Tag: hypotheekrente

Of de hypotheekrente in 2019 gaat stijgen of dalen is ’the one million dollar question’ voor de gemiddelde eigenwoningbezitter (in spe). Nu afsluiten voor 10 jaar rentevast of juist voor de maximale termijn van 30 jaar? In ieder geval is de algemene verwachting dat ook in 2019 de rente nog laag blijft. Goed nieuws dus!hypotheekrente 2019

Economische omstandigheden en hypotheekrente verwachting voor 2019

Een hypotheek valt nu nog prima af te sluiten voor 10 jaar vast tegen een rente van 2% voor zowel huizenkopers en consumenten die een verlengingsaanbod van hun geldverstrekker hebben gehad. De economie heeft prima de wind in de rug wat zorgt voor een lichte neiging naar een stijging van de hypotheekrente in 2019.

Ook heeft de ECB (Europese Centrale Bank) besloten om het opkoopprogramma af te gaan bouwen. Dit opkoopprogramma was een crisismaatregel om in Europa mensen aan het werk te krijgen en om welvaart te creëren.

Inmiddels valt wel vast te stellen dat de bodem voor de hypotheekrente is bereikt en dat de kans op een verdere daling klein is. Daar dienen de economische omstandigheden drastisch voor te wijzigen.

Ontwikkelingen rente op korte termijn

In de Verenigde Staten heeft de Centrale Bank de rente inmiddels voor de negende keer de rente verhoogd en heeft de economie daar een voorsprong op Europa. De ECB probeert met het opkopen van schulden consumenten aan het besteden te krijgen en de rente kunstmatig laag te houden. Ook houdt men nauwlettende inflatie in de gaten en is de doelstelling een inflatie van 2%. Door het extra toevoegen van geld aan de economie blijft de rente dus kunstmatig laag.

Zo lang dit opkoopprogramma blijft bestaan is de verwachting dat de hypotheekrente in 2019 licht zal stijgen tot het einde van het jaar. Het economisch bureau van ABN Amro verwacht zelfs tot aan 2020 eenzelfde renteniveau.

Rentebeleid ECB

In Europa heeft de ECB minder haast. ABN Amro verwacht dat de ECB pas eind 2019 de rente zal ophogen om de inflatie te beteugelen.

Rentestijging door Basel 4 regels voor banken

In 2022 worden er nieuwe regels voor banken ingevoerd onder de noemer Basel 4. Dit is een akkoord tussen de banken onderling en 1 van de belangrijke aanpassingen ten opzichte van Basel 3 is dat banken een hogere buffer dienen aan te houden ten opzichte van verstrekte leningen en hypotheken. Vooral het Nederlandse model waarbij banken relatief veel aflossingsvrije hypotheken verstrekken zorgt voor een nadelige positie voor de Nederlandse banken.

De verwachting is dat de Nederlandse banken deze nieuwe kapitaaleisen zullen doorbelasten aan klanten. Dit is eigenlijk al zichtbaar tussen de opslagen in rente tussen bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek en en annuïteitenhypotheek. De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) verwacht op termijn zelfs een rentestijging van 1% door deze nieuwe set afspraken.

Deze Basel 4 norm geldt overigens uitsluitend voor banken. Dit betekent dat verzekeraars en pensioenfondsen een concurrentievoordeel hebben en zich nadrukkelijker op de markt zullen manifesteren als geldverstrekker voor hypotheken. Dit fenomeen is de laatste jaren al zichtbaar vanwege de verruiming voor pensioenfondsen en de Basel 3 regels om geld uit te lenen voor hypotheken. Een aanbieder zoals Munt hypotheken is in 2017 geëindigd op de 7e plaats qua aanbieders. De drie grootste aanbieders van hypotheken (Rabobank, ING en ABN Amro) verliezen steeds meer marktaandeel.

Vanwege de trend om steeds vaker een langjarig rentevast periode, 20 jaar en 30 jaar rentevast, af te sluiten zijn deze ‘nieuwe’ aanbieders in het voordeel voor de komende jaren.

Advies aanvragen voor een hypotheek

Wij kunnen u tijdens een (bel)afspraak meer informatie verstrekken over hypotheken en hoe u een keuze voor een rentevast periode kunt maken. Ook kunnen wij u meerdere diensten aanbieden rondom het kopen van een woning. Bij interesse vul onderstaand formulier in, een kennismakingsgesprek is kosteloos. Sparren over dit onderwerp behoort ook gewoon tot de mogelijkheden!

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

   

   

  rentemiddeling
  Meer informatie?
   

  Rentemiddeling om de rentelasten van uw hypotheek direct te verlagen

  Bij rentemiddeling wordt uw huidige hypotheekrente vergeleken met de marktrente. Indien de marktrente lager is dan de contractrente kan het interessant zijn om uw hypotheek om te zetten naar deze lagere marktrente. Dit geeft u de komende jaren zekerheid over uw maandlasten.

  Deze zekerheid is één van de redenen waarom u zou kunnen kiezen voor het toepassen van rentemiddeling. Niet iedere geldverstrekker kent het principe van rentemiddeling. Dan zijn er ook nog aanbieders die het wel gebruiken, maar ergens diep in hun hypotheekvoorwaarden zijdelings vermelden.

