Nieuws en blog


advocaatstagiair hypotheek afsluitenVoor het aanvragen van een hypotheek als advocaat in opleiding bestaan er mogelijkheden, ook als u geen intentieverklaring krijgt. Vaak werkt u in deze fase van uw opleiding onder een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Sommige geldverstrekkers vinden dit inkomen als advocaat stagiair bestendig genoeg om een hypotheek voor te verstrekken.

Voorwaarden hypotheek advocaat stagiair

Uw werkgever dient een verklaring op te stellen waaruit blijkt dat u in loondienst bent en de volgende inkomenscomponenten kunnen dan worden betrokken in de bepaling van het toetsinkomen:

 • Het werkelijke jaarsalaris;
 • De hoogte van de vakantietoeslag;
 • Een dertiende of veertiende maand, indien deze blijkt uit de arbeidsovereenkomst;
 • Het actuele jaarbudget voor Employee Benefit;
 • Provisie inkomsten over de laatste twaalf maanden;
 • Een eventuele onregelmatigheidstoeslag over de laatste twaalf maanden;
 • De overwerkvergoeding eveneens over de laatste twaalf maanden.

Advocatenstage

Na uw afstuderen gaat u vervolgens drie jaar aan de slag als advocaat stagiair. Het inkomen dat u tijdens deze periode geniet valt dus mee te nemen als vast inkomen voor een hypotheekaanvraag.

Loopt u tijdens uw opleiding stage, de zogeheten studentenstage, en ontvangt u hier een vergoeding voor; dit inkomen telt niet mee voor een hypotheekaanvraag.

Hypotheek aanvragen als advocaat stagiair?

Wenst u hulp op maat bij het aanvragen van uw hypotheek? Neem dan gerust eens contact met ons op. Een eerste gesprek, al dan niet telefonisch, is vrijblijvend en wij kunnen u vaak snel op weg helpen met het hele proces.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

  hypotheek en grensarbeiderBent u werkzaam in Duitsland of België en woont u in Nederland of vice versa? Dan krijgt u te maken met afwijkende regels rondom het afsluiten van een hypotheek in Nederland. U wordt dan aangemerkt als grensarbeider.

  Wanneer bent u grensarbeider?

  Als u in een naburig land werkt of woont wordt u aangemerkt als grensarbeider. Daarvoor gelden andere acceptatieregels voor het verkrijgen van een hypotheek. Bij het bepalen van de leencapaciteit van een Nederlander die in Nederland een huis koopt, wordt rekening gehouden met de aftrekbaarheid van de hypotheekrente.

  Dat kan voor een grensarbeider anders uitpakken als de belastingafdracht in het buitenland plaatsvindt. Hierdoor daalt de leencapaciteit. Hoe dit precies uitpakt kunnen wij u uitleggen tijdens een gesprek met betrekking tot uw specifieke situatie.

  Maximale hypotheek ten opzichte van de waarde

  Net als voor andere aanvragers geldt dat u maximaal 100% van de waarde van de woning kunt belenen. Daar gelden bij de meeste geldverstrekkers geen beperkingen voor.

  Toetsing BKR

  Indien u woonachtig bent in Duitsland of België dan doet de bank ook een zogeheten buitenland toets. Dat is noodzakelijk voor het verwerken van de hypotheekaanvraag. Ook in deze landen hanteert men een systeem vergelijkbaar met ons BKR.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   vruchtgebruik en hypotheekVruchtgebruik is een lastig begrip om uit te leggen. Het komt er eigenlijk op neer dat iemand het gebruik van een woning heeft, maar zelf geen eigenaar is. De persoon die juridisch het huis bezit heeft noemt men een ‘bloot eigenaar’. Ook wordt gesproken over het ‘bloot eigendom’.

   Is het mogelijk een hypotheek te vestigen als vruchtgebruiker?

   Dat is bij sommige geldverstrekkers mogelijk. Het is een aparte situatie waardoor maatwerk nodig is. Zo kan het vruchtgebruik namelijk opgebouwd zijn uit meerdere bijzondere afspraken zoals:

   • Het recht van gebruik voor enkel bewoning;
   • De mogelijkheid om de woning te verhuren en de inkomsten (vruchten) te houden;
   • Beperkingen voor het vestigen van een hypotheek;
   • De duur van het vruchtgebruik, meestal is dit tot aan het overlijden.

   Samenwonen met familie

   In welke situatie kunt u in aanmerking komen voor een hypotheek als er sprake is van bloot eigendom en vruchtgebruik? Stel dat u als gezin ook samenwoont met uw ouders en de eigendom is reeds verdeeld in vruchtgebruik en bloot eigendom. Dan ontstaat er een lastige situatie. De meeste banken zijn terughoudend in het verstrekken van een hypotheek.

   Ook in zo’n situatie kunt u een hypotheek aanvragen. Een voorwaarde is dat alle eigenaren meetekenen in de hypotheekakte zodat de geldverstrekker alsnog een hypotheek kan vestigen op het ‘volledig’ eigendom.

   Renteaftrek en vruchtgebruik

   Er kan een bijzondere situatie ontstaan als u bijvoorbeeld een woning erft met vruchtgebruik en hypotheek. Dan is er immers ook nog een bloot eigenaar die ook deels de hypotheek erft. Wie geeft dan wat aan in de aangifte inkomstenbelasting?

   Sinds 2017 is er wetgeving die ervoor zorgt dat de vruchtgebruiker de hypotheek in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting dient te verwerken. Hierdoor hoeft de bloot eigenaar zijn deel van de woning en eigenwoningschuld niet op te geven in box 3. Deze situatie is van toepassing als u als vruchtgebruiker deze woning zelf bewoond als zogeheten hoofdverblijf.

