Tag: bouwdepot

bouwdepotOm een woning te verbouwen of een nieuwe woning te bouwen heeft u vaak een bouwdepot nodig. Dit is een faciliteit die u naast uw hypotheek kunt afsluiten. Met dit bouwdepot kunt u de verbouwing bekostigen en gebruik maken van de fiscaal gunstige regeling voor renteaftrek.

Wat zijn de kenmerken van een bouwdepot?

Een bouwdepot is een geblokkeerde bankrekening die alleen bestemd is om (ver)bouwkosten van een woning mee te betalen. U kunt een bouwdepot afsluiten in combinatie met een hypotheek. U geeft bij het aanvragen van uw hypotheek aan wat de hoogte van het bouwdepot dient te worden.

Eventueel taxeert een makelaar of taxateur de marktwaarde aan de hand van uw verbouwingsplannen. Zodra de hypotheek is goedgekeurd heeft u maximaal twee jaar gelegenheid om de kosten van de bouw of verbouwing te betalen vanuit het bouwdepot.

Iedere factuur declareert u via de geldverstrekker middels een speciaal formulier of app. De bank controleert uw declaratie en checkt of deze overeenkomt met uw eerdere opgave. Bij goedkeuring maakt de bank het geld over aan de aannemer of aan u indien de factuur hebt voorgeschoten.

Samengevat enkele kenmerken van een bouwdepot :

 • U betaalt meestal geen rente over het bedrag dat u nog niet hebt opgenomen uit het bouwdepot;
 • Facturen zijn pas te declareren vanaf het moment dat de hypotheek is gepasseerd;
 • Een bouwdepot is bij de meeste geldverstrekkers 2 jaar te gebruiken;
 • Geldverstrekkers hanteren een minimumbedrag voor een bouwdepot. Vergelijk de voorwaarden goed;
 • Betalingen op basis van offertes, pro forma facturen en orderbevestigingen worden niet gehonoreerd. Enkel op basis van facturen.

Welke kosten mogen betaald worden met een bouwdepot?

Enkele de kosten voor de bouw of verbouwing zijn te declareren. U mag alle kosten van de verbouwing declareren die toezien op zaken die aard- en nagelvast zijn. Dit zijn dus zaken die niet gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Een voorbeeld. Een keuken of badkamer kunt u onder deze zaken scharen. Alleen een losse koelkast die u kunt oppakken niet.

Ook dient u een opgave te maken van de verwachte verbouwingskosten. De geldverstrekker zal per declaratie een vergelijking maken en bekijken of de gevraagde kosten voorkomen op uw eerdere verbouwingsspecificatie.

Bouwdepot aanvragen

Het bouwdepot is onderdeel van de hypotheek en kan om die reden alleen in combinatie met een hypotheek worden afgesloten. Bij een nieuwbouwwoning mag u ook de kosten van de grond voldoen uit het bouwdepot. Bij een reguliere verbouwing gaat het om de werkelijke kosten van de materialen en aannemer die u kunt onderbrengen in een bouwdepot.

Op het moment dat de hypotheek ingaat en het bouwdepot ongebruikt blijft betaalt u in sommige gevallen een vergoeding. De meeste geldverstrekkers hebben in de voorwaarden opgenomen dat de rentevergoeding over het bouwdepot gelijk is aan de te betalen hypotheekrente. Er zijn echter ook banken die een aftrek van 1% toepassen op deze rentevergoeding. Hierdoor kost het aanhouden van een bouwdepot toch rente.

Hoe ontstaat een bouwdepot?

Indien u verbouwing opgeeft bij de hypotheekaanvraag, wordt er veelal ook automatisch een bouwdepot aangemaakt. Ook als de taxateur rekening heeft gehouden met een verbouwing om de marktwaarde te bepalen, is een bouwdepot verplicht. Het is van belang dat de verbouwingskosten in de hypotheekaanvraag exact gelijk zijn met de verbouwingskosten uit het taxatierapport.