  De berekening van rentemiddeling vindt in de meeste gevallen volgens twee formules plaats. In de ene variant wordt de resterende rentevastperiode ‘gemiddeld’ met de lagere marktrente van de nieuwe rentevastperiode. De andere methode gaat uit van het betalen van een boeterente welk bedrag u verschuldigd bent vanwege het openbreken van het rentecontract en waarbij deze boete wordt omgeslagen middels een renteopslag in het nieuwe rentepercentage. Als u wenst te weten welke methodiek uw geldverstrekker toepast is het aan te raden om uw hypotheekadviseur of bank te raadplegen. Uiteraard helpen wij u ook graag met dit onderwerp.

  Wat is rentemiddeling

  Rentemiddeling is niet alleen interessant bij een dalende rente. De hypotheekrente is momenteel nog historisch laag. De verwachting van veel economen is dat de hypotheekrente de komende jaren zal gaan oplopen. Wat heeft u dan aan rentemiddeling? De grootste banken bieden namelijk de mogelijkheid om tijdens de rentevaste periode boetevrij een nieuwe periode af te sluiten. De resterende rente en looptijd worden dan verrekend in de nieuwe periode; zeg maar gemiddeld. Dat kan betekenen dat u een paar tienden van procenten meer hypotheekrente gaat betalen dan u nu gewend bent. Maar het grote voordeel is dat u voorkomt straks geconfronteerd te worden met forse rentestijgingen.

  Het voordeel van rentemiddeling boven oversluiten hangt samen met de oversluitkosten. Besluit u om rentemiddeling toe te passen dan bent u uitsluitend administratiekosten verschuldigd aan de aanbieder. Verzoekt u om hulp van een hypotheekadviseur dan zal deze ook nog een bedrag in rekening brengen voor het uitvoeren van de rentemiddeling. Bij oversluiten lopen deze kosten in de duizenden euro’s omdat voor een nieuwe hypotheek veel meer partijen nodig zijn zoals een notaris en taxateur en de mogelijke boeterente ineens afgerekend dient te worden.

  Afhankelijk van de voorwaarden van sommige geldverstrekkers kunt u in sommige gevallen eens in de 24 maanden verzoeken om rentemiddeling. Populair gezegd kunt u uw bestaande hypotheek pimpen met rentemiddeling. Alles blijft gelijk, behalve de rente.

  Rentemiddeling bij bestaande bank

  Rentemiddeling kan alleen als u bij uw huidige verstrekker blijft. Het voordeel van overstappen van een hoge rente naar een lage rente is zoals hiervoor uiteengezet te begrijpen. Maar waarom zou u als u nog jarenlang een lagere rente betaalt, vrijwillig overstappen naar een hogere rente? Simpelweg om te voorkomen dat je over twee jaar tegen een nóg hogere rente moet lenen als u verwacht dat de marktrente (fors) stijgt. Omgekeerd, als u verwacht dat de rente niet stijgt maar daalt, dan zijn de gevolgen van middelen negatief.

  Rentemiddeling hoeft niet altijd de voordeligste oplossing te zijn. Als er bij een andere geldverstrekker een lagere rente mogelijk is dan is oversluiten wellicht voordeliger. Laat dit ook uitrekenen door een hypotheekadviseur. Deze heeft ook de verplichting om u inzichtelijk te maken binnen welke periode u de oversluitkosten terugverdiend. Anders dan vroeger dient uw financieel adviseur u vanwege de wettelijke zorgplicht juist te informeren over de keuze om al dan niet over te sluiten.

  Indien u focust op de huidige lage hypotheekrente, maar nog vastzit aan een hoger tarief, hoeft u dus niet meer bij de pakken neer te zitten.

  Rentemiddelen wanneer niet doen?

  Heeft u een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, kies dan niet voor rentemiddelen. Na rentemiddeling heeft u een lagere rente, maar ook over het spaarbedrag in uw spaarverzekering of bankspaarrekening. De premie voor deze spaarverzekering stijgt hierdoor.  Wel maakt u allerlei kosten waaronder het betalen van een boeterente terwijl uw maandlast niet daalt. Kortom dat is onverstandig en duur.

  Bij de overige hypotheekvormen levert rentemiddelen enkel een voordeel op als u een hoge hypotheekrente hebt en uw rentevaste periode nog een aantal jaren loopt waarbij u een rentestijging in de toekomst verwacht. Er zit dus ook een element van speculatie in de keuze wel of niet rentemiddelen. De hamvraag is of de rente gaat stijgen of juist nog langere tijd laag blijft. Daarop heeft niemand het echte antwoord.

  Oversluiten hypotheek beperkingen

  Ook komt het soms voor dat uw huidige inkomenssituatie het niet toestaat om überhaupt een nieuwe hypotheek af te sluiten. Mogelijk heeft u een lager inkomen vanwege de crisis of bent u tijdelijk werkloos of bent u ondernemer geworden of bent u simpelweg minder gaan werken ten opzichte van het moment van afsluiten van de hypotheek. Daarnaast kan de waarde van uw woning dermate lager zijn dat u ook geen nieuwe hypotheek krijgt vanwege de benodigde financiering ten opzichte van de waarde van uw woning. Ook kunnen de steeds strenger wordende hypotheekregels een nieuwe hypotheek in de weg zitten. In dat geval kunt u toch profiteren van de lage hypotheekrente en ontstaan er direct lagere maandlasten.

