Tag: nhg

bkr nhg hypotheekHeeft u te maken met een negatieve BKR-codering en wenst u een huis te kopen? Misschien wilt u juist uw hypotheek oversluiten en loopt u ook tegen dit probleem aan.

In dit artikel leest u de spelregels over het afsluiten van een hypotheek met BKR-codering in combinatie met NHG. Niet in alle gevallen is een hypotheek onmogelijk. Wel dient uw situatie te voldoen aan specifieke eisen. Wij kunnen voor u een kosteloze quickscan van de mogelijkheden maken.

Negatieve BKR-codering

In dit artikel behandelen we de werking van een hypotheekaanvraag onder NHG-condities in combinatie met een negatieve BKR-codering. Er zijn ook positieve BKR-coderingen. Daar gaat dit artikel niet over.

Indien u in het verleden te maken hebt gehad met een betalingsachterstand voor een financieel product zoals een lening, verzendhuiskrediet of hypotheek kunt u een achterstandscodering oplopen. Met deze achterstandscodering, meestal een A, A1 of A2 of A3, is het zeer lastig om een hypotheek af te sluiten.

Regels NHG

NHG is een regeling die onder andere door de overheid wordt gefinancierd en huizenkopers bescherming geeft bij financiële tegenslag in het leven. In de voorwaarden is de volgende tekst te lezen over de eisen waaraan dient te worden voldaan:

 • Een Nationale Hypotheek Garantie wordt (met uitzondering van het gestelde in de Normen 1.13.4, 1.13.5 en 1.13.6) niet verleend indien:
  a. uit de werkgeversverklaring blijkt dat sprake is van loonbeslag en/of looncessie; of
  b. uit de opgave van het BKR blijkt dat sprake is van:
  – een code 1;
  – een code 2 tot en met 5; of
  – een nog lopende schuldregeling (SR); of
  – een A-registratie.

 • 1.13.4

  Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen A- of A1-registraties waarbij:

  a.     blijkens de opgave van het BKR een herstelcode (H) is vermeld;
  b.     blijkens de opgave van het BKR de desbetreffende lening is afgelost
  c.     blijkens een verklaring van de desbetreffende geldverstrekker de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost.
  d.     Lid b en c zijn niet van toepassing indien een hypothecaire geldlening is afgelost vanwege een restschuld op deze lening.

 • 1.13.5

  Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen code 2 tot en met 4 indien de betreffende code uiterlijk op de ingangsdatum van de lening door verjaring verdwijnt uit het BKR.

 • 1.13.6

  Geen belemmering voor de verstrekking van Nationale Hypotheek Garantie vormen HY 2-, HY 3-, HY A-, HY A1-, HY A2- of HY A3-registraties met een praktisch laatste aflosdatum in het BKR, indien de aanvrager schriftelijk kan aantonen dat deze registratie het gevolg is van een finale kwijting van de vordering door de stichting (zie deel 1: definities van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2020-1), zonder afkoop- of betalingsregeling.

   

   

Wanneer krijg ik een achterstandscodering bij een hypotheek?

Een hypotheek staat niet standaard geregistreerd bij het BKR. Tenzij er sprake van een betalingsachterstand is. Indien u meer dan drie maanden een betalingsachterstand hebt bij het betalen van uw hypotheeklast ontstaat er een A-codering.

Hoe lang blijft een BKR-codering bestaan?

Nadat u de achterstand bent ingelopen of hebt afgelost ontvangt u een zogeheten herstelmelding. Dit wordt ook wel aangeduid met een H-codering. Pas vanaf het moment dat de achterstand is ‘hersteld’ gaat een termijn van 5 jaar lopen. Afhankelijk van de soort registratie en ook het soort financieel product is het moeilijk of extreem moeilijk om een nieuw financieel product af te sluiten.

Bij de beoordeling of u in aanmerking komt voor een hypotheek gaat het om een complete beoordeling van uw situatie.

Quickscan hypotheekaanvraag met BKR codering

Interesse in het kopen van een huis of uw bestaande hypotheek oversluiten met een BKR codering? Vul onderstaand formulier in en voeg relevante informatie toe. Wij zullen dan tijdens een quickscan kosteloos beoordelen of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

Het helpt enorm indien u een overzicht vanuit het BKR meestuurt hoe de registraties van uw lening(en) is / zijn.

Kan ik mijn BKR codering ongedaan maken?

Het BKR heeft een geschillencommissie die klachten in behandeling neemt indien u van mening bent dat de BKR registratie onjuist is gedaan. Eerst dient u een klacht in te dienen bij de instantie die de melding heeft gedaan. Pas als deze instantie weigert om de registratie aan te passen kunt u naar de geschillencommissie van het BKR. Ook kunt u de burgerlijke rechtbank verzoeken om de melding ongedaan te maken.

Meestal gebeurt een rechtszaak alleen als er haast is bij het verwijderen van de BKR-registratie. Bijvoorbeeld als u een huis hebt gekocht en het financieringsvoorbehoud in het geding is.

Kort geding verwijderen BKR-codering

Indien u van mening bent dat de codering onterecht is, en haast heeft kunt u de rechtbank verzoeken een oordeel te geven. Dat kan door middel van een zogeheten spoed kort geding waarbij de zaak zeer snel voorgelegd kan worden aan de rechter. De exacte doorlooptijd hangt af van de locatie van de rechtbank.

De kosten voor zo’n traject zijn allin € 2.500. Hier zitten de kosten voor de griffie ook bij inbegrepen. Wenst u hier meer informatie over dan vernemen we graag. Besef alleen dat u een procesrisico loopt en dat u zelfs met het beste verhaal alsnog met een teleurstellend vonnis kunt eindigen.

