Tag: kifid

quion boeterente betalenEen klant van ons kantoor heeft gelijk gekregen van het klachteninstituut Kifid met betrekking tot een foute boeterente. Quion bracht ruim € 22.000 in rekening voor het aflossen van de bestaande hypotheek. Het heeft meer dan een jaar geduurd tot er een oplossing was.

De geldverstrekker hield de boot af voor een passende oplossing. Gelukkig heeft het Kifid de situatie goed onder de loep genomen en de klant grotendeels in het gelijkgesteld inzake deze klacht.

Aanleiding oversluiten hypotheek

De klant wenste te verbouwen en had hiervoor een hogere hypotheek nodig. De hypotheek liep bij een geldverstrekker die gestopt was met het aanbieden van nieuwe hypotheken en om die reden moest de klant oversluiten naar een andere bank. De oorspronkelijke portefeuille met hypotheken was verkocht aan beleggingsinstellingen.

De klant is vervolgens geholpen met de oversluiting naar een andere bank. Tijdens dit oversluitproces is een voorlopige boeterente opgevraagd bij de geldverstrekker. Aangezien het een bank betrof die geen nieuwe hypotheken meer verstrekte en de fictieve rente al meer dan een jaar ongemoeid liet was er geen aanleiding om te denken dat de boeterente hoger zou worden.

Sterker nog, op dat moment liep de marktrente zelfs iets op wat een positief effect op de hoogte van de boeterente zou hebben. Het tegendeel bleek waar. Enkele dagen voor de passeerdatum van de nieuwe hypotheek verdubbelde de boeterente tot € 22.000!

De klant stond met zijn rug tegen de muur omdat de nieuwe hypotheek reeds aangevraagd was. Klagen bij Quion had geen enkele zin.

Waarom vonden wij dat de boeterente te hoog was?

In april 2017 is de klacht aanhangig gemaakt bij het Kifid en ruim een jaar later is er dan eindelijk duidelijkheid voor de klant. De klacht was tweeledig en opgebouwd uit de volgende elementen :

 • In de berekening van de boeterente hield Quion rekening met een rentekorting van 0,5% terwijl in de hypotheekofferte nooit gesproken is over een korting;
 • Het financieel nadeel is niet aangetoond door de geldverstrekker, dat is een wettelijke aanwijzing vanuit de AFM.

Rentekorting

De jurist van Quion stelde zich op het standpunt dat, hoewel de korting niet in de documenten te vinden is, deze mondeling is overeengekomen. Voor dat standpunt is geen enkele onderbouwing aangeleverd. Het schetst naar onze mening de houding van de geldverstrekker in deze kwestie.

Men hanteerde duidelijk de strategie om niet te buigen en het verweer hoe dan ook overeind te houden, tot het niet anders meer kon. Vanuit de klantrelatie bezien vonden wij dat een opmerkelijk standpunt. Men gaf toe dat uit de hypotheekofferte, hypotheekakte en correspondentie nooit is gesproken over een rentekorting.

Wel zou de financieel adviseur van destijds mondeling over de korting hebben gesproken. Een onderbouwing van dit standpunt ontbrak.

Waarom is de genoemde korting van belang? Dat heeft met de gebruikte vergelijkingsrente te maken. De boeterente betaalt u onder andere over het verschil tussen de contractrente (de afgesproken rente) en de vergelijkingsrente (rente die op dit moment van toepassing is). Een korting die alleen wordt toegepast op de contractrente zorgt voor een appels met peren vergelijking.

Deze fout zorgt al voor een compensatie van ruim € 10.000.

Financieel nadeel

De AFM heeft in 2016 een richtlijn beschikbaar gesteld waaraan geldverstrekkers zich dienen te houden bij het bepalen van boeterentes. Het is inmiddels publiekelijk bekend dat veel berekeningen fout gegaan. En meestal is de fout niet in het voordeel van de consument. Het is dus enorm belangrijk om kritisch te zijn op de hoogte van de boeterente.

Waarom is dit financieel nadeel van belang? Een geldverstrekker dient wel een nadeel te hebben als u eerder dan het aflopen van het rentecontract de hypotheek aflost. De AFM noemt als voorbeeld van het financieel nadeel dat de geldverstrekker uw afgeloste hypotheek weer opnieuw kan uitlenen.