   Zakelijk gebruiksrecht

   Het vruchtgebruik valt onder de zogeheten zakelijk gebruiksrechten. Iedereen die beschikt over een dergelijk recht mag juridisch gezien een hypotheek vestigen. Kenmerkend aan een zakelijk gebruiksrecht is dat je niet het volledige eigendom bezit, maar wel het gebruik hebt. De meest voorkomende gebruiksrechten zijn de volgende:

   • appartementsrecht;
   • recht van opstal;
   • erfpachtrecht;
   • recht van vruchtgebruik.

   Hypotheek afsluiten met vruchtgebruik

   Hulp gewenst bij het verkennen van de mogelijkheden voor een hypotheek? In een dergelijke situatie van vruchtgebruik kan een gespecialiseerd financieel adviseur van ons kantoor hulp bieden. Zo kunt u met een gerust hart onderbouwde keuzes maken. Goed om te weten is dat wij landelijk werken en een eerste gesprek altijd kosteloos is.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

     

    hypotheek zonder intentieverklaringHoe werkt het als ik een hypotheek wil aanvragen zonder intentieverklaring van mijn werkgever? Kan ik dan überhaupt wel een huis kopen zonder deze verklaring? In dit artikel leggen we de (on-)mogelijkheden uit van het verkrijgen van een hypotheek in combinatie met of zonder een intentieverklaring.

    Wat is een intentieverklaring van uw werkgever precies?

    Vaak begint een arbeidsrelatie met uw werkgever middels een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook wel een tijdelijk contract genoemd. In deze arbeidsovereenkomst spreekt u af dat het contract van rechtswege eindigt op een vooraf bepaald moment. Tenzij u samen met uw werkgever iets anders afspreekt over verlenging.

    In de regel is de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de opmaat naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Omdat een werkgever pas veelal een keuze maakt aan het einde van het contract kan in de tussentijd wel de intentie worden uitgesproken om een vast contract aan te bieden bij gelijkblijvende prestaties en economische omstandigheden. Deze uitspraak wordt dus ook wel een intentieverklaring genoemd en wordt opgeschreven op de werkgeversverklaring. Dit is dus geen los document, maar enkel een vinkje op de werkgeversverklaring.

    Geen intentieverklaring, geen hypotheek?

    Geen man overboord! Ook als u reeds een aantal jaren werkt en dit kunt aantonen met jaaropgaven of een UWV-verzekeringsbericht dan zijn er mogelijkheden voor het krijgen van een hypotheek. Er zijn werkgevers die geen intentieverklaring verstrekken. Dit gebeurt soms om verschillende redenen.

    Op deze wijze wordt uw toetsinkomen bepaald aan de hand van het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar, met daarbij het inkomen uit het laatste jaar als plafond. Op deze wijze wordt u in de hypotheekaanvraag verwerkt als zogenoemde flexwerker.

    Informatie over het kopen van een huis zonder intentieverklaring?

    Neem dan even contact op, en soms is met een kort bericht of telefoongesprek meer duidelijk. Dat scheelt u dure adviesuren.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

      

      

     huis kopen zonder eigen geldVrijblijvend advies?

      

     Huis kopen zonder eigen geld is soms mogelijk

     Het is sinds 1 januari 2018 toegestaan om tot maximaal 100% van de marktwaarde een hypotheek af te sluiten. Sinds 2012 heeft de rijksoverheid geregeld dat u stapsgewijs minder kunt lenen met een hypotheek. De ondergrens is voorlopig bepaald op 100%.

     Vooral voor starters op de woningmarkt is het een hele kluif om een geschikte woning te vinden en dan ook nog de kosten koper bij elkaar te sparen. Toch weten onze adviseurs vaak het verschil te maken tussen kopen en niet kopen!

     Hoe hoog zijn gemiddeld de kosten koper?
     In een percentage uitgedrukt moet u denken aan zo’n 5%. Het ligt er ook sterk aan welke diensten u afneemt. Huurt u een aankoopmakelaar in of neemt u een hypotheek met NHG dan stijgt het percentage.

     Op onze website kunt u zelf een berekening maken van de indicatieve kosten koper.

     Hoe kunnen jullie mij helpen met het kopen van een huis zonder eigen geld?
     Vanwege onze kennis van de markt en ervaring weten wij of uw hypotheekaanvraag past. Daarvoor hebben we een inventarisatie van uw situatie nodig en kunnen u dan snel op weg helpen. Als het niet past zullen wij u dit ook eerlijk en meteen aangeven.

     Het kan ook voorkomen dat uw situatie tussen wal en schip zit en dan kunnen wij uw hypotheekaanvraag voorbespreken met een bank. Dat geeft u meer zekerheid op voorhand.

     Ook kunnen wij u helpen met het gehele aankoopproces zodat u geen kopzorgen hebt.

     Goed om te weten is dat wij door heel Nederland werken!

     Mogelijke oplossingen voor het kopen van een huis zonder eigen geld

     Eigenlijk zijn er drie “goede” oplossingen te bedenken indien u dolgraag een huis wenst te kopen en niet direct over spaargeld beschikt. Dat is op zichzelf niet vreemd als u bijvoorbeeld net in een studie hebt geïnvesteerd en bent begonnen aan uw eerste baan. Of als u een huis hebt verkocht en een restschuld hebt voldaan. Kortom en er zijn tal van redenen te bedenken waarom u tijdelijk niet beschikt over voldoende spaargeld.

     De laatste optie die wij kunnen bedenken is een consumptieve lening in de vorm van een persoonlijke lening af te sluiten om de kosten koper te financieren. Het klinkt misschien apart dat het wel mogelijk is om een los krediet af te sluiten bovenop de 100% van de koopsom in plaats van een hypotheek. Toch is dit wettelijk gezien mogelijk.

     Het alternatief is soms niet voordeliger voor u. Indien u besluit te huren in plaats van te kopen dan wordt u ook geconfronteerd met hoge huurlasten. In veel gevallen is een koopwoning voordeliger. Soms is het kiezen uit twee kwaden.

