Schenkingen


Schenkingen komen in verschillende hoedanigheden voor. U kunt een schenking doen in geld of in goederen: onroerend goed, effecten (beursaandelen, obligaties, aandelen in groeifondsen of beleggingsinstellingen), aanmerkelijk belangaandelen of kunst en antiek. Kwijtschelding op een vordering, bijvoorbeeld wegens uitgeleend geld aan uw kind, is ook een schenking. Bij de keuze welke vermogensbestanddelen u wilt overdragen, spelen persoonlijke overwegingen een rol maar ook fiscale: u bereikt de grootste belastingbesparing met een schenking van vermogensbestanddelen die in de toekomst naar verwachting sterk in waarde zullen stijgen. Verder is niet alleen schenkingsrecht van belang, ook andere belastingen kunnen een rol spelen, zoals overdrachtsbelasting bij overdracht van onroerend goed en inkomstenbelasting. Het is verstandig een schenking altijd bij notariële akte te doen omdat de schenking anders gemakkelijker ongeldig te verklaren is.
Zo is bijvoorbeeld voor de fiscus de schenkingsdatum van belang bij de 180-dagen-termijn (bij eventueel overlijden schenker). Het kan ook zijn dat u aan de schenking voorwaarden wilt verbinden. Denk bijvoorbeeld aan een uitsluitingsclausule (die ook hierna wordt behandeld). Gaat uw kind scheiden, dan zal een advocaat van de ‘ex’-schoonzoon of -schoondochter een bewijs vragen dat een dergelijke clausule inderdaad is gemaakt.

Let op: heeft u een aanmerkelijk belang in een B.V. dan kunt u vanaf 2012 voor dit aanmerkelijk belang voor zover dit belang betrekking heeft op een onderneming (ondernemingstoets) op gezamenlijk verzoek belastingvrij doorschuiven/schenken (er is wel een 36-maandeneis).