Tag: hypotheekrente

hypotheekrente meenemenLage hypotheekrente meenemen bij verhuizing? Stel dat u de hypotheekrente tegen een gunstig tarief van 1,5% hebt vastgezet voor de komende 20 jaar en deze wenst mee te nemen naar een nieuwe woning. Onder welke voorwaarden kan dit zoal?

Wat is een meeneemregeling

Volgens de zogeheten meeneem- of verhuisregeling van een hypotheek mag u voor het bedrag dat nog van uw huidige / vorige  hypotheek resteert de oude voorwaarden meenemen, dus ook de lage gunstige hypotheekrente. Voor het deel dat u extra wilt lenen, geldt de huidige hypotheekrente.

Meenemen voorwaarden algemeen

Het is goed om te weten dat iedere geldverstrekker een eigen beleid heeft over het mee kunnen nemen van een rentecontract. De verhuisregeling geldt alleen niet voor verhuurhypotheken. Sommige geldverstrekkers hanteren een zeer strikte termijn in combinatie met een daadwerkelijke aflossing van de hypotheek als voorwaarde. Dan wordt het in de praktijk erg lastig om echt gebruik te kunnen maken van de verhuisregeling. U dient dan eerst de huidige woning verkocht en overgedragen te hebben om daarna een aanvraag te kunnen indienen.

Onderstaand een opsomming van voorwaarden die van toepassing kunnen zijn:

 • Tijdstip om aan te geven of u de rente wenst mee te nemen en hoelang u erover mag doen om de nieuwe hypotheek af te sluiten.
 • Is het toegestaan om de rente te vestigen op de nieuwe hypotheek als de huidige woning nog niet is verkocht.
 • Gelden voor uw nieuwe hypotheek nieuwe renteopslagen of de oude op- en afslagen?
 • Mag u de hypotheekrente meenemen wanneer een bestaande NHG-hypotheek omgezet wordt naar een hypotheek zonder NHG.
 • Kan uw huidige oude hypotheekproduct nog worden voortgezet in combinatie met de oude rente.

Algemene acceptatiecriteria hypotheekrente meenemen bij verhuizing

Als u gaat verhuizen dan vindt er een nieuwe hypotheekaanvraag plaats. Het is helaas geen kwestie van een adres veranderen. De acceptatievoorwaarden voor nieuwe hypotheken van dat moment zijn geldend voor het beoordelen van uw hypotheekaanvraag. Heeft u bijvoorbeeld tijdelijk een lager inkomen of heeft u een andere onzekere situatie, dan kan dit een goedkeuring van de hypotheekaanvraag enorm in de weg zitten. Ongeacht of u dus de hypotheek niet wenst te verhogen.

Is de resterende looptijd van uw rentevaste periode korter dan 10 jaar? Ook dan is er een belangrijke spelregel van toepassing. Dan toetst een bank de haalbaarheid van de hypotheek tegen een fictieve  toetsrente van 5%. Ook als de huidige rente dus lager is. Hierdoor kan de uitkomst dus zijn dat de aanvraag dan niet past en er gekozen moet worden voor een hele nieuwe hypotheek tegen de actuele – hogere – hypotheekrente.

Aflosvorm meenemen verhuisregeling

Niet in alle gevallen kan uw bestaande hypotheekproduct worden meegenomen. Stel dat u een hypotheek in de jaren negentig heeft afgesloten met een product dat niet meer gevoerd wordt. In zo’n situatie dient u te kiezen uit de actuele aflosvormen zoals een lineaire als annuïtaire hypotheek.

Stel dat u een 100% aflossingsvrije hypotheek heeft dan kunt u in de nieuwe situatie tot maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij financieren. Dit is een spelregel waar soms van kan worden afgeweken. Dit ligt aan de geldverstrekker.

Hypotheekrente meenemen bij scheiding

Is het mogelijk dat een vertrekkende partner de gunstige hypotheekrente kan meenemen naar een volgende woning? Als de achterblijvende partner de hypotheek overneemt en in de woning blijft kan dit niet.

Ook is het niet mogelijk bij de meeste geldverstrekkers om tijdens een scheiding de verhuisregeling te delen. Een van de aanvragers kan kiezen voor de verhuisregeling, maar dan uitsluitend met schriftelijke toestemming van de andere partner.

Samenwoners en stapelen hypotheekcontracten

Het kan interessant zijn als u samen met iemand met een gunstig rentecontract een huis koopt en beiden de lage hypotheekrente wenst mee te nemen. Dit soort situaties behandelen wij op basis van maatwerk. Zelfs indien u bij verschillende geldverstrekkers een gunstig rentecontract hebt lopen kunnen wij soms een oplossing vinden om de contracten te combineren. Er dient dan wel een ruime overwaarde te zijn op één van de woningen.

Bestemming agrarisch en rente meenemen

Omdat bij het toepassen van de verhuisregeling ook een complete hypotheekacceptatie dient plaats te vinden kan het zijn dat de bestemming van de nieuwe woning niet akkoord is. Bijvoorbeeld als u te maken hebt met een agrarische bestemming bij een woonboerderij. Veel geldverstrekkers staan het meenemen pas toe als u over een definitieve woonbestemming of omgevingsvergunning beschikt.

BKR-codering opgelopen rente meenemen

Na het afsluiten van uw huidige hypotheek kunt u te maken hebben gekregen met tegenslag en een BKR-codering. Dit kan de goedkeuring voor het afsluiten van een hypotheek en het meenemen van uw lage rente ook hinderen. Soms zijn er mogelijkheden om toch in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Financieringsvoorbehoud opnemen voor meeneemregeling

Regelmatig willen consumenten verhuizen, maar uitsluitend als zij hun gunstige rentecontract kunnen meenemen. Als u dit niet specifiek afspreekt, geeft u dat richting de verkoper van uw nieuwe huis niet de mogelijkheid om kosteloos te ontbinden. In onze praktijk hebben we al een paar keer meegemaakt dat consumenten werden afgewezen voor de meeneemregeling en hierdoor de koop wilden ontbinden.

