Tag: kosten koper

Kosten koper wat betekent dat?kosten koper 2018

Onder de kosten koper verstaan we de aanvullende kosten bovenop de koopprijs van een koopwoning. U betaalt namelijk naast de transactieprijs van de woning ook bijkomende kosten om daadwerkelijk eigenaar van de woning te worden. Afgekort leest u het begrip k.k. ook wel op websites van makelaars en Funda.

De koper, en dus niet de verkoper, van de woning dient deze kosten dus te betalen. In de meeste gevallen zijn deze kosten alleen van toepassing voor ‘bestaande bouw’ en dus niet voor nieuwbouwwoningen. Er valt een onderscheid te maken tussen de kosten voor het verkrijgen van het eigendom en de hypotheek. Hieronder een opsomming van de verschillende soorten kosten. Een nieuwbouwwoning wordt meestal vrij op naam geleverd.

Aankoopkosten

Onder de aankoopkosten worden de volgende kosten verstaan :

 • De overdrachtsbelasting van 2%;
 • Een eventuele courtage / vergoeding voor de aankoopmakelaar;
 • De leveringsakte van de notaris (de definitieve koopovereenkomst);
  • De kosten van een leveringsakte beginnen vanaf € 225 exclusief kadastrale kosten tot circa € 650.  Vergelijken van notariskosten loont dus.
 • Een eventuele bouwkundige keuring;
  • Vanaf € 195 beginnen de tarieven tot € 425, let goed op dat een bouwtechnisch inspecteur niet alleen beschikt over een huishoudladder en schroevendraaier, maar ook beschikt over specialistische gereedschappen zoals een vochtmeter et cetera. En vraag ook gerust door wat er precies wordt geïnspecteerd.
 • De kosten voor het stellen van een bankgarantie.
  • Sommige geldverstrekkers bieden deze kosteloos aan en indien er kosten worden gerekend is dit meestal 1% van de benodigde waarborgsom (10% van de koopprijs meestal).

Financieringskosten

Onder de financieringskosten worden de volgende zaken geschaard :

 • Taxatiekosten voor het waarderen van de woning;
 • De kosten van het hypotheekadvies;
 • Eventuele kosten voor het verkrijgen van NHG;
  • De premie voor NHG bedraagt 0,7% van de hoofdsom. In 2021 is de maximale kostengrens € 325.000.
 • De notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte.
 • Bereidstellingskosten indien uw hypotheekofferte de geldigheidsduur overschrijdt. Dit is per geldverstrekker verschillend.

Hoeveel procent zijn de kosten koper

De exacte hoogte van de kosten koper zijn afhankelijk van de koopsom van de woning en de kosten van de partijen die u hiervoor in huurt. Stel dat u een woning koopt van € 300.000 dan zijn de bijkomende kosten circa 14.000 euro. Dit betekent dat de kosten koper dus circa 4,5% bedraagt.

Alleen het percentage kosten koper van een starterswoning ligt weer hoger omdat de bijkomende kosten vaak vast zijn. Als u een huis koopt van € 100.000 zijn de kosten koper rond de 8%. Dat is dus bijna het dubbele van een woning van € 300.000.

Enkel rekenen met een percentage aan kosten koper is te kort door de bocht. Bij het kopen van een huis kunt u beter eerst berekenen welke absolute kosten u mogelijk gaat tegenkomen.

Kosten koper vast of variabel

De overdrachtsbelasting en premie voor de NHG is vast en wettelijk geregeld. De andere kosten zijn variabel en afhankelijk of u wel of geen aankoopmakelaar inhuurt of juist veel zelf doet tijdens het aankooptraject. U hebt dus zelf invloed op deze kosten. De vraag is of u uiteindelijk goedkoper uit bent als u bespaart op een aankoopmakelaar als deze bijvoorbeeld een lagere koopprijs weet te onderhandelen.

Dezelfde vraag kunt u ook plaatsen bij de kosten van een hypotheekadviseur. Indien deze een voordeligere rente van 0,1% weet te behalen en tarieven en voorwaarden goed te vergelijken bent u overall voordeliger uit en heeft u veel gemak ingekocht.

Kosten koper meefinancieren in hypotheek

In 2021 is de maximale hypotheek vastgesteld op 100% van de marktwaarde of koopprijs van uw woning. Dit betekent dat u in de meeste gevallen de kosten koper zelf dient te betalen uit eigen middelen. Er is nog wel ruimte om meer te lenen, maar dat is alleen bedoeld voor energiebesparende maatregelen voor uw woning.