Als u de zaak verliest dan draait u in de meeste gevallen ook op voor de kosten van de tegenpartij die ook stevig kunnen zijn.

Heeft het zin mijn registratie aan te vechten?

Als u echt van mening bent dat u belemmerd bent in het kopen van een huis bijvoorbeeld in verhouding tot de aard van de registratie. De kosten voor de behandeling van de geschillencommissie van het BKR zijn € 50 per dossier.

U dient hier een procedure voor te volgen die in deze brochure van het BKR genoemd staat.

Dient mijn codering eerst verwijderd te zijn voordat ik een hypotheek kan aanvragen?

Indien wij de quickscan positief afronden, hoeft de codering niet verwijderd te zijn. Het verwijderingsverzoek en de hypotheekaanvraag mogen ook tegelijkertijd lopen. Het is dus goed mogelijk om een hypotheekaanvraag goedgekeurd te krijgen met een A of A2-codering, zonder dat deze is verwijderd. In veel gevallen verdwijnt de codering gedurende aanvraagprocedure van de hypotheek. Over onze aanpak en werkwijze zullen wij u tijdens een kennismakingsgesprek informeren.

Vertel ons uw verhaal

Interesse in het afsluiten van een hypotheek ondanks een BKR codering?

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Hoge klantwaardering.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

  BKR registratie uitgelegd door Eva in video

  Hypotheek afsluiten startende ondernemer

  Bent u een startende ondernemer op zoek naar een eerste koopwoning? Dan volgt u een maatschappelijke trend, want ondernemen is mateloos populair. Enkele feiten uit recent onderzoek: zo heeft het CBS becijferd dat het aantal starters 208.000 mensen bedroeg in 2015. Daarbij was het inkomen voor circa 69.000 personen een hoofdinkomen. En vier op de tien startende ondernemers is jonger dan 35 jaar. Ook voor u is het mogelijk om na 12 maanden ondernemen een hypotheek af te sluiten.

  Deze ondernemers wensen ook een huis te kopen en een hypotheek af te sluiten. Dat is voor deze doelgroep bijzonder lastig. Althans tot voor kort. Afgelopen periode is er een pilot geweest voor zzp’ers en ondernemers om in aanmerking te komen voor een hypotheek na slechts 12 maanden ondernemerschap. Op basis van circa 1.000 hypotheekaanvragen heeft de stichting achter NHG besloten om de pilot om te zetten in een structureel beleid.

  Hoe kom ik in aanmerking voor een hypotheek met NHG als startende ondernemer?

  Allereerst dient er een toetsinkomen vastgesteld te worden.1 jaar ondernemer hypotheek Met dit toetsinkomen kan bepaald worden wat de maximale hypotheek is waar u voor in aanmerking komt.

  Dit toetsinkomen dient vastgesteld te worden door middel van een inkomensverklaring. Het opstellen van een inkomensverklaring kost u € 250 exclusief BTW.

  Bij het bepalen van het toetsinkomen wordt rekening gehouden met uw inkomen voorafgaand aan het ondernemerschap. Er wordt dan het gemiddelde genomen van het inkomen uit de laatste 3 jaren. Dit mag dus een combinatie zijn van inkomen uit loondienst en het inkomen uit zzp / freelance / ondernemen.

  Inkomen uit sociale uitkeringen wordt buiten beschouwing gelaten. U mag ook 1 jaar geen inkomen hebben gehad, het gemiddelde wordt dan nog steeds over 3 jaar genomen. U kunt niet kiezen welke jaren meetellen voor de bepaling van het inkomen.

  Indien het inkomen uit het laatste jaar minder is dan het gemiddelde over deze 3 jaren dan telt het inkomen uit het laatste jaar. Ook dient u informatie aan te leveren over het inkomen van het lopende boekjaar. Dit dient minimaal gelijk te zijn aan het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar.

  Omdat de hypotheek met NHG wordt verstrekt mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan € 310.000 (norm 2020). Voert u energiebesparende maatregelen uit dan is de maximale hypotheek € 328.600. Het verschil dient u te gebruiken voor het energiezuiniger maken van uw woning.

  Voorbeeld inkomensverklaring

  De stichting achter NHG heeft in 2020 drie bedrijven aangewezen die dergelijke inkomensverklaringen mogen opstellen. Een voorbeeld van een dergelijke inkomensverklaring kunt u onderstaand lezen :

  Procedure hypotheekaanvraag ondernemer en NHG

  Op het moment dat u wenst te weten of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG als startende ondernemer dan kunt u van onze hypotheekadviseurs een quickscan krijgen. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek wordt dan globaal uw inkomen berekend zodat al direct zichtbaar is of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

  Pas zodra u daadwerkelijk zicht hebt op een huis en de hypotheekaanvraag via ons kantoor wenst te laten verlopen maakt u kosten. Het bepalen van het toetsinkomen wordt door een externe partij gedaan en wordt pas uitgevoerd zodra u dit wenst en wanneer dit nodig is. Dit wordt door middel van een aparte opdrachtbevestiging vastgelegd.

  Doorlooptijd opstellen inkomensverklaring

  Zodra u de opdracht en machtiging hebt verstrekt is de doorlooptijd 5 werkdagen. U dient dan wel een complete set documenten aan te leveren zodat het inkomen ineens bepaald kan worden. Wij kunnen de begeleiding verzorgen en u hierbij ontzorgen.

  Hoe lang is deze inkomensverklaring geldig?

