheiding goed te kunnen regelen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is er veel informatie nodig.

 • Inkomen uit loondienst of onderneming?
 • Een hypotheek of huurwoning?
 • Gehuwd of geregistreerd partner?
 • Verdeling van vermogen en goederen?

Analyseren en adviseren

In de derde fase van de echtscheiding gaat de bemiddelaar de gegevens analyseren. Er wordt advies verstrekt op basis van de wensen van beide partners. Per vakgebied kunnen er deskundigen worden ingeschakeld. Hij of zij bespreekt het advies, stemt jullie wensen op elkaar af en stuurt bij waar nodig. Daarnaast toetst de bemiddelaar uw verzoeken aan de wetgeving, redelijkheid en billijkheid.

 • Vermogensoverzicht & boedelverdeling
 • Fiscaliteiten
 • Alimentatie
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheidingsconvenant

Rechtbank of notaris

In de vierde fase van de echtscheiding wordt alles op papier gezet en stuurt onze administratie de documenten naar de advocaat, die ze indient bij de rechtbank. Bij samenwonenden stuurt uw bemiddelaar de stukken naar de notaris.

 • Stukken naar advocaat;
 • Rechter doet uitspraak;
 • Notaris legt afspraken vast.

Inschrijving gemeentelijke registers

In de vijfde fase gaat het om de inschrijving van gemeentelijke registers. Na de rechtbankuitspraak is de echtscheiding namelijk pas definitief als deze is ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie. De advocaat stuurt de rechtbank beschikking naar de gemeente.

 • Advocaat stuurt stukken naar gemeente;
 • Banken/verzekeraars eisen inschrijvingsbewijs.

Nazorg

Onze taak als scheidingsbemiddelaar eindigt niet nadat de scheiding is ingeschreven. In de laatste fase van de scheiding draait het dan ook om de nazorg en evaluatie. Zaken worden voor beide partners afgehandeld.

 • Informeren banken, verzekeraars en pensioenfonds;
 • Evaluatie scheidingsproces.
Meer informatie?

 

Hypotheekadvies en echtscheiding

Ook kunnen onze financieel adviseurs het hoofdelijk ontslag van de hypotheek regelen. Formeel heet dit ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek’. Hiermee regelt u dat de vertrekkende partner niet meer aangesproken kan worden door de bank voor betalingsachterstanden. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces omdat u vaak als vertrekkende partner geen weet meer hebt of invloed hebt op betalingen rondom de hypotheek.

Voorgesprek hypotheekadviseur

Eigenlijk raden wij cliënten aan om voorafgaand aan de definitieve scheiding een gesprek met een financieel adviseur te hebben. Waarom? Omdat de financiële aspecten tijdens een scheiding belangrijk zijn. Kan er bijvoorbeeld iemand in de bestaande koopwoning blijven wonen, of is dat een kansloze situatie?

Als duidelijk is welke realistische opties er zijn kan dat ook gevolgen hebben voor de opvoeding van uw eventuele kinderen et cetera. Ook verliest u dan geen kostbare tijd om het over diverse scenario’s te hebben die toch niet haalbaar zijn.

In de praktijk zien wij vaak dat er tegen beter weten in afspraken worden gemaakt over het overnemen van een hypotheek. Ook de gevolgen van het houden van hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vaak onderbelicht. Een hypotheekadviseur kan al snel duidelijk maken dat het in stand laten van zo’n situatie jaren later gevolgen kan hebben.

Wij adviseren dan ook met klem om concrete afspraken te maken over diverse scenario’s. Bijvoorbeeld als de hypotheek niet kan worden overgenomen wat dan een concrete afspraak is.

Voorbeeld situatie overnemen hypotheek uitstellen

Een voorbeeld. Astrid en Jeroen zijn in 2013 tijdens hun echtscheiding mondeling overeengekomen dat Jeroen de woning overneemt als er geen sprake meer is van onderwaarde. Tijdens de scheiding wilden Astrid en Jeroen geen restschuld aangaan en hebben deze afspraak gemaakt. De afhandeling van de woning is onverdeeld gebleven.