  Door het toepassen van rentemiddeling kan er ook een belastingvoordeel ontstaan. Stel dat u uw hypotheek oversluit dan betaalt u alle kosten, waaronder de boeterente, ineens. In het belastingjaar van oversluiten kunt u dan deze kosten eenmalig in aftrek nemen. Bij rentemiddeling voldoet u de boeterente gespreid en maakt u dan voordeel van het progressievoordeel in de inkomstenbelasting doordat de aftrek in de resterende jaren plaats zal vinden.

  Bijkomende kosten rentemiddeling

  Indien u besluit rentemiddeling toe te passen betaalt u administratiekosten aan de aanbieder van uw hypotheek. Deze bedragen zijn gemiddeld zo’n € 225. Ook heeft u kosten voor een hypotheekadviseur om het proces van rentemiddeling te begeleiden. Gelukkig zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.

  Boeterente bij verhuizen omzeilen

  Door middel van het toepassen van rentemiddeling kunt u een boeterente omzeilen. U kunt hiermee de boeterente uitsmeren over de resterende rentevaste periode en vervolgens na de omzetting de hypotheek boetevrij aflossen zodra u gaat verhuizen. Er zijn geldverstrekkers die verhuisboetes in rekening brengen tot maximaal 3% van de hoofdsom van uw hypotheek.

  Deze afspraken zijn vastgelegd in de hypotheekofferte en -akte van destijds bij het aangaan van de hypotheek in ruil voor een rentekorting. Als u besluit de hypotheek mee te verhuizen of een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank af te sluiten heeft u meestal ook geen verhuisboete.

  Voorbeeldberekening rentemiddeling

  Stel u heeft een aflossingsvrije hypotheek met een hoofdsom van € 250.000 met een rentepercentage van 6,5% waarvan de rente nog 24 maanden loopt.

  De huidige marktrente voor een rentevastperiode van 10 jaar is 4,9% en u wenst dus uw hypotheek voor de komende 10 jaar vast te zetten.

  In dit geval wordt de nieuwe rente 5,22%. Een besparing van 1,28% per jaar en in maandlast dus een besparing ad € 266,67.

  Deze berekening is van toepassing indien uw geldverstrekker geen boete hanteert bij een tussentijdse rentemiddeling. Er zijn ook geldverstrekkers die een boete doorbelasten en deze terug laten komen in een renteopslag.

  Hulp bij rentemiddeling gewenst

  Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   hypotheekrente 15 jaar vast vergelijkenHypotheekrente 30 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

   Wenst u goedkoopste hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 30 jaar te vergelijken? Dan kunt u zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor een hypotheekrente van 30 jaar vast maken, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten.

   Een rentevaste periode van 30 jaar noemen wij in de praktijk de ultieme zekerheid. Immers de looptijd van uw hypotheek is in de regel ook zo’n 30 jaar. Uw hypotheek met een rentevaste periode is dan hurricane-proof zullen we maar zeggen. Geen enkele rentestijging is van invloed op uw maandlasten.

   Ook zijn uw maandlasten 30 jaar lang, 360 maanden, niet aan inflatie onderhevig.

   Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een cakewalk met deze tool. Wenst u een kortere rentevast periode te vergelijken dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Selecteer dan de rentevast periode van uw keuze.

   Aflosvormen vergelijken

   Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

   • Aflossingsvrije hypotheek;
   • Levenhypotheek;
   • Bankspaarhypotheek;
   • Beleggingshypotheek;
   • Spaarhypotheek;
   • Hybridehypotheek.

   Hulp bij het vergelijken gewenst?   Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

   De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

   De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

   • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
   • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
   • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
   • Is er sprake van een verhuisregeling;
   • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

   Kortingen en opslagen op de hypotheekrente

   In de vergelijkingstabel staan in principe de laagste rentes gepresenteerd. Toch kan het zijn dat deze rente in uw persoonlijke situatie aangepast, door middel van een korting of opslag, dient te worden vanwege de keuze van een aflosvorm (opslag) of vanwege het openen van een bankrekening (korting).

   Ook komt het voor dat er een korting wordt verleend, bij ABN Amro, indien u aanspraak kunt maken op een werknemersarrangement. Bovendien zijn er ook banken die een korting verlenen als u een energiezuinig huis heeft.

   Besluit u om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten dan geldt er bij sommige geldverstrekkers een opslag. Deze opslag is gemiddeld zo’n 0,2%. Er is ook een bank die een korting van 0,1% verstrekt indien u gelijktijdig een levensverzekering afsluit.

   Kortom, er zijn diverse uitzonderingen mogelijk die van invloed zijn op de uiteindelijke rente. Voor een juiste rente neem dan gerust contact met u op. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kent de uitzonderingen en kan u helpen bij het maken van een goede vergelijking.

