Tag: kosten

echtscheidingsbemiddelaar

Kosteloos gesprek gewenst?

 

Echtscheidingsbemiddelaar voor een soepele scheiding

Gaat u scheiden? In dat geval kunnen wij u juridisch en financieel ondersteunen bij het afwikkelen van uw echtscheiding. Een scheidingsbemiddelaar van ons kantoor kan uw echtscheiding compleet begeleiden indien u samen tot een oplossing wenst te komen.

Ook als het niet soepel loopt kunnen wij u vaak samen op weg helpen. Daarbij gaan wij onpartijdig en menselijk met uw situatie om.

Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes op fiscaal, vermogensrechtelijk en financieel gebied. Bij een echtscheiding komen alle financiële onderwerpen aan de orde; simpelweg omdat u over bijna ieder onderwerp afspraken dient te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Onderstaand treft u uitleg aan over onze werkwijze.

Bieden jullie ook begeleiding bij een vechtscheiding?
Wij kunnen u alleen begeleiden indien u samen bereid bent om tot een oplossing te komen. Daarbij kan het natuurlijk wel eens schuren.

Ook hoeft u het niet ineens met elkaar eens te zijn. Als de intenties goed zijn valt daar een mouw aan te passen.

Hoe snel kan een scheiding geregeld zijn?
Een gemiddelde scheiding neemt een aantal weken in beslag. Zeker als er over belangrijke onderwerpen gesproken en gediscussieerd dient te worden. Wij raden ook aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Eenmaal gemaakte afspraken zijn na tussenkomst door de rechtbank bindend.

Kennismaking

Tijdens het eerste kosteloze kennismakingsgesprek nemen wij samen met u de procedure van het echtscheidingstraject door en geven u informatie over de verwachte doorlooptijden van het proces. De kosten van de werkzaamheden hangen af van uw persoonlijke situatie. De tijd die wij investeren in het kennismakingsgesprek is voor onze rekening. Onderstaand leest u de meest gestelde vragen tijdens dit gesprek :

Inventariseren

In de tweede fase van de echtscheiding gaat uw scheidingsbemiddelaar inventariseren. Hij of zij zal u allerlei vragen stellen, wat nodig is om de scheiding goed te kunnen regelen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is er veel informatie nodig.

 • Inkomen uit loondienst of onderneming?
 • Een hypotheek of huurwoning?
 • Gehuwd of geregistreerd partner?
 • Verdeling van vermogen en goederen?

Analyseren en adviseren

In de derde fase van de echtscheiding gaat de bemiddelaar de gegevens analyseren. Er wordt advies verstrekt op basis van de wensen van beide partners. Per vakgebied kunnen er deskundigen worden ingeschakeld. Hij of zij bespreekt het advies, stemt jullie wensen op elkaar af en stuurt bij waar nodig. Daarnaast toetst de bemiddelaar uw verzoeken aan de wetgeving, redelijkheid en billijkheid.

 • Vermogensoverzicht & boedelverdeling
 • Fiscaliteiten
 • Alimentatie
 • Ouderschapsplan
 • Echtscheidingsconvenant

Rechtbank of notaris

In de vierde fase van de echtscheiding wordt alles op papier gezet en stuurt onze administratie de documenten naar de advocaat, die ze indient bij de rechtbank. Bij samenwonenden stuurt uw bemiddelaar de stukken naar de notaris.

 • Stukken naar advocaat;
 • Rechter doet uitspraak;
 • Notaris legt afspraken vast.

Inschrijving gemeentelijke registers

In de vijfde fase gaat het om de inschrijving van gemeentelijke registers. Na de rechtbankuitspraak is de echtscheiding namelijk pas definitief als deze is ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie. De advocaat stuurt de rechtbank beschikking naar de gemeente.

 • Advocaat stuurt stukken naar gemeente;
 • Banken/verzekeraars eisen inschrijvingsbewijs.

Nazorg

Onze taak als scheidingsbemiddelaar eindigt niet nadat de scheiding is ingeschreven. In de laatste fase van de scheiding draait het dan ook om de nazorg en evaluatie. Zaken worden voor beide partners afgehandeld.

 • Informeren banken, verzekeraars en pensioenfonds;
 • Evaluatie scheidingsproces.
Meer informatie?

 

Hypotheekadvies en echtscheiding

Ook kunnen onze financieel adviseurs het hoofdelijk ontslag van de hypotheek regelen. Formeel heet dit ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek’. Hiermee regelt u dat de vertrekkende partner niet meer aangesproken kan worden door de bank voor betalingsachterstanden. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces omdat u vaak als vertrekkende partner geen weet meer hebt of invloed hebt op betalingen rondom de hypotheek.

Voorgesprek hypotheekadviseur

Eigenlijk raden wij cliënten aan om voorafgaand aan de definitieve scheiding een gesprek met een financieel adviseur te hebben. Waarom? Omdat de financiële aspecten tijdens een scheiding belangrijk zijn. Kan er bijvoorbeeld iemand in de bestaande koopwoning blijven wonen, of is dat een kansloze situatie?

Als duidelijk is welke realistische opties er zijn kan dat ook gevolgen hebben voor de opvoeding van uw eventuele kinderen et cetera. Ook verliest u dan geen kostbare tijd om het over diverse scenario’s te hebben die toch niet haalbaar zijn.

In de praktijk zien wij vaak dat er tegen beter weten in afspraken worden gemaakt over het overnemen van een hypotheek. Ook de gevolgen van het houden van hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vaak onderbelicht. Een hypotheekadviseur kan al snel duidelijk maken dat het in stand laten van zo’n situatie jaren later gevolgen kan hebben.

Wij adviseren dan ook met klem om concrete afspraken te maken over diverse scenario’s. Bijvoorbeeld als de hypotheek niet kan worden overgenomen wat dan een concrete afspraak is.

Voorbeeld situatie overnemen hypotheek uitstellen

Een voorbeeld. Astrid en Jeroen zijn in 2013 tijdens hun echtscheiding mondeling overeengekomen dat Jeroen de woning overneemt als er geen sprake meer is van onderwaarde. Tijdens de scheiding wilden Astrid en Jeroen geen restschuld aangaan en hebben deze afspraak gemaakt. De afhandeling van de woning is onverdeeld gebleven.

Inmiddels wenst Astrid in 2018 zelf een huis te kopen nadat ze jaren duur heeft gehuurd. Alleen tijdens het aanvragen van een hypotheek blijkt ze ook nog in de hypotheekakte van de woning met Jeroen voor te komen. Daardoor kan ze geen nieuwe woning kopen. Jeroen op zijn beurt heeft zijn vaste baan verloren in de tussentijd en wisselt de WW af voor flexwerk. Inmiddels is Jeroen ook gaan samenwonen met zijn nieuwe partner die voor het huishouden zorgt.

Jeroen is niet in staat om de hypotheek over te nemen en wenst ook de woning niet te verkopen. Wat kan Astrid doen? Ze kan een rechtszaak aanhangig maken waarbij ze afdwingt dat Jeroen mee dient te werken om de woning te verkopen. Alleen een rechter is daar zeer terughoudend in en zal dit alleen toestaan als er een dringende reden voor is. Immers Jeroen en zijn nieuwe partner komen anders op straat te staan als gevolg van zo’n beslissing.

Hadden Astrid en Jeroen duidelijke afspraken gemaakt over bepaald een concrete einddatum om de mogelijkheid te onderzoeken tot hoofdelijk ontslag dan valt er iets af te dwingen bij de rechter.

Aantal gesprekken scheidingsbegeleiding

Bij voorkeur spreken wij vaste betaalbare tarieven af voor het compleet regelen van uw echtscheiding. Wij stellen afhankelijk van uw wensen een arrangement samen waar binnen alle onderdelen van de echtscheiding worden geoffreerd.

Het gemiddeld aantal afspraken om tot een echtscheidingsconvenant te komen is twee. Dat is aangevuld met andere overlegmoment dan een persoonlijke bespreking. Het spreekt voor zich dat de complexiteit van uw echtscheiding een rol speelt bij het voeren van de gesprekken.

Scheidingsoorlog

Mocht u onverhoopt samen vastlopen dan is onze echtscheidingsbemiddeling een onbegaanbare weg. In zo’n situatie bent u gebaat met rechtsbijstand door een advocaat.

Landelijke of lokale echtscheidingsbemiddelaar

In principe zou de locatie van uw mediator niet uit hoeven maken. Misschien vindt u het prettig om dichtbij huis een bemiddelaar te zoeken. Wat u ook kiest, wij vertrekken in ieder geval vanuit deskundigheid en menselijkheid.

Een betrokken persoon naast u tijdens het toch al emotionele proces van een echtscheiding wordt alleen maar gewaardeerd is onze ervaring. Betrokkenheid dient u overigens niet te verwarren met partijdigheid. Een professionele mediator zorgt namelijk voor een goed verloop van uw scheiding en probeert u samen tot een oplossing te laten komen.

Ook toont een goede bemiddelaar u respect voor de moeilijke weg die u doormaakt in uw leven. Wij kunnen u helpen bij het maken van goede en redelijke afspraken zonder daar een kleur aan te geven. Klanten koppelen ons terug dat ze het fijn vinden te kunnen rekenen op een deskundige mening die onder andere is gestoeld op eerdere ervaringen.

Wanneer is een echtscheiding definitief?

Dat is toch als alle documenten zijn getekend? Of als de rechter vonnis heeft gewezen? Eigenlijk is dat anders. De echtscheiding is definitief indien de beschikking van de rechter wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

Vanaf dat moment bent u formeel gescheiden. Tot aan dat moment staat de weg om in beroep te gaan tegen een vonnis van de rechtbank bijvoorbeeld nog open. Dan kan er nog van alles gebeuren. Een hypotheek overnemen van uw ex-partner kan dan ook pas formeel vanaf deze laatste stap. Uiteraard kunt u zich al wel voorbereiden op de procedure tot hoofdelijk ontslag.

Akte van berusting

Indien u het samen eens bent met de inhoud van het echtscheidingsconvenant en de beschikking van de rechtbank, kunt u besluiten een ‘akte van berusting’ te ondertekenen. Door ondertekening verklaart u in te kunnen stemmen met de scheiding. Na ondertekening van dit document kunt u de scheiding ook inschrijven in het register van de burgerlijke stand.

Mocht één van beiden weigeren deze akte van berusting te ondertekenen mag de echtscheidingsbeschikking pas na drie maanden worden ingeschreven. Dan dient de volledige beroepstermijn afgewachte te worden.

Beschikking rechtbank houdbaarheidsdatum van zes maanden

Het inschrijven van de beschikking van de rechter dient binnen zes maanden plaats te vinden. Indien u dit niet binnen deze termijn doet verliest de beschikking zijn kracht en blijft het huwelijk bestaan.

Verzoek uw advocaat dan ook stellig om dit tijdig te doen. Hou desnoods vinger aan de pols want in de praktijk zien we soms nog wel eens vervelende situaties ontstaan. Zo kan het zijn dat uw advocaat denkt dat u de inschrijving zelf regelt of andersom. Maak dan ook duidelijke afspraken met uw advocaat of mediator wie wat doet in het proces van de scheiding. Het venijn kan in de staart zitten.

Wij werken landelijk en bezoeken u ook in de avonduren. Liever afspreken op één van onze kantoren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Zevenbergen? Dat kan natuurlijk ook.

Snel scheiden

Heeft u haast met het scheidingsproces ook dan kunnen wij u van dienst zijn. Leg gerust situatie dan voor en wij kunnen dan samen met u een stappenplan opzetten waarbij u snel gaat scheiden en toch recht kunt doen aan uw situatie.

Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

Reactie binnen 24 uur.
Meestal al eerder.
Deskundig en eerlijk advies.
Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
Uw gegevens 100% veilig en discreet.
Wij respecteren uw privacy.

   

  bouwkundige keuring nodig

  bron: Google Streetview

  Meer informatie?