     Huis kopen met behulp van ouders

     Indien uw ouders het ook een goed idee vinden dat u een huis wilt kopen en wensen te helpen zijn dit de mogelijkheden voor hen :

     • Ze kunnen borg staan voor uw hypotheek of een deel er van. Aegon, Obvion en Rabobank bieden ieder verschillende oplossingen hiervoor;
     • U kunt het bedrag van de kosten koper schenken;
     • Indien zij beschikken over eigen geld kunnen ze besluiten u een deel van de hypotheek te verstrekken middels een familiehypotheek;
     • Samen een woning kopen en deze ook deels te bewonen, of niet.

     Marktwaarde maximaal belenen

     De regel bij de meeste geldverstrekkers is dat u maximaal 100% van deze marktwaarde kunt verkrijgen als hypotheek. Dit geldt niet bij alle geldverstrekkers, dat vergt dus een goede voorbereiding.

     Een voorbeeld. Stel dat u een woning op het oog hebt met een vraagprijs van € 270.000 en de taxateur vindt de marktwaarde van de woning € 275.000. Tevens hebt u een goede aankoopmakelaar ingehuurd die de koopprijs op € 265.000 weet te krijgen. In dat geval kunt u dus een hypotheek van € 275.000 krijgen. Stel dat de kosten koper bij de koopsom van € 265.000 circa € 11.500 zijn dan hoeft u nog maar € 1.500 aan eigen geld in te brengen in plaats van € 11.500.

     Een hypotheekadviseur van ons kantoor kan goed in kaart brengen welke banken en andere geldverstrekkers uitgaan van deze techniek. Sommige geldverstrekkers hebben in uw acceptatievoorwaarden staan dat de laagste van de twee (koopprijs of marktwaarde) bepalend is voor de maximale hypotheek van 100%. Men gaat dan uit van het principe dat de koopprijs gelijk is aan de marktwaarde.

     Indien u voor deze route kiest heeft u een bepaalde minimale taxatiewaarde nodig. Laat dit ook in uw voorlopige koopovereenkomst opnemen zodat u nog kunt ontsnappen aan de koop zonder een boete te hoeven betalen. Zo komt u dus niet in de problemen als blijkt dat de taxateur de minimale taxatiewaarde niet heeft behaald. Immers, dit is een proces wat onafhankelijk dient te verlopen waarbij de taxateur zijn werk nog dient te laten valideren door een extern instituut.

     U kunt dit voorkomen door zelf, of via uw aankoopmakelaar, een voorbehoud op te laten nemen dat u een maximum bedrag aan eigen geld wenst in te brengen. Bespreek dit goed met elkaar zodat er geen misverstanden over ontstaan.

     Persoonlijke lening of doorlopend krediet

     Het is mogelijk om het benodigd bedrag aan bijkomende kosten vanwege het kopen van de woning te financieren met een persoonlijke lening. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat uw inkomen toereikend is. Het bepalen van de maximale leencapaciteit voor een persoonlijke lening of doorlopend krediet wordt op een andere manier bepaald dan het verstrekken van een hypotheek.

     De lasten van een persoonlijke lening zijn weer van invloed op de bepaling van de maximale hypotheek. Het komt dus erg precies om alles goed bij elkaar te krijgen in de juiste tijdsvolgorde. Zo dient u al een toezegging van het krediet te hebben. Het contract waaruit de toezegging van de persoonlijke lening blijkt dient ook getoetst te worden door de acceptant van de geldverstrekker.

     Een hypotheekadviseur van ons kantoor weet in de meeste gevallen de juiste aanvliegroute te kiezen en u te helpen aan een verantwoorde hypotheek én lening.

     Risicoklasse hypotheek en persoonlijke lening

     Het klinkt misschien vreemd, maar u kunt soms nog besparen op de hypotheekrente door middel van een persoonlijke lening. Indien u een hypotheek afsluit wordt deze door de bank ingedeeld in een risicoklasse. Dit geldt overigens alleen voor hypotheken zonder NHG. Stel dat u met een kleine ophoging van uw lening de hypotheek in een lagere risicoklasse kunt krijgen kan dit soms wel 0,2% schelen.

     Wilt u eens vrijblijvend weten wat voor u persoonlijk de mogelijkheden zijn voor het kopen van een eigen huis? Er is soms meer mogelijk dan u zelf denkt. Wij proberen altijd in oplossingen te denken en werken op basis van no cure no pay. Vinden wij geen oplossing dan heeft u geen kosten.

     Maximale hypotheek stapsgewijs verlaagd

     We komen uit een tijdperk waarbij iemand maximaal 125% van de executiewaarde als hypotheek kon krijgen. Sinds enkele jaren is de maximale verstrekking telkens verlaagd met 1% tot maximaal 100% in 2018.

     Nieuwbouwwoning kopen

     Het aanschaffen van een nieuwbouwwoning is voordeliger dan een bestaande woning. De kosten koper beperken zich tot de advieskosten voor een hypotheek en de notariskosten voor het inschrijven van een hypotheekakte.

     In veel gevallen kunt u de dubbele lasten ook meefinancieren in de nieuwe hypotheek.

     Welke kosten moet ik zelf betalen?

     We spreken hier over de kosten koper die u met spaargeld of de bovengenoemde alternatieven dient te betalen. Een indicatie van deze kosten koper kunt u zelf berekenen.

     Koopt u een bestaande woning dan krijgt u met de volgende kosten te maken :

     • Notaris die de woning op uw naam overschrijft en de hypotheekakte in het Kadaster registreert;
     • Een hypotheekadviseur die de hypotheek voor u bemiddelt;
     • De taxatie die in uw opdracht de waarde van uw toekomstige woning bepaalt;
     • Sluit u een hypotheek met NHG af dan betaalt u een premie van 1% over de hypotheek;
     • Kosten voor een eventuele bankgarantie;
     • Huurt u een aankoopmakelaar in dan dient u deze te betalen;
     • Tot slot neemt de overheid de grootste hap van de kosten koper met de 2% overdrachtsbelasting.

