Tag: afkopen

erfpacht afkopen en hypotheekGratis belafspraak?

Wat is erfpacht en wat zijn de valkuilen?

Bij erfpacht is de grond onder een huis in eigendom van meestal een gemeente. Het huis zelf koopt u dan op erfpachtgrond. De eigenaar van de grond geeft de koper van de woning dan het recht op gebruik van de grond en verkoopt de grond niet. Dit heet erfpacht.

In dit artikel beperken we ons tot gemeentelijke erfpacht. Ook de rijksoverheid en Schiphol geven bijvoorbeeld grond uit in erfpacht vanuit strategisch oogpunt. Voor de rijksoverheid gaat dit vaak om landbouwgrond en bij Schiphol zijn het de omliggende terreinen.

Amsterdam was de eerste gemeente in Nederland die in 1896 het erfpachtstelsel invoerde. De sociale gedachte was destijds dat de meerwaarde van de grond dan toekomt aan de gemeenschap. De wal keert het schip inmiddels in Amsterdam. Er is de laatste jaren veel gedoe ontstaan onder huizeneigenaren over het nieuwe erfpachtstelsel. Voor veel woningeigenaren dreigen nieuwe erfpachtcontracten onbetaalbaar te worden.

Canonverplichting

Bij het kopen van een huis op erfpachtgrond, wordt u weliswaar eigenaar van het huis, alleen niet van de grond. De eigenaar van de grond zal een bedrag in rekening brengen aan u voor de pacht van de grond. Dit is de zogeheten erfpachtcanon.

U kunt deze vergoeding jaarlijks betalen, bovendien kunt u de canonverplichting kan ook voor een bepaald aantal jaren of eeuwigdurend afkopen. In de gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld ongeveer 60 procent van al het onroerend goed op grond van de gemeente gelegen.

Erfpacht afkopen

Soms krijgt u de mogelijkheid om de erfpacht af te kopen. Of dit wel of niet verstandig is, hangt af van uw specifieke situatie. Wij zetten het financiële plaatje graag voor u uiteen. (Eeuwigdurend) afkopen leidt in de eerste jaren tot een verhoging van de maandlast. Daartegenover staan de volgende voordelen:

 • De afkoop is mee te financieren in de hypothecaire lening en meestal één op één waardevermeerderend voor de bepaling van de marktwaarde die ten grondslag ligt aan de maximale hypotheek. Bij verkoop is dat overigens niet altijd het geval, dat kan een nadeel zijn;
 • De rente van de lening is in beginsel aftrekbaar evenals de erfpachtcanon;
 • Geen onzekerheid meer over de hoogte van de canon in de toekomst, en het beleid van de verpachter;
 • Bij verkoop is er geen belemmering en onzekerheid voor potentiële nieuwe kopers, alleen de erfpachtcanon komt niet altijd 1 op 1 terug in de verkoopprijs.

Rekenvoorbeeld

Een annuïteitenhypotheek van € 300.000 met een rente van 2%, zonder erfpacht, geeft een bruto maandlast in het eerste jaar van € 1.109, netto is dat een maandlast van ongeveer € 963.

Bij het niet afkopen van erfpacht ontstaat de volgende situatie : voorbeeld in een situatie met canonverplichting van € 2.000 per jaar : De bruto maandlast neemt toe tot € 1.276,- en netto levert dat circa € 1.107 aan maandlasten op.

De maandelijkse lasten na afkoop van de erfpacht : voor bijvoorbeeld eenmalig € 50.000, waarbij de hypotheek hoofdsom stijgt tot € 350.000: De bruto maandlast neem toe tot € 1.294 en netto circa € 1.111.

Wat zijn de gevolgen van erfpacht voor de financiering van een huis?

Voor het financieren van een huis op verpachte grond zijn er aandachtspunten waar geldverstrekkers op letten. De belangrijkste aspecten zijn:

 • Is de erfpacht afgekocht en voor welke periode?
 • Dient er jaarlijks een erfpachtcanon betaalt te worden?
 • Van wie is de grond, is er sprake van particuliere erfpacht? Daar zijn geldverstrekkers terughoudend in.

Aftrekbaarheid van erfpacht

De jaarlijks erfpachtcanon is aftrekbaar indien u de woning gebruikt als hoofdverblijf. Koopt u daarentegen de erfpacht af dan is enkel de rente over de hypotheek over dit deel van de hypotheek aftrekbaar. Dus de afkoopsom zelf is niet aftrekbaar.