   

  Koopt u een ouder huis dan is het eigenlijk altijd aan te raden om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Niet in alle gevallen is overigens een bouwkundige keuring nodig. Koopt u een relatief nieuw huis dan is de noodzaak vaak minder aanwezig. Dan kan het u als koper een goed gevoel geven om alles gecontroleerd te hebben.

  Kopers woonboerderij draaien op voor tienduizenden euro’s schade

  De kopers van een woonboerderij komt dit erg duur te staan. Het gerechtshof in Den Bosch heeft op 21 augustus 2018 beslist dat het achterwege laten van een bouwkundige keuring de verkopers van hun woonboerderij niet kan worden verweten.

  Om die reden draait men zelf op voor de totale kosten van ruim € 76.000.

  Aankoop woonboerderij in 2012

  De monumentale woonboerderij in het Land van Heusden en Altena werd in juli 2012 voor €541.000 gekocht. Koper en verkoper spraken een ouderdomsclausule af, men was bekend met het feit dat de woning meer dan 100 jaar oud is.

  Kort na de aankoop wensen kopers enkele kozijnen te laten vervangen. Bij aanvang van de werkzaamheden komt men erachter dat de voorgevel het bij een zware windvlaag of andere plotseling trilling kan begeven, met het instorten van zijgevels en het dak als mogelijke gevolgen.

  Om de woning veilig te krijgen dient de volledige voorgevel gesloopt en opnieuw te worden opgemetseld. Het slopen zal ook op een zeer voorzichtige wijze dienen te worden uitgevoerd om instorting te voorkomen.

  Uiteindelijk is het gerechtshof van mening dat de kopers van het huis tijdens meerdere bezichtigingen, die ze hebben gehad, met eigen ogen konden zien dat de voorgevel in al die jaren dat de boerderij er stond scheef was gezakt. Ook het feit dat er een bolling in de gevel was ontstaan is geen reden om aan te nemen dat de woning niet normaal kon worden bewoond.

  Als de kopers werkelijk hadden willen weten in welke staat de gevel verkeerde, hadden ze toch een bouwkundige keuring kunnen uitvoeren vindt het gerechtshof.

  Aanvragen bouwkundige keuring

  Overigens zijn de kosten voor een bouwkundige keuring beperkt. Vanaf € 365 is het al mogelijk een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. Na uitvoering van de keuring heeft u binnen 2 dagen de beschikking over een bouwkundig rapport.

  Gekte op de woningmarkt

  Sinds 2014 is er weer  gekte op de huizenmarkt ontstaan. Vooral in Amsterdam, waar ook veel oude woningen staan met funderingsproblematiek, laten kopers een bouwkundige keuring vaker achterwege om concurrenten voor een woning de pas af te snijden. Dat kan dus tienduizenden euro’s kosten, blijkens deze uitspraak.

  Als u de volledige uitspraak van het gerechtshof wenst te lezen :

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

    

    

    

    

    

    

    

   mediator scheidingKosteloos gesprek gewenst?

   Wenst u te scheiden? In dat geval kunnen wij u helpen bij het afwikkelen van uw echtscheiding. Een mediator van ons kantoor kan uw echtscheiding begeleiden van A tot Z. Eventueel snel, en altijd tegen een betaalbaar vast tarief.

   Ook als het niet soepel loopt kunnen wij u vaak samen op weg helpen. Daarbij gaan wij onpartijdig en humaan met uw situatie om.

   Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes op fiscaal, vermogensrechtelijk en financieel gebied. Bij een echtscheiding komen alle financiële onderwerpen aan de orde; simpelweg omdat u over bijna ieder onderwerp afspraken dient te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogenaamd echtscheidingsconvenant. Onderstaand treft u uitleg aan over onze werkwijze.

   Bieden jullie ook begeleiding bij een vechtscheiding?
   Wij kunnen u enkel begeleiden indien u samen bereid bent om tot een oplossing te komen. Daarbij kan het natuurlijk wel eens schuren, dat is niet erg. Zonder wrijving geen glans.

   Ook hoeft u het niet ineens met elkaar eens te zijn. Als de intenties goed zijn valt daar een mouw aan te passen.

   Hoe snel kan een scheiding geregeld zijn?
   Een gemiddelde scheiding neemt een aantal weken in beslag. Zeker als er over belangrijke onderwerpen gesproken en gediscussieerd dient te worden. Wij raden ook aan om hier zorgvuldig mee om te gaan. Eenmaal gemaakte afspraken zijn na tussenkomst door de rechtbank bindend.

   Kennismakingsgesprek mediator

   Tijdens een eerste kosteloos gesprek nemen wij samen met u de procedure van het echtscheidingstraject door en geven u informatie over de verwachte doorlooptijden van het proces. De kosten van de werkzaamheden hangen af van uw persoonlijke situatie.

   Onderstaand leest u de meest behandelde onderwerpen tijdens dit gesprek :

   • Wie blijft in de woning wonen en kan dit financieel ook?
   • Waar gaan de kinderen wonen?
   • Wat wordt het inkomen na scheiding, en is er sprake van (partner)alimentatie?
   • Wat kost een echtscheiding?

   Eerste afspraak mediator scheiding

   Indien u een afspraak wenst kan dit bij u thuis of op één van onze kantoren. Ook kunnen wij u in de avonduren bezoeken. Dat is geen enkel probleem.

   Wij werken landelijk dus ook afstand is geen beletsel om samen uw scheiding te regelen.

   Direct een afspraak?

    

   Inventariseren

   In de tweede fase van de echtscheiding gaat uw scheidingsbemiddelaar inventariseren. Hij of zij zal u allerlei vragen stellen, wat nodig is om de scheiding goed te kunnen regelen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is er veel informatie nodig.

   • Inkomen uit loondienst of onderneming?
   • Een hypotheek of huurwoning?
   • Gehuwd of geregistreerd partner?
   • Verdeling van vermogen en goederen?

   Analyseren en adviseren

   In de derde fase van de echtscheiding gaat de bemiddelaar de gegevens analyseren. Er wordt advies verstrekt op basis van de wensen van beide partners. Per vakgebied kunnen er deskundigen worden ingeschakeld. Hij of zij bespreekt het advies, stemt jullie wensen op elkaar af en stuurt bij waar nodig. Daarnaast toetst de bemiddelaar uw verzoeken aan de wetgeving, redelijkheid en billijkheid.

   • Vermogensoverzicht & boedelverdeling
   • Fiscaliteiten
   • Alimentatie
   • Ouderschapsplan
   • Echtscheidingsconvenant

   Rechtbank of notaris

   In de vierde fase van de echtscheiding wordt alles op papier gezet en stuurt onze administratie de documenten naar de advocaat, die ze indient bij de rechtbank. Bij samenwonenden stuurt uw bemiddelaar de stukken naar de notaris.

   • Stukken naar advocaat;
   • Rechter doet uitspraak;
   • Notaris legt afspraken vast.

   Inschrijving gemeentelijke registers

   In de vijfde fase gaat het om de inschrijving van gemeentelijke registers. Na de rechtbankuitspraak is de echtscheiding namelijk pas definitief als deze is ingeschreven in de gemeentelijke basis administratie. De advocaat stuurt de rechtbank beschikking naar de gemeente.

   • Advocaat stuurt stukken naar gemeente;
   • Banken/verzekeraars eisen inschrijvingsbewijs.

   Nazorg

   Onze taak als scheidingsbemiddelaar eindigt niet nadat de scheiding is ingeschreven. In de laatste fase van de scheiding draait het dan ook om de nazorg en evaluatie. Zaken worden voor beide partners afgehandeld.

   • Informeren banken, verzekeraars en pensioenfonds;
   • Evaluatie scheidingsproces.
   Meer informatie?

    

   Hypotheekadvies en echtscheiding

   Ook kunnen onze financieel adviseurs het hoofdelijk ontslag van de hypotheek regelen. Formeel heet dit ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek’. Hiermee regelt u dat de vertrekkende partner niet meer aangesproken kan worden door de bank voor betalingsachterstanden. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces omdat u vaak als vertrekkende partner geen weet meer hebt of invloed hebt op betalingen rondom de hypotheek.

   Voorgesprek hypotheekadviseur

   Eigenlijk raden wij cliënten aan om voorafgaand aan de definitieve scheiding een gesprek met een financieel adviseur te hebben. Waarom? Omdat de financiële aspecten tijdens een scheiding belangrijk zijn. Kan er bijvoorbeeld iemand in de bestaande koopwoning blijven wonen, of is dat een kansloze situatie?

   Als duidelijk is welke realistische opties er zijn kan dat ook gevolgen hebben voor de opvoeding van uw eventuele kinderen etc. Ook verliest u dan geen kostbare tijd om het over diverse scenario’s te hebben die toch niet haalbaar zijn.

   In de praktijk zien wij vaak dat er tegen beter weten in afspraken worden gemaakt over het overnemen van een hypotheek. Ook de gevolgen van het houden van hoofdelijke aansprakelijkheid zijn vaak onderbelicht. Een hypotheekadviseur kan al snel duidelijk maken dat het in stand laten van zo’n situatie jaren later gevolgen kan hebben.

   Wij adviseren dan ook met klem om concrete afspraken te maken over diverse scenario’s. Bijvoorbeeld als de hypotheek niet kan worden overgenomen wat dan een concrete afspraak is.

   Voorbeeld onduidelijke afspraken verdeling woning

   Een voorbeeld. Astrid en Jeroen zijn in 2013 tijdens hun echtscheiding mondeling overeengekomen dat Jeroen de woning overneemt als er geen sprake meer is van onderwaarde. Tijdens de scheiding wilden Astrid en Jeroen geen restschuld aangaan en hebben deze afspraak gemaakt. De afhandeling van de woning is onverdeeld gebleven.

   Inmiddels wenst Astrid in 2018 zelf een huis te kopen nadat ze jaren duur heeft gehuurd. Alleen tijdens het aanvragen van een hypotheek blijkt ze ook nog in de hypotheekakte van de woning met Jeroen voor te komen. Daardoor kan ze geen nieuwe woning kopen. Jeroen op zijn beurt heeft zijn vaste baan verloren in de tussentijd en wisselt de WW af voor flexwerk. Inmiddels is Jeroen ook gaan samenwonen met zijn nieuwe partner die voor het huishouden zorgt.

   Jeroen is niet in staat om de hypotheek over te nemen en wenst ook de woning niet te verkopen. Wat kan Astrid doen? Ze kan een rechtszaak aanhangig maken waarbij ze afdwingt dat Jeroen mee dient te werken om de woning te verkopen. Alleen een rechter is daar zeer terughoudend in en zal dit alleen toestaan als er een dringende reden voor is. Immers Jeroen en zijn nieuwe partner komen anders op straat te staan als gevolg van zo’n beslissing.

   Hadden Astrid en Jeroen duidelijke afspraken gemaakt over bepaald een concrete einddatum om de mogelijkheid te onderzoeken tot hoofdelijk ontslag dan valt er iets af te dwingen bij de rechter.

   Aantal gesprekken scheidingsbegeleiding

   Bij voorkeur spreken wij vaste betaalbare tarieven af voor het compleet regelen van uw echtscheiding. Wij stellen afhankelijk van uw wensen een pakket samen waar binnen alle onderdelen van de echtscheiding worden geoffreerd.

   Het gemiddeld aantal afspraken om tot een echtscheidingsconvenant te komen is twee. Dat is aangevuld met andere overlegmoment dan een persoonlijke bespreking. Het spreekt voor zich dat de complexiteit van uw echtscheiding een rol speelt bij het voeren van de gesprekken.

   Scheidingsoorlog

   Mocht u onverhoopt samen vastlopen dan is onze echtscheidingsbemiddeling een onbegaanbare weg. In zo’n situatie bent u gebaat met rechtsbijstand door een advocaat.

   Landelijke of lokale mediator

   In principe zou de locatie van uw mediator niet uit hoeven maken. Misschien vindt u het prettig om dichtbij huis een bemiddelaar te zoeken. Wat u ook kiest, wij vertrekken in ieder geval vanuit deskundigheid en menselijkheid.

