Tag: boeterente

rentemiddeling
Meer informatie?
 

Rentemiddeling om de rentelasten van uw hypotheek direct te verlagen

Bij rentemiddeling wordt uw huidige hypotheekrente vergeleken met de marktrente. Indien de marktrente lager is dan de contractrente kan het interessant zijn om uw hypotheek om te zetten naar deze lagere marktrente. Dit geeft u de komende jaren zekerheid over uw maandlasten.

Deze zekerheid is één van de redenen waarom u zou kunnen kiezen voor het toepassen van rentemiddeling. Niet iedere geldverstrekker kent het principe van rentemiddeling. Dan zijn er ook nog aanbieders die het wel gebruiken, maar ergens diep in hun hypotheekvoorwaarden zijdelings vermelden.

De berekening van rentemiddeling vindt in de meeste gevallen volgens twee formules plaats. In de ene variant wordt de resterende rentevastperiode ‘gemiddeld’ met de lagere marktrente van de nieuwe rentevastperiode. De andere methode gaat uit van het betalen van een boeterente welk bedrag u verschuldigd bent vanwege het openbreken van het rentecontract en waarbij deze boete wordt omgeslagen middels een renteopslag in het nieuwe rentepercentage. Als u wenst te weten welke methodiek uw geldverstrekker toepast is het aan te raden om uw hypotheekadviseur of bank te raadplegen. Uiteraard helpen wij u ook graag met dit onderwerp.

Wat is rentemiddeling

Rentemiddeling is niet alleen interessant bij een dalende rente. De hypotheekrente is momenteel nog historisch laag. De verwachting van veel economen is dat de hypotheekrente de komende jaren zal gaan oplopen. Wat heeft u dan aan rentemiddeling? De grootste banken bieden namelijk de mogelijkheid om tijdens de rentevaste periode boetevrij een nieuwe periode af te sluiten. De resterende rente en looptijd worden dan verrekend in de nieuwe periode; zeg maar gemiddeld. Dat kan betekenen dat u een paar tienden van procenten meer hypotheekrente gaat betalen dan u nu gewend bent. Maar het grote voordeel is dat u voorkomt straks geconfronteerd te worden met forse rentestijgingen.

Het voordeel van rentemiddeling boven oversluiten hangt samen met de oversluitkosten. Besluit u om rentemiddeling toe te passen dan bent u uitsluitend administratiekosten verschuldigd aan de aanbieder. Verzoekt u om hulp van een hypotheekadviseur dan zal deze ook nog een bedrag in rekening brengen voor het uitvoeren van de rentemiddeling. Bij oversluiten lopen deze kosten in de duizenden euro’s omdat voor een nieuwe hypotheek veel meer partijen nodig zijn zoals een notaris en taxateur en de mogelijke boeterente ineens afgerekend dient te worden.

Afhankelijk van de voorwaarden van sommige geldverstrekkers kunt u in sommige gevallen eens in de 24 maanden verzoeken om rentemiddeling. Populair gezegd kunt u uw bestaande hypotheek pimpen met rentemiddeling. Alles blijft gelijk, behalve de rente.

Rentemiddeling bij bestaande bank

Rentemiddeling kan alleen als u bij uw huidige verstrekker blijft. Het voordeel van overstappen van een hoge rente naar een lage rente is zoals hiervoor uiteengezet te begrijpen. Maar waarom zou u als u nog jarenlang een lagere rente betaalt, vrijwillig overstappen naar een hogere rente? Simpelweg om te voorkomen dat je over twee jaar tegen een nóg hogere rente moet lenen als u verwacht dat de marktrente (fors) stijgt. Omgekeerd, als u verwacht dat de rente niet stijgt maar daalt, dan zijn de gevolgen van middelen negatief.

Rentemiddeling hoeft niet altijd de voordeligste oplossing te zijn. Als er bij een andere geldverstrekker een lagere rente mogelijk is dan is oversluiten wellicht voordeliger. Laat dit ook uitrekenen door een hypotheekadviseur. Deze heeft ook de verplichting om u inzichtelijk te maken binnen welke periode u de oversluitkosten terugverdiend. Anders dan vroeger dient uw financieel adviseur u vanwege de wettelijke zorgplicht juist te informeren over de keuze om al dan niet over te sluiten.

Indien u focust op de huidige lage hypotheekrente, maar nog vastzit aan een hoger tarief, hoeft u dus niet meer bij de pakken neer te zitten.

Rentemiddelen wanneer niet doen?

Heeft u een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, kies dan niet voor rentemiddelen. Na rentemiddeling heeft u een lagere rente, maar ook over het spaarbedrag in uw spaarverzekering of bankspaarrekening. De premie voor deze spaarverzekering stijgt hierdoor.  Wel maakt u allerlei kosten waaronder het betalen van een boeterente terwijl uw maandlast niet daalt. Kortom dat is onverstandig en duur.

Bij de overige hypotheekvormen levert rentemiddelen enkel een voordeel op als u een hoge hypotheekrente hebt en uw rentevaste periode nog een aantal jaren loopt waarbij u een rentestijging in de toekomst verwacht. Er zit dus ook een element van speculatie in de keuze wel of niet rentemiddelen. De hamvraag is of de rente gaat stijgen of juist nog langere tijd laag blijft. Daarop heeft niemand het echte antwoord.

Oversluiten hypotheek beperkingen

Ook komt het soms voor dat uw huidige inkomenssituatie het niet toestaat om überhaupt een nieuwe hypotheek af te sluiten. Mogelijk heeft u een lager inkomen vanwege de crisis of bent u tijdelijk werkloos of bent u ondernemer geworden of bent u simpelweg minder gaan werken ten opzichte van het moment van afsluiten van de hypotheek. Daarnaast kan de waarde van uw woning dermate lager zijn dat u ook geen nieuwe hypotheek krijgt vanwege de benodigde financiering ten opzichte van de waarde van uw woning. Ook kunnen de steeds strenger wordende hypotheekregels een nieuwe hypotheek in de weg zitten. In dat geval kunt u toch profiteren van de lage hypotheekrente en ontstaan er direct lagere maandlasten.

Door het toepassen van rentemiddeling kan er ook een belastingvoordeel ontstaan. Stel dat u uw hypotheek oversluit dan betaalt u alle kosten, waaronder de boeterente, ineens. In het belastingjaar van oversluiten kunt u dan deze kosten eenmalig in aftrek nemen. Bij rentemiddeling voldoet u de boeterente gespreid en maakt u dan voordeel van het progressievoordeel in de inkomstenbelasting doordat de aftrek in de resterende jaren plaats zal vinden.

