Tag: 2019

Of de hypotheekrente in 2019 gaat stijgen of dalen is ’the one million dollar question’ voor de gemiddelde eigenwoningbezitter (in spe). Nu afsluiten voor 10 jaar rentevast of juist voor de maximale termijn van 30 jaar? In ieder geval is de algemene verwachting dat ook in 2019 de rente nog laag blijft. Goed nieuws dus!hypotheekrente 2019

Economische omstandigheden en hypotheekrente verwachting voor 2019

Een hypotheek valt nu nog prima af te sluiten voor 10 jaar vast tegen een rente van 2% voor zowel huizenkopers en consumenten die een verlengingsaanbod van hun geldverstrekker hebben gehad. De economie heeft prima de wind in de rug wat zorgt voor een lichte neiging naar een stijging van de hypotheekrente in 2019.

Ook heeft de ECB (Europese Centrale Bank) besloten om het opkoopprogramma af te gaan bouwen. Dit opkoopprogramma was een crisismaatregel om in Europa mensen aan het werk te krijgen en om welvaart te creëren.

Inmiddels valt wel vast te stellen dat de bodem voor de hypotheekrente is bereikt en dat de kans op een verdere daling klein is. Daar dienen de economische omstandigheden drastisch voor te wijzigen.

Ontwikkelingen rente op korte termijn

In de Verenigde Staten heeft de Centrale Bank de rente inmiddels voor de negende keer de rente verhoogd en heeft de economie daar een voorsprong op Europa. De ECB probeert met het opkopen van schulden consumenten aan het besteden te krijgen en de rente kunstmatig laag te houden. Ook houdt men nauwlettende inflatie in de gaten en is de doelstelling een inflatie van 2%. Door het extra toevoegen van geld aan de economie blijft de rente dus kunstmatig laag.

Zo lang dit opkoopprogramma blijft bestaan is de verwachting dat de hypotheekrente in 2019 licht zal stijgen tot het einde van het jaar. Het economisch bureau van ABN Amro verwacht zelfs tot aan 2020 eenzelfde renteniveau.

Rentebeleid ECB

In Europa heeft de ECB minder haast. ABN Amro verwacht dat de ECB pas eind 2019 de rente zal ophogen om de inflatie te beteugelen.

Rentestijging door Basel 4 regels voor banken

In 2022 worden er nieuwe regels voor banken ingevoerd onder de noemer Basel 4. Dit is een akkoord tussen de banken onderling en 1 van de belangrijke aanpassingen ten opzichte van Basel 3 is dat banken een hogere buffer dienen aan te houden ten opzichte van verstrekte leningen en hypotheken. Vooral het Nederlandse model waarbij banken relatief veel aflossingsvrije hypotheken verstrekken zorgt voor een nadelige positie voor de Nederlandse banken.

De verwachting is dat de Nederlandse banken deze nieuwe kapitaaleisen zullen doorbelasten aan klanten. Dit is eigenlijk al zichtbaar tussen de opslagen in rente tussen bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek en en annuïteitenhypotheek. De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) verwacht op termijn zelfs een rentestijging van 1% door deze nieuwe set afspraken.

Deze Basel 4 norm geldt overigens uitsluitend voor banken. Dit betekent dat verzekeraars en pensioenfondsen een concurrentievoordeel hebben en zich nadrukkelijker op de markt zullen manifesteren als geldverstrekker voor hypotheken. Dit fenomeen is de laatste jaren al zichtbaar vanwege de verruiming voor pensioenfondsen en de Basel 3 regels om geld uit te lenen voor hypotheken. Een aanbieder zoals Munt hypotheken is in 2017 geëindigd op de 7e plaats qua aanbieders. De drie grootste aanbieders van hypotheken (Rabobank, ING en ABN Amro) verliezen steeds meer marktaandeel.

Vanwege de trend om steeds vaker een langjarig rentevast periode, 20 jaar en 30 jaar rentevast, af te sluiten zijn deze ‘nieuwe’ aanbieders in het voordeel voor de komende jaren.

Advies aanvragen voor een hypotheek

Wij kunnen u tijdens een (bel)afspraak meer informatie verstrekken over hypotheken en hoe u een keuze voor een rentevast periode kunt maken. Ook kunnen wij u meerdere diensten aanbieden rondom het kopen van een woning. Bij interesse vul onderstaand formulier in, een kennismakingsgesprek is kosteloos. Sparren over dit onderwerp behoort ook gewoon tot de mogelijkheden!