   Een betrokken persoon naast u tijdens het toch al emotionele proces van een echtscheiding wordt alleen maar gewaardeerd is onze ervaring. Betrokkenheid dient u overigens niet te verwarren met partijdigheid. Een professionele mediator zorgt namelijk voor een goed verloop van uw scheiding en probeert u samen tot een oplossing te laten komen.

   Ook toont een goede bemiddelaar u respect voor de moeilijke weg die u doormaakt in uw leven. Wij kunnen u helpen bij het maken van goede en redelijke afspraken zonder daar een kleur aan te geven. Klanten koppelen ons terug dat ze het fijn vinden te kunnen rekenen op een deskundige mening die onder andere is gestoeld op eerdere ervaringen.

   Mediator of advocaat

   U heeft bij het begeleiden van uw scheiding de keuze uit een mediator of advocaat. Als u beide in goed overleg uit elkaar wilt en uw scheiding wenst te regelen, doet u er verstandig aan gebruik te maken van mediation. Ook zijn er advocaten die met toepassing van mediation een scheiding regelen. Het voordeel is dat de advocaat ook meteen het verzoekschrift kan indienen. Het nadeel is het hoge kostenplaatje van een advocaat.

   Een mediator is een professioneel bemiddelaar. U krijgt ondersteuning op neutrale basis bij het maken van afspraken, zonder aanzien des persoons. Hij of zij helpt u de verschillende keuzes en bijbehorende belangen inzichtelijk te maken en oplossingen te vinden wanneer u er samen niet uitkomt. Ook kan een mediator u het grote plaatje laten zien en houdt rekening met de belangen van alle partijen, ook met die van uw eventuele kinderen.

   Scheiden zonder advocaat is dat mogelijk

   In principe heeft u altijd een advocaat nodig voor het indienen van het verzoekschrift. Zo kunt u wel met een mediator het gehele scheidingsproces doorlopen. Uiteindelijk dient een advocaat dan het verzoekschrift in en zorgt voor het formele traject richting de rechtbank en gemeente.

   Wanneer is een echtscheiding definitief?

   Dat is toch als alle documenten zijn getekend? Of als de rechter vonnis heeft gewezen? Eigenlijk is dat anders. De echtscheiding is definitief indien de beschikking van de rechter wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten.

   Vanaf dat moment bent u formeel gescheiden. Tot aan dat moment staat de weg om in beroep te gaan tegen een vonnis van de rechtbank bijvoorbeeld nog open. Dan kan er nog van alles gebeuren. Een hypotheek overnemen van uw ex-partner kan dan ook pas formeel vanaf deze laatste stap. Uiteraard kunt u zich al wel voorbereiden op de procedure tot hoofdelijk ontslag.

   Akte van berusting

   Indien u het samen eens bent met de inhoud van het echtscheidingsconvenant en de beschikking van de rechtbank, kunt u besluiten een ‘akte van berusting’ te ondertekenen. Door ondertekening verklaart u in te kunnen stemmen met de scheiding. Na ondertekening van dit document kunt u de scheiding ook inschrijven in het register van de burgerlijke stand.

   Mocht één van beiden weigeren deze akte van berusting te ondertekenen mag de echtscheidingsbeschikking pas na drie maanden worden ingeschreven. Dan dient de volledige beroepstermijn afgewachte te worden.

   Beschikking rechtbank houdbaarheidsdatum van zes maanden

   Het inschrijven van de beschikking van de rechter dient binnen zes maanden plaats te vinden. Indien u dit niet binnen deze termijn doet verliest de beschikking zijn kracht en blijft het huwelijk bestaan.

   Verzoek uw advocaat dan ook stellig om dit tijdig te doen. Hou desnoods vinger aan de pols want in de praktijk zien we soms nog wel eens vervelende situaties ontstaan. Zo kan het zijn dat uw advocaat denkt dat u de inschrijving zelf regelt of andersom. Maak dan ook duidelijke afspraken met uw advocaat of mediator wie wat doet in het proces van de scheiding. Het venijn kan in de staart zitten.

   Wij werken landelijk en bezoeken u ook in de avonduren. Liever afspreken op één van onze kantoren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Zevenbergen? Dat kan natuurlijk ook.

   Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

   Reactie binnen 24 uur.
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
   Uw gegevens 100% veilig en discreet.
   Wij respecteren uw privacy.

     

    Meer informatie?

    Wilt u weten wat de kosten van kosten erkend hypotheekadviseureen erkend hypotheekadviseur zijn? Kosten erkend hypotheekadviseur vallen mee als u bedenkt dat deze waarde toevoegt. Met dit artikel krijgt u inzicht in de prijzen die in de markt gelden voor hypotheekadvies.

    Kosten hypotheekadvies

    De kosten van het hypotheekadvies worden gesplitst in zogeheten advieskosten en bemiddelingskosten. De advieskosten gaan over de inhoud van het advies en de bemiddelingskosten zijn de werkzaamheden om de hypotheek daadwerkelijk tot stand te brengen. Dus het hele aanvraagproces richting de geldverstrekker.

    Voor veel consumenten is deze scheidslijn er niet. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Dit is een idee van de overheid en is omgezet in wetgeving. In het verplichte dienstverleningsdocument kunt u dan ook lezen wat de kosten zijn en de splitsing.

    Wat kost een erkend hypotheekadviseur?

    Even een flauw antwoord. Dat hangt van uw wensen af. Heeft u een klein probleem dan is de investering in een hypotheekadviseur meestal ook gering. Bijvoorbeeld als u advies wenst over het verlengingsaanbod van uw bestaande bank. Het loont om dan een uurtarief af te spreken, of een vast tarief. Dan weet u vooraf waar u aan toe bent qua kosten.

    Of dat tot de mogelijkheden behoort kan uw hypotheekadviseur zelf bepalen. Uiteraard heeft u pas kosten na afspraken daarover. Ook is het gebruikelijk dat de factuur van uw hypotheekadviseur wordt voldaan bij de notaris, op het moment dat uw hypotheekakte wordt ‘gepasseerd‘. Dat laatste is de formele handeling om de hypotheekakte in te schrijven in het Kadaster.

    Wenst u een compleet nieuwe hypotheek vanwege het kopen van een huis of wenst u hoe dan ook over te sluiten. Dan spreken we over een compleet hypotheekadvies.

    Gemiddeld betaalt u in de markt dan tarieven vanaf € 1.500 tot zo’n € 4.500. Bij het goedkoopste tarief zult u veel zelf moeten doen. Het duurste tarief hoeft niet per se het beste hypotheekadvies op te leveren. Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat investeren in een hypotheekadvies loont op de lange termijn.

    Achtergrond hypotheekadviseur

    Indien u op zoek bent naar een goede hypotheekadviseur kunt u ook letten op de erkenning en opleiding van deze persoon. Het is belangrijk om te weten of de hypotheekadviseur op de hoogte is van actuele wetgeving en jaarlijks doet aan scholing. Een erkend hypotheekadviseur doet dit sowieso, mede omdat de beroepsorganisatie dit verplicht.

    Landelijke of lokale hypotheekadviseur

    In heel Nederland kunt u een hypotheekadviseur vinden. Is afstand van belang? Wij vinden van niet. De meeste van onze klanten overigens ook niet. Die bevinden zich letterlijk door heel Nederland. Met onze hypotheekadvisering focussen wij op de volgende uitgangspunten :

    • Een zo breed mogelijk assortiment aan geldverstrekkers om de beste vergelijking te kunnen maken;
    • Dienstverlening waarbij wij zoveel mogelijk werk uit handen bij u nemen;
    • De doorlooptijd van uw hypotheekaanvraag zo kort mogelijk houden om bijvoorbeeld de termijn van het financieringsvoorbehoud te halen;
    • Door alle voornoemde stappen te doorlopen de beste mogelijke hypotheekdeal tot stand te brengen.

    Advies op afstand of aan huis

    Of u nu in Eemshaven of Maastricht woont, wij kunnen u het juiste hypotheekadvies geven. Steeds vaker is de wens om op afstand advies te geven. Dit kan door middel van telefonisch advies of via een speciale applicatie. Wij kunnen u op alle manieren van advies voorzien. Een persoonlijke afspraak aan huis behoort ook gewoon tot de mogelijkheden.

    Afspraak maken?

     

    De proef op de som nemen?

    Maak dan rustig eens een afspraak om met ons in gesprek te gaan. Moet het snel dan kunnen we ook opschakelen. In ieder geval raden we aan, neem de tijd om tot een goede keuze van een hypotheekadviseur te komen.
     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

      

      

      

     Meer informatie?

     bouwkundige keuring

     Wanneer een bouwkundige keuring in het koopproces van een huis laten uitvoeren is een veelvoorkomende vraag. Wij raden het aan om deze keuring pas te laten doen nadat de handtekeningen op het voorlopige koopcontract zijn gezet.

     Natuurlijk kunt u al voorbereidingen treffen door een datum in te plannen voor deze bouwtechnische keuring. Ook kunt u een passage in het koopcontract opnemen voor onverwachte kosten.

     Wat is een bouwkundige keuring

     Er zijn diverse termen in omloop voor hetzelfde principe. De één noemt het een bouwkundige keuring, een ander noemt het een aankoopkeuring of een bouwtechnische keuring.

     Het komt telkens neer op hetzelfde principe. U wenst een (toekomstige) woning te laten keuren op gebreken en verrassingen qua onderhoud. De uitkomst van een bouwkundige keuring wordt vastgelegd met een bouwkundig rapport.

     U krijgt in het rapport ook inzichtelijk wat de kosten op korte termijn zijn en de kosten op lange termijn. Wenst u een bouwkundige keuring via ons kantoor aan te vragen dan krijgt u in het rapport ook de informatie te zien die voor een hypotheek met NHG nuttig is.

     Waarom een aankoopkeuring nadat u getekend hebt?

     Om te beginnen is er voor de verkoper dan enkel een dure weg terug. Eenmaal verkocht is verkocht. Op het moment dat u een keurig rapport hebt met betrekking tot de technische staat van uw woning en nog geen getekende koopovereenkomst dan heeft u nog niets in handen. Stel dat u de uitkomst van dit keuringsrapport wenst te bespreken dan kan de verkoper zich terugtrekken.

     Deze vrijblijvendheid kan ervoor zorgen dat de verkoper met de nummer twee van de kandidaat-kopers verder in onderhandeling gaat. Rekening houdend met de woningmarkt zoals deze in 2018 is lijkt met dat een realistisch scenario. Dan heeft u wel kosten gemaakt voor de keuring, maar heeft u geen huis.

     De verkoper wenst meestal wel snel duidelijkheid en stuurt aan op een keuring voor ondertekening. Dat kunt u ook ondervangen door de keuring dan tijdens de wettelijke bedenktijd te laten plaatsvinden.

     Wat kost een bouwkundige keuring

     Het tarief van een bouwkundige keuring is via onze bemiddeling vanaf € 365 beschikbaar. Dan krijgt u na uitvoering van de keuring een bouwkundig rapport binnen 48 uur.

     De keuring wordt uitgevoerd door een bouwkundig ingenieur. Een ware specialist die alle hoeken en gaten van uw toekomstige woning bekijkt. Dat wordt dan vastgelegd met foto’s en een beschrijving van de situatie en het eventuele probleem. Ook wordt een richtprijs genoemd van de mogelijke oplossing.

     Direct een bouwkundige keuring aanvragen?

     Tijdens de keuring

     Hoe werkt een keuring precies? U vraagt bij ons een keuring aan voor de woning die u wenst te keuren. Dan plant de firma Perfectkeur een afspraak met u, de verkopend makelaar en eventueel de verkoper in. Het is mogelijk om aanwezig te zijn tijdens de keuring. Dat raden wij u eigenlijk altijd aan. Een mondelinge toelichting is vaak waardevol.

