Bouwkundige keuring Den Haag uitvoeren voor uw droomhuis


bouwtechnische keuring amsterdam

Hoe kan ik een bouwkundige keuring laten uitvoeren in Den Haag?

Dat is simpel. U kunt via deze pagina een bouwkundige keuring aanvragen voor uw toekomstige of bestaande woning. Ook kunt u meer informatie krijgen over de aandachtspunten tijdens de daadwerkelijke inspectie.

Rapport bouwkundige keuring Den Haag is binnen 48 uur per e-mail beschikbaar

Loopt u mee tijdens de bouwkundige keuring dan krijgt u direct mondeling al een toelichting op de bevindingen. Ook geeft u dit de gelegenheid om vragen te stellen aan de bouwkundig inspecteur. Wel zo makkelijk. Soms kan iets op schrift een groot probleem lijken, alleen met een mondelinge toelichting ineens begrijpelijk een te overzien gebrek.

Na afloop van de bouwkundige keuring ontvangt u binnen 48 uur een rapport in uw mailbox. Indien de bank u verplicht om een bouwkundige keuring uit te voeren wordt deze goedgekeurd, evenals de stichting achter NHG. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Het rapport laat niet alleen gedetailleerd de gebreken zien, maar geeft u ook financieel inzicht in de kosten op korte en lange termijn. Deze worden weergegeven in een tabel en onderverdeeld in direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen één tot vijf jaar.

De keuring is niet-destructief

Wat betekent dit eigenlijk? Het gaat puur om de zichtbare gebreken die op te sporen zijn zonder hak- en breekwerk. Als de woning niet beschikt over een kruipluik en u wenst de conditie van de vloerbalken te weten dan wordt dit lastig. Wel kan er een vochtmeting worden gedaan zodat er een indicatie is.

De te keuren onderdelen dienen wel zichtbaar te zijn, want een verkoper vindt het meestal geen prettig idee om  zaken verwijderd te hebben.

Asbest indien deze waarneembaar is

De inspectie bevat geen asbestinventarisatie. Wel zal worden opgemerkt door de bouwkundig inspecteur als deze asbestverdacht materiaal constateert. Met een extra asbestscan is het mogelijk om vast te laten stellen of er asbestverdachte situaties zijn.

Bestelt u deze asbestscan in combinatie met een bouwkundige keuring dan is de meerprijs € 59. Wenst u een losse asbestscan dan is het tarief € 190.

Waarom zou ik een bouwkundige keuring laten doen?

Wenst u een huis te kopen in Den Haag dan krijgt u met een dergelijke keuring meer zekerheid over de staat van het huis. Een bouwkundig inspecteur heeft verstand van de technische aspecten van een woning. Ook heeft deze ervaring met woningen van verschillende bouwperiodes.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beruchte Kwaaitaalvloeren of asbest. Een bouwkundige heeft deze kennis paraat en ziet sneller afwijkingen.

U kunt natuurlijk een handige oom of vriend meenemen. Dat voelt vertrouwd, alleen kan deze technisch meekomen op hetzelfde vlak als een bouwtechnisch inspecteur? Kiest u voor een bouwkundige keuring via ons kantoor dan kan ik u garanderen dat men objectief en professioneel uw toekomstige woning keurt.

Is een bouwtechnische keuring verplicht?
Enkel bij sommige NHG-hypotheken is een bouwtechnische keuring verplicht. De verplichting ontstaat zodra de taxateur vaststelt dat er sprake is van achterstallig onderhoud van 10% of meer van de waarde of indien de taxateur adviseert een bouwkundig rapport op te stellen. Dan moet er echt wat aan de hand zijn. In alle andere gevallen is het een vrijwillige keuze.
Kan ik met de uitkomst van een bouwtechnische keuring onderhandelen?
De verkoper is niet verplicht daaraan mee te werken. Wel ontstaat er een nieuwe situatie indien blijkt dat sommige herstelkosten of onderhoudskwesties niet bekend zijn bij u als koper. In de meeste gevallen is het verstandig een maximum bedrag aan direct noodzakelijke herstelkosten op te nemen in de voorlopige koopovereenkomst. Komt de inspecteur boven dit bedrag aan direct noodzakelijke kosten uit dan bestaat de mogelijkheid om kosteloos de koop te ontbinden.
Moet ik aanwezig zijn tijdens de keuring?
U bent niet verplicht om aanwezig te zijn. Wij raden het kopers wel aan. Tijdens de inspectieronde geeft dit u gelegenheid om allerlei vragen over de woning te stellen. Ook kan de bouwkundige u beter toelichten waarom het ene gebrek belangrijk is en het andere minder belangrijk. Deze duiding is mondeling beter over te brengen. Wenst u aanwezig te zijn dan kunt u dit aangeven bij de opdracht tot keuring.