Inmiddels wenst Astrid in 2018 zelf een huis te kopen nadat ze jaren duur heeft gehuurd. Alleen tijdens het aanvragen van een hypotheek blijkt ze ook nog in de hypotheekakte van de woning met Jeroen voor te komen. Daardoor kan ze geen nieuwe woning kopen. Jeroen op zijn beurt heeft zijn vaste baan verloren in de tussentijd en wisselt de WW af voor flexwerk. Inmiddels is Jeroen ook gaan samenwonen met zijn nieuwe partner die voor het huishouden zorgt.

Jeroen is niet in staat om de hypotheek over te nemen en wenst ook de woning niet te verkopen. Wat kan Astrid doen? Ze kan een rechtszaak aanhangig maken waarbij ze afdwingt dat Jeroen mee dient te werken om de woning te verkopen. Alleen een rechter is daar zeer terughoudend in en zal dit alleen toestaan als er een dringende reden voor is. Immers Jeroen en zijn nieuwe partner komen anders op straat te staan als gevolg van zo’n beslissing.

Hadden Astrid en Jeroen duidelijke afspraken gemaakt over bepaald een concrete einddatum om de mogelijkheid te onderzoeken tot hoofdelijk ontslag dan valt er iets af te dwingen bij de rechter.

Aantal gesprekken scheidingsbegeleiding

Bij voorkeur spreken wij vaste betaalbare tarieven af voor het compleet regelen van uw echtscheiding. Wij stellen afhankelijk van uw wensen een arrangement samen waar binnen alle onderdelen van de echtscheiding worden geoffreerd.

Het gemiddeld aantal afspraken om tot een echtscheidingsconvenant te komen is twee. Dat is aangevuld met andere overlegmoment dan een persoonlijke bespreking. Het spreekt voor zich dat de complexiteit van uw echtscheiding een rol speelt bij het voeren van de gesprekken.

Scheidingsoorlog

Mocht u onverhoopt samen vastlopen dan is onze echtscheidingsbemiddeling een onbegaanbare weg. In zo’n situatie bent u gebaat met rechtsbijstand door een advocaat.

Landelijke of lokale echtscheidingsbemiddelaar

In principe zou de locatie van uw mediator niet uit hoeven maken. Misschien vindt u het prettig om dichtbij huis een bemiddelaar te zoeken. Wat u ook kiest, wij vertrekken in ieder geval vanuit deskundigheid en menselijkheid.

Een betrokken persoon naast u tijdens het toch al emotionele proces van een echtscheiding wordt alleen maar gewaardeerd is onze ervaring. Betrokkenheid dient u overigens niet te verwarren met partijdigheid. Een professionele mediator zorgt namelijk voor een goed verloop van uw scheiding en probeert u samen tot een oplossing te laten komen.

Ook toont een goede bemiddelaar u respect voor de moeilijke weg die u doormaakt in uw leven. Wij kunnen u helpen bij het maken van goede en redelijke afspraken zonder daar een kleur aan te geven. Klanten koppelen ons terug dat ze het fijn vinden te kunnen rekenen op een deskundige mening die onder andere is gestoeld op eerdere ervaringen.

Wanneer is een echtscheiding definitief?

Dat is toch als alle documenten zijn getekend? Of als de rechter vonnis heeft gewezen? Eigenlijk is dat anders. De echtscheiding is definitief indien de beschikking van de rechter wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Vanaf dat moment bent u formeel gescheiden. Tot aan dat moment staat de weg om in beroep te gaan tegen een vonnis van de rechtbank bijvoorbeeld nog open. Dan kan er nog van alles gebeuren. Een hypotheek overnemen van uw ex-partner kan dan ook pas formeel vanaf deze laatste stap. Uiteraard kunt u zich al wel voorbereiden op de procedure tot hoofdelijk ontslag.

Akte van berusting

Indien u het samen eens bent met de inhoud van het echtscheidingsconvenant en de beschikking van de rechtbank, kunt u besluiten een ‘akte van berusting’ te ondertekenen. Door ondertekening verklaart u in te kunnen stemmen met de scheiding. Na ondertekening van dit document kunt u de scheiding ook inschrijven in het register van de burgerlijke stand.

Mocht één van beiden weigeren deze akte van berusting te ondertekenen mag de echtscheidingsbeschikking pas na drie maanden worden ingeschreven. Dan dient de volledige beroepstermijn afgewachte te worden.

