Tag: spaarhypotheek

spaarhypotheekWat is een spaarhypotheek?

Een spaarhypotheek is een aflosvorm waarbij de aflossing wordt gedaan met een spaarverzekering. Maandelijks betaalt u een vaste premie voor de spaarhypotheek. Met deze premie worden twee zaken gefinancierd. U betaalt een deel premie voor het sparen in de spaarverzekering. Aan het einde van de looptijd kunt u met het opgebouwde saldo de hypotheek, al dan niet gedeeltelijk, aflossen. Ook betaalt u een premie voor het overlijdensrisico door middel van een overlijdensrisicoverzekering.

Fiscale spelregels spaarhypotheek

Op het moment dat aan alle regels voldaan wordt, hoeft er tijdens de looptijd van de spaarhypotheek geen vermogensrendementsheffing in box 3 betaald te worden over het in de  spaarverzekering aanwezige vermogen. U heeft dan wel de verplichting om het saldo af te lossen op de eigenwoningschuld. U kunt er dan geen consumptieve zaken van kopen zoals een auto of caravan.

U kunt de betaalde hypotheekrente aftrekken van uw inkomen in box 1 en de rente die u opbouwt over de spaarverzekering is onbelast.

De fiscale spelregels voor een spaarhypotheek zijn vervat in het begrip KEW (kapitaalverzekering eigen woning). Op de spaarpolis dient dan duidelijk aangegeven te zijn dat het een dergelijke KEW-polis is. De spaarverzekering kent dan een aantal vrijstellingen zolang u de uitkering maar gebruikt voor het aflossen van de hypotheek voor uw eigen woning. Sinds 2014 zijn de regels versoepeld, eerst diende u minimaal 15 jaar premie te hebben voldaan om in aanmerking voor een vrijstelling te komen. Vanaf 2014 is het ook mogelijk om in sommige situaties al eerder onbelast te beschikken over de waarde in de spaarverzekering.

Bestaande bezitters van een spaarhypotheek mogen deze nog wel voortzetten. Dit kunt u besluiten te doen vanwege een verhuizing of oversluiting. Wel is de nieuwe hypotheek dan een bankspaarhypotheek in plaats van een verzekeringsoplossing zoals een spaarverzekering. Starters op de woningmarkt komen helaas niet meer in aanmerking voor een spaarhypotheek.

Technische aspecten van een spaarhypotheek

Onderstaand treft u enkele kenmerken van de spaarhypotheek aan :

 • De rente die u betaalt over de hypotheek is gelijk aan de vergoeding voor de spaarverzekering;
 • U heeft zekerheid over het aflossen van de hypotheek vanwege de gegarandeerde uitkering;
 • Onder voorwaarden is het kapitaal wat u opbouwt in de spaarverzekering vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3.

Levensverzekering binnen de spaarhypotheek

In de premie die u betaalt voor de spaarverzekering zit ook een dekking voor het financieel risico bij overlijden. Mocht u de spaarverzekering samen met iemand hebben afgesloten en één van beiden komt voortijdig te overlijden dan keert de spaarverzekering een bepaald bedrag uit. Meestal is dit bedrag gelijk aan de hoogte van de spaarhypotheek.

De uitkering vanuit de levensverzekering wordt dan gesaldeerd met het reeds aanwezige saldo in de spaarverzekering. Voorbeeld : uw partner komt in jaar 11 te overlijden van de spaarverzekering en de waarde van de spaarverzekering is op dat moment € 23.500. De hoofdsom van de spaarhypotheek bedraagt € 90.000. De levensverzekeraar keert dan € 90.000 uit. Van dit uitkeringsbedrag hebt u zelf wel € 23.500 voldaan. Het is dus gedeeltelijk een sigaar uit eigen doos.

Voordelen spaarhypotheek

 • Tijdens de looptijd lost u niet af waardoor u maximaal profiteert van de renteaftrek subsidie;
 • De spaarhypotheek is een veilige aflosvorm omdat u een gegarandeerde uitkering op einddatum heeft;
 • Door de koppeling van de spaarrente aan de spaarverzekering (die gelijk is) zijn uw maandlasten stabiel en te voorspellen, ook bij rentewijzigingen;
 • Vanwege de KEW-clausule heeft u belastingvoordelen bij uitkering en tijdens de opbouw van de polis;
 • Het loont om spaargeld over te hevelen naar uw spaarverzekering vanwege de lage rente op spaarrekeningen.

Nadelen spaarhypotheek

 • In een spaarverzekering zit een verplichte levensverzekering waar u niet van kunt afwijken tenzij u de aflosvorm omzet naar een bankspaarhypotheek;
 • Er gelden soms renteopslagen voor deze aflosvorm;
 • Het rendement op uw spaarverzekering is lager dan bij een beleggingshypotheek.

Interesse om uw spaarhypotheek onder de loep te nemen met een hypotheekadviseur?
  afkopen spaarhypotheekWeten of afkopen verstandig is?