Als u dit als ontbindende voorwaarde wenst op te nemen in de koopovereenkomst dient u dit ook heel specifiek te benoemen in het artikel bij het financieringsvoorbehoud. Dit kan een hoop narigheid voorkomen, zoals een boete van 10% van de koopsom.

Tot welk bedrag geldt de meeneemregeling?

De meeste geldverstrekkers laten klanten toe om de rente mee te nemen over het uitstaand hypotheeksaldo. Dus niet het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Tussentijdse aflossingen op de hypotheek verlagen dan ook het saldo.

Hypotheekrente doorgeven aan kopers

Het is in sommige hypotheekvoorwaarden ook mogelijk om de rente door te geven aan de toekomstige koper van uw woning. Zeker als u geen koopplannen meer hebt na de verkoop van uw woning, kan u hiermee uw woning aantrekkelijk maken voor kandidaat-kopers.

Hypotheekrente meenemen naar andere bank

U kunt het bestaande rentecontract helaas niet meenemen naar een andere bank. Alleen de bank waar u klant bent kunt u vragen om de meeneemregeling toe te passen voor de verhuizing naar uw volgende woning.

Vertel ons uw verhaal!

Interesse in het meenemen van uw hypotheekrente? Neem gerust contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Tijdens een consult kunnen wij u dan verder op weg helpen. Voor het kunnen meenemen van de hypotheekrente is het verstandig om op tijd advies in te winnen.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  Video met uitleg over de hypotheekrente meeverhuizen

   

   

   

   

  hypotheekrenHeeft u een contract met een gunstige hypotheekrente op uw huidige woning en wenst u deze mee te nemen naar uw nieuwe agrarische woning? In veel gevallen zult u merken dat de huidige bank hier niet aan mee wenst te werken. Er zijn in de praktijk toch soms mogelijkheden om dit op te lossen en uw hypotheekrente mee te nemen.

  Gunstige rente

  Het is zonde om niet eerst uit te zoeken of het mogelijk is om uw hypotheekrente mee te nemen naar uw nieuwe woning. Als dit een woonboerderij of woning met agrarische bestemming is dan kunt u behoorlijk vastlopen. De meeste geldverstrekkers wensen namelijk dat er een woonbestemming op de woning is.

  Het kan ook voorkomen dat de bestemming op de woning wel een woonbestemming heeft, maar op de grond eromheen bijvoorbeeld niet.

  Renteopslag

  Sommige geldverstrekkers hanteren een opslag op de rente voor woningen met agrarische bestemming. Het uitgangspunt voor het meenemen van de hypotheekrente is bij de meeste banken een basisrente. Bovenop dit basistarief kunnen diverse opslagen van toepassing zijn.

  Aankoopmakelaar no cure no pay

  Wenst u ook hulp bij het aankoopproces van uw agrarische woning? Dan kunt u dit combineren met ons hypotheekadvies. Hierdoor heeft u met één aanspreekpunt te maken voor zowel de aankoop als hypotheekadvisering. Informatie over de aankoopbegeleiding werkt ook op basis van no cure no pay en vaste prijzen.

  Vertel ons uw verhaal

  Uw lage hypotheekrente meenemen en een woonboerderij kopen? Leg ons vrijblijvend uw wensen voor en dan hebben we een online kennismakingsgesprek zo opgezet.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies door specialisten.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   Video hypotheekrente meenemen agrarische bestemming

   Of de hypotheekrente in 2019 gaat stijgen of dalen is ’the one million dollar question’ voor de gemiddelde eigenwoningbezitter (in spe). Nu afsluiten voor 10 jaar rentevast of juist voor de maximale termijn van 30 jaar? In ieder geval is de algemene verwachting dat ook in 2019 de rente nog laag blijft. Goed nieuws dus!hypotheekrente 2019

   Economische omstandigheden en hypotheekrente verwachting voor 2019

   Een hypotheek valt nu nog prima af te sluiten voor 10 jaar vast tegen een rente van 2% voor zowel huizenkopers en consumenten die een verlengingsaanbod van hun geldverstrekker hebben gehad. De economie heeft prima de wind in de rug wat zorgt voor een lichte neiging naar een stijging van de hypotheekrente in 2019.

   Ook heeft de ECB (Europese Centrale Bank) besloten om het opkoopprogramma af te gaan bouwen. Dit opkoopprogramma was een crisismaatregel om in Europa mensen aan het werk te krijgen en om welvaart te creëren.

   Inmiddels valt wel vast te stellen dat de bodem voor de hypotheekrente is bereikt en dat de kans op een verdere daling klein is. Daar dienen de economische omstandigheden drastisch voor te wijzigen.

   Ontwikkelingen rente op korte termijn

   In de Verenigde Staten heeft de Centrale Bank de rente inmiddels voor de negende keer de rente verhoogd en heeft de economie daar een voorsprong op Europa. De ECB probeert met het opkopen van schulden consumenten aan het besteden te krijgen en de rente kunstmatig laag te houden. Ook houdt men nauwlettende inflatie in de gaten en is de doelstelling een inflatie van 2%. Door het extra toevoegen van geld aan de economie blijft de rente dus kunstmatig laag.

   Zo lang dit opkoopprogramma blijft bestaan is de verwachting dat de hypotheekrente in 2019 licht zal stijgen tot het einde van het jaar. Het economisch bureau van ABN Amro verwacht zelfs tot aan 2020 eenzelfde renteniveau.

   Rentebeleid ECB

   In Europa heeft de ECB minder haast. ABN Amro verwacht dat de ECB pas eind 2019 de rente zal ophogen om de inflatie te beteugelen.

   Rentestijging door Basel 4 regels voor banken

   In 2022 worden er nieuwe regels voor banken ingevoerd onder de noemer Basel 4. Dit is een akkoord tussen de banken onderling en 1 van de belangrijke aanpassingen ten opzichte van Basel 3 is dat banken een hogere buffer dienen aan te houden ten opzichte van verstrekte leningen en hypotheken. Vooral het Nederlandse model waarbij banken relatief veel aflossingsvrije hypotheken verstrekken zorgt voor een nadelige positie voor de Nederlandse banken.