     Soms lijkt een probleem op papier groter dan het in werkelijkheid is. Ook geeft dit u de gelegenheid om vragen te stellen in de aanwezigheid van de inspecteur. Deze heeft dan de situatie duidelijk in beeld en hoeft niet uit zijn herinneringen te putten.

     Asbestkeuring

     Het is ook mogelijk om een zogeheten asbestconsult mee te nemen in het bouwkundig onderzoek. Dit is minder uitgebreid dan een complete asbestinventarisatie. Voor sommige situaties volstaat het om te werken met een asbestconsult waarbij een check gedaan wordt op de aanwezigheid van asbest middels monsters.

     U kunt namelijk ook besluiten om het materiaal met asbest te laten zitten. Niet in alle gevallen is het noodzakelijk om dit product te verwijderen. Stel dat het onderdeel van de betonnen constructie is dan kunt u dit prima laten zitten. Wettelijk is hier ook niets op tegen. Het is natuurlijk wel handig om te weten met welk materiaal u te maken krijgt in uw woning.

     Bouwkundige keuring onderhandeling

     De uitkomst van een bouwkundige keuring kan ook de verkoper inzage geven in de staat van zijn of haar huis. Niet iedereen weet bijvoorbeeld of het dak van zijn woning goed of slecht is. Natuurlijk weet u wel of het lekt of niet in huis, maar er zijn nog meer grijstinten zullen we maar zeggen.

     Als verkoper kunt u de uitkomst van uw bouwtechnische keuring ook gebruiken om aan te tonen dat uw huis in picobello staat verkeerd. Andersom kunt u als koper de direct noodzakelijke kosten heronderhandelen.

     Immers deze informatie is nieuw voor u en de verkopend makelaar hoort u volledig en correct te informeren over de onderhoudsstaat. Bij grote onverwachte gebreken ontstaat er een nieuw speelveld. Is de verkoper verplicht om de kosten te compenseren? Nee, dat niet. Wel dient deze bij iedere volgende bezichtiging eerlijk en open te communiceren over de onderhoudssituatie.

     Is het dak aan vervanging toe, dan is de kans groot dat een volgende potentiële koper dat ook zal meewegen in het uitbrengen van een bieding. U kunt ook met elkaar afspreken dat de gebreken worden hersteld of dat er een deel gecompenseerd wordt.

     Voorlopige koopovereenkomst en aankoopkeuring

     Het is raadzaam om in de voorlopige koopovereenkomst afspraken te maken over de procedure van de bouwkundige keuring :

     • Een maximum bedrag afspreken van direct noodzakelijke kosten als ontbindende voorwaarde;
     • De einddatum waarop de vorige regel van toepassing is.

     Spreekt u hier zaken over af dan is het verstandig om dit op te laten nemen in de voorlopige koopovereenkomst. Het is ook prettig om voorafgaand aan het kopen van de woning duidelijk te maken dat u überhaupt een keuring wenst te laten uitvoeren. Dan zet u de verkoper niet voor het blok en kunt u omtrent de aankoopkeuring heldere afspraken maken.

     Video op locatie van bouwkundige keuring

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.
      Telefonisch consult gewenst?

       

      kosten financieel plannerWat kost een financieel planner is een veelgehoorde vraag. De meeste financieel planners bieden u een oplossing op maat. Afhankelijk van uw specifieke vraag of adviesbehoefte valt een vaste prijsafspraak te maken. Ook kan uw vraag zich lenen voor een beloning per uur.

      Een gecertificeerd financieel planner met het FFP CFP®-keurmerk zal u meerdere beloningsvormen aanbieden. Ook ons kantoor is lid van de beroepsvereniging voor gecertificeerd financieel planners.

      Welke beloningsvormen komen voor?

      In de praktijk komen de volgende manieren het meest voor om een  financieel planner te belonen :

      • Uurtarief;
      • Vast bedrag;
      • Abonnement;
      • Een combinatie van bovenstaande beloningsvormen.

      Wij hanteren het liefst een vast tarief dat op voorhand met u wordt besproken. Dat geeft u de nodige duidelijkheid tijdens het proces.

      Complexiteit financieel advies

      De omvang van de investering hangt samen met de moeilijkheid van de adviesbehoefte. Wenst u het antwoord op een complex vraagstuk waarbij op voorhand niet te voorzien is hoeveel tijd ermee gemoeid is dan ligt het voor de hand om een uurtarief af te spreken. Dat komt bijvoorbeeld voor in situaties waarbij u te maken krijgt met een bedrijfsoverdracht of echtscheiding. Immers er zijn meerdere partijen betrokken bij deze situatie.

      Wenst u een uitgebreid financieel plan of een hypotheekadvies af te nemen dan ligt het voor de hand om een fixed fee af te spreken.

      Een abonnementsstructuur wordt veelal afgesproken indien u een doorlopende adviesrelaties wenst aan te gaan met een financieel planner.

      Voor welke vraagstukken kunt u een financieel planner raadplegen?

      Samengevat kunt u een financieel planner zien als een vertrouwenspersoon en sparringspartner met betrekking tot uw financiële huishouding. Steeds vaker worden wij ingehuurd om mee te denken over toekomstige plannen en de traditionele vraagstukken rondom financiën zoals :

      • Hoe kan ik mijn financiële risico’s dempen zoals bij overlijden;
      • Wat te doen als ik kom te overlijden;
      • Maak ik optimaal gebruik van alle (fiscale) regelingen en financiële slagkracht;
      • Hoe financier ik de aankoop van mijn droomwoning;
      • Inzicht verschaffen in toekomstige inkomsten en verplichtingen op basis van een financieel plan;
      • Wat kan ik doen om mijn vermogen te laten renderen.

      Wat mag u verwachten van een financieel planner?

      In ieder geval dat hij of zij deskundig en gediplomeerd is. U stapt waarschijnlijk ook liever in een vliegtuig waarbij u weet dat de piloot bevoegd is om te vliegen. Voor u goed om te weten dat ons kantoor is aangesloten bij de Federatie Financieel Planners.

      Jaarlijks dient een gecertificeerd financieel planner permanente scholing te ondergaan. Op deze wijze bent u verzekerd dat een gesprek met een financieel planner van ons kantoor plaatsvindt op basis van actuele kennis van de wetgeving.

      Maatwerk financieel advies door financieel planner

      Wij staan u graag bij met het vinden van oplossingen voor uw vraagstukken. U en uw wensen staan bij ons centraal. Dat is de rode draad in onze dienstverlening en daarbij zullen wij optimaal ons best doen bij het vinden van de meest passende oplossing. Beloofd.

      Reactie binnen 24 uur.
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.
        

        

       Lid van Federatie Financieel Planners.

        

       afhandeling erfenisWelke kosten zijn van toepassing bij het afhandelen van een erfenis?

       Naast de emotionele pijn van een overlijden brengt een overlijden ook altijd kosten met zich mee. Zo kunt u denken aan de kosten voor de uitvaart, eventuele erfbelasting, een notaris en eventueel kosten voor een belastingadviseur voor de laatste belastingaangifte.

       Deze kosten mogen voldaan worden vanuit de nalatenschap.

       Notariskosten bij een erfenis

       De hoogte van de kosten van de notaris hangt af van de tijdsbesteding aan uw dossier en de complexiteit. Zijn er 2 erfgenamen of 20. Dat maakt ook qua organisatie veel uit. Hoeveel u betaalt aan de notaris, hangt af van het aantal uren dat de notaris voor u werkt. Hoe ingewikkelder of groter de nalatenschap en hoe ingewikkelder de familiesituatie, hoe meer uren de notaris maakt. Andere factoren die invloed hebben op de kosten: zijn alle erfgenamen gemakkelijk te vinden? Was de administratie van de overledene op orde? Is er ruzie over de boedel? Moet hij bemiddelen? Hoe sneller u en de andere erfgenamen eruit zijn, hoe lager de notariskosten.

       Kosten van begrafenis of crematie

       Een begrafenis of crematie kost al gauw enkele duizenden euro’s. Veel mensen hebben een uitvaartverzekering afgesloten, zodat hun nabestaanden de uitvaart niet (volledig) hoeven te betalen.

       Had de overledene geen uitvaartverzekering, of had hij geen goede verzekering? Dan kunt u de uitvaart laten betalen van de bankrekening van de overledene. Neem hiervoor contact op met de bank van de overledene. Staat er niet genoeg geld op de bankrekening van de overledene? Dan moeten erfgenamen de kosten uit eigen zak betalen. Deze kosten mag u aftrekken van de erfbelasting.

       Wanneer betaalt gemeente een uitvaart

       In uitzonderlijke situaties kunt u een beroep doen op de gemeente om de kosten van de uitvaart te betalen. De gemeente bepaalt dan hoe de uitvaart verloopt. De gemeente is wettelijk verplicht om de uitvaart te verzorgen als iemand binnen de gemeentegrenzen overlijdt van wie:

       • geen nabestaanden bekend zijn;
       • de nabestaanden de uitvaart niet kunnen betalen.

       De gemeente kan proberen om de kosten te verhalen op de erfgenamen. De uitvoering van een dergelijke uitvaart is sober vanwege de financiering met gemeenschapsgeld.

       Kosten executeur testamentair

       De overledene kan in zijn testament bepalen dat de executeur een vergoeding krijgt. Die vergoeding kan ook  nihil zijn. Als er niets is geregeld, heeft de executeur recht op één procent van de waarde van de nalatenschap op het moment van het overlijden.

       Kosten vereffenaar

       Heeft de rechter een vereffenaar benoemd? Dan krijgt hij een vergoeding uit de nalatenschap. De rechter bepaalt hoe hoog die vergoeding is. Een vereffenaar is iemand die spullen mag verkopen uit een nalatenschap om schuldeisers af te betalen. De rechter benoemt een vereffenaar bijvoorbeeld als:

       • de nalatenschap beneficiair wordt aanvaard;
       • de erfgenamen onvindbaar zijn;
       • er ruzie is tussen de erfgenamen.

       Erfbelasting

       Krijgt u een erfenis? Dan moet u meestal erfbelasting betalen. Hoe meer verwantschap er is tussen u en degene van wie u erft, hoe minder belasting u betaalt. Zo betalen kinderen minder erfbelasting dan kleinkinderen.

       Andere kosten

       Afhankelijk van de situatie betaalt u ook:

       • taxatiekosten voor het koophuis en waardevolle spullen;
       • griffierecht als u kiest voor beneficiaire aanvaarding of verwerping;
       • kosten voor de ontruiming van de woning (verhuizer, afvoer van waardeloze zaken, herstelkosten woning);
       • verkoopkosten voor de koopwoning (makelaar, veiling);
       • kosten advocaat en griffierecht bij een ruzie tussen erfgenamen;
       • kosten die niet direct met de afwikkeling van de nalatenschap te maken hebben maar die wel kunnen oplopen: doorlopende servicekosten van een (zorg)appartement.
       Reactie binnen 24 uur
       Meestal al eerder.
       Deskundig en eerlijk advies.
       Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
       Uw gegevens 100% veilig.
       Wij respecteren uw privacy.

        wat kost een echtscheiding

        Meer informatie gewenst?

         

        Wat kost een echtscheiding? Bij een echtscheiding zijn diverse partijen betrokken waaronder uzelf en uw ex-partner. Misschien dat u samen wel tot afspraken kunt komen, alleen is het wettelijk geregeld dat er nog een toets door de rechter plaatsvindt. Om bij de rechter ‘aan tafel’ te komen heeft u ook nog een advocaat nodig die het verzoekschrift tot echtscheiding indient.

        Daarnaast dient u afspraken te maken over uw gezamenlijke bezittingen en verantwoordelijkheden. Ook deze afspraken over de beëindiging van uw huwelijk hebben een financiële en juridische kant. Niet bepaald onderwerpen waar u lichtzinnig over wenst te denken, meestal.

        Wat zijn de kosten van een scheiding?

