Tag: meenemen

hypotheekrente verhuizen bkr

Kosteloze quickscan aanvragen?

Wilt u verhuizen naar een nieuwe woning en uw gunstige hypotheekrente meenemen en heeft u last van een negatieve BKR-codering? Dan kan het betekenen dat uw hypotheekaanvraag wordt afgewezen. In sommige situaties kunt u dan toch een hypotheek afsluiten, alleen dan niet met de gunstige hypotheekrente van uw huidige woning.

Het is met een juiste aanvliegroute wellicht mogelijk om de hypotheekrente mee te nemen ondanks uw BKR-codering. Vraag gerust een kosteloze quickscan aan van de mogelijkheden.

Kan ik toch mijn hypotheekrente  verhuizen met BKR-codering?

Deze vraag is natuurlijk relevant omdat een hypotheek afsluiten met een BKR-codering niet vanzelfsprekend is. Sommige geldverstrekkers zijn extra streng en nemen uw hypotheekaanvraag na de constatering van een BKR-codering niet eens in behandeling. Er volgt uitsluitend een afwijsbrief.

Toch is er bij sommige banken oog voor uw persoonlijke situatie. En natuurlijk helpt het als een hypotheekadviseur aan uw zijde staat en uw belang en situatie zo goed als mogelijk naar voren brengt.

Een grondige voorbereiding van uw hypotheekaanvraag helpt enorm. Door middel van een quickscan kunnen wij uw situatie snel doornemen en vertellen wat onze inschatting is op het afsluiten van een hypotheek. Als wij kans zien in een positieve afronding van de hypotheekaanvraag zullen wij dat met u bespreken wat de mogelijkheden zijn en bedenken wij ook een plan B indien noodzakelijk.

Hypotheekrente meenemen nieuwe woning BKR voorwaarden

Sinds de rente aan het stijgen is begin dit jaar wordt het interessant om ook te onderzoeken of het meenemen van een bestaand rentecontract van uw hypotheek een mogelijkheid is. Het spreekt voor zich dat een lage rente meenemen de voorkeur verdient boven het afsluiten van een hogere hypotheekrente.

De voorwaarden voor het meenemen van de hypotheekrente zijn bij iedere geldverstrekker anders. De verschillen in condities zitten hem onder andere in:

 • Tijdstip om aan te geven of u de rente wenst mee te nemen en hoelang u erover mag doen om de nieuwe hypotheek af te sluiten.
 • Is het toegestaan om de rente te vestigen op de nieuwe hypotheek als de huidige woning nog niet is verkocht.
 • Gelden voor uw nieuwe hypotheek nieuwe opslagen of de oude op- en afslagen?
 • Mag u de hypotheekrente meenemen wanneer een bestaande NHG-hypotheek omgezet wordt naar een hypotheek zonder NHG.

Los van deze algemene spelregels speelt bij het meenemen van de rente voor het acceptatiebeleid bij geldverstrekkers op het gebied van betalingsmoraliteit een grote rol. Zelfs als u voldoet aan de spelregels voor het meenemen van de hypotheekrente kan de BKR-codering de reden voor een afwijzing zijn. Ook als u bijvoorbeeld jaren trouw uw hypotheeklasten voldoet.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Om te beginnen kunnen wij u met een quickscan snel inzicht geven in de haalbaarheid van de financiering van uw plannen. Daarbij kunnen wij dus ook de hypotheek voor u in orde maken, wij werken landelijk. Wij beschikken over ruime specifieke ervaring met het thema BKR en een breed netwerk aan specialisten om uw plannen te kunnen overzien en te realiseren.

Vertel ons uw verhaal

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies door specialisten.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  Video hypotheekrente meenemen BKR-codering

  hypotheekrente meenemenLage hypotheekrente meenemen bij verhuizing? Stel dat u de hypotheekrente tegen een gunstig tarief van 1,5% hebt vastgezet voor de komende 20 jaar en deze wenst mee te nemen naar een nieuwe woning. Onder welke voorwaarden kan dit zoal?

  Wat is een meeneemregeling

  Volgens de zogeheten meeneem- of verhuisregeling van een hypotheek mag u voor het bedrag dat nog van uw huidige / vorige  hypotheek resteert de oude voorwaarden meenemen, dus ook de lage gunstige hypotheekrente. Voor het deel dat u extra wilt lenen, geldt de huidige hypotheekrente.