Welke zaken worden meegenomen in de bouwkundige keuring?

De keuring betreft een inspectie van de volgende zaken van uw woning of appartement in Den Haag:

 • Fundering (beperkt en visueel), kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Vochtmetingen met betrekking tot houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren et cetera;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV-installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van eventueel schuren, garages en opstallen;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijnkosten en verbeterkosten.

Mijn huidige woning laten keuren, zonde van het geld?

Dat hoeft niet het geval te zijn. Toegegeven, het komt niet veel voor. Wij zien dat ijverige verkopers vaak wel een keuring laten verrichten omdat ze de koper een goede indruk van de woning willen geven. Zo kunt u bijvoorbeeld tijdens het verkoopproces een indruk van de technische staat van uw woning krijgen en de eventuele aandachtspunten oplossen. Dat levert uiteindelijk een makkelijker verkoopproces op is onze ervaring.

In deze markt gaan goed gerenoveerde woningen al snel over de toonbank, alleen met een keuringsrapport biedt u een koper extra zekerheid en kunt u mogelijk een hogere verkoopprijs realiseren.

Verkopers die zelf verbouwd hebben

Wij raden u aan om goed door te vragen wie bepaalde werkzaamheden heeft uitgevoerd. Zeker als dit recent uitgevoerde verbouwingen zijn. Is de verkoper zelf handig of is er een Pools bouwteam aan de slag geweest. U zult begrijpen dat de garantie per type uitvoerder uitmaakt. Heeft de verkoper een aannemer met keurmerk gekozen dan kunt u sneller aannemen dat zaken in orde zijn.

Het komt helaas voor dat de onzichtbare technische zaken mankementen vertonen. Denk hierbij aan elektra en standleidingen zoals rioleringsbuizen. Ligt dit bijvoorbeeld niet juist op afschot of is de elektra onveilig aangelegd dan ligt brandgevaar op de loer.

Een eerlijk verhaal is dat met een bouwtechnische keuring ook niet alle gebreken aan het licht komen. Alleen de bouwkundige krijgt vaak een goed beeld van de woning en kan bij twijfel doorverwijzen voor meer specialistisch onderzoek.

Oud huis kent veel hout

Zoals we al schreven heeft iedere bouwperiode zijn eigen charmes en kenmerken. Oudere huizen zijn veelal gebouwd met hout. Daardoor loopt u een groter risico op gebreken aan vloerbalken en houtrot.

Een huis uit de jaren 50, 60 en 70 (of uitgevoerde verbouwingen in deze periode) heeft weer meer risico op asbest. Een huis uit de jaren 70 en 80 kan voorzien zijn van een beruchte Kwaaitaalvloer met betonrot als gevolg.

Onderzoeksplicht koper

U hebt als koper van een woning ook een plicht om de woning die u koopt te onderzoeken. Dit kan te maken hebben met de juridische staat en het gebruik van de woning volgens het bestemmingsplan.

Vooral als u na de aankoop te maken krijgt met een verborgen gebrek staat u sterker met een bouwtechnisch keuringsrapport. De rechter toetst namelijk wat u zelf heeft bijgedragen om het probleem te voorkomen. Als u dus door een deskundige onderzoek hebt laten doen staat u sterker.

Lees hier over de kostbare ervaring van kopers van een woonboerderij

Voor het uitvoeren van de bouwkundige keuring heeft u wel toestemming van de verkoper nodig. Dat contact verloopt meestal via de verkopend makelaar. Wordt medewerking niet verleend dan kunt u zich beter goed achter de oren krabben en deze onzekerheid tot uiting laten komen in uw bieding. Als u het risico op gebreken al wenst te aanvaarden.

Wat kost een bouwtechnische keuring?

Een standaardkeuring kost € 365. Deze prijs is van toepassing voor een woning met een inhoud van maximaal 800 m3. De meerprijs per 100 m3 bedraagt € 35.

Deze bouwkundige rapportage is ook te gebruiken voor een hypotheek met NHG.

Uw keuring aanvragen?

Voorbeeld rapport bouwkundige keuring

Meer informatie?

Video met uitleg over een bouwkundige keuring door Perfectkeur

Wat is het het werkgebied van een bouwkundig inspecteur in Den Haag

Ook in de volgende plaatsen kunnen wij u een bouwkundige keuring aanbieden :

 • Scheveningen;
 • Wassenaar;
 • Zoetermeer;
 • Naaldwijk;
 • Honselersdijk;
 • Delft;
 • Den Hoorn;
 • Pijnacker;
 • Monster;
 • Poeldijk;
 • Zoeterwoude.