   Variabele of vaste hypotheekrente

   Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

   De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

   Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld tien jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 30 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 30 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

   Renterisico spreiden

   Door een combinatie van rentevaste periodes te kiezen kunt u ook het renterisico spreiden. Dat kunnen we u uitleggen met een rekenvoorbeeld. Stel dat u een hypotheek van € 300.000 kiest dan kunt u bijvoorbeeld € 150.000 vastzetten tegen een 15-jaarsrente en de andere € 150.000 tegen een 20-jaarsrente.

   Als de rente over 15 jaar gigantisch stijgt heeft u maar voor 50% van de hypotheek een probleem. Blijft de rente gelijk, dan heeft u de eerste 15 jaar een voordeel gehad ten opzichte van het afsluiten van een rentevastperiode van 20 jaar.

   Boetevrij aflossen

   Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

   Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

   Verhuisregeling

   Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 10 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 5 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

   Indien u besluit uw koopwoning te verlaten kunt u het rentecontract bij sommige geldverstrekkers ook doorgeven aan de kopers van uw huis. Stel dat de rente over 5 jaar 7% is en u heeft een rentecontract van 2%, dan heeft u een leuk verkoopargument.

   Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

   Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

   Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

   Stappenplan hypotheekaanvraag

   • 1

    Telefonische intake

   • 2

    Persoonlijk adviesgesprek

   • 3

    Aanbod hypotheek bespreken

   • 4

    Beoordeling documenten en acceptatie

   • 5

    Afronding bij de notaris

   • 6

    Nazorg

   Hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

   Wij helpen u graag en snel! Neem bij verdere interesse contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat en u geld, gemak en tijd oplevert.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

    Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

    hypotheekrente 15 jaar vast vergelijkenHypotheekrente 15 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

    Wenst u een vergelijking van de goedkoopste hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 15 jaar? Dan kunt u zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor een hypotheekrente van 15 jaar vast maken, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten.

    Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een cakewalk met deze tool. Wenst u een kortere of langere rentevastperiode te vergelijken dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Selecteer dan de rentevaste periode van uw keuze.

    Aflosvormen vergelijken

    Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

    • Aflossingsvrije hypotheek;
    • Levenhypotheek;
    • Bankspaarhypotheek;
    • Beleggingshypotheek;
    • Spaarhypotheek;
    • Hybridehypotheek.

    Hulp bij het vergelijken gewenst?    Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

    De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

    De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

    • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
    • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
    • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
    • Is er sprake van een verhuisregeling;
    • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

    Kortingen en opslagen op de hypotheekrente

    In de vergelijkingstabel staan in principe de laagste rentes gepresenteerd. Toch kan het zijn dat deze rente in uw persoonlijke situatie aangepast, door middel van een korting of opslag, dient te worden vanwege de keuze van een aflosvorm (opslag) of vanwege het openen van een bankrekening (korting).

    Ook komt het voor dat er een korting wordt verleend, bij ABN Amro, indien u aanspraak kunt maken op een werknemersarrangement. Bovendien zijn er ook banken die een korting verlenen als u een energiezuinig huis heeft.

    Besluit u om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten dan geldt er bij sommige geldverstrekkers een opslag. Deze opslag is gemiddeld zo’n 0,2%. Er is ook een bank die een korting van 0,1% verstrekt indien u gelijktijdig een levensverzekering afsluit.

    Kortom, er zijn diverse uitzonderingen mogelijk die van invloed zijn op de uiteindelijke rente. Voor een juiste rente neem dan gerust contact met u op. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kent de uitzonderingen en kan u helpen bij het maken van een goede vergelijking.

    Variabele of vaste hypotheekrente

    Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

    De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

    Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld tien jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 15 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 15 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

    Renterisico spreiden

    Door een combinatie van rentevaste periodes te kiezen kunt u ook het renterisico spreiden. Dat kunnen we u uitleggen met een rekenvoorbeeld. Stel dat u een hypotheek van € 300.000 kiest dan kunt u bijvoorbeeld € 150.000 vastzetten tegen een 15-jaarsrente en de andere € 150.000 tegen een 20-jaarsrente.

    Als de rente over 15 jaar gigantisch stijgt heeft u maar voor 50% van de hypotheek een probleem. Blijft de rente gelijk, dan heeft u de eerste 15 jaar een voordeel gehad ten opzichte van het afsluiten van een rentevastperiode van 20 jaar.

    Boetevrij aflossen

    Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

    Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

    Verhuisregeling

    Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 10 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 5 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

    Indien u besluit uw koopwoning te verlaten kunt u het rentecontract bij sommige geldverstrekkers ook doorgeven aan de kopers van uw huis. Stel dat de rente over 5 jaar 7% is en u heeft een rentecontract van 2%, dan heeft u een leuk verkoopargument.

    Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

    Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

    Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

    Stappenplan hypotheekaanvraag

    • 1

     Telefonische intake

    • 2

     Persoonlijk adviesgesprek

    • 3

     Aanbod hypotheek bespreken

    • 4

     Beoordeling documenten en acceptatie

    • 5

     Afronding bij de notaris

    • 6

     Nazorg

    Hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

    Mijn collega’s helpen u graag en snel! Neem contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat en u geld, gemak en tijd oplevert.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

     Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

     hypotheekrente 10 jaar vast vergelijkenHypotheekrente 10 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

     Wenst u een vergelijking van hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 10 jaar? Maak zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor de hypotheekrente van 10 jaar vast, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten. Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een koud kunstje met deze tool.

     Wenst u een kortere of langere rentevastperiode te vergelijken dan is dit ook mogelijk. Selecteer dan de rentevastperiode van uw keuze.

     Een combinatie van diverse rentevastperiodes afsluiten is ook mogelijk in uw definitieve hypotheekaanvraag. U mixt dan de rente en doet aan risicospreiding. Altijd handig.

     Aflosvormen vergelijken

     Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

     • Aflossingsvrije hypotheek;
     • Levenhypotheek;
     • Bankspaarhypotheek;
     • Beleggingshypotheek;
     • Spaarhypotheek;
     • Hybridehypotheek.

     Hulp bij het vergelijken gewenst?     Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

     De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

     De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

     • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
     • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
     • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
     • Is er sprake van een verhuisregeling;
     • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

     Kortingen of opslagen op de hypotheekrente

     In de vergelijkingstabel staan in principe de laagste rentes gepresenteerd. Toch kan het zijn dat deze rente in uw persoonlijke situatie aangepast, door middel van een korting of opslag, dient te worden vanwege de keuze van een aflosvorm (opslag) of vanwege het openen van een bankrekening (korting).

     Ook komt het voor dat er een korting wordt verleend, bij ABN Amro, indien u aanspraak kunt maken op een werknemersarrangement. Bovendien zijn er ook banken die een korting verlenen als u een energiezuinig huis heeft.

     Besluit u om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten dan geldt er bij sommige geldverstrekkers een opslag. Deze opslag is gemiddeld zo’n 0,2%. Er is ook een bank die een korting van 0,1% verstrekt indien u gelijktijdig een levensverzekering afsluit.

     Kortom, er zijn diverse uitzonderingen mogelijk die van invloed zijn op de uiteindelijke rente. Voor een juiste rente neem dan gerust contact met u op. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kent de uitzonderingen en kan u helpen bij het maken van een goede vergelijking.

     Variabele of vaste hypotheekrente

     Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

     De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

     Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld tien jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 10 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 10 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

     Renterisico spreiden

     Door een combinatie van rentevaste periodes te kiezen kunt u ook het renterisico spreiden. Dat kunnen we u uitleggen met een rekenvoorbeeld. Stel dat u een hypotheek van € 300.000 kiest dan kunt u bijvoorbeeld € 150.000 vastzetten tegen een 10-jaarsrente en de andere € 150.000 tegen een 20-jaarsrente.

     Als de rente over 10 jaar gigantisch stijgt heeft u maar voor 50% van de hypotheek een probleem. Blijft de rente gelijk, dan heeft u de eerste 10 jaar een voordeel gehad ten opzichte van het afsluiten van een rentevastperiode van 20 jaar.

     Boetevrij aflossen

     Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

     Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

     Verhuisregeling

     Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 10 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 10 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

     Indien u besluit uw koopwoning te verlaten kunt u het rentecontract bij sommige geldverstrekkers ook doorgeven aan de kopers van uw huis. Stel dat de rente over 5 jaar 7% is en u heeft een rentecontract van 2%, dan heeft u een leuk verkoopargument.

     Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

     Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

     Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

     Stappenplan hypotheekaanvraag

     • 1

      Telefonische intake

     • 2

      Persoonlijk adviesgesprek

     • 3

      Aanbod hypotheek bespreken

     • 4

      Beoordeling documenten en acceptatie

     • 5

      Afronding bij de notaris

     • 6

      Nazorg

     Direct hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

     Onze medewerkers helpen u graag! Neem contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat.

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.

      Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

      Hypotheekrente 20 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

      Wenst u een vergelijking van hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 20 jaar? Maak zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor de hypotheekrente van 20 jaar vast, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten. Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een koud kunstje met deze tool.

      Wenst u een kortere of langere rentevastperiode te vergelijken dan is dit ook mogelijk. Selecteer dan de rentevastperiode van uw keuze.

      Een combinatie van diverse rentevastperiodes afsluiten is ook mogelijk in uw definitieve hypotheekaanvraag. U mixt dan de rente en doet aan risicospreiding. Altijd handig.

      Aflosvormen vergelijken

      Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

      • Aflossingsvrije hypotheek;
      • Levenhypotheek;
      • Bankspaarhypotheek;
      • Beleggingshypotheek;
      • Spaarhypotheek;
      • Hybridehypotheek.

      Hulp bij het vergelijken gewenst?      Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

      De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

      De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

      • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
      • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
      • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
      • Is er sprake van een verhuisregeling;
      • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

      Variabele of vaste hypotheekrente

      Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

      De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

      Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld twintig jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 20 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 20 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

      Boetevrij aflossen

      Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

      Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

      Verhuisregeling

      Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 20 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 10 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

      Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

      Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

      Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

      Direct hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

      Onze medewerkers helpen u graag! Neem contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat.

