Tag: levensverzekering

premiereserve levensverzekeringDe Consumentenbond heeft het gedrag van levensverzekeraars met betrekking tot het afhandelen van beëindigde levensverzekeringen onderzocht. Het ging daarbij om een specifiek type levensverzekering, namelijk een overlijdensrisicoverzekering. Nog specifieker ging het om de premiereserve bij het stopzetten van dergelijke levensverzekeringen.

Deze verzekeringen keren uitsluitend een bedrag uit als de verzekerde komt te overlijden en bouwen geen kapitaal op.

Woekerpolis

Er zijn ook levensverzekeringen welke een waarde opbouwen en dus ook een bedrag uitkeren als een verzekerde in leven is op de einddatum van de polis. De meest beruchte variant van een dergelijke verzekering is ook wel bekend onder de noemer woekerpolis. Deze keer ging het onderzoek dus niet over woekerpolissen, maar puur over de overlijdensrisicoverzekering.

Wat is premiereserve

Het werkt als volgt. Meestal sluit u een orv (afkorting voor overlijdensrisicoverzekering) af voor een periode van 30 jaar. Meestal gelijk aan de looptijd van uw hypotheek. Stel dat u halverwege de looptijd besluit uw huidige orv te beëindigen en naar een voordeligere aanbieder over te stappen dan heeft u relatief gezien teveel premie betaalt in het begin aangezien het risico van overlijden statistisch gezien later zal plaatsvinden omdat u simpelweg ouder bent geworden en oudere mensen eerder overlijden.

De levensverzekeraar middelt uw premie over de hele looptijd zodat u niet iedere maand een andere premie betaalt, maar juist dezelfde vaste premie. Dus als u halverwege opzegt heeft u een soort van reserve gevormd in uw orv. Het gaat dan om orv’s waarde premie gedurende de gehele looptijd hetzelfde blijft. Er zijn ook orv’s waarvan de premie jaarlijks stijgt. Uw premie loopt dan op met de mate dat de sterftekans toeneemt.

De Consumentenbond heeft klanten van levensverzekeraars aangeraden om bij het opzeggen van de orv ook te vragen of de gereserveerde waarde (de zogeheten premiereserve) uitgekeerd kan worden aan de polishouder. Vooralsnog geven levensverzekeraars hier geen gehoor aan. Volgens het Verbond van Verzekeraars is de wet hier niet eenduidig over waardoor de leden van het Verbond van Verzekeraars (individuele levensverzekeraars) niet proactief tot uitkering overgaan.

Consumenten laten voordeel liggen

Op dit moment zijn de meeste consumenten zich niet bewust van een dergelijk voordeel. Dit kan gemiddeld per polis om zo’n 500 euro gaan van enkele honderdduizenden polissen die reeds zijn gestopt. De verzekeraars stellen zich vaak op het standpunt deze premiereserve in te zetten voor lagere premies voor alle verzekerden.

De toezichthouder heeft aangegeven dat er geen signalen van benadeelde consumenten zijn waardoor vanuit de toezichthouder ook geen actie te verwachten is. Het is dus afwachten tot een consument bij wijze van principe zijn zaak gaat aanvechten bij de rechtbank of het Kifid.

Vorderen tot 5 jaar na stopzetten levensverzekering

Heeft u recent een levensverzekering stopgezet en heeft de verzekeraar geen uitkering verstrekt dan kunt u hier zelf om verzoeken. Uw tussenpersoon kan u hier ook bij helpen.

Mocht de opzegging al weer even geleden zijn geweest, dan mag u tot vijf jaar na de einddatum de premiereserve vorderen. Vooral bij de oudere levensverzekeringen kan dit spelen. Bij de recent afgesloten levensverzekering is vaak geen sprake meer van een premiereserve. In de verzekeringsvoorwaarden is daar in voorzien.

Besparen op nieuwe levensverzekering?

Wenst u de premie te weten van het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering? Bereken met onderstaande tool de premie.

Vergelijken loont en het oversluiten van uw bestaande levensverzekering kan u duizenden euro’s opleveren :  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder, ook in het weekend.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  kruislings verzekerenGratis telefonisch consult?

   

  Wat is kruislings verzekeren bij een levensverzekering?

  Indien u een uitkering ontvangt vanwege het overlijden van uw partner uit een overlijdensrisicoverzekering kan er erfbelasting verschuldigd zijn. U kunt dit handig voorkomen door de regie van de polis aan te passen. Indien u samen met uw partner een levensverzekering afsluit kunt u dit op basis van kruislings verzekeren doen. Daarmee bespaart u mogelijk toekomstige erfbelasting.