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

   

   

  woz waarde amsterdamIn januari kunt u er als huiseigenaar de klok op gelijk zetten. De gemeente Amsterdam stuurt u dan de zogeheten jaarlijkse ‘aanslag OZB’. Zeker met de gestegen huizenprijzen kan het ook in 2019 schrikken zijn welke WOZ-waarde de gemeente heeft gekozen.

  Wat kan ik doen als ik de WOZ-waarde te hoog vindt?

  Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde dient u binnen zes weken na ontvangst van de aanslag bezwaar te maken. Overigens ontvangt u geen losse brief met de WOZ-waarde, deze waarde staat op de OZB-beschikking genoemd. Bij sommige gemeenten kunt u digitaal bezwaar aantekenen tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Ook kunt u ons verzoeken om een bezwaarschrift in te dienen.

  Wij kunnen voor u deze bezwaarprocedure voeren op grond van een wettelijke kostenvergoeding. Als blijkt dat de WOZ-waarde toch juist is, dan heeft u dan ook geen kosten. Bij een juiste WOZ-waarde hoeft de gemeente ook geen vergoeding te verstrekken. Direct een bezwaarprocedure aanvragen?

  Hoe weet ik of de WOZ-waarde klopt van mijn woning?

  Dat is altijd een lastige vraag omdat de WOZ-waarde van veel factoren afhankelijk is. Enkele uitgangspunten sommen we hierna op:

  • Wat zijn de kenmerken van uw woning, zoals woonoppervlakte, inhoud en perceelgrootte enzovoorts;
  • Zijn er vergelijkbare woningen in uw omgeving verkocht, en zo ja tegen welke prijs?
  • Hoeveel heeft u zelf betaalt voor uw woning als u deze recent hebt gekocht;
  • Is er sprake van achterstallig onderhoud of zijn er omgevingsfactoren die van negatieve invloed op de waarde zijn zoals een trein of drukke weg?

  Gratis waardebepaling met online tool voor uw woning in Amsterdam  Wat maakt nu een te hoge WOZ-waarde eigenlijk uit?

  Ten onrechte denken veel woningbezitters dat deze waarde enkel van invloed is op de gemeentelijke belastingen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting. In uw aangifte inkomstenbelasting is de WOZ-waarde voor de volgende onderdelen van belang:

  • Het eigenwoningforfait waarbij woningen van boven de 1 miljoen euro juist extra hard belast worden;
  • De vermogensrendementsheffing indien u uw woning gebruikt voor verhuur of als tweede woning.

  De aanslag OZB voelt u direct in uw portemonnee omdat u deze aanslag direct dient te voldoen. Bij de aangifte inkomstenbelasting is sprake van een indirecte belasting, omdat u al vaak voorschotten heeft voldaan met uw loonbelasting en de aangifte een optelsom is van allerlei verschillende componenten. Hierdoor ‘voelt’ u deze belasting niet direct terwijl dit wel om grotere getallen gaan.

  Ook wijzen gemeenten u vaak op het geringe effect waardoor u op een verkeerd been wordt gezet. Dat is allemaal niet zo fraai, alleen de gemeente heeft een financieel belang bij weinig bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. De gemiddelde besparing bij onze klanten is zo’n € 140 euro netto per jaar aan belastingafdracht. U hoort op een juiste wijze in de belastingheffing betrokken te worden waardoor het loont om uw WOZ-waarde kritisch te bekijken.

  Wat is de WOZ-waarde?

  Dit is de waarde die de overheid gebruikt en bepaalt voor belastingzaken van alle woningen en andere onroerende zaken. Als u bijvoorbeeld in Amsterdam woont, gebruikt de gemeente deze waarde om de hoogte van de OZB aanslag te bepalen. Als huiseigenaar krijgt u hoe dan ook te maken met deze OZB. Daarbij maakt het niet uit of u zelf de woning bewoont, of niet.

  De letters WOZ staan voor Wet waardering onroerende zaken. Deze wetgeving is sinds 1994 actief en tot aan dat moment konden huiseigenaren zelf een waarde toekennen aan hun woning. Dat leverde allerlei discussies op en om die reden heeft de overheid gekozen voor een uniforme waardebepaling.