Invloed erfpacht op maximale hypotheek

Bij het bepalen van de maximaal verantwoorde hypotheek voor uw situatie wordt ook rekening gehouden met erfpacht. De jaarlijkse canon wordt meegenomen in de toetsing. Hoe hoger de erfpachtcanon des te lager de leencapaciteit.

De erfpachtcanon wordt getoetst alsof dit een afzonderlijke financiering is. Dat is uiteindelijk ook indirect zo. U bent geen eigenaar van de grond en geeft een vergoeding voor het gebruik waardoor u dit kunt beschouwen als een alternatieve financiering van de grond. Hoe het ook zit, er is een verschil in maximale hypotheek bij een huis met of zonder erfpacht.

Huis met particuliere erfpacht

Zoals al geschreven zijn geldverstrekkers en banken terughoudend bij het financieren van woningen op particuliere erfpacht. Dit betekent dat u beter eerst kunt overleggen met een hypotheekadviseur welke mogelijkheden er zijn. In sommige gevallen dient de notaris de erfpachtvoorwaarden te toetsen volgens een stoplichtmodel.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een aantal criteria opgesteld waaraan particuliere verpachters moeten voldoen. Zo dient er duidelijkheid te zijn over de duur en lastenontwikkeling van de erfpacht. Bovendien mag de verpachter de erfpachtvoorwaarden niet eenzijdig wijzigen in uw nadeel.

Staat uw droomhuis op particuliere erfpachtgrond, dan is het dus verstandig om eerst uit te zoeken of u in aanmerking voor een hypotheek komt. Ook bij het later verkopen van de woning kan dit tot problemen leiden. Uiteindelijk komt dit ongemak als het goed is tot uiting in de prijs. Dergelijke woningen zijn vaak wel gunstiger geprijsd.

Een hypotheek afsluiten

Meer informatie gewenst over het kopen van een huis met erfpacht of juist het herfinancieren van uw bestaande hypotheek om een afkoopsom mee te nemen?

Wij praten u graag bij over de (on-)mogelijkheden van het opnemen van de erfpachtcanon in de hypotheek.

Overzicht geldverstrekkers soorten erfpacht

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

   

  kapitaalverzekering

  Uw kapitaalverzekering afkopen?

   

  Een kapitaalverzekering is een variant van een levensverzekering die vooral in de afgelopen 30 jaar veel aangeboden werd. Sinds enkele jaren zijn deze polissen ook bekend onder de noemer woekerpolis.

  De gedachte was dat dergelijke kapitaalverzekeringen een bedrag opbouwden om fiscaal gunstig uw hypotheek af te lossen of om kapitaal op te bouwen voor uw pensioen (lijfrenteverzekering). De kapitaalverzekering voor het aflossen van uw hypotheek wordt ook wel een kapitaalverzekering eigen woning, hierna KEW, genoemd indien de verzekering aangemerkt is als box 1 polis.

  Periodiek, meestal maandelijks of jaarlijks, betaalt u een afgesproken premie. De premie is opgebouwd uit een spaar-of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. Aan het einde van de looptijd keert de verzekeringsmaatschappij het bedrag uit indien u of de mede-verzekerde (meestal uw partner) in leven bent. Met dit bedrag kunt u dan vervolgens uw hypotheek aflossen, zeker als het een box 1 polis is. Dan heeft u fiscaal de verplichting om de hypotheek af te lossen met het opgebouwde kapitaal.

  Weten wat u kunt doen met een bestaande kapitaalverzekering eigen woning?

  Tijdens een telefonisch interview of persoonlijke afspraak kunnen wij u al snel op weg helpen. Ook kunnen we u uitleggen of u te maken hebt met een woekerpolis.

  Neem dan ook gerust direct contact met ons op. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

  Nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2013

  De overheid heeft beslist om de verkoop van nieuwe kapitaalverzekeringen aan banden te leggen per 1 januari 2013. Het fiscale voordeel wat de overheid voor haar rekening nam is voor nieuwe verzekerden niet meer haalbaar.

  Er is wel sprake van overgangsrecht. Een ieder die reeds voor de datum van 1 januari 2013 een kapitaalverzekering eigen woning bezat mag deze voortzetten. Wel zijn er fiscale spelregels verbonden aan dit overgangsrecht. Zo mag u de einddatum niet verlengen of het kapitaal verhogen.