Een rekenvoorbeeld : als uw huidige rente 5% is en de huidige rente is 2%, dan ‘verliest’ de bank 3% op de aflossing. Alleen is de marktrente op dit moment 8% dan zal de geldverstrekker u aansporen om eerder af te lossen. Immers deze kan extra geld verdienen.

In de situatie van onze klant was er geen sprake meer van een actieve geldverstrekker, maar van een geldverstrekker die alle hypotheken had verkocht. Op de balans van de vennootschap stond geen enkele bezitting meer. Tijdens de procedure heeft de jurist van Quion onjuiste informatie verstrekt en aangegeven dat er nog gewoon hypotheken in bezit van de vennootschap waren. Uit de gepubliceerde jaarstukken bleek dus het tegendeel.

Eerdere ervaring met Quion

In de praktijk lezen we vaak dat boeterentes foutief worden berekend. Dan horen we de namen van de grootste banken van Nederland zoals ING bank, ABN Amro bank en Rabobank. Er zijn ook twee grote administratiekantoren in Nederland actief, Quion en Stater, die honderdduizenden hypotheken beheren van bekende en onbekende geldverstrekkers.

Wij merken in onze praktijk dat boeterente berekeningen door deze partijen ook fouten bevatten. Gelukkig was bij een eerdere ervaring de bereidheid van Quion wel aanwezig om tot een aanpassing van de fout te komen. Dat ging overigens om een correctie van circa € 45.000. De foutieve boeterente bedroeg circa € 69.000 en uiteindelijk is afgerond € 24.000 voldaan bij de notaris. Ook hier kwam de verrassing enkele dagen voor de geplande passering omhoog.

Slotsom

Gelukkig pakt deze klacht voor onze cliënt positief uit. Onderstaand kunt u de gehele uitspraak op uw gemak nalezen.

Vertel ons uw verhaal

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   

   

   

  Telefonisch consult gewenst?hogere boeterente

   

  Iemand is het niet eens met een boeterente die door zijn bank in rekening is gebracht. Om die reden dient deze consument een klacht in bij het Kifid. Dit is het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Consumenten kunnen hier klagen als zij het niet eens zijn met een beslissing van een financieel dienstverlener, zoals een bank, in dit voorbeeld.

  Marktrente stijgt met 0,1% alleen de bank verlaagt de rente met 0,5%.

  Op zich lijkt het een voordeel als uw bank de rente verlaagt, alleen in dit geval pakt het enkele duizenden euro’s nadelig uit. Meer precies : € 3.163. De boeterente die u namelijk betaalt voor het afkopen van een rentecontract bij een hypotheek is gebaseerd op een aantal factoren. Onder andere op basis van het verschil tussen de markt- en contractrente. Hoe groter dit verschil, hoe hoger de boeterente.

  Aanloop naar definitieve boeterente

  De consument heeft op 27 september 2016 een zogeheten voorlopige aflosnota ontvangen met een boeterente van € 9.782. Gebaseerd op ondermeer deze informatie heeft hij besloten een nieuwe hypotheek aan te vragen. De fase om de nieuwe hypotheek te regelen neemt enkele weken in beslag en uiteindelijk heeft de oude geldverstrekker, CMIS, een definitieve aflosnota verzonden aan de notaris met daarop vermeld een hogere boeterente.

  De verklaring voor deze forse verhoging van de geldverstrekker is dat zij de rente voor de vergelijkingsperiode hebben verlaagd met 0,5% terwijl de marktrente in de tussenliggende periode met 0,1% is gestegen.

  Het lijkt logisch dat de consument om deze reden vraagtekens plaatst bij de fors hogere boeterente. Stel dat deze persoon de hypotheekrente nauwlettend volgt gedurende het oversluitproces en verwacht dat CMIS deze ook volgt tijdens de verdere stappen in het proces is de verwachting eerder dat de boeterente zal dalen dan omgekeerd.

  Beslissing Kifid

  Het Kifid is van mening dat CMIS de vrijheid heeft om rentepercentages aan te passen en dat het alleen mogelijk is om een begrenzing toe te passen indien dit onredelijk wordt. De uitleg van CMIS dat men slechts 4 maal in 2016 de rente heeft aangepast vindt het Kifid niet onredelijk. Het Kifid is van mening dat de klant had moeten beseffen dat de voorlopige aflosnota een tijdelijk karakter had en dat letterlijk genoteerd staat dat de definitieve bedragen kunnen wijzigen.