  Erfpacht en WOZ

  In Amsterdam zijn relatief veel woningen gelegen op erfpachtgrond. Dat betekent dat de grond niet van de eigenaar van het gebouw is, maar meestal van de gemeente Amsterdam. Wat is de invloed van de erfpacht op de hoogte van de WOZ-waarde?

  De gemeente dient rekening te houden met een situaties alsof de ondergrond wel in bezit is van één partij. Dit principe is ook van toepassing indien u een woning bezit die verhuurd is. Ook dan dient de gemeente rekening te houden met deze zogeheten ‘fictie’.

  Feiten over de gemeente Amsterdam

  • De gemiddelde WOZ-waarde in 2017 bedroeg € 290.000;
  • Aantal gebouwen waar een WOZ-waarde over is afgegeven: 499.706;
  • Rapport van de toezichthouder over de WOZ-procedures binnen de gemeente Amsterdam.

  Bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde

  U kunt besluiten deze waarde aan te vechten. Dan dient u een goede onderbouwing te maken van de redenen waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Bovendien kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om mondeling gehoord te worden. Hieraan dient de gemeente mee te werken en dat geeft u de gelegenheid om uw bezwaarschrift extra toe te lichten. Deze hoorzitting is geen tweezijdige communicatie. U kunt zelf informatie inbrengen en de gemeente verwerkt dit. De ambtenaar van de gemeente zal geen commentaar leveren op uw eerder ingenomen standpunten.

  Kosteloze bezwaarprocedure door ons kantoor?

  Door middel van de wettelijke kostenvergoeding kunnen wij u helpen te besparen. Vraag direct een lagere WOZ-waarde aan met onderstaand formulier. Stuur ook gerust uw WOZ-aanslag en taxatieverslag mee. Wij voeren eerst een kosteloze quickscan uit en houden u op de hoogte!

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

    

    

   nhg koopprijs 290.000

   Meer informatie?

    

   De zogeheten kostengrens voor een woning met NHG stijgt naar € 290.000 in 2019. Dat is fijn nieuws voor huizenkopers in het volgende jaar. Ook daalt de premie voor NHG van 1% naar 0,9%.

   Dat is overigens een doekje voor het bloeden, zeker als u bedenkt dat het geld tegen de plinten klotst bij de stichting achter NHG. Er is naar onze mening een veel te ruime kaspositie. De kans op een uitkering vanuit dit fonds neemt door strengere regels ook af.

   Ruimere mogelijkheden

   Dit betekent dat u in 2019 een duurder huis met overheidsgarantie kan kopen. NHG staat namelijk voor Nationale Hypotheek Garantie en is een ondersteuningsprogramma van de rijksoverheid voor het kopen van een huis.

   Naast de financiële bescherming bij ongewenste situaties zoals baanverlies of arbeidsongeschiktheid levert u een hypotheek met NHG ook een korting op de rente op.

   Huis in 2018 kopen en 2019 overdracht

   Koopt u in 2018 een huis en wenst in u 2019 de overdracht te doen dan zorgt dit voor een secure timing. Immers de verhoogde koopgrens treedt pas vanaf 2019 in werking. Bepalend hierbij is het moment waarop u de definitieve offerte voor uw hypotheek ontvangt.

   Dat is namelijk het moment waarop u aanspraak kunt maken op de verhoogde kostengrens. Indien u half december besluit een huis van € 280.000 te kopen dient u het financieringsvoorbehoud door te laten lopen in 2019. Laat u het financieringsvoorbehoud verlopen én lukt het vervolgens om welke reden dan ook geen hypotheek te krijgen krijgt u mogelijk te maken met een boete van 10% over de koopsom.

   Een voorbeeld :

   Op 14 december 2018 tekent u de voorlopige koopovereenkomst voor een woning met een koopprijs van € 280.000. U spreekt met de verkoper af dat het financieringsvoorbehoud op 18 januari 2019 afloopt. Dat geeft u de gelegenheid om eind 2018 te starten met de hypotheekaanvraag en begin 2019 een akkoord te krijgen van de bank.

   Bespreek een dergelijke opzet goed door met een hypotheekadviseur. Ook de geldverstrekker dient mee te werken aan deze wensen.