  Hoe werkt een kapitaalverzekering eigen woning?

  Een KEW is een verzekering die op een afgesproken datum een eenmalig bedrag uitkeert. Meestal is de looptijd 30 jaar. De maandelijkse premie wordt gespaard of belegd.

  Naast de kapitaalopbouw zit er ook meestal een overlijdensrisicodeel in de polis. Dat is een verplicht element, anders mag het product geen verzekering genoemd worden. Dat betekent dat u niet alleen kapitaal opbouwt, maar ook dat een van te voren verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd als u of uw partner overlijdt tijdens de looptijd. De premie bestaat uit een spaar- of beleggingsdeel en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering.

  Het alternatief is een zogeheten spaarrekening eigen woning, hierna SEW, die zo’n combinatie niet kent. Wel kunt u naast een SEW een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Uiteindelijk is dat ook voordeliger en praktischer gebleken.

  Fiscale spelregels kapitaalverzekering eigen woning | KEW

  De belangrijkste fiscale kenmerken zijn als volgt :

  • Vrijstelling voor vermogensrendementsheffing in box 3 en een onbelaste opbouw van kapitaal;
  • Om in aanmerking voor de belastingvrijstelling te komen dient u de opgebouwde waarde af te lossen op de eigenwoningschuld;
  • Sinds 1 april 2017 is de minimale looptijd van 15 jaar komen te vervallen indien u de waarde gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen;
  • De verzekering dient te lopen bij een professionele verzekeraar en niet een eigen bv;
  • De hoogste jaarpremie mag niet meer bedragen dan tien maal de laagste premie;
  • De maximale looptijd van de polis is 30 jaar.

  Wat gebeurt er indien u niet aan de fiscale spelregels voldoet voor een KEW? Dan wordt alsnog de aangegroeide rente of het beleggingsresultaat belast tot maximaal 52%. Afhankelijk van de inkomensklasse waar u in valt qua inkomstenbelasting.

  Het belastbaar bedrag is de uitkering minus de betaalde premies gedurende de looptijd. Stel dat u € 100.000 aan uitkering ontvangt en de betaalde premies zijn € 75.000 dan is uw belastbare rendement € 25.000. Is uw rendement negatief dan bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd.

  Kapitaalverzekering verpanden aan hypotheek

  Wat is het verpanden van een levensverzekering aan een hypotheek? De inhoudelijke polis wordt niet anders alleen de geldverstrekker is de eerste gerechtigde tot het kapitaal. Op deze wijze heeft de bank of geldverstrekker invloed op de uitkering van de polis bij een vroegtijdig overlijden van u of uw partner.

  Dient dan de hele polis afgelost te worden op de hypotheek? Meestal vindt de uitkering in overleg plaats. Is de geldverstrekker of bank van mening dat uw financiële situatie na het overlijden wankel is dan zal men de gehele polis wensen te benutten om de hypotheek af te lossen. Heeft u voldoende ruimte, dan vindt overleg plaats en laat men alsnog een deel vrij voor een rechtstreekse uitkering.

  Volgorde aflossen verpanden KEW-polis

  Zodra u uw hypotheek gaat oversluiten kunt u te maken krijgen met het aflossen van een kapitaalverzekering. In sommige gevallen is deze verzekeringspolis verpand aan de geldverstrekker en ontstaat er een probleem qua volgorde. Immers, eerst dient u de hypotheek af te lossen en daarna geeft de geldverstrekker de polis vrij.

  Er kan een fiscaal probleem ontstaan als blijkt dat u de uitkering van de kapitaalverzekering direct op uw rekening gestort krijgt. Gelukkig heeft de staatssecretaris in het besluiten van 2017 rekening met deze situatie gehouden. Zo heeft u een redelijke termijn om de aflossing van de KEW-polis op de hypotheek te kunnen doen. Heel concreet is deze termijn zes maanden. Binnen deze zes maanden dient u de polis alsnog af te lossen op de nieuwe hypotheek.

  Lukt het niet om binnen deze termijn de zaak op te lossen dan kunt u overleg plegen met de inspecteur van de Belastingdienst.

  Besparing overlijdensrisicoverzekering kapitaalverzekering eigen woning

  De overlijdensrisicoverzekering die is ingebakken in de polis van de kapitaalverzekering valt los voort te zetten. Dat levert een besparing op in de meeste gevallen. In de afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen gedaald vanwege toegenomen concurrentie en het lagere risico op sterfte.