     Adviezen om de maximale hypotheek verder te verlagen

     Er gaan ook wel geluiden op om dit percentage verder te verlagen naar 80%. Vooral de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) hamert er telkens op om dit percentage te verlagen tot het percentage wat gebruikelijk is in Europa en andere deelnemende landen aan de OESO. Kortom u dient steeds meer eigen geld in te leggen voor het kopen van een eigen huis.

     Het Nederlandse model is compleet anders dan het model in andere landen en vooral onze betalingsmoraal is uitmuntend te noemen. Hierdoor is de kans gering dat Nederlandse huishoudens in betalingsproblemen komen vanwege de verstrekking tot 100% van de marktwaarde. Ook omdat nieuw afgesloten hypotheken tegenwoordig bijna allemaal 100% worden afgelost. We zullen in dit artikel niet al te uitgebreid ingaan op dit fenomeen.

     Is het verstandig om een maximale hypotheek af te sluiten?

     Uiteindelijk gaat het bij het verstrekken van een hypotheek of het verantwoord is voor nu en in de toekomst. Het is niet in uw belang om een te hoge hypotheek af te sluiten die u uiteindelijk niet meer kunt opbrengen.

     Zelf dient u na te gaan of de hypotheek die u wenst aan te gaan past bij uw levensstijl. Wij raden dan ook altijd aan om zelf te berekenen wat u maximaal aan woonlasten kwijt wenst te zijn. Dit zijn persoonlijke afwegingen en in onze adviespraktijk merken wij dat onze klanten daar serieus over nadenken. Bewustwording van uw situatie is al een goed recept voor het ontstaan van betalingsproblemen.

     Kopen onder voorbehoud van financiering

     Het is gebruikelijk om tijdens de onderhandeling van de aankoop van uw woning een voorwaarde op te nemen dat u binnen een aantal weken een hypotheek krijgt. Mocht het onverhoopt niet lukken een hypotheek te krijgen dan kunt u kosteloos onder de koop uit. Bent u te laat met het regelen van uw hypotheek dan kan er sprake van een boete van 10% zijn. Het is daarom belangrijk om deze data goed in het vizier te houden.

     Mocht u gebruik maken van onze aankoopbegeleiding dan monitoren wij deze data. Ook zullen wij ons optimaal inspannen om de hypotheek tijdig rond te krijgen. Koopt u zonder eigen geld een woning dan zullen wij ook deze data scherp in de gaten houden.

     Schenkingsvrijstelling 2018

     In 2018 is het mogelijk om een schenking van maximaal € 100.000 belastingvrij te ontvangen voor het kopen of verbouwen van een eigen huis. Dit bedrag mag u van iedereen ontvangen. Het is niet noodzakelijk dat er een familieband is zoals tussen ouder en kind. Ook een gulle buurman mag u dit bedrag schenken.

     In de praktijk zien wij meestal schenkingen van ouders naar kind. Ook is het mogelijk om een zogeheten uitsluitingsclausule toe te voegen aan de schenking als de relatie niet verloopt zoals u hoopt dat deze verloopt.

     Op deze wijze blijft het geld binnen de familie en hoeft het niet gedeeld te worden met een ex-partner.

     Informatie over het kopen van een huis zonder eigen geld?

     Neem even contact op, en soms is met een kort bericht of telefoongesprek meer duidelijk. Dat scheelt u dure adviesuren.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

       

      woz waarde amsterdamIn januari kunt u er als huiseigenaar de klok op gelijk zetten. De gemeente Amsterdam stuurt u dan de zogeheten jaarlijkse ‘aanslag OZB’. Zeker met de gestegen huizenprijzen kan het ook in 2019 schrikken zijn welke WOZ-waarde de gemeente heeft gekozen.

      Wat kan ik doen als ik de WOZ-waarde te hoog vindt?

      Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dient u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar te maken. Overigens ontvangt u geen losse brief met de WOZ-waarde, deze waarde staat op de OZB-beschikking genoemd. Bij sommige gemeenten kunt u digitaal bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Ook kunt u ons verzoeken om een bezwaarschrift in te dienen.

      Wij kunnen voor u deze bezwaarprocedure voeren op grond van een wettelijke kostenvergoeding. Als blijkt dat de WOZ-waarde toch juist is, dan heeft u dan ook geen kosten. Bij een juiste WOZ-waarde hoeft de gemeente ook geen vergoeding te verstrekken. Direct een bezwaarprocedure aanvragen?

      Hoe weet ik of de WOZ-waarde klopt van mijn woning?

      Dat is altijd een lastige vraag omdat de WOZ-waarde van veel factoren afhankelijk is. Enkele uitgangspunten sommen we hierna op:

      • Wat zijn de kenmerken van uw woning, zoals woonoppervlakte, inhoud en perceelgrootte enzovoorts;
      • Zijn er vergelijkbare woningen in uw omgeving verkocht, en zo ja tegen welke prijs?
      • Hoeveel heeft u zelf betaalt voor uw woning als u deze recent hebt gekocht;
      • Is er sprake van achterstallig onderhoud of zijn er omgevingsfactoren die van negatieve invloed op de waarde zijn zoals een trein of drukke weg?

      Gratis waardebepaling met online tool voor uw woning in Amsterdam      Wat maakt nu een te hoge WOZ-waarde eigenlijk uit?

      Ten onrechte denken veel woningbezitters dat deze waarde enkel van invloed is op de gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. In uw aangifte inkomstenbelasting is de WOZ-waarde voor de volgende onderdelen van belang:

      • Het eigenwoningforfait waarbij woningen van boven de 1 miljoen euro juist extra hard belast worden;
      • De vermogensrendementsheffing indien u uw woning gebruikt voor verhuur of als tweede woning.

      De aanslag OZB voelt u direct in uw portemonnee omdat u deze aanslag direct dient te voldoen. Bij de aangifte inkomstenbelasting is sprake van een indirecte belasting, omdat u al vaak voorschotten heeft voldaan met uw loonbelasting en de aangifte een optelsom is van allerlei verschillende componenten. Hierdoor ‘voelt’ u deze belasting niet direct terwijl dit wel om grotere getallen gaan.