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

       Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

       hypotheekrente vastzettenGratis telefonisch consult?

       De trend de laatste 3 jaar is om de hypotheekrente voor een lange periode, vanaf 20 jaar, vast te zetten. Dat kost iets meer, maar geeft ook comfort.

       Dit komt omdat de hypotheekrente historisch gezien niet eerder zo laag is geweest. In 2018 is het mogelijk dat u een rentevastperiode van 20 jaar voor 2,24% kunt afsluiten. In 1981 was de gemiddelde rente circa 13%! De kopers van toen spreken wij ook regelmatig.

       Vaak praten zij over het advies dat ze gekregen hebben om de rente variabel af te sluiten de jaren voorafgaand aan 1981. Zij kijken niet met veel plezier terug op deze periode.

       Kortom, het is dus belangrijk om een goede keuze te maken qua rentevastperiode en niet uitsluitend op de hoogte van de hypotheekrente af te gaan. Zeker nu de meeste consumenten in de toekomst een rentestijging verwachten.

       Variabele rente

       Een hypotheekrente die variabel is betekent dat u maandelijks geconfronteerd kunt worden met wisselende rentes en dus maandlasten. Ook kunt u een variabele rente voor maximaal 12 maanden vastzetten, meestal zijn deze tarieven gebaseerd op de Euribor. Dit is een technisch verhaal en slaan we voor het gemak even over.

       Vaste hypotheekrentes

       U kunt de hypotheekrente ook vastzetten voor een bepaalde periode die varieert van 1 jaar rentevast tot en met 30 jaar rentevast. U hebt hierbij de garantie dat uw maandlasten stabiel en zeker zijn. Dat is erg prettig indien u bedenkt dat de maandlasten dan ook inflatieproof zijn. Zou u namelijk dezelfde woning 30 jaar lang huren dan is uw huur na 30 jaar geëxplodeerd terwijl bij een rentecontract van 30 jaar uw maandlast richting de bank gelijk is.

       Naast de betaling van uw hypotheek aan de bank heeft u uiteraard ook te maken als eigenaar van een koopwoning met (lokale) belastingen die ook jaarlijks zullen wijzigen waardoor uw netto lasten ook zullen stijgen, maar waarschijnlijk niet in dezelfde mate indien u zou huren.

       10 of 20 jaar vastzetten?

       Het prijsverschil tussen deze 2 rentevastperiodes is de premie die u betaalt voor de extra zekerheid. Gemiddeld is een rente van 20 jaar vast 0,6% hoger dan een rente van 10 jaar. De rente is fiscaal aftrekbaar dus uw netto maandlasten worden nog gedempt.

       Wenst u de zekerheid van stabiele maandlasten voor uw hypotheek over een lange periode dan is het verstandig om 20 jaar rentevast te kiezen. Bij de meeste geldverstrekkers kunt u bij een verhuizing het rentecontract meenemen naar een volgende woning.

       Het is ook zo dat u bij een goedkopere hypotheekrente de eerste jaren van uw hypotheek sneller aflost.

       Hypotheekrente vergelijken

       Het is tegenwoordig kinderlijk simpel om hypotheekrentes en rentevastperiodes met elkaar te vergelijken. Dat kan bijvoorbeeld ook via onze vergelijkingstool. Daarna kiest u op welke wijze u advies wenst. Persoonlijk aan huis of juist liever online en via advies op afstand. U kiest.

       Wat gaat de hypotheekrente doen?

       Bij de rationele afweging om te kiezen voor 10 jaar rentevast of 20 jaar rentevast kunt u ook uw verwachting over de hypotheekrente betrekken. Zo heeft u na de eerste 10 jaar van het rentecontract bij een gekozen rentevastperiode van 10 jaar de mogelijkheid om opnieuw een rentevastperiode te kiezen. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente over 10 jaar 6% is dan is het voordeliger om de hypotheekrente nu voor 20 jaar vast te zetten.

       Dit is een overweging die voor de lange termijn is. Wenst u bijvoorbeeld de komende 10 jaar meer ruimte te hebben in uw maandlasten vanwege andere uitgaven zoals studerende kinderen dan is de betaalbaarheid van een rentecontract van 10 jaar gunstiger. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente gaat stijgen na 10 jaar dan dient u zich ervan bewust te zijn dat uw maandlasten zullen stijgen. Is uw verwachting dat de rente gelijk blijft of daalt dan heeft dit geen negatief effect op uw maandlasten.

       Uw maandlasten zullen na de eerste periode van 10 jaar stijgen indien de rente met 50% stijgt. Stel dat u nu een hypotheekrente heeft afgesproken van 2,5% en de rente stijgt met 50% naar 3,75% vanaf deze rente in de volgende periode van 10 jaar zullen uw maandlasten stijgen. Dit klinkt als een forse stijging, maar u dient zich te realiseren dat de gemiddelde hypotheekrente de laatste 30 jaar afgerond 5% is.