        Gemiddeld dient u aan een bedrag te denken van € 1.750 tot € 4.250. Dat is misschien wel even schrikken! Deze tarieven zijn gebaseerd op een scheiding waarbij u begeleiding krijgt en niet zelf aan de slag gaat via een online tool. Ook kunt u uitgaan van de situatie dat u enigszins samen tot een oplossing wenst te komen. Is daar overduidelijk geen sprake van, dan kunt u rustig minimaal op het dubbele aan kosten rekenen. Ieder heeft dan eigen rechtsbijstand nodig met behulp van een advocaat.

        Scheidingsjihad

        Wanneer u tegenover elkaar komt staan is dat een kostbare en slepende aangelegenheid. Soms wordt ook wel gesproken over een ware scheidingsjihad. Over ieder onderwerp kan worden geprocedeerd. En soms zelfs ook jaren na een echtscheiding. Recentelijk speelde er een zaak tussen twee echtelieden over het publiceren van een boek waarin de persoonlijke echtscheiding centraal staat.

        De man had een boek geschreven met de titel Hexit, met als introductie op de achterzijde :

        “ [De man] reist voor zijn werk de hele wereld rond om als alleenverdiener zijn gezin al het nodige te kunnen geven. In korte tijd verliest hij alles wat hem lief is en komt hij terecht in een verbijsterende scheidingsoorlog. Hij krijgt niet alleen te maken met een valse meedogenloze ex- vrouw die nergens voor terugdeinst om haar dreigement van ’totale destructie’ uit te voeren, maar ook met vooringenomen overheidsinstanties, dwalende rechtspraak, en een door manipulatieve leugens verscheurde familie. Als hij zowel emotioneel als financieel de bodem heeft geraakt, krijgt zijn leven een verrassende wending en ontdekt hij samen met zijn nieuwe liefde het sluwe masterplan van zijn valse ex-vrouw. Zal zij in haar kwade opzet slagen?”.

        De vrouw wenste een publicatieverbod van dit boek omdat zij van mening is er bekaaid af te komen in het boek. De rechter heeft uiteindelijk dit verzoek van de vrouw niet ingewilligd. De man zal waarschijnlijk tevreden zijn met deze ‘dwalende rechtspraak’.

        Welke partijen zijn betrokken bij een echtscheiding?

        Indien u de echtscheiding volledig laat verzorgen kunt u in aanraking komen met de volgende dienstverleners :

        • Advocaat, mediator of echtscheidingsbemiddelaar;
        • Kosten van een taxateur indien u een gezamenlijke woning wenst te laten taxeren;
        • Een notaris om de hypotheek op één naam te krijgen en de woning over te schrijven;
        • De advocaat die het verzoekschrift indient bij de rechtbank;
        • Kosten van griffierecht voor de behandeling van uw verzoek tot echtscheiding;
        • Eventuele deskundigen die op deelgebieden advies geven over waardering of onderwerpen uitzoeken zoals een accountant of belastingadviseur.

        Kosten van een advocaat

        Als u gebruik wenst te maken van een advocaat voor uw echtscheiding hou dan rekening met stevige nota’s. Veelal bent u voordeliger uit door een echtscheidingsbemiddelaar of mediator in te huren waarbij u vaste prijzen kunt afspreken. Een veelvoorkomend verdienmodel voor een advocaat is om per uur te factureren.

        Aan een scheiding kleeft ook een zachte kant waardoor u mogelijk uw gedachtes wenst te sparren met uw advocaat. Dat is dan meestal een kostbaar gesprek. Persoonlijk raden wij u aan om het strikt zakelijk te houden en zo het aantal uren dat een advocaat aan uw echtscheiding dient te besteden te beperken.

        Zijn de kosten van een echtscheiding aftrekbaar?
        De kosten van de echtscheidingsprocedure zijn niet aftrekbaar. Dat is het recht toe recht aan antwoord. Bent u een partneralimentatie overeengekomen dan zijn de kosten verbonden aan het betalen of herzien van deze alimentatieplicht ook als aftrekpost op te voeren.

        Ontvangt u partneralimentatie dan is deze belast in box 1 en betaalt u deze alimentatie dan is deze wel aftrekbaar. Kinderalimentatie daarentegen is volgens de belastingregels geen belast inkomen.

        Maakt u kosten om uw hypotheek te wijzigen in het kader van de scheiding, dan zijn deze kosten wel aftrekbaar.

        Kan ik ook scheiden zonder een advocaat?
        In de onderhandelingsfase met uw ex-partner hebt u niet per se een advocaat nodig. U kunt zelf vrij afspraken maken al dan niet met behulp van een mediator of echtscheidingsbemiddelaar.

        Wel dient het formele verzoekschrift richting de Rechtbank ingediend te worden door een advocaat.

        Wat kost een gemiddelde scheiding?
        Indien u zelf veel uitzoekt en zelf de afspraken maakt en vastlegt in een echtscheidingsconvenant kunt u voor circa € 900 gescheiden zijn.

        Gaat u scheiden met begeleiding dan dient u gemiddeld aan zo’n € 3.600 aan totale kosten te denken. Daar zitten de kosten van de advocaat, Rechtbank en mediator bij inbegrepen.

        Kosten van een echtscheidingsbemiddelaar of mediator

        De meeste bemiddelaars of mediators maken gebruik van complete pakketten voor vaste tarieven. Dan is het verstandig om te kiezen voor een compleet pakket zodat u geen verrassingen achteraf hebt.

        De werkzaamheden die u in de meeste gevallen nodig zult hebben om een scheiding samen te voltooien :

        • Opstellen echtscheidingsconvenant;
        • Ouderschapsplan indien u minderjarige kinderen hebt;
        • Berekeningen van de alimentatie;
        • Verdeling afwikkelen en bindende afspraken opnemen in het echtscheidingsconvenant;
        • Afwikkelen huwelijkse voorwaarden;
        • Pensioenregelingen bespreken en afspraken hierover maken en vastleggen;
        • Regeling voor de eigen woning bespreken en vastleggen.

        Een goede echtscheidingsbemiddelaar zal u samen begeleiden tot een respectvol punt in de procedure. Het is wenselijk dat de complete regeling voor zowel u als uw ex-partner redelijk uitpakt en u uw leven weer zo goed als mogelijk kunt oppakken. Bovendien zouden wij u ook adviseren om de tijd tussen de te nemen stappen kort te houden. Hierdoor voorkomt u vertroebeling in de (zakelijke) afspraken die gemaakt dienen te worden.

        Ook wilt u voorkomen dat de gemaakte afspraken later ontaarden in procedures. Het is daarom verstandig een mediator te kiezen die u samen op weg helpt en u de consequenties toelicht van de gemaakte afspraken. Afspraken die louter in het voordeel van één partij zijn, leveren uiteindelijk alleen op de korte termijn een (financieel) voordeel op.

        Rol van de notaris tijdens echtscheiding

        Naast het verdelen van de woning en het ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid uit de hypotheek kan de notaris meer rollen vervullen. Ook mag de notaris het verzoekschrift tot echtscheiding indienen. Er zijn ook notarissen die scheidende partners adviseren over hun scheiding.

        Normaliter verzorgt een advocaat het verzoek tot echtscheiding. Deze rol kan sinds enkele jaren ook door een notaris gedaan worden. Enkele redenen om een notaris te betrekken tijdens het proces van echtscheiding :

        • Er is mogelijk een prijsvoordeel te behalen door een pakketprijs af te spreken voor de werkzaamheden;
        • Een notaris adviseert onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in de gaten;
        • De notaris kan u ook adviseren omtrent uw testament en uw situatie overzien.

        Kosten advocaat echtscheiding

        De grootste kostenpost is meestal een advocaat. U dient uw eigen advocaat te betalen en in sommige situaties ook de advocaat van uw ex-partner. Het uurtarief van een advocaat schommelt tussen € 105 tot € 350 per uur. Voorts kan dit uurtarief opgehoogd worden met kantoorkosten. Het factureren van de tijd gaat meestal per 6 minuten.

        Sommige advocaten staan open voor een vast tarief. Dat is meestal alleen mogelijk indien u een overzichtelijke situatie hebt met weinig discussie onderling. Dan kunt u voor circa € 3.500 klaar zijn aan advocaatkosten. Des te complexer de scheiding is, des te meer uren de advocaat maakt. Een scheiding kan dan oplopen tot tienduizenden euro’s.

        Griffierechten en leges

        Vanwege het indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding brengt de rechtbank griffierechten in rekening. Deze griffierechten bedragen rond de € 270,00. De hoogte van de griffierechten zijn landelijk hetzelfde en worden door de rijksoverheid vastgesteld. U kunt overigens zelf kiezen bij welke rechtbank u dit verzoek indient. De capaciteit per rechtbank is wisselend waardoor er ook een verschil in doorloopsnelheid is.

        Ook wordt van beide partners een uittreksel uit het bevolkingsregister en een uittreksel uit het huwelijksregister opgevraagd; de vergoedingen van deze leges bedragen circa € 15,00 per persoon.

        Hoe bespaar ik op de kosten van mijn scheiding?

        De grootste uitgave is voor de advocaat. Dus het loont om over deze keuze na te denken. Is een advocaat de meest geschikte persoon om de scheiding te begeleiden? Een mediator of echtscheidingsbemiddelaar is meestal voordeliger. Ook kunt u kiezen voor een online platform om te scheiden. Bij deze laatste variant dient u goed voorbereid te zijn en na te denken over uw keuzes.

        Ook het voorbereiden van het echtscheidingsconvenant kan lonen. U kunt de onderwerpen die voorkomen in het echtscheidingsconvenant samen bespreken. Misschien zit u wel meer op één lijn dan u denkt. Zodra u weet wat u samen wenst af te spreken over deze onderwerpen kunt u slagvaardig aan de slag. Dan hoeft u geen kostbare tijd van een dienstverlener te investeren in deze discussies. Lukt dit niet dan raden wij u aan deze discussies te parkeren en te bespreken met een mediator of advocaat.

        U kunt hetzelfde doen voor het ouderschapsplan. De afspraken die u dient te maken over de opvoedingstaken kunt u mogelijk al samen bespreken.

        Een vechtscheiding kost geld

        Pas als u tegenover elkaar komt te staan gaat de teller lopen. Dan gaat uw advocaat of mediator meer tijd nodig hebben om tot een oplossing te komen. Bovendien kunnen de kosten voor extra deskundigen toenemen.

        Als er twijfel is over de waarde van bijvoorbeeld de volgende zaken :

        • De waarde van het bedrijf van één van beiden;
        • Een taxatie van de gezamenlijke woning die te laag of te hoog uitpakt;
        • Mogelijk een tweede woning zoals een vakantiewoning waar getwist wordt over de waarde.

        Ook zijn er misschien meerdere procedures bij de rechtbank nodig en stijgen de kosten van het griffierecht.

        Alleen al vanuit financieel oogpunt kan het verstandiger zijn om tot het uiterste te gaan om er samen uit te komen. Soms gaat het niet anders realiseren wij ons.

        Procederen op basis van toevoeging

        Indien uw inkomen onder een bepaalde inkomensgrens is kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dan heeft u enkel te maken met een eigen bijdrage.

        Rechtsbijstandsverzekering

        Mogelijk heeft u een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering afgesloten inclusief mediation. Dan kunt op grond van deze module de kosten van uw echtscheiding bekostigen.

        Uw tussenpersoon of verzekeraar kan u direct noemen of er van dekking sprake is. Ook dan kunt u de kosten van uw echtscheiding drastisch verlagen.

        Voorbereiding met hulp van een hypotheekadviseur

        Ten aanzien van het verdelen van de woning. Bijvoorbeeld door de hypotheek op één naam te krijgen kunt u zich laten informeren door een hypotheekadviseur. Ook de andere financiële thema´s kunt u dan door laten rekenen of uw ideeën over de afspraken over het verdelen van hypotheek en eventuele kredieten haalbaar is. Het voordeel van deze volgorde is dat u tijdens de verdere echtscheidingsprocedure weet welke opties u kunt elimineren.