   De verwachting is dat de Nederlandse banken deze nieuwe kapitaaleisen zullen doorbelasten aan klanten. Dit is eigenlijk al zichtbaar tussen de opslagen in rente tussen bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek en en annuïteitenhypotheek. De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) verwacht op termijn zelfs een rentestijging van 1% door deze nieuwe set afspraken.

   Deze Basel 4 norm geldt overigens uitsluitend voor banken. Dit betekent dat verzekeraars en pensioenfondsen een concurrentievoordeel hebben en zich nadrukkelijker op de markt zullen manifesteren als geldverstrekker voor hypotheken. Dit fenomeen is de laatste jaren al zichtbaar vanwege de verruiming voor pensioenfondsen en de Basel 3 regels om geld uit te lenen voor hypotheken. Een aanbieder zoals Munt hypotheken is in 2017 geëindigd op de 7e plaats qua aanbieders. De drie grootste aanbieders van hypotheken (Rabobank, ING en ABN Amro) verliezen steeds meer marktaandeel.

   Vanwege de trend om steeds vaker een langjarig rentevast periode, 20 jaar en 30 jaar rentevast, af te sluiten zijn deze ‘nieuwe’ aanbieders in het voordeel voor de komende jaren.

   Advies aanvragen voor een hypotheek

   Wij kunnen u tijdens een (bel)afspraak meer informatie verstrekken over hypotheken en hoe u een keuze voor een rentevast periode kunt maken. Ook kunnen wij u meerdere diensten aanbieden rondom het kopen van een woning. Bij interesse vul onderstaand formulier in, een kennismakingsgesprek is kosteloos. Sparren over dit onderwerp behoort ook gewoon tot de mogelijkheden!

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

     

     

     

    rentemiddeling
    Meer informatie?
     

    Rentemiddeling om de rentelasten van uw hypotheek direct te verlagen

    Bij rentemiddeling wordt uw huidige hypotheekrente vergeleken met de marktrente. Indien de marktrente lager is dan de contractrente kan het interessant zijn om uw hypotheek om te zetten naar deze lagere marktrente. Dit geeft u de komende jaren zekerheid over uw maandlasten.

    Deze zekerheid is één van de redenen waarom u zou kunnen kiezen voor het toepassen van rentemiddeling. Niet iedere geldverstrekker kent het principe van rentemiddeling. Dan zijn er ook nog aanbieders die het wel gebruiken, maar ergens diep in hun hypotheekvoorwaarden zijdelings vermelden.

    De berekening van rentemiddeling vindt in de meeste gevallen volgens twee formules plaats. In de ene variant wordt de resterende rentevastperiode ‘gemiddeld’ met de lagere marktrente van de nieuwe rentevastperiode. De andere methode gaat uit van het betalen van een boeterente welk bedrag u verschuldigd bent vanwege het openbreken van het rentecontract en waarbij deze boete wordt omgeslagen middels een renteopslag in het nieuwe rentepercentage. Als u wenst te weten welke methodiek uw geldverstrekker toepast is het aan te raden om uw hypotheekadviseur of bank te raadplegen. Uiteraard helpen wij u ook graag met dit onderwerp.

    Wat is rentemiddeling

    Rentemiddeling is niet alleen interessant bij een dalende rente. De hypotheekrente is momenteel nog historisch laag. De verwachting van veel economen is dat de hypotheekrente de komende jaren zal gaan oplopen. Wat heeft u dan aan rentemiddeling? De grootste banken bieden namelijk de mogelijkheid om tijdens de rentevaste periode boetevrij een nieuwe periode af te sluiten. De resterende rente en looptijd worden dan verrekend in de nieuwe periode; zeg maar gemiddeld. Dat kan betekenen dat u een paar tienden van procenten meer hypotheekrente gaat betalen dan u nu gewend bent. Maar het grote voordeel is dat u voorkomt straks geconfronteerd te worden met forse rentestijgingen.

    Het voordeel van rentemiddeling boven oversluiten hangt samen met de oversluitkosten. Besluit u om rentemiddeling toe te passen dan bent u uitsluitend administratiekosten verschuldigd aan de aanbieder. Verzoekt u om hulp van een hypotheekadviseur dan zal deze ook nog een bedrag in rekening brengen voor het uitvoeren van de rentemiddeling. Bij oversluiten lopen deze kosten in de duizenden euro’s omdat voor een nieuwe hypotheek veel meer partijen nodig zijn zoals een notaris en taxateur en de mogelijke boeterente ineens afgerekend dient te worden.

    Afhankelijk van de voorwaarden van sommige geldverstrekkers kunt u in sommige gevallen eens in de 24 maanden verzoeken om rentemiddeling. Populair gezegd kunt u uw bestaande hypotheek pimpen met rentemiddeling. Alles blijft gelijk, behalve de rente.

    Rentemiddeling bij bestaande bank

    Rentemiddeling kan alleen als u bij uw huidige verstrekker blijft. Het voordeel van overstappen van een hoge rente naar een lage rente is zoals hiervoor uiteengezet te begrijpen. Maar waarom zou u als u nog jarenlang een lagere rente betaalt, vrijwillig overstappen naar een hogere rente? Simpelweg om te voorkomen dat je over twee jaar tegen een nóg hogere rente moet lenen als u verwacht dat de marktrente (fors) stijgt. Omgekeerd, als u verwacht dat de rente niet stijgt maar daalt, dan zijn de gevolgen van middelen negatief.

    Rentemiddeling hoeft niet altijd de voordeligste oplossing te zijn. Als er bij een andere geldverstrekker een lagere rente mogelijk is dan is oversluiten wellicht voordeliger. Laat dit ook uitrekenen door een hypotheekadviseur. Deze heeft ook de verplichting om u inzichtelijk te maken binnen welke periode u de oversluitkosten terugverdiend. Anders dan vroeger dient uw financieel adviseur u vanwege de wettelijke zorgplicht juist te informeren over de keuze om al dan niet over te sluiten.