       Maximale hypotheek is van invloed door rentekeuze

       Ook de hoogte van de hypotheekrente is van invloed op de maximale hypotheek die u kunt lenen. Tot een rentevastperiode van 10 jaar wordt er gerekend met een vaste toetsrente van 5% om betalingsproblemen bij extreme schommelingen  te voorkomen indien u een korte rentevastperiode kiest. Vanaf 10 jaar mag er gerekend worden met de zogeheten werkelijke hypotheekrente. Kiest u voor een rentevastperiode van 20 jaar dan is de maximale hypotheek lager ten opzichte van een rentevast periode van 10 jaar.

       Wat kiezen de meeste eigenwoningbezitters?

       In januari 2018 koos circa 40% van de huizenkopers een rentevastperiode van 20 jaar en 12% koos voor een rentevastperiode van 30 jaar.

       Uiteindelijk is dit bottom line een keuze tussen goedkoop en zekerheid. De meeste huizenkopers kiezen voor een rentevastperiode van 10 jaar.

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.
         

         

         

         

        Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan naar de flexibiliteit bij 23 geldverstrekkers op het gebied van maatwerk. Daaronder wordt verstaan in welke mate consumenten met een afwijkend profiel geholpen kunnen worden bij een hypotheekaanvraag.

        Bij 10 van de 23 onderzochte geldverstrekkers blijkt het mogelijk om af te wijken van een standaardprofiel. Bij het merendeel van de geldverstrekkers is er dus geen afwijking mogelijk op het standaardbeleid. In de praktijk merken wij vaak dat deze aanbieders (Argenta, a.s.r., Aegon, BijBouwe, Centraal Beheer, Delta Lloyd, Lloyds, Merius, Moneyou, Munt, NIBC, Venn Hypotheken en Woonfonds) strak vasthouden aan vaste acceptatiecriteria. Zelfs bij de kleinste afwijking valt de aanvraag naast de band en levert dit een afwijzing op.

        De reactie van één van de aanbieders aan Vereniging Eigen Huis is dat men de kosten laag wil houden met aantrekkelijke productvoorwaarden met een scherpe rente in combinatie met een snel, voorspelbaar en geautomatiseerd acceptatieproces. 

        Reclames over hypotheken

        Naar onze mening ontstaat er ook een stuk verwarring door de reclame uitingen die deze geldverstrekkers doen. Daar wordt niet de indruk gewekt dat men te maken heeft met een gestandaardiseerd product, maar ontstaat de indruk dat iedere klant speciaal is en ook een dito dienstverlening aangeboden krijgt.

        Haalbaarheid hypotheekaanvraag

        Het is op voorhand ook erg lastig om een concrete uitspraak te krijgen over de haalbaarheid van een hypotheekaanvraag indien u een maatwerkbehoefte hebt. Steeds meer aanbieders bieden de mogelijkheid van een zogeheten voorlegmogelijkheid waarbij de uitkomst van een hypotheekaanvraag beter te voorspellen is. Vooral ABN Amro heeft hier een goede mogelijkheid voor gecreëerd en biedt ook binnen een snelle verwerkingstijd een antwoord. Het is op deze wijze mogelijk om de afwijking ten opzichte van het standaard acceptatiebeleid te bespreken en voorafgaand aan de beslissing om een huis te kopen of hypotheek over te sluiten meer zekerheid over de haalbaarheid te verkrijgen.

        Heeft u ook een afwijkende situatie en wenst u deze vrijblijvend te bespreken?

         Telefonisch consult gewenst?hogere boeterente

          

         Iemand is het niet eens met een boeterente die door zijn bank in rekening is gebracht. Om die reden dient deze consument een klacht in bij het Kifid. Dit is het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Consumenten kunnen hier klagen als zij het niet eens zijn met een beslissing van een financieel dienstverlener, zoals een bank, in dit voorbeeld.

         Marktrente stijgt met 0,1% alleen de bank verlaagt de rente met 0,5%.

         Op zich lijkt het een voordeel als uw bank de rente verlaagt, alleen in dit geval pakt het enkele duizenden euro’s nadelig uit. Meer precies : € 3.163. De boeterente die u namelijk betaalt voor het afkopen van een rentecontract bij een hypotheek is gebaseerd op een aantal factoren. Onder andere op basis van het verschil tussen de markt- en contractrente. Hoe groter dit verschil, hoe hoger de boeterente.

         Aanloop naar definitieve boeterente

         De consument heeft op 27 september 2016 een zogeheten voorlopige aflosnota ontvangen met een boeterente van € 9.782. Gebaseerd op ondermeer deze informatie heeft hij besloten een nieuwe hypotheek aan te vragen. De fase om de nieuwe hypotheek te regelen neemt enkele weken in beslag en uiteindelijk heeft de oude geldverstrekker, CMIS, een definitieve aflosnota verzonden aan de notaris met daarop vermeld een hogere boeterente.

         De verklaring voor deze forse verhoging van de geldverstrekker is dat zij de rente voor de vergelijkingsperiode hebben verlaagd met 0,5% terwijl de marktrente in de tussenliggende periode met 0,1% is gestegen.