Bouwdepot hypotheek en inkomstenbelasting

Over een bouwdepot ontvangt u hypotheekrente en u betaalt hypotheekrente. Per saldo is deze hypotheekrente aftrekbaar. Naarmate de verbouwing vordert en u steeds meer opneemt om betalingen te doen aan de aannemer stijgt het bedrag aan verschuldigde hypotheekrente.

Stappenplan en voorwaarden bouwdepot

De volgende wetenswaardigheden zijn van belang voor het aanvragen van een hypotheek met bouwdepot :

 • Uw hypotheek mag maximaal 106% van de waarde van uw woning zijn indien u het merendeel boven de 100% besteedt aan energiebesparende maatregelen;
 • Een taxateur neemt twee waardes op in het taxatierapport en schat de waardevermeerdering na de verbouwing in en toetst deze met relevante verkochte woningen;
 • De maximale looptijd van een hypotheek is meestal 2 jaar, geldverstrekkers kunnen hier zelf beleid op maken, alleen 2 jaar is de meest voorkomende periode.

Wat is de maximale hoogte van een bouwdepot?

De maximale hoogte van een bouwdepot hangt samen met de waarde van de woning na verbouwing. Deze waarde wordt ingeschat door een taxateur. Deze stelt aan de hand van uw bouwplannen een berekening op van de waardevermeerdering. Uiteindelijk is de hoogte van uw hypotheek met bouwdepot maximaal 100% van deze waarde.

Uiteindelijk hangt de waardevermeerdering samen met het type verbouwing aan uw woning. Zo levert een volumevergrotende verbouwing meer op dan een renovatie van een toilet. Een uitbouw is dus makkelijker in waarde om te zetten. Een toilet, keuken of badkamer zijn typische verbouwingen die smaakgevoelig zijn. Het toepassen van uitgesproken kleuren spreekt minder mensen aan en dat komt ook tot de uiteindelijke taxatiewaarde tot uiting.

Een vuistregel is dat een gemiddelde verbouwing tot een waardevermeerdering van 70% leidt.

Wat kost een bouwdepot?

Bij de meeste geldverstrekkers kost een bouwdepot enkel geld als u betalingen doet vanuit een bouwdepot. Sommige geldverstrekkers passen een afslag toe van 1% op de rente waardoor er bij een ongebruikt bouwdepot ook kosten zijn.

Waar u sowieso rekening mee dient te houden is dat de aflossing wel voldaan dient te worden. Ook al gebruikt u het geld niet. Dat is om fiscale redenen. U dient voor nieuwe hypotheken te voldoen aan de fiscale vereiste van het aflossen van uw hypotheek in maximaal dertig jaar.

Wat gebeurt er met het bouwdepot als er geld over is?

Dat is natuurlijk een mooie meevaller als u na uw verbouwing geld over houdt! Statistisch gezien is dit de meest onwaarschijnlijke optie. In overleg met de bank kunt u dan het geld gebruiken om de hypotheek af te lossen. In de meeste gevallen kan dit ook boetevrij.

Afhankelijk van de hoogte van het resterend saldo kunt u ook verzoeken om verlenging van de houdbaarheidsdatum van het bouwdepot. Bijvoorbeeld voor een toekomstige verbouwing.

Reactie binnen 24 uur
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig.
Wij respecteren uw privacy.

   

  nieuwbouwwoning hypotheekGratis telefonisch consult?

  Nieuwbouwwoning kopen en u wenst een goede nieuwbouwhypotheek? Deze keuze neemt u meestal niet lichtzinnig. In dit artikel zullen wij u een aantal highlights toelichten van de mogelijkheden van het afsluiten van een hypotheek voor een nieuwbouwwoning.

  Kosten rondom een hypotheek voor een nieuwbouwwoning

  Wat in ieder geval duidelijk is bij een nieuwbouwwoning dat de koopprijs vaststaat. U hoeft niet te onderhandelen over de prijs. Op basis van schetsen en tekeningen koopt u een woning die in veel gevallen op een later moment geleverd wordt. Een bouwperiode van 12 maanden is gebruikelijk. Een nieuwbouwwoning is meestal vrij op naam (v.o.n.) geleverd waardoor u geen kosten zoals overdrachtsbelasting, BTW en notariskosten voor de registratie hebt.