Bijkomende kosten rentemiddeling

Indien u besluit rentemiddeling toe te passen betaalt u administratiekosten aan de aanbieder van uw hypotheek. Deze bedragen zijn gemiddeld zo’n € 225. Ook heeft u kosten voor een hypotheekadviseur om het proces van rentemiddeling te begeleiden. Gelukkig zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.

Boeterente bij verhuizen omzeilen

Door middel van het toepassen van rentemiddeling kunt u een boeterente omzeilen. U kunt hiermee de boeterente uitsmeren over de resterende rentevaste periode en vervolgens na de omzetting de hypotheek boetevrij aflossen zodra u gaat verhuizen. Er zijn geldverstrekkers die verhuisboetes in rekening brengen tot maximaal 3% van de hoofdsom van uw hypotheek.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de hypotheekofferte en -akte van destijds bij het aangaan van de hypotheek in ruil voor een rentekorting. Als u besluit de hypotheek mee te verhuizen of een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank af te sluiten heeft u meestal ook geen verhuisboete.

Voorbeeldberekening rentemiddeling

Stel u heeft een aflossingsvrije hypotheek met een hoofdsom van € 250.000 met een rentepercentage van 6,5% waarvan de rente nog 24 maanden loopt.

De huidige marktrente voor een rentevastperiode van 10 jaar is 4,9% en u wenst dus uw hypotheek voor de komende 10 jaar vast te zetten.

In dit geval wordt de nieuwe rente 5,22%. Een besparing van 1,28% per jaar en in maandlast dus een besparing ad € 266,67.

Deze berekening is van toepassing indien uw geldverstrekker geen boete hanteert bij een tussentijdse rentemiddeling. Er zijn ook geldverstrekkers die een boete doorbelasten en deze terug laten komen in een renteopslag.

Hulp bij rentemiddeling gewenst

Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  quion boeterente betalenEen klant van ons kantoor heeft gelijk gekregen van het klachteninstituut Kifid met betrekking tot een foute boeterente. Quion bracht ruim € 22.000 in rekening voor het aflossen van de bestaande hypotheek. Het heeft meer dan een jaar geduurd tot er een oplossing was.

  De geldverstrekker hield de boot af voor een passende oplossing. Gelukkig heeft het Kifid de situatie goed onder de loep genomen en de klant grotendeels in het gelijkgesteld inzake deze klacht.

  Aanleiding oversluiten hypotheek

  De klant wenste te verbouwen en had hiervoor een hogere hypotheek nodig. De hypotheek liep bij een geldverstrekker die gestopt was met het aanbieden van nieuwe hypotheken en om die reden moest de klant oversluiten naar een andere bank. De oorspronkelijke portefeuille met hypotheken was verkocht aan beleggingsinstellingen.

  De klant is vervolgens geholpen met de oversluiting naar een andere bank. Tijdens dit oversluitproces is een voorlopige boeterente opgevraagd bij de geldverstrekker. Aangezien het een bank betrof die geen nieuwe hypotheken meer verstrekte en de fictieve rente al meer dan een jaar ongemoeid liet was er geen aanleiding om te denken dat de boeterente hoger zou worden.

  Sterker nog, op dat moment liep de marktrente zelfs iets op wat een positief effect op de hoogte van de boeterente zou hebben. Het tegendeel bleek waar. Enkele dagen voor de passeerdatum van de nieuwe hypotheek verdubbelde de boeterente tot € 22.000!

  De klant stond met zijn rug tegen de muur omdat de nieuwe hypotheek reeds aangevraagd was. Klagen bij Quion had geen enkele zin.

  Waarom vonden wij dat de boeterente te hoog was?

  In april 2017 is de klacht aanhangig gemaakt bij het Kifid en ruim een jaar later is er dan eindelijk duidelijkheid voor de klant. De klacht was tweeledig en opgebouwd uit de volgende elementen :

  • In de berekening van de boeterente hield Quion rekening met een rentekorting van 0,5% terwijl in de hypotheekofferte nooit gesproken is over een korting;
  • Het financieel nadeel is niet aangetoond door de geldverstrekker, dat is een wettelijke aanwijzing vanuit de AFM.

  Rentekorting

  De jurist van Quion stelde zich op het standpunt dat, hoewel de korting niet in de documenten te vinden is, deze mondeling is overeengekomen. Voor dat standpunt is geen enkele onderbouwing aangeleverd. Het schetst naar onze mening de houding van de geldverstrekker in deze kwestie.

  Men hanteerde duidelijk de strategie om niet te buigen en het verweer hoe dan ook overeind te houden, tot het niet anders meer kon. Vanuit de klantrelatie bezien vonden wij dat een opmerkelijk standpunt. Men gaf toe dat uit de hypotheekofferte, hypotheekakte en correspondentie nooit is gesproken over een rentekorting.

  Wel zou de financieel adviseur van destijds mondeling over de korting hebben gesproken. Een onderbouwing van dit standpunt ontbrak.

  Waarom is de genoemde korting van belang? Dat heeft met de gebruikte vergelijkingsrente te maken. De boeterente betaalt u onder andere over het verschil tussen de contractrente (de afgesproken rente) en de vergelijkingsrente (rente die op dit moment van toepassing is). Een korting die alleen wordt toegepast op de contractrente zorgt voor een appels met peren vergelijking.

  Deze fout zorgt al voor een compensatie van ruim € 10.000.

  Financieel nadeel

  De AFM heeft in 2016 een richtlijn beschikbaar gesteld waaraan geldverstrekkers zich dienen te houden bij het bepalen van boeterentes. Het is inmiddels publiekelijk bekend dat veel berekeningen fout gegaan. En meestal is de fout niet in het voordeel van de consument. Het is dus enorm belangrijk om kritisch te zijn op de hoogte van de boeterente.

  Waarom is dit financieel nadeel van belang? Een geldverstrekker dient wel een nadeel te hebben als u eerder dan het aflopen van het rentecontract de hypotheek aflost. De AFM noemt als voorbeeld van het financieel nadeel dat de geldverstrekker uw afgeloste hypotheek weer opnieuw kan uitlenen.

  Een rekenvoorbeeld : als uw huidige rente 5% is en de huidige rente is 2%, dan ‘verliest’ de bank 3% op de aflossing. Alleen is de marktrente op dit moment 8% dan zal de geldverstrekker u aansporen om eerder af te lossen. Immers deze kan extra geld verdienen.