        In de praktijk merken wij dat vaak de haalbaarheid van het overnemen van de hypotheek wordt doorgeschoven terwijl dit binnen het gemiddelde huishouden het grootste vermogensbestanddeel is. Als de uitkomst helder is hoeft u dus niet lang meer stil te staan bij dit onderwerp of andere scenario’s te onderzoeken en te bepraten.

        Ook kunt u offertes van notariskantoren vergelijken. Een notaris dient bijvoorbeeld de akte van verdeling op te stellen of uw testamenten te vervangen.

        Een andere vuistregel is dat samenwerken goedkoper uitpakt. Indien u veel ruzie hebt is het moeilijker om tot afspraken te komen.

        Belastingdienst aandachtspunten

        Naast de punten die voor u belangrijk zijn bij de scheiding, heeft de Belastingdienst ook ‘wensen’. Dit wensenpakket is gebaseerd op wetgeving, maar ook op basis van praktijkervaring door de inspecteurs. De Belastingdienst heeft de fiscale aandachtspunten in een handig overzicht opgenomen.

        Afzonderlijk of samen aangifte doen

        Op het moment dat u gaat scheiden heeft u een periode van overlap en heeft u nog met elkaar te maken. Bijvoorbeeld omdat er gezamenlijke aftrekposten zijn. De Belastingdienst doet de volgende aanbevelingen over het doen van aangifte in het scheidingsjaar :

        • Er worden minder fouten gemaakt bij een gezamenlijke belastingaangifte;
        • De verdeling van vrije aftrekposten kunt u vastleggen in het echtscheidingsconvenant;
        • Afspraken over het resultaat van de belastingaangifte kunt u beter ook vastleggen, wie ontvangt of betaalt de bedragen als gevolg van de aangifte.

        Partneralimentatie

        De Belastingdienst kijkt vooral naar de werkelijke betaalde partneralimentatie in plaats van de overeengekomen bedragen. U mag dus enkel de partneralimentatie aftrekken die u ook daadwerkelijk hebt voldaan aan uw ex-partner. Bovendien tellen ook mee de bedragen die u verrekend hebt.

        Ontvangt u partneralimentatie, dan dient u ook de bedragen aan te geven die u zou kunnen incasseren en eveneens de verrekende bedragen.

        Schenkbelasting en echtscheidingsconvenant

        Indien er sprake is van overbedeling en dit bedrag wordt kwijtgescholden, dan kan er sprake van schenkbelasting zijn. De Belastingdienst adviseert om bij zo’n situatie rekening te houden in het echtscheidingsconvenant teneinde verrassingen te voorkomen.

        Online scheiden met behulp van echtscheidingsbemiddelaar

        Online scheiden is een trend in wording. Steeds vaker merken wij in de praktijk dat partners elkaar liever niet wensen te spreken of een drukke agenda hebben. Dan is online scheiden via een scheidingsportal een goede optie.

        Op deze wijze krijgt u toegang van uw echtscheidingsbemiddelaar tot een portal. Dit gaat via een beveiligde internetomgeving. De voordelen van scheiden via internet zijn als volgt :

        • U reageert op momenten dat u het uitkomt;
        • Begeleiding via een professionele mediator;
        • Het is goedkoper dan een regulier scheidingsproces;
        • U hoeft uw ex-partner niet rechtstreeks te spreken of te zien.

        Echtscheiding door de ogen van een kind

        Wenst u meer informatie over dit onderwerp? Vul onderstaand formulier in en dan nemen wij snel contact met u op. Wij gaan discreet met uw informatie om.

        Reactie binnen 24 uur
        Meestal al eerder.
        Deskundig en eerlijk advies.
        Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
        Uw gegevens 100% veilig.
        Wij respecteren uw privacy.

          

          

         Gratis telefonisch consult?aankoopmakelaar

         De kosten van een aankoopmakelaar zijn gemiddeld € 2.431 blijkt uit een onderzoek van de NVM. Alleen er zijn meerdere concepten om uit te kiezen. Zo verkiest de ene aankoopmakelaar voor een volledig variabel tarief of enkel een percentage over de koopprijs. Weer anderen kiezen een combinatie van een vast tarief en een bonus.

         Goed om te weten is dat wij al een aankooparrangement hebben vanaf € 1.750. Dat is een volledig en aantrekkelijk tarief!

         Kortom een goede vergelijking maken tussen de diverse aankoopmakelaars loont. Uiteindelijk koopt u niet regelmatig een woning aan dus kritisch onderzoek doen kan geen kwaad.

         Wanneer is het beste moment om een aankoopmakelaar in te huren?
         Het is voordeliger om eerst zelf een woning te zoeken en dan pas een aankoopmakelaar in te schakelen. De kosten voor een zoektocht zijn een stuk hoger. Ook kunt u de aankoopmakelaar dan gericht een opdracht meegeven.
         Op welk moment betaal ik de kosten van de aankoopmakelaar?
         Het is gangbaar dat de factuur van de courtage op het moment van de overdracht wordt voldaan. Dat vindt bij de notaris plaats. De aankoopmakelaar stuurt de factuur richting de notaris die vervolgens tot uitkering overgaat.

         Uiteraard kunt u andere afspraken maken, dat staat u vrij.

         Verdien ik de kosten van een aankoopmakelaar terug?
         In de praktijk blijkt dat het inhuren van een aankoopmakelaar profijtelijk is. Deze investering betaalt zich al snel uit doordat de aankoopmakelaar een betere koopprijs weet te bedingen.

         Zelf kijkt u met emotie naar een woning en de aankoopmakelaar kan zonder emotie de zaak benaderen.

         Ook in deze markt waarin de verkoper domineert is een betere positie te creëren met behulp van een kundige aankoopmakelaar.

         Wat kost een aankoopmakelaar precies?

         Dat hangt af van het verdienmodel waarmee makelaars rekenen. Zo zijn er aankoopmakelaars die werken met een vast tarief. Of een vast basistarief in combinatie met een percentage over het onderhandelingsresultaat. Al dan niet gestaffeld. De onderstaande modellen komen voor in de markt.

         Indien u een aankoopmakelaar in Amsterdam huurt is het minimumtarief bij Aankoopmakelaar Amsterdam bijvoorbeeld € 4.235. Mocht er een prijs bereikt worden onder de vraagprijs dan deelt u hier nog 10% van met de aankoopmakelaar. Deze tarieven zijn ontleend aan de website van deze makelaar op 5 juni 2018.

         In de grote steden zoals Amsterdam, Utrecht en Den Haag is eerder sprake van een situatie van overbieden. Het inhuren van een aankoopmakelaar die u op basis van een bonus dient te betalen kan dan voordeliger uitpakken aangezien er meestal geen sprake van een bonus is.

         Ook zijn er makelaars die tarieven gestaffeld aanbieden. Indien de koopprijs tot € 20.000 lager is dan de vraagprijs is de bonus 10%. En de volgende € 20.000 kent een vergoeding van 5% en iedere prijs daar onder kost 3%. Deze aankoopmakelaar hanteert ook een laag basistarief van € 945. Er is een duidelijke financiële prikkel aanwezig in dit model om de laagste prijs te realiseren.

         Zelf kiezen wij voor vaste pakketprijzen met vaste tarieven. Op deze wijze is voor iedereen duidelijk wat de kosten zijn. En wij zullen iedere mogelijkheid aangrijpen om de bodemprijs te onderzoeken. Wij bieden u de mogelijkheid om kosteloos een onderzoek naar de waarde van de aan te kopen woning te doen met gratis prijsverkenning bij de verkoper. Vanaf € 1.750 ondersteunen wij u met een volledig pakket voor het kopen van een woning, op basis van no cure no pay.

         Zijn de kosten van een aankoopmakelaar aftrekbaar?
         Deze kosten zijn niet aftrekbaar. Wel zijn de kosten rondom het verkrijgen van de hypotheek aftrekbaar zoals de taxatiekosten of de hypotheekadviseur.
         Hoe kies ik een goede aankoopmakelaar?
         Uiteindelijk gaat u gedurende een korte periode intensief samenwerken. Het helpt enorm als u een persoon kiest die begrijpt wat u wenst en waar u vertrouwen in hebt. Dit vertrouwen kan ontstaan door een kordate indruk of beoordelingen van eerdere opdrachtgevers. Uiteindelijk valt uw beoordeling pas goed te maken na afloop van een onderhandeling of zoekopdracht.

         Het is geen kunst om een woning aan te kopen in deze markt door flink boven de vraagprijs te bieden. Als een aankoopmakelaar deze strategie voorstelt laat dan ook de onderbouwing voor deze keuze zien.

         Wat betekent no cure no pay?
         Sommige aankoopmakelaar hanteren het principe van no cure no pay. Zelf kiezen wij ook voor deze beloningsmethode. Daardoor lopen uw belangen parallel aan de onze. Lukt het ons niet om overeenstemming te krijgen over de prijs dan zijn er geen kosten verbonden aan de opdracht.

         De prijs en voorwaarden voor de onderhandeling stemmen we uiteraard aan het begin van iedere opdracht af. Soms zijn er 3 biedingstrajecten nodig in de oververhitte gebieden, dan heeft u dus slechts éénmalig kosten.

         Is een vaste prijsafspraak of percentage een betere deal?
         Uit onderzoek van de Vrije Universiteit in 2017 blijkt dat het kiezen van een verkoopmakelaar met een vast prijsmodel voordeliger is en een hogere verkoopprijs weet te realiseren. De prijs is gemiddeld 2,7% hoger blijkt uit de vergelijking van een grote groep transacties.

         Dit onderzoek richt zich op de verkoopkant van de makelaardij.

         Waarom een aankoopmakelaar inschakelen?

         De reden om een aankoopmakelaar in te hangen kan samenhangen met het inhuren van kennis, kunde en gemak. Een aankoopmakelaar is dagelijks bezig met het kopen van woningen en kent hierdoor de markt weet hoe de verkoper geadviseerd wordt en kan de verkopend makelaar professioneel te woord staan.

         Niet iedereen beschikt over deze vaardigheden en de verkopend makelaar kan u met een aantal (brutale) vragen verleiden om tot antwoorden te komen die mogelijk niet in uw belang zijn voor een onderhandeling. Dit kan samenhangen met de koopprijs die u bereid bent te betalen, maar ook met uw financiële positie. De verkopend makelaar wenst namelijk ook graag te scannen of u de woning kunt betalen.

         Daarnaast is het zo dat een aankoopmakelaar objectief en zonder emotie naar uw toekomstige woning kijkt. Deze zal u behoeden voor een miskoop. Ook ontzorgt een aankoopmakelaar u bij de juridische en administratieve procedures die samenhangen met de koop van een huis. Wel zo fijn.

         Samengevat zijn de volgende voordelen te bedenken voor het inhuren van een aankoopmakelaar :

         • Bewezen succesvol in het aankopen, ook in deze roerige tijden op de woningmarkt;
         • Samen met een aankoopmakelaar een woning aankopen vergroot uw kans op succes bij de verkoper;
         • Kennis van de markt en transactieprijzen;
         • Uw belang loopt parallel met ons belang, wij werken op no cure no pay. Geen prijsakkoord dan ook geen kosten;
         • Wij spreken de taal van de verkoopmakelaar en kennen de lokale mores;
         • Landelijk werkend;
         • Gratis vooronderzoek naar de waarde en prijsverkenning;
         • Compleet netwerk aan specialisten, voor bouwtechnische keuring, notaris en hypotheekadviseur.

         Is een aankoopmakelaar verplicht?

         Nee. U bent niet verplicht om een aankoopmakelaar in te huren. In de oververhitte gebieden op de woningmarkt is het tactisch handig om een aankoopmakelaar in te schakelen. Daarmee geeft u het signaal richting de verkoper en diens makelaar dat u serieus geïnteresseerd bent.