    Indien u focust op de huidige lage hypotheekrente, maar nog vastzit aan een hoger tarief, hoeft u dus niet meer bij de pakken neer te zitten.

    Rentemiddelen wanneer niet doen?

    Heeft u een bankspaarhypotheek of spaarhypotheek, kies dan niet voor rentemiddelen. Na rentemiddeling heeft u een lagere rente, maar ook over het spaarbedrag in uw spaarverzekering of bankspaarrekening. De premie voor deze spaarverzekering stijgt hierdoor.  Wel maakt u allerlei kosten waaronder het betalen van een boeterente terwijl uw maandlast niet daalt. Kortom dat is onverstandig en duur.

    Bij de overige hypotheekvormen levert rentemiddelen enkel een voordeel op als u een hoge hypotheekrente hebt en uw rentevaste periode nog een aantal jaren loopt waarbij u een rentestijging in de toekomst verwacht. Er zit dus ook een element van speculatie in de keuze wel of niet rentemiddelen. De hamvraag is of de rente gaat stijgen of juist nog langere tijd laag blijft. Daarop heeft niemand het echte antwoord.

    Oversluiten hypotheek beperkingen

    Ook komt het soms voor dat uw huidige inkomenssituatie het niet toestaat om überhaupt een nieuwe hypotheek af te sluiten. Mogelijk heeft u een lager inkomen vanwege de crisis of bent u tijdelijk werkloos of bent u ondernemer geworden of bent u simpelweg minder gaan werken ten opzichte van het moment van afsluiten van de hypotheek. Daarnaast kan de waarde van uw woning dermate lager zijn dat u ook geen nieuwe hypotheek krijgt vanwege de benodigde financiering ten opzichte van de waarde van uw woning. Ook kunnen de steeds strenger wordende hypotheekregels een nieuwe hypotheek in de weg zitten. In dat geval kunt u toch profiteren van de lage hypotheekrente en ontstaan er direct lagere maandlasten.

    Door het toepassen van rentemiddeling kan er ook een belastingvoordeel ontstaan. Stel dat u uw hypotheek oversluit dan betaalt u alle kosten, waaronder de boeterente, ineens. In het belastingjaar van oversluiten kunt u dan deze kosten eenmalig in aftrek nemen. Bij rentemiddeling voldoet u de boeterente gespreid en maakt u dan voordeel van het progressievoordeel in de inkomstenbelasting doordat de aftrek in de resterende jaren plaats zal vinden.

    Bijkomende kosten rentemiddeling

    Indien u besluit rentemiddeling toe te passen betaalt u administratiekosten aan de aanbieder van uw hypotheek. Deze bedragen zijn gemiddeld zo’n € 225. Ook heeft u kosten voor een hypotheekadviseur om het proces van rentemiddeling te begeleiden. Gelukkig zijn de kosten fiscaal aftrekbaar.

    Boeterente bij verhuizen omzeilen

    Door middel van het toepassen van rentemiddeling kunt u een boeterente omzeilen. U kunt hiermee de boeterente uitsmeren over de resterende rentevaste periode en vervolgens na de omzetting de hypotheek boetevrij aflossen zodra u gaat verhuizen. Er zijn geldverstrekkers die verhuisboetes in rekening brengen tot maximaal 3% van de hoofdsom van uw hypotheek.

    Deze afspraken zijn vastgelegd in de hypotheekofferte en -akte van destijds bij het aangaan van de hypotheek in ruil voor een rentekorting. Als u besluit de hypotheek mee te verhuizen of een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank af te sluiten heeft u meestal ook geen verhuisboete.

    Voorbeeldberekening rentemiddeling

    Stel u heeft een aflossingsvrije hypotheek met een hoofdsom van € 250.000 met een rentepercentage van 6,5% waarvan de rente nog 24 maanden loopt.

    De huidige marktrente voor een rentevastperiode van 10 jaar is 4,9% en u wenst dus uw hypotheek voor de komende 10 jaar vast te zetten.

    In dit geval wordt de nieuwe rente 5,22%. Een besparing van 1,28% per jaar en in maandlast dus een besparing ad € 266,67.

    Deze berekening is van toepassing indien uw geldverstrekker geen boete hanteert bij een tussentijdse rentemiddeling. Er zijn ook geldverstrekkers die een boete doorbelasten en deze terug laten komen in een renteopslag.

    Hulp bij rentemiddeling gewenst

    Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

     hypotheekrente 15 jaar vast vergelijkenHypotheekrente 30 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

     Wenst u goedkoopste hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 30 jaar te vergelijken? Dan kunt u zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor een hypotheekrente van 30 jaar vast maken, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten.

     Een rentevaste periode van 30 jaar noemen wij in de praktijk de ultieme zekerheid. Immers de looptijd van uw hypotheek is in de regel ook zo’n 30 jaar. Uw hypotheek met een rentevaste periode is dan hurricane-proof zullen we maar zeggen. Geen enkele rentestijging is van invloed op uw maandlasten.

     Ook zijn uw maandlasten 30 jaar lang, 360 maanden, niet aan inflatie onderhevig.

     Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een cakewalk met deze tool. Wenst u een kortere rentevast periode te vergelijken dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Selecteer dan de rentevast periode van uw keuze.

     Aflosvormen vergelijken

     Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

     • Aflossingsvrije hypotheek;
     • Levenhypotheek;
     • Bankspaarhypotheek;
     • Beleggingshypotheek;
     • Spaarhypotheek;
     • Hybridehypotheek.

     Hulp bij het vergelijken gewenst?     Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

     De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

     De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

     • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
     • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
     • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
     • Is er sprake van een verhuisregeling;
     • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

     Kortingen en opslagen op de hypotheekrente

     In de vergelijkingstabel staan in principe de laagste rentes gepresenteerd. Toch kan het zijn dat deze rente in uw persoonlijke situatie aangepast, door middel van een korting of opslag, dient te worden vanwege de keuze van een aflosvorm (opslag) of vanwege het openen van een bankrekening (korting).