  In de situatie van onze klant was er geen sprake meer van een actieve geldverstrekker, maar van een geldverstrekker die alle hypotheken had verkocht. Op de balans van de vennootschap stond geen enkele bezitting meer. Tijdens de procedure heeft de jurist van Quion onjuiste informatie verstrekt en aangegeven dat er nog gewoon hypotheken in bezit van de vennootschap waren. Uit de gepubliceerde jaarstukken bleek dus het tegendeel.

  Eerdere ervaring met Quion

  In de praktijk lezen we vaak dat boeterentes foutief worden berekend. Dan horen we de namen van de grootste banken van Nederland zoals ING bank, ABN Amro bank en Rabobank. Er zijn ook twee grote administratiekantoren in Nederland actief, Quion en Stater, die honderdduizenden hypotheken beheren van bekende en onbekende geldverstrekkers.

  Wij merken in onze praktijk dat boeterente berekeningen door deze partijen ook fouten bevatten. Gelukkig was bij een eerdere ervaring de bereidheid van Quion wel aanwezig om tot een aanpassing van de fout te komen. Dat ging overigens om een correctie van circa € 45.000. De foutieve boeterente bedroeg circa € 69.000 en uiteindelijk is afgerond € 24.000 voldaan bij de notaris. Ook hier kwam de verrassing enkele dagen voor de geplande passering omhoog.

  Slotsom

  Gelukkig pakt deze klacht voor onze cliënt positief uit. Onderstaand kunt u de gehele uitspraak op uw gemak nalezen.

  Vertel ons uw verhaal

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

    

    

    

   boeterente bij scheidingU gaat scheiden en wenst de hypotheek over te sluiten? Een scheiding kost sowieso al veel geld, tel daar de boeterente bij scheiding bovenop op en dan praten we al over een flinke som geld.

   Dit artikel gaat over de hoogte van de boeterente bij scheiding. Bent u nu 50% kwijt als u uw hypotheek tijdens een scheiding oversluit of gewoon het volle pond?

   Kifid halveert boeterente

   Westland Utrecht Bank moet als gevolg van een uitspraak van klachteninstituut Kifid ruim € 10.000 terug betalen aan twee voormalige echtelieden.

   De bank bracht namelijk de volledige boeterente in rekening toen de man de woning samen met zijn nieuwe partner overnam van zijn ex. De man stelt zich op het standpunt dat in de voorwaarden die bij de hypotheek horen niet duidelijk staat dat beide schuldenaren de woning hoeven te verkopen om in aanmerking te komen voor de boetevrijstelling.

   Redelijke uitleg van de voorwaarden

   De bank voert hier tegen verweer en brengt tijdens de zitting bij de mondelinge behandeling nog een nieuwe zienswijze in. Die wordt overgeslagen door het Kifid vanwege het te late moment van inbreng.

   Ook is het Kifid van mening dat de klant van Westland Utrecht Bank een redelijke uitleg geeft aan het artikel. In het reglement staat immers niet expliciet vermeld dat het dient te gaan om de verkoop van het gehele onderpand noch dat beide schuldenaren dienen te verhuizen.

   Het Kifid komt tot de slotsom dat de man de helft van de vergoeding dient te betalen en dat ook rekening wordt gehouden met een loyaliteitskorting.  Dat scheelt deze klant bijna € 11.000.

   Altijd 50% boeterente bij scheiding?

   Is het nu voor iedereen die gaat scheiden en oversluiten mogelijk om een beroep te doen op deze bepaling? Het hangt zoals u hiervoor kunt lezen af van de exacte voorwaarden. Want in 2017 moest het Kifid zich buigen over een soortgelijke zaak waarbij ABN Amro was betrokken.

   In de voorwaarden van de ABN Amro hypotheek stond wel duidelijk beschreven dat de boeterente enkel wordt vrijgesteld als beide partijen verhuizen. Dus deze mensen konden geen beroep doen op de vrijstelling tot 50% van de boeterente.

   Boeterente uitleg

   Wat is een boeterente eigenlijk? Indien u een hypotheek afsluit, kunt u de rente voor een bepaalde periode vastzetten. Als u dat doet sluit een rentevaste periode af binnen uw hypotheek.  De hypotheekverstrekker gaat ervan uit gedurende deze periode bepaalde inkomsten te hebben. Logisch. Beëindigt u de hypotheek eerder dan de einddatum van het rentecontract dan brengt de verstrekker een vergoeding voor vervroegde aflossing in rekening, ofwel de boeterente.

   Hoe hoog is deze boeterente dan? Dat hangt van meerdere factoren af waaronder :

   • De huidige marktrente voor soortgelijke hypotheken;
   • Het rentepercentage wat u eerder hebt afgesproken met de bank;
   • Hoeveel maanden het rentecontract nog loopt.

   Wenst u meer te weten over de boeterente lees dan : het berekenen en opvragen van de boeterente

   Boeterente bij scheiding door over te sluiten

   Indien u samen met uw ex afspreekt om zijn of haar deel van de woning over te nemen volgt ook automatisch de hypotheekschuld. Er zijn een paar mogelijkheden om de hypotheek over te nemen. De hypotheek kan worden omgezet, maar u kunt er ook voor kiezen om de hypotheek over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Uiteindelijk is het doel om de hypotheek op 1 naam te krijgen.

   Kiest u voor het oversluiten van uw hypotheek dan krijgt u te maken met een boeterente. U vraag dan een compleet nieuwe hypotheek aan. Uw ex partner is pas uitgekocht als deze hypotheekaanvraag is geaccepteerd en gepasseerd. Dat kan misschien lastig zijn als uw beider inkomen destijds nodig was voor de hypotheekaanvraag en u nu op 1 naam de hypotheek dient te dragen.

   Banken zijn erg kritisch en streng bij het beoordelen van een nieuwe hypotheekaanvraag.

   Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

   Degene die het huis niet krijgt, dient te zorgen dat de hypotheekverstrekker hem of haar ontslaat uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Tot die tijd blijft u namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor het terugbetalen van de hypotheekschuld, ook als u niet meer op hetzelfde adres woont.

   De hypotheekverstrekker toetst na een verzoek tot hoofdelijk ontslag of de overnemende partij in staat is de hypotheeklasten alleen of samen met een nieuwe partner te dragen. Als dit past volgens de berekeningswijze van de bank stelt de notaris een akte van verdeling op. Deze wordt na akkoord door de geldverstrekker door u ondertekend op het kantoor van een notaris. Daarna bent u niet meer aansprakelijk voor het betalen van de hypotheeklasten.