Beschikking rechtbank houdbaarheidsdatum van zes maanden

Het inschrijven van de beschikking van de rechter dient binnen zes maanden plaats te vinden. Indien u dit niet binnen deze termijn doet verliest de beschikking zijn kracht en blijft het huwelijk bestaan.

Verzoek uw advocaat dan ook stellig om dit tijdig te doen. Hou desnoods vinger aan de pols want in de praktijk zien we soms nog wel eens vervelende situaties ontstaan. Zo kan het zijn dat uw advocaat denkt dat u de inschrijving zelf regelt of andersom. Maak dan ook duidelijke afspraken met uw advocaat of mediator wie wat doet in het proces van de scheiding. Het venijn kan in de staart zitten.

Wij werken landelijk en bezoeken u ook in de avonduren. Liever afspreken op één van onze kantoren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Zevenbergen? Dat kan natuurlijk ook.

Snel scheiden

Heeft u haast met het scheidingsproces ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Leg gerust situatie dan voor en wij kunnen dan samen met u een stappenplan opzetten waarbij u snel gaat scheiden en toch recht kunt doen aan uw situatie.

Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

Reactie binnen 24 uur.
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig en discreet.
Wij respecteren uw privacy.

 

erfpacht afkopen en hypotheekGratis belafspraak?

Wat is erfpacht en wat zijn de valkuilen?

Bij erfpacht is de grond onder een huis in eigendom van meestal een gemeente. Het huis zelf koopt u dan op erfpachtgrond. De eigenaar van de grond geeft de koper van de woning dan het recht op gebruik van de grond en verkoopt de grond niet. Dit heet erfpacht.

In dit artikel beperken we ons tot gemeentelijke erfpacht. Ook de rijksoverheid en Schiphol geven bijvoorbeeld grond uit in erfpacht vanuit strategisch oogpunt. Voor de rijksoverheid gaat dit vaak om landbouwgrond en bij Schiphol zijn het de omliggende terreinen.

Amsterdam was de eerste gemeente in Nederland die in 1896 het erfpachtstelsel invoerde. De sociale gedachte was destijds dat de meerwaarde van de grond dan toekomt aan de gemeenschap. De wal keert het schip inmiddels in Amsterdam. Er is de laatste jaren veel gedoe ontstaan onder huizeneigenaren over het nieuwe erfpachtstelsel. Voor veel woningeigenaren dreigen nieuwe erfpachtcontracten onbetaalbaar te worden.

Canonverplichting

Bij het kopen van een huis op erfpachtgrond, wordt u weliswaar eigenaar van het huis, alleen niet van de grond. De eigenaar van de grond zal een bedrag in rekening brengen aan u voor de pacht van de grond. Dit is de zogeheten erfpachtcanon.

U kunt deze vergoeding jaarlijks betalen, bovendien kunt u de canonverplichting kan ook voor een bepaald aantal jaren of eeuwigdurend afkopen. In de gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld ongeveer 60 procent van al het onroerend goed op grond van de gemeente gelegen.

Erfpacht afkopen

Soms krijgt u de mogelijkheid om de erfpacht af te kopen. Of dit wel of niet verstandig is, hangt af van uw specifieke situatie. Wij zetten het financiële plaatje graag voor u uiteen. (Eeuwigdurend) afkopen leidt in de eerste jaren tot een verhoging van de maandlast. Daartegenover staan de volgende voordelen:

 • De afkoop is mee te financieren in de hypothecaire lening en meestal één op één waardevermeerderend voor de bepaling van de marktwaarde die ten grondslag ligt aan de maximale hypotheek. Bij verkoop is dat overigens niet altijd het geval, dat kan een nadeel zijn;
 • De rente van de lening is in beginsel aftrekbaar evenals de erfpachtcanon;
 • Geen onzekerheid meer over de hoogte van de canon in de toekomst, en het beleid van de verpachter;
 • Bij verkoop is er geen belemmering en onzekerheid voor potentiële nieuwe kopers, alleen de erfpachtcanon komt niet altijd 1 op 1 terug in de verkoopprijs.