  Ook kunt u besluiten het kapitaal binnen de kapitaalverzekering af te kopen of fiscaal voort te zetten in een zogeheten SEW. Dan blijven de fiscaal gunstige voorwaarden gehandhaafd, maar hebt u minder kosten.

  Bij de gemiddelde KEW is sprake van verborgen kosten waar u geen of nauwelijks invloed op hebt. Op deze wijze kunt u de opbouw voor de aflossing van uw hypotheek veiliger en goedkoepr regelen. Zo kunt u namelijk ook van beleggen overstappen naar beleggen. Het blijft ook mogelijk om te beleggen met een zogeheten beleggersrekening eigen woning.

  Uiteindelijk zorgen de kosten binnen de kapitaalverzekering voor een lager rendement. Immers van uw ingelegd premie blijft minder over om daadwerkelijk te beleggen of sparen.

  Is iedere kapitaalverzekering eigen woning een woekerpolis?

  Niet iedere kapitaalverzekering eigen woning is altijd even transparant. Helaas is de conclusie dat de meeste kapitaalverzekeringen te kwalificeren zijn als woekerpolis. Beleggingsverzekeringen zijn complexe financiële producten en het laatste woord hierover is in de rechtszaal nog niet gezegd. Talrijke procedures lopen er richting verzekeraars. Er zijn miljoenen van deze kapitaalverzekeringen in omloop.

  De overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden gedurende de looptijd en kan een gelijkblijvende dekking hebben of een dalende. Vaak wordt voor dit onderdeel binnen de kapitaalverzekering een hoge premie in rekening gebracht. Naast de verborgen kosten die verzekeraars jarenlang in rekening hebben gebracht is de premie van de overlijdensrisicoverzekering ook een veelbesproken onderwerp.

  Uiteindelijk zijn de in rekening gebrachte bedragen direct van invloed op uw uiteindelijk rendement en bedrag wat opgebouwd wordt na afloop van de looptijd.

  Oversluiten kapitaalverzekering eigen woning

  De volgorde van het oversluiten van uw kapitaalverzekering eigen woning is belangrijk. Eenmaal afgekocht blijft afgekocht en betekent ook een afrekening met de fiscus. Gedurende de looptijd van uw verzekering mag u rustig oversluiten naar een andere verzekeraar of geldverstrekker. De methode hiervoor heet fiscale geruisloze voortzetting. De praktijk is zoals vaak weerbarstiger. U heeft in veel gevallen ook toestemming nodig van de geldverstrekker indien de polis is verpand.

  Vaak loont het de moeite om toch dit onderzoek op te starten. U kunt deze zorgen ook uit handen geven aan onze financieel adviseurs tegen een vast tarief.

  Samenvatting kapitaalverzekering eigen woning

  In veel gevallen is een verbetering van uw financiële situatie mogelijk. De kapitaalverzekering eigen woning kan in veel gevallen ontmandeld of afgekocht worden. Het doel om kapitaal op te bouwen voor de aflossing van uw hypotheek of opbouw van uw pensioen blijft dan nog steeds mogelijk.

  Wij kunnen een inventarisatie van uw huidige situatie maken en u informeren over de concrete oplossingen voor uw woekerpolis dan wel kapitaalverzekering.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   afkopen spaarhypotheekWeten of afkopen verstandig is?

   Uw spaarhypotheek afkopen? In het verleden kon u een  fiscaal slimme spaarhypotheek of bankspaarhypotheek afsluiten. De fiscale voordelen zaten hem in de belastingvrijstelling van het kapitaal en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente aan de gekoppelde hypotheek.

   Weten of afkopen of voortzetten van uw spaarhypotheek of bankspaarhypotheek gunstig is?

   Regels spaarhypotheek vanaf 2013

   Vanaf 1 januari 2013 zijn de spelregels rondom deze hypotheekvormen drastisch gewijzigd.

   Iedereen die tot aan dat moment een dergelijke aflosvorm had, mag deze behouden en voortzetten. Dat betekent dus ook dat u deze spaarhypotheek of bankspaarhypotheek mag meenemen naar een nieuwe woning of mag overhevelen naar een nieuwe geldverstrekker. U bent dus niet gebonden aan de bank of geldverstrekker van destijds.