         Voor veel mensen is het kopen van een huis de grootste investering van hun leven. Het inschakelen van een aankoopmakelaar is op de totale investering bezien relatief klein. Het doen van een miskoop brengt grotere kosten met zich mee. Dat staat los van het gemak wat u inkoopt rondom het aankoopproces van een woning.

         Wat kost een aankoopmakelaar?

         De kosten voor een aankoopmakelaar worden ook wel courtagekosten genoemd. De aankoopmakelaar-courtage wordt veelal na de aankoop bij de notaris voldaan. De courtage is vaak gebaseerd op het onderhandelingsresultaat. Er wordt dan een percentage berekend van het bedrag dat de aankoopmakelaar door voor u te onderhandelen van de vraagprijs weet af te krijgen. Er zijn inmiddels steeds meer aankoopmakelaars die vaste makelaarstarieven hanteren voor de aankoop van een woning. Hierdoor weet de koper voor de aankoop al wat de makelaar kost.

         Is de aankoopmakelaar via jullie kantoor op no cure no pay basis?

         Wij bieden deze dienst aan op basis van het principe, no cure no pay. Weten wij geen prijsakkoord tot stand te brengen dan zijn er geen kosten verschuldigd. Op voorhand bespreken wij samen met u de strategie. Wij geven u uitleg over de verdere procedure en bespreken met u wat volgens ons de beste aanpak is in combinatie met uw wensenpakket.

         Soms kan dit conflicteren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand zijn indien u per se een voorbehoud wenst op te nemen voor verkoop van uw eigen woning. In deze markt overtuigt u een verkoper niet met dit argument. Wel valt dit principe dan onder te brengen in een ruim geformuleerd financieringsvoorbehoud. Zo proberen we toch altijd een passende oplossing te bieden.

         Een goede aankoopmakelaar verdient zichzelf terug

         Door het inhuren van een aankoopmakelaar bent u verzekerd van een betere positie als koper. Zeker in deze verkopersmarkt. Een aankoopmakelaar verdient de investering voor u terug door u duizenden euro’s op de aankoop te besparen en u veel tijd uit handen te nemen. Ook weet hij de reële prijs te bepalen van een woning.

         Zijn de kosten van een aankoopmakelaar aftrekbaar?

         De kosten van de aankoopmakelaar zijn niet aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Indien u een aankoopmakelaar uw woning laat taxeren en het taxatierapport is vereist door de bank zijn de kosten van de taxatie aftrekbaar.

         Ondersteuning tijdens het biedingsproces

         Het is ook mogelijk om tijdens uw zoektocht een aankoopmakelaar in te huren voor enkel het onderhandelingsproces. Het daadwerkelijke onderhandelingsproces is vaak het meest spannende deel van de aankoop. Een goede aankoopmakelaar helpt bij het bepalen van uw onderhandelingsstrategie en zal het daadwerkelijk onderhandelen uitvoeren. Ook weet deze een goed onderhandelingsresultaat neer te zetten.

         Een goede aankoopmakelaar heeft de nodige vlieguren gemaakt en weet welke keuzes werken tijdens het onderhandelingsproces. U hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. In deze verkopersmarkt wenst u het liefst goed beslagen ten ijs te komen om enigszins kans op uw droomwoning te maken.

         U kunt ook vragen of de aankoopmakelaar een deel opdracht accepteert zoals hiervoor beschreven.

         Reactie binnen 24 uur
         Meestal al eerder.
         Deskundig en eerlijk advies.
         Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
         Uw gegevens 100% veilig.
         Wij respecteren uw privacy.

          Video met uitleg over een aankoopmakelaar

           

          hypotheekadviseur kostenHypotheekadviseur bij u om de hoek of juist een landelijk werkende hypotheekadviseur die bij u aan huis komt? Er zijn vele opties mogelijk om een hypotheekadviseur in te huren. Belangrijk is dat u te kiezen hebt bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek. En goed om te weten, er is voor ieder wat wils.

          Waarom moet ik betalen voor hypotheekadvies?

          Het is pas enkele jaren gebruikelijk om rechtstreeks te betalen voor een hypotheekadviseur. Tot 2013 was het gebruikelijk dat banken hypotheekadviseurs een vergoeding gaven voor hun werkzaamheden. Niet ieder kantoor werkte op deze wijze, alleen vanaf 1 januari 2013 werd het wettelijk verboden om betalingen te ontvangen vanuit geldverstrekkers.

          Uiteindelijk was het advies voor een hypotheek in de periode voor 2013 natuurlijk ook niet gratis. Wel ontbrak inzage in de geldstroom tussen bank en hypotheekadviseur. Dat kon tot bepaalde sturing leiden in het adviesproces wat de overheid niet wenselijk vond. En geheel terecht.

          Zo werken wij al jaren met een vaste vergoeding die rechtstreeks door onze klanten wordt betaald. Dat werkt voor iedereen prettig en zo is voor iedereen duidelijk wat de belangen zijn.

          Welke hypotheekadviseur is voor mij het meest geschikt?

          In principe gaat u een vertrouwensrelatie aan met een hypotheekadviseur. U legt immers een groot deel van uw financiën in handen van deze persoon. Dat betekent voor veel consumenten dat een goed trackrecord van belang is. Het is namelijk vervelend om tijdens het hypotheekproces tot de conclusie te komen dat u liever een andere hypotheekadviseur had gewenst.

          Gelukkig valt dit online en openbaar te meten. Er zijn organisaties die beoordelingen van klanten registreren die eerder een hypotheekadviseur hebben ingehuurd. Zo kunt u de beoordelingen voor ons kantoor in de regio Breda vinden via deze link. Overigens werken wij landelijk en bezoeken wij onze opdrachtgevers aan huis indien men dit prettig vindt.

          Hypotheekadviseur via de bank

          Een veel gehoorde gedachte is dat het slim is om rechtstreeks bij de bron van het geld een hypotheek af te sluiten. Want dan zijn er minder kosten. Nou dat maakt niets uit. Bij wet is geregeld dat er een zogeheten level playing field is waardoor banken geen onderscheid mogen maken in de hoogte van rentetarieven.

          Dus sluit u via een onafhankelijke hypotheekadviseur een hypotheek via bijvoorbeeld Rabobank af of bij direct de bank zelf dan maakt dit voor de hoogte van de hypotheekrente niets uit.

          Uiteindelijk kan een hypotheekadviseur van een bank uitsluitend de hypotheek van de desbetreffende bank aanbieden. Deze persoon kan dus smal en beperkt een advies geven. Het advies is gericht op het aanbieden van de producten van de bank en als blijkt dat bank X een betere aanbieding heeft dan zal deze adviseur u hier niet op attenderen. Uiteindelijk is een bank een commerciële instelling en komt het adviseren uitsluitend overeen met het verkopen van de eigen producten.

          Vergelijk dit met een autodealer. Een Volkswagen dealer zal u ook niet snel attenderen op een goed getest model van bijvoorbeeld Nissan of Peugeot.

          Het kan prettig zijn om bij de bank rechtstreeks een hypotheek af te sluiten omdat u klant bent met uw totale pakket aan producten. Of omdat u een relatie hebt met de hypotheekadviseur van de bank. Een ander veelgehoord argument is dat eigenwoningbezitters meer vertrouwen in de bank zelf hebben.

          Wat zijn de voordelen om rechtstreeks bij een bank een hypotheek af te sluiten :

          • U kunt meerdere producten afsluiten zoals een bankrekening, spaarrekening of creditcard;
          • Er is sprake van een grote organisatie en meestal snel iemand beschikbaar voor uw vragen;
          • Bekendheid vanuit een mogelijke eerdere klantervaring;
          • De meeste banken hebben apps om de voortgang van uw hypotheekaanvraag te kunnen volgen en zijn digitaal goed georganiseerd.

          Welke nadelen kleven er aan het afsluiten van een hypotheek direct bij een bank :

          • Het assortiment qua hypotheken is bij de meeste banken beperkt tot één aanbieder of slechts enkele aanbieders;
          • De openingstijden kunnen beperkt zijn en u dient naar de bank toe te gaan;
          • Het advies beperkt zich uitsluitend tot de hypotheek en niet tot aanverwante diensten zoals hulp bij de aankoop;
          • De advisering en dienstverlening beperkt zich tot het afsluiten van de hypotheek, u dient zelf nog andere partijen in de keten aan te sturen en de regie te bewaken.

          Wat kost een hypotheekadviseur van een bank?

          Ook hypotheekadviseurs van banken dienen transparant te zijn en kosten in rekening te brengen voor de advisering van een hypotheek. Deze kosten worden gesplitst in advies- en bemiddelingskosten. U kunt namelijk een advies inwinnen bij een hypotheekadviseur en vervolgens de hypotheek elders laten bemiddelen. Dit gaat dan om het principe van execution only via een internetaanbieder van hypotheken bijvoorbeeld.

          Deze bemiddelingskosten worden ook wel afsluitkosten genoemd. In theorie kunt u dus kiezen of u een compleet pakket bij een hypotheekadviseur afneemt of enkel een deeldienst. Bespreek dit goed door voordat u keuzes maakt. Het is overigens gangbaar om alles bij 1 hypotheekadviseur te regelen.

          In onderstaand overzicht hebben we de advieskosten voor een hypotheek van de grootste drie banken in Nederland weergegeven.

          Advieskosten hypotheek starter
          Geldverstrekker Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          ABN Amro bank €                   900 €                                  600 €                                1.500
          ING Bank €                1.000 €                                  750 €                                1.750
          Rabobank €                1.550 €                                  350 €                                1.900
          Advieskosten hypotheek doorstromer
          Geldverstrekker Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          ABN Amro bank €                1.250 €                                  600 €                                1.850
          ING Bank €                1.350 €                                  750 €                                2.100
          Rabobank €                1.700 €                                  500 €                                2.200
          Advieskosten hypotheek oversluiting
          Geldverstrekker Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          ABN Amro bank €                1.250 €                                  600 €                                1.850
          ING Bank €                1.350 €                                  750 €                                2.100
          Rabobank €                1.700 €                                  500 €                                2.200
          Advieskosten hypotheek ondernemer
          Geldverstrekker Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          ABN Amro bank €                2.900 €                                  600 €                                3.500
          ING Bank €                1.700 €                                  750 €                                2.450
          Rabobank €                2.300 €                                  500 €                                2.800
          Deze tarieven zijn ontleend per 8 juni 2018 aan de informatie op de websites van de betreffende banken.

          Wat kost een hypotheekadviseur van een hypotheekwinkel?

          In Nederland is het ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten via een hypotheekwinkel. De bekendste aanbieder is De Hypotheker. De meeste eigenwoningbezitters kennen deze keten van de kreet Jazeker. Andere bekende hypotheekketens zijn De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek.

          Hoe werkt het afsluiten van een hypotheek via een hypotheekwinkel? Meestal maakt u een afspraak of loopt een hypotheekwinkel binnen en gaat een oriënterend gesprek aan. Deze gesprekken zijn kosteloos bij deze ketens. Vervolgens wordt een inventarisatie van uw wensen gemaakt en maakt de hypotheekadviseur een berekening en bespreekt de uitkomst met u.

          Een overzicht van de voordelen van het afsluiten van een hypotheek via een keten :

          • De meeste hypotheekadviseurs van de ketens adviseren onafhankelijk, wel hebben sommige ketens een huismerk;
          • Het is laagdrempelig om een hypotheekadvies in te kopen;
          • Sommige ketens hebben afspraken met geldverstrekkers om met voorrang hypotheekaanvragen verwerkt te krijgen.

          Wat zijn de nadelen aan het afsluiten van een hypotheek via een hypotheekketen :

          • De advisering is transactiegericht en minder op de persoon;
          • U dient zelf naar de winkel te gaan en dient rekening te houden met de openingstijden van de winkel;
          • Maatwerk is minder mogelijk dus voor moeilijkere situaties lastiger om een hypotheek af te sluiten.