  Vanaf het moment dat de inkomensverklaring is afgegeven is deze maximaal 6 maanden geldig. Op het moment dat u een hypotheekaanvraag indient ontvangt u een rentevoorstel. Daarna dient er richting de bank ook een compleet dossier aangeleverd te worden. Zodra dit deel positief is afgerond van de hypotheekaanvraag ontvangt u een zogeheten bindend aanbod. U dient het bindend aanbod te ontvangen binnen 6 maanden na de afgiftedatum van de inkomensverklaring.

  Bij welke geldverstrekkers kan ik een hypotheekaanvraag indienen?

  De onderstaande lijst van geldverstrekkers verstrekt op basis van 1 jaar ondernemerschap / zzp’er een hypotheek :

  • ABN Amro;
  • Aegon;
  • BLG wonen;
  • Delta Lloyd;
  • Florius;
  • ING bank
  • Lloyds bank;
  • Nationale Nederlanden;
  • NIBC direct (onder voorwaarden);
  • Obvion;
  • Rabobank;
  • RegioBank;
  • SNS;
  • Triodos Bank;
  • Woonfonds Achmea.

  Kennismakingsgesprek hypotheekadviseur voor een hypotheek als starter

  Op het moment dat u wenst te weten wat uw mogelijkheden zijn is het verstandig om een afspraak in te plannen met een hypotheekadviseur. Maak via onderstaand formulier een afspraak en dan weet u snel of een hypotheek mogelijk is. Wij werken landelijk en zullen u tijdens een eerste – kosteloos – kennismakingsgesprek verder op weg helpen en uw vragen rondom het kopen van een huis stellen.

  Door een goede voorbereiding te kiezen heeft u een voorsprong bij het kopen van een huis. Zodra uw inkomen is bepaald valt ook vast te stellen wat uw maximale hypotheek is. Vaak is bij ondernemers het opstellen van het inkomen een proces dat gedurende de hypotheekaanvraag nog kan wisselen. Door deze optie van NHG is het op voorhand duidelijk wat uw maximale leencapaciteit is.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.
   Video hypotheekadvies ondernemer

    

    

    

    

   hypotheek overnemen nhgSoms zit het even niet mee en krijgt u te maken met tegenslagen. In geval van een relatiebreuk kan de wens ontstaan om de hypotheek over te nemen. Alleen is uw inkomen toereikend en kunt u blijven wonen in de woning?

   Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. De regels voor het behouden van een woning en hypotheek zijn namelijk soepeler dan voor het afsluiten van een compleet nieuwe hypotheek. Zeker als uw huidige hypotheek met NHG is afgesloten.

   Mogelijkheden voor behoud van uw hypotheek

   Het spreekt voor zich dat het verkopen van een woning veel duurder en meestal ook ongewenst is voor iemand die met een life-event te maken krijgt. Om die reden hebben geldverstrekkers afgesproken in eerste instantie de mogelijkheden van behoud van een hypotheek te onderzoeken.

   Een geldverstrekker heeft daarvoor diverse tools ter beschikking om de hypotheek aan te passen. Hierbij kunt u denken aan het aanpassen van de rente al dan niet in combinatie met rentemiddeling. Ook kan besloten worden leningdelen om te zetten of aflosvormen te wijzigen. De uitkomst is dat de maandlasten dan verantwoord zijn ten opzichte van uw inkomen.

   Verschil met nieuwe hypotheek afsluiten

   De regels om in aanmerking te komen voor het behouden van de hypotheek zijn onder andere op de volgende punten ruimer:

   • In de toetsing mag rekening worden gehouden met een 30-jarige looptijd in plaats van de resterende looptijd;
   • Een BKR-codering met A2-registratie indien deze is hersteld is toegestaan. Bij een nieuwe hypotheekaanvraag is dat standaard niet toegestaan;
   • De nieuwe partner mag ook worden toegevoegd aan de toetsing en hypotheekakte;
   • Vanuit de NHG-regels is het toegestaan om een beleggingshypotheek om te zetten naar een andere aflosvorm;
   • Indien uw situatie financieel beter uitpakt mag het deel aflossingsvrij binnen uw hypotheek groter dan 50% zijn;
   • Als er sprake van een negatieve uitkomst is van de beheertoets dient overleg met NHG gepleegd te worden voor bijvoorbeeld een haircut of andere oplossing om verlies te beperken.

   Hoe weet ik of behoud mogelijk is?

   Door met ons in overleg te gaan kunnen wij u verder informeren over de procedure. In sommige gevallen is overleg met zowel de stichting achter NHG en de geldverstrekker nodig. In de meeste gevallen lukt het om rechtstreeks met uw bank het behouden van de hypotheek te bespreken.

   Is uw hypotheek zonder NHG afgesloten dan zijn er ook geldverstrekkers die toch de regels van NHG toepassen voor het beoordelen of behoud mogelijk is van de hypotheek.

   Ook als uw hypotheek niet door ons is geregeld kunnen wij u helpen met deze procedure tot hoofdelijk ontslag. Bel of mail ons gerust even voor overleg. Met een kosteloze quickscan is vaak snel duidelijk te verstrekken.

    Reactie binnen 24 uur
    Meestal al eerder.
    Deskundig en eerlijk advies.
    Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
    Uw gegevens 100% veilig.
    Wij respecteren uw privacy.

     

    nhg koopprijs 290.000

    Meer informatie?

     

    De zogeheten kostengrens voor een woning met NHG stijgt naar € 290.000 in 2019. Dat is fijn nieuws voor huizenkopers in het volgende jaar. Ook daalt de premie voor NHG van 1% naar 0,9%.

    Dat is overigens een doekje voor het bloeden, zeker als u bedenkt dat het geld tegen de plinten klotst bij de stichting achter NHG. Er is naar onze mening een veel te ruime kaspositie. De kans op een uitkering vanuit dit fonds neemt door strengere regels ook af.