  De volgende kosten kunnen op uw pad komen bij het kopen van een nieuwbouwwoning :

  • Indien u afspreekt dat er sprake van bouwrente is dan betaalt u een rentevergoeding aan de verkoper / projectontwikkelaar / aannemer.
  • Wenst u meerdere bouwkundige aanpassingen aan de woning te maken dan spreekt men over meerwerk. Dit meerwerk wordt vastgelegd in een meerwerklijst.
  • De verkoper kan een bankgarantie verlangen waardoor u een bedrag dient over te maken aan de notaris of dit middels een bankgarantie door de geldverstrekker laat garanderen.
  • Rentelasten tijdens de bouwperiode. De hypotheeklasten beginnen te lopen zodra u de hypotheekakte heb ondertekende bij de notaris van uw nieuwbouwwoning.

  Wat doen wij voor u als nieuwbouwkoper?

  Het kopen van een nieuwbouwwoning werkt zoals al benoemd een stuk anders dan bij een bestaande woning. Zo geldt dit ook voor de arrangementen die banken aanbieden. Sommige geldverstrekkers bieden speciale kortingen aan indien u een nieuwbouwhypotheek afsluit.

  Wij filteren en selecteren deze aanbiedingen en betrekken deze bij het hypotheekadvies.

  Wat zijn de voordelen van het kopen van een nieuwbouwwoning?

  • De woning is na oplevering vaak al meer waard dan op het moment van tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst;
  • Uw huis is compleet nieuw en fris en ongebruikt. Dat geeft een fijn gevoel;
  • Er is een garantie gedurende de eerste 10 jaar vanaf de oplevering op een deel van de woning waardoor gebreken meestal niet voor uw rekening komen;
  • De onderhoudskosten zijn dan ook de eerste jaren een stuk lager;
  • Sommige banken en geldverstrekkers verstrekken kortingen op de hypotheekrente;
  • De aankoopkosten zijn lager omdat een nieuwbouwwoning meestal vrij op naam wordt geleverd.

  Welke nadelen zijn er bij het kopen van een nieuwbouwwoning?

  • U koopt de woning vanaf een tekening en brochure waardoor u niet precies weet hoe het echt gaat worden;
  • De wijk of locatie is de eerste jaren min of meer een bouwterrein en ook het groen moet zich nog vormen;
  • Het duurt vaak een lange tijd alvorens u daadwerkelijk de woning kunt gaan bewonen;
  • Op voorhand is niet altijd duidelijk wat het meerwerk is en de bijkomende kosten voor bijvoorbeeld tuininrichting kunnen oplopen.

  Dubbele maandlasten tijdens de bouwperiode

  Op het moment dat u een nieuwbouwwoning koopt heeft u in veel gevallen ook de maandlasten van een huur- of koopwoning. Twee hypotheken betalen kan best zwaar zijn. Bij de meeste geldverstrekkers bestaat de mogelijkheid om een rentedepot aan te vragen gelijktijdig met de hypotheek. Op deze wijze kunnen de rentelasten vanuit dit rentedepot worden voldaan zodat uw lasten enigszins gedempt worden.

  Financiering tijdens of na de bouw

  Indien het gekochte nieuwbouwhuis al in aanbouw is kunnen er al bouwtermijnen zijn vervallen. Bijvoorbeeld als men de begane grond vloer al is gestort of wanden zijn geplaatst.

  Naast de betaling van de grond bent u dan ook de vervallen bouwtermijnen plus een rentevergoeding verschuldigd voor de projectontwikkelaar. Deze vergoeding maakt onderdeel van de koopsom uit. Dat maakt dat de koopprijs van de woning uiteindelijk hoger is. Ook omdat de rentevergoeding vaak op 6 of 7% wordt afgesproken. De bouwperiode is uiteindelijk iets korter hierdoor waardoor u de eerste maanden iets minder hypotheekrente aan de bank betaalt.

  De vergoeding over de bouwperiode voorafgaand aan het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst is niet fiscaal aftrekbaar. Koopt u pas nadat de bouw is voltooid, dan zijn alle termijnen en kosten al in de koopsom opgenomen en is er geen sprake meer van bouwrente.

