Actievoorwaarden


Tijdelijk ontvangt u als nieuwe relatie een éénmalige korting op het jaartarief van onze dienst. De actie, 2 jaarrekeningen voor het tarief van 1, houdt in dat u na afronding van de jaarrekening over boekjaar 2016 en 2017 een factuur ontvangt met daarin een korting van 50% op het totaalbedrag. Vanaf boekjaar 2018 is het reguliere tarief van toepassing. Deze tijdelijke actie is alleen geldig tot 1 juni 2017 in respons op de mailing, waarop de navolgende voorwaarden cumulatief van toepassing zijn:

  • De korting bedraagt maximaal € 2.000 excl btw;
  • U geeft schriftelijk opdracht om conform onze offerte ten minste twee boekjaren door Cournot Financieel te laten verzorgen, de korting wordt in beide boekjaren evenredig verrekend;
  • U wordt voor 1 juni 2017 voor het eerst klant bij Cournot Financieel;
  • De oplevering van de jaarstukken zal mogelijk in het 2e halfjaar volgend op het boekjaar plaatsvinden;
  • Het behandelen van fiscale vraagstukken en het geven van adviezen zijn bij het genoemde tarief niet inbegrepen.

Voor aanmelden, meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen, direct en automatisch een offerte opstellen kan hier.