    Ruimere mogelijkheden

    Dit betekent dat u in 2019 een duurder huis met overheidsgarantie kan kopen. NHG staat namelijk voor Nationale Hypotheek Garantie en is een ondersteuningsprogramma van de rijksoverheid voor het kopen van een huis.

    Naast de financiële bescherming bij ongewenste situaties zoals baanverlies of arbeidsongeschiktheid levert u een hypotheek met NHG ook een korting op de rente op.

    Huis in 2018 kopen en 2019 overdracht

    Koopt u in 2018 een huis en wenst in u 2019 de overdracht te doen dan zorgt dit voor een secure timing. Immers de verhoogde koopgrens treedt pas vanaf 2019 in werking. Bepalend hierbij is het moment waarop u de definitieve offerte voor uw hypotheek ontvangt.

    Dat is namelijk het moment waarop u aanspraak kunt maken op de verhoogde kostengrens. Indien u half december besluit een huis van € 280.000 te kopen dient u het financieringsvoorbehoud door te laten lopen in 2019. Laat u het financieringsvoorbehoud verlopen én lukt het vervolgens om welke reden dan ook geen hypotheek te krijgen krijgt u mogelijk te maken met een boete van 10% over de koopsom.

    Een voorbeeld :

    Op 14 december 2018 tekent u de voorlopige koopovereenkomst voor een woning met een koopprijs van € 280.000. U spreekt met de verkoper af dat het financieringsvoorbehoud op 18 januari 2019 afloopt. Dat geeft u de gelegenheid om eind 2018 te starten met de hypotheekaanvraag en begin 2019 een akkoord te krijgen van de bank.

    Bespreek een dergelijke opzet goed door met een hypotheekadviseur. Ook de geldverstrekker dient mee te werken aan deze wensen.

    Hulp bij het afsluiten van een hypotheek

    Wenst u meer te weten over het aanvragen van een hypotheek of het kopen van een huis met NHG? Als u ons belt of mailt spreken we eerst rustig uw situatie door. Indien het vervolgens klikt maken we een afspraak, en daarna gaan we pas praten over het sturen van facturen. Natuurlijk moet het zin hebben om een afspraak te maken en om te bezien of onze deskundigheid aansluit bij uw wensen en behoeften.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.

      

     Bent u een startende ondernemer op zoek naar een eerste koopwoning of voor oversluiting van uw bestaande hypotheek? Hypotheek na 2 jaar zzp ondernemen en dan een huis kopen? Onder voorwaarden is dat mogelijk. Wij kennen het klappen van de zweep.

     Ondernemen is mateloos populair en daarom hebben banken ook steeds meer oog voor uw situatie.

     Als startende ondernemer wenst u ook een huis te kopen en een hypotheek af te sluiten. Dat is voor uw doelgroep bijzonder lastig. Althans tot voor kort. Afgelopen periode is er een pilot geweest voor zzp’ers en startende ondernemers om in aanmerking te komen voor een hypotheek na slechts 12 maanden ondernemerschap.

     Op basis van circa 1.000 hypotheekaanvragen heeft de stichting achter NHG besloten om de pilot om te zetten in een structureel beleid. Goed nieuws!

     Een hypotheek met NHG als ondernemer met 2 jaar ervaring?

     Allereerst dient er een inkomen vastgesteld te worden.1 jaar ondernemer hypotheek Dat is eigenlijk vergelijkbaar met iemand in loondienst, alleen als ondernemer heeft u geen loonstrook. Met dit zogeheten toetsinkomen kan bepaald worden wat de maximale hypotheek is waar u voor in aanmerking komt.

     Dit toetsinkomen dient vastgesteld te worden door middel van een inkomensverklaring. Het opstellen van een inkomensverklaring kost u € 250 exclusief BTW.

     Bij het bepalen van het toetsinkomen wordt rekening gehouden met uw inkomen voorafgaand aan het ondernemerschap. Er wordt dan het gemiddelde genomen van het inkomen uit de laatste 3 jaren. Dit mag dus een combinatie zijn van inkomen uit loondienst en het inkomen uit zzp / freelance / ondernemen.

     Inkomen uit sociale uitkeringen wordt buiten beschouwing gelaten. U mag ook 1 jaar geen inkomen hebben gehad, het gemiddelde wordt dan nog steeds over 3 jaar genomen. U kunt niet kiezen welke jaren meetellen voor de bepaling van het inkomen.

     Indien het inkomen uit het laatste jaar minder is dan het gemiddelde over deze 3 jaren dan telt het inkomen uit het laatste jaar. Ook dient u informatie aan te leveren over het inkomen van het lopende boekjaar. Dit dient minimaal gelijk te zijn aan het gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar.

     Omdat de hypotheek met NHG wordt verstrekt mag de koopsom van de woning niet hoger zijn dan € 265.000. Dit is de maximale koopprijs in 2018. Voert u energiebesparende maatregelen uit dan is de maximale hypotheek € 280.900. Het verschil dient u te gebruiken voor het energiezuiniger maken van uw woning.

     Voorbeeld inkomensverklaring

     De stichting achter NHG heeft in 2018 drie bedrijven aangewezen die dergelijke inkomensverklaringen mogen opstellen. Een voorbeeld van een dergelijke inkomensverklaring kunt u onderstaand lezen.

     Wij werken bij voorkeur samen met Overviewz en hebben positieve ervaringen op het gebied van deskundigheid en snelheid.