  Om die reden beslist het Kifid dan ook dat de hogere boeterente terecht in rekening is gebracht. De consument vist dus achter het net.

  Weloverwogen een hypotheek oversluiten

  De vraag is of dit wel redelijk is? Immers op het moment dat een eigenwoningbezitter de oversluiting in gang zet na de ontvangst van de proforma aflosnota gaat deze ook verplichtingen aan. Het annuleren van een hypotheekofferte kan gepaard gaan met een annuleringsvergoeding en ook de hypotheekadviseur, taxateur en notaris hebben vaak al werkzaamheden uitgevoerd.

  Voor het kopen van een tastbaar consumentenartikel geldt online een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Voor een hypotheek is eenmaal gekocht ook definitief gekocht.

  De toezichthouder is van mening dat een eigenwoningbezitter inzichtelijk dient te hebben wat de terugverdienperiode is. Met een hogere boete van enkele duizenden euro’s komt deze termijn ook in het gedrang.

  Tips :

  Het zou prettig voor consumenten zijn indien de proforma aflosnota een bepaalde geldigheidsduur zou hebben. Dan geeft dit consumenten de gelegenheid om binnen een redelijke termijn te onderzoeken of het oversluiten van een hypotheek zinvol is.

  In de praktijk lossen wij het op door een goede voorbereiding te nemen en pas de proforma aflosnota op te vragen als de overige zaken duidelijk zijn. Ook is het goed te doen om een serieuze inschatting te maken van de verwachte boeterente. Zodra de keuze om over te sluiten gemaakt is dan kunnen de lijnen tot de daadwerkelijke oversluiting kort zijn.

  Bent u van plan uw hypotheek over te sluiten of wenst u te weten hoe de boeterente in uw situatie uitpakt?

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   Video met uitleg over boeterente

    

   Klachteninstituut Kifid heeft een uitspraak gedaan inzake een klant van ABN Amro die meent dat de hypotheekadviseur een toezegging heeft gedaan om renteverhogingen door te geven tijdens het aanvraagproces van een hypotheek. Uiteindelijk blijkt de hypotheekrente met 0,1% te zijn gestegen gedurende het aanvraagproces van de hypotheek en ABN Amro weigert de klant hiervoor te compenseren.

   Gedurende het aanvraagproces is er per mail en persoonlijk contact geweest om allerlei zaken te bespreken die samenhangen met de hypotheek. Op enig moment is de hypotheekaanvraag daadwerkelijk ingediend en blijkt dat de hypotheekrente is gestegen. De klant zou eerst een aanbod krijgen van 1,44% wat is opgebouwd uit een korting van 0,2% vanwege het aanhouden van een bankrekening bij ABN Amro en een extra korting van 0,2% omdat de klant werkzaam is bij Shell. Vervolgens doet ABN Amro het aanbod van een rente van 1,54%. De klant is het hier niet mee eens en wenst in aanmerking voor de eerdere lagere hypotheekrente te komen en dient een klacht in bij ABN Amro en later bij het Kifid.

   Het oordeel van het Kifid is dat de klant dient aan te tonen dat de toezegging om de rente in de gaten te houden te bewijzen dient te zijn. Volgens de klant is dit mondeling toegezegd door de hypotheekadviseur en wenst om die reden de medewerker en andere personen bij het gesprek te laten getuigen. Het Kifid heeft aan deze wens geen gehoor gegeven en beslist dat de klant in het ongelijk wordt gesteld. Ook heeft ABN Amro in de correspondentie de nodige disclaimers gehanteerd om de klant te wijzen op het risico van gewijzigde rentes.

   Bij het aangaan en bespreken van een hypotheekadvies is het dus raadzaam formeel te handelen en zaken die u van belang vindt goed vast te leggen. Het is ook begrijpelijk dat een hypotheekadviseur van een grote bank waarin procedures strak geregeld zijn geen gelegenheid heeft om klanten gedurende het hypotheekproces op de hoogte te houden van rentestijgingen.

   De gehele uitspraak is terug te lezen op de website van het Kifid onder nummer 20117-736.

   Meer informatie over dit onderwerp gewenst?