   Hoogte boeterente

   Hoe wordt de hoogte van de boeterente bepaald? Zoals eerder genoemd, hangt dit mede af van de eventuele resterende rentevaste periode en bijbehorende hypotheekrente. Daarnaast telt de actuele hypotheekrente en resterend hypotheekbedrag mee. Mogelijke overige voorwaarden die de hypotheekverstrekker hanteert, kunnen ook een rol spelen.

   Lukt het niet om het huis op naam te staan van alleen u of uw ex-partner? Dan blijven er grofweg twee smaken over.

   Beiden eigenaar blijven

   Zo kunt u samen eigenaar blijven van het huis. Zo voorkomt u in ieder geval een boeterente. Gezamenlijk eigenaarschap heeft echter wel allerlei financiële en belastingtechnische gevolgen. Zo heeft degene die vertrekt met de scheidingsregeling nog maar 24 maanden recht op hypotheekrenteaftrek. Ook is de kans klein dat hij of zij een hypotheek kan krijgen indien deze een nieuwe woning wenst te kopen.

   De hypotheek op uw eerste koopwoning beïnvloedt uw maximale hypotheek namelijk, u bent immers nog hoofdelijk aansprakelijk. De hypotheeklasten voor de oude woning tellen dan ook mee in de berekening. Bovendien staan de regels van Nationale Hypotheek Garantie het niet toe om twee huizen tegelijkertijd te financieren.

   Verkopen huis

   Ook kunt u ervoor kiezen om het huis te verkopen en met de opbrengst van de verkoop de hypotheek af te lossen. Voor het aflossen van uw hypotheek door verkoop betaalt u doorgaans geen boeterente bij uw geldverstrekker. Sommige geldverstrekkers hanteerden in het verleden wel verhuisboetes. Lees ook voor deze boete weer goed de voorwaarden na.

   Brengt de verkoop niet genoeg op en krijgt u te maken met een restschuld, dan dienen jullie over deze restschuld afspraken te maken. Levert de verkoop meer op dan de hypotheek? Dan is er sprake van overwaarde. Ook deze moet worden verdeeld. Welk deel ieder precies krijgt hangt samen met de eigendomsverhouding. Meestal is deze 50/50.

   Meer informatie gewenst over dit onderwerp of wenst u meer te weten te komen over hypotheken? Vul dan onderstaand formulier in voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

    Video met uitleg over boeterente bij scheiding

     

    60 minuten gratis gesprek over oversluiten?

     

    Boeterente opvragen omdat u uw hypotheek wenst over te sluiten? Dat kan een goede reden zijn. Vooral als u de huidige lage hypotheekrente vergelijkt met uw huidige contractrente. Besparen op de hypotheekrente is op dit moment een koud kunstje.

    boeterente opvragen

    Uitleg boeterente

    Allereerst zullen wij u uitleggen wat boeterente is. In het normale gebruik spreken we over een boete als u een overtreding begaat. In dit geval is de ‘overtreding’  dat u eerder dan afgesproken van het rentecontract van uw hypotheek af wenst.

    U betaalt geen extra bedrag bovenop de toch al verschuldigde hypotheekrente van het contract. Alleen u doet deze betaling ineens, in plaats van uitgesmeerd over de resterende rentevastperiode.

    Dus van een boete omdat u iets verkeerd doet is geen sprake. De formele term is dan ook ‘vergoeding bij vervroegde aflossing’.

    Wanneer moet ik de boeterente betalen?
    Bij een oversluiting van uw hypotheek betaalt u de boeterente op het moment van passeren van uw nieuwe hypotheek. Dan maakt u dit bedrag over aan de notaris.

    Blijft u bij uw huidige geldverstrekker dan geeft deze schriftelijk aan wanneer en hoe dit geld voldaan dient te zijn.

    Is boeterente fiscaal aftrekbaar?
    Indien de boeterente is gebruikt voor een hypotheek van uw eigen woning is deze meestal éénmalig aftrekbaar.

    Financiert u de boeterente mee in uw nieuwe hypotheek dan is de rente over dit deel van de hypotheek niet aftrekbaar.

    Mag ik een specificatie krijgen van de berekening van de boeterente?
    Ja. Uw geldverstrekker dient transparant en eerlijk de berekening aan u te laten zien of een toelichting verstrekken. U dient na te kunnen rekenen of de gehanteerde uitgangspunten correct zijn toegepast.

    Steeds vaker zien wij dat geldverstrekkers deze specificaties uit zichzelf meesturen. Doorvragen is helaas soms ook nodig om inzage te krijgen.

    Direct uw voordeel bij oversluiten berekenen?

    Financieel nadeel boeterente

    Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de boeterente is dat er een eerlijke vergelijking dient plaats te vinden. Deze vergelijking dient in ieder geval de volgende uitgangspunten te bevatten :

    • Heeft u een collectieve korting gehad bij het afsluiten van uw hypotheek dan dient deze ook bij de vergelijkingsrente toegepast te worden;
    • De rente voor dezelfde aflosvorm dient vergeleken te worden;
    • De schuld marktwaardeverhouding dient dezelfde te zijn in de vergelijking.

    De geldverstrekker dient in de vergelijking uit te gaan dat dezelfde hypotheek vandaag de dag opnieuw wordt verstrekt met de rentestand van nu. Er mag geen geld worden verdiend op het eerder terugbetalen van het afgesproken contract. Wel mag de geldverstrekker de rente in rekening brengen waar zij volgens het hypotheekcontract op had gerekend.

    Meefinancieren boeterente nieuwe hypotheek

    Het is onder omstandigheden mogelijk om de boeterente mee te financieren in een nieuwe hypotheek. Dit hangt mede af van de hoogte van uw inkomen en woning. De regels voor het oversluiten van een hypotheek beperken zich niet tot 100% van de marktwaarde op basis van de zogeheten ‘loan-to-value’.

    Laat dan ook door een hypotheekadviseur berekenen of het zinvol is om deze kosten te maken. Met een simpele berekening is de haalbaarheid snel te checken is onze ervaring.

    Zonder poespas een indicatie van de mogelijkheden weten van uw nieuwe hypotheek? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

    Onderdelen en voorwaarden juiste boeterente berekening?

