Tag: aflossingsvrije hypotheek

aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Telefonisch consult?

Een aflossingsvrije hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker is nog steeds goed mogelijk. De regels zijn sinds 1 januari 2013 flink aangescherpt, maar inmiddels begint er ook weer ruimte te ontstaan waardoor een bestaande aflossingsvrije hypotheek ook valt te verhuizen.

Zeker op dit moment blijkt het nog interessant om uw hypotheek eens onder de loep te nemen. De rente staat namelijk historisch laag en de trend is de laatste dagen dalend terwijl eerder een stijgende trend merkbaar was.

Wat is er in 2013 veranderd voor aflossingsvrije hypotheken

In 2013 is er nieuwe wetgeving ontstaan voor startende huizenkopers. Iedereen heeft vanaf dat moment recht op renteaftrek indien er ten minste annuïtair wordt afgelost met een hypotheek in maximaal 30 jaar. Dat betekent dat er geen recht op subsidie is indien u vanaf dat moment een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluit.

Er is wel sprake van overgangsrecht waardoor iedereen die voor 1 januari 2013 een hypotheek had deze mag oversluiten bij een andere geldverstrekker. Ook een interne oversluiting (bij de dezelfde geldverstrekker) is toegestaan. Het recht op renteaftrek blijft 30 jaar en wordt door deze overgangsregeling niet verlengd.

Standaard mag u tot 50% van de marktwaarde een aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Het klopt dat de meeste banken en geldverstrekkers maximaal 50% aflosvrij wensen te financieren. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk. Zo is het bij Obvion mogelijk om tot 90% van de marktwaarde aflossingsvrij te financieren.

Overigens geldt dit uitsluitend voor hypotheken zonder NHG. Voor een aflossingsvrije hypotheek met NHG gelden de acceptatieregels van NHG en die zijn strenger en is het maximum van 50% van de woningwaarde als maximum van toepassing. Indien u op dit moment een groter deel aflossingsvrij heeft, dient het meerdere te worden omgezet naar een annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Het is nog steeds goed mogelijk om te besparen op uw hypotheeklasten, ook als u het meerdere deel dient af te lossen. In het onderstaande rekenvoorbeeld treft u een situatie aan waarbij er een deel van de hypotheek omgezet wordt naar een lineaire hypotheek :

 

Rekenvoorbeeld
Huidige aflossingsvrije hypotheek € 290.000
Waarde van uw woning € 380.000
Huidig rentepercentage 4,5%
Jaarlijkse rente € 13.050
Nieuw aflossingsvrij hypotheekdeel € 190.000
* maximaal 50% van € 330.000
Lineaire hypotheek € 100.000
Nieuw rentepercentage 2,0%
Jaarlijkse rente lasten eerste periode € 5.800
Aflossing lineaire hypotheek 1e jaar € 3.333
€ 9.133
Totaal voordeel € 3.917

In het voorbeeld laten we de bijkomende kosten en belastingen achterwege voor de overzichtelijkheid. U dient voor een oversluiting ook kosten te maken voor een hypotheekadvies, taxatie en hypotheekakte. En vaak dient er ook een boeterente te worden betaald.

Kortom, het is geen probleem om deze hypotheek over te sluiten aangezien u voordeliger uit bent en er zelfs wordt afgelost. Dat is een mooie bijkomstigheid. Want er komt immers een moment dat de hypotheekrenteaftrek vervalt. Dan stijgen uw lasten, maar door de aflossing heeft u dan al een buffer opgebouwd.

Welke banken en geldverstrekkers kennen een ruimere verstrekking voor aflossingsvrije hypotheken

In onderstaande opsomming valt te zien dat er circa 9 banken en geldverstrekkers zijn die ruimer omgaan met een hypotheekaanvraag voor een aflossingsvrije hypotheek :

Geldverstrekker Maximaal % aflossingsvrije hypotheek
ABN Amro 85%
BLG 66%
Centraal Beheer 80%
Florius 85%
Nationale Nederlanden 80%
NIBC Bank 65%
Obvion 90%
SNS Bank 66%
Woonfonds 80%

Samengevat de regels voor het oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek

 • Er moet sprake zijn van een 1 op 1 oversluiting van de bestaande hypotheek, wel mag u de oversluitkosten meefinancieren;
 • De nieuwe hypotheek dient te passen binnen de huidige vigerende hypotheeknormen voor inkomen, qua onderpand mag u bij sommige geldverstrekkers tot maximaal 110% een hypotheek oversluiten;
 • De norm is dat u tot maximaal 50% van de woningwaarde een aflossingsvrije hypotheek mag opnemen, er zijn 9 aanbieders die tot 90% een aflossingsvrij deel toestaan;
 • Bij het oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek naar NHG, geldt altijd de 50%-regel;
 • Bij het oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek van voor 2013, blijven de oude fiscale spelregels bestaan. Er is sprake van een overgangsregeling;
 • De kosten voor de oversluiting zijn aftrekbaar, maar de hypotheekrente over dit deel (indien u deze meefinanciert) niet.

Wilt u weten of oversluiten van een aflossingsvrije hypotheek in uw situatie verstandig is?

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.
aflossingsvrije hypotheekAflossingsvrije hypotheek nog mogelijk?

In tegenstelling tot mogelijk uw beeld hierover is het nog steeds mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten of over te sluiten. Misschien dat u op zoek bent naar een goed hypotheekadvies voor uw aflossingsvrije hypotheek. De regels zijn sinds 1 januari 2013 wel aangescherpt en de vraag is natuurlijk of het in uw situatie passend is om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Raadpleeg dan ook een hypotheekadviseur van ons kantoor om uw mogelijkheden te bespreken.

Wat zijn de spelregels rondom een aflossingsvrije hypotheek?

Indien u gebruik wenst te maken van de renteaftrek dan is het noodzakelijk dat u op 31 december 2012 al een aflossingsvrij hypotheekdeel of andere fiscale gunstige aflosvorm had zoals een spaarhypotheek of een levenhypotheek. Indien u vandaag besluit een compleet nieuwe aflossingsvrije hypotheek af te sluiten – zonder aflossingsvrij hypotheekverleden – komt deze in box 3 en heeft u geen recht op renteaftrek.

Het is niet mogelijk om het aflossingsvrije deel wat u had in 2012 te verhogen, althans niet het deel wat voor renteaftrek in aanmerking komt.

In sommige situaties is dat prettig omdat u de hypotheek sowieso gaat gebruiken voor een zogeheten consumptief doel of een vakantiewoning of beleggingspand.

Hoeveel mag ik aflossingsvrij lenen in 2018?

U mag tot 80% van de marktwaarde een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Dit is niet bij alle geldverstrekkers het geval. De meeste banken of andere geldverstrekkers kennen een maximum van 50%.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek precies?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u uitsluitend hypotheekrente en geen aflossing. Het lijkt alsof u deze hypotheek dus niet hoeft af te lossen, het moment waarop u dient af te lossen is anders geregeld. Contractueel spreekt u namelijk af dat u deze hypotheekvorm ineens en pas aan het einde van de looptijd van meestal 30 jaar zult aflossen. Het is dan ook raadzaam goed na te denken of deze aflosvorm past bij u en de meest geschikte hypotheekvorm is.

Einde looptijd aflossingsvrije hypotheek

De looptijd van een dergelijke aflosvorm is op voorhand in een hypotheekofferte en later de hypotheekakte bij de notaris vastgelegd. Meestal is dit 30 jaar, maar in de praktijk werd ook een looptijd van 40 jaar veel gekozen. Op het moment dat de einddatum van de aflossingsvrije hypotheek wordt bereikt ontvangt u een aflosverzoek van de geldverstrekker.

Op dat moment heeft u de keuze om de hypotheek af te lossen of een verzoek in te dienen om de hypotheek door te rollen voor een nieuwe periode. Deze mogelijkheid hangt af van de bereidheid van de geldverstrekker om hieraan mee te werken. De geldverstrekker zal toetsen of u qua inkomen en onderpand in aanmerking komt voor verlenging. Het alternatief is om uw hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker.