   Is er een minimum duur dat ik de premie moet betalen voor fiscaal voordeel?
   Vanaf 1 april 2018 zijn de regels versoepeld bij het afkopen van een (bank)spaarhypotheek. Het is niet meer nodig om minimaal 15 jaar premie te betalen.

   Wel dient u de afkoop te gebruiken om uw hypotheek af te lossen.

   Kan ik mijn spaarhypotheek omzetten naar een bankspaarhypotheek?
   Als uw geldverstrekker een bankspaarhypotheek in het assortiment heeft kan dit. U kunt dan de eventueel ‘dure’ levensverzekering los afsluiten, of niet. Dat maakt u dan zelf uit en bespaart op de lasten. Ook bent u dan meteen van verborgen kosten af.
   Wanneer is de afkoop van een (bank)spaarhypotheek belast?
   U dient te voldoen aan een set spelregels, zo dient de afkoop gebruikt te worden voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

   Ook mag de hoogste premie niet hoger dan 10 x de laagste premie zijn geweest in enig jaar. Zo zijn er nog meer regels die van toepassing zijn.

   Als u niet kunt voldoen aan de spelregels is de aangegroeide rente belast in box 1.

   Spaarhypotheek en bankspaarhypotheek verschillen

   Bij een spaarhypotheek betaalt u premie voor een gecombineerd doel en is het product in een verzekeringsjasje gegoten. U betaalt een vaste premie over een vaste looptijd en met deze premie wordt gespaard en u sluit een levensverzekering af. Het nadeel van dit product is dat u feitelijk uw eigenlijk overlijdenskapitaal spaart omdat de waarde van de spaarhypotheek ook wordt gebruikt om de uitkering bij een eventueel overlijden uit te keren.

   Een ander nadeel aan dit product is dat u ook kosten betaalt voor de verzekeraar en dit voor u als consument niet altijd makkelijk te doorgronden is.

   Een groot voordeel van de spaarhypotheek is dat u een ook een vaste rentevergoeding krijgt, gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt over de bijbehorende hypotheek. Kortom een veilig product met voorspelbare maandlasten, zowel nu als voor de toekomst. Immers bij een stijgende hypotheekrente daalt de inleg voor de spaarverzekering en bij een dalende hypotheekrente draagt u minder hypotheekrente af voor uw hypotheek.

   Een bankspaarrekening is vergelijkbaar met de spaarhypotheek behalve dat het een losse geblokkeerde spaarrekening is die zonder kosten wordt opgebouwd. U sluit een losse levensverzekering af, of niet, en kunt dus meer bepalen wat past bij uw persoonlijke situatie. Met een bankspaarhypotheek heeft u meer mogelijkheden om uw financiële situatie op maat in te vullen.

   Spaarhypotheek afkopen en hypotheekrente vergelijken

   Meestal pakt u de hypotheek in zijn geheel aan. Zo kunt u besluiten om de aflosvorm te wijzigen en uw spaarhypotheek af te kopen. Als dat een voordeel oplevert natuurlijk. Daarnaast kunt u direct profiteren van de laagste hypotheekrente door uw rente te vergelijken.

   Moet ik bij dezelfde bank blijven?

   Nee. U mag uw spaarhypotheek omzetten naar een bankspaarhypotheek als de nieuwe bank dit product ook in het assortiment heeft. U kunt dus een oude spaarhypotheek van ING bank overzette naar een bankspaarhypotheek bij Rabobank of ABN Amro. Of natuurlijk een andere geldverstrekker.

   Dan behoudt u de fiscaal gunstige regels die gelden voor spaarhypotheken en bankspaarhypotheken.

   Wanneer is voortzetten verstandig?

   Het voordeel van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek zit hem in de fiscale gunstige constructie, te weten :

   • Het vermogen is belastingvrij van box 3 heffing en kunt u gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek aan het einde van de looptijd van meestal 30 jaar;
   • De rentevergoeding is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt voor de hypotheek waardoor de maandlasten over een lange periode voorspelbaar zijn.

   Indien u tot afkopen overgaat is het alternatief een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Beide aflosvormen zijn maandelijks duurder. Als u de looptijd van deze hypotheek opnieuw 30 jaar vastzet dan lijkt de maandlast lager. Echter indien de resterende looptijd van uw spaar- of bankspaarhypotheek korter is dan deze 30 jaar is de totale last over deze periode gunstiger.