    Er zijn meerdere onderdelen die de hoogte van de boeterente bepalen. Uiteindelijk is het belangrijkste element de resterende duur van het rentecontract. Als uw rentecontract nog vele jaren loopt kan de boeterente rustig oplopen tot tienduizenden euro’s. De vraag is of u deze investering ooit zal terugverdienen. U kunt een ander motief hebben om alsnog deze hoge boeterente te accepteren. Denk hierbij aan de volgende situatie :

    • U verwacht dat de hypotheekrente de komende jaren fiks zal stijgen;
    • U dient uw ex-partner uit te kopen vanwege een echtscheiding of relatiebreuk en de hypotheek past alleen op basis van een lagere hypotheekrente.

    Boetevrije som

    Per jaar mag u meestal een boetevrij bedrag aflossen van uw hypotheek. Dit exacte percentage is vastgelegd in de voorwaarden van uw hypotheek. Meestal schommelen deze percentages tussen de 10% en 20%. Ook staat in de voorwaarden beschreven of dit per leningdeel van toepassing is of over de gehele hoofdsom, zodat u kunt kiezen op welk leningdeel u wenst af te lossen.

    Daarnaast staat ook in de voorwaarden beschreven of u dit eens per 12 maanden mag doen of eens per kalenderjaar. Dat kan ook nog een groot verschil zijn. Zie hiervoor het volgende rekenvoorbeeld :

    U heeft een hypotheek met een hoofdsom van € 300.000. U mag per kalenderjaar 10% aflossen. Dan mag u dus op 31 december van enig jaar € 30.000 aflossen en op 1 januari ook € 30.000. In 2 dagen kunt u dus kosteloos € 60.000 aflossen. Stel dat in de voorwaarden staat dat u per 12 maanden 10% mag aflossen, dan dient u een jaar te wachten.

    De boeterente in dit voorbeeld wordt dus berekend over een bedrag van € 270.000.

    Verplichte periodieke aflossing

    Met toekomstige maandelijkse aflossingen dient de geldverstrekker ook rekening te houden. Omdat de verschuldigde hypotheekrente in de toekomst lager is dan op het moment van het berekenen van de boeterente. Uw bank mag namelijk geen extra geld verdienen aan de hypotheekrente die u eerder hebt afgesproken.

    Rentepercentage behorend bij de aflosvorm

    De geldverstrekker dient een vergelijking te maken op basis van dezelfde aflosvorm. Heeft u nu een aflossingsvrije hypotheek en vergelijkt de geldverstrekker het rentepercentage van een lineaire hypotheek dan gaat de vergelijking mank. Er kan namelijk een ander rentepercentage van toepassing zijn op een aflossingsvrije hypotheek waardoor er appels met peren worden vergeleken.

    Rentebedenktijd

    Indien u bij het afsluiten van uw hypotheek gekozen hebt voor een rentebedenktijd van bijvoorbeeld 2 jaar dient de geldverstrekker daar rekening mee te houden. Deze periode mag niet opgeteld worden bij de resterende contractsduur.

    Dus als u een rentevastperiode van 10 jaar, met 2 jaar rentebedenktijd hebt gekozen en er is reeds 4 jaar verstreken dan mag uw bank de boeterente over een periode van 6 jaar berekenen. En niet met 8 jaar, door de rentebedenktijd op te tellen bij de resterende contractsduur.

    Saldo bankspaarhypotheek of spaarhypotheek

    Ook dient er rekening te worden gehouden met het saldo dat u hebt opgebouwd in uw hypotheek. Dit is van toepassing op hypotheken met een garantie, zoals een spaar- of bankspaarhypotheek. Het saldo inclusief de toekomstige aflossingen dient te worden betrokken in de boeterenteberekening.

    Contractrente en vergelijkingsrente

    Daarnaast dient de bank rekening te houden met de rente die met u is afgesproken op het moment van aangaan van de hypotheek. Tevens dient een vergelijking gemaakt te worden met de hypotheekrente als u vandaag de dag opnieuw een hypotheek zou afspreken.

    In de meeste contracten staat dat gerekend dient te worden met de resterende rentevastperiode. Dus als u oorspronkelijk een rente van 10 jaar bent overeengekomen, waarvan nog 3 jaar resteert, dan dient vergelijken te worden met de huidige hypotheekrente voor een hypotheek van 3 jaar rentevast.

    Ook komt het voor dat er vergeleken dient te worden met de oorspronkelijke rentevastperiode. Dat is meestal een stuk gunstiger. Lees daar goed uw voorwaarden op na.

    Contante waardemethode

    De uitkomst van de berekening van de boeterente is op grond van de vorige onderdelen. Dan rolt hier een bedrag uit dat u vervolgens contant dient te maken. Dit is een rekenkundig begrip dat rekening houdt met de tijdswaarde van een bedrag. Heel simpel gezegd; honderd euro vandaag is meer waard dan honderd euro over vijf jaar. Immers, u kunt er nu over beschikken. U dient maar af te wachten wat de situatie over vijf jaar is.

    In de berekening wordt rekening gehouden met deze tijdswaarde waardoor het bedrag van de boeterente lager is dan alle gemiste rentebetalingen bij elkaar opgeteld.

    Controle van de boeterente

    Heeft u twijfels over de toegezonden proforma aflosnota dan kunt u dit voorleggen. Wij zullen dan middels een quickscan nagaan of er sprake van een juiste berekening is. Ook kunnen wij dan mogelijke andere vragen rondom uw hypotheek bespreken.

    Ook pakt een scheve vergelijking meestal in uw nadeel uit. Zonder deze informatie in een complot te betrekken; onze praktijkervaring wijst uit dat de berekeningen steevast in het voordeel van de geldverstrekker zijn. We hebben dan ook een kritische houding ten opzichte van de gepresenteerde boeterenteberekeningen. Wij raden u bovendien aan om iedere boeterenteberekening goed te controleren. Dat kan u veel geld besparen.

    Boeterente te hoog

    U kunt na ontvangst van de boeterente een klacht indienen bij de geldverstrekker. Deze hoort dan zorgvuldig naar uw klacht te kijken. Pas als u er met de bank niet meer uitkomt kunt u een klacht indienen bij het Kifid. Dat is een onafhankelijk klachteninstituut. Klagen bij deze instantie is laagdrempelig.

    Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks tot de burgerlijke rechter wenden. Dan bent u wel griffierechten verschuldigd, en indien u zich laat bijstaan door een advocaat ook de kosten van deze dienstverlener.

    Regels rondom vergoeding vervroegde aflossing

    Toezichthouder AFM heeft een gids gepubliceerd met de belangrijkste regels daarin opgesomd. Juist omdat de belangen groot zijn en er veel foute boeterente berekeningen worden gemaakt is het handig om deze publicatie te lezen.