     Ook komt het voor dat er een korting wordt verleend, bij ABN Amro, indien u aanspraak kunt maken op een werknemersarrangement. Bovendien zijn er ook banken die een korting verlenen als u een energiezuinig huis heeft.

     Besluit u om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten dan geldt er bij sommige geldverstrekkers een opslag. Deze opslag is gemiddeld zo’n 0,2%. Er is ook een bank die een korting van 0,1% verstrekt indien u gelijktijdig een levensverzekering afsluit.

     Kortom, er zijn diverse uitzonderingen mogelijk die van invloed zijn op de uiteindelijke rente. Voor een juiste rente neem dan gerust contact met u op. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kent de uitzonderingen en kan u helpen bij het maken van een goede vergelijking.

     Variabele of vaste hypotheekrente

     Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

     De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

     Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld tien jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 30 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 30 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

     Renterisico spreiden

     Door een combinatie van rentevaste periodes te kiezen kunt u ook het renterisico spreiden. Dat kunnen we u uitleggen met een rekenvoorbeeld. Stel dat u een hypotheek van € 300.000 kiest dan kunt u bijvoorbeeld € 150.000 vastzetten tegen een 15-jaarsrente en de andere € 150.000 tegen een 20-jaarsrente.

     Als de rente over 15 jaar gigantisch stijgt heeft u maar voor 50% van de hypotheek een probleem. Blijft de rente gelijk, dan heeft u de eerste 15 jaar een voordeel gehad ten opzichte van het afsluiten van een rentevastperiode van 20 jaar.

     Boetevrij aflossen

     Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

     Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

     Verhuisregeling

     Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 10 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 5 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

     Indien u besluit uw koopwoning te verlaten kunt u het rentecontract bij sommige geldverstrekkers ook doorgeven aan de kopers van uw huis. Stel dat de rente over 5 jaar 7% is en u heeft een rentecontract van 2%, dan heeft u een leuk verkoopargument.

     Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

     Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

     Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

     Stappenplan hypotheekaanvraag

     • 1

      Telefonische intake

     • 2

      Persoonlijk adviesgesprek

     • 3

      Aanbod hypotheek bespreken

     • 4

      Beoordeling documenten en acceptatie

     • 5

      Afronding bij de notaris

     • 6

      Nazorg

     Hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

     Wij helpen u graag en snel! Neem bij verdere interesse contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat en u geld, gemak en tijd oplevert.

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.

      Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

      hypotheekrente 15 jaar vast vergelijkenHypotheekrente 15 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

      Wenst u een vergelijking van de goedkoopste hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 15 jaar? Dan kunt u zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor een hypotheekrente van 15 jaar vast maken, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten.

      Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een cakewalk met deze tool. Wenst u een kortere of langere rentevastperiode te vergelijken dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Selecteer dan de rentevaste periode van uw keuze.

      Aflosvormen vergelijken

      Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

      • Aflossingsvrije hypotheek;
      • Levenhypotheek;
      • Bankspaarhypotheek;
      • Beleggingshypotheek;
      • Spaarhypotheek;
      • Hybridehypotheek.

      Hulp bij het vergelijken gewenst?      Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

      De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

      De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

      • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
      • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
      • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
      • Is er sprake van een verhuisregeling;
      • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

      Kortingen en opslagen op de hypotheekrente

      In de vergelijkingstabel staan in principe de laagste rentes gepresenteerd. Toch kan het zijn dat deze rente in uw persoonlijke situatie aangepast, door middel van een korting of opslag, dient te worden vanwege de keuze van een aflosvorm (opslag) of vanwege het openen van een bankrekening (korting).

      Ook komt het voor dat er een korting wordt verleend, bij ABN Amro, indien u aanspraak kunt maken op een werknemersarrangement. Bovendien zijn er ook banken die een korting verlenen als u een energiezuinig huis heeft.

      Besluit u om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten dan geldt er bij sommige geldverstrekkers een opslag. Deze opslag is gemiddeld zo’n 0,2%. Er is ook een bank die een korting van 0,1% verstrekt indien u gelijktijdig een levensverzekering afsluit.

      Kortom, er zijn diverse uitzonderingen mogelijk die van invloed zijn op de uiteindelijke rente. Voor een juiste rente neem dan gerust contact met u op. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kent de uitzonderingen en kan u helpen bij het maken van een goede vergelijking.

      Variabele of vaste hypotheekrente

      Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

      De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

      Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld tien jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 15 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 15 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

      Renterisico spreiden

      Door een combinatie van rentevaste periodes te kiezen kunt u ook het renterisico spreiden. Dat kunnen we u uitleggen met een rekenvoorbeeld. Stel dat u een hypotheek van € 300.000 kiest dan kunt u bijvoorbeeld € 150.000 vastzetten tegen een 15-jaarsrente en de andere € 150.000 tegen een 20-jaarsrente.

      Als de rente over 15 jaar gigantisch stijgt heeft u maar voor 50% van de hypotheek een probleem. Blijft de rente gelijk, dan heeft u de eerste 15 jaar een voordeel gehad ten opzichte van het afsluiten van een rentevastperiode van 20 jaar.

      Boetevrij aflossen

      Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

      Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

      Verhuisregeling

      Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 10 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 5 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

      Indien u besluit uw koopwoning te verlaten kunt u het rentecontract bij sommige geldverstrekkers ook doorgeven aan de kopers van uw huis. Stel dat de rente over 5 jaar 7% is en u heeft een rentecontract van 2%, dan heeft u een leuk verkoopargument.

      Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

      Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

      Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

      Stappenplan hypotheekaanvraag

      • 1

       Telefonische intake

      • 2

       Persoonlijk adviesgesprek

      • 3

       Aanbod hypotheek bespreken

      • 4

       Beoordeling documenten en acceptatie

      • 5

       Afronding bij de notaris

      • 6

       Nazorg

      Hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

      Mijn collega’s helpen u graag en snel! Neem contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat en u geld, gemak en tijd oplevert.