  Minimaal twee verzekeringsnemers

  Kruislings verzekeren kan alleen bij twee verzekerden op een polis. Voor een levensverzekering op uw naam werkt deze constructie niet. Als de ene persoon overlijdt, gaat het geld automatisch naar de ander. Om te zorgen dat degene die erft geen erfbelasting hoeft te betalen, moet diegene als verzekeringnemer op de polis worden vermeld.

  Als verzekeringnemer bent u verantwoordelijk voor de premiebetaling vanuit uw eigen vermogen. Omdat degene die de uitkering krijgt zelf de premie heeft betaald, ziet de Belastingdienst die uitkering niet als erfenis. Want de uitkering is niet verkregen uit een erfenis, maar deze is het gevolg van uw eigen premiebetaling.

  Beide partners betalen op die manier formeel ieder hun eigen deel van de premie. In de praktijk wordt voor zo’n verzekering met twee personen één totaalbedrag aan premie afgeschreven. Maar de polisregie is het belangrijkst, het gaat erom wie er als verzekeringnemers op de polis staan.

  Mag een kruislings afgesloten overlijdensrisicoverzekering verpand worden?

  Dat is ook mogelijk. De meeste geldverstrekkers stellen als eis dat de schuldenaren uit de hypotheekakte ook dienen voor te komen op de polis als verzekerde. Sommige geldverstrekkers zijn coulanter en stellen als eis dat dit enkel geldt voor de persoon wiens inkomen benodigd is voor de hypotheek.

  Getrouwd in gemeenschap van goederen

  Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Dan heeft kruislings verzekeren geen waarde. Ingeval van een gemeenschap van goederen is alles gedeeld, dus ook het vermogen bij overlijden.

  Dit belastingjaar (2018) hoeft u geen erfbelasting te betalen indien het totaalbedrag dat u erft minder is dan € 643.194. Een erfenis boven dit bedrag is belast met erfbelasting.

  Kruislings verzekeren niet altijd mogelijk

  In principe is er niets tegen het standaard opmaken van een polis op basis van kruislings verzekeren. Toch is dat niet altijd mogelijk. Een en ander hangt ook af van de acceptatievoorwaarden van de betreffende verzekeraar.

  Wenst u een persoonlijke berekening of toelichting neem dan direct contact met ons op.

  Zelf een voordelige premie voor uw levensverzekering berekenen  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.
    

   Bent u midden in het proces van het kopen van een huis en heeft u met spoed een levensverzekering nodig? We spreken hier over een overlijdensrisicoverzekering. Dan kunnen wij u dezelfde dag helpen aan een acceptatieverklaring met voorlopige dekking indien u voldoet aan de volgende voorwaarden.

   Overlijdensrisicoverzekering acceptatie voorwaarden dezelfde dag aanvragen

   levensverzekering afsluiten

   U komt in aanmerking voor deze levensverzekering indien u op de dag van de aanvraag voldoet aan de volgende set voorwaarden :

   • U sluit deze levensverzekering af gelijktijdig met het afsluiten van een nieuwe hypotheek voor het kopen van een huis;
   • Het verzekerd bedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 350.000;
   • U heeft geen andere levensverzekering afgesloten bij Scildon (de levensverzekeraar die deze verzekering aanbiedt);
   • U bent tenminste 18 jaar en jonger dan 46 jaar;
   • De afgelopen 2 jaar heeft u niet meer dan vier weken onafgebroken verzuimd;
   • In de afgelopen 5 jaar bent u niet onder medische behandeling geweest en onderzocht voor de volgende aandoeningen :
    • kwaadaardige aandoeningen (kanker, lymfonen of leukemie);
    • hart- vaatziekten of beroertes / TIA;
    • alcohol- en / of drugsgebruik;
    • neurologische aandoeningen en / of spierziektes (MS, ALS, Parkinson, Epilepsie, spierdystrofie, verlamming of blijvende hersens.
   • De afgelopen 2 jaar bent u niet onder medische behandeling geweest of heeft advies gekregen over de volgende aandoeningen :
    • suikerziekte / diabetes mellitus;
    • obesitas;
    • psychiatrische aandoeningen;
    • chronische nierziekten / nierfalen;
    • leverziekte;
    • HIV seropositiviteit.

   Sluit u samen met uw partner deze overlijdensrisicoverzekering af, dan dient u beiden te voldoen aan de voorgaande voorwaarden.