          Uit het onderstaand overzicht kunt u aflezen wat de gemiddelde tarieven van de drie grootste hypotheekketens met winkels zijn :

          Advieskosten hypotheek starter
          Hypotheekketen Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          De Hypotheker €                1.495 €                              1.495 €                                2.990
          Huis en Hypotheek €                1.250 €                                  750 €                                2.000
          Hypotheekshop* €                1.375 €                              1.375 €                                2.750
          Advieskosten hypotheek doorstromer
          Hypotheekketen Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          De Hypotheker €                1.495 €                              1.495 €                                2.990
          Huis en Hypotheek €                1.750 €                                  750 €                                2.500
          Hypotheekshop* €                1.375 €                              1.375 €                                2.750
          Advieskosten hypotheek oversluiting
          Hypotheekketen Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          De Hypotheker €                1.495 €                              1.495 €                                2.990
          Huis en Hypotheek €                1.750 €                                  750 €                                2.500
          Hypotheekshop* €                1.375 €                              1.375 €                                2.750
          Advieskosten hypotheek ondernemer
          Hypotheekketen Advieskosten Bemiddelingskosten Totaal
          De Hypotheker €                1.495 €                              1.495 €                                2.990
          Huis en Hypotheek €                2.250 €                                  750 €                                3.000
          Hypotheekshop* €                1.375 €                              1.375 €                                2.750
          Deze tarieven zijn ontleend per 8 juni 2018 aan de dienstverleningsdocumenten.
          * Deelnemers van de Hypotheekshop kunnen verschillende tarieven hanteren.

          Kosten hypotheekadvies onafhankelijke adviseur

          Naast de bovengenoemde bedieningsconcepten is het ook mogelijk om een hypotheek af te sluiten via een onafhankelijke hypotheekadviseur. In veel gevallen is uw hypotheekadviseur onafhankelijk en adviseert u breder dan alleen hypotheken. Ons kantoor kiest in ieder geval voor een brede dienstverlening. Hierdoor kunt u ook terecht voor begeleiding bij het kopen van uw woning of later voor het verzorgen van uw belastingaangifte of verlagen van de WOZ-waarde. Ook voor een verzekeringsadvies kunt u bij ons terecht.

          Daarnaast lopen hypotheekadviseurs van ons kantoor niet weg voor een moeilijke situatie. Sommige adviseurs zijn ook gespecialiseerd in het adviseren van expats.

          In algemene zin zijn de volgende voordelen van toepassing op het inhuren voor een hypotheekadvies van een onafhankelijk bureau :

          • Het assortiment qua geldverstrekkers is breed en er wordt onafhankelijk geadviseerd;
          • De advisering is mensgericht met oog voor uw persoonlijke situatie;
          • Past een hypotheekaanvraag niet binnen de gestelde kaders dan gaat een onafhankelijk hypotheekadviseur op zoek naar alternatieven;
          • Er vindt een grote mate van ontzorging plaats op belangrijke momenten in het hypotheekproces;
          • Bezoek aan huis in de avonduren behoort bij sommige hypotheekadviseurs tot de standaard mogelijkheden.

          Wat zijn in algemene zin nadelen van het inhuren van een onafhankelijke hypotheekadviseur :

          • Uw investering voor de advisering is meestal iets hoger vanwege de intensievere tijdsbesteding;
          • Indien u graag zelf de regie hebt is het inhuren van een hypotheekadviseur onnodig. Dan is het afsluiten van een execution-only hypotheek een beter alternatief.

          Welke hypotheekadviseur past het beste bij mij?

          Er zijn dus meerdere opties om uit te kiezen heeft u kunnen lezen. De uiteindelijke keuze hangt samen met uw voorkeur. Uit onderzoek blijkt dat het vergelijken van meerdere aanbieders voordeliger is. Focussen op de advieskosten van een hypotheekadviseur is beperkt zinvol omdat u met een hypotheek een langjarige verplichting aangaat. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat 0,1% verschil in de rente op lange termijn een groot effect. Onderstaand voorbeeld maakt dit duidelijk.

          U sluit bijvoorbeeld uw hypotheek over van € 287.000. Dit getal is niet toevallig gekozen, dit is de gemiddelde afgesloten hypotheeksom over de afgelopen maanden. Stel u sluit uw hypotheek bij ABN Amro over en het rentetarief bij geldverstrekker X blijkt 0,1% voordeliger. U kiest in dit voorbeeld voor een rentecontract van 20 jaar en de hypotheek is aflossingsvrij. De besparing lijkt dan beperkt, maar is bruto per jaar €  287. De advies- en afsluitkosten voor oversluiting bij ABN Amro zijn € 1.850. Over een periode van 20 jaar bespaart u dus € 5.740 (20 x € 287).

          De advieskosten voor een hypotheek zijn dus van ondergeschikt belang. Immers deze advieskosten verdient u gemakkelijk terug door een vergelijking te maken door een hypotheekadviseur die in ieder geval een breed assortiment heeft. De hypotheekadviseur van ABN Amro kan u hierbij niet helpen omdat deze simpelweg slechts één aanbieder vertegenwoordigd. De werkelijkheid is meestal complexer en het prijsverschil is vaak groter waardoor u advieskosten meestal eerder terug verdiend.

          Een bank verdient ook geld aan de rente en kan om die reden de kosten van bemiddeling en advies drukken. Uiteindelijk zitten de grootste verdiensten in de maandelijkse opbrengst en het adviestarief is kostendekkend dan wel met een kleine winstmarge. Vergelijk het met de goedkope printer die u koopt alleen waarvoor de dure cartridges ook nodig zijn.

          Bent u starter en weet u precies wat u nodig heeft dan kan ook het online afsluiten van een hypotheek een optie zijn. Ook dan adviseren wij u om een aanbieder te kiezen die een breed assortiment heeft.

          Is het beter om een dure hypotheekadviseur in te huren? Dat hoeft uiteindelijk geen goede keuze te zijn blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van het Kifid. De consument die heeft in 2017 een klacht ingediend bij het Kifid vanwege de oversluiting van haar hypotheek. Uit de uitspraak blijkt dat mevrouw € 4.840 heeft voldaan voor een hypotheekadvies voor haar oversluiting. Wij kennen de details niet van de zaak, maar dit tarief is in ieder geval hoog in vergelijking tot het gemiddelde tarief voor een oversluiting. Ook diende mevrouw een jaarlijks abonnement af te sluiten van € 595.

          U kunt zelf online beoordelingen vinden van hypotheekadviseurs en daaruit opmaken hoe de advisering verloopt. Het had voor deze mevrouw mogelijk haar beslissing beïnvloedt als ze een simpel onderzoek online had gedaan.

          Hoe weet ik of een hypotheekadviseur onafhankelijk is?

          Het begrip onafhankelijk adviseur is inmiddels een containerbegrip geworden. Het wordt te pas en te onpas geroepen. Wat maakt iemand nu een onafhankelijk hypotheekadviseur? In onze situatie is dat als volgt gewaarborgd en concreet te maken :

          • Wij zijn geen eigendom van een bank of verzekeraar. Er zijn captives organisaties zoals bijvoorbeeld Meeus en Zicht die onderdeel zijn van grote verzekeraars;
          • Wij hebben samenwerkingen met nagenoeg alle geldverstrekkers in Nederland en ook met een Duitse en Belgische bank;
          • Onze adviseurs en financieel planners zijn lid van FFP en SEH waardoor er een waarborg is ingebouwd voor beroepsethiek met dito klachtregelingen;
          • Permanente educatie is verplicht onderdeel van bovengenoemde lidmaatschappen;
          • Wij bieden geen labelproducten aan, uitsluitend producten van derden;
          • Doorlopend investeren wij in opleidingen en vergelijkingssoftware voor onze adviezen.

          Een bekende uitdrukking is follow the money. Adviezen en gedrag zijn vaak te verklaren door de geldstroom te volgen. Heeft een organisatie baat bij het adviseren van eigen producten zoals een captive, bank of sommige hypotheekketens dan hoeven uw belangen niet altijd parallel te lopen. Vergelijken loont is ons advies.

          Besparen op kosten hypotheekadviseur

          Als u wenst te besparen op de kosten van een hypotheekadviseur dan is dit meestal mogelijk door zelf veel werkzaamheden uit handen te leveren. Dat kan bijvoorbeeld aanvangen door een complete set aan documenten gereed te hebben voor een kennismakingsgesprek en uw situatie goed en duidelijk weer te geven.

          In veel gevallen kan een geroutineerde hypotheekadviseur tijdens een kennismakingsgesprek overzien wat de verwachte moeite is om de hypotheek tot een goed einde te brengen. Wij werken op basis van no cure no pay waardoor we ons committeren aan de uitkomst van uw hypotheekaanvraag in de meeste gevallen. Heeft u een complexe situatie dan zullen wij mogelijke andere afspraken maken, alleen dat is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

          Goed hypotheekadvies kan per saldo een waardevolle investering zijn en een goede nachtrust opleveren. Zo levert een lagere hypotheekrente gedurende de looptijd meer op dan u kunt besparen op de advieskosten. Ook de zachte kant van een hypotheekproces speelt mee in de overweging om te kiezen voor de een of de andere hypotheekadviseur. U bent een aantal weken intensief aan het samenwerken en een prettig contact levert dan ook minder stress en zorgen op is onze ervaring.

          De kosten van een hypotheekadviseur zijn aftrekbaar

          Meestal zijn de kosten van het hypotheekadvies aftrekbaar van uw belastbaar inkomen indien u een hypotheek hebt afgesloten voor uw eigen woning. Een overzicht van de voorwaarden van de overige kosten koper die aftrekbaar zijn kunt u hier lezen.

          Zorgplicht

          Op uw hypotheekadviseur rust een wettelijke verplichting gedurende de looptijd van uw hypotheek u tijdig te informeren over belangrijke wijzigingen, die met zijn advies, het afgesloten product of de gewijzigde wet- en regelgeving te maken hebben. U kunt denken aan een aankondiging van een wijziging tijdens de rentevastperiode. Afhankelijk van het aanbod dat de hypotheekadviseur u doet kunt u gebruik maken van deze nazorg. Ook is het van belang om te weten wat kosten van deze nazorg zijn.

          Er is een wettelijke basis om belangrijke wijzigingen hoe dan ook te verstrekken.

          Serviceabonnement

          Een adviseur kan u ook een serviceabonnement aanbieden. Dit varieert van  € 10  tot € 50 per maand. Over de looptijd van 30 jaar kan dit dus oplopen van € 3.600 tot € 18.000.  Het is niet verplicht een abonnement af te sluiten. Ook niet ieder serviceabonnement is hetzelfde. Het is dan ook zinvol om de exacte inhoud van dit abonnement te kennen alvorens om een goede keuze te kunnen maken.

          Een serviceabonnement kan nuttig zijn als u blijvend begeleiding wenst met betrekking tot uw hypotheek. Ook kan daar bijvoorbeeld de verzorging van de jaarlijkse belastingaangifte onder vallen.

          Hypotheekadviseur kiezen

          Indien u de tijd en gelegenheid hebt kunt u een aantal hypotheekadviseurs uitnodigen. De meeste kantoren bieden u de mogelijkheid van een kosteloos kennismakingsgesprek. Op deze wijze kunt u ontdekken welk concept het meeste aanspreekt. Ook geeft een dergelijk gesprek u de mogelijkheid om te vragen naar de ervaring en opleiding van de hypotheekadviseur.

          Zelf kunt u online onderzoek doen naar de beoordelingen van eerdere opdrachtgevers van de hypotheekadviseur. Websites zoals Independer en Advieskeuze zijn de meest gebruikte reviewpartijen voor hypotheekadviseurs.

          Wenst u met ons in gesprek te gaan over uw hypotheek, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunnen wij u informeren over de specifieke mogelijkheden voor uw persoonlijke situatie.

          Reactie binnen 24 uur
          Meestal al eerder.
          Deskundig en eerlijk advies.
          Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
          Uw gegevens 100% veilig.
          Wij respecteren uw privacy.