Wel zijn er nog drie mogelijkheden om toch op een alternatieve manier uit kosten koper te financieren.

Aftrekbaarheid kosten koper

De kosten die fiscaal aftrekbaar zijn kunnen de volgende zijn. De woning die u koopt dient dan ook de woning te zijn die u zelf bewoond en niet gebruikt als vakantiewoning of beleggingspand :

 • De kosten voor het hypotheekadvies.
 • De taxatiekosten.
 • De kosten van de hypotheekakte en inschrijvingskosten in het Kadaster.
 • Eventueel de kosten van de bouwtechnische keuring indien de bank of geldverstrekker u heeft verplicht deze op te laten stellen.
 • De premie voor NHG.

Vertel ons uw verhaal

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  Video met uitleg van Eigen Huis over de kosten koper

   

  notariskosten koperTelefonisch consult gewenst?

  Koopt u een huis dan heeft u in Nederland altijd te maken met een notaris. In sommige plaatsen, zoals Amsterdam, is het zelfs gebruikelijk dat de notaris de voorlopige koopovereenkomst opstelt.

  Wie betaalt, bepaalt, is het gezegde. Gaat dit ook op voor de notariskosten bij het kopen van een huis?

  Kosten koper bestaande woning

  Indien u een bestaande woning koopt is het gebruikelijk dat de koper de kosten van de notaris betaalt. Bent u het principe van kosten koper (k.k.) overeengekomen dan betaalt u bovenop de koopprijs ook bijkomende kosten. Bijvoorbeeld de kosten van een notaris.

  Wat zijn de gemiddelde notariskosten?
  Het gemiddelde tarief voor een leverings- en hypotheekakte bedraagt € 1.250. Wij raden u bij het vergelijken van notarisoffertes aan om alle kosten in ogenschouw te nemen. Sinds enkele jaren zijn de notaristarieven vrij. Sommige offertes worden bewust gefragmenteerd opgesteld. Ook een aantal kleine getallen bij elkaar opgeteld kunnen leiden tot een groot getal. Vergelijken van notaristarieven loont.

  Woning vrij op naam kopen

  Voor het kopen van een nieuwbouwwoning vindt op deze wijze plaats. De verkoper is in dit geval verantwoordelijk voor het betalen van de notaris. Koopt u een woning van € 200.000 dan zijn er nauwelijks bijkomende kosten. Wel dient u voor hypotheekadvies en de hypotheekakte te betalen.

  Sluit u overigens een hypotheek af voor het kopen van deze woning dan bent u wel de kosten voor een hypotheekakte verschuldigd.

  Bij nieuwbouw heeft de verkoper / projectontwikkelaar afspraken gemaakt met een projectnotaris. Dit is vaak ingegeven door financiële motieven. U bent niet verplicht om de hypotheekakte door de projectnotaris te laten inschrijven. Het is wel lastiger in de praktijk omdat u dan twee notarissen dient te bezoeken of per volmacht dient te werken. Soms is het prijsverschil de moeite waard, alleen niet in alle gevallen.

  Wat doet de notaris precies?

  Een notaris voegt vertrouwen aan het proces toe. U als koper wordt eigenaar van de woning en de verkoper krijgt de koopsom uitgekeerd. Op deze wijze is voor beide partijen in het proces duidelijk dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Zo wordt de verkoper niet betaalt als er bijvoorbeeld nog beslagen op de woning rusten. De notaris doet dus ook onderzoek naar de mogelijkheid van verkoper om de woning ook daadwerkelijk te kunnen overdragen.

  In het onderstaand overzicht valt te lezen wat de notaris onder andere in het koop- en verkoopproces doet :

  • Opvragen van de gelden (bij u of uw hypotheekbank);
  • Controleren of de koopsom voor de woning is gestort op de derdengeldenrekening;
  • Toezicht houden op de gemaakte afspraken in het koopcontract, bijvoorbeeld een bankgarantie;
  • Controleren bij het Kadaster of er geen beslagen of hypotheken op de woning rusten;
  • De voorgaande leveringsakte inzien en beoordelen of hier nog boetebepalingen staan of kettingbedingen;
  • Beoordelen of de verkoper(s) bevoegd zijn tot verkoop en niet onder curatele staan of failliet zijn;
  • Het opvragen van de persoonsgegevens bij de overheid;
  • Afwikkelen hypotheek op het onderpand door de geldverstrekker bij verkoper af te lossen;
  • De hypotheek van koper inschrijven in het Kadaster.