   Althans deze conclusie is in de meeste gevallen te trekken. Het uiteindelijke voordeel hangt samen met uw persoonlijke situatie. Heeft u bijvoorbeeld geen recht op renteaftrek dan ontstaat er een ander beeld.

   U kunt ook besluiten een aflossingsvrije hypotheek te nemen in plaats van een spaarhypotheek. Ook in deze situatie dalen de maandlasten, alleen u lost niets meer af waardoor de kans op een restschuld aanwezig is. Indien we het risico van een restschuld buiten beeld laten is er sowieso per saldo sprake van een kleiner vermogen omdat u met een spaarhypotheek de garantie heeft op een aflossing.

   Afkopen of voortzetten

   Op het moment dat u verhuisplannen hebt en u dient een nieuwe hypotheek af te sluiten komt u voor de keuze te staan om de bestaande spaarhypotheek of bankspaarhypotheek mee te nemen of juist af te kopen. Dit is een belangrijke keuze omdat eenmaal afgekocht dit onherroepelijk is. Het is op voorhand moeilijk te zeggen of voortzetten of afkopen in uw voordeel is.

   Zoals vaker met de beslissing rondom financiën is ook dit een kwestie van alle factoren in overweging nemen en beoordelen wat in uw situatie het beste past. Wat u mee kunt nemen in uw overweging is de hoogte van de rentestand.

   Sommige geldverstrekkers rekenen een renteopslag op de hypotheekrente indien u een bankspaarhypotheek kiest in plaats van een annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Dit kan dus een verschil maken in de maandelijkse netto lasten. Ook de hoogte van het spaartegoed kan een rol spelen.

   Vervallen eis 15 of 20 jaar sparen

   Eerder schreven we al dat u een fiscaal voordeel hebt bij het hebben van een spaar- of bankspaarhypotheek. Daar tegenover staat dat u minimaal 15 jaar premie dient te betalen voor deze aflosvorm. Sinds 1 april 2017 is een verruiming ontstaan. U mag nu het geld ook eerder vrij laten komen zonder direct belasting te betalen over deze afkoop. U dient dan wel de aflossing te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek.

   De zogeheten tijdsklemmen (wat een vreselijk woord eigenlijk) zijn komen te vervallen waardoor u dus niet minimaal 15 jaar premie hoeft te betalen om tot afkoop over te gaan.

   Wenst u dus te verbouwen dan kunt u niet direct dit kapitaal hiervoor te gebruiken. U dient dan eerst de hypotheek te verhogen met het bedrag van de verbouwing en later kunt u dan de polis of bankspaarrekening af te kopen om de hypotheek af te lossen. Dit is een omslachtige en dure manier om uiteindelijk het geld van de spaarpolis of bankspaarrekening vrij te krijgen. Er ligt een verzoek om dit te wijzigen bij de verantwoordelijke minister.

   Spaarhypotheek nieuwe woning

   Op het moment dat u een nieuwe woning koopt komt u voor de keuze voor afkopen of voortzetten van uw spaarhypotheek te staan. Een hypotheekadviseur die u begeleidt bij het aanvragen van de hypotheek voor uw nieuwe woning kan snel inzichtelijk maken wat voor u de beste keuze is.

   Bovendien mag u wisselen van geldverstrekker. U kunt dus een spaarhypotheek die oorspronkelijk is afgesloten bij Rabobank voortzetten als bankspaarhypotheek bij ABN Amro. Dit kunnen natuurlijk ook andere geldverstrekkers zijn.

   Conclusie

   In de meeste situaties komt het voor dat het voortzetten van de bankspaarhypotheek of spaarhypotheek voordeliger is op de lange termijn. Dit vereist een nauwkeurige en grondige bestudering van uw situatie door een hypotheekadviseur. Sommige banken of verzekeraars hebben geen bankspaarhypotheek in hun assortiment waardoor voortzetten geen optie is.

   Vraag dan ook naar de reden als u een andere aflosvorm wordt geadviseerd met een uitgebreide berekening zodat u zelf inzichtelijk hebt wat de basis voor deze mening is.

   Mocht u daarbij hulp wensen van een hypotheekadviseur van ons kantoor dan kunt u met onderstaand formulier een berekening aanvragen. Wij kunnen middels een quickscan aangeven of voortzetten of afkopen zinvol is.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

    Hoe werkt een spaarhypotheek precies? Obvion legt het uit