Rekenvoorbeeld

Een annuïteitenhypotheek van € 300.000 met een rente van 2%, zonder erfpacht, geeft een bruto maandlast in het eerste jaar van € 1.109, netto is dat een maandlast van ongeveer € 963.

Bij het niet afkopen van erfpacht ontstaat de volgende situatie : voorbeeld in een situatie met canonverplichting van € 2.000 per jaar : De bruto maandlast neemt toe tot € 1.276,- en netto levert dat circa € 1.107 aan maandlasten op.

De maandelijkse lasten na afkoop van de erfpacht : voor bijvoorbeeld eenmalig € 50.000, waarbij de hypotheek hoofdsom stijgt tot € 350.000: De bruto maandlast neem toe tot € 1.294 en netto circa € 1.111.

Wat zijn de gevolgen van erfpacht voor de financiering van een huis?

Voor het financieren van een huis op verpachte grond zijn er aandachtspunten waar geldverstrekkers op letten. De belangrijkste aspecten zijn:

 • Is de erfpacht afgekocht en voor welke periode?
 • Dient er jaarlijks een erfpachtcanon betaalt te worden?
 • Van wie is de grond, is er sprake van particuliere erfpacht? Daar zijn geldverstrekkers terughoudend in.

Aftrekbaarheid van erfpacht

De jaarlijks erfpachtcanon is aftrekbaar indien u de woning gebruikt als hoofdverblijf. Koopt u daarentegen de erfpacht af dan is enkel de rente over de hypotheek over dit deel van de hypotheek aftrekbaar. Dus de afkoopsom zelf is niet aftrekbaar.

Invloed erfpacht op maximale hypotheek

Bij het bepalen van de maximaal verantwoorde hypotheek voor uw situatie wordt ook rekening gehouden met erfpacht. De jaarlijkse canon wordt meegenomen in de toetsing. Hoe hoger de erfpachtcanon des te lager de leencapaciteit.

De erfpachtcanon wordt getoetst alsof dit een afzonderlijke financiering is. Dat is uiteindelijk ook indirect zo. U bent geen eigenaar van de grond en geeft een vergoeding voor het gebruik waardoor u dit kunt beschouwen als een alternatieve financiering van de grond. Hoe het ook zit, er is een verschil in maximale hypotheek bij een huis met of zonder erfpacht.

Huis met particuliere erfpacht

Zoals al geschreven zijn geldverstrekkers en banken terughoudend bij het financieren van woningen op particuliere erfpacht. Dit betekent dat u beter eerst kunt overleggen met een hypotheekadviseur welke mogelijkheden er zijn. In sommige gevallen dient de notaris de erfpachtvoorwaarden te toetsen volgens een stoplichtmodel.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een aantal criteria opgesteld waaraan particuliere verpachters moeten voldoen. Zo dient er duidelijkheid te zijn over de duur en lastenontwikkeling van de erfpacht. Bovendien mag de verpachter de erfpachtvoorwaarden niet eenzijdig wijzigen in uw nadeel.

Staat uw droomhuis op particuliere erfpachtgrond, dan is het dus verstandig om eerst uit te zoeken of u in aanmerking voor een hypotheek komt. Ook bij het later verkopen van de woning kan dit tot problemen leiden. Uiteindelijk komt dit ongemak als het goed is tot uiting in de prijs. Dergelijke woningen zijn vaak wel gunstiger geprijsd.

Een hypotheek afsluiten

Meer informatie gewenst over het kopen van een huis met erfpacht of juist het herfinancieren van uw bestaande hypotheek om een afkoopsom mee te nemen?

Wij praten u graag bij over de (on-)mogelijkheden van het opnemen van de erfpachtcanon in de hypotheek.

Overzicht geldverstrekkers soorten erfpacht

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

 

ing bkr coderingEen klant van ING heeft in 2013 een aantal BKR-coderingen opgelopen en heeft in 2018 een huis gekocht en werd geconfronteerd met een afwijzing van zijn hypotheekaanvraag vanwege deze coderingen. Daarop heeft hij samen met zijn advocaat een kort geding aanhangig gemaakt met als inzet de verwijdering van deze coderingen.

Aanleiding voor de procedure

De klant van ING bank in kwestie is eind 2012 slachtoffer van een mishandeling geworden. Dientengevolge heeft hij ernstige verwondingen en psychische klachten opgelopen zoals een angststoornis.