       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

       Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

       hypotheekrente 10 jaar vast vergelijkenHypotheekrente 10 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

       Wenst u een vergelijking van hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 10 jaar? Maak zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor de hypotheekrente van 10 jaar vast, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten. Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een koud kunstje met deze tool.

       Wenst u een kortere of langere rentevastperiode te vergelijken dan is dit ook mogelijk. Selecteer dan de rentevastperiode van uw keuze.

       Een combinatie van diverse rentevastperiodes afsluiten is ook mogelijk in uw definitieve hypotheekaanvraag. U mixt dan de rente en doet aan risicospreiding. Altijd handig.

       Aflosvormen vergelijken

       Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

       • Aflossingsvrije hypotheek;
       • Levenhypotheek;
       • Bankspaarhypotheek;
       • Beleggingshypotheek;
       • Spaarhypotheek;
       • Hybridehypotheek.

       Hulp bij het vergelijken gewenst?       Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

       De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

       De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

       • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
       • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
       • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
       • Is er sprake van een verhuisregeling;
       • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

       Kortingen of opslagen op de hypotheekrente

       In de vergelijkingstabel staan in principe de laagste rentes gepresenteerd. Toch kan het zijn dat deze rente in uw persoonlijke situatie aangepast, door middel van een korting of opslag, dient te worden vanwege de keuze van een aflosvorm (opslag) of vanwege het openen van een bankrekening (korting).

       Ook komt het voor dat er een korting wordt verleend, bij ABN Amro, indien u aanspraak kunt maken op een werknemersarrangement. Bovendien zijn er ook banken die een korting verlenen als u een energiezuinig huis heeft.

       Besluit u om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten dan geldt er bij sommige geldverstrekkers een opslag. Deze opslag is gemiddeld zo’n 0,2%. Er is ook een bank die een korting van 0,1% verstrekt indien u gelijktijdig een levensverzekering afsluit.

       Kortom, er zijn diverse uitzonderingen mogelijk die van invloed zijn op de uiteindelijke rente. Voor een juiste rente neem dan gerust contact met u op. Een hypotheekadviseur van ons kantoor kent de uitzonderingen en kan u helpen bij het maken van een goede vergelijking.

       Variabele of vaste hypotheekrente

       Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

       De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

       Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld tien jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 10 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 10 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

       Renterisico spreiden

       Door een combinatie van rentevaste periodes te kiezen kunt u ook het renterisico spreiden. Dat kunnen we u uitleggen met een rekenvoorbeeld. Stel dat u een hypotheek van € 300.000 kiest dan kunt u bijvoorbeeld € 150.000 vastzetten tegen een 10-jaarsrente en de andere € 150.000 tegen een 20-jaarsrente.

       Als de rente over 10 jaar gigantisch stijgt heeft u maar voor 50% van de hypotheek een probleem. Blijft de rente gelijk, dan heeft u de eerste 10 jaar een voordeel gehad ten opzichte van het afsluiten van een rentevastperiode van 20 jaar.

       Boetevrij aflossen

       Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

       Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

       Verhuisregeling

       Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 10 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 10 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

       Indien u besluit uw koopwoning te verlaten kunt u het rentecontract bij sommige geldverstrekkers ook doorgeven aan de kopers van uw huis. Stel dat de rente over 5 jaar 7% is en u heeft een rentecontract van 2%, dan heeft u een leuk verkoopargument.

       Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

       Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

       Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

       Stappenplan hypotheekaanvraag

       • 1

        Telefonische intake

       • 2

        Persoonlijk adviesgesprek

       • 3

        Aanbod hypotheek bespreken

       • 4

        Beoordeling documenten en acceptatie

       • 5

        Afronding bij de notaris

       • 6

        Nazorg

       Direct hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

       Onze medewerkers helpen u graag! Neem contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat.

        Reactie binnen 24 uur
        Meestal al eerder.
        Deskundig en eerlijk advies.
        Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
        Uw gegevens 100% veilig.
        Wij respecteren uw privacy.

        Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

        Hypotheekrente 20 jaar vast vergelijken hoe gaat dat?

        Wenst u een vergelijking van hypotheekrentes voor een rentevastperiode van 20 jaar? Maak zelf met de onderstaande tool een vergelijking voor de hypotheekrente van 20 jaar vast, om te kunnen besparen op uw hypotheeklasten. Een hypotheek vergelijken op basis van de rentevaste periode is een koud kunstje met deze tool.

        Wenst u een kortere of langere rentevastperiode te vergelijken dan is dit ook mogelijk. Selecteer dan de rentevastperiode van uw keuze.

        Een combinatie van diverse rentevastperiodes afsluiten is ook mogelijk in uw definitieve hypotheekaanvraag. U mixt dan de rente en doet aan risicospreiding. Altijd handig.

        Aflosvormen vergelijken

        Sommige geldverstrekkers hanteren opslagen op de rente indien u de volgende aflosvorm kiest. Hou daar rekening mee in uw hypotheekvergelijking :

        • Aflossingsvrije hypotheek;
        • Levenhypotheek;
        • Bankspaarhypotheek;
        • Beleggingshypotheek;
        • Spaarhypotheek;
        • Hybridehypotheek.

        Hulp bij het vergelijken gewenst?        Hypotheekrente vergelijken: wat is belangrijk bij een hypotheek vergelijken?

        De laagste hypotheekrente kiezen is natuurlijk prettig en vanzelfsprekend. Ook belangrijk zijn zeer zeker de hypotheek voorwaarden. Een hypotheek is een aankoop met een flinke investering en lange looptijd. Dus een snelle en ondoordachte keuze is niet slim. Vergelijk dus ook de voorwaarden van alle hypotheken die verbonden zijn aan de hypotheek.

        De belangrijkste voorwaarden om te vergelijken zijn de onderstaanden :

        • Hoeveel mag ik boetevrij aflossen;
        • Zijn er kortingen van toepassing voor het verplicht afnemen van extra financiële producten;
        • Daalt de rente automatisch mee bij een aflossing;
        • Is er sprake van een verhuisregeling;
        • Wat is de rentevergoeding voor het bouwdepot.