     Met welke informatie wordt rekening gehouden

     Onze medewerkers van de zakelijke afdeling zijn gespecialiseerd in het behandelen van hypotheekaanvragen van ondernemers. Wij spreken uw taal en begrijpen de complexiteit.

     Ook kunnen wij snel door uw jaarcijfers heen kijken en u snel een inschatting van de haalbaarheid geven. Daarvoor hebben we inzicht nodig in uw jaarcijfers en aangiftes inkomenstenbelasting.

     Waar kijkt een bank precies naar bij het beoordelen van uw hypotheekaanvraag? De volgende onderdelen zijn van belang :

     • Om te beginnen uw bedrijfsresultaat;
     • De solvabiliteit, dat is het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal;
     • Uw liquiditeitspositie is ook van belang. Dit is de verhouding geld dat u nu hebt tegenover kortlopende schulden.

     Jaarcijfers en bedrijfsresultaat

     Een bank die u een hypotheek verstrekt zal een aantal zekerheden wensen over de betaalbaarheid van de maandlasten. U hebt als ondernemer geen vast inkomen. De zekerheid die men baseert op uw inkomen toetst men aan uw jaarrekeningen. In de jaarrekening valt uw bedrijfsresultaat af te lezen en de positie van uw ondernemersvermogen.

     Als hier bijvoorbeeld een negatief eigen vermogen uit blijkt leidt dit tot bespreekpunten. Aan de hand van de bedrijfswinsten wordt een inkomen gedestilleerd tot een bruikbaar toetsinkomen. Men redeneert als volgt. Gedrag uit het verleden is een goede voorspeller naar de toekomst. Dus de winst over het verleden is een goede indicatie voor toekomstige winsten.

     Leest u verder dan treft u een voorbeeldberekening aan van de bepaling van het toetsinkomen. Ook leest u dan hoe de geldverstrekker uw hypotheekaanvraag verder zal beoordelen.

     Solvabiliteit

     De solvabiliteit van een onderneming is het eigen vermogen uitgedrukt in het balanstotaal. Met de solvabiliteit wordt duidelijk hoeveel eigen vermogen er aanwezig is tegenover de schulden van een onderneming.

     Een gezonde onderneming heeft een solvabiliteit vanaf 25%. Met onderstaande tool kunt u zelf de solvabiliteit berekenen. U kunt de informatie halen uit uw jaarrekening. Dan zoekt u de pagina’s op waar de balans staat weergegeven. In de voorbeeld jaarrekening kunt u de balans vinden op bladzijde 8 en 9.

     Heeft uw onderneming een solvabiliteit lager dan 25% dan dient u hier een uitleg voor te hebben. Ook kunnen we samen met u een vertaling van de cijfers maken en bezien wat de oplossing kan zijn. Het is overigens geen harde regel dat u geen hypotheek krijgt met een lagere solvabiliteit. Het geeft alleen een indicatie.

      

     Liquiditeit

     Banken gebruiken de liquiditeit om te kunnen zien of de onderneming de schulden op korte termijn kan betalen. Stel dat uw liquiditeit te laag is dan zou u in theorie schulden die op korte termijn (minder dan 1 jaar) aflopen niet kunnen betalen. Dat is natuurlijk ook best een probleem. Immers dan zou een leverancier in het ergste geval een faillissement kunnen aanvragen.

     Een ratio groter dan 1 wordt als gezond beschouwd, een ratio lager dan 1 als ongezond. Ook hier geldt weer; heeft u een goede uitleg dan kunnen we samen met u bekijken welke mogelijkheden er zijn.

     Procedure hypotheekaanvraag ondernemer en NHG

     Op het moment dat u wenst te weten of u in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG als startende ondernemer dan kunt u van onze hypotheekadviseurs een quickscan krijgen. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek wordt dan globaal uw inkomen berekend zodat al direct zichtbaar is of een hypotheekaanvraag haalbaar is.

     Pas zodra u daadwerkelijk zicht hebt op een huis en de hypotheekaanvraag via ons kantoor wenst te laten verlopen maakt u kosten. Het bepalen van het toetsinkomen wordt door een externe partij gedaan en wordt pas uitgevoerd zodra u dit wenst en wanneer dit nodig is. Dit wordt door middel van een aparte opdrachtbevestiging vastgelegd.

     Doorlooptijd opstellen inkomensverklaring

     Zodra u de opdracht en machtiging hebt verstrekt is de doorlooptijd 5 werkdagen. U dient dan wel een complete set documenten aan te leveren zodat het inkomen ineens bepaald kan worden. Wij kunnen de begeleiding verzorgen en u hierbij ontzorgen.

     Hoe lang is deze inkomensverklaring geldig?

     Vanaf het moment dat de inkomensverklaring is afgegeven is deze maximaal 6 maanden geldig. Op het moment dat u een hypotheekaanvraag indient ontvangt u een rentevoorstel. Daarna dient er richting de bank ook een compleet dossier aangeleverd te worden. Zodra dit deel positief is afgerond van de hypotheekaanvraag ontvangt u een zogeheten bindend aanbod. U dient het bindend aanbod te ontvangen binnen 6 maanden na de afgiftedatum van de inkomensverklaring.

     Bij welke geldverstrekkers kan ik een hypotheekaanvraag indienen?

     De onderstaande lijst van geldverstrekkers verstrekt op basis van 1 jaar ondernemerschap / zzp’er een hypotheek :

     • ABN Amro;
     • Aegon;
     • BLG wonen;
     • Delta Lloyd;
     • Florius;
     • ING bank
     • Lloyds bank;
     • Nationale Nederlanden;
     • NIBC direct (onder voorwaarden);
     • Obvion;
     • Rabobank;
     • RegioBank;
     • SNS;
     • Triodos Bank;
     • Woonfonds Achmea.