Tegelijkertijd verloor hij ook zijn baan en ontstond er een tekort op zijn betaalrekening. Ook ontstonden er schulden bij andere partijen. Kortom voor de klant leverde dat een vervelende en stressvolle periode op.

In april 2018 koopt deze meneer samen met zijn vriendin een woning waarvan het financieringsvoorbehoud afloopt. Omdat de hypotheekaanvraag is afgewezen heeft deze consument er baat bij om snel duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de verwijdering van deze coderingen.

Aflossing schulden

Uiteindelijk is de situatie van deze meneer in de afgelopen jaren sterk verbeterd. Zowel op financieel en persoonlijk vlak. De laatste aflossing van de schuld heeft in augustus 2016 plaatsgevonden. Er is zelfs voor circa € 10.000 aan spaargeld.

De oorspronkelijke schuld bij ING bank was € 1.600.

Beslissing rechter

Uiteindelijk is de rechter van mening dat het belang van de klant voorgaat op dat van ING bank. Ook de omstandigheid dat meneer en mevrouw een koopwoning aanschaffen in de buurt van de hulpbehoevende ouders van de vriendin zijn meegenomen in deze overweging.

Kortom, ING bank dient 24 uur de A, A2 en A3 BKR-coderingen te verwijderen. Als dit niet is uitgevoerd dient er een dwangsom van € 1.000 per dag voldaan te worden.

Heeft u een vraag over een hypotheek afsluiten in relatie tot een BKR-codering neem dan gerust contact met ons op.

De gehele uitspraak kunt u onderstaand lezen :

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

 

echtscheiding harley davidsonEen man en vrouw zijn in 2015 gescheiden en de vrouw wil in 2018 terugkomen op de eerder gemaakt afspraken. Onder andere over de verdeling van de Harley-Davidson motor.

Vrouw vordert motor en inboedel

Met behulp van een mediator is in 2015 de echtscheiding geregeld. Daarin is afgesproken dat de motorfiets aan de man wordt toebedeeld.

In 2018 wijzigt het standpunt van de vrouw en zij is van mening dat de motorfiets haar eigendom is en nooit had mogen worden betrokken in de verdeling. De reden hiervoor is dat zij zegt een schenking in 2006 te hebben gehad van haar ouders. Deze schenking bedroeg € 21.700 en is volgens haar gebruikt om de motorfiets te kopen.

De ouders verklaren in 2015 dat de schenking uitsluitend bestemd was voor hun dochter en op een bankrekening op naam van hun dochter te hebben overgemaakt.

De man is het daar niet mee eens en geeft aan dat hij te horen heeft gekregen van zijn dochter dat de handtekeningen op deze verklaring door zijn ex-vrouw is geplaatst. Bovendien zouden ouders van de vrouw dement zijn volgens de man.

Waarde Harley-Davidson

Ook is de vrouw van mening dat de waarde van Harley-Davidson veel te laag is gewaardeerd in de echtscheiding. Samen heeft men een dealer bezocht in Veghel voor het bepalen van de waarde van de motor ten tijde van de scheiding.

Deze zou de motor een waarde van € 9.000 hebben toegekend en die waarde heeft de mediator gebruikt in de vaststellingsovereenkomst.

Beoordeling rechter

De rechter is redelijk snel klaar met het beoordelen van het geschil. Zo is deze van mening dat de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst voor iedereen begrijpelijk waren. Ook mag de man waarde hechten aan deze afspraken.

Omdat er specialisten betrokken waren bij het maken van de afspraken verwijst de rechter voor eventuele fouten in hun richting. Als de vrouw dus van mening is dat de waarde te laag is of de afspraken niet goed zijn gemaakt dient zij de motordealer en mediator aan te spreken.

Ook speelt een rol dat de vrouw gezegd heeft tijdens de procedure dat ze er snel vanaf wilde en om die reden de lagere waarde accepteerde. Achteraf heeft de vrouw hier kennelijk spijt van. Daarom is het verstandig om bij een echtscheiding ook de juiste zorgvuldigheid in acht te nemen, hoewel de emoties soms de overhand hebben.

Lees hier de volledige uitspraak:

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.