Tag: eigen woning

prinsjesdagInmiddels is het belastingplan 2019 bekend gemaakt. Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen voor u als klant staan onderstaand weergegeven.

Woning en hypotheek

 • De hypotheekrente wordt sneller afgebouwd: van maximaal 49% in 2019 naar 37,05% in het jaar 2023.
 • Het eigenwoningforfait zal deels als compensatie voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek worden verlaagd. Het percentage dat als belasting over de eigen woning betaald dient te worden is nu nog 0,70%, dit zal met 0,05%-punt omlaag gaan naar 0,45% in 2023 (voor de woningen die vallen in de categorie € 50.000 tot € 1.060.000);
 • Woningeigenaren met een hoge WOZ-waarde en lage hypotheekrente, zal deze belasting steeds sterker voelen vanwege de afbouw van de Wet Hillen. Deze wet hield in dat als de te betalen belasting op de eigen woning hoger was dan het voordeel van de hypotheekrenteaftrek, dat er dan niets betaald hoefde te worden, de te betalen belasting werd gecompenseerd met een extra aftrekpost die net zo groot was als de te betalen belasting. Deze extra aftrekpost wordt vanaf 2018 in 30 jaar afgebouwd naar nihil.
Tip : U kunt in 2018 bepaalde uitgaven naar voren halen en op deze wijze in 2018 nog profiteren van een hoger aftrekpercentage.

U kunt hierbij denken aan het vooruitbetalen van 6 maanden aan hypotheekrente. Deze 6 maanden is het maximum dat fiscaal vooruitbetaald mag worden. Overigens dient uw bank hieraan mee te werken, dat is niet bij iedere bank zo.

Ook kunt u besluiten om de partneralimentatie voor uw ex-partner ineens te betalen of vooruit te betalen. Dit vergt eveneens overleg met de ontvangende partij.

Aftrek onderhoudskosten voor rijksmonumenten komt te vervallen

Deze regeling wordt vervangen voor een subsidieregeling. Al enige tijd is bekend dat de overheid deze regeling wenst te vervangen. Dit is geen groot nieuws.

Uiteindelijk kan de subsidie hoger uitpakken dan de huidige aftrek voor monumenten vanwege de verlaging van het tarief voor de inkomstenbelasting en de beperking van de aftrekposten in box 1.

Tarieven inkomstenbelasting

 • Er zullen nog maar twee tarieven voor de inkomstenbelasting bestaan: 36,93% voor belastbare inkomens tot €68.600 en 49,5% boven deze inkomensgrens;
 • De algemene heffingskorting en de arbeidskorting zullen worden verhoogd. Dit gebeurt in stappen van 2019- 2021;
 • De nieuwe rendementspercentages voor het berekenen van de vermogensrendementsheffing zullen bekend worden gemaakt. Deze belasting kan dus stijgen maar ook dalen

Tarieven box 3

Het heffingsvrij vermogen wordt in 2019 geïndexeerd tot een bedrag ad € 30.360.

Rendement per vermogensschijf

Van € 0 tot en met € 71.650Van € 71.651 tot en met € 989.736Boven de € 989.736
Weging rendementsklasse I67,00%21,00%0,00%
Weging rendementsklasse II33,00%79,00%100,00%
20172,87%4,60%5,39%
20182,02%4,33%5,38%
20191,94%4,45%5,60%

Aftrekposten

 • Diverse aftrekposten worden verlaagd. De aftrek voor monumentenpanden zal mogelijk worden vervangen door een subsidieregeling.
 • Dit geldt voor de hypotheekrenteaftrek, aftrek van onderhoudsverplichtingen (alimentatie), aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrek van scholingsuitgaven, aftrek van uitgaven voor monumentenpanden en de giftenaftrek.

Ondernemers

 • De tarieven voor de aanmerkelijk belang (Box 2) en de vennootschapsbelasting worden respectievelijk verhoogd (naar 28,5% in 2021) en verlaagd (naar 16,0% / 21,0% in 2021);
 • Ook de aftrekposten voor ondernemers worden afgebouwd naar maximaal 36,93% in 2023. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

Berekenen wat de effecten zijn

 • Zelf berekenen wat de veranderingen in belastingtarieven, aftrekposten en bijtellingen voor u tot gevolg hebben? Berekenhet heeft er een slimme rekentool voor.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

  kapitaalverzekering

  Uw kapitaalverzekering afkopen?

   

  Een kapitaalverzekering is een variant van een levensverzekering die vooral in de afgelopen 30 jaar veel aangeboden werd. Sinds enkele jaren zijn deze polissen ook bekend onder de noemer woekerpolis.

  De gedachte was dat dergelijke kapitaalverzekeringen een bedrag opbouwden om fiscaal gunstig uw hypotheek af te lossen of om kapitaal op te bouwen voor uw pensioen (lijfrenteverzekering). De kapitaalverzekering voor het aflossen van uw hypotheek wordt ook wel een kapitaalverzekering eigen woning, hierna KEW, genoemd indien de verzekering aangemerkt is als box 1 polis.