        Variabele of vaste hypotheekrente

        Wenst u een variabele hypotheekrente af te sluiten? Dan kan uw maandlast iedere maand anders zijn. Bij een lage marktrente profiteert u dus omdat uw maandlasten dan lekker laag zijn.

        De keerzijde is dat de maandlasten oplopen bij een hogere marktrente. Veel consumenten zijn inmiddels gewend geraakt aan de lage variabele hypotheekrente. Toch zijn er ook periodes dat de rente door het dak schoot. Begin jaren 80 van de vorige eeuw was zo’n periode. De hypotheekrente was toen zo’n 12%!

        Wenst u de rente langer vast te zetten, zoals bijvoorbeeld twintig jaar rentevast, dan verzekert u uw maandlasten tegen invloeden van de markt. U weet dan 20 jaar lang wat uw maandelijkse hypotheeklasten zijn. Wenst u slechts enkele jaren te blijven wonen of heeft u om een andere reden een kortere horizon dan de genoemde 20 jaar dan kan het verstandig zijn om een kortere rentevastperiode te kiezen. U betaalt uiteindelijk ook en vergoeding voor deze zekerheid.

        Boetevrij aflossen

        Op het moment dat u extra wenst af te lossen omdat u een meevaller hebt. Dan kan er sprake van een boeterente zijn. Bij de meeste geldverstrekkers mag u tussen de 10% en 20% boetevrij aflossen. En bij sommige geldverstrekkers mag u zelfs geheel boetevrij aflossen als het geld maar vanuit spaargeld afkomstig is. Weer andere geldverstrekkers staan toe dat u boetevrij kunt aflossen tot de WOZ-waarde.

        Kortom, heeft u deze plannen of verwachtingen in de toekomst onderzoek deze bepalingen dan ook in uw hypotheekvergelijking.

        Verhuisregeling

        Ook voor uw nieuwe woning kunt u een vergelijking maken in bovengenoemd hypotheekrente overzicht. Bovendien kunt u de meeste hypotheken ook meenemen naar uw volgende woning als u besluit te verhuizen en uw gunstige rentecontract mee wenst te nemen. Stel dat u destijds een rentevaste periode van 20 jaar hebt gekozen en daarvan resteert nog een periode van 10 jaar, dan mag u ook voor uw nieuwe woning deze periode gebruiken.

        Voordeligste hypotheek aanbieding gevonden, hoe verder?

        Als u de goedkoopste hypotheekrente met de beste voorwaarden hebt gevonden in bovenstaand hypotheekrente overzicht vraag dan direct een vrijblijvende offerte aan. Een hypotheekadviseur van ons kantoor denkt dan vervolgens met u mee en geeft u indien gewenst advies.

        Vervolgens wordt de hypotheek dan efficiënt en slim afgesloten. U kunt dan kiezen voor een looptijd van 30 jaar of korter voor een rentevaste periode naar wens.

        Direct hulp gewenst bij het vergelijken van de laagste hypotheekrente?

        Onze medewerkers helpen u graag! Neem contact met ons op via de chat, telefoon of per e-mail. Dan zoeken wij samen met u de hypotheek met de laagste rente. Kiezen voor Cournot Adviseurs betekent een partner die aan uw zijde staat.

         Reactie binnen 24 uur
         Meestal al eerder.
         Deskundig en eerlijk advies.
         Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
         Uw gegevens 100% veilig.
         Wij respecteren uw privacy.

         Video Delta Lloyd over hypotheken vergelijken

         hypotheekrente vastzettenGratis telefonisch consult?

         De trend de laatste 3 jaar is om de hypotheekrente voor een lange periode, vanaf 20 jaar, vast te zetten. Dat kost iets meer, maar geeft ook comfort.

         Dit komt omdat de hypotheekrente historisch gezien niet eerder zo laag is geweest. In 2018 is het mogelijk dat u een rentevastperiode van 20 jaar voor 2,24% kunt afsluiten. In 1981 was de gemiddelde rente circa 13%! De kopers van toen spreken wij ook regelmatig.

         Vaak praten zij over het advies dat ze gekregen hebben om de rente variabel af te sluiten de jaren voorafgaand aan 1981. Zij kijken niet met veel plezier terug op deze periode.

         Kortom, het is dus belangrijk om een goede keuze te maken qua rentevastperiode en niet uitsluitend op de hoogte van de hypotheekrente af te gaan. Zeker nu de meeste consumenten in de toekomst een rentestijging verwachten.

         Variabele rente

         Een hypotheekrente die variabel is betekent dat u maandelijks geconfronteerd kunt worden met wisselende rentes en dus maandlasten. Ook kunt u een variabele rente voor maximaal 12 maanden vastzetten, meestal zijn deze tarieven gebaseerd op de Euribor. Dit is een technisch verhaal en slaan we voor het gemak even over.

         Vaste hypotheekrentes

         U kunt de hypotheekrente ook vastzetten voor een bepaalde periode die varieert van 1 jaar rentevast tot en met 30 jaar rentevast. U hebt hierbij de garantie dat uw maandlasten stabiel en zeker zijn. Dat is erg prettig indien u bedenkt dat de maandlasten dan ook inflatieproof zijn. Zou u namelijk dezelfde woning 30 jaar lang huren dan is uw huur na 30 jaar geëxplodeerd terwijl bij een rentecontract van 30 jaar uw maandlast richting de bank gelijk is.

         Naast de betaling van uw hypotheek aan de bank heeft u uiteraard ook te maken als eigenaar van een koopwoning met (lokale) belastingen die ook jaarlijks zullen wijzigen waardoor uw netto lasten ook zullen stijgen, maar waarschijnlijk niet in dezelfde mate indien u zou huren.

         10 of 20 jaar vastzetten?

         Het prijsverschil tussen deze 2 rentevastperiodes is de premie die u betaalt voor de extra zekerheid. Gemiddeld is een rente van 20 jaar vast 0,6% hoger dan een rente van 10 jaar. De rente is fiscaal aftrekbaar dus uw netto maandlasten worden nog gedempt.