  Extra kosten nieuwbouwwoning

  U krijgt bij de aankoop van een nieuwbouwwoning te maken met allerlei extra kosten. Bijvoorbeeld voor de aanleg van de tuin en schutting. Bij de aankoop van nieuwbouw bedragen de bijkomende kosten gemiddeld 8% van de koopprijs van bijvoorbeeld € 350.000 van uw nieuwe woning.

  Oplevering van uw nieuwbouwwoning

  U wordt eigenaar van een nieuwbouwwoning of van perceel waarop je nieuwbouwwoning gebouwd wordt, zodra u de transportakte en de hypotheekakte bij de notaris hebt ondertekend. Vanaf dat moment is het pas mogelijk om een hypotheek te vestigen.

  Bij een nieuwbouwwoning vindt de sleuteloverdracht en werkelijke oplevering op een ander moment plaats dan bij bestaande bouw. Tijdens de bouwperiode mag u sporadisch en altijd in overleg met de aannemer een kijkje nemen. U hebt het recht om voorafgaand aan de oplevering te kijken of alles in perfecte staat en conform afspraak wordt opgeleverd. In de meeste gevallen is dat niet zo en om die reden raden wij u aan om een opleveringskeuring aan te vragen.

  Sparren met een hypotheekadviseur van ons kantoor en uw plannen bespreken?
   Belafspraak?

   Verbouwing meefinancieren in hypotheekverbouwen

   Op het moment dat u van plan bent om een (nieuwe) woning te kopen en deze grondig te verbouwen zijn er bijzondere spelregels van toepassing. Zijn bijvoorbeeld alle kosten van de verbouwing mee te financieren in de hypotheek? En hoe krijgt u het verbouwingsbudget beschikbaar vanuit de hypotheek? Maakt het uit of u een keuken wenst te verbouwen of een dakkapel?

   Een waardevermeerderende verbouwing

   Bij een verbouwing die waarde toevoegt is het meestal mogelijk om deze volledig mee te financieren in de hypotheek. Een voorbeeld hiervan is het realiseren van een uitbouw of plaatsen van een dakkapel. De taxateur houdt rekening met deze waarde en neemt de marktwaarde na verbouwing op in het taxatierapport.

   Een cosmetische verbouwing

   Valt een verbouwing die niet per se waarde toevoegt ook mee te financieren? Dat is ook mogelijk alleen dan telt de taxateur een gedeelte van deze verbouwing op bij de marktwaarde na verbouwing. Een voorbeeld van een dergelijke verbouwing is het vervangen van een keuken. Soms kiest iemand ervoor een keuken van pakweg een paar jaar oud te vervangen omdat deze qua smaak niet overeenkomt. Dit is dus persoonlijk en lastig om 100% mee te financieren. Stel dat u een woning koopt die compleet gestript is dan valt er meer waarde toe te kennen aan een nieuwe keuken. Kortom maatwerk dus.

   Wat is mijn maximale hypotheek met een bouwdepot?

   In 2018 kunt u maximaal 100% van de waarde van de woning lenen. Bij een hypotheekaanvraag met een verbouwing wordt dan ook rekening gehouden met de marktwaarde na verbouwing en die kunt u dan ook tot 100% belenen. Het verschil tussen de marktwaarde voor en na verbouwing wordt geparkeerd in een bouwdepot.

   Wat is een bouwdepot?

   Het bouwdepot is een gereserveerde bankrekening die is gekoppeld aan de hypotheek. De bank of geldverstrekker wil zeker weten dat de verbouwing ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd omdat anders de marktwaarde na verbouwing niet wordt behaald. Om die reden houdt men een vinger aan de pols en controleert men ook of u voldoet aan de opgave in de verbouwingsspecificatie. U dient met facturen te declareren vanuit het bouwdepot. Tegenwoordig hebben veel banken een app waarmee u digitaal een declaratie kunt indienen.

   Het is ook mogelijk om de kosten van de verbouwing voor te financieren en later te declareren vanuit het bouwdepot. Let er goed op dat u zelf verantwoordelijk blijft voor het uitkeren van het bouwdepot, ook al maakt de geldverstrekker een vergissing bij de uitkering.