  Meenemen voorwaarden algemeen

  Het is goed om te weten dat iedere geldverstrekker een eigen beleid heeft over het mee kunnen nemen van een rentecontract. De verhuisregeling geldt alleen niet voor verhuurhypotheken. Sommige geldverstrekkers hanteren een zeer strikte termijn in combinatie met een daadwerkelijke aflossing van de hypotheek als voorwaarde. Dan wordt het in de praktijk erg lastig om echt gebruik te kunnen maken van de verhuisregeling. U dient dan eerst de huidige woning verkocht en overgedragen te hebben om daarna een aanvraag te kunnen indienen.

  Onderstaand een opsomming van voorwaarden die van toepassing kunnen zijn:

  • Tijdstip om aan te geven of u de rente wenst mee te nemen en hoelang u erover mag doen om de nieuwe hypotheek af te sluiten.
  • Is het toegestaan om de rente te vestigen op de nieuwe hypotheek als de huidige woning nog niet is verkocht.
  • Gelden voor uw nieuwe hypotheek nieuwe renteopslagen of de oude op- en afslagen?
  • Mag u de hypotheekrente meenemen wanneer een bestaande NHG-hypotheek omgezet wordt naar een hypotheek zonder NHG.
  • Kan uw huidige oude hypotheekproduct nog worden voortgezet in combinatie met de oude rente.

  Algemene acceptatiecriteria hypotheekrente meenemen bij verhuizing

  Als u gaat verhuizen dan vindt er een nieuwe hypotheekaanvraag plaats. Het is helaas geen kwestie van een adres veranderen. De acceptatievoorwaarden voor nieuwe hypotheken van dat moment zijn geldend voor het beoordelen van uw hypotheekaanvraag. Heeft u bijvoorbeeld tijdelijk een lager inkomen of heeft u een andere onzekere situatie, dan kan dit een goedkeuring van de hypotheekaanvraag enorm in de weg zitten. Ongeacht of u dus de hypotheek niet wenst te verhogen.

  Is de resterende looptijd van uw rentevaste periode korter dan 10 jaar? Ook dan is er een belangrijke spelregel van toepassing. Dan toetst een bank de haalbaarheid van de hypotheek tegen een fictieve  toetsrente van 5%. Ook als de huidige rente dus lager is. Hierdoor kan de uitkomst dus zijn dat de aanvraag dan niet past en er gekozen moet worden voor een hele nieuwe hypotheek tegen de actuele – hogere – hypotheekrente.

  Aflosvorm meenemen verhuisregeling

  Niet in alle gevallen kan uw bestaande hypotheekproduct worden meegenomen. Stel dat u een hypotheek in de jaren negentig heeft afgesloten met een product dat niet meer gevoerd wordt. In zo’n situatie dient u te kiezen uit de actuele aflosvormen zoals een lineaire als annuïtaire hypotheek.

  Stel dat u een 100% aflossingsvrije hypotheek heeft dan kunt u in de nieuwe situatie tot maximaal 50% van de marktwaarde aflossingsvrij financieren. Dit is een spelregel waar soms van kan worden afgeweken. Dit ligt aan de geldverstrekker.

  Hypotheekrente meenemen bij scheiding

  Is het mogelijk dat een vertrekkende partner de gunstige hypotheekrente kan meenemen naar een volgende woning? Als de achterblijvende partner de hypotheek overneemt en in de woning blijft kan dit niet.

  Ook is het niet mogelijk bij de meeste geldverstrekkers om tijdens een scheiding de verhuisregeling te delen. Een van de aanvragers kan kiezen voor de verhuisregeling, maar dan uitsluitend met schriftelijke toestemming van de andere partner.

  Samenwoners en stapelen hypotheekcontracten

  Het kan interessant zijn als u samen met iemand met een gunstig rentecontract een huis koopt en beiden de lage hypotheekrente wenst mee te nemen. Dit soort situaties behandelen wij op basis van maatwerk. Zelfs indien u bij verschillende geldverstrekkers een gunstig rentecontract hebt lopen kunnen wij soms een oplossing vinden om de contracten te combineren. Er dient dan wel een ruime overwaarde te zijn op één van de woningen.