      Ook wijzen gemeenten u vaak op het geringe effect waardoor u op een verkeerd been wordt gezet. Dat is allemaal niet zo fraai, alleen de gemeente heeft een financieel belang bij weinig bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. De gemiddelde besparing bij onze klanten is zo’n € 140 euro netto per jaar aan belastingafdracht. U hoort op een juiste wijze in de belastingheffing betrokken te worden waardoor het loont om uw WOZ-waarde kritisch te bekijken.

      Wat is de WOZ-waarde?

      Dit is de waarde die de overheid gebruikt en bepaalt voor belastingzaken van alle woningen en andere onroerende zaken. Als u bijvoorbeeld in Amsterdam woont, gebruikt de gemeente deze waarde om de hoogte van de OZB aanslag te bepalen. Als huiseigenaar krijgt u hoe dan ook te maken met deze OZB. Daarbij maakt het niet uit of u zelf de woning bewoont, of niet.

      De letters WOZ staan voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wetgeving is sinds 1994 actief en tot aan dat moment konden huiseigenaren zelf een waarde toekennen aan hun woning. Dat leverde allerlei discussies op en om die reden heeft de overheid gekozen voor een uniforme waardebepaling.

      Erfpacht en WOZ

      In Amsterdam zijn relatief veel woningen gelegen op erfpachtgrond. Dat betekent dat de grond niet van de eigenaar van het gebouw is, maar meestal van de gemeente Amsterdam. Wat is de invloed van de erfpacht op de hoogte van de WOZ-waarde?

      De gemeente dient rekening te houden met een situaties alsof de ondergrond wel in bezit is van één partij. Dit principe is ook van toepassing indien u een woning bezit die verhuurd is. Ook dan dient de gemeente rekening te houden met deze zogeheten ‘fictie’.

      Feiten over de gemeente Amsterdam

      • De gemiddelde WOZ-waarde in 2017 bedroeg € 290.000;
      • Aantal gebouwen waar een WOZ-waarde over is afgegeven: 499.706;
      • Rapport van de toezichthouder over de WOZ-procedures binnen de gemeente Amsterdam.

      Bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde

      U kunt besluiten deze waarde aan te vechten. Dan dient u een goede onderbouwing te maken van de redenen waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Bovendien kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om mondeling gehoord te worden. Hieraan dient de gemeente mee te werken en dat geeft u de gelegenheid om uw bezwaarschrift extra toe te lichten. Deze hoorzitting is geen tweezijdige communicatie. U kunt zelf informatie inbrengen en de gemeente verwerkt dit. De ambtenaar van de gemeente zal geen commentaar leveren op uw eerder ingenomen standpunten.

      Kosteloze bezwaarprocedure door ons kantoor?

      Door middel van de wettelijke kostenvergoeding kunnen wij u helpen te besparen. Vraag direct een lagere WOZ-waarde aan met onderstaand formulier. Stuur ook gerust uw WOZ-aanslag en taxatieverslag mee. Wij voeren eerst een kosteloze quickscan uit en houden u op de hoogte!

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

        

        

       hypotheek voor recreatiewoningMeer informatie

       Wie droomt daar niet van? Een prachtige vakantiewoning in de natuur of aan onze prachtige Nederlandse kust. Een droom die bereikbaar kan worden door een hypotheek voor uw recreatiewoning af te sluiten.

       Wat is voor de bank een recreatiewoning?

       Onder een vakantiewoning verstaan we overigens hetzelfde begrip als een recreatiewoning. Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van een hypotheek voor een recreatiewoning in Nederland indien deze een minimale waarde van € 150.000 heeft. Bovendien kunnen wij meerdere geldverstrekkers vergelijken en voor u de meest gunstige optie aandragen.

       U kunt voor een vakantiewoning voor eigen gebruik een hypotheek tot 90% van de marktwaarde afsluiten. U zult dus altijd minimaal 10% van de koopprijs en de kosten koper zelf dienen te betalen.

       De voorwaarden waar een recreatiewoning aan dient te voldoen zijn als volgt:

       • De woning is van steen gebouwd en opgetrokken vanaf een fundering;
       • Deze woning is niet verplaatsbaar en is aangesloten op alle openbare nutsvoorzieningen zoals riolering;
       • Via de openbare weg is de vakantiewoning gemakkelijk bereikbaar;
       • Er dient een recreatieve bestemming zijn volgens het gemeentelijk bestemmingsplan;
       • De woning staat op eigen grond of eeuwigdurende erfpacht.

       Verschil eigen gebruik of verhuurde situatie

       Banken maken een onderscheid tussen woningen die voor eigen gebruik zijn of bestemd voor verhuur. Onderstaand kunt u de spelregels lezen voor een recreatiewoning enkel voor uw eigen gebruik of voor gedeeld gebruik.

       Recreatiewoning voor eigen gebruik

       Een in Nederland gelegen recreatiewoning met bestemming recreatie. De recreatiewoning is een onroerende zaak en moet van steen of houtskeletbouw zijn en moet gebouwd zijn op een  fundering. Ook dient een recreatiewoning aangesloten te zijn op alle nutsvoorzieningen.

       De recreatiewoning mag naast het eigen gebruik ook voor korte duur recreatief verhuurd worden.

       Recreatiewoningen die permanent verhuurd worden door een professionele (park)beheerder vallen worden behandeld als verhuurde vakantiewoning.

       Verhuur recreatiewoning

       Bij verhuur via een parkbeheerder is er sprake van een verhuurde recreatiewoning. Hiervoor gelden de spelregels van een verhuurde recreatiewoning die u verderop kunt lezen.

       Hoe dient de marktwaarde bepaald te worden?

       De marktwaarde van de recreatiewoning komt uit een taxatierapport van een deskundige. Het rapport mag op het moment van het beoordelen van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Uit het taxatierapport blijkt dat er sprake is van een onroerende zaak.

       Wat is de maximale verstrekkingsnorm?