    Video met uitleg over boeterente bij hypotheken

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

      

      

      

      

      

     boeterente berekenenBoeterente berekenen

     Zodra u overweegt uw hypotheek over te sluiten, dan dient u het rentecontract “open te breken”. Tenminste als uw rentecontract voor een langere periode is afgesloten en deze rentevastperiode nog niet is verstreken. De term boeterente wordt ook wel oversluitboete genoemd.

     Eigenlijk is het woord boeterente niet op zijn plaats omdat het feitelijk een vergoeding voor de misgelopen rente door de bank is. Het is een afspraak die u met de bank bij het aangaan van de hypotheek gemaakt hebt. Het voelt natuurlijk niet prettig als u een bedrag van enkele duizenden euro’s dient te betalen, vandaar dit begrip boeterente. De boeterente wordt nog gedempt omdat deze in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar is. Het is namelijk vooruitbetaalde hypotheekrente.

     In dit artikel zullen we uitleggen hoe de boeterente wordt berekend en tips om te besparen op uw boeterente!

     Boeterente is vergoeding van financieel nadeel voor de bank of geldverstrekker

     Vanaf de ingangsdatum van de hypotheek is het mogelijk om uw maandlasten vast te zetten door een rentevastperiode af te spreken. Dit varieert van 1 jaar rentevast tot 30 jaar rentevast. U krijgt het recht op vaste voorspelbare maandlasten tijdens deze rentevastperiode en de bank ontvangt ook een vaste vergoeding.

     Op het moment dat de hypotheekrente sterk is gedaald en u af wenst van uw bestaande rentecontract kan de bank of geldverstrekker uw hypotheek niet meer verkopen tegen de hogere rente die u had afgesproken. Vandaar dat zij de misgelopen renteopbrengsten over deze hele periode in rekening brengen en ‘contant maken’. Dit laatste begrip is een wiskundige formule waarbij het rente op rente effect uit de som van de misgelopen rente wordt gehaald.

     Alleen een boeterente indien de hypotheekrente lager is

     Er mag alleen een boeterente in rekening worden gebracht indien de bank een financieel nadeel heeft. Dat nadeel is in ieder geval aanwezig indien de marktrente lager is dan de contractuele rente die u bent overeengekomen. Is de marktrente hoger, dan is er geen sprake van een boeterente. De bank of geldverstrekker kan dan juist extra geld verdienen door het geld tegen een een hogere rente uit te lenen.

     Mortgage credit directive en boeterente

     In juli 2016 zijn nieuwe Europese regels van kracht geworden met betrekking tot het berekenen van de boeterente. De wijzigingen zijn onder andere als volgt :

     • Er dient sprake te zijn van een werkelijk financieel nadeel en geen verkapte boete;
     • Een vergoeding op basis van de netto contante waarde wordt het uitgangspunt bij een boeterenteberekening;
     • Toekomstige vergoedingsvrije aflosruimte hoeft door de bank niet te worden meegenomen in de berekening;
     • De berekening van de boeterente dient transparant en eerlijk te gebeuren (vooral de laatste opmerking is pikant te noemen).

     Berekening van boeterente

     De berekening van de boeterente is onder te verdelen in een aantal logische stappen. Indien we uitgaan van de netto contante waardemethode is het proces als volgt :

     1. Eerst dient u het bedrag te bepalen waarover geen boete in rekening wordt gebracht. Dit is te vinden in de hypotheekvoorwaarden en is meestal 10% van de hoofdsom;
     2. Dan is het nodig om de vergelijkingsrente te selecteren. Dit is de rente die voor nieuw af te sluiten hypotheken geldt en die matcht met de resterende rentevastperiode;
     3. De indeling van de risicoklasse dient gelijk te zijn tussen de contractrente en vergelijkingsrente;
     4. Toekomstige aflossingen die al gepland zijn dienen meegenomen te worden in de berekening van de boeterente.

     6 tips hoe u kunt besparen op de boeterente

      Vraag een proforma aflosnota op

     U kunt voorafgaand aan de oversluiting een zogeheten pro forma aflosnota opvragen. Vraag dan ook altijd een complete berekening op met de gehanteerde uitgangspunten. Sommige banken en geldverstrekkers sturen u een samenvatting met uitsluitend het boetebedrag zonder een toelichting. Op het moment dat u deze pro forma aflosnota ontvangt kunt u zelf berekenen en vergelijken of er juiste uitgangspunten zijn gehanteerd.

     Rentekorting

     Sommige banken en geldverstrekkers stellen zich op het standpunt dat er een korting is verleend bij de start van de hypotheek. Als dit zo is dient men deze korting ook toe te passen op de vergelijkingsrente zodat er appels met appels worden vergeleken. Blijkt dat de korting wel wordt toegepast op de vergelijkingsrente, maar niet bij de contractrente dan valt de boeterente een stuk hoger uit. Dat is niet in uw voordeel.

     Er is één uitzondering mogelijk. En dat is indien het een individueel afgesproken en onderhandelde korting is. Dit dient dus een korting te zijn die speciaal voor u is en niet voor een grote groep klanten zoals bijvoorbeeld een korting voor het aanhouden van een bankrekening bij dezelfde bank. Deze afspraak dient dan ook vastgelegd te zijn in de hypotheekofferte van destijds of in de hypotheekakte.

     Worden toekomstige aflossingen wel meegenomen

     Op het moment dat u een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek hebt dient de hypotheekverstrekker uit te gaan van de openstaande hypotheek minus de waarde van de spaarrekening. Het is overigens maar de vraag of het verstandig is om het rentecontract van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek open te breken. De rentevergoeding over de gekoppelde aflosproducten is gelijk aan de hypotheekrente die u betaald. Eigenlijk is er in de meeste gevallen geen voordeel bij het openbreken van het rentecontract. Als dit wordt geadviseerd zou ik goed doorvragen en om een berekening vragen waaruit het voordeel zou blijken.

     Bestaat uw totale hypotheek uit meerdere leningdelen dan kan het interessant zijn ook de bankspaarhypotheek of spaarhypotheek toch over te sluiten naar een nieuwe geldverstrekker. Bereken altijd de terugverdienperiode zodat duidelijk is wat uw financieel voordeel is bij oversluiten, of niet.

     Indien u het rentecontract van een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek wenst af te kopen dient er ook rekening te worden gehouden met de toekomstige aflossingen. Dat wordt in de praktijk nog wel eens vergeten.