   Hulp bij het afsluiten van een hypotheek

   Wenst u meer te weten over het aanvragen van een hypotheek of het kopen van een huis met NHG? Als u ons belt of mailt spreken we eerst rustig uw situatie door. Indien het vervolgens klikt maken we een afspraak, en daarna gaan we pas praten over het sturen van facturen. Natuurlijk moet het zin hebben om een afspraak te maken en om te bezien of onze deskundigheid aansluit bij uw wensen en behoeften.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

     

    prinsjesdagInmiddels is het belastingplan 2019 bekend gemaakt. Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen voor u als klant staan onderstaand weergegeven.

    Woning en hypotheek

    • De hypotheekrente wordt sneller afgebouwd: van maximaal 49% in 2019 naar 37,05% in het jaar 2023.
    • Het eigenwoningforfait zal deels als compensatie voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek worden verlaagd. Het percentage dat als belasting over de eigen woning betaald dient te worden is nu nog 0,70%, dit zal met 0,05%-punt omlaag gaan naar 0,45% in 2023 (voor de woningen die vallen in de categorie € 50.000 tot € 1.060.000);
    • Woningeigenaren met een hoge WOZ-waarde en lage hypotheekrente, zal deze belasting steeds sterker voelen vanwege de afbouw van de Wet Hillen. Deze wet hield in dat als de te betalen belasting op de eigen woning hoger was dan het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, dat er dan niets betaald hoefde te worden, de te betalen belasting werd gecompenseerd met een extra aftrekpost die net zo groot was als de te betalen belasting. Deze extra aftrekpost wordt vanaf 2018 in 30 jaar afgebouwd naar nihil.
    Tip : U kunt in 2018 bepaalde uitgaven naar voren halen en op deze wijze in 2018 nog profiteren van een hoger aftrekpercentage.

    U kunt hierbij denken aan het vooruitbetalen van 6 maanden aan hypotheekrente. Deze 6 maanden is het maximum dat fiscaal vooruitbetaald mag worden. Overigens dient uw bank hieraan mee te werken, dat is niet bij iedere bank zo.

    Ook kunt u besluiten om de partneralimentatie voor uw ex-partner ineens te betalen of vooruit te betalen. Dit vergt eveneens overleg met de ontvangende partij.

    Aftrek onderhoudskosten voor rijksmonumenten komt te vervallen

    Deze regeling wordt vervangen voor een subsidieregeling. Al enige tijd is bekend dat de overheid deze regeling wenst te vervangen. Dit is geen groot nieuws.

    Uiteindelijk kan de subsidie hoger uitpakken dan de huidige aftrek voor monumenten vanwege de verlaging van het tarief voor de inkomstenbelasting en de beperking van de aftrekposten in box 1.

    Tarieven inkomstenbelasting

    • Er zullen nog maar twee tarieven voor de inkomstenbelasting bestaan: 36,93% voor belastbare inkomens tot €68.600 en 49,5% boven deze inkomensgrens;
    • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zullen worden verhoogd. Dit gebeurt in stappen van 2019- 2021;
    • De nieuwe rendementspercentages voor het berekenen van de vermogensrendementsheffing zullen bekend worden gemaakt. Deze belasting kan dus stijgen maar ook dalen

    Tarieven box 3

    Het heffingsvrij vermogen wordt in 2019 geïndexeerd tot een bedrag ad € 30.360.

    Rendement per vermogensschijf

    Van € 0 tot en met € 71.650Van € 71.651 tot en met € 989.736Boven de € 989.736
    Weging rendementsklasse I67,00%21,00%0,00%
    Weging rendementsklasse II33,00%79,00%100,00%
    20172,87%4,60%5,39%
    20182,02%4,33%5,38%
    20191,94%4,45%5,60%

    Aftrekposten

    • Diverse aftrekposten worden verlaagd. De aftrek voor monumentenpanden zal mogelijk worden vervangen door een subsidieregeling.
    • Dit geldt voor de hypotheekrenteaftrek, aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie), aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrek van scholingsuitgaven, aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de giftenaftrek.

    Ondernemers

    • De tarieven voor de aanmerkelijk belang (Box 2) en de vennootschapsbelasting worden respectievelijk verhoogd (naar 28,5% in 2021) en verlaagd (naar 16,0% / 21,0% in 2021);
    • Ook de aftrekposten voor ondernemers worden afgebouwd naar maximaal 36,93% in 2023. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

    Berekenen wat de effecten zijn

    • Zelf berekenen wat de veranderingen in belastingtarieven, aftrekposten en bijtellingen voor u tot gevolg hebben? Berekenhet heeft er een slimme rekentool voor.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.