  Periodiek, meestal maandelijks of jaarlijks, betaalt u een afgesproken premie. De premie is opgebouwd uit een spaar-of beleggingsdeel en een overlijdensrisicodeel. Aan het einde van de looptijd keert de verzekeringsmaatschappij het bedrag uit indien u of de mede-verzekerde (meestal uw partner) in leven bent. Met dit bedrag kunt u dan vervolgens uw hypotheek aflossen, zeker als het een box 1 polis is. Dan heeft u fiscaal de verplichting om de hypotheek af te lossen met het opgebouwde kapitaal.

  Weten wat u kunt doen met een bestaande kapitaalverzekering eigen woning?

  Tijdens een telefonisch interview of persoonlijke afspraak kunnen wij u al snel op weg helpen. Ook kunnen we u uitleggen of u te maken hebt met een woekerpolis.

  Neem dan ook gerust direct contact met ons op. Een eerste gesprek is altijd kosteloos.

  Nieuwe wetgeving sinds 1 januari 2013

  De overheid heeft beslist om de verkoop van nieuwe kapitaalverzekeringen aan banden te leggen per 1 januari 2013. Het fiscale voordeel wat de overheid voor haar rekening nam is voor nieuwe verzekerden niet meer haalbaar.

  Er is wel sprake van overgangsrecht. Een ieder die reeds voor de datum van 1 januari 2013 een kapitaalverzekering eigen woning bezat mag deze voortzetten. Wel zijn er fiscale spelregels verbonden aan dit overgangsrecht. Zo mag u de einddatum niet verlengen of het kapitaal verhogen.

  Hoe werkt een kapitaalverzekering eigen woning?

  Een KEW is een verzekering die op een afgesproken datum een eenmalig bedrag uitkeert. Meestal is de looptijd 30 jaar. De maandelijkse premie wordt gespaard of belegd.

  Naast de kapitaalopbouw zit er ook meestal een overlijdensrisicodeel in de polis. Dat is een verplicht element, anders mag het product geen verzekering genoemd worden. Dat betekent dat u niet alleen kapitaal opbouwt, maar ook dat een van te voren verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd als u of uw partner overlijdt tijdens de looptijd. De premie bestaat uit een spaar- of beleggingsdeel en een premie voor een overlijdensrisicoverzekering.

  Het alternatief is een zogeheten spaarrekening eigen woning, hierna SEW, die zo’n combinatie niet kent. Wel kunt u naast een SEW een losse overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Uiteindelijk is dat ook voordeliger en praktischer gebleken.

  Fiscale spelregels kapitaalverzekering eigen woning | KEW

  De belangrijkste fiscale kenmerken zijn als volgt :

  • Vrijstelling voor vermogensrendementsheffing in box 3 en een onbelaste opbouw van kapitaal;
  • Om in aanmerking voor de belastingvrijstelling te komen dient u de opgebouwde waarde af te lossen op de eigenwoningschuld;
  • Sinds 1 april 2017 is de minimale looptijd van 15 jaar komen te vervallen indien u de waarde gebruikt om de eigenwoningschuld af te lossen;
  • De verzekering dient te lopen bij een professionele verzekeraar en niet een eigen bv;
  • De hoogste jaarpremie mag niet meer bedragen dan tien maal de laagste premie;
  • De maximale looptijd van de polis is 30 jaar.

  Wat gebeurt er indien u niet aan de fiscale spelregels voldoet voor een KEW? Dan wordt alsnog de aangegroeide rente of het beleggingsresultaat belast tot maximaal 52%. Afhankelijk van de inkomensklasse waar u in valt qua inkomstenbelasting.

  Het belastbaar bedrag is de uitkering minus de betaalde premies gedurende de looptijd. Stel dat u € 100.000 aan uitkering ontvangt en de betaalde premies zijn € 75.000 dan is uw belastbare rendement € 25.000. Is uw rendement negatief dan bent u geen inkomstenbelasting verschuldigd.

  Kapitaalverzekering verpanden aan hypotheek

  Wat is het verpanden van een levensverzekering aan een hypotheek? De inhoudelijke polis wordt niet anders alleen de geldverstrekker is de eerste gerechtigde tot het kapitaal. Op deze wijze heeft de bank of geldverstrekker invloed op de uitkering van de polis bij een vroegtijdig overlijden van u of uw partner.

  Dient dan de hele polis afgelost te worden op de hypotheek? Meestal vindt de uitkering in overleg plaats. Is de geldverstrekker of bank van mening dat uw financiële situatie na het overlijden wankel is dan zal men de gehele polis wensen te benutten om de hypotheek af te lossen. Heeft u voldoende ruimte, dan vindt overleg plaats en laat men alsnog een deel vrij voor een rechtstreekse uitkering.