     Juiste rentevastperiode vergelijken

     De hypotheekverstrekker dient de juiste rentevastperiode te kiezen die hoort bij de resterende rentevastperiode van het huidige rentecontract. Dus : als uw huidige hypotheek een rentevastperiode van 10 jaar had en de hypotheek loopt 7 jaar dan is er nog een resterende duur van het rentecontract van 3 jaar. Er dient door de bank dan ook vergeleken te worden met een marktrente van 3 jaar vast. Is het nu zo dat de geldverstrekker geen rentes van 3 jaar in het assortiment heeft dan dient de ‘naast betere rente’ gekozen te worden. Dat betekent dat de geldverstrekker de hoogste marktrente in de buurt van deze ontbrekende rentevastperiode dient te selecteren.

     Het is dan ook aan te raden om zelf de rentelijsten goed te bekijken van de geldverstrekker en zelf ook een oordeel te vormen over de gekozen rente.

     Vergelijk alle uitgangspunten

     Pak uw algemene voorwaarden van de hypotheek en lees deze goed door zouden wij aanraden. Daarin staat aangegeven wat de basis van de boeterenteberekening is. Zo kan het in oude contract voorkomen dat er niet gerekend hoeft te worden met de resterende rentevastperiode, maar met de oorspronkelijke rentevast periode als zijnde vergelijkingsrente. In veel gevallen levert dit een aanzienlijk voordeel op de boeterente op.

     Neem ook geen genoegen met onduidelijke specificaties of het ontbreken van een toelichting.

     Overhevelen spaarrekening

     Op het moment dat u wenst over te sluiten dient de geldverstrekker rekening te houden met het netto saldo van de hypotheek. U kunt overwegen om een deel van uw spaarrekening – wat u kunt missen op lange termijn – over te hevelen naar uw spaar- of bankspaarhypotheek. Hiermee dempt u de boeterente en verhoogt u het rendement op uw spaarrekening en dalen uw maandlasten. We spreken hier van een win-win-win-situatie.

     In de praktijk merken wij dat de berekeningen van boeterentes veel fouten bevatten.

     Hulp nodig bij het berekenen of controleren van uw boeterente? Wij bieden u een gratis quickscan aan. U kunt met het onderstaande formulier uw pro forma aflosnota veilig meesturen.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

      Telefonisch consult gewenst?hogere boeterente

       

      Iemand is het niet eens met een boeterente die door zijn bank in rekening is gebracht. Om die reden dient deze consument een klacht in bij het Kifid. Dit is het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Consumenten kunnen hier klagen als zij het niet eens zijn met een beslissing van een financieel dienstverlener, zoals een bank, in dit voorbeeld.

      Marktrente stijgt met 0,1% alleen de bank verlaagt de rente met 0,5%.

      Op zich lijkt het een voordeel als uw bank de rente verlaagt, alleen in dit geval pakt het enkele duizenden euro’s nadelig uit. Meer precies : € 3.163. De boeterente die u namelijk betaalt voor het afkopen van een rentecontract bij een hypotheek is gebaseerd op een aantal factoren. Onder andere op basis van het verschil tussen de markt- en contractrente. Hoe groter dit verschil, hoe hoger de boeterente.

      Aanloop naar definitieve boeterente

      De consument heeft op 27 september 2016 een zogeheten voorlopige aflosnota ontvangen met een boeterente van € 9.782. Gebaseerd op ondermeer deze informatie heeft hij besloten een nieuwe hypotheek aan te vragen. De fase om de nieuwe hypotheek te regelen neemt enkele weken in beslag en uiteindelijk heeft de oude geldverstrekker, CMIS, een definitieve aflosnota verzonden aan de notaris met daarop vermeld een hogere boeterente.

      De verklaring voor deze forse verhoging van de geldverstrekker is dat zij de rente voor de vergelijkingsperiode hebben verlaagd met 0,5% terwijl de marktrente in de tussenliggende periode met 0,1% is gestegen.

      Het lijkt logisch dat de consument om deze reden vraagtekens plaatst bij de fors hogere boeterente. Stel dat deze persoon de hypotheekrente nauwlettend volgt gedurende het oversluitproces en verwacht dat CMIS deze ook volgt tijdens de verdere stappen in het proces is de verwachting eerder dat de boeterente zal dalen dan omgekeerd.

      Beslissing Kifid

      Het Kifid is van mening dat CMIS de vrijheid heeft om rentepercentages aan te passen en dat het alleen mogelijk is om een begrenzing toe te passen indien dit onredelijk wordt. De uitleg van CMIS dat men slechts 4 maal in 2016 de rente heeft aangepast vindt het Kifid niet onredelijk. Het Kifid is van mening dat de klant had moeten beseffen dat de voorlopige aflosnota een tijdelijk karakter had en dat letterlijk genoteerd staat dat de definitieve bedragen kunnen wijzigen.

      Om die reden beslist het Kifid dan ook dat de hogere boeterente terecht in rekening is gebracht. De consument vist dus achter het net.

      Weloverwogen een hypotheek oversluiten

      De vraag is of dit wel redelijk is? Immers op het moment dat een eigenwoningbezitter de oversluiting in gang zet na de ontvangst van de proforma aflosnota gaat deze ook verplichtingen aan. Het annuleren van een hypotheekofferte kan gepaard gaan met een annuleringsvergoeding en ook de hypotheekadviseur, taxateur en notaris hebben vaak al werkzaamheden uitgevoerd.

      Voor het kopen van een tastbaar consumentenartikel geldt online een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Voor een hypotheek is eenmaal gekocht ook definitief gekocht.

      De toezichthouder is van mening dat een eigenwoningbezitter inzichtelijk dient te hebben wat de terugverdienperiode is. Met een hogere boete van enkele duizenden euro’s komt deze termijn ook in het gedrang.

      Tips :

      Het zou prettig voor consumenten zijn indien de proforma aflosnota een bepaalde geldigheidsduur zou hebben. Dan geeft dit consumenten de gelegenheid om binnen een redelijke termijn te onderzoeken of het oversluiten van een hypotheek zinvol is.

      In de praktijk lossen wij het op door een goede voorbereiding te nemen en pas de proforma aflosnota op te vragen als de overige zaken duidelijk zijn. Ook is het goed te doen om een serieuze inschatting te maken van de verwachte boeterente. Zodra de keuze om over te sluiten gemaakt is dan kunnen de lijnen tot de daadwerkelijke oversluiting kort zijn.