       De maximale verstrekking is 90% van de marktwaarde van de recreatiewoning.

       Kan ik ook een aflossingsvrije hypotheek afsluiten?

       Neen, u dient de hypotheek volledig in maximaal 30 jaar tijd af te lossen. Tenzij het erfpacht of opstalrecht eerder afloopt, dan is de hypotheek maximaal de duur van dit contract.

       Verhuurde (recreatie)woning (beleggingspand)

       Een in Nederland gelegen woning waarbij de eigenaar de woning permanent verhuurd aan een huurder of een recreatiewoning waarbij er sprake is van verhuur via parkbeheer. Onderdeel van de
       hypotheekaanvraag is of u als consument of als professional verhuurd.

       Hoe stelt u de marktwaarde vast van een verhuurde vakantiewoning?

       De marktwaarde van een verhuurde woning komt uit een taxatierapport van een deskundige. Het rapport mag op het moment van het beoordelen van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.

       Wat is de maximale verstrekkingsnorm?

       • 85% van de marktwaarde in verhuurde staat van een verhuurde woning casu quo gedeeltelijk verhuurd pand.
       • 65% van de marktwaarde in verhuurde staat van een recreatiewoning.

       Vakantiewoning in het buitenland

       Het is mogelijk om een hypotheek voor uw vakantiewoning in het buitenland te verkrijgen. Dan is het raadzaam om in het betreffende land een hypotheek aan te vragen. In sommige landen kunnen wij u doorverwijzen naar een lokale specialist.

       Wenst u een tweede woning in Frankrijk of Monaco aan te kopen dan kunnen wij u rechtstreeks helpen.

       Interesse in het afsluiten of kopen van een recreatiewoning?

       Mocht u interesse hebben voor het afsluiten van een hypotheek of aankopen van een vakantiewoning? Vul onderstaand formulier in of bel ons even op voor vrijblijvend meer informatie.

        Reactie binnen 24 uur
        Meestal al eerder.
        Deskundig en eerlijk advies.
        Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
        Uw gegevens 100% veilig.
        Wij respecteren uw privacy.

         

        huur naar koop

        Meer informatie

         

        U zult het vast vreemd vinden om een duur huurhuis te mogen huren, alleen met dezelfde maandlasten geen huis te kunnen kopen. Dat vinden wij wel in ieder geval. In veel situaties komt u niet in aanmerking voor een hypotheek omdat u te weinig verdient, maar u mag wel met hetzelfde inkomen ‘duur’ huren. Frustrerend?

        Toch zijn er mogelijkheden om van een huurhuis naar een koopwoning te verhuizen. Op basis van maatwerk heeft een hypotheekaanvraag dan kans van slagen.

        Wat zijn de voorwaarden?

        Als u ons inschakelt voor een hypotheekadvies zullen wij een uitgebreide analyse maken van uw persoonlijke situatie. Daarbij zullen we onderzoeken of uw inkomen ‘bestendig’ is en u duurzaam uw maandelijkse lasten kunt betalen. Als dat het geval is kunnen wij uw hypotheek afsluiten. Hiervoor werken wij samen met tientallen geldverstrekkers.

        Zo zullen we bijvoorbeeld vragen om aan te tonen dat u de laatste twee jaar uw huurlasten tijdig heeft voldaan. Deze lasten mogen niet zijn betaald vanuit een lening of vanuit vermogen zoals een spaarrekening. U dient deze huurlasten vanuit uw inkomen betaald te hebben.

        Ook dient u minimaal een jaar lang aan bruto maandlasten te kunnen aantonen door middel van spaargeld.

        Duur huren

        Zeker in de Randstad is het bijna onmogelijk om betaalbare woonruimte te vinden. Huren in de particuliere sector is duur waardoor het kopen van een huis of appartement een besparing kan opleveren.

        Leeft u zuinig en kunt u zelfs nog sparen met uw inkomen na betaling van de huur? Dat is een goede aanwijzing dat u ook in staat zult zijn om de lasten van een koopwoning te betalen.

        Strenge regels sinds kredietcrisis

        Sinds 2008 is de ruimte om buiten de strakke leenregels om een oplossing te vinden zeer beperkt. Zoals u kunt lezen is er toch ruimte voor maatwerk als u kunt aantonen de hogere huurlasten langere tijd te voldoen.

        Meer informatie?

        Mocht u een vergelijkbare situatie hebben en wensen te weten of u kunt verhuizen van een dure huurwoning naar uw eigen koopwoning? Vul onderstaand formulier in of bel ons even op voor vrijblijvend meer informatie.

         Reactie binnen 24 uur
         Meestal al eerder.
         Deskundig en eerlijk advies.
         Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
         Uw gegevens 100% veilig.
         Wij respecteren uw privacy.

         FloriusMeer informatie?

         Is uw huidige Florius hypotheek al een paar jaar geleden ingegaan ? Dan kan het interessant zijn om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente. Grote kans dat u een hypotheek bij Florius aangezien zij in de top 5 van geldverstrekkers staan. Gemiddeld is 1 op de 12 hypotheken in Nederland afgesloten via Florius.

         Door uw Florius hypotheek over te sluiten kunt u misschien net als honderdduizenden andere woningbezitters een maandlast voordeel behalen.

         Florius is overigens de opvolger van Bouwfonds hypotheken. Deze naamswijziging is al weer enige jaren geleden doorgevoerd.

         Overstappen van geldverstrekker loont

         Veel mensen blijven klant bij dezelfde bank blijkt uit onderzoek terwijl overstappen een financieel voordeel kan opleveren. Banken weten dit ook.

         Ook als u beschikt over een verouderde aflosvorm kan het interessant zijn om de stofkam door deze producten te halen. Zo heeft u misschien wel een woekerpolis of dure kapitaalverzekering aan uw Florius hypotheek verbonden die verborgen kosten heeft.