  Bestemming agrarisch en rente meenemen

  Omdat bij het toepassen van de verhuisregeling ook een complete hypotheekacceptatie dient plaats te vinden kan het zijn dat de bestemming van de nieuwe woning niet akkoord is. Bijvoorbeeld als u te maken hebt met een agrarische bestemming bij een woonboerderij. Veel geldverstrekkers staan het meenemen pas toe als u over een definitieve woonbestemming of omgevingsvergunning beschikt.

  BKR-codering opgelopen rente meenemen

  Na het afsluiten van uw huidige hypotheek kunt u te maken hebben gekregen met tegenslag en een BKR-codering. Dit kan de goedkeuring voor het afsluiten van een hypotheek en het meenemen van uw lage rente ook hinderen. Soms zijn er mogelijkheden om toch in aanmerking te komen voor een hypotheek.

  Financieringsvoorbehoud opnemen voor meeneemregeling

  Regelmatig willen consumenten verhuizen, maar uitsluitend als zij hun gunstige rentecontract kunnen meenemen. Als u dit niet specifiek afspreekt, geeft u dat richting de verkoper van uw nieuwe huis niet de mogelijkheid om kosteloos te ontbinden. In onze praktijk hebben we al een paar keer meegemaakt dat consumenten werden afgewezen voor de meeneemregeling en hierdoor de koop wilden ontbinden.

  Als u dit als ontbindende voorwaarde wenst op te nemen in de koopovereenkomst dient u dit ook heel specifiek te benoemen in het artikel bij het financieringsvoorbehoud. Dit kan een hoop narigheid voorkomen, zoals een boete van 10% van de koopsom.

  Tot welk bedrag geldt de meeneemregeling?

  De meeste geldverstrekkers laten klanten toe om de rente mee te nemen over het uitstaand hypotheeksaldo. Dus niet het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Tussentijdse aflossingen op de hypotheek verlagen dan ook het saldo.

  Hypotheekrente doorgeven aan kopers

  Het is in sommige hypotheekvoorwaarden ook mogelijk om de rente door te geven aan de toekomstige koper van uw woning. Zeker als u geen koopplannen meer hebt na de verkoop van uw woning, kan u hiermee uw woning aantrekkelijk maken voor kandidaat-kopers.

  Hypotheekrente meenemen naar andere bank

  U kunt het bestaande rentecontract helaas niet meenemen naar een andere bank. Alleen de bank waar u klant bent kunt u vragen om de meeneemregeling toe te passen voor de verhuizing naar uw volgende woning.

  Vertel ons uw verhaal!

  Interesse in het meenemen van uw hypotheekrente? Neem gerust contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Tijdens een consult kunnen wij u dan verder op weg helpen. Voor het kunnen meenemen van de hypotheekrente is het verstandig om op tijd advies in te winnen.

   Reactie binnen 24 uur
   Meestal al eerder.
   Deskundig en eerlijk advies.
   Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
   Uw gegevens 100% veilig.
   Wij respecteren uw privacy.

   Video met uitleg over de hypotheekrente meeverhuizen

    

    

    

    

   hypotheekrenHeeft u een contract met een gunstige hypotheekrente op uw huidige woning en wenst u deze mee te nemen naar uw nieuwe agrarische woning? In veel gevallen zult u merken dat de huidige bank hier niet aan mee wenst te werken. Er zijn in de praktijk toch soms mogelijkheden om dit op te lossen en uw hypotheekrente mee te nemen.

   Gunstige rente

   Het is zonde om niet eerst uit te zoeken of het mogelijk is om uw hypotheekrente mee te nemen naar uw nieuwe woning. Als dit een woonboerderij of woning met agrarische bestemming is dan kunt u behoorlijk vastlopen. De meeste geldverstrekkers wensen namelijk dat er een woonbestemming op de woning is.

   Het kan ook voorkomen dat de bestemming op de woning wel een woonbestemming heeft, maar op de grond eromheen bijvoorbeeld niet.

   Renteopslag

   Sommige geldverstrekkers hanteren een opslag op de rente voor woningen met agrarische bestemming. Het uitgangspunt voor het meenemen van de hypotheekrente is bij de meeste banken een basisrente. Bovenop dit basistarief kunnen diverse opslagen van toepassing zijn.