In veel gevallen is het overigens interessant om aan het einde van uw rentecontract telkens te overwegen of de bestaande bank of geldverstrekker u het beste renteaanbod doet. Veel consumenten tekenen blindelings dit voorstel en laten dan geld liggen is onze ervaring.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

 • Lage lasten: u betaalt uitsluitend hypotheekrente;
 • Aflosmoment is uitgesteld waardoor u ruimschoots de tijd hebt om hier rekening mee te houden;
 • Geen verplichte vermogensopbouw in een beleggingsproduct of kapitaalverzekering;
 • Geen verplichte bijkomende verzekeringsproducten;
 • Renteaftrek indien u onder het oude fiscaal recht of overgangsrecht valt;
 • Aanbiedingen van offertes voor de aflossingsvrije hypotheek zijn relatief simpel te vergelijken.

Nadelen aflossingsvrije hypotheek

 • De hypotheekschuld wordt pas aan het einde van de looptijd afgelost;
 • U blijft rente betalen over de volledige hoofdsom;
 • Na afloop van de 30-jaarsperiode voor de renteaftrek kunnen uw netto maandlasten stijgen vanwege het vervallen van de renteaftrek;
 • U bouwt geen kapitaal op en bent bij schommelingen op de woningmarkt kwetsbaar voor restschulden.

Weten of wij voor u een voordelige aflossingsvrije hypotheek kunnen regelen? Neem dan contact op met een hypotheekadviseur om een moment te sparren.
 

 

In de jaren negentig van de vorige eeuw en de jaren erna was een aflossingsvrije hypotheek mateloos populair. Een keuze die op dat moment goed paste bij de positieve verwachtingen van de woningmarkt en arbeidsmarkt. Het kan geen kwaad om stil te staan bij deze eerdere keuze. Past deze nog steeds wel bij uw opvattingen over de toekomst, uw persoonlijke situatie en huidige wetgeving?

Een aflossingsvrije hypotheek is een hypotheek waar tijdens de looptijd, van meestal 30 jaar, niet op wordt afgelost: je betaalt maandelijks alleen rente aan de geldverstrekker. Op deze profiteer je maximaal van de renteaftrek, althans gedurende de eerste 30 jaar.

Er komt ook een moment dat de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek afloopt. Dat is in principe het vaste afgesproken aflossingsmoment bij aanvang van de hypotheek. Er zijn op dat moment meerdere opties mogelijk. De meest simpele variant is daadwerkelijk de gehele hypotheek af te lossen uit eigen vermogen. Ook is het mogelijk om een nieuwe hypotheek af te sluiten bij een andere geldverstrekker. Een andere optie is om een verzoek tot verlenging in te dienen bij de bestaande geldverstrekker. Tot slot kunt u ook besluiten te verhuizen omdat uw persoonlijke situatie mogelijk is veranderd vanwege kinderen die het huis uit zijn en u kleiner wenst te gaan wonen.

Wanneer u met pensioen gaat is de kans groot dat het inkomen afneemt. Op het moment dat u niets hebt afgelost op de aflossingsvrije hypotheek, dan blijven de maandlasten gelijk en daalt het besteedbaar inkomen. Zolang u zich dit realiseert hoeft dit niet direct een probleem te zijn, maar dit kan nijpender worden zodra de 30 jaars termijn qua renteaftrek is verstreken.

Vanaf 2001 is het recht op hypotheekrenteaftrek beperkt tot 30 jaar. Heeft u vóór 2001 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten, dan krijgt u vanaf 2031 in ieder geval geen renteaftrek meer over dit hypotheekdeel. Indien er tijdens de looptijd niet is afgelost op de hypotheek of een aflossingsplan gemaakt dan stijgen hoe dan ook de netto maandlasten.

Om dit probleem voor te zijn kunt u nu al besluiten extra af te lossen of de rente voor een langere periode vast te zetten. Zeker nu de rente nog historisch laag is kunt u uw hypotheek toekomstbestendig maken. Ook kunt u besluiten uw bestaande hypotheekvorm om te zetten naar een hypotheek waarop u wel direct aflost. Wij denken graag met u mee en helpen u graag om uw hypotheek aan te sluiten op de huidige en verwachte situatie.

Meer informatie over dit onderwerp gewenst?
 

Interesse in onze dienstverlening?

We zijn blij dat u ons bezoekt. Vul gerust het formulier in en dan neemt een vriendelijke collega contact met u op.


X
Meer interesse? Neem contact op!