  Uw spaarhypotheek afkopen? In het verleden kon u een  fiscaal slimme spaarhypotheek of bankspaarhypotheek afsluiten. De fiscale voordelen zaten hem in de belastingvrijstelling van het kapitaal en de aftrekbaarheid van de hypotheekrente aan de gekoppelde hypotheek.

  Weten of afkopen of voortzetten van uw spaarhypotheek of bankspaarhypotheek gunstig is?

  Regels spaarhypotheek vanaf 2013

  Vanaf 1 januari 2013 zijn de spelregels rondom deze hypotheekvormen drastisch gewijzigd.

  Iedereen die tot aan dat moment een dergelijke aflosvorm had, mag deze behouden en voortzetten. Dat betekent dus ook dat u deze spaarhypotheek of bankspaarhypotheek mag meenemen naar een nieuwe woning of mag overhevelen naar een nieuwe geldverstrekker. U bent dus niet gebonden aan de bank of geldverstrekker van destijds.

  Is er een minimum duur dat ik de premie moet betalen voor fiscaal voordeel?
  Vanaf 1 april 2018 zijn de regels versoepeld bij het afkopen van een (bank)spaarhypotheek. Het is niet meer nodig om minimaal 15 jaar premie te betalen.

  Wel dient u de afkoop te gebruiken om uw hypotheek af te lossen.

  Kan ik mijn spaarhypotheek omzetten naar een bankspaarhypotheek?
  Als uw geldverstrekker een bankspaarhypotheek in het assortiment heeft kan dit. U kunt dan de eventueel ‘dure’ levensverzekering los afsluiten, of niet. Dat maakt u dan zelf uit en bespaart op de lasten. Ook bent u dan meteen van verborgen kosten af.
  Wanneer is de afkoop van een (bank)spaarhypotheek belast?
  U dient te voldoen aan een set spelregels, zo dient de afkoop gebruikt te worden voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

  Ook mag de hoogste premie niet hoger dan 10 x de laagste premie zijn geweest in enig jaar. Zo zijn er nog meer regels die van toepassing zijn.

  Als u niet kunt voldoen aan de spelregels is de aangegroeide rente belast in box 1.

  Spaarhypotheek en bankspaarhypotheek verschillen

  Bij een spaarhypotheek betaalt u premie voor een gecombineerd doel en is het product in een verzekeringsjasje gegoten. U betaalt een vaste premie over een vaste looptijd en met deze premie wordt gespaard en u sluit een levensverzekering af. Het nadeel van dit product is dat u feitelijk uw eigenlijk overlijdenskapitaal spaart omdat de waarde van de spaarhypotheek ook wordt gebruikt om de uitkering bij een eventueel overlijden uit te keren.

  Een ander nadeel aan dit product is dat u ook kosten betaalt voor de verzekeraar en dit voor u als consument niet altijd makkelijk te doorgronden is.

  Een groot voordeel van de spaarhypotheek is dat u een ook een vaste rentevergoeding krijgt, gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt over de bijbehorende hypotheek. Kortom een veilig product met voorspelbare maandlasten, zowel nu als voor de toekomst. Immers bij een stijgende hypotheekrente daalt de inleg voor de spaarverzekering en bij een dalende hypotheekrente draagt u minder hypotheekrente af voor uw hypotheek.

  Een bankspaarrekening is vergelijkbaar met de spaarhypotheek behalve dat het een losse geblokkeerde spaarrekening is die zonder kosten wordt opgebouwd. U sluit een losse levensverzekering af, of niet, en kunt dus meer bepalen wat past bij uw persoonlijke situatie. Met een bankspaarhypotheek heeft u meer mogelijkheden om uw financiële situatie op maat in te vullen.

  Spaarhypotheek afkopen en hypotheekrente vergelijken

  Meestal pakt u de hypotheek in zijn geheel aan. Zo kunt u besluiten om de aflosvorm te wijzigen en uw spaarhypotheek af te kopen. Als dat een voordeel oplevert natuurlijk. Daarnaast kunt u direct profiteren van de laagste hypotheekrente door uw rente te vergelijken.

  Moet ik bij dezelfde bank blijven?

  Nee. U mag uw spaarhypotheek omzetten naar een bankspaarhypotheek als de nieuwe bank dit product ook in het assortiment heeft. U kunt dus een oude spaarhypotheek van ING bank overzette naar een bankspaarhypotheek bij Rabobank of ABN Amro. Of natuurlijk een andere geldverstrekker.

  Dan behoudt u de fiscaal gunstige regels die gelden voor spaarhypotheken en bankspaarhypotheken.

  Wanneer is voortzetten verstandig?

  Het voordeel van een spaarhypotheek of bankspaarhypotheek zit hem in de fiscale gunstige constructie, te weten :

  • Het vermogen is belastingvrij van box 3 heffing en kunt u gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek aan het einde van de looptijd van meestal 30 jaar;
  • De rentevergoeding is gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt voor de hypotheek waardoor de maandlasten over een lange periode voorspelbaar zijn.