     Kennismakingsgesprek hypotheekadviseur voor een hypotheek als starter

     Op het moment dat u wenst te weten wat uw mogelijkheden zijn is het verstandig om een afspraak in te plannen met een hypotheekadviseur. Maak via onderstaand formulier een afspraak en dan weet u snel of een hypotheek mogelijk is. Wij werken landelijk en zullen u tijdens een eerste – kosteloos – kennismakingsgesprek verder op weg helpen en uw vragen rondom het kopen van een huis stellen.

     Door een goede voorbereiding te kiezen heeft u een voorsprong bij het kopen van een huis. Zodra uw inkomen is bepaald valt ook vast te stellen wat uw maximale hypotheek is. Vaak is bij ondernemers het opstellen van het inkomen een proces dat gedurende de hypotheekaanvraag nog kan wisselen. Door deze optie van NHG is het op voorhand duidelijk wat uw maximale leencapaciteit is.

     Reactie binnen 24 uur
     Meestal al eerder.
     Deskundig en eerlijk advies.
     Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
     Uw gegevens 100% veilig.
     Wij respecteren uw privacy.
      Video met uitleg over hypotheek voor ondernemers


       

       

      NHG hypotheekEen hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie, afgekort NHG, kan een financieel voordeel opleveren. Zo biedt deze overheidsregeling eigenwoningbezitters, starters of doorstromers op de woningmarkt een extra lage hypotheekrente. Dit rentevoordeel is gemiddeld 0,5%. Om in aanmerking voor een NHG hypotheek te komen dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden.

      NHG hypotheek voor een starter op de woningmarkt

      Als starter kunt u in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG. Een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen :

      • De maximale koopprijs voor NHG bedraagt € 265.000 (2018) en € 290.000 in 2019;
      • Indien u een verbouwing wenst mee te financieren mag het totaalbedrag van de koopprijs en verbouwing niet hoger zijn dan € 265.000;
      • Er is sinds 2018 geen verplichte levensverzekering verplicht;
      • Kiest u voor energiebesparende maatregelen door te voeren in uw woning dan mag de hypotheek maximaal € 280.900 zijn. Het surplus mag uitsluitend gebruikt worden voor het investeren in energiebesparend maatregelen.

      Om te kiezen voor NHG dient u ook rekening te houden met een premie van 1% over de hypotheek. Dat is het tarief dat de stichting achter NHG in rekening brengt. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

      Een overweging kan zijn als u beperkte eigen middelen hebt om geen NHG te kiezen. Stel dat u een woning koopt van € 200.000 dan is de premie namelijk € 2.000. Op het moment dat u de premie vanwege het maandlastvoordeel over 200 maanden terugverdiend en u wenst niet al uw spaargeld te investeren in een woning dan kan het een overweging zijn om juist een hypotheek zonder NHG te kiezen.

      Normen en voorwaarden NHG 2018

      NHG voor een doorstromer op de woningmarkt

      Een huizenkoper die doorstroomt op de woningmarkt kan ook een hypotheek met NHG aanvragen. Als u reeds een hypotheek met NHG hebt afgesloten en u wenst opnieuw een hypotheek met NHG dan betaalt u opnieuw de premie van 1%.

      De NHG voorwaarden voor het kopen van een andere woning komen overeen met de voorwaarden zoals beschreven in de vorige alinea.

      NHG voor iemand die zijn hypotheek wenst over te sluiten

      Wenst u te besparen op uw maandelijkse hypotheeklasten door middel van uw hypotheek over te sluiten naar NHG dan kunt u ook in aanmerking komen voor een hypotheek met NHG. De volgende situatie is dan van toepassing voor uw specifieke situatie :

      • Uw financiële situatie na de oversluiting is beter dan de situatie ervoor;
      • Uw relatie is verbroken en wenst uw partner uit te kopen;
      • U wenst te verbouwen en wenst uw gehele hypotheek over te sluiten naar NHG;
      • Met meerdere personen erft u een woning en u wenst de overige erfgenamen uit te kopen.

      NHG voor senioren

      Sinds 17 juni 2018 biedt NHG de zogeheten seniorenregeling aan. Deze regeling maakt het voor ouderen die maximaal over 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken, of reeds bereikt hebben makkelijker om in aanmerking voor een hypotheek met NHG te krijgen.

      De aanpassing lost een probleem op qua acceptatie. Voorheen diende er gerekend te worden voor de maximale hypotheek met de zogeheten annuïtaire rekentoets. Vanaf juni mag er gekeken worden naar de werkelijke woonlasten.

      Een voorbeeld omdat we begrijpen dat deze begrippen niet direct een lichtje doen branden : Joke en Hans, beiden 73, wonen in een leuke doorzonwoning. Ze willen verhuizen naar een flat. Hun huidige woonlasten zijn € 650. Omdat ze naar een goedkopere woning verhuizen dalen hun woonlasten, ook vanwege de lagere hypotheekrente. De nieuwe maandlasten zijn € 500. Op grond van de annuïtaire toets past de hypotheekaanvraag niet.

      De werkelijke maandlasten bedragen in dit voorbeeld € 500 en dit bedrag ligt onder de toegestane maandlast van € 550 op basis van de werkelijke lasten toets. Nu kan de klant wel ineens verhuizen en profiteren van een lagere hypotheekrente.

      Aan welke voorwaarden dient u te voldoen om in aanmerking te komen voor deze seniorenregeling :

      • De maandlasten dienen lager te zijn dan de huidige hypotheek;
      • De rente dient minimaal 20 jaar vastgezet te worden;
      • Het pensioeninkomen wat tot dusver is opgebouwd telt mee.