  Volgorde aflossen verpanden KEW-polis

  Zodra u uw hypotheek gaat oversluiten kunt u te maken krijgen met het aflossen van een kapitaalverzekering. In sommige gevallen is deze verzekeringspolis verpand aan de geldverstrekker en ontstaat er een probleem qua volgorde. Immers, eerst dient u de hypotheek af te lossen en daarna geeft de geldverstrekker de polis vrij.

  Er kan een fiscaal probleem ontstaan als blijkt dat u de uitkering van de kapitaalverzekering direct op uw rekening gestort krijgt. Gelukkig heeft de staatssecretaris in het besluiten van 2017 rekening met deze situatie gehouden. Zo heeft u een redelijke termijn om de aflossing van de KEW-polis op de hypotheek te kunnen doen. Heel concreet is deze termijn zes maanden. Binnen deze zes maanden dient u de polis alsnog af te lossen op de nieuwe hypotheek.

  Lukt het niet om binnen deze termijn de zaak op te lossen dan kunt u overleg plegen met de inspecteur van de Belastingdienst.

  Besparing overlijdensrisicoverzekering kapitaalverzekering eigen woning

  De overlijdensrisicoverzekering die is ingebakken in de polis van de kapitaalverzekering valt los voort te zetten. Dat levert een besparing op in de meeste gevallen. In de afgelopen jaren zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen gedaald vanwege toegenomen concurrentie en het lagere risico op sterfte.

  Ook kunt u besluiten het kapitaal binnen de kapitaalverzekering af te kopen of fiscaal voort te zetten in een zogeheten SEW. Dan blijven de fiscaal gunstige voorwaarden gehandhaafd, maar hebt u minder kosten.

  Bij de gemiddelde KEW is sprake van verborgen kosten waar u geen of nauwelijks invloed op hebt. Op deze wijze kunt u de opbouw voor de aflossing van uw hypotheek veiliger en goedkoepr regelen. Zo kunt u namelijk ook van beleggen overstappen naar beleggen. Het blijft ook mogelijk om te beleggen met een zogeheten beleggersrekening eigen woning.

  Uiteindelijk zorgen de kosten binnen de kapitaalverzekering voor een lager rendement. Immers van uw ingelegd premie blijft minder over om daadwerkelijk te beleggen of sparen.

  Is iedere kapitaalverzekering eigen woning een woekerpolis?

  Niet iedere kapitaalverzekering eigen woning is altijd even transparant. Helaas is de conclusie dat de meeste kapitaalverzekeringen te kwalificeren zijn als woekerpolis. Beleggingsverzekeringen zijn complexe financiële producten en het laatste woord hierover is in de rechtszaal nog niet gezegd. Talrijke procedures lopen er richting verzekeraars. Er zijn miljoenen van deze kapitaalverzekeringen in omloop.

  De overlijdensrisicoverzekering keert uit bij overlijden gedurende de looptijd en kan een gelijkblijvende dekking hebben of een dalende. Vaak wordt voor dit onderdeel binnen de kapitaalverzekering een hoge premie in rekening gebracht. Naast de verborgen kosten die verzekeraars jarenlang in rekening hebben gebracht is de premie van de overlijdensrisicoverzekering ook een veelbesproken onderwerp.

  Uiteindelijk zijn de in rekening gebrachte bedragen direct van invloed op uw uiteindelijk rendement en bedrag wat opgebouwd wordt na afloop van de looptijd.

  Oversluiten kapitaalverzekering eigen woning

  De volgorde van het oversluiten van uw kapitaalverzekering eigen woning is belangrijk. Eenmaal afgekocht blijft afgekocht en betekent ook een afrekening met de fiscus. Gedurende de looptijd van uw verzekering mag u rustig oversluiten naar een andere verzekeraar of geldverstrekker. De methode hiervoor heet fiscale geruisloze voortzetting. De praktijk is zoals vaak weerbarstiger. U heeft in veel gevallen ook toestemming nodig van de geldverstrekker indien de polis is verpand.

  Vaak loont het de moeite om toch dit onderzoek op te starten. U kunt deze zorgen ook uit handen geven aan onze financieel adviseurs tegen een vast tarief.

  Samenvatting kapitaalverzekering eigen woning

  In veel gevallen is een verbetering van uw financiële situatie mogelijk. De kapitaalverzekering eigen woning kan in veel gevallen ontmandeld of afgekocht worden. Het doel om kapitaal op te bouwen voor de aflossing van uw hypotheek of opbouw van uw pensioen blijft dan nog steeds mogelijk.

  Wij kunnen een inventarisatie van uw huidige situatie maken en u informeren over de concrete oplossingen voor uw woekerpolis dan wel kapitaalverzekering.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.