Tag: testament

testament inzienWaar is mijn testament geregistreerd

Heeft u te maken met een erfenis en wenst u te weten of u voorkomt in het testament? Wie mag een testament inzien? U kunt zich dan melden bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis. Is de notaris niet bekend; in principe kunt u deze informatie bij elke notaris in Nederland verkrijgen. Ieder testament is namelijk opgenomen in een centraal register.

De notaris stuurt alleen een kopie van het testament aan mensen die genoemd staan in het testament. Stel dat u een legaat (een specifiek bedrag of doel) krijgt dan ontvangt u uitsluitend de tekst die betrekking heeft op uw deel, samen met het deel van de tekst uit het testament waaruit blijkt wie tot executeur is benoemd.

Ook de mensen die erfgenaam zouden zijn geweest wanner er geen testament zou zijn opgemaakt hebben recht op inzage. Ook zij hebben dan recht op inzage in de passage uit het testament waaruit blijkt dat ze zijn onterfd.

Bent u erfgenaam dan heeft u vanzelfsprekend recht op inzage van het gehele testament.

Heeft de Belastingdienst inzage in mijn testament

Na uw overlijden ontvangt de Belastingdienst een exemplaar van uw testament. Zolang u leeft heeft geen enkele overheidsinstelling, dus ook de Belastingdienst niet, inzage in uw testament.

Wanneer wordt de inhoud van een testament bekend gemaakt

Dit is in ieder geval pas na uw overlijden. De notaris zal eerst grondig onderzoek doen naar de exacte nabestaanden en erfgenamen. Pas na dit onderzoek zal de notaris de betrokken en relevante personen uitnodigen voor een gesprek op zijn of haar kantoor.

Meer informatie over dit onderwerp of wenst u een persoonlijke situatie voor te leggen? Stelt u deze gerust via het onderstaande formulier.

  fotoAls u rekent op een grote erfenis van uw ouders is het misschien toch goed om een plan B te hebben.

  Gepensioneerden vandaag de dag zijn veel meer gericht op het voldoen van hun eigen kosten van levensonderhoud dan het plannen van een financiële erfenis. En degenen die wel geld over hebben zijn steeds meer geneigd om deze gift aan een goed doel na te laten of een generatie over te slaan en benoemen hun kleinkinderen als begunstigden van hun erfenis.

  Deze trendbreuk is het gevolg van het feit dat ouderen langer leven en meer genieten van het leven dan eerdere generaties. Ook is het een trend dat de generatie babyboomers kinderen eerder steunen tijdens hun leven in plaats van na hun overlijden. Velen hebben studies en bruiloften betaald en kinderen ondersteund bij het kopen van hun eerste huis. Deze ondersteuning sluit beter aan bij de uitgaven van hun kinderen die tijdens het ‘spitsuur’ van hun leven de meeste uitgaven hebben.

  Een effect van deze veranderende omstandigheden is dat de huidige generatie ouderen minder zullen nalaten en het beschikbare kapitaal mogelijk volledig benutten voor hun eigen uitgaven. Vorige generaties ouderen hielden vast aan de gedachten dat kinderen voor hen zouden zorgen op oudere leeftijd. De babyboomers hebben eerder een behoefte aan onafhankelijkheid en hebben door de toegenomen welvaart ook geen behoefte aan financiele ondersteuning. Ook denken babyboomers dat de zorgkosten de komende jaren zullen stijgen en bereiden zich voor op extra eigen bijdrages.

  Ook is het zo dat veel ouderen, omdat ze steeds ouder worden, een steeds volwassener relatie krijgen met hun kleinkinderen en om die reden ook kleinkinderen benoemen in hun testament ten faveure van de eigen kinderen. Hierdoor worden complete generaties overgeslagen bij het erven. Door de hogere levensverwachting en de verwachting van toenemende zorgkosten zijn ouderen terughoudender in het verstrekken van kapitaal.

  Door mr. drs. J. Langkemper LL.M RB