      Bent u van plan uw hypotheek over te sluiten of wenst u te weten hoe de boeterente in uw situatie uitpakt?

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

       Video met uitleg over boeterente

        

       Gratis telefonisch consult?

       Banken brengen een vergoeding in rekening indien u besluit uw hypotheek voor het einde van het rentecontract af te lossen of te vervangen voor een andere hypotheek. Het vervangen van uw hypotheek wordt ook wel oversluiten genoemd en de vergoeding is ook bekend als een boeterente. In de praktijk zien we dat banken vaak diverse methodes gebruiken voor het bepalen van de hoogte van de boeterente.

       De geldverstrekker mag u alleen een boeterente in rekening brengen als er een zogeheten financieel nadeel is voor de geldverstrekker. De toezichthouder (AFM) heeft daarvoor op 20 maart 2017 een document opgesteld waarin de spelregels worden uitgelegd. Het komt er samengevat op neer dat het verschil tussen de contractrente (rente die u hebt afgesproken met de geldverstrekker) en de marktrente (de rente indien u vandaag opnieuw de hypotheek zou afsluiten) en de resterende duur van het rentecontract in rekening mag worden gebracht.

       Dit bedrag dient dan ook nog berekend te worden op basis van de factor ’tijd’. Dit heet contant maken en is een rekenkundige bewerking van het totaalbedrag van de boeterente, omdat de geldverstrekker dit bedrag ineens ontvangt van u dient hier ook nog een correctie te worden aangebracht. Bij het uitzitten van het rentecontract zou u anders per maand dit bedrag hebben voldaan, doordat de bank het bedrag ineens ontvangt ontstaat hier dus een rentevoordeel.

       Maken banken fouten met de boeterente?
       Helaas zien wij in de praktijk dat het vaak fout gaat. Een kleine afwijking heeft al snel grote gevolgen. Een vergissing van een paar honderd euro komt vaak voor. Het loont om stil te staan bij een onderzoek naar de hoogte van de boeterente.

       Hoe weet u nu of de boeterente die u aangeboden krijgt correct is?

       Daarvoor hebben wij de volgende tips :

       1. Vraag een specificatie van de boeterente op en neem geen genoegen met uitsluitend het totaalbedrag van de boeterente.
       2. Controleer of de contractrente die genoemd is ook daadwerkelijk de rente is die u nu al voldoet. Soms houdt men rekening met een hogere contractrente omdat men stelt dat u een korting hebt gehad bij het aangaan van het hypotheekcontract. Door het verhogen van deze contractrente stijgt de boeterente. Uitsluitend collectieve kortingen mogen worden meegenomen in de berekening, maar dan ook in de vergelijkingsrente.
       3. Let op of de boetevrije som wordt toegepast. In veel contracten staat dat u 10% of 20% boetevrij mag aflossen jaarlijks. Dit bedrag dient verminderd te worden op de hoofdsom voordat de boeterente berekend wordt. Let op; bij sommige geldverstrekkers mag per kalenderjaar dit bedrag worden afgelost en bij anderen per jaar. Dit zijn 2 verschillende begrippen.
       4. Controleer of de risicoklasse waarmee wordt vergeleken de juiste is. De prijs van een hypotheek wordt mede bepaald door de indeling in risicoklasses. Op het moment dat tarieven uit verschillende risicoklasses worden vergeleken kan dit een appels met peren vergelijking tot gevolg hebben. Ironisch gezien zien we vaak dat de berekening in het nadeel van u als consument uitpakt.
       5. U kunt ook reeds betaalde boeterentes nog laten controleren. U kunt tot 5 jaar na het moment van betaling een te hoge boeterente terug vorderen.
       6. Bekijk ook de algemene voorwaarden om exact te lezen met welke methode er vergeleken dient te worden. Soms dient er vergeleken te worden met de oorspronkelijke rentevastperiode of de rentevastperiode die overeenkomt met de resterende rentevastperiode. Ingeval de eerste methode levert dit vaak een lagere boeterente op.
       7. Heeft de geldverstrekker niet alle rentevastperiodes in het assortiment wat overeenkomt met de resterende rentevastperiode dan dient gekozen te worden voor ‘de naast betere rente’ die dus in uw voordeel dient te zijn.
       8. Sommige geldverstrekkers bieden stunttarieven aan voor rentevastperiodes die zij graag in de markt willen zetten. Dit kan betekenen dat deze rentes een stuk voordeliger zijn dan een naastgelegen rentecategorie. Ook dan kunt u verzoeken om een voor u gunstigere methode te kiezen met betrekking tot de vergelijkingsrente.
       9. Breekt u een hypotheek open vanwege een scheiding dan heeft u in sommige gevallen recht op een korting van 50% op de boeterente. Dit komt bijvoorbeeld voor bij interne oversluitingen waarbij de achterblijvende partner de hypotheek overneemt en meteen een nieuwe rentevastperiode afsluit.

       Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

        Banken en andere geldverstrekkers moeten van de toezichthouder (AFM) de in rekening gebrachte boeterentes vanaf 14 juli 2016 opnieuw gaan berekenen. Dit kan betekenen dat consumenten nog recht hebben op een terugbetaling van de boete indien deze foutief blijkt te zijn. In ieder geval consumenten die een hypotheek vanaf 14 juli 2016 hebben overgesloten komen in aanmerking voor een herberekening. U kunt ook zelf de specificatie van de boeterente opvragen om deze te controleren.

        Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat geldverstrekkers er meerdere berekeningswijzen aanhouden en deze hoeven niet per se voordelig uit te pakken voor de consument. Sinds juli 2016 is er een Europese richtlijn die juist een uniforme methode voorschrijft waarbij geldverstrekker niet meer in rekening mogen brengen dan het daadwerkelijk financieel nadeel dat zij ondervinden.

        De gemiddelde boeterente die een oversluiter betaalt is circa 5.000 euro volgens onderzoek van de AFM. Het kan zeker geen kwaad om zelf een herberekening van deze boeterente toe te passen. De uitgangspunten zijn relatief simpel te achterhalen. U dient een vergelijking te maken tussen de contractrente en de marktrente en de resterende rentevastperiode. Sommige geldverstrekkers passen dan nog kortingen toe en voegen deze toe aan de contractrente zodat het verschil tussen de contractrente en marktrente groter wordt (en dus ook de boeterente). In veel gevallen hoeft u geen rekening te houden met een korting die u bijvoorbeeld niet kenbaar is gemaakt.

        Mocht u twijfelen over de hoogte van uw boeterente, raadpleeg ons dan gerust.