      Met deze regeling is een einde gekomen aan een serieus probleem voor ouderen en zorgt voor doorstroming op de woningmarkt.

      NHG vangnet vervelende situaties

      Als u de lasten van uw hypotheek niet meer kunt betalen vanwege echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van uw partner fungeert NHG als een vangnet. Zo krijgt u in deze situaties niet te maken met een restschuld.

      NHG en betalingsproblemen

      Mocht u in een situatie komen waarbij u de lasten van uw hypotheek niet meer kunt betalen dan kunt u gebruikmaken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). De volgende voorwaarden om in aanmerking te komen zijn van toepassing :

      • De betalingsproblemen zijn ontstaan zonder uw schuld;
      • Er moet perspectief zijn op een situatie waarbij u weer op eigen benen kunt staan.

      De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging / opschorting van de woonlasten om een moeilijke periode zoals hiervoor benoemd te overbruggen. Uw geldverstrekker voert deze regeling uit en u dient in overleg te blijven met de bank of geldverstrekker die u de hypotheek heeft verstrekt.

      Restschuld en NHG

      Krijgt u te maken een restschuld vanwege een gedwongen verkoop? Ook in zo’n situatie kunt u in aanmerking komen voor hulp bij het oplossen van een financieel probleem. De restschuld kan onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

      Wilt u verhuizen en verwacht u uw woning met verlies te verkopen? Dan bestaat er een mogelijkheid om uw restschuld mee te financieren in een nieuwe hypotheek met NHG. De volgende voorwaarden zijn dan van toepassing :

      • Uw huidige én nieuwe hypotheek passen onder de regels NHG;
      • De kosten voor uw nieuwe woning, inclusief de restschuld, mogen het NHG-grensbedrag van € 265.000 niet overschrijden;
      • U kunt pas een hypotheek voor de restschuld aanvragen indien uw huidige woning definitief is verkocht;
      • U heeft 1 jaar de tijd om de restschuld onder te brengen in een opvolgende hypotheek;
      • Ontstaat uw restschuld na 1 januari 2018 dan komt u niet meer in aanmerking voor renteaftrek.

      NHG en scheiding

      Hebt u te maken met een scheiding dan gelden er bij een NHG hypotheek andere regels. Wenst u de woning te behouden en uw ex-partner uit te kopen dan hoeft u minder te verdienen om in aanmerking te komen voor deze regeling. Zo kunt u dus makkelijker de bestaande hypotheek de woning overnemen. Alleen als u allebei niet in de woning wil blijven wonen, kunnen de regels nadelig uitpakken.

      Krijgt u te maken met een restschuld terwijl u of uw ex-partner de hypotheek ook alleen zou kunnen betalen? Dan is de kans groot dat NHG het verlies niet dekt. De NHG regels zijn in dat opzicht streng. Alleen als u financieel niet in staat bent de lasten van uw hypotheek met NHG te betalen kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding van deze restschuld.

      Met een voorbeeld zullen we duidelijk proberen te maken hoe een dergelijke situatie uitpakt. In dit voorbeeld rust op de gezamenlijke woning een hypotheek van € 200.000. De verkoopwaarde van uw gezamenlijke woning is € 170.000. Uw verwachte restschuld is dan € 30.000. Op grond van uw inkomen komt 1 van u in aanmerking voor een hypotheek van € 190.000. In theorie heeft u dan een verschil van € 10.000 ten opzichte van de maximale hypotheek. Overleg met uw bank is dan nodig omdat het niet geheel zeker is of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van de volledige restschuld.

      NHG hypotheek met BKR codering

      In sommige situaties is het mogelijk om een hypotheek met een A-codering aan te vragen in combinatie met NHG. De regels van NHG zijn op dit punt helder. Wel maakt de geldverstrekker of bank een eigen afweging. Als de bank specifiek in haar acceptatievoorwaarden heeft opgenomen dat zij geen hypotheekaanvragen met een BKR codering accepteert komt u niet in aanmerking voor een hypotheek.

      Wel zijn er andere geldverstrekkers om uit te kiezen is onze ervaring. Mocht u dus tegen deze situatie aanlopen raadpleeg ons dan gerust.

      NHG stelt de onderstaande voorwaarden om in aanmerking voor een hypotheek met BKR-registratie te komen :

      • Uit het BKR dient te blijken dat de achterstand is hersteld met een zogeheten H-codering;
      • De lening waar de codering voor is ontstaan is afgelost;
      • De desbetreffende geldverstrekker verklaart dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening is afgelost;
      • Uitsluitend A of A-1 registraties kunnen worden geaccepteerd in combinatie met NHG. Zwaardere coderingen niet.

      Top 5 hypotheekrente

      Weten wat uw nieuwe hypotheekrente kan worden. Leg uw situatie ook persoonlijk voor dan kunnen we bekijken welke mogelijkheden er voor u zijn :      oversluiten naar nhg

      Gratis telefonisch consult?

       

      NHG is een staatsgarantie en banken extra zekerheid biedt indien u de hypotheek niet tijdig betaalt. Om die reden verstrekken banken u de laagste hypotheekrente en heeft u naast deze lage rente ook nog extra zekerheden.

      Zo hebt u geen restschuld bij een situatie van gedwongen verkoop van uw woning indien u buiten uw schuld om in de problemen bent gekomen. Een aantrekkelijke manier om uw hypotheek op deze wijze af te sluiten.

      In welke situaties is het mogelijk om over te sluiten naar een hypotheek met NHG?