  Indien u tot afkopen overgaat is het alternatief een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Beide aflosvormen zijn maandelijks duurder. Als u de looptijd van deze hypotheek opnieuw 30 jaar vastzet dan lijkt de maandlast lager. Echter indien de resterende looptijd van uw spaar- of bankspaarhypotheek korter is dan deze 30 jaar is de totale last over deze periode gunstiger.

  Althans deze conclusie is in de meeste gevallen te trekken. Het uiteindelijke voordeel hangt samen met uw persoonlijke situatie. Heeft u bijvoorbeeld geen recht op renteaftrek dan ontstaat er een ander beeld.

  U kunt ook besluiten een aflossingsvrije hypotheek te nemen in plaats van een spaarhypotheek. Ook in deze situatie dalen de maandlasten, alleen u lost niets meer af waardoor de kans op een restschuld aanwezig is. Indien we het risico van een restschuld buiten beeld laten is er sowieso per saldo sprake van een kleiner vermogen omdat u met een spaarhypotheek de garantie heeft op een aflossing.

  Afkopen of voortzetten

  Op het moment dat u verhuisplannen hebt en u dient een nieuwe hypotheek af te sluiten komt u voor de keuze te staan om de bestaande spaarhypotheek of bankspaarhypotheek mee te nemen of juist af te kopen. Dit is een belangrijke keuze omdat eenmaal afgekocht dit onherroepelijk is. Het is op voorhand moeilijk te zeggen of voortzetten of afkopen in uw voordeel is.

  Zoals vaker met de beslissing rondom financiën is ook dit een kwestie van alle factoren in overweging nemen en beoordelen wat in uw situatie het beste past. Wat u mee kunt nemen in uw overweging is de hoogte van de rentestand.

  Sommige geldverstrekkers rekenen een renteopslag op de hypotheekrente indien u een bankspaarhypotheek kiest in plaats van een annuiteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Dit kan dus een verschil maken in de maandelijkse netto lasten. Ook de hoogte van het spaartegoed kan een rol spelen.

  Vervallen eis 15 of 20 jaar sparen

  Eerder schreven we al dat u een fiscaal voordeel hebt bij het hebben van een spaar- of bankspaarhypotheek. Daar tegenover staat dat u minimaal 15 jaar premie dient te betalen voor deze aflosvorm. Sinds 1 april 2017 is een verruiming ontstaan. U mag nu het geld ook eerder vrij laten komen zonder direct belasting te betalen over deze afkoop. U dient dan wel de aflossing te gebruiken voor het aflossen van uw hypotheek.

  De zogeheten tijdsklemmen (wat een vreselijk woord eigenlijk) zijn komen te vervallen waardoor u dus niet minimaal 15 jaar premie hoeft te betalen om tot afkoop over te gaan.

  Wenst u dus te verbouwen dan kunt u niet direct dit kapitaal hiervoor te gebruiken. U dient dan eerst de hypotheek te verhogen met het bedrag van de verbouwing en later kunt u dan de polis of bankspaarrekening af te kopen om de hypotheek af te lossen. Dit is een omslachtige en dure manier om uiteindelijk het geld van de spaarpolis of bankspaarrekening vrij te krijgen. Er ligt een verzoek om dit te wijzigen bij de verantwoordelijke minister.

  Spaarhypotheek nieuwe woning

  Op het moment dat u een nieuwe woning koopt komt u voor de keuze voor afkopen of voortzetten van uw spaarhypotheek te staan. Een hypotheekadviseur die u begeleidt bij het aanvragen van de hypotheek voor uw nieuwe woning kan snel inzichtelijk maken wat voor u de beste keuze is.

  Bovendien mag u wisselen van geldverstrekker. U kunt dus een spaarhypotheek die oorspronkelijk is afgesloten bij Rabobank voortzetten als bankspaarhypotheek bij ABN Amro. Dit kunnen natuurlijk ook andere geldverstrekkers zijn.

  Conclusie

  In de meeste situaties komt het voor dat het voortzetten van de bankspaarhypotheek of spaarhypotheek voordeliger is op de lange termijn. Dit vereist een nauwkeurige en grondige bestudering van uw situatie door een hypotheekadviseur. Sommige banken of verzekeraars hebben geen bankspaarhypotheek in hun assortiment waardoor voortzetten geen optie is.

  Vraag dan ook naar de reden als u een andere aflosvorm wordt geadviseerd met een uitgebreide berekening zodat u zelf inzichtelijk hebt wat de basis voor deze mening is.

  Mocht u daarbij hulp wensen van een hypotheekadviseur van ons kantoor dan kunt u met onderstaand formulier een berekening aanvragen. Wij kunnen middels een quickscan aangeven of voortzetten of afkopen zinvol is.

  Reactie binnen 24 uur
  Meestal al eerder.
  Deskundig en eerlijk advies.
  Op basis van vaste prijzen en no cure no pay. Gratis kennismakingsgesprek.
  Uw gegevens 100% veilig.
  Wij respecteren uw privacy.

   Hoe werkt een spaarhypotheek precies? Obvion legt het uit