Quickscan


Als adviseur van Cournot voeren wij geregeld een zogenaamde quick-scan uit op MKB-ondernemers. Door op 6 belangrijke thema’s de onderneming en de positie van de ondernemer te beoordelen, krijgt u in beeld op welk terrein er actie nodig is. Vaak bent u als ondernemer gefocust op hard werken in uw bedrijf en komt u niet toe aan moment om eens van een afstand naar uw onderneming te kijken. Daar zijn wij voor! Wij screenen uw bedrijf en prive situatie op de volgende 5 thema’s:

1. Hoe staat de balans van uw onderneming er voor?

Bij deze analyse brengen wij in beeld of uw werkkapitaal voldoende is, of uw onderneming een tegenvaller kan opvangen en op welke manier u de balans kunt opschonen.

2. Van welke factoren is uw onderneming het meest afhankelijkheid?

Dit is een risicoanalyse. Is de onderneming bijvoorbeeld van u of van één personeelslid afhankelijk? Of krijgt u opdrachten via één kanaal? Onderneemt u in een niche en is het verstandiger dit uit te breiden?

3. Is de fiscale structuur van uw onderneming optimaal?

Zitten uw activiteiten in een B.V. of een eenmanszaak? Is dit belastingtechnisch de juiste ondernemingsvorm? Zijn er risico’s dat uw prive kapitaal kunt verliezen als het misgaat? Zijn er besparingsmogelijkheden als u van rechtsvorm wijzigt?

4. Hoe wordt u als ondernemer beloond en is dat marktconform?

Onderneemt u in een B.V.; is uw gebruikelijk loon correct? Is het verstandig dividend ui te keren. Heeft u een eenmanszaak? Passen de prive onttrekkingen bij de resultaten van de onderneming? Werkt u partner ook mee en is het toekennen van een arbeidsbeloning fiscaal gunstig?

5. Welke punten van aandacht zijn er in de prive situatie van de ondernemer?

Afhankelijk van de levensfase waarin u zich bevindt nemen wij aandachtsgebieden door. Reserveert u bijvoorbeeld voldoende voor uw pensioenleeftijd of eventueel studerende kinderen? Als u een periode niet kunt werken in uw onderneming, kunt u eventueel inkomensverlies privé opvangen? Indien u een koopwoning heeft met een hypotheek, is er een aflossingsplan? Blijft er geen grote woonlast over als u later minder wilt werken of wilt stoppen? Bent u gehuwd en heeft u huwelijkse voorwaarden opgesteld? Wat gebeurt er als u overlijdt? Is er dan opvolging of een verkoopplan voor uw onderneming en kunnen uw nabestaanden zelf in inkomen voorzien? Is een overlijdensrisicoverzekering toereikend om het leven opnieuw in te richten?

Dit zijn allemaal vragen waar u vaak niet bij stilstaat. In de praktijk zien wij de gevolgen als u hier niet over heeft nagedacht.
Per aandachtsgebied zullen wij u een terugkoppeling geven over wat onze eerste indruk is van de positie van uw onderneming en privé situatie. Zo krijgt u binnen korte tijd een eerste indicatie welke thema’s u op orde heeft en welke aandacht nodig hebben en waar de kansen voor uw onderneming en voor u als ondernemer liggen.
Vraag nu een quick-scan aan via mkb@cournot.nl.

Adviesrapport bedrijfsanalyse

Indien de uitkomst van de quick-scan analyse aanleiding geeft tot een uitgebreidere bedrijfsanalyse dan kunnen wij hier een rol in spelen. Wij zullen dan verder inzoomen op het thema en een adviesrapport opstellen. Waar nodig zullen wij advies van specialisten aanbevelen. We maken dan een plan van aanpak met een tijdspad.
Voor meer informatie neem contact op met….