         Wenst u de zekerheid van stabiele maandlasten voor uw hypotheek over een lange periode dan is het verstandig om 20 jaar rentevast te kiezen. Bij de meeste geldverstrekkers kunt u bij een verhuizing het rentecontract meenemen naar een volgende woning.

         Het is ook zo dat u bij een goedkopere hypotheekrente de eerste jaren van uw hypotheek sneller aflost.

         Hypotheekrente vergelijken

         Het is tegenwoordig kinderlijk simpel om hypotheekrentes en rentevastperiodes met elkaar te vergelijken. Dat kan bijvoorbeeld ook via onze vergelijkingstool. Daarna kiest u op welke wijze u advies wenst. Persoonlijk aan huis of juist liever online en via advies op afstand. U kiest.

         Wat gaat de hypotheekrente doen?

         Bij de rationele afweging om te kiezen voor 10 jaar rentevast of 20 jaar rentevast kunt u ook uw verwachting over de hypotheekrente betrekken. Zo heeft u na de eerste 10 jaar van het rentecontract bij een gekozen rentevastperiode van 10 jaar de mogelijkheid om opnieuw een rentevastperiode te kiezen. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente over 10 jaar 6% is dan is het voordeliger om de hypotheekrente nu voor 20 jaar vast te zetten.

         Dit is een overweging die voor de lange termijn is. Wenst u bijvoorbeeld de komende 10 jaar meer ruimte te hebben in uw maandlasten vanwege andere uitgaven zoals studerende kinderen dan is de betaalbaarheid van een rentecontract van 10 jaar gunstiger. Verwacht u bijvoorbeeld dat de rente gaat stijgen na 10 jaar dan dient u zich ervan bewust te zijn dat uw maandlasten zullen stijgen. Is uw verwachting dat de rente gelijk blijft of daalt dan heeft dit geen negatief effect op uw maandlasten.

         Uw maandlasten zullen na de eerste periode van 10 jaar stijgen indien de rente met 50% stijgt. Stel dat u nu een hypotheekrente heeft afgesproken van 2,5% en de rente stijgt met 50% naar 3,75% vanaf deze rente in de volgende periode van 10 jaar zullen uw maandlasten stijgen. Dit klinkt als een forse stijging, maar u dient zich te realiseren dat de gemiddelde hypotheekrente de laatste 30 jaar afgerond 5% is.

         Maximale hypotheek is van invloed door rentekeuze

         Ook de hoogte van de hypotheekrente is van invloed op de maximale hypotheek die u kunt lenen. Tot een rentevastperiode van 10 jaar wordt er gerekend met een vaste toetsrente van 5% om betalingsproblemen bij extreme schommelingen  te voorkomen indien u een korte rentevastperiode kiest. Vanaf 10 jaar mag er gerekend worden met de zogeheten werkelijke hypotheekrente. Kiest u voor een rentevastperiode van 20 jaar dan is de maximale hypotheek lager ten opzichte van een rentevast periode van 10 jaar.

         Wat kiezen de meeste eigenwoningbezitters?

         In januari 2018 koos circa 40% van de huizenkopers een rentevastperiode van 20 jaar en 12% koos voor een rentevastperiode van 30 jaar.

         Uiteindelijk is dit bottom line een keuze tussen goedkoop en zekerheid. De meeste huizenkopers kiezen voor een rentevastperiode van 10 jaar.

         Reactie binnen 24 uur
         Meestal al eerder.
         Deskundig en eerlijk advies.
         Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
         Uw gegevens 100% veilig.
         Wij respecteren uw privacy.
           

           

           

           

          Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek gedaan naar de flexibiliteit bij 23 geldverstrekkers op het gebied van maatwerk. Daaronder wordt verstaan in welke mate consumenten met een afwijkend profiel geholpen kunnen worden bij een hypotheekaanvraag.

          Bij 10 van de 23 onderzochte geldverstrekkers blijkt het mogelijk om af te wijken van een standaardprofiel. Bij het merendeel van de geldverstrekkers is er dus geen afwijking mogelijk op het standaardbeleid. In de praktijk merken wij vaak dat deze aanbieders (Argenta, a.s.r., Aegon, BijBouwe, Centraal Beheer, Delta Lloyd, Lloyds, Merius, Moneyou, Munt, NIBC, Venn Hypotheken en Woonfonds) strak vasthouden aan vaste acceptatiecriteria. Zelfs bij de kleinste afwijking valt de aanvraag naast de band en levert dit een afwijzing op.

          De reactie van één van de aanbieders aan Vereniging Eigen Huis is dat men de kosten laag wil houden met aantrekkelijke productvoorwaarden met een scherpe rente in combinatie met een snel, voorspelbaar en geautomatiseerd acceptatieproces. 

          Reclames over hypotheken

          Naar onze mening ontstaat er ook een stuk verwarring door de reclame uitingen die deze geldverstrekkers doen. Daar wordt niet de indruk gewekt dat men te maken heeft met een gestandaardiseerd product, maar ontstaat de indruk dat iedere klant speciaal is en ook een dito dienstverlening aangeboden krijgt.

          Haalbaarheid hypotheekaanvraag

          Het is op voorhand ook erg lastig om een concrete uitspraak te krijgen over de haalbaarheid van een hypotheekaanvraag indien u een maatwerkbehoefte hebt. Steeds meer aanbieders bieden de mogelijkheid van een zogeheten voorlegmogelijkheid waarbij de uitkomst van een hypotheekaanvraag beter te voorspellen is. Vooral ABN Amro heeft hier een goede mogelijkheid voor gecreëerd en biedt ook binnen een snelle verwerkingstijd een antwoord. Het is op deze wijze mogelijk om de afwijking ten opzichte van het standaard acceptatiebeleid te bespreken en voorafgaand aan de beslissing om een huis te kopen of hypotheek over te sluiten meer zekerheid over de haalbaarheid te verkrijgen.

          Heeft u ook een afwijkende situatie en wenst u deze vrijblijvend te bespreken?