      Indien u een bestaande hypotheek zonder NHG heeft en u wenst deze om te zetten naar een hypotheek met NHG dan is dit op grond van de onderstaande redenen mogelijk :

      • U dient een ‘verbouwing’ uit te voeren. Dit mag ook het vervangen van uw deurbel zijn, de ondergrens is € 50;
      • Uw relatie is verbroken en u neemt de eigendom van uw ex-partner over;
      • U erft een deel van een woning en koopt andere erfgenamen uit;
      • U koopt de erfpacht van een woning af, of u wordt eigenaar van de grond. In Amsterdam komt erfpacht veelvuldig voor en sinds de stelselwijziging afkoop daarvan ook;
      • Sinds 2018 is het ook mogelijk om voor NHG in aanmerking te komen indien uw financiële situatie na de oversluiting beter wordt.

      NHG kostengrens van € 265.000

      U kunt een hypotheekaanvraag voor NHG indienen tot een bedrag van maximaal € 265.000. U mag binnen deze kostengrens, tevens hypotheekgrens de volgende onderdelen financieren :

      • Openstaand saldo huidige hypotheek of lening bestemd voor verbouwing van uw woning;
      • De eventuele boeterente voor het openbreken van het rentecontract van uw bestaande hypotheek;
      • De kosten van de verbouwing;
      • De taxatiekosten voor het taxeren van uw woning;
      • De overige bijkomende kosten zoals de premie voor NHG (1%), de advieskosten van het hypotheekadvies, de notariskosten en eventuele kosten van een bouwtechnische keuring.

      Welke voordelen biedt NHG (Nationale Hypotheek Garantie)?

      • Het grootste voordeel zit hem in de rentekorting die kan oplopen tot 0,6% per jaar;
      • De kans op een restschuld bij verkoop met verlies is kleiner;
      • U krijgt een vangnet van de rijksoverheid indien u tijdelijk uw lasten niet kunt dragen als gevolg van echtscheiding of baanverlies;
      • Bij verhuizing kunt u een restschuld meefinancieren.

      Welke nadelen zitten er aan een hypotheek met NHG?

      • De maximale hoofdsom is voor 2018 € 265.000. Met energiebesparende maatregelen kunt u tot € 280.900 lenen;
      • De premie om in aanmerking te komen voor NHG is 1%, deze is fiscaal aftrekbaar;
      • Om in aanmerking te komen voor NHG zijn er strenge regels, niet iedereen valt in de doelgroep;
      • Heeft u reeds een hypotheek met NHG dan dient u opnieuw de borgtochtprovisie te voldoen indien u opnieuw een hypotheek met NHG afsluit.

      Ook weten of u voor uw nieuwe hypotheek in aanmerking komt voor NHG?

      Reactie binnen 24 uur
      Meestal al eerder.
      Deskundig en eerlijk advies.
      Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
      Uw gegevens 100% veilig.
      Wij respecteren uw privacy.
        

       Heeft u een bestaande hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en u wilt switchen van aanbieder dan moet u in de meeste gevallen opnieuw de borgtochtprovisie betalen. Ons lijkt dit oneerlijk. Immers in het verleden is deze premie al afgedragen en bij het wijzigen van geldverstrekker, omdat u bijvoorbeeld een beter renteaanbod krijgt, dient u vaak opnieuw deze premie te voldoen. Deze premie bedraagt maximaal € 2.650 en is 1% van de hoofdsom van de hypotheek.

       De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen die de NHG uitvoert heeft daarover in de voorwaarden opgenomen dat geldverstrekkers niet per se opnieuw deze premie hoeven te innen. Toch komt het in de praktijk zelden voor dat eigenwoningbezitters die hun hypotheek oversluiten niet opnieuw deze borgtochtprovisie van 1% over de hoofdsom dienen te vol3498261_1_orgdoen.

       In de normen en voorwaarden van NHG is het volgende hierover te lezen :

       ARTIKEL B3 Overname borgtocht door nieuwe geldgever 1. Een geldgever kan van de stichting een borgtocht verkrijgen voor een lening die aangewend wordt voor aflossing van de (gezamenlijke) lening(en) verstrekt door een andere geldgever. 2. De borgtocht strekt niet verder dan de oorspronkelijke borgtocht(en) en op de borgtocht is Artikel A1 lid 3 van toepassing. 3. De geldgever dient bij een verzoek tot betaling van een verlies aan de stichting – naast de in Artikel A6 van de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht 2015-2 bedoelde bescheiden – ook de leningovereenkomst van de afgeloste lening tussen de geldnemer en de geldgever en de bij het verstrekken van die lening opgemaakte taxatierapport of gesloten koop-/aannemingsovereenkomst te overleggen. 4. De geldgever is verplicht de nieuwe lening op de wijze en binnen de periode als vermeld in Artikel A4 aan de stichting te melden. De over deze lening verschuldigde borgtochtprovisie bedraagt € 1,-.

       Op grond van de voorwaarden die NHG voorschrijft is het dus mogelijk om deze borgtochtprovisie achterwege te laten.

       Op het moment dat u uw hypotheek gaat oversluiten komen daar kosten bij kijken zoals het afkopen van het bestaande rentecontract. Ook dient een notaris de nieuwe hypotheekakte in te schrijven in het Kadaster. Andere kosten die kunnen spelen zijn, advieskosten, taxatiekosten en ingeval van NHG de eerder besproken borgtochtprovisie van 1% over de hoofdsom. Deze kosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar, maar dienen wel eerst terugverdiend te worden. Het oversluiten heeft pas zin als u er financieel een voordeel mee kunt behalen.

       Meer informatie over hypotheken gewenst? Gebruik onderstaand formulier om in contact te komen.