   Aankoopmakelaar no cure no pay

   Wenst u ook hulp bij het aankoopproces van uw agrarische woning? Dan kunt u dit combineren met ons hypotheekadvies. Hierdoor heeft u met één aanspreekpunt te maken voor zowel de aankoop als hypotheekadvisering. Informatie over de aankoopbegeleiding werkt ook op basis van no cure no pay en vaste prijzen.

   Vertel ons uw verhaal

   Uw lage hypotheekrente meenemen en een woonboerderij kopen? Leg ons vrijblijvend uw wensen voor en dan hebben we een online kennismakingsgesprek zo opgezet.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies door specialisten.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

    Video hypotheekrente meenemen agrarische bestemming

    hypotheek inkomen uit vermogenWenst u inkomen uit vermogen mee te nemen in uw hypotheekberekening? In sommige situaties telt uw inkomen uit vermogen mee. Belangrijk is dat het om vrij beschikbaar vermogen dient te gaan zoals een beleggings- of spaarrekening. Beleggingen in crypto zijn in geen geval mee te nemen.

    Voorwaarden om inkomen uit vermogen mee te nemen

    Afhankelijk van de geldverstrekker mag u tot 3% van het vrij te besteden vermogen meenemen in de hypotheekberekening. Dit geld mag niet worden ingebracht voor de aankoop en sommige geldverstrekkers wensen ook dat u een deel van het vrije vermogen als buffer aanhoudt. Van deze buffer mag dan het inkomen niet worden meegenomen.

    Gedragscode Hypothecaire Financieringen

    De genoemde 3% is het maximum dat in de hypotheekberekening mag worden opgenomen op basis van de wettelijke leenregels, tenzij de hypotheekrente lager is dan 3%. In dat geval mag er niet meer worden meegenomen dan de geldende hypotheekrente.  In de gedragscode is hierover het volgende te lezen:

    Bij het bepalen van de leencapaciteit mag tevens rekening gehouden worden met: a. toekomstige voor de consument beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen indien die redelijkerwijs te verwachten zijn. Onder voor de consument beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen worden verstaan inkomsten die de consument kan besteden zonder dat de vermogensbron wordt aangetast. Voor het bepalen van voor de consument beschikbare inkomsten uit vrij beschikbaar vermogen zal de hypothecair financier uitgaan van ten hoogste een door het Contactorgaan Hypothecair Financiers vast te stellen percentage, thans vastgesteld op 3% van de waarde van het vermogen. Indien het rentepercentage voor een hypothecaire financiering lager is dan genoemd percentage zal de hypothecair financier voor het bepalen van voor de consument beschikbare inkomsten uitgaan van ten hoogste het rentepercentage over de hypothecaire financiering.

    Beleggingsrekening dividend

    Beschikt u bijvoorbeeld over een vrij te besteden beleggingsrekening dan wordt beoordeeld wat de gemiddelde dividendinkomsten zijn geweest over de afgelopen jaren. Een grillig patroon kan er ook voor zorgen dat de inkomsten in de toekomst onzeker zijn evenals de waarde van de belegging. In zo’n situatie wordt er terughoudend omgegaan met het meenemen van het inkomen uit vermogen in het toetsinkomen.

    Huurinkomsten woning

    Ook nemen sommige geldverstrekkers de vrije huurinkomsten mee als toetsinkomen. De exacte formules zijn per geldverstrekker verschillend en ook de lasten van de openstaande hypotheek worden opgenomen in deze berekening. Vaak wordt rekening gehouden met een fictief rentepercentage en waarbij ook wordt verondersteld dat de hele hypotheek dient te worden afgelost.

    Inkomen uit royalties

    Zit uw vermogen deels in opbrengsten van royalties of patenten. Ook dan zijn er mogelijkheden om dit inkomen mee te nemen. Dit kan ook op basis van buitenlandse royalties.

    Vertel ons uw verhaal!

    Interesse in het afsluiten van een hypotheek met inkomen uit vermogen? Neem gerust contact met ons op om uw situatie voor te leggen. Tijdens een consult kunnen wij u dan verder op weg helpen.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.