         Het lijkt logisch dat de consument om deze reden vraagtekens plaatst bij de fors hogere boeterente. Stel dat deze persoon de hypotheekrente nauwlettend volgt gedurende het oversluitproces en verwacht dat CMIS deze ook volgt tijdens de verdere stappen in het proces is de verwachting eerder dat de boeterente zal dalen dan omgekeerd.

         Beslissing Kifid

         Het Kifid is van mening dat CMIS de vrijheid heeft om rentepercentages aan te passen en dat het alleen mogelijk is om een begrenzing toe te passen indien dit onredelijk wordt. De uitleg van CMIS dat men slechts 4 maal in 2016 de rente heeft aangepast vindt het Kifid niet onredelijk. Het Kifid is van mening dat de klant had moeten beseffen dat de voorlopige aflosnota een tijdelijk karakter had en dat letterlijk genoteerd staat dat de definitieve bedragen kunnen wijzigen.

         Om die reden beslist het Kifid dan ook dat de hogere boeterente terecht in rekening is gebracht. De consument vist dus achter het net.

         Weloverwogen een hypotheek oversluiten

         De vraag is of dit wel redelijk is? Immers op het moment dat een eigenwoningbezitter de oversluiting in gang zet na de ontvangst van de proforma aflosnota gaat deze ook verplichtingen aan. Het annuleren van een hypotheekofferte kan gepaard gaan met een annuleringsvergoeding en ook de hypotheekadviseur, taxateur en notaris hebben vaak al werkzaamheden uitgevoerd.

         Voor het kopen van een tastbaar consumentenartikel geldt online een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Voor een hypotheek is eenmaal gekocht ook definitief gekocht.

         De toezichthouder is van mening dat een eigenwoningbezitter inzichtelijk dient te hebben wat de terugverdienperiode is. Met een hogere boete van enkele duizenden euro’s komt deze termijn ook in het gedrang.

         Tips :

         Het zou prettig voor consumenten zijn indien de proforma aflosnota een bepaalde geldigheidsduur zou hebben. Dan geeft dit consumenten de gelegenheid om binnen een redelijke termijn te onderzoeken of het oversluiten van een hypotheek zinvol is.

         In de praktijk lossen wij het op door een goede voorbereiding te nemen en pas de proforma aflosnota op te vragen als de overige zaken duidelijk zijn. Ook is het goed te doen om een serieuze inschatting te maken van de verwachte boeterente. Zodra de keuze om over te sluiten gemaakt is dan kunnen de lijnen tot de daadwerkelijke oversluiting kort zijn.

         Bent u van plan uw hypotheek over te sluiten of wenst u te weten hoe de boeterente in uw situatie uitpakt?

          Reactie binnen 24 uur
          Meestal al eerder.
          Deskundig en eerlijk advies.
          Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
          Uw gegevens 100% veilig.
          Wij respecteren uw privacy.

          Video met uitleg over boeterente

           

          Het wordt steeds moeilijker om een betaalbare woning te bemachtigen is de conclusie aan de hand van de meest recente cijfers van de woningmarkt. Volgens makelaarsvereniging NVM is het aantal woningverkopen in het laatste kwartaal van 2017 met 6% gedaald. Vooral in de meest betaalbare woningen is er sprake van droogkoken. De reden is dat het aanbod zeer schraal is en met 36% is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. In combinatie met de steeds strenger wordende hypotheekregels is dit geen mooi vooruitzicht voor toekomstige woningeigenaren.

          Door het gebrek aan aanbod van betaalbare woonruimte en de extreem lage hypotheekrente zijn bestaande woningeigenaren beter af. De prijzen van koopwoningen zijn in 2017 met maar liefst gemiddeld 9,1% gestegen. De gemiddelde prijs van een koopwoning bedraagt op dit moment € 269.000. In 25% van de transacties wordt zelfs overboden. Een ander feit is dat de gemiddelde woning 52 dagen te koop staat voordat deze verkocht wordt. In de Randstad zijn deze percentages zelfs extremer. Op het hoogtepunt van de crisis in 2012 stond een woning gemiddeld 171 dagen te koop.

          In 2017 zijn er 234.000 bestaande koopwoningen verkocht. De NVM heeft becijferd dat het woningtekort in dit jaar uitkomt op 200.000 woningen. De verwachting is dat er dit jaar 70.000 nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Deze aanhoudende krapte op de woningmarkt zal dan ook nog jaren aanhouden indien er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. Pas in 2025 op zijn vroegst zal de situatie normaliseren is de verwachting. Deze nieuwbouw is voor starters ook niet per se een oplossing aangezien de gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning € 328.000 bedraagt in 2017. Voor 2018 verwacht de NVM dat er 5% tot 8% minder woningen verkocht zullen worden ten opzichte van 2017. De verwachte prijsstijging bedraagt 6% tot 7%.

          Het gemiddelde hypotheekbedrag was in 2017 6% hoger dan in 2016 en bedroeg € 205.089 voor starters en € 277.016 voor doorstromers. In Amsterdam is het gemiddelde hypotheekbedrag zelfs € 331.331. In de Randstad is het in Rotterdam het laagste gemiddelde bedrag namelijk € 238.630. Dit laatste bedrag zit nog net onder de NHG-grens.

          Meer informatie over dit onderwerp gewenst?