   Kenmerken van de verzekering

   De onderstaande kenmerken zijn van toepassing op deze levensverzekering met voorlopige dekking :

   • De premie is scherp;
   • Geen en-bloc tariefswijziging mogelijk;
   • Alleen in acceptatie met een nieuwe hypotheekaanvraag (ingangsdatum mag 3 maanden voor de datum van het bindend aanbod zijn of 3 maanden er na);
   • Digitaal aanvraagproces na overeenstemming;
   • Het vaste scherpe tarief om de levensverzekering (execution-only) af te sluiten bedraagt € 275;
   • Maximale eindleeftijd is 75 jaar.

   Na het beantwoorden van enkele controlevragen gaat de verzekering in. U hoeft geen uitgebreide gezondheidsverklaringen in te vullen indien u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.

   Wenst u een premieberekening te ontvangen voor deze levensverzekering dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.
     

     

     

     

    levensverzekering buitenlandTelefonisch consult gewenst?

    Gaat u voor een langere tijd naar het buitenland dan kan het zijn dat uw bestaande levensverzekering geen dekking biedt. Hoe zit dit?

    Tegenwoordig gaan we vaker dan vroeger om een of meerdere jaren in het buitenland te werken of al eerder tijdens de studententijd. Daarnaast emigreren er jaarlijks ook tienduizenden personen naar het buitenland. Emigreren of een verblijf in het buitenland van langer dan 60 dagen heeft bij sommige verzekeraars gevolgen voor de afgesloten overlijdensrisicoverzekering.

    Ook medewerkers van onze krijgsmacht hebben met dit fenomeen te maken. Zo is er bij veel verzekeraars geen dekking in de uitgezonden gebieden. Vaak biedt de werkgever dan een dekking alleen dan is het zonde om premie te betalen voor de persoonlijke levensverzekering.

    1 op de 3 levensverzekeringen biedt geen dekking in het buitenland

    Het is  daarom verstandig om voorafgaand aan het verblijf in het buitenland uit te zoeken hoe de verzekering in elkaar steekt. In 2/3 van de gevallen blijft de levensverzekering ongewijzigd en in de andere gevallen kan er een beperking qua dekking zijn of is er in zijn geheel geen dekking voor een langdurig verblijf in het buitenland.

    Deze beperking kan bijvoorbeeld toezien op een dekking per regio. Dit kan zelfs per land anders zijn. Ook kan het zijn dat de verzekeraar u een premieopslag in rekening brengt voor de periode dat u in het buitenland verblijft. Andere maatschappijen bieden wel een dekking zo lang u maar in Nederland blijft ingeschreven en over een bsn nummer beschikt. U kunt de polisvoorwaarden nalezen of uw tussenpersoon vragen hulp te bieden bij het uitzoeken van de situatie.

    Voorwaarden levensverzekering afsluiten en verblijf in het buitenland

    In de meeste gevallen eisen de levensverzekeraars dat u minimaal beschikt over een BSN en Nederlands rekeningnummer. Aanvullende eisen kunnen zijn dat de verzekeringnemer ingezetene van Nederland is. Maatschappijen hebben hier eigen beleid over. Een verzekeringnemer is de persoon die de uitkering ontvangt uit een levensverzekering en de verzekerde is de persoon op wiens leven de verzekering wordt afgesloten.

    Reist u veel en verblijft u veel in het buitenland en uw partner of gezin verblijven de meeste tijd in Nederland dan kunt u dus ook in aanmerking voor een levensverzekering komen.

    Hypotheek en verpande levensverzekering

    Op het moment dat u beschikt over een bestaande levensverzekering die gekoppeld is aan uw hypotheek en er geen dekking in het buitenland is, bestaat ook de mogelijkheid om tijdelijk een nieuwe levensverzekering af te sluiten voor de verblijfsperiode in het buitenland. Indien de looptijd relatief kort is, bijvoorbeeld 3 jaar, is de premie ook lager in verhouding tot een looptijd van 30 jaar.

    Per verzekeraar staat in onderstaande tabel te lezen hoe men omgaat met het verblijf in het buitenland :

    VerzekeraarDekking verhuizing naar het buitenland?
    ACEOverleg nodig
    AegonJa
    AllianzOverleg nodig
    ASRJa
    Brand New DayJa
    BNP Paribas CardifNee
    CallasNee
    Centraal BeheerJa
    Creditlife InternationalOverleg nodig
    DelaJa
    Delta LloydJa
    ErasmusJa
    FinvitaOverleg nodig
    GeneraliJa
    GewoonideeOverleg nodig
    GoedideeOverleg nodig
    KlaverbladJa
    ScildonOverleg nodig
    Leidsche VerzekeringenOverleg nodig
    Nationale NederlandenJa
    OhraJa
    ReaalOverleg nodig
    TAFOverleg nodig
    WoonfondsJa
    ZwitserlevenJa
    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.