   Betaal ik rente over een bouwdepot?

   U ontvangt een rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot en tegelijkertijd betaalt u hypotheekrente over het geleende bedrag. Bij de meeste geldverstrekkers is deze rentevergoeding gelijk. Er zijn ook geldverstrekkers die een afslag toepassen op de rentevergoeding van het bouwdepot. Meestal is dit 1%. Stel dat u dus 3% hypotheekrente hebt afgesproken voor uw hypotheek dan ontvangt u bij een dergelijke aanbieder 2% rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot. Op zich geen probleem als u toch direct gaat verbouwen, maar op het moment dat u een complete nieuwbouwwoning koopt en 2 jaar lang doet over de bouw dan loopt dit in de papieren.

   Het is dus raadzaam om niet uitsluitend te focussen op de hypotheekrente, maar ook goed de voorwaarden in ogenschouw te nemen. Ook zit er vaak een maximumduur aan het houden van een bouwdepot. Bij de meeste geldverstrekkers is dit 2 jaar.

   Verbouwen in combinatie met NHG?

   Een verbouwing in combinatie met NHG mag u ook meefinancieren. U dient dan alleen rekening te houden met de maximale kostengrens. De koopprijs van de woning én de kosten van de verbouwing mogen niet boven deze grens uitstijgen. Het staat u vrij om op een later moment uw hypotheek uit te breiden met een niet-NHG leningdeel ten behoeve van een verbouwing.

   Energiebesparende verbouwing

   Wenst u meteen uw woning perfect te isoleren en mee te nemen in uw hypotheek? Dan gelden er bijzonder aantrekkelijke regels bij sommige geldverstrekkers. Dan mag u ineens 6 procent meer financieren boven de 100 procent van de marktwaarde. U dient dit merendeel boven de 100 procent dan volledig te gebruiken voor energiebesparende maatregelen. In veel gevallen is dit geen probleem.

   In veel gevallen blijft dan dit merendeel wat u financiert ook buiten beschouwing qua inkomenstoets. U bespaart door het beter isoleren van uw woning ook energielasten wat meer besteedbaar inkomen oplevert.

   De volgende verbouwingsmaatregelen worden als energiebesparend gezien door de meeste geldverstrekkers :

   • HR++ beglazing of nog beter triple glas;
   • Spouwmuurisolatie;
   • HR-ketel;
   • Zonneboiler;
   • Zonnepanelen;
   • Warmtepomp;
   • Dakisolatie;
   • Vloerisolatie.

   Ook voor deze verbouwingsmaatregelen geldt dat u met facturen dient te kunnen aantonen dat u de verbouwing daadwerkelijk aan deze energiebesparende maatregelen uitgeeft.

   Rentekorting hypotheek energiebesparende maatregelen

   ABN Amro, Rabobank en Triodos bank geven u een korting indien u beschikt over een energiezuinige woning. Met een paar stappen kunt u mogelijk uw energielabel verbeteren en dan in aanmerking voor een rentekorting komen.

   Nieuwe taxatieregels per april 2018

   Sinds kort dient een taxateur in het taxatierapport ook vergelijkingsobjecten te benoemen met een soortgelijke verbouwing. Dat betekent dat het opstellen van een taxatierapport langer duurt en meer tijd kost. Ook komt het soms voor dat iemand een ingrijpende verbouwing doet, maar geen vergelijkbare verbouwde (verkochte) woningen te vinden zijn. Dan is nader overleg met het validatie instituut noodzakelijk.

   De kosten van een taxatierapport zijn om die reden dan ook hoger sinds april 2018.

   Maximale hypotheek?

   Weten wat voor u de mogelijkheden zijn? Een indicatie van de maximale hypotheek kunt u zelf berekenen en even sparren met een hypotheekadviseur van ons kantoor behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. Samenwerken met ons in een notendop : wij besparen U tijd, geld en gedoe! Wij werken landelijk.
    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

    Uitleg video van Aegon over het meefinancieren van een verbouwing