         Zelfs met het ongemoeid laten van uw rentecontract kan dan een omzetting financieel voordeel opleveren. Laat ons vrijblijvend meekijken naar de mogelijkheden. Ook kunnen wij uw nieuwe hypotheek onderbrengen bij Florius.

         Oversluiten hypotheek Florius mogelijkheden

         Door op dit moment uw hypotheek onder de loep te nemen, kunt u aanzienlijk lagere maandlasten bereiken. De hypotheekrente staat momenteel op de laagste stand ooit van de laatste honderden jaren. Indien u overwaarde hebt kunt u ook gebruik maken van de hefboomwerking vanwege deze lagere schuldverhouding.

         Wat is het oversluiten van een hypotheek eigenlijk? U vervangt uw bestaande hypotheek met huidige rente voor een hypotheek met gunstigere rente. Het hele administratieve proces van switchen van een hypotheek noemt men oversluiten.

         Ik heb een nieuw rentevoorstel van Florius gehad, wat kan ik doen?
         Het is goed mogelijk dat uw huidige bank de beste optie voor u heeft. Alleen vergelijken met andere banken loont. Wenst u een kosteloze quickscan, neem dan contact met ons op.

         U kunt dan het rentevoorstel toesturen of bespreken en dan kunnen wij snel beoordelen of dit ook het beste aanbod in uw geval is.

         Uw bestaande Florius hypotheek verhogen?
         Wenst u te verbouwen of een andere uitgave te doen? Wij kunnen u helpen bij het verhogen van uw bestaande Florius hypotheek en meteen bekijken of uw hypotheeksituatie valt op te schonen. Ook proberen we uw rente te optimaliseren.

         Kortingen en opslagen Florius hypotheek

         Florius biedt bestaande en nieuwe klanten hetzelfde rentetarief. Men heeft twee producten in het assortiment:

         • Florius Profijt drie + drie Hypotheek
         • Florius Profijt twaalf Hypotheek

         Weten of u in aanmerking komt voor een korting op de hypotheekrente? Neem dan contact met ons op.

         Kosten oversluiten hypotheek Florius aftrekbaar?

         Indien uw hypotheek is gebruikt voor het kopen of verbouwen van de woning waar u zelf woont zijn de meeste kosten aftrekbaar.

         U kunt daarbij denken aan de volgende kosten :

         • Advies- en bemiddelingskosten van een hypotheekadviseur;
         • De boeterente die u moet betalen aan Florius vanwege het vroegtijdig afkopen van het rentecontract;
         • Taxatiekosten voor het laten opstellen van een taxatierapport;
         • Notariskosten vanwege het inschrijven van een nieuwe hypotheekakte.

         U kunt bij de meeste geldverstrekkers tot zo’n 110% van de marktwaarde deze oversluitkosten meefinancieren in de nieuwe hypotheek. De kosten zelf zijn dan aftrekbaar, alleen de rente over deze meegefinancierde kosten niet.

         In uw belastingaangifte dient u dan ook een splitsing aan te brengen in het deel van de hypotheek dat aftrekbaar is en welk deel niet. Dat laatste valt dan in box 3.

         Wanneer is uw Florius hypotheek oversluiten gunstig?

         Eigenlijk kunt u als vuistregel hanteren dat iedere rente boven de 4% te hoog is. Natuurlijk moet u de kosten van de oversluiting terugverdienen. Dat rekenen wij voor u uit en bespreken met u wat de terugverdientermijn is.

         Een en ander hangt ook af van uw persoonlijke situatie. Ook hangt het af van de resterende duur van het rentecontract. Heeft u een spaarhypotheek die nog 12 jaar vaststaat dan is oversluiten vaak ongunstig.

         Met online rekentools is het mogelijk om een goede indicatie te krijgen van de mogelijkheden tot besparing. Echter een hypotheekadviseur van vlees en bloed kan u exact voorrekenen hoe het zit.

         Hypotheek Florius boeterente

         Wilt u een Florius hypotheek aanpassen maar niet wachten totdat uw rentecontract is verstreken? U heeft dan de mogelijkheid om  tussentijds over te sluiten of te kiezen voor rentemiddeling. Voor de optie rentemiddeling betaalt u een vaste rentemiddelingsopslag van 0,2%.

         Kiest u voor het zogeheten middelen van de boeterente dan blijft u bij Florius en smeert u de betaling van de boeterente uit over een nieuwe rentevastperiode. Florius bank brengt daar wel een vergoeding voor in rekening. Dat valt inzichtelijk te maken na het opvragen van een aanbod tot rentemiddeling. Ook daar kunnen wij u bij helpen.

         Overigens is op voorhand niet te zeggen dat tussentijds uw Florius hypotheek oversluiten geld kan opleveren. Dat vergt een goed onderzoek van uw situatie. Per dag kunnen rentes veranderen en er zijn veel factoren van belang om een goed hypotheekadvies te geven.

         Florius actuele hypotheekrente

         Oversluiten hypotheek Florius nadelen

         Tussentijds oversluiten brengt een boeterente met zich mee. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de resterende rentevaste periode. Laat een hypotheekadviseur controleren of tussentijds uw Florius hypotheek oversluiten zinvol zal zijn.

         Het oversluiten van een hypotheek gaat gepaard met kosten. Daarover hebben we al iets geschreven. Het voordeel van oversluiten dient dus op te wegen tegen deze kosten.

         Als uw rentecontract nog 2 jaar loopt en u verwacht dat de rente volgend jaar 1% hoger is kan het toch lonen om eerder over te sluiten. Dan anticipeert u op een mogelijke rentestijging. Komt de rentestijging uit en u heeft de rente voor 20 jaar vastgezet dan bent u spekkoper.

         Sinds 1 januari 2013 zijn de spelregels rondom hypotheken sterk aangepast. Zo kunt u als nieuwe hypotheek alleen een annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek afsluiten. U kunt daarna geen Florius beleggingshypotheek  afsluiten.

         Heeft u een spaarhypotheek? Dan is oversluiten geheel niet zinvol. Uw spaarrente is gekoppeld aan de hypotheekrente. Sluit u over, dan wordt uw rente verlaagd naar de geldende, zeer lage hypotheekrente.

         Aflossingsvrije Florius hypotheek oversluiten

         Vooral wanneer u een Florius aflossingsvrije hypotheek heeft, kan oversluiten een wijs besluit zijn. Ook kunt u dan meteen heroverwegen of een aflossingsvrije hypotheek nog steeds bij u past. De laatste jaren heeft u uitsluitend rente betaald. Aflossen kan namelijk ook aantrekkelijk zijn met een naderend pensioen en lager inkomen. Dit is slechts één overweging om te gaan aflossen.

         Tijdens een persoonlijk adviesgesprek kunnen er meerdere overwegingen zijn.

         Is het oversluiten van een hypotheek bij Florius afwijkend?

         Er zijn niet veel specifieke voorwaarden waar u rekening mee dient te houden.

         Kosten hypotheek Florius oversluiten

         Als uw rentecontract afloopt dan kunt u boetevrij oversluiten. Ook krijgt u dan van Florius een rentevoorstel voor verlenging. Dit wordt ook wel een verlengingsvoorstel genoemd. U dient dit voorstel uiterlijk drie maanden voor het aflopen van uw rentevaste periode te ontvangen.

         Wel heeft u dan nog steeds te maken met de overige bijkomende kosten vanwege de oversluiting. Besluit u intern over te sluiten bij Florius bank dan is er mogelijk sprake van lagere kosten. Gelukkig zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar. Een precieze berekening kunt u laten maken door een hypotheekadviseur van ons kantoor.

         Meer informatie over het oversluiten van uw hypotheek gewenst? Wij garanderen u een deskundig en eerlijk advies. Wilt u de hypotheek omzetten bij Florius door klant te blijven? Ook dat is gewoon mogelijk via ons te regelen.

         Vraag direct meer informatie bij ons aan via het onderstaande contactformulier of bel ons gewoon op.

         Voorwaarden Florius

         Zie bijgaand de voorwaarden van de Florius hypotheken.

          Reactie binnen 24 uur
          Meestal al eerder.
          Deskundig en eerlijk advies.
          Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
          Uw gegevens 100% veilig.
          Wij respecteren uw privacy.

           

          aflossingsblijDe banken in Nederland zijn een reclamecampagne gestart om mensen bewust te maken van hun aflossingsvrije hypotheek. Dit doet men onder het motto van ‘word ook aflossingsblij’.

          Wat zijn de risico’s van een aflossingsvrije hypotheek?

          De banken zien vooral een probleem in de toekomst wanneer de renteaftrek niet meer bestaat. Ook ziet men risico’s in een mogelijke gestegen rente in combinatie met een lager pensioeninkomen. Dat kan ook een probleem worden als u van plan bent lang in uw bestaande woning te blijven wonen.

          Volgens de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) lopen 700.000 eigenwoningbezitters een dergelijk risico. Van 265.000 consumenten wordt zelfs verwacht dat het probleem zo groot is dat de aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd niet kan worden afgelost.

          Samengevat zijn de volgende risico’s te signaleren:

          • Na 30 jaar vervalt de renteaftrek, die ook nog eens sneller wordt afgebouwd dan verwacht, waardoor bruto maandlasten ineens netto maandlasten worden;
          • Inkomensdaling na pensionering kan zorgen voor onbetaalbare woonlasten;
          • De rente staat op dit moment extreem laag en toekomstige rentestijgingen kunnen in combinatie met de voorgaande gebeurtenissen zorgen voor hogere maandlasten.

          Is aflossingsblij de oplossing?

          Een stuk bewustwording kan bijdragen aan het maken van heroverwegingen met betrekking tot een aflossingsvrije hypotheek. Toch zijn veel consumenten blij met de keuze om destijds en ook nu soms met volle overtuiging te kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek.

          Zeker als iemand al met pensioen is en de rente voor de komende 20 of 30 jaar heeft vastgezet kan de financiële situatie overzichtelijk zijn. Voor deze doelgroep is de campagne aflossingsblij dan ook niet nodig.

          Oplossing volgens campagne aflossingsblij

          De campagne zet aan tot het inwinnen van advies bij uw bank of hypotheekadviseur. Ook valt op de website van aflossingsblij te lezen dat jaarlijks aflossen tot lagere maandlasten zorgt. Daarnaast spreekt men over het wijzigen van de hypotheekvorm.

          Veel consumenten zijn van mening dat de overwaarde op hun woning kan zorgen voor verlening van hun hypotheek. Er zijn sinds kort mogelijkheden om de overwaarde te verzilveren voor senioren.

          Wat gebeurt er aan het einde van de looptijd van mijn hypotheek?

          U hebt bij het aangaan van de hypotheek een looptijd afgesproken. Uw bank zal u ruim voor het verstrijken van de afloopdatum een brief sturen met daarin een aantal keuzes. Het hangt heel sterk van de geldverstrekker af van de mogelijkheden.

          Geldverstrekkers die niet meer actief zijn op de Nederlandse markt zullen u eerder laten bewegen naar het volledig aflossen van uw hypotheek. Weer andere geldverstrekker bieden u de mogelijkheid om de hypotheek door te laten rollen.

          Ook bestaat de mogelijkheid om uw aflossingsvrije hypotheek over te sluiten. Afhankelijk van uw inkomen en onderpand kan dit ook een goede optie zijn.

          Effecten berekenen van het aanhouden van uw hypotheek          Hulp gewenst bij uw aflossingsvrije hypotheek?

          Indien u vragen hebt over uw aflossinsgvrije hypotheek kunt u deze gerust met ons bespreken. Vaak is na een gesprek meer duidelijk en weet u of er een ‘probleem’ is.

           Reactie binnen 24 uur
           Meestal al eerder.
           Deskundig en eerlijk advies.
           Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
           Uw gegevens 100% veilig.
           Wij respecteren uw privacy.

           Video campagne aflossingsblij